Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KRZYSTEK-KORPACKA MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 170Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/170
M. M. Staniszewska, K. Gostomska-Pampuch, I. Jonik, A[gnieszka] Bronowicka-Szydełko, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, A. Gamian.: Immunomodulatory properties of advanced glycation end-products formed from different substrates
W:5th European Congress of Immunology - ECI 2018. Amsterdam (The Netherlands), September 2-5, 2018. Abstract book; s.194 poz.P.A5.04.16
[Dostęp 05.09.2018]. Dostępny w: https://www.eci2018.org/fileadmin/user_upload/documents/ECI_2018_Abstract_Book_web_21082018.pdf
Adres url:
2/170
Paulina Lewandowska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska.: Ekspresja białek MIP u pacjentów z chorobami jelit
W:Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne - wiosna : część trzecia - Wrocław [9.05.2018] ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018; s.63 poz.55
ISBN 978-83-65917-76-8
3/170
Dorota Frydecka, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Alba Lubeiro, Filip Stramecki, Bartłomiej Stańczykiewicz, Jan Aleksander Beszłej, Patryk Piotrowski, Kamila Kotowicz, Monika Szewczuk-Bogusławska, Edyta Pawlak-Adamska, Błażej Misiak.: Profiling inflammatory signatures of schizophrenia: a cross-sectional and meta-analysis study
Brain Behav.Immun. 2018 Vol.71; s.28-36
IF: 6.306
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
DOI:
4/170
Mariusz G. Fleszar, Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Błażej Misiak, Dorota Frydecka, Joanna Piechowicz, Katarzyna Lorenc-Kukuła, Andrzej Gamian.: Quantitative analysis of L-arginine, dimethylated arginine derivatives, L-citrulline, and dimethylamine in human serum using liquid chromatography-mass spectrometric method
Chromatographia 2018 Vol.81 no.6; s.911-921
IF: 1.401
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
5/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Bartosz Kapturkiewicz, Paulina Lewandowska, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Subsite heterogeneity in the profiles of circulating cytokines in colorectal cancer
Cytokine 2018 Vol.110; s.435-441
IF: 3.514
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
6/170
Katarzyna Neubauer, Małgorzata Matusiewicz, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Diagnostic potential of systemic eosinophil-associated cytokines and growth factors in IBD
Gastroenterol.Res.Pract. 2018 Vol.2018; art.7265812 [10 s.]
IF: 1.859
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
7/170
Mariusz G. Fleszar, Jerzy Wiśniewski, Mariusz Bromke, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Opracowanie metody jednoczesnego oznaczania panelu metabolitów przemian tlenku azotu oraz ocena stężenia tych metabolitów u pacjentów z demencją
W:II Konferencja Szkoleniowa "Multi-omika - biologia systemów w badaniach medycznych". Wrocław, 21 czerwca 2018 r. Książka abstraktów; s.12-13
8/170
Jerzy Wiśniewski, Mariusz Aleksander Bromke, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Izabela Szczuka, Berenika Szczęśniak-Sięga, Andrzej Gamian.: Zastosowanie metabolomiki i transkryptomiki w ocenie aktywności leków in vitro
W:II Konferencja Szkoleniowa "Multi-omika - biologia systemów w badaniach medycznych". Wrocław, 21 czerwca 2018 r. Książka abstraktów; s.24-25
9/170
Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Aleksandra Kuzan, Kinga Gostomska-Pampuch, Małgorzata Gacka, Urszula Jakobsche-Policht, Rajmund Adamiec, Andrzej Gamian.: Znaczenie diagnostyczne końcowych produktów zaawansowanej glikacji formowanych podczas modyfikacji albuminy przez metyloglioksal (AGE-4)
W:II Konferencja Szkoleniowa "Multi-omika - biologia systemów w badaniach medycznych". Wrocław, 21 czerwca 2018 r. Książka abstraktów; s.9
10/170
K[atarzyna] Neubauer, M[ałgorzata] Matusiewicz, I[wona] Bednarz-Misa, P[aulina] Lewandowska, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka.: Non-enzymatic serum antioxidant capacity is diminished in inflammatory bowel disease and is associated with severity of inflammation in ulcerative colitis
J.Crohn's Colitis 2018 Vol.12 suppl.1; s.S136-S137 poz.P086
13th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation. Vienna (Austria), February 14-17, 2018. Abstracts
11/170
Tomasz Tomczyk, Grażyna Wróbel, Radosław Chaber, Iwona Siemieniec, Egbert Piasecki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Beata U. Orzechowska.: Immune consequences of in vitro infection of human peripheral blood leukocytes with vesicular stomatitis virus
J.Innate Immun. 2018 Vol.10 no.2; s.131-144
IF: 3.837
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
12/170
Angelika Chachaj, Jerzy Wiśniewski, Justyna Rybka, Aleksandra Butrym, Monika Biedroń, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Mariusz Grzegorz Fleszar, Maciej Karczewski, Tomasz Wróbel, Grzegorz Mazur, Andrzej Gamian, Andrzej Szuba.: Asymmetric and symmetric dimethylarginines and mortality in patients with hematological malignancies - a prospective study
PLoS One 2018 Vol.13 no.5; art.e0197148 [14 s.]
IF: 2.766
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
13/170
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Rząca, Roman Czarnecki, Zbigniew Obuszko, Wojciech Witkiewicz.: Colorectal surgery in elderly populations
Pol.Przegl.Chir. 2018 Vol.90 nr 4; s.30-35
Toż w j. pol. wersja druk.: Operacje jelita grubego u osób w podeszłym wieku; s.29-34
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
14/170
Katarzyna Neubauer, Barbara Woźniak-Stolarska, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Circulating lymphocytes of IBD patients have altered concentrations of regulators of apoptosis
Przegl.Gastroenterol. 2018 Vol.13 supl.1; s.s81-s82
XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenetrologii. Warszawa, 20-22 września 2018 r. Streszczenia
15/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Krzysztof Szufnarowski, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: The perioperative dynamics of IL-7 following robot-assisted and open colorectal surgery
Sci.Rep. 2018 Vol.8; art.9126 [9 s.]
IF: 4.122
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
16/170
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Gamian, Wojciech Witkiewicz.: Serum cytokines in early prediction of anastomotic leakage following low anterior resection
Videosurg.Miniinvasive Tech. 2018 Vol.13 no.1; s.33-43
IF: 0.852
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
17/170
Joanna Rosińczuk, Dorota Diakowska, Piotr Karniej, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Role of toll-like receptors TLR-2, TLR-4, TLR-7 and TLR-9 in pathogenesis and progression of esophageal squamous cell carcinoma
W:3rd V4 Conference on Public Health - Prague 2017. Prague, Czech Republic, 19-20 October 2017. Book of abstracts; s.[48]
[Dostęp 25.10.2017]. Dostępny w: http://nb.vse.cz/~dlouhy/v4_book_of_abstracts.pdf
Adres url:
18/170
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Roman Czarnecki, Marek Rząca, Zbigniew Obuszko, Andrzej Gamian, Wojciech Witkiewicz.: Wczesne markery nieszczelności zespolenia po LAR
W:68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017 r. Streszczenia; s.408 poz.P.15 1300
19/170
Mariusz G. Fleszar, Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Joanna Piechowicz, Andrzej Gamian.: Analiza ilościowa hepcydyny w surowicy ludzkiej z wykorzystaniem techniki LC-ESI-MS/MS
W:Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017. Materiały konferencyjne - wiosna : część trzecia - Wrocław [10.05.2017] ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.31 poz.19
ISBN 978-83-65677-86-0
20/170
Paweł Serek, Mariusz Fleszar, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Barbara Adamik, Patrycja Leśnik, Sylwia Płaczkowska, Joanna Piechowicz, Iwona Bednarz-Misa, Magdalena Mierzchała-Pasierb.: Czy oznaczanie aminokwasów w moczu pacjentów z sepsą może mieć znaczenie diagnostyczne?
W:Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017. Materiały konferencyjne - wiosna : część trzecia - Wrocław [10.05.2017] ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.124 poz.115
ISBN 978-83-65677-86-0
21/170
Paulina Lewandowska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Wojciech Witkiewicz.: Wpływ rodzaju zabiegu operacyjnego [n]a dynamikę zmian stężenia białka zapalnego makrofagów MIP-1α i MIP-1β w okresie okołooperacyjnym po resekcji raka jelita grubego
W:Badania i rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017. Materiały konferencyjne - wiosna : część trzecia - Wrocław [10.05.2017] ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.81 poz.69
ISBN 978-83-65677-86-0
22/170
Paweł Serek, Iwona Bednarz-Misa, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Paulina Lewandowska, Magdalena Mierzchała-Pasierb.: Rola glikozaminoglikanów i proteoglikanów w sepsie
W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część IV ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017; s.79-84
ISBN 978-83-65917-42-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
23/170
Małgorzata Matusiewicz, Katarzyna Neubauer, Paulina Lewandowska, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Reduced transferrin levels in active inflammatory bowel disease
BioMed Res.Int. 2017 Vol.2017; art.9541370 [8 s.]
IF: 2.583
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
24/170
Jerzy Wiśniewski, Mariusz G. Fleszar, Joanna Piechowicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Angelika Chachaj, Andrzej Szuba, Katarzyna Lorenc-Kukuła, Leszek Masłowski, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: A novel mass spectrometry-based method for simultaneous determination of asymmetric and symmetric dimethylarginine, l-arginine and l-citrulline optimized for LC-MS-TOF and LC-MS/MS
Biomed.Chromatogr. 2017 Vol.31; art.e3994 [11 s.]
IF: 1.688
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
25/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Jerzy Wiśniewski, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Elevated systemic interleukin-7 in patients with colorectal cancer and individuals at high risk of cancer: association with lymph node involvement and tumor location in the right colon
Cancer Immunol.Immunother. 2017 Vol.66 no.2; s.171-179
IF: 4.225
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
26/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Sabina Górska, Dorota Diakowska, Bartosz Kapturkiewicz, Magdalena Podkowik, Andrzej Gamian, Iwona Bednarz-Misa.: Midkine is up-regulated in both cancerous and inflamed bowel, reflecting lymph node metastasis in colorectal cancer and clinical activity of ulcerative colitis
Cytokine 2017 Vol.89; s.68-75
IF: 3.514
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
27/170
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Rząca, Roman Czarnecki, Zbigniew Obuszko, Wojciech Witkiewicz.: Introduction of robotic surgery into a community hospital setting: a prospective comparison of robotic and open colorectal resection for cancer
Dig.Surg. 2017 Vol.34 no.6; s.489-494
IF: 2.031
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
28/170
Marek Zawadzki, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Gamian, Wojciech Witkiewicz.: Comparison of inflammatory responses following robotic and open colorectal surgery: a prospective study
Int.J.Colorectal Dis. 2017 Vol.32 no.3; s.399-407
IF: 2.533
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
29/170
K[atarzyna] Neubauer, M[ałgorzata] Matusiewicz, I[wona] Bednarz-Misa, S. Górska, A[ndrzej] Gamian, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka.: Eosinophils-associated cytokines as inflammatory bowel disease biomarkers
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2017 Vol.5 suppl.1; s.A498 poz.P0963
25th United European Gastroenterology Week. Barcelona, Spain, October 28 - November 1 2017. Abstracts
30/170
Małgorzata Matusiewicz, Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Systemic interleukin-9 in inflammatory bowel disease: association with mucosal healing in ulcerative colitis
World J.Gastroenterol. 2017 Vol.23 no.22; s.4039-4046
IF: 3.300
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
31/170
sci. eds Andrzej Gamian, Izabela Berdowska, Małgorzata Matusiewicz ; auth. Iwona Bednarz-Misa, Izabela Berdowska, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Ireneusz Ceremuga, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Anna Marcinkowska, Małgorzata Matusiewicz, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Jadwiga Pietkiewicz, Ewa Seweryn, Kamila Stach, Grzegorz Terlecki, Bogdan Zieliński: Laboratory manual for the second-year students of English Division medical studies
Wrocław : Wroclaw Medical University, 2017; 123 s.
ISBN 978-83-7055-287-9
32/170
M[ariusz] Fleszar, J[oanna] Piechowicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, J[erzy] Wiśniewski, A[ndrzej] Gamian.: Quantification of hepcidin in plasma using LC-ESI-MS/MS
W:5th Conference of Polish Mass Spectrometry Society. Sobótka, 26-26.09.2016. Program and abstracts ; ed. Marek Cebrat; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016; s.58 poz.P20
ISBN 978-83-60043-30-1
33/170
Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Aleksandra Kuzan, Kinga Gostomska-Pampuch, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Jadwiga Pietkiewicz, Andrzej Gamian.: Detecting of the presence of advanced glycation end products AGE 1 and AGE3 in the serum blood of diabetic patients by the slot dot-blot method
Acta Biochim.Pol. 2016 Vol.63 suppl.2; s.211 poz.LA9
BIO 2016 Congress. Wrocław (Poland), September 13th-16th, 2016. Late abstracts
34/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Hotowy, Elżbieta Czapińska, Magdalena Podkowik, Jacek Bania, Andrzej Gamian, Iwona Bednarz-Misa.: Serum availability affects expression of common housekeeping genes in colon adenocarcinoma cell lines: implications for quantitative real-time PCR studies
Cytotechnology 2016 Vol.68 no.6; s.2503-2517
IF: 1.857
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
35/170
K[atarzyna] Neubauer, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, M. Zawadzki, I[wona] Bednarz-Misa, S. Górska, W. Witkiewicz, A[ndrzej] Gamian.: Circulating IL9 in inflammatory bowel disease: possible marker of mucosal non-healing
J.Crohn's Colitis 2016 Vol.10 suppl.1; s.S110-S111 poz.P042
11th Congress of ECCO - European Crohn's and Colitis Organisation. Amsterdam (The Netherlands), 16-19 March 2016. Abstracts
36/170
Iwona Bednarz-Misa, Izabela Berdowska, Ireneusz Ceremuga, Ewa Cieślar-Marczak, Agnieszka Chwiłkowska, Andrzej Gamian, Agata Kierasińska, Bożena Krotkiewska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Julita Kulbacka, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Anna Malarska, Anna Marcinkowska, Małgorzata Matusiewicz, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Jadwiga Pietkiewicz, Leszek Purzyc, Jolanta Saczko, Ewa Seweryn, Kamilla Stach, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Grzegorz Terlecki, Jerzy Wiśniewski, Bogdan Zieliński.: Ćwiczenia z biochemii : skrypt dla studentów Wydziału Lekarskiego
Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; 138, [1] s.
ISBN 978-83-7055-551-1
37/170
M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, S. Górska, I[wona] Bednarz-Misa, D[orota] Diakowska, A[ndrzej] Gamian.: Midkine, an antimicrobial peptide and immunoregulator, in inflammatory bowel disease
W:2nd Polish-Czech Probiotics Conference "Microbiology, immunology & allergy". Bielawa, Poland, 24-26 May 2015; Wrocław : Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Science, 2015; s.55 poz.D.6
ISBN 978-83-928488-4-4
38/170
I[wona] Bednarz-Misa, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, S. Górska, K[atarzyna] Neubauer, A[ndrzej] Gamian.: Visfatin, a pre-B-cell colony-enhancing factor 1 (PBEP) in inflammatory bowel disease
W:2nd Polish-Czech Probiotics Conference "Microbiology, immunology & allergy". Bielawa, Poland, 24-26 May 2015; Wrocław : Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Science, 2015; s.53 poz.D.4
ISBN 978-83-928488-4-4
39/170
Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Dorota Diakowska, Bartosz Kapturkiewicz, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Nampt/PBEF/visfatin upregulation in colorectal tumors, mirrored in normal tissue and whole blood of colorectal cancer patients, is associated with metastasis, hypoxia, IL1β, and anemia
BioMed Res.Int. 2015 Vol.2015; art.523930 [12 s.]
IF: 2.134
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
40/170
Paweł Serek, Iwona Bednarz-Misa, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Gamian.: Isolation and purification of cytosolic enolase from Salmonella enterica serovar typhimurium
W:Biotechnology - research and industrial applications. Wrocław, Poland, 17-18.09.2015; Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2015; s.37
ISBN 978-83-7717-212-4
41/170
Jerzy Wiśniewski, Mariusz Grzegorz Fleszar, Joanna Mierzwicka, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Gamian.: Ilościowa analiza hepcydyny w osoczu i surowicy przy pomocy chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-ESI-MS/MS)
W:IX Konferencja "Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej". Warszawa, 22-23 października 2015 ; red. nauk. Ewa Bulska, Sławomir Garboś; s.36 poz.PO-16
ISBN 978-83-89379-24-5
42/170
Barbara Salmonowicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Anna Noczyńska.: Trace elements, magnesium, and the efficacy of antioxidant systems in children with type 1 diabetes mellitus and in their siblings
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.2; s.259-268
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
43/170
Dorota Diakowska, Krystyna Markocka-Mączka, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Krzysztof Grabowski.: Adipocytokines as prognostic factors in gastroesophageal cancer cachexia
Cent.Eur.J.Immunol. 2014 Vol.39 suppl.1; s.51 poz.72
15th Congress of the Polish Society of Experimental and Clinical Immunology. Wrocław, Poland, 26th-28th June, 2014. Abstracts
44/170
Małgorzata Matusiewicz, Katarzyna Neubauer, Magdalena Mierzchała-Pasierb, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Matrix metalloproteinase-9: its interplay with angiogenic factors in inflammatory bowel diseases
Dis.Markers 2014; art.ID 643645 [8 s.]
IF: 1.562
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
45/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Jacek Bania, Andrzej Gamian.: Expression stability of common housekeeping genes is differently affected by bowel inflammation and cancer: implications for finding suitable normalizers for inflammatory bowel disease studies
Inflamm.Bowel Dis. 2014 Vol.20 no.7; s.1147-1156
IF: 4.464
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
46/170
Iwona Bednarz-Misa, Izabela Berdowska, Ireneusz Ceremuga, Ewa Cieślar-Marczak, Agnieszka Chwiłkowska, Andrzej Gamian, Bożena Krotkiewska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Anna Malarska, Anna Marcinkowska, Małgorzata Matusiewicz, Jadwiga Pietkiewicz, Leszek Purzyc, Jolanta Saczko, Ewa Seweryn, Kamilla Stach, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Katarzyna Bieżuńska-Kusiak, Grzegorz Terlecki, Bogdan Zieliński.: Ćwiczenia z biochemii : skrypt dla studentów Wydziału Lekarskiego
Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2014; 143 s.
ISBN 978-83-7055-558-0
47/170
Izabela Berdowska, Ireneusz Ceremuga, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Anna Malarska, Małgorzata Matusiewicz, Ewa Seweryn, Agnieszka Szydełko, Bogdan Zieliński.: Lab manual for the students of dentistry of medical studies English Division
Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2014; 97 s.
ISBN 978-83-7055-455-2
48/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Eliza Patryn, Katarzyna Hotowy, Elżbieta Czapińska, Jacek Majda, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Anna Noczyńska, Andrzej Gamian.: Paraoxonase-1 activity in overweight and obese children and adolescents: association with obesity-related inflammation and oxidative stress
Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.2; s.229-236
IF: 0.333
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
49/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Bartosz Kapturkiewicz, Marek Bębenek, Andrzej Gamian.: Profiles of circulating inflammatory cytokines in colorectal cancer (CRC), high cancer risk conditions, and health are distinct. Possible implications for CRC screening and surveillance
Cancer Lett. 2013 Vol.337 no.1; s.107-114
IF: 5.016
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
50/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Katarzyna Neubauer, Andrzej Gamian.: Circulating midkine in malignant and non-malignant colorectal diseases
Cytokine 2013 Vol.64 no.1; s.158-164
IF: 2.874
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
51/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Iwona Bednarz-Misa, Izabela Berdowska, Bogdan Zieliński, Sylwia Płaczkowska, Marzena Zboch, Andrzej Gamian.: Porównanie relacji między homocysteiną, paraoksonazą (PON)-1 a malonodialdehydem - MDA-markerem peroksydacji lipidów - w otępieniu naczyniopochodnym i alzheimerowskim
Diagn.Lab. 2013 T.49 nr 3; s.347-348 poz.127
XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Warszawa, 15-18 września 2013 r. Zbiór streszczeń
52/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Iwona Bednarz-Misa, Dorota Diakowska, Robert Olewiński, Katarzyna Neubauer, Andrzej Gamian.: Potencjał diagnostyczny midkiny, wielofunkcyjnej cytokiny, w diagnostyce raka jelita grubego
Diagn.Lab. 2013 T.49 nr 3; s.348 poz.128
XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Warszawa, 15-18 września 2013 r. Zbiór streszczeń
53/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Bartosz Kapturkiewicz, Iwona Bednarz-Misa, Agnieszka Bronowicka-Szydełko, Andrzej Gamian.: Wartość diagnostyczna paneli (multipleks) złożonych z cytokin prozapalnych jako markerów raka jelita grubego
Diagn.Lab. 2013 T.49 nr 3; s.347 poz.126
XVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Warszawa, 15-18 września 2013 r. Zbiór streszczeń
54/170
Katarzyna Hotowy, Marta Woźniak, Kamila Duś, Elżbieta Czapińska, Beata Osiecka, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Bronowicz, Jacek Wiśniewski, Andrzej Gamian, Grzegorz Terlecki, Piotr Ziółkowski.: Immunocytochemical studies on the nuclear ubiquitous casein and cyclin-dependent kinases substrate following 5-aminolevulinicacid-mediated photodynamic therapy on MCF-7 cells
Photodiagn.Photodyn.Ther. 2013 Vol.10 no.4; s.518-525
IF: 2.524
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
55/170
Katarzyna Neubauer, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Leszek Paradowski.: Plasma serotonin level in left-sided colonic diverticulosis: a pilot study
Cent.Eur.J.Med. 2012 Vol.7 no.5; s.591-595
IF: 0.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
56/170
Dorota Boehm, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Neubauer, Małgorzata Matusiewicz, Leszek Paradowski, Andrzej Gamian.: Lipid peroxidation markers in Crohn's disease: the associations and diagnostic value
Clin.Chem.Lab.Med. 2012 Vol.50 no.8; s.1359-1366
IF: 3.009
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
57/170
Anna Kofla-Dłubacz, Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Barbara Iwańczak.: Correlation of MMP-3 and MMP-9 with Crohn's disease activity in children
Dig.Dis.Sci. 2012 Vol.57 no.3; s.706-712
IF: 2.260
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
58/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Andrzej Gamian.: Tumor location determines midkine level and its association with the disease progression in colorectal cancer patients: a pilot study
Int.J.Colorect.Dis. 2012 Vol.27 no.10; s.1319-1324
IF: 2.238
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
59/170
Maciej Rachwalik, Grzegorz Bielicki, Andrzej Dumański, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Wojciech Kustrzycki, Małgorzata Matusiewicz.: Zmniejszenie aktywności metaloproteinazy 3 w tętniakach aorty wstępującej
Kardiochir.Torakochir.Pol. 2012 T.9 supl.1; s.S65 poz.051
VI Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. Kraków, 24-26 maja 2012 r.
60/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz.: Circulating midkine in malignant, inflammatory, and infectious diseases: a systematic review
W:Midkine: from embryogenesis to pathogenesis and therapy ; eds Mine Erguven, Takashi Muramatsu, Ayhan Bilir; Dordrecht [etc.] : Springer, 2012; s.69-85
ISBN 978-94-007-4233-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
61/170
Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Mirosław Nienartowicz, Krystyna Markocka-Mączka, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz.: Concentration of interleukin-12 (IL-12), interleukin-18 (IL-18) and interferon gamma (IFN-gamma) in serum and tissues of patients with gastrointestinal cancer
Acta Biochim.Pol. 2011 Vol.58 suppl.2; s.75 poz.P9.3
2nd Congress of Biochemistry and Cell Biology, 46th Meeting of the Polish Biochemical Society and 11st Conference of the Polish Cell Biology Society. Kraków, Poland, September 5th-9th, 2011. Abstracts
62/170
Magdalena Mierzchała, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Gamian, Grażyna Durek.: Quantitative indices of dynamics in concentrations of lipopolysaccharide-binding protein (LBP) as prognostic factors in severe sepsis/septic shock patients - comparison with CRP and procalcitonin
Clin.Biochem. 2011 Vol.44 no.5-6; s.357-363
IF: 2.076
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
63/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Eliza Patryn, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Joanna Chrzanowska, Andrzej Gamian, Anna Noczyńska.: Gender-specific association of serum uric acid with metabolic syndrome and its components in juvenile obesity
Clin.Chem.Lab.Med. 2011 Vol.49 no.1; s.129-136
IF: 2.150
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
64/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Eliza Patryn, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Joanna Chrzanowska, Andrzej Gamian, Anna Noczyńska.: The effect of a one-year weight reduction program on serum uric acid in overweight/obese children and adolescents
Clin.Chem.Lab.Med. 2011 Vol.49 no.5; s.915-921
IF: 2.150
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
65/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Eliza Patryn, Iwona Bednarz-Misa, Katarzyna Hotowy, Anna Noczyńska.: Visfatin in juvenile obesity - the effect of obesity intervention and sex
Eur.J.Clin.Invest. 2011 Vol.41 no.12; s.1284-1291
IF: 3.018
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
66/170
M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, D[orota] Diakowska, A[ndrzej] Gamian, M[ałgorzata] Matusiewicz.: Increase in serum platelet-derived growth factor (PDGF)-BB reflects lymph node involvement in esophageal cancer patients independently from platelet count
Exp.Oncol. 2011 Vol.33 no.3; s.140-144
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
67/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Eliza Patryn, Iwona Bednarz-Misa, Magdalena Mierzchała, Katarzyna Hotowy, Elżbieta Czapińska, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Andrzej Gamian, Anna Noczyńska.: Circulating adipocyte fatty acid-binding protein, juvenile obesity, and metabolic syndrome
J.Pediatr.Endocrinol.Metab. 2011 Vol.24 no.11-12; s.921-928
IF: 0.875
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
68/170
A[ndrzej] Lewandowski, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, K[rystyna] Markocka-Mączka, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka.: Parametry stresu oksydacyjnego u chorych z rakiem przełyku leczonych ezofagektomią
Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/49 poz.O105
65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r. Streszczenia
69/170
M[agdalena] Mierzchała, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, I[wona] Bednarz-Misa, I[reneusz] Ceremuga, G[rażyna] Durek.: Is interleukin (IL)-6 helpful for monitoring heterogeneous group of the patients with severe sepsis or septic shock
Sepsis 2011 T.4 nr 1; s.123
Polish-Ukrainian Weigl Conference "From microbiology to synthetic biology". Wrocław, May 18-20, 2011
70/170
M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[agdalena] Mierzchała, K[atarzyna] Hotowy, E[lżbieta] Czapińska, G[rażyna] Durek, A[ndrzej] Gamian.: Paraoxonase-1 arylesterase activity in severe sepsis and septic shock
Sepsis 2011 T.4 nr 1; s.118
Polish-Ukrainian Weigl Conference "From microbiology to synthetic biology". Wrocław, May 18-20, 2011
71/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Magdalena Mierzchała, Katarzyna Neubauer, Grażyna Durek, Andrzej Gamian.: Midkine, a multifunctional cytokine, in patients with severe sepsis and septic shock: a pilot study
Shock 2011 Vol.35 no.5; s.471-477
IF: 2.848
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
72/170
Teresa Banaś, Iwona Bednarz-Misa, Izabela Berdowska, Dorota Boehm, Ireneusz Ceremuga, Ewa Cieślar-Marczak, Agnieszka Chwiłkowska, Katarzyna Dzierzba, Andrzej Gamian, Bożena Krotkiewska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Julita Kulbacka, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Danuta Kwiatkowska, Anna Malarska, Anna Marcinkowska, Małgorzata Matusiewicz, Jadwiga Pietkiewicz, Leszek Purzyc, Jolanta Saczko, Ewa Seweryn, Kamila Stach, Agnieszka Szydełko, Grzegorz Terlecki, Wanda Tyran, Bogdan Zieliński.: Ćwiczenia z biochemii : skrypt dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; 139 s.
ISBN 978-83-7055-492-7
73/170
Dorota Diakowska, Krystyna Markocka-Mączka, Krzysztof Grabowski, Andrzej Lewandowski, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Witold Diakowski.: Concentration of serum prostaglandin E2 in squamous cell carcinoma of esophagus
Acta Biochim.Pol. 2010 Vol.57 suppl.4; s.195 poz.P14.5
45th Meeting of the Polish Biochemical Society. Wisła, Poland, September 20th-23rd, 2010. Abstracts
74/170
Małgorzata Korpacka, Magdalena Mierzchała, Iwona Misa, Dorota Diakowska, Grażyna Durek, Małgorzata Matusiewicz.: Midkine as a potential differential marker for sepsis
Acta Biochim.Pol. 2010 Vol.57 suppl.4; s.201 poz.P14.16
45th Meeting of the Polish Biochemical Society. Wisła, Poland, September 20th-23rd, 2010. Abstracts
75/170
Magdalena Mierzchała, Małgorzata Korpacka, Grażyna Durek.: Relative changes in lipopolysaccharide-binding protein (LBP) predict lethal outcome in septic patients
Acta Biochim.Pol. 2010 Vol.57 suppl.4; s.201 poz.P14.17
45th Meeting of the Polish Biochemical Society. Wisła, Poland, September 20th-23rd, 2010. Abstracts
76/170
Katarzyna Neubauer, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Visfatin/PBEF/Nampt and other adipocytokines in inflammatory bowel disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.3; s.399-404
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
77/170
Beata Osiecka, Kamil Jurczyszyn, Krzysztof Symonowicz, Andrzej Bronowicz, Paweł Ostasiewicz, Elżbieta Czapińska, Katarzyna Hotowy, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Elżbieta Gębarowska, Ilona Iżykowska, Piotr Dzięgiel, Grzegorz Terlecki, Piotr Ziółkowski.: In vitro and in vivo matrix metalloproteinase expression after photodynamic therapy with a liposomal formulation of aminolevulinic acid and its methyl ester
Cell.Mol.Biol.Lett. 2010 Vol.15 no.4; s.630-650
IF: 1.455
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
78/170
Dorota Diakowska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Krystyna Markocka-Mączka, Witold Diakowski, Małgorzata Matusiewicz, Krzysztof Grabowski.: Circulating leptin and inflammatory response in esophageal cancer, esophageal cancer-related cachexia-anorexia syndrome (CAS) and non-malignant CAS of the alimentary tract
Cytokine 2010 Vol.51 no.2; s.132-137
IF: 3.537
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
79/170
M[arta] Strutyńska-Karpińska, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, K[rystyna] Markocka-Mączka, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, L[eszek] Czapla, A[ndrzej] Lewandowski.: Oxidative DNA damage, lipid peroxidation and antioxidant enzymes activity in tumor tissues of esophageal, gastric and colorectal cancer patients
Gut 2010 Vol.59 suppl.3; s.A358 poz.P1252
18th United European Gastroenterology Week (UEGW). Barcelona, Spain, 23-27 October 2010. Abstracts
80/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Neubauer, Małgorzata Matusiewicz.: Circulating midkine in Crohn's disease: clinical implications
Inflamm.Bowel Dis. 2010 Vol.16 no.2; s.208-215
IF: 4.613
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
81/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Neubauer, Izabela Berdowska, Bogdan Zieliński, Leszek Paradowski, Andrzej Gamian.: Impaired erythrocyte antioxidant defense in active inflammatory bowel disease: impact of anemia and treatment
Inflamm.Bowel Dis. 2010 Vol.16 no.9; s.1467-1475
IF: 4.613
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
82/170
A[ndrzej] Lewandowski, D[orota] Diakowska, K[rystyna] Markocka-Mączka, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, K[rzysztof] Grabowski.: Impact of cachiexia on circulating leptin in gastric cancer
W:8th International Gastric Cancer Congress. Kraków (Poland), June 10-13, 2009; s.122 poz.P86
83/170
A[ndrzej] Lewandowski, D[orota] Diakowska, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, K[rystyna] Markocka-Mączka, K[rzysztof] Grabowski.: Serum VEGF-A, VEGF-C and TGF-B in gastric cancer
W:8th International Gastric Cancer Congress. Kraków (Poland), June 10-13, 2009; s.128 poz.P107
84/170
Michał Piast, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Phylogeny, secondary structure and molecular analysis of mandelate racemase and muconate lactonizing enzyme - members of enolase superfamily
Acta Biochim.Pol. 2009 Vol.56 suppl.3; s.34 poz.P.C.15
44th Meeting of the Polish Biochemical Society. Łódź, Poland, September 16th-19th, 2009. Abstracts
85/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Neubauer, Małgorzata Matusiewicz.: Platelet-derived growth factor-BB reflects clinical, inflammatory and angiogenic disease activity and oxidative stress in inflammatory bowel disease
Clin.Biochem. 2009 Vol.42 no.16-17; s.1602-1609
IF: 2.019
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
86/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Neubauer, Małgorzata Matusiewicz.: Clinical relevance of circulating midkine in ulcerative colitis
Clin.Chem.Lab.Med. 2009 Vol.47 no.9; s.1085-1090
IF: 1.886
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
87/170
Barbara Salmonowicz, Anna Noczyńska, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Ocena markerów oksydacji białek (AOPP) i lipidów (TBARs) u dzieci z cukrzycą typu 1
Endokrynol.Pediatr. 2009 T.8 nr 1; s.33-44
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
88/170
M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, K[atarzyna] Błachut, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, A[ndrzej] Gamian.: Even a mild anemia is related to tumor aggressiveness mediated by angiogenic factors
Exp.Oncol. 2009 Vol.31 no.1; s.52-56
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
89/170
D[orota] Diakowska, K[rystyna] Markocka-Mączka, K[rzysztof] Grabowski, M[arta] Strutyńska-Karpińska, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka.: Leptin and proinflammatory cytokines in gastroesophageal cancer cachexia
Gut 2009 Vol.58 suppl.2; s.A287 poz.P0907
GASTRO 2009 - United European Gastroenterology Week UEGW/WCOG. London, UK, 21-25 November 2009. Abstracts
90/170
Dorota Boehm, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Neubauer, Małgorzata Matusiewicz, Izabela Berdowska, Bogdan Zieliński, Leszek Paradowski, Andrzej Gamian.: Paraoxonase-1 status in Crohn's disease and ulcerative colitis
Inflamm.Bowel Dis. 2009 Vol.15 no.1; s.93-99
IF: 4.643
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
91/170
E[liza] Patryn, A[nna] Noczyńska, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka.: Evaluation of metabolic disorders, inflammation and oxidative stress in obese adolescents in Poland
Obes.Facts 2009 Vol.2 suppl.2; s.173 poz.T3:PO.125
17th European Congress on Obesity (ECO2009). Amsterdam, The Nertherlands, 6-9 May 2009. Abstracts
92/170
B[arbara] Salmonowicz, A[nna] Noczyńska, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, A[gnieszka] Zubkiewicz-Kucharska.: The efficacy of antioxidant systems and the levels of advanced oxidation protein products (aopp) and lipids (tbars) in adolescent children with type 1 diabetes mellitus and in their siblings
Pediatr.Diabetes 2009 Vol.10 suppl.11; s.14-15 poz.O/1/WED/06
35th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD). Ljubljana, Slovenia, 2-5 September 2009
93/170
B[arbara] Salmonowicz, A[nna] Noczyńska, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, A[gnieszka] Zubkiewicz-Kucharska.: Trace elements, magnesium and the efficacy of antioxidant systems in adolescent patients with type 1 diabetes mellitus and in their siblings
Pediatr.Diabetes 2009 Vol.10 suppl.11; s.43 poz.P/042/FRI
35th Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD). Ljubljana, Slovenia, 2-5 September 2009
94/170
B[arbara] Salmonowicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, A[nna] Noczyńska, A[gnieszka] Zubkiewicz-Kucharska.: Znaczenie markerów stresu oksydacyjnego w diagnostyce i monitorowaniu wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 = Oxidative stress markers potential in diagnosis and monitoring of metabolic control in type 1 diabetes in children
Pediatr.Endocrinol.Diabetes Metab. 2009 T.15 supl.1; s.19 poz.U-7
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Problemy endokrynologiczne i diabetologiczne wieku rozwojowego" połączona z Jubileuszem XX-lecia Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Wrocław, 20-21 listopada 2009 r.
95/170
M[agdalena] Mierzchała, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, K[atarzyna] Neubauer, D[orota] Boehm, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, M. Piast, D[orota] Diakowska, A[ndrzej] Gamian.: Connections between extracellular matrix, sulfatase and esophageal cancers
Ukr.Biokhim.Zh. 2009 Vol.81 no.4; s.151
7th Parnas Conference on Biochemistry and Molecular Biology. Yalta, Ukraine, October 3-7, 2009
96/170
M[agdalena] Mierzchała, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, K[atarzyna] Neubauer, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, M. Piast, D[orota] Diakowska, A[ndrzej] Gamian.: Correlation of MMP-9 with the indices of inflammatory bowel disease
Ukr.Biokhim.Zh. 2009 Vol.81 no.4; s.152
7th Parnas Conference on Biochemistry and Molecular Biology. Yalta, Ukraine, October 3-7, 2009
97/170
M. Piast, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz.: L-Ala-D/L-Glu epimerase and D-glucarate dehydratase-like protein - connections to enolase superfamily
Ukr.Biokhim.Zh. 2009 Vol.81 no.4; s.238
7th Parnas Conference on Biochemistry and Molecular Biology. Yalta, Ukraine, October 3-7, 2009
98/170
Eliza Patryn, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, A[nna] Noczyńska, D[orota] Boehm, I[zabela] Berdowska, B[ogdan] Zieliński, M[ałgorzata] Matusiewicz, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka.: Oxidative stress in childhood obesity - a risk factor of atherosclerosis in adult life
Ukr.Biokhim.Zh. 2009 Vol.81 no.4; s.235
7th Parnas Conference on Biochemistry and Molecular Biology. Yalta, Ukraine, October 3-7, 2009
99/170
Izabela Berdowska, Ireneusz Ceremuga, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Mateusz Ługowski, Anna Malarska, Małgorzata Matusiewicz, Ewa Seweryn, Bogdan Zieliński.: Lab manual for the students of II year of Medical Studies English Division
Wrocław : Akad. Med., 2009; 111 s.
ISBN 978-83-7055-402-6
100/170
B[arbara] Salmonowicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, A[nna] Noczyńska.: Markery stresu oksydacyjnego w korelacji z aktywnością enzymów antyoksydacyjnych u pacjentów z cukrzycą typu 1 w okresie rozwojowym oraz u ich rodzeństwa
W:XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Poznań, 7-9 maj 2009. Streszczenia [CD-ROM]; poz.P032
101/170
Michał Piast, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Andrzej Gamian.: Enolase superfamily - D-galactarate dehydratase and D-Mannonate dehydratase phylogeny and sequence analysis
Acta Biochim.Pol. 2008 Vol.55 suppl.3; s.40 poz.P3.3
The Congress of Biochemistry and Cell Biology, the 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10th Conference of the Polish Cell Biology Society. Olsztyn, Poland, September 7th-11st, 2008. Abstracts
102/170
Irena Kustrzeba-Wójcicka, Michał Piast, Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Gamian.: IgE epitopes in Sacharomyces cerevisiae and Candida albicans - in silico prediction of amino acid squences
Acta Biochim.Pol. 2008 Vol.55 suppl.3; s.51 poz.P3.25
The Congress of Biochemistry and Cell Biology, the 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10th Conference of the Polish Cell Biology Society. Olsztyn, Poland, September 7th-11st, 2008. Abstracts
103/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Michał Piast, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski.: Is sulfatase promoting angiogenesis in esophageal cancers?
Acta Biochim.Pol. 2008 Vol.55 suppl.3; s.186 poz.P8.16
The Congress of Biochemistry and Cell Biology, the 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10th Conference of the Polish Cell Biology Society. Olsztyn, Poland, September 7th-11st, 2008. Abstracts
104/170
Dorota Diakowska, Andrzej Lewandowski, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Krzysztof Grabowski.: Lipid peroxidation and antioxidant status in patients with squamous cell carcinoma of oesophagus
Acta Biochim.Pol. 2008 Vol.55 suppl.3; s.178 poz.P8.1
The Congress of Biochemistry and Cell Biology, the 43rd Meeting of the Polish Biochemical Society and the 10th Conference of the Polish Cell Biology Society. Olsztyn, Poland, September 7th-11st, 2008. Abstracts
105/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Eliza Patryn, Dorota Boehm, Izabela Berdowska, Bogdan Zieliński, Anna Noczyńska.: Advanced oxidation protein products (AOPPs) in juvenile overweight and obesity prior to and following weight reduction
Clin.Biochem. 2008 Vol.41 no.12; s.943-949
IF: 1.926
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
106/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Barbara Salmonowicz, Dorota Boehm, Izabela Berdowska, Bogdan Zieliński, Eliza Patryn, Anna Noczyńska, Andrzej Gamian.: Diagnostic potential of oxidative stress markers in children and adolescents with type 1 diabetes
Clin.Biochem. 2008 Vol.41 no.1-2; s.48-55
IF: 1.926
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
107/170
Dorota Diakowska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Andrzej Lewandowski, Krzysztof Grabowski, Witold Diakowski.: Evaluation of 8-hydroxydeoxyguanosine, thiobarbituric acid-reactive substances and total antioxidant status as possible disease markers in oesophageal malignancies
Clin.Biochem. 2008 Vol.41 no.10-11; s.796-803
IF: 1.926
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
108/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Boehm, Małgorzata Matusiewicz, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Andrzej Gamian.: Paraoxonase 1 (PON1) status in gastroesophageal malignancies and associated paraneoplastic syndromes - connection with inflammation
Clin.Biochem. 2008 Vol.41 no.10-11; s.804-811
IF: 1.926
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
109/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Katarzyna Błachut, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Grzegorz Terlecki, Andrzej Gamian.: Acute-phase response proteins are related to cachexia and accelerated angiogenesis in gastroesophageal cancers
Clin.Chem.Lab.Med. 2008 Vol.46 no.3; s.359-364
IF: 1.888
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
110/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Katarzyna Błachut, Dariusz Konieczny, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Grzegorz Terlecki, Teresa Banaś.: Elevation of circulating interleukin-8 is related to lymph node and distant metastases in esophageal squamous cell carcinomas--implication for clinical evaluation of cancer patient
Cytokine 2008 Vol.41 no.3; s.232-239
IF: 2.214
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
111/170
Barbara Salmonowicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Anna Noczyńska.: Markery stresu oksydacyjnego w korelacji z aktywnością enzymów antyoksydacyjnych u pacjentów z cukrzycą typu 1 w okresie rozwojowym oraz u ich rodzeństwa = Oxidative stress markers with reference to antioxidant enzymes in children and adolescents with type 1 diabetes and in their siblings
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 supl.A; s.65-66 poz.P3-4
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 września 2008 roku
112/170
M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, K[atarzyna] Neubauer, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, G[rzegorz] Terlecki, A[ndrzej] Gamian.: Respiratory insufficiency related to COPD accelerates systemic inflammation, under-nutrition, and angiogenesis in esophageal malignancies
Exp.Oncol. 2008 Vol.30 no.1; s.75-80
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
113/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Katarzyna Neubauer, Izabela Berdowska, Dorota Boehm, Bogdan Zieliński, Paweł Petryszyn, Grzegorz Terlecki, Leszek Paradowski, Andrzej Gamian.: Enhanced formation of advanced oxidation protein products in IBD
Inflamm.Bowel Dis. 2008 Vol.14 no.6; s.794-802
IF: 4.975
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
114/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Katarzyna Augoff, Katarzyna Błachut, Leszek Paradowski, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Michał Piast, Teresa Banaś.: Serum sulfatase activity is more elevated in colonic adenomas than cancers
Int.J.Colorect.Dis. 2008 Vol.23 no.4; s.383-387
IF: 1.767
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
115/170
Dorota D. Diakowska, Krystyna Markocka-Mączka, Krzysztof Grabowski, Andrzej Lewandowski, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Serum interleukin-12 and interleukin-18 concentrations in patients with oesophageal, gastric and colorectal cancer
Acta Biochim.Pol. 2007 Vol.54 suppl.4; s.11 poz.O2.7
42nd Meeting of the Polish Biochemical Society. Szczecin, September 18th - 21st, 2007. Abstracts
116/170
Michał Piast, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Teresa Banaś.: Bioinformatics: from arduous beginnings to molecular databases
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.1; s.85-93
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
117/170
M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, K[atarzyna] Błachut, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, T[eresa] Banaś.: Serum midkine depends on lymph node involvement and correlates with circulating VEGF-C in oesophageal squamous cell carcinoma
Biomarkers 2007 Vol.12 no.4; s.403-413
IF: 1.978
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
118/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Katarzyna Błachut, Teresa Banaś.: Up-regulation of VEGF-C secreted by cancer cells and not VEGF-A correlates with clinical evaluation of lymph node metastasis in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)
Cancer Lett. 2007 Vol.249 no.2; s.171-177
IF: 3.398
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
119/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Katarzyna Błachut, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Teresa Banaś.: Impact of weight loss on circulating IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alpha, VEGF-A, VEGF-C and midkine in gastroesophageal cancer patients
Clin.Biochem. 2007 Vol.40 no.18; s.1353-1360
IF: 2.072
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
120/170
M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, K[atarzyna] Błachut, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, A[ndrzej] Gamian.: Impact of systemic hypoxemia on cancer aggressiveness and circulating vascular endothelial growth factors A and C in gastroesophaeal cancer patients with chronic respiratory insufficiency
Exp.Oncol. 2007 Vol.29 no.3; s.236-242
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
121/170
K[atarzyna] Neubauer, M[ałgorzata] Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, P[aweł] Petryszyn, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Angiogenic factors VEGF-A, VEGF-C and midkine are elevated in flare and remission of ulcerative colitis and Crohn's disease
Gut 2007 Vol.56 suppl.3; s.A120 poz.MON-G-165
15th United European Gastroenterology Week. Paris, France, 27-31 October 2007
122/170
K[atarzyna] Neubauer, M[ałgorzata] Korpacka, I[zabela] Berdowska, B[ogdan] Zieliński, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Oxidative stress markers and CRP in IBD
Gut 2007 Vol.56 suppl.3; s.A120 poz.MON-G-166
15th United European Gastroenterology Week. Paris, France, 27-31 October 2007
123/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Eliza Patryn, Dorota Boehm, Izabela Berdowska, Bogdan Zieliński, Joanna Chrzanowska, Agnieszka Zubkiewicz, Małgorzata Matusiewicz, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Anna Noczyńska.: The level of advanced oxidation protein products (AOPP) increases along with the deepening of metabolic disorders in obese children
Int.J.Obes. 2007 Vol.31 suppl.1; s.S66 poz.T1:PO.83
15th European Congress on Obesity (ECO). Budapest (Hungary), 22-25 April 2007
124/170
K[atarzyna] Błachut, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, P[aweł] Petryszyn, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Angiogenic factors VEGF-A, VEGF-C and midkine are elevated in flare and remission of ulcerative colitis and Chrohn's disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2007 Vol.1 no.1; s.29 poz.P100
Abstracts of ECCO Congress. Innsbruck, Austria, 1-3 March 2007
125/170
Teresa Banaś, Iwona Bednarz-Misa, Izabela Berdowska, Dorota Boehm, Ewa Cieślar-Marczak, Agnieszka Chwiłkowska, Andrzej Gamian, Bożena Krotkiewska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Danuta Kwiatkowska, Anna Malarska, Anna Marcinkowska, Małgorzata Matusiewicz, Jadwiga Pietkiewicz, Leszek Purzyc, Jolanta Saczko, Ewa Seweryn, Kamila Stach, Grzegorz Terlecki, Wanda Tyran, Bogdan Zieliński.: Ćwiczenia praktyczne z biochemii : skrypt dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
Wyd. 2 uzup.
Wrocław : Akad. Med., 2007; 145 s.
ISBN 978-83-7055-512-2
126/170
Izabela Berdowska, Ireneusz Ceremuga, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Mateusz Ługowski, Anna Malarska, Małgorzata Matusiewicz, Ewa Seweryn, Bogdan Zieliński.: Lab manual for the students of II year of Medical Studies English Division
Wrocław : Akad. Med., 2007; 111 s.
ISBN 978-83-7055-350-8
127/170
M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, K[atarzyna] Błachut, P[aweł] Petryszyn, L[eszek] Paradowski, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, M[ichał] Piast, T[eresa] Banaś.: Elevated arylsulfatase activity in inflammatory bowel disease
W:31st FEBS Congress "Molecules in health & disease". Istanbul, Turkey, 24-29 June, 2006. Late abstract book; s.38 poz.PP-1209
128/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Jarosław Wierzbicki, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Teresa Banaś.: Diagnostic value of circulating VEGF-C in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)
Acta Biochim.Pol. 2006 Vol.53 suppl.1; s.15 poz.P1.34
41st Meeting of the Polish Biochemical Society. Białystok, 12-15 September 2006. Abstracts
129/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Małgorzata Matusiewicz, Krzysztof Grabowski, Jarosław Wierzbicki, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Teresa Banaś.: Elevation of serum midkine level as a marker of lymph node metastasis in esophageal squamous cell carcinoma
Acta Biochim.Pol. 2006 Vol.53 suppl.1; s.14 poz.P1.32
41st Meeting of the Polish Biochemical Society. Białystok, 12-15 September 2006. Abstracts
130/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Katarzyna Błachut, Dorota Boehm, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Michał Piast, Teresa Banaś.: Elevation of serum sulfatase activity in colonic neoplasms
Acta Biochim.Pol. 2006 Vol.53 suppl.1; s.17 poz.P1.38
41st Meeting of the Polish Biochemical Society. Białystok, 12-15 September 2006. Abstracts
131/170
Michał Piast, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Hubert Bartosz-Bechowski, Teresa Banaś.: Prediction and synthesis of IgE-binding epitopes from enolase sequences
Acta Biochim.Pol. 2006 Vol.53 suppl.1; s.18-19 poz.P1.42
41st Meeting of the Polish Biochemical Society. Białystok, 12-15 September 2006. Abstracts
132/170
Irena Kustrzeba-Wójcicka, Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Michał Piast, Teresa Banaś.: Studies on enolase - an immunodominant alergen of moulds. Preparation and characteristics of enolase from Cladosporium herbarum
Acta Biochim.Pol. 2006 Vol.53 suppl.1; s.15-16 poz.P1.35
41st Meeting of the Polish Biochemical Society. Białystok, 12-15 September 2006. Abstracts
133/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Dorota Boehm, Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Teresa Banaś.: Up-regulation of serum levels of proangiogenic factors: VEGF-A, Il-8 and midkine in relation to systemic hypoxia
Acta Biochim.Pol. 2006 Vol.53 suppl.1; s.14-15 poz.P1.33
41st Meeting of the Polish Biochemical Society. Białystok, 12-15 September 2006. Abstracts
134/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Krzysztof Grabowski, Dorota Diakowska, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Teresa Banaś.: Elevated levels of an angiogenic factor, midkine, in serum of patients with hernia
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.2; s.265-269
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
135/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Krzysztof Grabowski, Dorota Diakowska, Dorota Boehm, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Teresa Banaś.: Immunoenzymatic method for midkine determination in serum
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.2; s.247-252
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
136/170
M[ichał] Piast, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, T[eresa] Banaś.: In silico prediction and analysis of IgE-binding epitopes in enolase
FEBS J. 2006 Vol.273 suppl.1; s.246 poz.PP-629
Abstracts of the 31st FEBS Congress. Istanbul, Turkey, 24-29 June 2006
137/170
K[atarzyna] Błachut, P[aweł] Petryszyn, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Nieswoiste zapalenia jelit - związek między aktywnością choroby a aktywnością sulfataz = Inflammatory bowel disease - the relation between disease activity and sulfatases activity
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.65 poz.66
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
138/170
M[ałgorzata] Korpacka, K[atarzyna] Błachut, M[ałgorzata] Matusiewicz, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Cancer anemia and systemic hypoxemia cause up-regulation of serum levels of proangiogenic factors
Gut 2006 Vol.55 suppl.5; s.A276 poz.WED-G-150
14th United European Gastroenterology Week. Berlin, 21-25 October 2006
139/170
K[atarzyna] Błachut, P[aweł] Petryszyn, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Inflammatory bowel disease and sulfatases activity - is there any correlation?
Gut 2006 Vol.55 suppl.5; s.A102 poz.MON-G-111
14th United European Gastroenterology Week. Berlin, 21-25 October 2006
140/170
K[atarzyna] Błachut, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Serum sulfatase activity is more elevated in colonic adenomas than in cancers
Gut 2006 Vol.55 suppl.5; s.A295 poz.WED-G-248
14th United European Gastroenterology Week. Berlin, 21-25 October 2006
141/170
M[ałgorzata] Korpacka, K[atarzyna] Błachut, M[ałgorzata] Matusiewicz, D[orota] Diakowska, K[rzysztof] Grabowski, T[eresa] Banaś, L[eszek] Paradowski.: Serum VEGF-C can serve as a marker of lymph node metastases in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)
Gut 2006 Vol.55 suppl.5; s.A276 poz.WED-D-149
14th United European Gastroenterology Week. Berlin, 21-25 October 2006
142/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Teresa Banaś.: Budowa i funkcja midkiny, nowego czynnika wzrostu wiążącego heparynę
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2006 Vol.60; s.591-601
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
143/170
Teresa Banaś, Izabela Berdowska, Dorota Boehm, Ewa Cieślar-Marczak, Agnieszka Chwiłkowska, Bożena Krotkiewska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Danuta Kwiatkowska, Anna Malarska, Anna Marcinkowska, Małgorzata Matusiewicz, Jadwiga Pietkiewicz, Leszek Purzyc, Jolanta Saczko, Ewa Seweryn, Kamila Stach, Grzegorz Terlecki, Wanda Tyran, Bogdan Zieliński.: Ćwiczenia z biochemii : skrypt dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
Wrocław : Akad. Med., 2006; 132 s.
ISBN 979-83-7055-190-2
144/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka ; promotor prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Banaś ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej: Midkina w nowotworach przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego [praca doktorska]
Wrocław, 2006; III, 181, III s.
145/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Krzysztof Grabowski, Dorota Diakowska, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Teresa Banaś.: Angiogenic factor midkine in neoplasms of esophagus and gastroesophageal junction
W:2nd Polish Molecular Biotechnology Conference. Gdańsk, 14-15th October 2005; s.44-45
146/170
Irena Kustrzeba-Wójcicka, Michał Piast, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Teresa Banaś.: Comparison of selected biochemical properties of commercially available mould extracts used in diagnostic tests in allergology
W:2nd Polish Molecular Biotechnology Conference. Gdańsk, 14-15th October 2005; s.46-47
147/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Krzysztof Grabowski, Dorota Diakowska, Michał Piast, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Teresa Banaś.: Elevated arylsulfatase A activity observed in squamos cell carcinoma of esophagus
W:2nd Polish Molecular Biotechnology Conference. Gdańsk, 14-15th October 2005; s.50-51
148/170
Michał Piast, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Teresa Banaś.: Predicting IgE-binding epitopes in enolase from moulds
W:2nd Polish Molecular Biotechnology Conference. Gdańsk, 14-15th October 2005; s.62-63
149/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Krzysztof Grabowski, Dorota Diakowska, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Michał Piast, Dorota Boehm, Teresa Banaś.: Activity of arylsulfatase a in gastric and colorectal cancers
Acta Biochim.Pol. 2005 Vol.52 suppl.1; s.135 poz.P8.22
Abstracts of the 40th Meeting of the Polish Biochemical Society. Lublin, 19-23 September 2005
150/170
Małgorzata Krzystek-Korpacka, Małgorzata Matusiewicz, Krzysztof Grabowski, Dorota Diakowska, Eliza Wójcicka, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Teresa Banaś.: Angiogenic factors in colorectal cancers
Acta Biochim.Pol. 2005 Vol.52 suppl.1; s.133-134 poz.P8.18
Abstracts of the 40th Meeting of the Polish Biochemical Society. Lublin, 19-23 September 2005
151/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Krzysztof Grabowski, Dorota Diakowska, Eliza Wójcicka, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Teresa Banaś.: Microassay for serum arylsulfatase a determination evaluated in hernia patients
Acta Biochim.Pol. 2005 Vol.52 suppl.1; s.107-108 poz.P7.27
Abstracts of the 40th Meeting of the Polish Biochemical Society. Lublin, 19-23 September 2005
152/170
Irena Kustrzeba-Wójcicka, Michał Piast, Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Teresa Banaś.: Molecular evolution of enolase family from moulds
Acta Biochim.Pol. 2005 Vol.52 suppl.1; s.50 poz.P3.19
Abstracts of the 40th Meeting of the Polish Biochemical Society. Lublin, 19-23 September 2005
153/170
D[orota] Boehm, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, E[liza] Wójcicka, T[eresa] Banaś.: Application of immunoenzymology in detection of bone morphogenetic proteins
FEBS J. 2005 Vol.272 suppl.1; s.285 poz.D2-020P
30th FEBS Congress and 9th IUBMB Conference "The protein world". Budapest (Hungary), 2-7 July 2005. Abstracts
154/170
M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, K[rzysztof] Grabowski, D[orota] Diakowska, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, D[orota] Boehm.: A new method for immunoenzymatic detection of midkine in serum
Folia Histochem.Cytobiol. 2005 Vol.43 suppl.1; s.60
IX Conference on Cell Biology. Łódź, Poland, September 15-17, 2005. Abstracts
155/170
M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M[ałgorzata] Matusiewicz, K[rzysztof] Grabowski, D[orota] Diakowska, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka, D[orota] Boehm.: Serum vascular endothelial growth factor A levels in the malignancies of the upper part of gastrointestinal tract
Folia Histochem.Cytobiol. 2005 Vol.43 suppl.1; s.59
IX Conference on Cell Biology. Łódź, Poland, September 15-17, 2005. Abstracts
156/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Konrad Dąbrowski.: Characterization of arylsulfatase activity in brine shrimp, Artemia salina
J.Exp.Mar.Biol.Ecol. 2005 Vol.317 no.2; s.175-187
IF: 1.660
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
157/170
M[ałgorzata] Matusiewicz, D[orota] Boehm, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, I[rena] Kustrzeba-Wójcicka.: Immunoenzymatic detection of osteogenin
Ukr.Biokhim.Zh. 2005 Vol.77 no.2; s.210
5th Parnas Conference "Molecular mechanisms of cellular signaling". Kyiv (Ukraine), April 26-29, 2005
158/170
Teresa Banaś, Izabela Berdowska, Ireneusz Ceremuga, Ewa Cieślar-Marczak, Bożena Krotkiewska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Danuta Kwiatkowska, Anna Malarska, Anna Marcinkowska, Małgorzata Matusiewicz, Dorota Patalas, Jadwiga Pietkiewicz, Leszek Purzyc, Jolanta Saczko, Ewa Seweryn, Kamila Stach, Grzegorz Terlecki, Wanda Tyran, Bogdan Zieliński.: Lab manual for the students of II year of Medical Studies English Division
Wrocław : Akad. Med., 2005; 87 s.
159/170
Wioletta Szczepaniak, Wojciech Mędrala, Anna Wolańczyk-Mędrala, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Irena Kustrzeba-Wójcicka.: Uwalnianie mieloperoksydazy przez neutrofile pod wpływem wybranych alergenów zewnątrzpochodnych
Pol.Merkur.Lek. 2003 T.14 nr 79; s.31-35
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
160/170
Teresa Banaś, Izabela Berdowska, Ewa Cieślar-Marczak, Bożena Krotkiewska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Danuta Kwiatkowska, Anna Malarska, Anna Marcinkowska, Małgorzata Matusiewicz, Jadwiga Pietkiewicz, Leszek Purzyc, Kamila Stach, Grzegorz Terlecki, Wanda Tyran, Bogdan Zieliński, Dorota Patalas.: Ćwiczenia z biochemii : skrypt dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego
Wrocław : Akad. Med., 2003; 123 s.
161/170
M[arcin] Kos, K[laudiusz] Łuczak, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Krzystek-Korpacka, M. Rąpała.: Perspectives of clinical application of bone morphogenetic proteins in children
Eur.J.Pediatr.Surg. 2002 Vol.12 nr 4; s.272-277
IF: 0.425
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
162/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Korpacka.: Fizykochemiczne własności jednej z form arylsulfatazy z Artemia salina
W:XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wrocław, 18-22 września 2002 roku. Streszczenia; s.451, poz. XIII-P-77
163/170
M. Kos, K[laudiusz] Łuczak, M[ałgorzata] Matusiewicz, M[ałgorzata] Korpacka, M. Rąpała, W. Sulka, J. Klempous.: The perspectives of clinical application of bone morphogenetic proteins in children
W:Fourth European Congress of Paediatric Surgery. Budapest (Hungary), May 3-5, 2001. Abstracts; s.45-46
164/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, M. Kos, Klaudiusz Łuczak.: Osteoinductive activity of partially purified osteogenin in comparison to bone fragments
W:3rd Parnas Conference "Mechanisms of Cellular Signal Transduction and Communication". Lviv, October 14-18, 2000. Programme and abstracts; s.74
165/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Ewa Cieślar-Marczak, Andrzej Poła.: Spectroscopic studies on the interaction of Helix pomatia arylsulfatase with bivalent cations and TB3+
W:3rd Parnas Conference "Mechanisms of Cellular Signal Transduction and Communication". Lviv, October 14-18, 2000. Programme and abstracts; s.129
166/170
M. Kos, Klaudiusz Łuczak, Małgorzata Matusiewicz, M[ałgorzata] Korpacka, M. Rąpała, J. Klempous.: Bone morphogenic protein purification and its osteoinductive activity detection
Med.Sci.Monit. 2000 Vol.6 suppl.4; s.33 abstr.IX.5
Xth Jubilee Congress of the Polish Association of Paediatric Surgeons. Gdańsk, September 20-23, 2000. Book of abstracts
167/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Badania nad wpływem jonów na aktywność arylsulfatazową wskazują na istnienie dwóch odrębnych form enzymu Artemia salina
W:Streszczenia XXXVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Poznań, 11-14 września 2000; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., 2000; s.130 poz.P05-78
168/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Effect of calcium and magnesium ions on arylsulfatase activity
W:Proceedings of the 3rd International Conference on Molecular Structural Biology. Vienna, September 8-12, 1999; s.125/P69
169/170
Teresa Banaś, Izabela Berdowska, Ewa Cieślar-Marczak, Anna Dąbrowska, Ewa Krawczyk, Bożena Krotkiewska, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Irena Kustrzeba-Wójcicka, Danuta Kwiatkowska, Anna Malarska, Anna Marcinkowska, Małgorzata Matusiewicz, Jadwiga Pietkiewicz, Leszek Purzyc, Kamila Stach, Grażyna Szajerka, Grzegorz Terlecki, Wanda Tyran, Bogdan Zieliński.: Ćwiczenia z biochemii : skrypt dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologii
Wrocław : Akad. Med., 1999; 112 s.
170/170
Małgorzata Matusiewicz, Małgorzata Krzystek.: Wpływ niektórych inhibitorów i aktywatorów arylsulfataz na aktywność enzymu z Artemia salina
W:XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Białystok, 15-18 września 1998 r. Streszczenia; s.99 poz.F-59
stosując format:
Nowe wyszukiwanie