Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOSZEWICZ MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 223Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/223
Małgorzata Błauciak, Magdalena Koszewicz, Paweł Szewczyk, Bogusław Paradowski.: CADASIL syndrome and mytonic dystrophy - one or two disorders?
W:Abstracts of the 17th European Congress of Clinical Neurophysiology. Warsaw, Poland, 5-8 June 2019; s.221 poz.P86-F
Adres url:
2/223
Mariusz Szydło, Magdalena Koszewicz, Jerzy Gosk, Sławomir Budrewicz.: Electrophysiological assessment of small fibres in carpal tunnel syndrome
W:Abstracts of the 17th European Congress of Clinical Neurophysiology. Warsaw, Poland, 5-8 June 2019; s.107 poz.P58-T
Adres url:
3/223
Edyta Dziadkowiak, Maria Ejma, Małgorzata Wieczorek, Paweł Peć, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Anna Zimny, Magdalena Koszewicz.: Multimodal evoked potentials in patients with chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP)
W:Abstracts of the 17th European Congress of Clinical Neurophysiology. Warsaw, Poland, 5-8 June 2019; s.261 poz.P39-S
Adres url:
4/223
Sławomir Budrewicz, Anna Zmarzły, Dominik Rączka, Aleksandra Szczepańska, Ewa Koziorowska-Gawron, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: Clinical and nutritional correlations in Parkinson's disease: preliminary report
Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.2; s.193-198
IF: 1.227
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
5/223
Aleksandra Szczepańska, Edyta Dziadkowiak, Joanna Bladowska, Lech Kipiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: The usefulness of quantitative EEG and advanced MR techniques in the monitoring and long-term prognosis of Lance-Adams syndrome
Front.Neurol. 2019 Vol.10; art.214 [6 s.]
IF: 2.635
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
6/223
Jarosław Marusiak, Beth E. Fisher, Anna Jaskólska, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Katarzyna Kisiel-Sajewicz, Bartosz Kamiński, Artur Jaskólski.: Eight weeks of aerobic interval training improves psychomotor function in patients with Parkinson's disease - randomized controlled trial
Int.J.Environ.Res.Public Health 2019 Vol.16 no.5; art.880 [17 s.]
IF: 2.468
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
7/223
Magdalena Koszewicz, Mariusz Szydło, Jerzy Gosk, Małgorzata Wieczorek, Sławomir Budrewicz.: Use of collision tests to identify physiological differences between the median and ulnar nerves
Muscle Nerve 2019 Vol.59 no.4; s.470-474
IF: 2.393
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
8/223
Jarosław Marusiak, Anna Jaskólska, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Renata Andrzejewska, Katarzyna Kisiel-Sajewicz, Artur Jaskólski.: Influence of dopaminergic treatment on resting elbow joint angle control mechanisms in patients with Parkinson's disease - a preliminary report
Acta Bioeng.Biomech. 2018 Vol.20 no.4; s.75-82
IF: 1.112
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
9/223
Izabela Gosk-Bierska, Maria Misterska-Skóra, Marta Wasilewska, Małgorzata Bilińska, Jerzy Gosk, Rajmund Adamiec, Magdalena Koszewicz.: Analysis of peripheral nerve and autonomic nervous system function and the stage of microangiopathy in patients with secondary Raynaud's phenomenon in the course of connective tissue diseases
Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.11; s.1587-1592
IF: 1.227
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
10/223
E[wa] Koziorowska-Gawron, M[aciej] Kaczorowski, J[oanna] Bladowska, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, A[gnieszka] Hałoń.: Diagnostic difficulties in primary pauci-melanotic leptomeningeal melanomatosis
Eur.Neurol. 2018 Vol.80 no.1-2; s.68-70
IF: 1.235
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
11/223
Sławomir Budrewicz, Anna Zmarzły, Dominik Rączka, Ewa Koziorowska-Gawron, Aleksandra Szczepańska, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: Korelacje stanu klinicznego oraz żywieniowego w chorobie Parkinsona
W:III Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych; VII Zjazd Sekcji Chorób Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Katowice, 12-14 kwietnia 2018 roku. Program [i streszczenia]; s.50 poz.1823
12/223
K[rzysztof] Słotwiński, J. Marusiak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Influence of physical training on executive functions in Parkinson's disease
Parkinsonism Relat.Disord. 2018 Vol.46 suppl.2; s.e47 poz.P-040
Proceedings of XXII World Congress of the International Association of Parkinsonism and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017
Toż: XXII World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017. Abstracts; s.109 poz.P-040
Adres url:
Adres url:
DOI:
13/223
M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, A. Zmarzły, D. Raczka, E[wa] Koziorowska-Gawron, A[leksandra] Szczepańska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: The influence of smell and taste disturbances on the nutritional status in Parkinson disease
Parkinsonism Relat.Disord. 2018 Vol.46 suppl.2; s.e20 poz.OP-4-09
Proceedings of XXII World Congress of the International Association of Parkinsonism and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017
Toż: XXII World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017. Abstracts; s.46-47 poz.OP-4-09
Adres url:
Adres url:
DOI:
14/223
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, A. Zmarzły, D. Raczka, E[wa] Koziorowska-Gawron, A[leksandra] Szczepańska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: The usefulness of skin fold thickness measurements in the estimation of the nutritional status in Parkinson disease
Parkinsonism Relat.Disord. 2018 Vol.46 suppl.2; s.e73 poz.P-127
Proceedings of XXII World Congress of the International Association of Parkinsonism and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017
Toż: XXII World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017. Abstracts; s.170-171 poz.P-127
Adres url:
Adres url:
DOI:
15/223
Natalia Madetko, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Krzysztof Słotwiński.: Dysfagia ustno-gardłowa w zaburzeniach ruchowych
Pol.Przegl.Neurol. 2018 T.14 nr 2; s.105-111
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
16/223
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Natalia Madetko, Magdalena Koszewicz.: Zaburzenia połykania w chorobach układu nerwowego - diagnostyka i leczenie
Pol.Przegl.Neurol. 2018 T.14 nr 1; s.28-34
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
17/223
Agata Mulak, Sławomir Budrewicz, Magdalena Panek-Jeziorna, Magdalena Koszewicz, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Leszek Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S924 poz.Tu 1634
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
18/223
Agata Gajos, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Bieńkiewicz, Janusz Dąbrowski, Jacek Kuśmierek, Jarosław Sławek, Andrzej Bogucki.: Is nigrostriatal dopaminergic deficit necessary for Holmes tremor to develop? The DaTSCAN and IBZM SPECT study
J.Neural Transm. 2017 Vol.124 no.11; s.1389-1393
IF: 2.776
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
19/223
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński.: Signs of leaky gut in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2017 Vol.29 suppl.; s.98
NeuroGASTRO 2017 Congress. Cork, Ireland, 24-26 August 2017. Abstracts
20/223
Mariusz Szydło, Magdalena Koszewicz.: Elektrofizjologiczna analiza funkcji cienkich włókien w zespole cieśni kanału nadgarstka
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A33 poz.1945
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
21/223
Małgorzata Dziewiszek, Magdalena Koszewicz, Paweł Szewczyk, Bogusław Paradowski.: Zespół CADASIL z objawami dystrofii miotonicznej - jedno czy dwa schorzenia?
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A119-A120 poz.1892
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
22/223
Agata Rojek, Marta Waliszewska-Prosół, Joanna Bladowska, Magdalena Koszewicz, Anna Dołgan, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Zespół drżenia i ataksji związany z łamliwym chromosomem X - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 nr 3; s.144-149
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
23/223
Magdalena Koszewicz, Sławomir Michalak, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Mikołaj Zaborowski, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Maria Ejma.: Is peripheral paraneoplastic neurological syndrome possible in primary brain tumors?
Brain Behav. 2016 Vol.6 no.6; art.e00465 [7 s.]
IF: 2.157
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
24/223
Magdalena Koszewicz, Sławomir Michalak, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Mikołaj Zaborowski, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Maria Ejma.: Profile of autonomic dysfunctions in patients with primary braintumor and possible autoimmunity
Clin.Neurol.Neurosurg. 2016 Vol.151; s.51-54
IF: 1.381
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
DOI:
25/223
Edyta Dziadkowiak, Aleksandra Szczepańska, Joanna Bladowska, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Composed paraneoplastic neurological syndrome, disseminated in time and space, in the course of non-small cell neuro-endocrine lung cancer
J.Neurol.Neurosci. 2016 Vol.7 spec. iss. no.3: Clinical neurology and cognitive neuroscience; art.122 [3 s.]
26/223
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.31 poz.86
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
27/223
Sławomir Budrewicz, Paweł Szewczyk, Joanna Bladowska, Ryszard Podemski, Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: The possible meaning of fractional anisotropy measurement of the cervical spinal cord in correct diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis
Neurol.Sci. 2016 Vol.37 no.3; s.417-421
IF: 1.749
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
28/223
Mariusz Szydło, Agata Rojek, Paweł Szewczyk, Anna Zimny, Joanna Bladowska, Maria Ejma, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: Udar krwotoczny w przebiegu mózgowej angiopatii amyloidowej
Pol.Przegl.Neurol. 2016 T.12 nr 4; s.224-233
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
29/223
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Anna Zimny, Krzysztof Słotwiński.: Zanik wieloukładowy - algorytm diagnostyczny i możliwości leczenia
Pol.Przegl.Neurol. 2016 T.12 nr 3; s.139-145
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
30/223
M[arta] Waliszewska-Prosół, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, M[aria] Ejma, P[aweł] Szewczyk, R[yszard] Podemski.: A rare case of the extensive thoracic and lumbar spinal cord ischemic stroke with fatal outcome
Eur.J.Neurol. 2015 Vol.22 suppl.1; s.420 poz.P3286
The 1st Congress of the European Academy of Neurology. Berlin (Germany), 20-23 June 2015. Abstracts
31/223
Anna Dołgan, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Joanna Bladowska, Krzysztof Słotwiński, Mieszko Zagrajek, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski.: Acute hyperkinetic syndrome due to ephedrone abuse
J.Addict.Med. 2015 Vol.9 no.3; s.244-245
IF: 2.065
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
DOI:
32/223
K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, E[dyta] Dziadkowiak, J[oanna] Bladowska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Cognitive impairment in patients with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (Cidp) - preliminary report
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e345-e346 poz.1175
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
33/223
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, E[wa] Koziorowska-Gawron, P[aweł] Tabakow, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz.: Effect of deep brain stimulation the subthalamic nucleus on the acoustic parameters of speech in Parkinson's disease
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e287 poz.952
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
34/223
M[arta] Waliszewska-Prosół, M[aria] Ejma, J[oanna] Bladowska, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Electrophysiological visual pathway assessment in correlation with brain MR and MR-spectroscopy in patients with Hashimoto's disease
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e250-s.e251 poz.803
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
35/223
S[ławomir] Budrewicz, A. Zmarzły, M[agdalena] Koszewicz, A. Szczepańska, E[wa] Koziorowska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Meaning of malnutrition factors in Parkinson's disease
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.287-e288 poz.953
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
36/223
M[agdalena] Koszewicz, S. Michalak, S[ławomir] Budrewicz, M. Zaborowski, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, M[aria] Ejma.: Neuropathy in patients with confirmed antineural antibodies in the course of primary brain tumors - case series
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e74-e75 poz.192
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
37/223
S[ławomir] Budrewicz, P[aweł] Szewczyk, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz.: Symptoms of degeneration of the pyramidal tracts in conventional magnetic resonance imaging and diffusion tensor imaging in a young woman with primary lateral sclerosis
J.Postgrad.Med. 2015 Vol.61 no.3; s.206-208
IF: 0.870
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
38/223
Maria Ejma, Marta Waliszewska-Prosół, Anna Hofman, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz.: Progressive subacute Miller-Fisher syndrome successfully treated with plasmapheresis
Neurol.Neurochir.Pol. 2015 Vol.49 nr 2; s.137-138
IF: 0.747
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
39/223
Jerzy Gosk, Olga Gutkowska, Piotr Mazurek, Magdalena Koszewicz, Piotr Ziółkowski.: Peripheral nerve tumours: 30-year experience in the surgical treatment
Neurosurg.Rev. 2015 Vol.38 no.3; s.511-520
IF: 2.166
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
40/223
Marta Waliszewska-Prosół, Edyta Dziadkowiak, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Joanna Bladowska.: Idiopatyczny przerost opony twardej - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2015 T.11 nr 2; s.72-76
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
41/223
Małgorzata Śniatowska, Marta Waliszewska-Prosół, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Joanna Bladowska, Robert Bartoszewicz, Kazimierz Niemczyk, Tomasz Kręcicki.: Przyzwojak przebiegający z objawami niedystonicznego kręczu karku
Pol.Przegl.Neurol. 2015 T.11 nr 4; s.178-182
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
42/223
Magdalena Koszewicz, Marta Waliszewska-Prosół, Joanna Bladowska, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Maria Ejma.: Obraz kliniczny i elektrofizjologiczny postępującego porażenia opuszkowego w ponad trzyletniej obserwacji
W:X Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej "Nowoczesna elektrofizjologia w praktyce klinicznej". Kraków, 3-5 grudnia 2015; s.20-21
43/223
Maria Ejma, Marta Waliszewska-Prosół, A[gata] Sebastian, Tomasz Bańkowski, Edyta Dziadkowiak, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Wzrokowe potencjały wywołane u pacjentów z pierwotnym zespołem Sjögrena bez objawów ośrodkowego deficytu neurologicznego
W:X Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej "Nowoczesna elektrofizjologia w praktyce klinicznej". Kraków, 3-5 grudnia 2015; s.18
44/223
K[rzysztof] Słotwiński, E[wa] Koziorowska, A. Szczepańska, M[aria] Ejma, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Pure word deafness in a patient with bilateral ischemic stroke in the parieto-temporal regions
Int.J.Stroke 2014 Vol.9 suppl.3; s.97 poz.WSC-0925
9th World Stroke Congress. Istanbul (Turkey), 22-25 October 2014. Abstracts
45/223
Magdalena Koszewicz, Krzysztof Słotwiński.: Badanie neurologiczne i jego interpretacja
W:Kompendium neurologii ; pod red. Ryszarda Podemskiego; Gdańsk : Via Medica, 2014; s.44-87
Wyd.3 popr. i uzup.
ISBN 978-83-7599-743-9
46/223
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron.: Drżenie samoistne - nowe koncepcje patogenetyczne
Pol.Przegl.Neurol. 2014 T.10 nr 4; s.139-144
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
47/223
Marta Waliszewska-Prosół, Marta Nowakowska-Kotas, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Ewa Gruszka.: Mieszany, obwodowo-ośrodkowy zespół paranowotworowy w przebiegu raka jajnika - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2014 T.10 nr 1; s.34-37
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
48/223
Ewa Koziorowska-Gawron, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski.: Psychogenne zaburzenia chodu - opis trzech przypadków
Pol.Przegl.Neurol. 2014 T.10 nr 4; s.169-173
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
49/223
Ewa Koziorowska-Gawron, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Zespół opsoklonie-mioklonie u dorosłych
Pol.Przegl.Neurol. 2014 T.10 nr 3; s.101-105
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
50/223
M[agdalena] Koszewicz.: Polineuropatie z dominującym uszkodzeniem włókien o małej średnicy - charakterystyka kliniczna i elektrofizjologiczna
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.54
51/223
M[aria] Ejma, M[arta] Waliszewska-Prosół, A. Hofman, S[ławomir] Budrewicz, M[ałgorzata] Bilińska, M[agdalena] Koszewicz.: Postępujący, podostry zespół Millera-Fishera - zespół nakładania?
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.236 poz.7
52/223
E[wa] Koziorowska-Gawron, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, A. Szczepańska, A. Dołgan, M[arta] Waliszewska-Prosół, R[yszard] Podemski.: Psychogenne zaburzenia chodu - opis 4 przypadków
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.178 poz.5
53/223
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński.: Wpływ stymulacji dopaminergicznej na częstotliwościowe parametry akustyczne mowy w chorobie Parkinsona
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.185 poz.3
54/223
Beata Strempska, Małgorzata Bilińska, Wacław Weyde, Magdalena Koszewicz, Katarzyna Madziarska, Tomasz Gołębiowski, Marian Klinger.: The effect of high-tone external muscle stimulation on symptoms and electrophysiological parameters of uremic peripheral neuropathy
Clin.Nephrol. 2013 Vol.79 suppl.1; s.S24-S27
IF: 1.232
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
55/223
Edyta Kowalczyk, Paweł Szewczyk, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Gruszka, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Dynamics of magnetic resonance image changes in a patient with Creutzfeldt-Jakob disease
Eur.Neurol. 2013 Vol.70 no.3-4; s.139-140
IF: 1.362
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
56/223
A[nna] Dołgan, S[ławomir] Budrewicz, M[aria] Ejma, M[agdalena] Koszewicz, M[arta] Waliszewska-Prosół, P[aweł] Szewczyk, R[yszard] Podemski.: Transverse myelitis associated with mixed polyneuropathy in primary antiphospholipid syndrome: case report
J.Neurol. 2013 Vol.260 suppl.1; s.S115 poz.P512
Twenty-third Meeting of the European Neurological Society. Barcelona (Spain), 8-11 June 2013
57/223
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, A[nna] Dołgan, R[yszard] Podemski.: Impulse control disorder in psychogenic parkinsonism
J.Neurol.Sci. 2013 Vol.333 suppl.1; s.e81 poz.2476
XXI World Congress of Neurology. Vienna (Austria), 21-26 September 2013. Abstracts
58/223
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Self-assessment of dysarthria in Parkinson's disease verified by use of computer acoustic speech analysis
J.Neurol.Sci. 2013 Vol.333 suppl.1; s.e81-e82 poz.2465
XXI World Congress of Neurology. Vienna (Austria), 21-26 September 2013. Abstracts
59/223
Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Anna Brzecka, Anna Zimny, Anna Hofman, Magdalena Koszewicz, Anna Dołgan, Sławomir Budrewicz.: Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe u młodej kobiety bez nadwagi
Pol.Przegl.Neurol. 2013 T.9 nr 2; s.75-80
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
60/223
Aleksandra Szczepańska, Sławomir Budrewicz, Joanna Bladowska, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: Kliniczny i radiologiczny obraz zwyrodnienia korowo-podstawnego - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2013 T.9 nr 2; s. 69-74
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
61/223
Anna Hofman, Marta Waliszewska-Prosół, Aleksandra Szczepańska, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Anna Zimny.: Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - opis dwóch przypadków
Pol.Przegl.Neurol. 2013 T.9 nr 3; s.125-130
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
62/223
Izabela Gosk-Bierska, Rafał Małecki, Krystyna Zdrojowy, Paweł Alexewicz, Krzysztof Tupikowski, Magdalena Koszewicz, Rajmund Adamiec.: Czynnik tkankowy oraz inhibitor szlaku czynnika tkankowego u chorych z zakrzepicą żył głębokich kończyn i zakrzepicą żył narządowych
Acta Angiol. 2012 Vol.18 suppl.A; s.A44 poz.16
V Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Ossa, 29 marca - 1 kwietnia 2012 roku
63/223
Jarosław Marusiak, Anna Jaskólska, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Artur Jaskólski.: Myometry revealed medication-induced decrease in resting skeletal muscle stiffness in Parkinson's disease patients
Clin.Biomech. 2012 Vol.27 no.6; s.632-635
IF: 1.869
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
64/223
Magdalena Koszewicz, Magdalena Mendak, Tomasz Konopka, Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz.: The characteristics of autonomic nervous system disorders in burning mouth syndrome and Parkinson disease
J.Orofac.Pain 2012 Vol.26 no.4; s.315-320
IF: 2.387
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
65/223
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Paweł Szewczyk, Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński.: Parry-Romberg syndrome: clinical, electrophysiological and neuroimaging correlations
Neurol.Sci. 2012 Vol.33 no.2; s.423-427
IF: 1.412
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
66/223
R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz.: Acoustic analysis of speech dysrhythmia in Parkinson disease patients
Parkinsonism Relat.Disord. 2012 Vol.18 suppl.2; s.S14 poz.1.016
XIX World Congress on Parkinson's Disease. Shanghai (China), 11-14 December 2011. Abstracts
67/223
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, P. Striano.: Autosomal dominant cortical myoclonus and epilepsy (ADCME) - new mutation in Polish family?
Parkinsonism Relat.Disord. 2012 Vol.18 suppl.2; s.S186 poz.3.070
XIX World Congress on Parkinson's Disease. Shanghai (China), 11-14 December 2011. Abstracts
68/223
J. Marusiak, A. Jaskólska, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, A. Jaskólski.: Myotonometry revealed medication-induced decrease in resting muscle stiffness in Parkinson's disease
Parkinsonism Relat.Disord. 2012 Vol.18 suppl.2; s.S37 poz.1.109
XIX World Congress on Parkinson's Disease. Shanghai (China), 11-14 December 2011. Abstracts
69/223
Anna Dołgan, Agata Gruna-Ożarowska, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Alina Niedzielska, Barbara Ujma-Czapska.: Kliniczna charakterystyka zespołu opsoklonie-mioklonie u dzieci i dorosłych - opis dwóch przypadków
Pol.Przegl.Neurol. 2012 T.8 nr 1; s.38-42
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
70/223
Aleksandra Loster-Niewińska, Anna Dołgan, Bożena Weryńska, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Mieszko Zagrajek, Sławomir Budrewicz, Renata Jankowska.: Neurologiczne zespoły paranowotworowe w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca - opis dwóch przypadków
Pol.Przegl.Neurol. 2012 T.8 nr 4; s.181-184
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
71/223
Izabela Gosk-Bierska, Rafał Małecki, Krystyna Zdrojowy, Paweł Alexewicz, Rajmund Adamiec, Krzysztof Tupikowski, Magdalena Koszewicz.: Czynnik tkankowy i inhibitor szlaku czynnika tkankowego u chorych z zakrzepicą żył głębokich - wstępne wyniki badań
Przegl.Flebol. 2012 T.20 nr 1-4; s.13-18
72/223
Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Ewa Gruszka, Magdalena Koszewicz, Anna Dołgan, Anna Hofman, Ryszard Podemski.: Ablacyjny efekt ogniskowego naczyniowego uszkodzenia mózgu u chorej z drżeniem samoistnym głowy = Ablation effect of the focal vascular lesion in patient with essential head tremor
W:V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wisła, 31.05-02.06.2012. Program, [streszczenia]; s.62-63
73/223
Anna Dołgan, Sławomir Budrewicz, Katarzyna Mariańska, Mieszko Zagrajek, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski.: Hiperkinetyczne zaburzenia ruchowe w przebiegu encefalopatii efedronowej - opis 3 przypadków = Hyperkinetic disorders in the course of ephedron encephalopathy - 3 case reports
W:V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wisła, 31.05-02.06.2012. Program, [streszczenia]; s.24-25
74/223
Sławomir Budrewicz, Jarosław Marusiak, Anna Jaskólska, Magdalena Koszewicz, Artur Jaskólski.: Zastosowanie miometrii do oceny spoczynkowej sztywności mięśni szkieletowych u pacjentów z chorobą Parkinsona = Application of myometry in an assessment of resting skeletal muscle stiffness in patients with Parkinson's disease
W:V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wisła, 31.05-02.06.2012. Program, [streszczenia]; s.60-61
75/223
Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz, Krzysztof Jadanowski, Anna Dołgan, Ewa Gruszka, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Zespół opsoklonie-mioklonie w przebiegu ciąży - opis przypadku = Opsoclonus-myoclonus syndrome in pregnancy - a case report
W:V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wisła, 31.05-02.06.2012. Program, [streszczenia]; s.36-37
76/223
Wojciech Gawron, Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Maria Ejma.: Zastosowanie wideonystagmografii u chorych po udarze mózgu w tylnym obszarze unaczynienia
Acta Bio-Optica Inform.Med.-Inż.Biomed. 2011 Vol.17 nr 3; s.231-234
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
77/223
Magdalena Mendak, Tomasz Konopka, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz.: Nerve conduction in sensory and motor fibers of peripheral nerves in burning mouth syndrome
Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.6; s.753-760
IF: 0.176
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
78/223
Wojciech Gawron, Beata Wikiera, Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Anna Noczyńska.: Quantitative evaluation of visual-oculomotor and vestibulo-oculomotor reflexes in patients with type 1 diabetes related to the chosen parameters characterizing diabetes
Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.2; s.177-182
IF: 0.176
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
79/223
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, Jerzy G[osk], M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, R[ajmund] Adamiec.: Peripheral nerve changes assessed by conduction velocity distribution in patients with primary Raynaud's phenomenon and dysautonomia
Int.Angiol. 2011 Vol.30 no.4; s.375-379
IF: 1.652
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
80/223
A[nna] Dołgan, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, J[ustyna] Chojdak-Łukasiewicz, A[nna] Hofman, K[rzysztof] Słotwiński, P[aweł] Szewczyk.: Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome - with dominant of neuroimaging findings - the second Polish case
J.Neurol. 2011 Vol.258 suppl.1; s.S224-S225 poz.P799
Twenty-first Meeting of the European Neurological Society. Lisbon, Portugal, 28-31 May 2011
81/223
Jerzy Gosk, R[oman] Rutowski, M[aciej] Urban, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Moroń.: Rare triphalangeal thumb polydactyly: a case report [letter]
J.Plast.Reconstr.Aesthet.Surg. 2011 Vol.64 no.6; s.e165-e166
IF: 1.494
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
82/223
Jarosław Marusiak, Anna Jaskólska, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Artur Jaskólski.: Increased muscle belly and tendon stiffness in patients with Parkinson's disease, as measured by myotonometry
Mov.Disord. 2011 Vol.26 no.11; s.2119-2122
IF: 4.505
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
83/223
Beata Strempska, Małgorzata Bilińska, Wacław Weyde, Magdalena Koszewicz, Katarzyna Madziarska, Tomasz Gołębiowski, Marian Klinger.: Zewnętrzna stymulacja mięśni prądami o wysokiej częstotliwości (HTEMS) - nowa obiecująca metoda leczenia neuropatii mocznicowej
Nefrol.Dializoter.Pol. 2011 T.15 nr 2; s.151 poz.P-42
XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Rzeszów, 2-4 czerwca 2011 r.
84/223
Beata Strempska, Małgorzata Bilińska, Wacław Weyde, Magdalena Koszewicz, Katarzyna Madziarska, Tomasz Gołębiowski, Marian Klinger.: High-tone external muscle stimulation (HTEMS) - the new promising method of the uremic peripheral neuropathy treatment
Nephrol.Dial.Transplant.Plus 2011 Vol.4 suppl.2 (online); doi:10.1093/ndtplus/4.s2.57
48th ERA-EDTA Congress. Prague (Czech Republic), June 23-26 2011. Abstracts
85/223
Maria Ejma, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski, Katarzyna Mariańska, Sławomir Budrewicz, Tomasz Turek.: Anatomical variation of the vertebral artery clinically mimicking myasthenia gravis
Neurol.Sci. 2011 Vol.32 no.4; s.715-717
IF: 1.315
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
86/223
J[erzy] Gosk, M[agdalena] Koszewicz, M[aciej] Urban, W[itold] Wnukiewicz, R[oman] Wiącek, R[oman] Rutowski.: Assessment of the prognostic value of horner syndrome in perinatal brachial plexus palsy
Neuropediatrics 2011 Vol.42 no.1; s.4-6
IF: 0.937
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
87/223
Beata Strempska, Małgorzata Bilińska, Wacław Weyde, Magdalena Koszewicz, Katarzyna Madziarska, Tomasz Gołębiowski, Marian Klinger.: High-tone external muscle stimulation (HTEMS) - the new promising method of the uremic peripheral neuropathy treatment
W:XVII Polish-German-Czech Symposium "Modern aspects of nephrology and hypertension". Wrocław, 29 September - 1 October 2011. Abstract book; s.43 poz.P-6
88/223
A[nna] Dołgan, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Orbitopatia tarczycowa współistniejąca z zajęciem wielu nerwów czaszkowych w przebiegu przewlekłego zapalenia tarczycy - analiza kliniczno-endokrynologiczna = Thyreoid eye disease coexisting chronic thyreoiditis and with multicranial nerves involvement - the clinic-endocrinological analysis
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[521-522]
89/223
A[nna] Dołgan, E[wa] Koziorowska-Gawron, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Postępująca oftalmoplegia zewnętrzna - opis przypadku = Progresive external ophtalmoplegia - a case report
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[289]
90/223
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, P[aweł] Tabakow, R[yszard] Podemski.: Wpływ stymulacji jądra brzusznego pośredniego wzgórza na akustyczne parametry mowy u chorego z drżeniem samoistnym i dyzartrią = The influence of the ventral - intermediate nucleus of the thalamus stimulation on acoustic parameters in patient with essentials tremor and dysarthria
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[499-500]
91/223
Krzysztof Słotwiński, M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, P[aweł] Szewczyk, R[yszard] Podemski.: Cognitive impairment in systemic lupus erythematosus
W:XXth World Congress of Neurology. Marrakesh (Morocco), November 12-17, 2011. Abstract book [CD-ROM]; s.1091
92/223
E. Kowalczyk, P[aweł] Szewczyk, S[ławomir] Budrewicz, Magdalena Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Dynamics of diffusion tensor imaging and MR spectroscopy findings in Creutzfeld-Jacob disease patient
W:XXth World Congress of Neurology. Marrakesh (Morocco), November 12-17, 2011. Abstract book [CD-ROM]; s.1357
93/223
P[aweł] Szewczyk, Sławomir Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: The usefulness of fractional anisotropy in ALS diagnosis
W:XXth World Congress of Neurology. Marrakesh (Morocco), November 12-17, 2011. Abstract book [CD-ROM]; s.1350
94/223
Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Endogenne potencjały wywołane u osób z dysartrycznymi zaburzeniami mowy w naczyniopochodnym uszkodzeniu mózgu
Acta Bio-Optica Inform.Med.-Inż.Biomed. 2010 Vol.16 nr 2; s.179-181
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
95/223
A. Gajos, A. Bogucki, M. Schinwelski, W. Sołtan, M. Rudzińska, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, A. Majos, M. Górska-Chrząstek, M. Bieńkiewicz, J. Kuśmierek, J. Sławek.: The clinical and neuroimaging studies in Holmes tremor
Acta Neurol.Scand. 2010 Vol.122 no.5; s.360-366
IF: 2.153
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
96/223
Magdalena Mendak, Tomasz Konopka, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Sławomir Budrewicz.: Similarities between burning mouth syndrome and Parkinson's disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.6; s.731-738
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
97/223
Magdalena Mendak, Tomasz Konopka, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Sławomir Budrewicz, Elżbieta Kusińska.: Badanie potencjałów wywołanych i odruchu mrugania u pacjentów z zespołem pieczenia jamy ustnej lub chorobą Parkinsona
Dent.Med.Probl. 2010 Vol.47 no.2; s.169-176
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
98/223
A[nna] Dołgan, J[ustyna] Chojdak-Łukasiewicz, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Fatal case of acute pandysautonomia associated with sensory neuronopathy and small cell lung cancer
Eur.J.Neurol. 2010 Vol.17 suppl.3; s.555 poz.P2553
14th Congress of the of the European Federation of Neurological Societies. Geneva, Switzerland, 25-28 September 2010. Abstracts
99/223
A[nna] Robaczewska, M[ałgorzata] Bilińska, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, M[onika] Służewska-Niedźwiedź, P[aweł] Szewczyk, M[ałgorzata] Szymczyk.: A rare case of Hirayama's disease with reduced fractional anisotropy in diffusion tensor imaging of cervical spinal cord
J.Neurol. 2010 Vol.257 suppl.1; s.S115 poz.P359
Twentieth Meeting of the European Neurological Society. Berlin, Germany, 19-23 June 2010
100/223
A[nna] Dołgan, J[ustyna] Chojdak-Łukasiewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, A[nna] Krupińska-Dulemba, S[ławomir] Budrewicz, A[leksandra] Szczepańska.: Pure adrenomyeloneuropathy with changes in magnetic resonance spectroscopy
J.Neurol. 2010 Vol.257 suppl.1; s.S191-S192 poz.581
Twentieth Meeting of the European Neurological Society. Berlin, Germany, 19-23 June 2010
101/223
Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Elektrofizjologiczna diagnostyka zespołów korzeniowych
Pol.Przegl.Neurol. 2010 T.6 nr 2; s.86-91
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
102/223
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Krzysztof Kowalewski, Krzysztof Słotwiński.: Mielopatia szyjna u pacjenta z chorobą Parkinsona, dystonią i stenozą kanału kręgowego
Pol.Przegl.Neurol. 2010 T.6 nr 2; s.101-104
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
103/223
M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Ejma.: Zmiany elektrofizjologiczne w schorzeniach tkanki łącznej = Electrophysiological changes in connective tissue diseases
Przegl.Lek. 2010 T.67 nr 9; s.794
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej "Przydatność kliniczna badań elektrofizjologicznych we współczesnej medycynie". Kraków, 14-16 października 2010. Streszczenia
104/223
Anna Pokryszko-Dragan, Aleksandra Szczepańska, Barbara Pawlik, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Bilińska, Janusz Tomeczko.: Znaczenie objawów neurologicznych w postępowaniu diagnostycznym w sarkoidozie - opis dwóch przypadków
Przegl.Lek. 2010 T.67 nr 7; s.554-556
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
105/223
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[ajmund] Adamiec.: Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena układu autonomicznego u chorych z objawem Raynaud
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D47-D49 poz.36
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
106/223
Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Efekty rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona
Acta Bio-Optica Inform.Med.-Inż.Biomed. 2009 Vol.15 nr 2; s.141-143
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
107/223
Małgorzata Bilińska, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Magdalena Koszewicz, Anna Pokryszko-Dragan, Tomasz Wróbel, Kazimierz Kuliczkowski.: Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena nerwów obwodowych u chorych na szpiczaka mnogiego
Acta Haematol.Pol. 2009 T.40 nr 1; s.89-96
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
108/223
Magdalena Mendak, Tomasz Konopka, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron.: Czynniki etiologiczne zespołu pieczenia jamy ustnej - badania wstępne
Czas.Stomatol. 2009 T.62 nr 5; s.426-427 poz.163.CS/P-128
XI Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 25-27 czerwiec 2009 r. Streszczenia
109/223
E[wa] Koziorowska-Gawron, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, A[leksandra] Ciuman, R[yszard] Podemski.: Parry-Romberg syndrome with sympathetic nervous system abnormalities - a case report
Eur.J.Neurol. 2009 Vol.16 suppl.3; s.224 poz.P1509
13th Congress of the of the European Federation of Neurological Societies. Florence, Italy, 12-15 September 2009. Abstracts
110/223
Lidia Karabon, Agata Kosmaczewska, Małgorzata Bilińska, Edyta Pawlak, Lidia Ciszak, Anna Jedynak, Anna Jonkisz, Leszek Noga, Anna Pokryszko-Dragan, Magdalena Koszewicz, Irena Frydecka.: The CTLA-4 gene polymorphisms are associated with CTLA-4 protein expression levels in multiple sclerosis patients and with susceptibility to disease
Immunology 2009 Vol.128 no.1 part 2 (on-line); s.e787-e796
IF: 3.276
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
111/223
Magdalena Koszewicz, Izabela Gosk-Bierska, Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Rajmund Adamiec, Krzysztof Słotwiński.: Autonomic dysfunction in primary Raynaud's phenomenon
Int.Angiol. 2009 Vol.28 no.2; s.127-131
IF: 1.155
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
112/223
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Drżenie Holmesa w przebiegu chorób naczyniowych OUN - opis dwóch przypadków = Holmes tremor in the course of cerebral vascular diseases - presentation of two cases
W:IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bronisławów, 21-24 maja 2009; s.134-135 poz.34
113/223
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Dziedziczone autosomalnie dominująco mioklonie korowe z padaczką (autosomal dominant cortical myoclonus and epilepsy, ADCME)? - opis polskiej rodziny = Autosomal dominant cortical myoclonus and epilepsy (ADCME)? - the decription of Polish family
W:IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bronisławów, 21-24 maja 2009; s.118-119 poz.26
114/223
M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, R[yszard] Podemski, M[ieszko] Zagrajek, K[rzysztof] Słotwiński.: Współistnienie miotonii Thomsena i choroby Parkinsona - opis rodziny = Coexistence of Thomson myotonia and Parkinson disease - family description
W:IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bronisławów, 21-24 maja 2009; s.86-87 poz.10
115/223
K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz.: Auditory P300 potential in patients with frontotemporal dementia
J.Neurol.Sci. 2009 Vol.285 suppl.1; s.S325 poz.PO31-FR-19
19th World Congress of Neurology. Bangkok, Thailand, 24-30 October 2009. Abstracts
116/223
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, R[ajmund] Adamiec.: Evaluation of peripheral nervous system in patients with primary Raynaud's syndrome and dysautonomia
J.Neurol.Sci. 2009 Vol.285 suppl.1; s.S89 poz.FP20-TU-03
19th World Congress of Neurology. Bangkok, Thailand, 24-30 October 2009. Abstracts
117/223
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz.: Transformations of acoustic structure of speech in the patients with poststroke aphasia
J.Neurol.Sci. 2009 Vol.285 suppl.1; s.S221 poz.PO11-TU-12
19th World Congress of Neurology. Bangkok, Thailand, 24-30 October 2009. Abstracts
118/223
Adam Domanasiewicz, Magdalena Koszewicz, Jerzy Jabłecki.: Comparison of the diagnostic value of ultrasonography and neurography in carpal tunnel syndrome
Neurol.Neurochir.Pol. 2009 Vol.43 nr 5; s.433-438
IF: 0.448
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
119/223
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron.: Kurcz powiek jako powikłanie naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu
Pol.Przegl.Neurol. 2009 T.5 nr 3; s.148-150
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
120/223
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: Psychogenne mioklonie i zespoły startle
W:Psychogenne i polekowe zaburzenia ruchowe ; pod red. Andrzeja Boguckiego; Gdańsk : Via Medica, 2009; s.70-76
ISBN 978-83-7555-026-9
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
121/223
Edyta Agnieszka Pawlak, Lidia Karabon, Małgorzata Bilińska, Agata Kosmaczewska, Lidia Ciszak, Anna Jedynak, Anna Tomkiewicz, Anna Pokryszko-Dragan, Magdalena Koszewicz, Irena Frydecka.: The association of CTLA-4 gene polymorphisms with susceptibility to MS
Tissue Antigens 2009 Vol.73 no.5; s.482-483 poz.P178
23rd European Immunogenetics and Histocompatibility Conference. Ulm, Germany, 9-12 May 2009
122/223
Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz, Jadwiga Hołojda, Anna Pokryszko-Dragan, Kazimierz Kuliczkowski.: Neuropatie obwodowe w przebiegu szpiczaka mnogiego i innych monoklonalnych paraproteinemii
Acta Haematol.Pol. 2008 T.39 nr 1; s.53-62
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
123/223
Ewa Waszczuk, Łukasz Michalski, Anna Susło, Magdalena Koszewicz, Tomasz Adamowski, Leszek Paradowski.: The connection between celiac disease and nervous system and mental disorders
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.5; s.495-502
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
124/223
E[wa] Koziorowska-Gawron, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, W[ojciech] Gawron, M[agdalena] Koziorowska.: Clinical and electronystagmographic evaluation of the balance system in people suffering from multiple sclerosis
J.Neurol. 2008 Vol.255 suppl.2; s.205-206 poz.P827
Eighteenth Meeting of the European Neurological Society. Nice, France, 7-11 June 2008
125/223
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz.: Early components of potential P300 in patients with dysarthria after subcortical ischaemic cerebral lesions
J.Neurol. 2008 Vol.255 suppl.2; s.95 poz.P386
Eighteenth Meeting of the European Neurological Society. Nice, France, 7-11 June 2008
126/223
Magdalena Koszewicz, Krzysztof Słotwiński.: Badanie neurologiczne i jego interpretacja
W:Kompendium neurologii ; red. Ryszard Podemski; Gdańsk : Via Medica, 2008; s.44-90
ISBN 978-83-7555-054-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
127/223
Małgorzata Góral, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski.: Choroba Whipple'a z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego = Whipple disease with the affection of central nervous system
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S567 poz.P235
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
128/223
Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Elżbieta Kusińska.: Diagnostyka elektrofizjologiczna w zespole pieczenia jamy ustnej u pacjentów z chorobą Parkinsona
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.1; s.S31-S35
III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006 r. Materiały konferencyjne
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
129/223
Justyna Pigońska, Andrzej Bogucki, Magdalena Koszewicz, Halina Grzelec, Adam Niezgoda, Jarosław Sławek, Adam Walczak, Małgorzata Paczkowska, Iwona Szadkowska, Wojciech Kieliś.: Droga do rozpoznania stwardnienia zanikowego bocznego w warunkach polskich = The diagnostic pathway of ALS in Poland
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S493-S494 poz.P135
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
130/223
Magdalena Koszewicz, Izabela Gosk-Bierska, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Rajmund Adamiec, Krzysztof Słotwiński, Ewa Koziorowska-Gawron, Małgorzata Góral.: Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena układu autonimicznego u chorych z pierwotnym objawem Raynauda = Clinical and electrophysiological assessment of the autonimic nervous system in primary Raynaud's phenomenon
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S370 poz.U66
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
131/223
Konstanty Gurański, Maria Ejma, Barbara Hendrich, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Mielinoliza centralna mostu ołagodnym przebiegu u trzech kobiet uzależnionych od alkoholu = Mild central pontine myelinolysis in 3 alcohol-dependent women
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S478 poz.P115
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
132/223
Agata Gajos, Sylwester Piaskowski, Jarosław Sławek, Stanisław Ochudło, Grzegorz Opala, Alicja Łobińska, Krystyna Honczarenko, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Barbara Pełszyńska, Paweł P. Liberski, Andrzej Bogucki.: Mutacja DYT1 w populacji polskich chorych z dystonią: częstość występowania i spektrum fenotypu = DYT1 mutation in the Polish population of patients with dystonia: prevalence and the spectrum of phenotype
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S354 poz.U46
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
133/223
Małgorzata Bilińska, Edyta Pawlak, Lidia Karabon, Agata Kosmaczewska, Lidia Ciszak, Anna Pokryszko-Dragan, Magdalena Koszewicz, Irena Frydecka.: Region 3'UTR genu CTLA-4 a podatność na zachorowanie i przebieg stwardnienia rozsianego = 3'UTR region of CTLA gene contributes to clinical course of multiple sclerosis
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S341 poz.U29
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
134/223
Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Sonograficzna charakterystyka afazji wzgórzowej = Sonographic characteristic of the thalamic aphasia
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S573-S574 poz.P246
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
135/223
Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Wojciech Gawron, Małgorzata Góral, Krzysztof Słotwiński.: Wideonystagmograficzna ocena zaburzeń układu równowagi u chorych na stwardnienie rozsiane = Videonystagmographic evaluation of the balance system disorders in people suffering from multiple sclerosis
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S548 poz.P207
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
136/223
Zygmunt Jamrozik, Jarosław Sławek, Sławomir Budrewicz, Piotr Janik, Andrzej Friedman, Monika Rudzińska, Magdalena Kuźma, Magdalena Koszewicz, Andrzej Bogucki, Agata Gajos.: Zwyrodnienie korowo-podstawne - analiza kliniczna 17 chorych ze szczególnym uwzględnieneim objawów początkowych
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.1; s.S61-S66
III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006 r. Materiały konferencyjne
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
137/223
M[agdalena] Mendak, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, T[omasz] Konopka, E[wa] Koziorowska-Gawron, M[ałgorzata] Góral.: Etiological determinants in the burning mouth syndrome - a preliminary study
Oral Dis. 2008 Vol.14 supl.1; s.30 poz.P82
9th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine. Salzburg, (Austria), September 18-20, 2008. Abstracts
138/223
Katarzyna Mariańska, Magdalena Koszewicz.: Kliniczna ocena układu autonomicznego
Pol.Przegl.Neurol. 2008 T.4 nr 2; s.51-57
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
139/223
Magdalena Koszewicz, Anna Pokryszko-Dragan.: Znaczenie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
Pol.Przegl.Neurol. 2008 T.4 nr 4; s.174-180
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
140/223
Ryszard Podemski, Edyta Kowalczyk, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Neuralgia nerwu językowo-gardłowego z zespołami MAS oraz częściowymi napadami padaczkowymi o symptomatologii złożonej
Przegl.Lek. 2008 T.65 nr 3; s.150-152
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
141/223
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, K[atarzyna] Mariańska.: Kliniczno-elektrofizjologiczna analiza korowych mechanizmów mowy u chorych z dysartrią
W:XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej. Kraków - Zakopane, 14-18.04.2008; Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 2008; s.80-81
ISBN 978-83-61402-00-8
142/223
K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Ocena efektów rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona = Evaluation of the speech rehabilitation's effects by use of the computer acoustic analysis in the patients with Parkinson's disease
W:XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej. Kraków - Zakopane, 14-18.04.2008; Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 2008; s.78-79
ISBN 978-83-61402-00-8
143/223
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, R[ajmund] Adamiec.: Ocena układu współczulnego u pacjentów z objawem Raynaud
Acta Angiol. 2007 Vol.13 suppl.B; s.B60 poz.40
II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Kazimierz Dolny, 18-20 maja 2007 roku
144/223
Magdalena Mendak, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Tomasz Konopka, Ewa Koziorowska-Gawron, Ewa Dobrzycka, Małgorzata Góral.: Uwarunkowania etiologiczne zespołu pieczenia jamy ustnej - badania wstępne
Dent.Med.Probl. 2007 Vol.44 no.4; s.470-479
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
145/223
S[ławomir] Budrewicz, M[arta] Dubik-Jezierzańska, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Primary writing tremor as an example of task specific tremor - a case report
Eur.J.Neurol. 2007 Vol.14 suppl.1; s.200 poz.P2151
Abstracts of the 11th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Brussels, Belgium, 25-28 August 2007
146/223
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz, A[nna] Pokryszko-Dragan.: Auditory event related potential in patients with mild cognitive impairment
J.Neurol. 2007 Vol.254 suppl.3; s.III/121 poz.P480
Seventeenth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece, 16-20 June 2007
147/223
A. Domanasiewicz, M[agdalena] Koszewicz, J. Jabłecki, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Electrophysiological and ultrasonographic parameters' correlation in carpal tunnel syndrome
J.Neurol. 2007 Vol.254 suppl.3; s.III/130 poz.P518
Seventeenth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece, 16-20 June 2007
148/223
M[arta] Dubik-Jezierzańska, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Barg, R[obert] Śmigiel.: Różnice fenotypowe w przypadku dystrofii miotonicznej w dwupokoleniowej obserwacji
Neurol.Dziec. 2007 Vol.16 supl. zjazd.; s.84
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Białystok, 21-23 czerwca 2007
149/223
M[arta] Dubik-Jezierzańska, B[arbara] Ujma-Czapska, M[agdalena] Koszewicz.: Zespół Parsonage-Turnera - rzadka przyczyna obustronnego uszkodzenia splotu ramiennego u 16-letniej dziewczynki
Neurol.Dziec. 2007 Vol.16 supl. zjazd.; s.48-49
V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Białystok, 21-23 czerwca 2007
150/223
Agata Gajos, Sylwester Piaskowski, Jarosław Sławek, Stanisław Ochudło, Grzegorz Opala, Alicja Łobińska, Krystyna Honczarenko, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Barbara Pełszyńska, Paweł P. Liberski, Andrzej Bogucki.: Phenotype of the DYT1 mutation in the TOR1A gene in a Polish population of patients with dystonia. A preliminary report
Neurol.Neurochir.Pol. 2007 T.41 nr 6; s.487-494
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
151/223
Ewa Koziorowska-Gawron, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Tomasz Konopka, Magdalena Mendak, Małgorzata Bilińska, Barbara Pawlik, Ryszard Podemski.: Burning mouth syndrome and electroneurography of peripheral nerves
Bull.Group.Int.Rech.Sci.Stomatol.Odontol. 2006 Vol.47 suppl.1; s.44 bis
Proceedings of the 50th International Congress of the GIRSO. Palermo (Italy), 27-29 April 2006
152/223
Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Magdalena Koszewicz.: Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie zespołu pieczenia jamy ustnej w ujęciu neurologicznym
Dent.Med.Probl. 2006 Vol.43 no.1; s.109-113
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
153/223
M[ałgorzata] Bilińska, I[rena] Frydecka, A[gata] Kosmaczewska, L[idia] Ciszak, M[agdalena] Koszewicz, A[nna] Pokryszko-Dragan.: Expression and regulation of CD 154 on CD4 + T-cells in multiple sclerosis
Eur.J.Neurol. 2006 Vol.13 suppl.2; s.241-242 poz.P2270
10th Congress of the European Federation of Neurological Societies - EFNS. Glasgow (UK), September 2-5, 2006
154/223
K[rzysztof] Słotwiński, K[rzysztof] Jadanowski, A[nna] Pokryszko-Dragan, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Neuropsychological tests and P300 potential in the long-term assessment memory decline in patients with bilateral thalamic ischaemic lesion
Eur.J.Neurol. 2006 Vol.13 suppl.2; s.147 poz.P1408
10th Congress of the European Federation of Neurological Societies - EFNS. Glasgow (UK), September 2-5, 2006
155/223
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Sonographic description of disturbances of expressive speech in patients with dementia of Alzheimer type
Eur.J.Neurol. 2006 Vol.13 suppl.2; s.71 poz.P1116
10th Congress of the European Federation of Neurological Societies - EFNS. Glasgow (UK), September 2-5, 2006
156/223
Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Elżbieta Kusińska.: Diagnostyka elektrofizjologiczna w zespole piekącej jamy ustnej u pacjentów z chorobą Parkinsona = Electrophysiologic diagnostic in burning mouth syndrome in Parkinson disease
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.82-83 poz.5
157/223
Maria Ejma, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz, Elżbieta Kusińska.: Multimodalne potencjały wywołane w chorobie Huntingtona = Multimodal evoked potentials in Huntington's disease
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.98-99 poz.13
158/223
Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: Ocena efektów rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona = Evaluation of speech rehabilitation effects by use of computer acoustic analysis in patients with Parkinson disease
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.136 poz.32
159/223
Sławomir Budrewicz, Anna Czarnecka, Magdalena Koszewicz, Edyta Kowalczyk, Marek Sąsiadek.: Ocena perfuzji mózgowej u chorych ze zwyrodnieniem korowo-podstawnym = CT perfusion in patients with corticobasal degeneration
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.84-85 poz.6
160/223
Sławomir Budrewicz, Anna Czarnecka, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski, Ewa Koziorowska-Gawron, Marek Sąsiadek.: Ocena przepływu mózgowego za pomocą tomografii perfuzyjnej w chorobie Parkinsona z towarzyszącym zespołem piekącej jamy ustnej = Cerebral blood flow in CT perfusion in Parkinson disease coexisting with burning mouth syndrome (BMS)
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.80-81 poz.4
161/223
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[dyta] Kowalczyk.: Zespół Lance-Adamsa u chorej z astmą oskrzelową = Lance-Adams syndrome in patient with bronchial astma
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.56-57
162/223
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska, L[uiza] Chwiszczuk.: Zespół sztywności uogólnionej u 2 chorych = Stiff man syndrome in 2 patients
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.52-53
163/223
Zygmunt Jamrozik, Jarosław Sławek, Sławomir Budrewicz, Andrzej Friedman, Piotr Janik, Magdalena Kuźma, Magdalena Koszewicz, Andrzej Bogucki, Agata Gajos.: Zwyrodnienie korowo-podstawne: analiza 14 chorych = Cartico-basal degeneration - clinical analysis based on 14 patients
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.46-47
164/223
J. Pigońska, A. Bogucki, M[agdalena] Koszewicz, H. Grzelec, A. Niezgoda, M. Paczkowska, J. Sławek, A. Walczak, [I.] Szadkowska, W. Kieliś.: Droga do rozpoznania SLA w warunkach polskich = The diagnostic pathway of ALS in Poland
Neurol.Neurochir.Pol. 2006 T.40 supl.2; s.S223 poz.75
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Kielce, 22-24 czerwca 2006 r. Streszczenia
165/223
M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Rozkład prędkości przewodzenia (conduction velocity distribution - CVD) we włóknach ruchoeych nerwu łokciowego u chorych na stwardnienie zanikowe boczne = Conduction velocity distribution (CVD) in motor fibres of the ulnar nerve in patients with amyotrophic lateral sclerosis
Neurol.Neurochir.Pol. 2006 T.40 suppl.2; s.S193-S194 poz.43
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Kielce, 22-24 czerwca 2006 r. Streszczenia
166/223
Małgorzata Bilińska, Irena Frydecka, Agata Kosmaczewska, Lidia Ciszak, Magdalena Koszewicz, Anna Pokryszko-Dragan.: Ekspresja receptora CD40L na limfocytach T CD4+ krwi obwodowej u chorych ze zwalniającą i wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego
Pol.Merkur.Lek. 2006 T.20 nr 115; s.41-45
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
167/223
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Grzegorz Dałek, Andrzej Tutaj.: Mioklonie zamiarowe w encefalopatii anoksycznej u chorych z astmą oskrzelową
Pol.Przegl.Neurol. 2006 T.2 nr 4; s.216-219
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
168/223
Iwona Malicka, Dagmara Chamela-Bilińska, Magdalena Koszewicz, Grażyna Dąbrowska, Marek Woźniewski.: Parametry charakteryzujące działanie mięśni w warunkach izokinetycznych u osób z chorobą Parkinsona - doniesienie wstępne
Rehabil.Med. 2006 T.10 nr 3; s.29-34
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
169/223
Sławomir P[iotr] Budrewicz, Małgorzata Góral, Magdalena Koszewicz, Piotr Tarantowicz, Ryszard Podemski.: Dystonia Segawy z wtórną deformacją układu kostnego
Wiad.Lek. 2006 T.59 nr 9/10; s.713-715
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
170/223
Edyta E. Kowalczyk, Magdalena A. Koszewicz, Sławomir P[iotr] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Zespół Lance-Adamsa u chorej z encefalopatią anoksyczną w przebiegu astmy oskrzelowej
Wiad.Lek. 2006 T.59 nr 7-8; s.560-562
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
171/223
Grażyna Bednarek-Tupikowska, Sławomir Budrewicz, Edyta Kowalczyk, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Magdalena Koszewicz.: Adrenomieloneuropatia - rzadkie schorzenie peroksysomalne - opis przypadku
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.6; s.1335-1339
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
172/223
M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Elecrtophysiological evaluation of autonomic nervous system in course of clinically definite and probable ALS
Eur.J.Neurol. 2005 Vol.12 suppl.2; s.165 poz.P1530
Abstracts of the 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Athens, Greece, 17-20 September 2005
173/223
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Event-related auditory potential (P300) in patients with frontal unilateral ischaemic lesion
Eur.J.Neurol. 2005 Vol.12 suppl.2; s.258 poz.P2366
Abstracts of the 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Athens, Greece, 17-20 September 2005
174/223
Małgorzata Bilińska, Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, Magdalena Koszewicz, Beata Kaczmarek-Wdowiak, Bogusława Kreczyńska.: Rozkład prędkości przewodzenia we włóknach nerwu łokciowego u osób zawodowo narażonych na działanie ołowiu
Med.Pracy 2005 T.56 nr 2; s.139-146
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
175/223
Magdalena Koszewicz, Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski.: Elektrofizjologiczna ocena parametrów przewodzenia w nerwach obwodowych oraz czynności układu autonomicznego w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 nr 5; s.351-357
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
176/223
B[arbara] Pawlik, M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Rozkład szybkości przewodzenia (CVD) we włóknach ruchowych nerwów łokciowych i strzałkowych powierzchownych u osób zdrowych = Motor conduction velocity distribution (CVD) in ulnar and external peroneal nerves in normal subjects
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S367 poz.P194
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
177/223
M[agdalena] Koszewicz, L[uiza] Chwiszczuk, B[ożena] Bidzińska, M[aria] Ejma, R[yszard] Podemski.: Trudności diagnostyczne u chorego z zespołem POEMS = Diagnostic difficulties in patient with POEMS syndrome
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S364 poz.P190
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
178/223
B[arbara] Pawlik, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, M[ałgorzata] Góral.: Współistnienie miastenii rzekomoporaźnej i przewlekłej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej (CIDP) - opis przypadku = Coexistence of myasthemia gravis and chronic inflammatory demyelinating polineuropathy - case report
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S421-S422 poz.P266
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
179/223
E[dyta] Kowalczyk, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz.: Zespół Lance-Adamsa - opis przypadku = Lance-Adams syndrome - case report
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S462 poz.P318
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
180/223
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Anna Brzecka, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Acoustic assessment of basic tone (Fo) of speech in patients with Parkinson disease
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIV no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.21-26
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
181/223
Krzysztof Słotwiński, Anna Brzecka, Anna Pokryszko-Dragan, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: Event-related auditory potential in patients with ischemic cerebral lesion
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIV no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.149-154
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
182/223
Anna Brzecka, Maria Ejma, Magdalena Pawelec-Winiarz, Tomasz Dyła, Magdalena Koszewicz, Monika Kosacka, Ryszard Podemski, Renata Jankowska.: The usefulness of polysomnography in the evaluation of excessive daytime sleepiness
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIV no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.9-18
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
183/223
Anna Brzecka, Maria Ejma, Magdalena Pawelec-Winiarz, Tomasz Dyła, Magdalena Koszewicz, Monika Kosacka, Ryszard Podemski, Renata Jankowska.: Electrophysiologic sleep structure in the patients suffering from excessive daytime sleepiness
W:Works on acoustical and health care engineering ; eds Ryszard Panuszka, Marian Witalis Dobry, Marek Iwaniec; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.98-110
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
184/223
Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz.: Zespół Millera Fishera z dominującymi zaburzeniami połykania i mowy
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.3; s.515-519
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
185/223
M[ałgorzata] Bilińska, M[agdalena] Koszewicz.: Soft palatal paresis as a main sign of Miller Fisher syndrome
Eur.J.Neurol. 2004 Vol.11 suppl.2; s.320 poz.P2540
Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes. Paris, September 4-7, 2004
186/223
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, W. Gehlen, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Unstable basic tone in computerized speech analysis in patients with Parkinson's disease
Eur.J.Neurol. 2004 Vol.11 suppl.2; s.259 poz.P2296
Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes. Paris, September 4-7, 2004
187/223
Małgorzata Bilińska, Dorota Brzezowska, Magdalena Koszewicz, Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, Teresa Modrzycka.: Subkliniczna neuropatia ołowicza
Pol.Merkur.Lek. 2004 T.17 nr 99; s.244-247
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
188/223
M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Application of conduction velocity distribution (CVD) for the estimation of slow conducting fibres in peripheral nerves
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIII no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2004; s.57-62
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
189/223
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, M[ałgorzata] Bilińska.: The influence of intravenous infusion of amantadine sulphate on time parameters of speech in computer acoustic analysis in patients with advanced Parkinson's disease
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIII no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2004; s.9-14
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
190/223
Małgorzata Bilińska, Dorota Brzezowska, Magdalena Koszewicz, Jolanta Antonowicz-Juchniewicz.: Przewlekłe narażenie zawodowe na ołów a obwodowy układ nerwowy
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.6; s.711-716
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
191/223
M[ałgorzata] Bilińska, M[agdalena] Koszewicz.: Dysautonomia in workers chronically exposed to lead
Eur.J.Neurol. 2003 Vol.10 suppl.1; s.202 poz.P2276
Abstracts of the 7th Congress of the European Federation of Neurological Societes. Helsinki (Finland), 30 August - 2 September 2003
192/223
Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz, Anna Pokryszko-Dragan.: Dysautonomia w chorobie Parkinsona = Dysautonomy in Parkinson's disease
W:II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, 9-10 maja 2003. Streszczenia, program; poz.P003
193/223
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, M[ałgorzata] Góral.: Zastosowanie toksyny botulinowej typu A u chorych z dystonią obszaru ustno-żuchwowego z towarzyszącymi zaburzeniami odżywiania = Botulinum toxin type A in treatment of oromandibular dystonia with malnutrition
W:II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, 9-10 maja 2003. Streszczenia, program; poz.P007
194/223
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, M[ałgorzata] Góral.: Zwyrodnienie korowo-podstawne, rzadki rodzaj tauopatii = Corticobasal degeneration - a rare tau protein pathology
W:II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, 9-10 maja 2003. Streszczenia, program; poz.P006
195/223
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Góral.: Zastosowanie toksyny botulinowej typu A u chorych z dystonią obszaru ustno-żuchwowego, z towarzyszącymi zaburzeniami odżywiania
Neurol.Neurochir.Pol. 2003 T.37 supl.5; s.55-60
II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, maj 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
196/223
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Góral, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Tomasz Turek.: Zwyrodnienie korowo-podstawne - rzadki rodzaj tauopatii
Neurol.Neurochir.Pol. 2003 T.37 supl.5; s.61-66
II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, maj 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
197/223
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz.: Acoustic assessment of time parameters of speech in patients with Parkinson's disease treated with L-Dopa
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XII no.2: Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2003; s.127-132
Konferencja Naukowa "Structures - Waves - Human Health". Zakopane, 07-11.04.2003
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
198/223
Ryszard Podemski, Małgorzata Bilińska, Maria Ejma, Magdalena Koszewicz, Renata Martynów, Sławomir Budrewicz.: Application of magnetic resonance imaging (MRI), brainstem auditory evoked potentials (BAEPs), and blink reflex (BR) in identification of disseminated demyelinating lesions in brain
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XII no.2: Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2003; s.157-166
Konferencja Naukowa "Structures - Waves - Human Health". Zakopane, 07-11.04.2003
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
199/223
Magdalena Koszewicz.: Obraz kliniczny zespołu cieśni nadgarstka
W:Zespoły z ucisku : diagnostyka i leczenie ; pod red. Marty Banach, Andrzeja Boguckiego; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2003; s.31-34
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
200/223
Magdalena Koszewicz, Renata Martynów, Maria Ejma.: Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwością na ucisk
Case Rep.Clin.Pract.Rev. 2002 Vol.3 no.3; s.191-195
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
201/223
Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz, Dorota Brzezowska, Jolanta Antonowicz-Juchniewicz.: Subkliniczne uszkodzenie układu nerwowego u pracowników przewlekle narażonych na działanie ołowiu = Subclinical invovement of peripheral nervous system in workers chronically exposed to Pb
Neurol.Neurochir.Pol. 2002 T.36 supl.2 cz.I; s.81
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 4-7 września 2002 r. Streszczenia
202/223
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Akustyczna analiza możliwości mięśni artykulacyjnych i SFEMG w oczno-opuszkowej postaci miastenii
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Miastenia i zespoły miasteniczne - współczesne zasady rozpoznawania i leczenia". Gdańsk - Jurata, 13-15.06.2002. Program, streszczenia prac; s.15
203/223
B[ogusław] Paradowski, E[wa] Waszczuk, M[ałgorzata] Bilińska, M[agdalena] Koszewicz.: Dysautonomia in irritable bowel syndrome
J.Neurol.Sci. 2001 Vol.187 suppl.; s.S133 poz.P0354
XVII World Congress of Neurology. London, 17-22 June 2001. Abstracts
204/223
Bogusław Paradowski, Magdalena Koszewicz, Iwona Grodzicka.: Przewlekła polineuropatia demielinizacyjna Guillaina-Barrego w przebiegu tocznia układowego
Pol.Merkur.Lek. 2001 T.10 nr 56; s.105-106
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
205/223
Małgorzata Bilińska, Ewa Waszczuk, Bogusław Paradowski, Magdalena Koszewicz.: Autonomic dysfunction in IBS
Clin.Neurophysiol. 2000 Vol.111 suppl.1; s.S72 poz.P16-01
Abstracts of the 10th European Congress of Clinical Neurophysiology. Lyon, August 26-30, 2000
206/223
Magdalena Koszewicz, Renata Martynów, Lesław W. Zub, Maria Ejma.: Pre- and postoperative evaluation of electrophysiological changes in patients with lumbosacral stenosis (case reports)
Clin.Neurophysiol. 2000 Vol.111 suppl.1; s.S67
Abstracts of the 10th European Congress of Clinical Neurophysiology. Lyon, August 26-30, 2000
207/223
Bogusław Paradowski, Ewa Waszczuk, Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz, Leszek Paradowski.: Dysautonomia w zespole jelita drażliwego
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 nr 5-6; s.349-353
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
208/223
Małgorzata Bieszczad, Brygida Knysz, Violetta Sokolska, Jacek Gąsiorowski, Małgorzata Zalewska, Magdalena Koszewicz, Janusz Stańczak.: Ocena zaburzeń neurologicznych związanych z zakażeniem ośrodkowego układu nerwowego HIV-1 i CMV u osób chorych na AIDS
Probl.HIV i AIDS 2000 T.6 nr 1; s.9-15
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
209/223
Renata Martynów, Magdalena Koszewicz, Maria Sąsiadek, J. Podkowa, Maria Ejma, [Lesław] W. Zub.: Analiza elektrofizjologiczno-radiologicznych zmian u chorych z ciasnotą kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym
W:Sympozjum "Diagnostyka obrazowa w chorobach kręgosłupa i kanału kręgowego". Wrocław, 26-28 października 2000. Program i streszczenia; poz.12
210/223
Bogusław Paradowski, Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz, Anna Pokryszko.: Dysautonomia w otępieniu naczyniopochodnym i w chorobie Alzhemera
Adv.Clin.Exp.Med. 1999 suppl.1; s.40
Konferencja Naukowa "Problemy starzenia się mózgu". Wrocław, 18-20 marca 1999 r.
211/223
Bogusław Paradowski, Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz, Anna Pokryszko.: Skórna odpowiedź współczulna potowydzielnicza u chorych z klinicznie rozpoznaną chorobą Alzheimera
Adv.Clin.Exp.Med. 1999 Vol.8 no.4; s.311-315
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
212/223
Renata Martynów, Magdalena Koszewicz, Marek Sąsiadek, Maria Ejma, Jacek Podkowa.: Electrophysiological evaluation of lumbosacral stenosis
Clin.Neurophysiol. 1999 Vol.110 suppl.1 spec.issue; s.S94 poz.PS-1.16
Abstracts of the XI International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. Prague (Czech Republic), September 7-11, 1999
213/223
Renata Martynów, Magdalena Koszewicz, Marek Sąsiadek, Maria Ejma, Jacek Podkowa, Lesław W. Zub.: Elektrofizjologiczna i radiologiczna ocena ciasnoty odcinka lędźwiowo-krzyżowego kanału kręgowego = Electrophysiological evaluation of lumbosacral stenosis
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 supl.3 t.2; s.441 poz.OUN8
Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lublin, 1-4 września 1999
214/223
Magdalena Koszewicz, Renata Martynów.: Elektrofizjologiczna ocena zmian obwodowych w przebiegu stwardnienia rozsianego
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 nr 1; s.53-62
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
215/223
Iwona Grodzicka, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Bieszczad, Maria Ejma.: Złożony zespół paranowotworowy w przebiegu raka drobnokomórkowego płuc
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 supl.3 t.2; s.611 poz.CHN6
Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lublin, 1-4 września 1999
216/223
Renata Martynów, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Neurologiczne zespoły z uwięźnięcia
Nowa Klin. 1999 Vol.6 nr 2; s.258-262
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
217/223
Bogusław Paradowski, Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz, Anna Pokryszko.: Ocena czynności układu sercowo-naczyniowego i potowydzielniczego u chorych na chorobę Alzheimera
Pol.Merkur.Lek. 1999 T.7 nr 40; s.180, 182-184,
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
218/223
Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Zmiany odruchu mrugania w uszkodzeniu układu nerwowego o różnej lokalizacji
Neurol.Neurochir.Pol. 1997 T.31 nr 1; s.113-122
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
219/223
Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Rola neuropeptydów w procesach regulacyjnych autonomicznego układu nerwowego
Post.Med.Klin.Dośw. 1996 T.5 nr 2; s.221-225
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
220/223
Magdalena Koszewicz ; promotor prof. dr hab. Ryszard Podemski ; Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej we Wrocławiu: Elektrofizjologiczny obraz transmisji nerwowo-mięśniowej w ośrodkowym uszkodzeniu układu nerwowego [praca doktorska]
Wrocław, 1995; 125 k.
221/223
M[aria] Ejma, M[ałgorzata] Bieszczad, B[ogusław] Paradowski, A[nna] Kubisz, M[agdalena] Koszewicz, D[anuta] Jaruga-Żytkiewicz.: Averaged potentials evoked by stimulation of cranial nerves (II, V, III) in diabetic patients
Electroencephalogr.Clin.Neurophysiol. 1994 Vol.91 no.4; s.112P poz.49
The 5th National Congress of the Polish Society of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology and the 16th Joint Annual Meeting of Societies for EEG and Clinical Neurophysiology in Central and Eastern Europe. Mędzyzdroje, 3-5 June 1993
222/223
Andrzej Brzecki, Anna Szczęśniakowa, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Neurologia lwowska w okresie międzywojennym (1918-1939) i w latach okupacji
W:XVII Krajowy Zjazd PTHMiF [Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji]. Wrocław, 9-11.09.1994 r. Streszczenia referatów; s.22
223/223
M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, B[ogusław] Paradowski, R[yszard] Podemski.: Stężenie jonów magnezu, wapnia, potasu i sodu a przewodnictwo nerwowo-mięsniowe
Neurol.Neurochir.Pol. 1993 supl.; poz.185
XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Kraków, 22-25.09.1993. Streszczenia
stosując format:
Nowe wyszukiwanie