Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KUKULSKA MONIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/19
Michał Łodyga, Piotr Eder, Magdalena Gawron-Kiszka, Marek Hartleb, Jarosław Kierkuś, Maria Kłopocka, Monika Kukulska, Ewa Małecka-Panas, Elżbieta Poniewierka, Izabela Smoła, Tomasz Rawa, Jarosław Reguła, Grażyna Rydzewska.: Clinical characteristic of Crohn's disease (CD) patients in Polish population
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s67
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
2/19
Michał Łodyga, Piotr Eder, Magdalena Gawron-Kiszka, Marek Hartleb, Jarosław Kierkuś, Maria Kłopocka, Monika Kukulska, Ewa Małecka-Panas, Elżbieta Poniewierka, Izabela Smoła, Tomasz Rawa, Jarosław Reguła, Grażyna Rydzewska.: Crohn disease treatment in everyday practice
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s68
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
3/19
Monika Kukulska.: Low level of knowledge of pregnancy-related issues in patients with inflammatory bowel disease in Polish population
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s70
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
4/19
Monika Kukulska, Paweł Kuźnicki, Magdalena Hurkacz, Elżbieta Poniewierka.: Thiopurine S-methyltransferase genotyping among patients with Crohn disease treated with thiopurines
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s82-s83
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
5/19
M[onika] Kukulska.: Low level of knowledge of pregnancy-related issues in patients with inflammatory bowel disease in Polish population
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2018 Vol.6 no.8 suppl.; s.A222 poz.P0284
26th United European Gastroenterology Week. Vienna, Austria, October 20-24, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
6/19
M. Lodyga, P. Eder, M. Gawron-Kiszka, M. Hartleb, J. Kierkus, M. Klopocka, M[onika] Kukulska, K. Linke, E. Malecka-Panas, E[lżbieta] Poniewierka, I[zabela] Smoła, T. Rawa, J. Regula, G. Rydzewska.: Clinical characteristic of Crohn's disease patients in Polish population
J.Crohn's Colitis 2017 Vol.11 suppl.1; s.S464 poz.P746
12th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation. Barcelona (Spain), 15-18 February 2017. Abstracts
7/19
Monika Kukulska, Leszek Paradowski.: Zaburzenia przełyku
Terapia 2017 R.25 nr 1; s.13-15
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
8/19
M. Lodyga, P. Eder, M. Gawron-Kiszka, M. Hartleb, J. Kierkus, M. Klopocka, M[onika] Kukulska, M. Grzymisławski, E. Malecka-Panas, E[lżbieta] Poniewierka, I[zabela] Smoła, T. Rawa, J. Regula, G. Rydzewska.: Eight years experience of drug efficacy in Crohn's disease patients: a prospective multicenter real-life study
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2017 Vol.5 suppl.1; s.A753 poz.P1718
25th United European Gastroenterology Week. Barcelona, Spain, October 28 - November 1 2017. Abstracts
9/19
Monika Kukulska ; promotor prof. dr hab. Leszek Paradowski ; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii: Poziom wiedzy pacjentek chorych na nieswoiste zapalenia jelit na temat rozrodu [praca doktorska]
Wrocław, 2017; 106 k.
10/19
Monika Kukulska, Izabela Smoła, Agnieszka Hałoń, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński, Abdulhabib Annabhani.: A case of severe ulcerative colitis with colonic dilatation caused by renal mucinous tubular and spindle cell carcinoma
Eurasian J.Hepato-Gastroenterol. 2016 Vol.16 no.2; s.190-193
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie PubMed
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
11/19
M[onika] Kukulska, I[zabela] Smoła, I[ga] Gromny, E[lżbieta] Poniewierka, L[eszek] Paradowski.: Watermelon stomach as the first symptom of liver cirrhosis
Gastroenterol.Hepatol. 2016 Vol.70 no.5; s.422-425
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie Scopus
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
12/19
Monika Kukulska.: Wiedza kobiet z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit na temat rozrodu a świadomie wybrana bezdzietność
Gastroenterol.Klin. 2016 T.8 nr 1; s.8-11
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
Adres url:
13/19
Izabela Smoła, Monika Kukulska, Elżbieta Poniewierka.: Chłoniak typu MALT jelita grubego u pacjentki z nieuzasadnionym rozpoznaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
W:XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 22-24 września 2016 roku. Streszczenia; s.61 poz.P.2.33
14/19
Monika Kukulska, Izabela Smoła, Katarzyna Neubauer.: Krótki czas trwania choroby i penetrująca postać ze zmianami okołoodbytniczymi czynnikami ryzyka operacji u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
W:XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 22-24 września 2016 roku. Streszczenia; s.49 poz.P.2.21
15/19
Monika Kukulska.: Niski poziom wiedzy związanej z rozrodem wśród kobiet z nieswoistymi zapaleniami jelit
W:XVII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Poznań, 22-24 września 2016 roku. Streszczenia; s.57 poz.P.2.29
16/19
Izabela Smoła, Monika Kukulska, Magdalena Panek, Maciej Guziński, Jerzy Garcarek, Wojciech Kielan.: Rzadka przyczyna niedokrwistości u młodej kobiety z przewlekłym zapaleniem trzustki - opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa
Gastroenterol.Prakt. 2015 T.7 nr 3; s.61-66
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
17/19
Maciej Guziński, Jacek Kurcz, Monika Kukulska, Małgorzata Neska, Jerzy Garcarek.: Embolization of a true giant splenic artery aneurysm using NBCA glue - case report and literature review
Pol.J.Radiol. 2015 Vol.80; s.155-158
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
18/19
I[zabela] Smoła, J[erzy] Garcarek, W[ojciech] Kielan, M[onika] Kukulska, M[agdalena] Panek.: Rzadka przyczyna niedokrwistości u młodej kobiety z przewlekłym zapaleniem trzustki
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.47 poz.U10
Toż s.103 poz.P4.9
19/19
Monika Kukulska, Leszek Paradowski.: Płodność i rozrodczość w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 4; s.160-164
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie