Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LEBIODA ARLETA
Liczba odnalezionych rekordów: 109Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/109
Paulina Czechowicz, Małgorzata Małodobra-Mazur, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz, Robert Śmigiel.: Polymorphisms of the MTHFR gene in mothers of children with trisomy 21 (Down syndrome) in a Polish population
Adv.Clin.Exp.Med. 2020 Vol.29 no.2; s.251-256
IF: 1.514
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/109
Tomasz Wójcik, Paweł Szymkiewicz, Jerzy Wiśniewski, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Andrzej Gamian, Wiktor Kuliczkowski, Krzysztof Ściborski, Andrzej Mysiak, Marcin Protasiewicz.: Distribution of polymorphisms in the CYP2C19 and ABCB1 genes among patients with acute coronary syndrome in Lower Silesian population
Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.12; s.1621-1626
IF: 1.514
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/109
Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Elżbieta Kowalczyk, Tadeusz Dobosz.: Przypadki ustalenia profilu genetycznego mężczyzn z delecją fragmentu ramienia p chromosomu Y
W:XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii "Medycyna sądowa i diagnostyka - wspólnota celów, synergia efektów". Lublin, [18-20 września] 2019. Streszczenia; Lublin : Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2019; s.152-153 poz.G14
ISBN 978-83-200-5896-3
4/109
Aneta Alama, Anna Jonkisz, Miron Tokarski, Małgorzata Małodobra-Mazur, Arleta Lebioda, Elżbieta Kowalczyk, Tadeusz Dobosz.: Wstępna analiza polimorfizmu markerów typu STR w populacji kotów domowych (Felis catus) na terenie Dolnego Śląska = Preliminary analysis of polymorphism of STR markers in the population of domestic cats (Felis catus) in Lower Silesia
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2018 T.68 nr 2; s.96-107
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
5/109
Robert Śmigiel, Maciej Bagłaj, Arleta Lebioda, Michał Błoch.: Badania naukowe nad zarośnięciem przełyku
W:Wrodzone zarośnięcie przełyku : praktyczny przewodnik ; red. nauk. Robert Śmigiel, Dariusz Patkowski; Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 2018; s.39-62
Wyd.2 popr. i rozszerz.
ISBN 978-83-7055-394-4
Errata - afiliacje autorów
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
6/109
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Ewa Waszczuk, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Frydecka, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Małgorzata Małodobra, Agata Mulak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and depressive or anxiety disorders
Gastroenterol.Res.Pract. 2017 Vol.2017; art.ID 4290430 [9 s.]
IF: 1.859
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
7/109
Dominika Pluta, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz.: Pierwsza udana izolacja i profilowanie DNA z kości techniką nieniszczącą powierzchni kości [list do redakcji] = First successful DNA isolation and profiling from bone using an approach that is non-destructive toward bone surface [letter to the editor]
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2016 T.66 nr 1; s.65-70
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
8/109
R[obert] Śmigiel, A[rleta] Lebioda, M. Błaszczyński, K. Korecka, P. Czauderna, W. Korlacki, A[leksandra] Jakubiak, D[amian] Bednarczyk, H. Maciejewski, P[atrycja] Wizińska, M[aria] M. Sąsiadek, D[ariusz] Patkowski.: Alternations in genes expression of pathway signaling in esophageal tissue with atresia: results of expression microarray profiling
Dis.Esophagus 2015 Vol.28 no.3; s.229-233
IF: 2.146
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
9/109
Jacek Daroszewski, Edyta Pawlak-Adamska, Janusz Przemysław, Irena Frydecka, Lidia Karabon, Anna Jonkisz, Anna Tomkiewicz, Anna Partyka, Arleta Lebioda, Marek Bolanowski.: Polymorphisms within genes encoding co-stimulatory molecules modulate the susceptibility to Graves' disease and orbitopathy
Endocr.Abstr. 2014 Vol.35; poz.P986
16th European Congress of Endocrinology. Wrocław (Poland), 3-7 May 2014
10/109
Ireneusz Sołtyszewski, Witold Pepiński, Paulina Wolańska-Nowak, Agnieszka Maciejewska, Regina Paszkowska, Monica Abreu-Głowacka, Wojciech Achrem, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Magdalena Konarzewska, Rafał Płoski.: Polish population data on 15 autosomal STRs of AmpFlSTR NGM PCR kit
Forensic Sci.Int.Genet. 2014 Vol.9; s.142-149
IF: 4.604
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
11/109
Zenon Sołtysiak, Józef Nicpoń, Elżbieta Kowalczyk, Arleta Lebioda, Tadeusz Dobosz.: Usefulness of histological hair examination and the PCR technique for perpetrator identification
Med.Weter. 2014 Vol.70 nr 3; s.161-164
IF: 0.218
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
12/109
A[leksandra] Jakubiak, P[rzemysław] Leszczyński, A[rleta] Lebioda, M. Błaszczyński, K. Korecka, P. Czauderna, W. Korlacki, D[ariusz] Patkowski, H. Maciejewski, M[aria] Sąsiadek, R[obert] Śmigiel.: Ocena ekspresji wybranych genów ścieżek cytokine-cytokine receptor interaction oraz Rho cell motility signaling pathway przy pomocy Real-Time PCR w tkance przełyku i próba określenia ich znaczenia w etiopatogenezie zarośnięcia przełyku
W:VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Bydgoszcz, 8-10.09.2014. Książka streszczeń [PDF]; s.[101-102] poz.34
13/109
R[obert] Śmigiel, D[ariusz] Patkowski, A[rleta] Lebioda, M. Błaszczyński, K. Korecka, P. Czauderna, W. Korlacki, A[leksandra] Jakubiak, D[amian] Bednarczyk, H. Maciejewska, P[atrycja] Wizińska, M[aria] M. Sąsiadek.: Alternations in genes expression of pathway signalling in oesophageal tissue with atresia: results of transcript expression microarray profiling
Dis.Esophagus 2013 Vol.26 no.4; s.428 poz.1
2nd International Conference on Esophageal Atresia. Montreal (Canada), October 8-9, 2012. Abstracts
14/109
D[amian] Bednarczyk, R[obert] Śmigiel, D[ariusz] Patkowski, I[zabela] Łaczmańska, A[rleta] Lebioda, Ł[ukasz] Łaczmański, M[aria] M. Sąsiadek.: Normal exon copy number of the GLI2 and GLI3 genes in patients with esophageal atresia
Dis.Esophagus 2013 Vol.26 no.7; s.678-681
IF: 2.057
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
15/109
R[obert] Śmigiel, A[rleta] Lebioda, M. Błaszczyński, K. Korecka, P. Czauderna, W. Korlacki, A[leksandra] Jakubiak, D[amian] Bednarczyk, H. Maciejewski, M[aria] M. Sąsiadek, D[ariusz] Patkowski.: Alterations in gene expression microarray in oesophageal atresia tissues - the role of SHH and Wnt pathway signalling
Eur.J.Hum.Genet. 2013 Vol.21 suppl.2; s.454 poz.P20.21
European Human Genetics Conference 2013. Paris (France), June 8-11, 2013. Abstracts
16/109
J[ulia] K. Bar, A[nna] Lis-Nawara, A[rleta] Lebioda, A[nna] Jonkisz, M[ichał] Jeleń, T[adeusz] M. Dobosz.: HER2 gene status in KRAS positive/negative colorectal cancers
Eur.J.Hum.Genet. 2013 Vol.21 suppl.2; s.288 poz.P11.096
European Human Genetics Conference 2013. Paris (France), June 8-11, 2013. Abstracts
17/109
Łukasz Łaczmański, Ryszard Ślęzak, Paweł Karpiński, Katarzyna Kolackov, Arleta Lebioda, Andrzej Milewicz.: Validation of the minisequencing method for detection of G1691A (Leiden) factor V mutation
Gynecol.Endocrinol. 2013 Vol.29 no.4; s.319-322
IF: 1.136
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
18/109
R[obert] Śmigiel, A[rleta] Lebioda, M. Błaszczyński, K. Korecka, P. Czauderna, W. Korlacki, A[leksandra] Jakubiak, D[amian] Bednarczyk, H. Maciejewski, P[atrycja] Wizińska, D[ariusz] Patkowski, M[aria] M. Sąsiadek.: Badanie profilu ekspresji genów metodą mikromacierzy w tkance zarośniętego przełyku - znaczenie ścieżki sygnalizacyjnej Shh i Wnt w etiologii zarośnięcia przełyku
W:IV Polski Kongres Genetyki. Poznań, 10-13 września 2013 r. Streszczenia; Poznań : Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013; s.21
ISBN 978-83-935317-1-4
19/109
Barbara Kosowska, Tomasz Strzała, Katarzyna Brzezińska, Krzysztof Grabowski, Tadeusz Dobosz, Arleta Lebioda.: Molecular phylogenetic analysis of the domestic cat and the Eurasian lynx based on the Cyp21 gene
Med.Weter. 2013 Vol.69 nr 3; s.174-180
IF: 0.196
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
20/109
Julia K. Bar, Anna Lis-Nawara, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Piotr Grelewski, Paweł Gajdzis, Tadeusz Dobosz, Michał Jeleń.: Utility of HER2 overexpression/amplification in respect to KRAS gene status in colorectal cancer
Pol.J.Pathol. 2013 Vol.64 no.1 suppl.1; s.s61 poz.SR-1/1
19th Congress of the Polish Society of Pathologists "Advances in pathomorphology". Białystok, 6-9 June 2013
21/109
Marcin Protasiewicz, Paweł Szymkiewicz, Krzysztof Ściborski, Alina Orda, Bożena Karolko, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Andrzej Mysiak.: Cardiac arrest during percutaneous coronary intervention in a patient 'resistant' to clopidogrel - successful 50-minute mechanical chest compression
Post.Kardiol.Interw. 2013 Vol.9 no.4; s.394-396
IF: 0.066
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
22/109
J[ulia] Bar, A[nna] Lis-Nawara, A[rleta] Lebioda, A[nna] Jonkisz, P[iotr] Grelewski, P[aweł] Gajdzis, T[adeusz] Dobosz, M[ichał] Jeleń.: HER2 and HSP90 overexpression in respect to KRAS gene status in colorectal cancer
Virchows Arch. 2013 Vol.463 no.2; s.315 poz.PS-23-008
25th European Congress of Pathology. Lisbon (Portugal), 31 August - 4 September 2013
23/109
Tadeusz Dobosz, Adam Borysławski, Anna Bukowska, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Anna Jonkisz, Elżbieta Kowalczyk, Arleta Lebioda, Karolina Wielgus.: Identyfikacja narkotycznych odmian konopi Cannabis sativa techniką PCR
W:XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii "Medycyna sądowa i prawo - wspólne działania jeden cel". Karpacz, 11-13 września 2013 r. Program i streszczenia; Wrocław : Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii ; SR-Poligrafia, 2013; s.166 poz.GR12
ISBN 978-83-934814-4-6
24/109
Anna Jonkisz, Elżbieta Kowalczyk, Arleta Lebioda, Anna Morawska, Paweł Fadiejew, Tadeusz Dobosz.: Indywidualna identyfikacja DNA Canis familiars
W:XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii "Medycyna sądowa i prawo - wspólne działania jeden cel". Karpacz, 11-13 września 2013 r. Program i streszczenia; Wrocław : Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii ; SR-Poligrafia, 2013; s.174 poz.GP5
ISBN 978-83-934814-4-6
25/109
Małgorzata Bonar, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda.: Techniki nieniszczących izolacji DNA
W:XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii "Medycyna sądowa i prawo - wspólne działania jeden cel". Karpacz, 11-13 września 2013 r. Program i streszczenia; Wrocław : Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii ; SR-Poligrafia, 2013; s.167 poz.GR13
ISBN 978-83-934814-4-6
26/109
Małgorzata Małodobra-Mazur, Agnieszka Paduch, Arleta Lebioda, Maria Konopacka, Jacek Rogoliński, Cezary Szymczyk, Janusz Wierzgoń, Adam Maciejewski, Ewa Chmielik, Anna Jonkisz, Stanisław Półtorak, Tadeusz Dobosz.: VDR gene single nucleotide polymorphisms and their association with risk of oral cavity carcinoma
Acta Biochim.Pol. 2012 Vol.59 no.4; s.627-630
IF: 1.185
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
27/109
R[obert] Śmigiel, A[rleta] Lebioda, D[ariusz] Patkowski, M. Blaszczynski, K. Korecka, P. Czauderna, A[leksandra] Jakubiak, D[amian] Bednarczyk, H. Maciejewski, P[atrycja] Wizińska, M[aria] M[ałgorzata] Sąsiadek.: Whole transcript expression microarray profiling in oesophageal tissue of neonates with oesophageal atresia - preliminary results
Eur.J.Hum.Genet. 2012 Vol.20 suppl.1; s.239 poz.P09.099
European Human Genetics Conference 2012. Nürnberg (Germany), June 23-26, 2012. Abstracts
28/109
R[yszard] Ślęzak, T[adeusz] Łukieńczuk, A[nna] Noczyńska, P[aweł] Karpiński, A[rleta] Lebioda, B[łażej] Misiak, M[aria] M. Sąsiadek.: A novel p.E311K mutation of thyroid receptor beta gene in resistance to thyroid hormone syndrome, inherited in autosomal recessive trait
Horm.Metab.Res. 2012 Vol.44 no.9; s.704-707
IF: 2.145
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
29/109
Ewa Barg, Anna Skoczyńska, Beata Wikiera, Barbara Turczyn, Ewa Głąb, Arleta Lebioda, Kazimierz Gąsiorowski.: The S447X polymorphism of LPL gene and physical development in children born with low birth weight (below 2500g)
Horm.Res.Paediatr. 2012 Vol.78 suppl.1; s.208 poz.P2-d1-672
51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Leipzig (Germany), September 20-23, 2012. Abstracts
30/109
Robert Śmigiel, Błażej Misiak, Waldemar Gołębiowski, Arleta Lebioda, Urszula Dorobisz, Marzena Zielińska, Dariusz Patkowski.: Esophageal atresia and anal atresia in a newborn with heterotaxia combined with other congenital defects
J.Pediatr.Genet. 2012 Vol.1 no.1; s.55-58
31/109
Barbara Kosowska, Tomasz Strzała, Katarzyna Brzezińska, Krzysztof Grabowski, Magdalena Moska, Tadeusz Dobosz, Arleta Lebioda.: Phylogenetic analysis of steroid 21-hydroxylase (CYP21) of the wolf and selected breeds of dogs in connection with the role of this enzyme in the pathogenesis of many diseases in the Canidae family
Med.Weter. 2012 Vol.68 nr 9; s.550-556
IF: 0.203
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
32/109
Paweł Karpiński, Elżbieta Szmida, Błażej Misiak, David Ramsey, Przemysław Leszczyński, Marek Bębenek, Tomasz Sędziak, Zygmunt Grzebieniak, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Maria M. Sąsiadek.: Assessment of three epigenotypes in colorectal cancer by combined bisulfite restriction analysis
Mol.Carcinogen. 2012 Vol.51 no.12; s.1003-1008
IF: 4.269
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
33/109
Robert Śmigiel, Maciej Bagłaj, Arleta Lebioda.: Badania naukowe w zarośnięciu przełyku
W:Wrodzone zarośnięcie przełyku : praktyczny przewodnik ; pod red. nauk. Roberta Śmigla i Dariusza Patkowskiego; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2012; s.29-46
ISBN 978-83-7055-437-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
34/109
Małgorzata Małodobra, Anna Jonkisz, Elżbieta Kowalczyk, Arleta Lebioda, Beata Bartnik, Barbara Świątek.: Wydajność trzech komercyjnych zestawów do izolacji DNA i RNA ze zróżnicowanego materiału klinicznego i dowodowego, przy użyciu automatycznej stacji Janus
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2011 T.61 nr 1; s.51-57
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
35/109
E[wa] Barg, A[nna] Skoczyńska, B[eata] Wikiera, B[arbara] Turczyn, E[wa] Głąb, A[rleta] Lebioda.: Czy polimorfizm L162V genu PPRA alfa może wpływać na rozwój dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową (poniżej 2500 g) = Is the polymorphism L162V of PPAR alpha gene may influence the physical development in children with low birth weight (below 2500 g)
Endokrynol.Pediatr. 2011 T.10 supl.1; s.8 poz.U10
XX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Rzeszów, 8-10 września 2011 roku. Streszczenia
36/109
Ewa Barg, Anna Skoczyńska, Beata Wikiera, Barbara Turczyn, Arleta Lebioda, Kazimierz Gąsiorowski.: The polymorphism L162V of PPAR alpha gene and physical development in children with low birth weight (below 2500g)
Horm.Res.Paediatr. 2011 Vol.76 suppl.2; s.103 poz.P1-d2-327
50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Glasgow (United Kingdom), September 25-28, 2011. Abstracts
37/109
R[obert] Śmigiel, D[amian] Bednarczyk, A[rleta] Lebioda, A[leksandra] Jakubiak, T[adeusz] Dobosz, M. Błaszczyński, P. Prokural, W. Niedziela, D[ariusz] Patkowski.: Study of sonic hedgehog pathway genes in 80 patients with isolated and syndromic esophageal atresia - preliminary results
W:First International Workshop on Esophageal Atresia. Lille (France), May 27-28, 2010. Workshop booklet; s.41 poz.A003
W tekście błędnie D. Patlowski
38/109
Edyta Pawlak, Lidia Karabon, Iwona Włodarska-Polińska, Anna Jedynak, Anna Jonkisz, Anna Tomkiewicz, Jan Kornafel, Marcin Stępień, Agnieszka Ignatowicz, Arleta Lebioda, Tadeusz Dobosz, Irena Frydecka.: Influence of CTLA-4/CD28/ICOS gene polymorphisms on the susceptibility to cervical squamous cell carcinoma and stage of differentiation in the Polish population
Hum.Immunol. 2010 Vol.71 no.2; s.195-200
IF: 2.872
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
39/109
Damian Bednarczyk, Arleta Lebioda, Robert Śmigiel, Maria Małgorzata Sąsiadek.: Analiza genów SHH i GLI2 metodą MLPA u pacjentów z wrodzonym zarośnięciem przełyku
W:I Konferencja Koła Naukowego Doktorantów BioMed Akademii Medycznej we Wrocławiu "Doktoranci napędem rozwoju nauki". Świeradów Zdrój, 2-4 czerwca 2010. Książka abstraktów [CD-ROM]; abstrakty s.[7]
40/109
Damian Bednarczyk, Arleta Lebioda, Robert Śmigiel, Maria Małgorzata Sąsiadek.: Analiza wybranych genów wczesnej embriogenezy metodą MLPA u pacjentów z wrodzonym zarośnięciem przełyku
W:III Polski Kongres Genetyki; XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego; VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin, 12-15 września 2010. Streszczenia; s.30 poz.P3
41/109
Robert Śmigiel, Damian Bednarczyk, Arleta Lebioda, Katarzyna Maścianica, Carlo Marcelis, Aleksandra Jakubiak, Tadeusz Dobosz, Mariusz Błaszczyński, Wojciech Niedziela, Han G. Brunner, Maria M. Sąsiadek, Dariusz Patkowski.: Udział czynników genetycznych w etiopatogenezie izolowanych i zespołowych form zarośnięcia przełyku
W:III Polski Kongres Genetyki; XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego; VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin, 12-15 września 2010. Streszczenia; s.21 poz.W19
42/109
Magdalena Sękowska, Dorota Musiał, Arleta Lebioda, Iwona Chromik, Tadeusz Dobosz.: Heptaplex SNP - an allele frequencies database of the South-West Poland population = Heptaplex SNP - rozkład częstości alleli wybranych pozycji typu SNP w populacji dolnośląskiej
Probl.Forens.Sci. 2010 Vol.82; s.200-205
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
43/109
Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Agnieszka Worska, Tadeusz Dobosz.: Identyfikacja śliny poprzez wykrywanie bakterii Streptococcus salivarius przy użyciu PCR
W:XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Gdańsk, 16-18 września 2010 r. Streszczenia; s.146 poz.GR11
44/109
Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Elżbieta Kowalczyk, Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: Polimorfizm wybranych markerów typu STR chromosomu X w populacji dolnośląskiej
W:XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Gdańsk, 16-18 września 2010 r. Streszczenia; s.165 poz.GP9
45/109
Iwona Chromik, M. Sękowska, A[rleta] Lebioda, D[orota] Musiał, T[adeusz] Dobosz.: Polymorphisms of 7 SNP in the Lower Silesian population
W:17th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors. Gdańsk, Poland, 7-9 May 2009; s.139
46/109
Agnieszka Pilecka, R. Jankauskas, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, J. Jankauskiene, T[adeusz] Dobosz.: DNA identification of Radvilos (Radziwill) family remains by mtDNA and Y-chromosome analysis
W:Baltic Bioarchaeology Meeting "Bioarchaeology and forensic anthropology". Vilnius (Lithuania), 23-26 August 2009. Program and abstracts; s.30
47/109
E[wa] Barg, A[nna] Skoczyńska, B[eata] Wikiera, B[arbara] Turczyn, E[wa] Głąb, A[rleta] Lebioda.: Polimorfizm S447X genu lipazy lipoproteinowej u dzieci urodzonych z niską masą (poniżej 2500 g) = The polymorphism S447X of lipoprotein lipase gene in children with low birth weight (below 2500 g)
Endokrynol.Pediatr. 2009 T.8 supl.1; s.33 poz.U28
IV Zjazd, XIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Łódź, 28-30 maja 2009 r. Streszczenia
48/109
Ewa Barg, Anna Skoczyńska, Beata Wikiera, Barbara Turczyn, Ewa Głąb, Arleta Lebioda.: The polymorphism Asp9 Asn of lipoprotein lipase gene in children with low birth weight (below 2500g)
Horm.Res. 2009 Vol.72 suppl.3; s.437 poz.P03-285
LWPES/ESPE 8th Joint Meeting "Global care in pediatric endocrinology" in collaboration with APEG, APPES, JSPE and SLEP. New York, USA, September 9-12, 2009. Abstracts
49/109
Iwona Chromik, Małgorzata Małodobra, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Magdalena Żołędziewska, Robert Śmigiel, Barbara Turczyn, Tadeusz Łukieńczuk, Małgorzata Radwan-Oczko, Edyta Pawlak, Anna Sadakierska-Chudy, Marcelina Żabińska.: Variation of 25 SNP polymorphisms in a Lower Silesian population (south-west Poland) = Zmienność 25 polimorfizmów typu SNP w populacji Dolnego Śląska
Probl.Forens.Sci. 2009 Vol.77; s.98-107
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
50/109
R[obert] Śmigiel, D[amian] Bednarczyk, A[rleta] Lebioda, T[adeusz] Dobosz, K. Maścianica, K. Błaszczyński, A. Prokurat, W. Niedziela, D[ariusz] Patkowski.: Analiza genu SHH u 70 pacjentów z niedrożnością przełyku - wstępne wyniki badań własnych
Przegl.Chir.Dziec. 2009 T.4 nr 2-3; s.149
VII Sympozjum Chirurgiczno- Neonatologiczne "Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków". Warszawa, 13-15 grudnia 2009 r.
51/109
Edyta Pawlak, Jacek Daroszewski, Lidia Karabon, Irena Frydecka, Mirosław Słowik, Anna Jedynak, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Tadeusz Dobosz, Marek Bolanowski.: Cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) gene polymorphisms and susceptibility to Graves' disease and Graves ophthalmopathy in a Lower Silesia region
Cent.Eur.J.Immunol. 2008 Vol.33 suppl.1; s.53-54 poz.4.115
XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology. Kraków, 14-17 May 2008. Book of abstracts
52/109
E[wa] Barg, A[nna] Skoczyńska, B[eata] Wikiera, B[arbara] Turczyn, E[wa] Głąb, A[rleta] Lebioda, E[lżbieta] Wójcik.: Polimorfiam genów PPAR u dzieci urodzonych z niską masą ciała (poniżej 2500g) = The polymorphism of PPAR in children with Low Birth Weight (below 2500g)
Endokrynol.Pediatr. 2008 T.7 supl.1; s.24 poz.W20
XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Gdańsk, 4-6 września 2008 r. Streszczenia
53/109
Edyta Pawlak, Jacek Daroszewski, Lidia Karabon, Irena Frydecka, Mirosław Słowik, Anna Jedynak, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Tadeusz Dobosz, Marek Bolanowski.: Związek polimorfizmów genu CTLA-4 z ryzykiem zachorowania na chorobę Gravesa-Basedowa i wystąpieniem orbitopatii tarczycowej w regionie Dolnego Śląska = Cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) gene polymorphisms and susceptibility to Graves' disease and Graves' orbitopathy in a Lower Silesia region
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 supl.A; s.73-74 poz.P4-9
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 września 2008 roku
54/109
Ewa Barg, Anna Skoczyńska, Beata Wikiera, Barbara Turczyn, Ewa Głąb, Arleta Lebioda.: The polymorphism of lipoprotein lipase in children with low birth weight (below 2500g)
Horm.Res. 2008 Vol.70 suppl.1; s.198 poz.P2-ds-665
47th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Istanbul, Turkey, September 20-23, 2008. Abstracts
55/109
E[wa] Barg, A[nna] Skoczyńska, B[eata] Wikiera, B[arbara] Turczyn, A[rleta] Lebioda, E[wa] Głąb.: The polymorphism of ppar aplha in children with low birth weight (below 2500g)
W:ICE 2008 - 13th International Congress of Endocrinology. Rio de Janeiro (Brazil), November 8-12, 2008; s.S1043 poz.PO0728
56/109
Małgorzata Małodobra, Arleta Lebioda, Filip Majda, Anna Skoczyńska, Tadeusz Dobosz.: Correlation of SNP polymorphism in GAD2 and PTPN1 genes with type 2 diabetes in obese people
Diabetol.Dośw.Klin. 2007 T.7 nr 5; s.220-224
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
57/109
Ewa Barg, Anna Skoczyńska, Beata Wikiera, Dorota Chącka, Ewa Głąb, Arleta Lebioda, Barbara Turczyn.: The polymorphism of PPAR und susceptibility to atherosclerosis in children with low birth weight (below 2500 g)
Endocr.Abstr. 2007 Vol.14; poz.P267
9th European Congress of Endocrinology. Budapest, Hungary, 28th April - 2 May 2007
58/109
Agnieszka Krzyżańska, Rimantas Jankauskas, Arleta Lebioda, Jurate Jankauskiene, Tadeusz Dobosz.: Identification of Radvilos (Radziwill) family burial in former Dubingiai castle by using semi-destructive method of DNA isolation from teeth
Forensic Sci.Int. 2007 Vol.169 suppl.1; s.S23-S24 poz.GEN-SER-TO-06
Proceedings of the 6th International Congress of the Baltic Medico-Legal Association "New technologies in forensic medicine". Vilnus, 14-16 June 2007
59/109
I[rena] Frydecka, K. Suwalska, A. Tomkiewicz, E. Pawlak, L[idia] Karabon, T[adeusz] Dobosz, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, K[azimierz] Kuliczkowski, D[ariusz] Wołowiec.: CD28 and ICOS gene polymorphisms are associated with Bcell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
Haematologica 2007 Vol.92 suppl.1; s.409 poz.1111
12th Congress of the European Hematology Association. Vienna, Austria, June 7-10, 2007. Abstract book
60/109
Ewa Barg, Anna Skoczyńska, Beata Wikiera, Dorota Chącka, Barbara Turczyn, Ewa Głąb, Arleta Lebioda.: The polymorphism of PPAR and susceptibility to apoptosis in children with low birth weight (below 2500g)
Horm.Res. 2007 Vol.68 suppl.1; s.110 poz.PO2-355
46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Helsinki, Finland, June 27-30, 2007. Abstracts
61/109
Waldemar Bobkowski, Małgorzata Sobieszczańska, Anna Turska-Kmieć, Agnieszka Nowak, Józef Jagielski, Marzena Gonerska, Arleta Lebioda, Aldona Siwińska.: Mutation of the MYH7 gene in a child with hypertrophic cardiomyopathy and Wolff-Parkinson-White syndrome
J.Appl.Genet. 2007 Vol.48 no.2; s.185-188
IF: 0.967
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
62/109
Małgorzata Gacka, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Dorota Bednarska-Chabowska, Arleta Lebioda, Rajmund Adamiec.: Ocena wpływu agonisty receptora PPARg[amma] na wartości ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 w zależności od polimorfizmu Pro12Ala genu receptora PPAR g[amma]. Doniesienia wstępne
Nadciśnienie Tętn. 2007 T.11 nr 3; s.215-222
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
63/109
Małgorzata Gacka, Dorota Bednarska-Chabowska, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Urszula Jakobsche, Arleta Lebioda, Rajmund Adamiec.: Polimorfizm Pro12Ala genu receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów gamma a procesy immunologiczne w cukrzycy typu 2 wikłanej insulinoopornością. Doniesienia wstępne
Przegl.Lek. 2007 T.64 nr 6; s.393-397
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
64/109
A[gnieszka] Krzyżańska, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, A. Ciciała, M. Sarzyńska, G[rażyna] Dmochowska, T[adeusz] Dobosz.: Characterization of new miniSTR kit to aid analysis of degraded DNA in PCR multiplex
W:The Fifth ISABS Conference in Forensic Genetics and Molecular Antropology. Split, Croatia, September 3-7, 2007. Final program and abstracts; s.93 poz.3892
65/109
E. Pawlak, J[acek] Daroszewski, L[idia] Karabon, I[rena] Frydecka, M[irosław] Słowik, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, T[adeusz] Dobosz, M[arek] Bolanowski.: CTLA-4 gene polymorphisms and natural soluble CTLA-4 protein in Grave's Disease (GD) in Polish population
Tissue Antigens 2007 Vol.69 no.5; s.457 poz.P-141
21st European Immunogenetics and Histocompatibility Conference. Barcelona, Spain, 5-8 May, 2007. Abstract book
66/109
L[idia] Karabon, E. Pawlak, A. Tutak, M[arek] Kiełbiński, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, T[adeusz] Dobosz, K[azimierz] Kuliczkowski, I[rena] Frydecka.: The analysis of association of the 2q33 region containing CD28-CTLA-4-lCOS genes with multiple myeloma
Tissue Antigens 2007 Vol.69 no.5; s.456-457 poz.P-140
21st European Immunogenetics and Histocompatibility Conference. Barcelona, Spain, 5-8 May, 2007. Abstract book
67/109
A[rleta] Lebioda, B[eata] Bartnik, T[adeusz] Dobosz.: Badanie pokrewieństwa bł. Czesława i św. Jacka Odrowążów
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Szczecin, 27-29 września 2007. Abstrakty; s.78-79 poz.RH-4
68/109
J. Nogaj-Chachaj, M[agdalena] Żołędziewska, A[rleta] Lebioda, A[nna] Jonkisz, G[rażyna] Dmochowska, T[adeusz] Dobosz.: Mikrosatelitarny i mitochondrialny profil dna z kości neolitycznej ze stanowiska archgeologicznego w Karmanowicach
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Szczecin, 27-29 września 2007. Abstrakty; s.154-155 poz.PH-15
69/109
G[rażyna] Dmochowska, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, J[oanna] Markowska, T[adeusz] Dobosz.: Ocena skuteczności oznaczania cech genomowych i mitochondrialnych dna w ludzkich kościach przy zastosowaniu techniki niszczącej
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Szczecin, 27-29 września 2007. Abstrakty; s.154 poz.PH-14
70/109
I[rena] Frydecka, E. Pawlak, J[acek] Daroszewski, L[idia] Karabon, M[irosław] Słowik, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, T[adeusz] Dobosz, M[arek] Bolanowski.: CTLA-4/CT-60 and CTLA-4/JO-31 polymorphisms in Graves' disease in a Polish population of Lower Silesia region
W:31st Annual Meeting of the European Thyroid Association. Naples, Italy, September 2-6, 2006. Abstract book; s.155 poz.P261
71/109
A[nna] Skoczyńska, E[wa] Barg, A[rkadiusz] Derkacz, T[adeusz] Dobosz, R[afał] Poręba, A[rleta] Lebioda, B[arbara] Turczyn.: Peroxisome proliferator activated receptor or lipoprotein lipase polymorphism in children born with low birth weight related to atherosclerotic men
Atherosclerosis Suppl. 2006 Vol.7 no.3; s.137 poz.Mo-P6:415
XIV International Symposium on Atherosclerosis. Rome (Italy), June 18-22, 2006. Abstracts
72/109
Irena Frydecka, Edyta Pawlak, Lidia Karabon, Ewa Sowińska, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Tadeusz Dobosz, Katarzyna Suwalska, Anna Tutak, Kazimierz Kuliczkowski.: Association of T cell costimulatory and downregulatory gene polymorphisms and susceptibility to multiple myeloma
Blood 2006 Vol.108 no.11 part 2; s.339b poz.5002
48th Annual Meeting of the American Society of Hematology. Orlando, Florida, December 9-12, 2006. Abstracts
73/109
Monika Świszczorowska, Arleta Lebioda, Barbara Świątek, Grażyna Dmochowska, Barbara Kosowska, Tadeusz Dobosz.: Sequence of orangutan (pongo pygmaeus) FOXP2 gene
Electron.J.Pol.Agric.Univ., Vet.Med. 2006 Vol.9 no.4; poz.46
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
74/109
R[obert] Śmigiel, A[rleta] Lebioda, D[ariusz] Patkowski, K[arolina] Pesz, J[erzy] Czernik, T[adeusz] Dobosz, M[aria] M. Sąsiadek.: Specific RET polymorphisms contributing to Horschprung patient's phenotype
Eur.J.Hum.Genet. 2006 Vol.14 suppl.1; s.336 poz.P1076
European Human Genetics Conference 2006 in conjuction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics. Amsterdam (The Netherlands), May 6-9, 2006. Programme and abstracts
75/109
Ewa Barg, Anna Skoczyńska, Beata Wikiera, Ewa Głąb, Arleta Lebioda, Barbara Turczyn, Dorota Chącka.: Peroxisome proliferator activated receptor polymorphism in children born with low birth weight
Horm.Res. 2006 Vol.65 suppl.4; s.74 poz.PO3-253
45th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endicrinology (ESPE). Rotterdam (The Netherlands), June 30 - July 3, 2006. Abstracts
76/109
Monika Jasek, Wioleta Łuszczek, Andrzej Obojski, Beata Winiarska, Katarzyna Hałubek, Izabela Nowak, Maria Mańczak, Andrzej Wiśniewski, Andrzej Pawlik, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Edyta Majorczyk, Tadeusz Dobosz, Piotr Kuśnierczyk.: Distribution of CTLA-4 polymorphisms in allergic asthma
Int.Arch.Allergy Immunol. 2006 Vol.141 no.3; s.223-229
IF: 2.524
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
77/109
Ewa Barg, Anna Skoczyńska, Beata Wikiera, Ewa Głąb, Arleta Lebioda, Barbara Turczyn.: Peroxisome proliferator activated receptor or lipoprotein lipase polymorphism in children born with LBW
Int.J.Obes. 2006 Vol.30 suppl.2; s.S30 poz.96/PSII-21
Abstracts from the 16th Workshop of the European Childhood Obesity Group (ECOG) "Childhood obesity: a pandemic of the twenty-first century". Rzeszów, Poland, 1-3 June 2006
78/109
Robert Śmigiel, Arleta Lebioda, Dariusz Patkowski, Jerzy Czernik, Tadeusz Dobosz, Karolina Pesz, Monika Kaczmarz, Maria M. Sąsiadek.: Single nucleotide polymorphisms in the RET gene and their correlations with Hirschsprung disease phenotype
J.Appl.Genet. 2006 Vol.47 no.3; s.261-267
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
79/109
A[gnieszka] Krzyżańska, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, J[oanna] Markowska, G[rażyna] Dmochowska, B[eata] Bartnik, T[adeusz] Dobosz.: Isolation of aDNA: procedure semi-destructive for the specimen
W:The 8th International Conference on Ancient DNA and Associated Biomolecules. Łódź, Poland, 16-19 October 2006. Program and abstracts;
80/109
T[adeusz] Dobosz, E[lżbieta] Kowalczyk, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, B[eata] Bartnik.: Allele frequences in selected STR systems in South-West Poland
W:XXth Congress of International Academy of Legal Medicine. Budapest, Hungary, 23-26 August 2006. Abstract book; s.435 poz.PG10
81/109
Agnieszka Stembalska, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz, Maria Sąsiadek.: Polimorfizm kodonu 129 w genie prnp w populacji Dolnego Śląska
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.4; s.671-675
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
82/109
R[obert] Śmigiel, A[rleta] Lebioda, D[ariusz] Patkowski, R[yszard] Ślęzak, J[erzy] Czernik, T[adeusz] Dobosz, M[aria] Sąsiadek.: Molecular pathogenesis of Hirschprung disease - the significance of polymorphisms of RET gene
Arch.Perinat.Med. 2005 Vol.11 suppl.; s.20 poz.S12
The 8th European Symposium "Prevention of congenital anomalies". Poznań, June 9-10, 2005
83/109
A[nna] Skoczyńska, T[adeusz] Dobosz, R[afał] Poręba, B[arbara] Turczyn, A[rkadiusz] Derkacz, M[agdalena] Żołędziewska, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda.: The dependence of serum interleukin-6level on PPAR-alpha polymorphism in men with coronary atherosclerosis
Atherosclerosis Suppl. 2005 Vol.6 no.1; s.78-79 poz.W12-P-069
75th European Atherosclerosis Society Congress. Prague (Czech Republic), 23-26 April 2005
84/109
R[obert] Śmigiel, A[rleta] Lebioda, D[ariusz] Patkowski, R[yszard] Ślęzak, J[erzy] Czernik, T[adeusz] Dobosz.: Polymorphisms of RET gene involved in aetiology of Hirschsprung disease
Eur.J.Hum.Genet. 2005 Vol.13 suppl.1; s.265 poz.P0852
European Human Genetics Conference 2005. Prague (Czech Republic), May 7-10, 2005. Final programme and abstracts
85/109
Anna Skoczyńska, Tadeusz Dobosz, Rafał Poręba, Barbara Turczyn, Arkadiusz Derkacz, Magdalena Żołędziewska, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda.: The dependence of serum interleukin-6 level on PPAR-alpha polymorphism in men with coronary atherosclerosis
Eur.J.Intern.Med. 2005 Vol.16 no.7; s.501-506
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
86/109
Manfred Kayser, Oscar Lao, Katja Anslinger, Christa Augustin, Grażyna Bargel, Jeanett Edelmann, Sahar Elias, Marielle Heinrich, Jürgen Henke, Lotte Henke, Anett Illing, Anna Jonkisz, Piotr Kuźniar, Arleta Lebioda, Rüdiger Lessig, Sławomir Lewicki, Agnieszka Maciejewska, Dorota Marta Monies, Ryszard Pawłowski, Micaela Poetsch, Dagmar Schmid, Ulrike Schmidt, Peter M. Schneider, Reinhard Szibor, Rudolf Wegener, Marcin Woźniak, Magdalena Żołędziewska, Lutz Roewer, Tadeusz Dobosz, Rafał Płoski.: Significant genetic differentiation between Poland and Germany follows present-day political borders, as revealed by Y-chromosome analysis
Hum.Genet. 2005 Vol.117 no.5; s.428-443
IF: 4.331
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
87/109
M. Kayser, K. Anslinger, C. Augustin, T[adeusz] Dobosz, J. Edelmann, S. Elias, G. Gargel, M. Heinrich, J. Henke, L. Henke, C. Hohoff, A. Illing, A[nna] Jonkisz, P. Kuźniar, A[rleta] Lebioda, R. Lessig, S. Lewicki, A. Maciejewska, D.M. Monies, R. Pawłowski, M. Poetsch, D. Schmid, U. Schmidt, P.M. Schneider, B. Stradmann-Bellinghausen, R. Szibor, R. Wegener, M. Woźniak, M[agdalena] Żołędziewska, L. Roewer, R. Płoski.: Genetic differentiation follows political borders in Europe: Y-chromosome variation in Poland and Germany
W:IV. International Forensic Y-User Workshop "Haploid DNA markers in forensic genetics". Berlin, November 18-20, 2004. Abstracts, talks and posters; s.31
88/109
A[rleta] Lebioda, T[adeusz] Dobosz, J. Edelmann, R. Lessig.: SNPs of the coding region of mtDNA - first experiences
W:IV. International Forensic Y-User Workshop "Haploid DNA markers in forensic genetics". Berlin, November 18-20, 2004. Abstracts, talks and posters; s.56
89/109
M[agdalena] Żołędziewska, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, B[eata] Bartnik, E[lżbieta] Kowalczyk, G[rażyna] Dmochowska, B[arbara] Świątek, T[adeusz] Dobosz.: Three points detection of short fragments derived from the amelogenin gene for gender determination - new possibilities for the capillary electrophoresis system
W:Progress in Forensic Genetics 10 : Proceedings of the 20th International ISFG Congress held Arcachon, France between 9 and 13 September 2003 ; eds Christian Doutremepuich, Niels Morling; Amsterdam : Elsevier, 2004; s.619-621
(International Congress Series; Vol.1261)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
90/109
A[rleta] Lebioda, M[agdalena] Żołędziewska, A[nna] Jonkisz, J. Edelmann, R. Lessig.: SNP-analyse in codierenden Regionen der mt-DNA zur Identifizierung Westeuropa
Rechtsmedizin 2004 Bd.14 H.4; s.343 poz. P-23
83. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Göttingen, 22.-25. September 2004. Abstracts
91/109
M[agdalena] Żołędziewska, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, B[eata] Bartnik, E[lżbieta] Kowalczyk, G[rażyna] Dmochowska, B[arbara] Świątek, T[adeusz] Dobosz.: Three points detection of short fragments derived from the amelogenin gene for gender determination- new possibilities for the capillary electrophoresis system
W:20th International Congress of International Society for Forensic Genetics. Bordeaux (France), 9-13 September 2003; abstr.E-31
92/109
Elżbieta Kowalczyk, Magdalena Żołędziewska, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Beata Bartnik, Grażyna Dmochowska, Tadeusz Dobosz.: Polish Lower Silesian population data on Penta D and Penta E loci
Forensic Sci.Int. 2003 Vol.136 suppl.1; s.39 poz.DNA-TP-19
Proceedings of the 3rd European Academy of Forensic Science Meeting. Istanbul (Turkey), 22 September - 27 September 2003
93/109
A[rleta] Lebioda, M[agdalena] Żołędziewska, E[lżbieta] Kowalczyk, A[nna] Jonkisz, T[adeusz] Dobosz.: Ultimate shortening of the PCR product in the STR system TH01 - a new perspective in testing of degraded forensic samples
W:Progress in Forensic Genetics 9 : Proceedings of the 19th International ISFG Congress, Münster, 28 August - 1 September 2001 ; ed. by Bernd Brinkmann, Angel Carracedo; Amsterdam : Elsevier Science, 2003; s.597-599
(Excerpta Medica. International Congress Series; no.1239)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
94/109
Magdalena Grzesiak, Aleksander Beszłej, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz, Andrzej Kiejna.: Retrospektywna ocena tolerancji leczenia lekami przeciwdepresyjnymi u pacjentów z rozpoznaniem depresji, z różnym genotypem CYP2D6
Psychiatr.Pol. 2003 T.37 nr 3; s.433-444
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
95/109
Jan Aleksander Beszłej, Elżbieta Trypka, Magdalena Grzesiak, Arleta Lebioda, Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz, Andrzej Kiejna.: Badanie genotypu CYP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera w celu określenia szybkości hydroksylacji
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.3; s.341-346
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
96/109
Magdalena Żołędziewska, Elżbieta Kowalczyk, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Grażyna Dmochowska, Beata Bartnik, Konstanty Sawicki, Barbara Świątek, Tadeusz Dobosz.: The multiplexes as a tool for zygosity determining
Gemellol.Rev. 2002 Vol.3 no.1; s.133-135
97/109
Elżbieta Trypka, Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak, Arleta Lebioda, Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz.: CYP 2D6 genotyping in Alzheimer's disease to estimate the process of hydroxylation
Neurobiol.Aging 2002 Vol.23 suppl.1; s.S339 poz.1257
Abstracts from the 8th International Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders. Stockholm (Sweden), July 20-25, 2002
98/109
Małgorzata Jaremko, Bogusław Paradowski, Tadeusz Dobosz, Arleta Lebioda, Magdalena Żołędziewska.: Chlamydia pneumoniae w płynie mózgowo-rdzeniowym w chorobie Alzheimera - wstępne wyniki = Chlamydia pneumoniae in CSF of Alzheimer disease patients - preliminary report - introduction
Neurol.Neurochir.Pol. 2002 T.36 supl.2 cz.I; s.212
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 4-7 września 2002 r. Streszczenia
99/109
M[agdalena] Grzesiak, J[an] A[leksander] Beszłej, A[rleta] Lebioda, A[nna] Jonkisz, T[adeusz] Dobosz.: The occurence of side effects during antidepressant therapy in a group of patients with homozygous CYP2D6 genotype which determines extensive metaboliser phenotype
Pharmacopsychiatry 2002 Vol.35 no.5; s.III
4th Regional Meeting of the AGNP "Changing concepts in psychiatry". Wrocław, September 26-28, 2002
100/109
G[rażyna] Dmochowska, A[nna] Jonkisz, B[eata] Bartnik, A[rleta] Lebioda, M[agdalena] Żołędziewska, T[adeusz] Dobosz, K[rzysztof] Maksymowicz.: Preferentielle Lyse Versus Y-spezifische Marker bei der Analyse von Samen- und Sekretmischungen
Rechtsmedizin 2002 Bd.12 H.4; s.290 poz.P-12
81. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtmedizin. Rostock-Warnemünde, 24.-28. September 2002. Abstracts
101/109
A[rleta] Lebioda, M[agdalena] Żołędziewska, E[lżbieta] Kowalczyk, A[nna] Jonkisz, T[adeusz] Dobosz.: Ultimate shortening of the PCR product in the STR system TH01 - a new perspective in testing of decay forensic samples
W:19th International Congress International Society for Forensic Genetics. Münster (Germany), 28 August - 01 September 2001. Programme and abstracts; s.106 poz.P100
102/109
G[rażyna] Dmochowska, A[nna] Jonkisz, B[eata] Bartnik, A[rleta] Lebioda, M[agdalena] Żołędziewska, T[adeusz] Dobosz.: Liza preferencyjna versus badania Y-specyficznych markerów
W:Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Warszawa, 12-15 września 2001 r.; s.40
103/109
A[rleta] Lebioda, Tadeusz Dobosz, Barbara Świątek.: Nowe podejście do izolacji DNA
W:Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Warszawa, 12-15 września 2001 r.; s.25
104/109
Arleta Lebioda, Barbara Świątek, Tadeusz Dobosz.: DNA preparation using the commercial available Kits
Post.Med.Sąd.Kryminol. 2001 T.6; s.239-241
Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTMSiK. Krzyżowa k/Świdnicy, 16-19.10.2000 r.
105/109
Arleta Lebioda, Tadeusz Dobosz.: Zastosowanie mikrosączków przy preparacji DNA z plam ludzkiej krwi i spermy
Post.Med.Sąd.Kryminol. 2001 T.6; s.235-237
Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTMSiK. Krzyżowa k/Świdnicy, 16-19.10.2000 r.
106/109
T[adeusz] Dobosz, A[rleta] Lebioda, J[erzy] Kawecki, J[ózef] Jagielski, B[arbara] Świątek.: Differences in DNA preparation from various tissues and fluids of human corps
W:The Second European-American Intensive Course in Clinical and Forensic Genetics. Dubrovnik (Croatia), September 3-13, 2001. Final program and abstracts; s.139 poz.P162
107/109
M[agdalena] Żołędziewska, A[rleta] Lebioda, T[adeusz] Dobosz.: Microsatellite and gender DNA testing in neolithic human scull bone
W:The Second European-American Intensive Course in Clinical and Forensic Genetics. Dubrovnik (Croatia), September 3-13, 2001. Final program and abstracts; s.69 poz.F51
108/109
Krzysztof Maksymowicz, Arleta Lebioda, Bożena Morawska, Tadeusz Dobosz.: DNA - Isolation aus flussigem Sperma und Spermaflecken [Izolacja DNA z nasienia płynnego i z plam nasienia]
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.357-360
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
109/109
K[rzysztof] Maksymowicz, T[adeusz] Dobosz, B[ożena] Morawska, A[rleta] Lebioda.: DNA Isolation aus flüssigem Sperma und Spermaflecken
W:75. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Zürich, 24.-28. September 1996. Abstract-Band; Zürich, 1996; s.214 poz.P057
stosując format:
Nowe wyszukiwanie