Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KORTA KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 79Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/79
A[gnieszka] Sas, P[iotr] Donizy, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, D[orota] Kamińska, O[ktawia] Mazanowska, M[agdalena] Krajewska, P[aweł] Chudoba, K[rzysztof] Korta, A[gnieszka] Hałoń, M[arian] Klinger, M[irosław] Banasik.: Histopathological relevance of angiotensin II type 1 receptor in renal transplant biopsy
Transplant.Proc. 2018 Vol.50 no.6; s.1847-1849
13th Congress of the Polish Transplantation Society. Warsaw, Poland, October 12-14, 2017
IF: 0.959
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
2/79
Tadeusz A. Dorobisz, Jerzy S. Garcarek, Jacek Kurcz, Krzysztof Korta, Andrzej T. Dorobisz, Przemysław Podgórski, Jan Skóra, Piotr Szyber.: Diagnosis and treatment of pelvic congestion syndrome: single-centre experiences
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.2; s.269-276
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/79
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Krzysztof Korta, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The expression of angiotensin II type 1 receptors (AT1R) in microcirculation of renal biopsy for cause might be significant
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.19 poz.1843
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
4/79
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Krzysztof Korta, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The histopathological relevance of angiotensin II type 1 receptor (AT1R) in renal transplant biopsy
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.19 poz.1844
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
5/79
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Krzysztof Korta, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The histopathological relevance of angiotensin ii type 1 receptor (AT1R) in renal transplant biopsy
Nephrol.Dial.Transplant. 2017 Vol.32 suppl.3; s.iii725 poz. MP792
54th Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Madrid (Spain), June 3rd-6th, 2017. Abstracts
W tekście błędnie Piotr Dionizy
Adres url:
DOI:
6/79
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Krzysztof Korta, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The expression of angiotensin II type 1 receptors (AT1R) in microcirculation of renal biopsy for cause might be significant
Transpl.Int. 2017 Vol.30 suppl.2; s.245 poz.BOS274
18th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Barcelona (Spain), 24-27 September 2017. Abstracts
7/79
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Krzysztof Korta, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The expression of angiotensin II type 1 receptors (AT1R) in microcirculation of renal biopsy for cause might be significant
W:XXIII Polish-German-Czech Symposium "Modern aspects of nephrology and hypertension". Wrocław, October 19-21, 2017; poz.O-3-32
8/79
Jan P. Skóra, Tomasz Płonek, Piotr Barć, Dagmara Baczyńska, Agata Radwańska, Artur Pupka, Krzysztof Korta, Marek Ussowicz, Łukasz Strożecki, Diana Kupczyńska-Markiewicz, Agnieszka Hałoń.: The formation of blood vessel after the administration of the plasmid encoding Ang-1 gene in fischer rats
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.4; s.611-615
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
9/79
Piotr Barć, Tomasz Płonek, Dagmara Baczyńska, Agata Radwańska, Wojciech Witkiewicz, Agnieszka Hałoń, Diana Kupczyńska-Markiewicz, Łukasz Stróżecki, Krzysztof Korta, Jan Skóra.: A combination of VEGF165/HGF genes is more effective in blood vessels formation than ANGPT1/VEGF165 genes in an in vivo rat model
Int.J.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.9 no.7; s.12737-12744
IF: 1.069
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
10/79
Jan Paweł Skóra, Jacek Kurcz, Krzysztof Korta, Przemysław Szyber, Tadeusz Andrzej Dorobisz, Andrzej Tadeusz Dorobisz.: Surgical management of extracranial carotid artery aneurysms
VASA 2016 Vol.45 no.3; s.223-228
IF: 1.242
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
11/79
Jan Skóra, Artur Pupka, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba, Krzysztof Korta, Dagmara Baczyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jerzy Garcarek.: Combined autologous bone marrow mononuclear cell and gene therapy as the last resort for patients with critical limb ischemia
Arch.Med.Sci. 2015 Vol.11 no.2; s.325-331
IF: 1.812
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
12/79
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Paweł Chudoba, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Marcelina Żabińska, Maria Boratyńska, Agnieszka Lepiesza, Krzysztof Korta, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Marian Klinger.: Type of renal replacement therapy (hemodialysis versus peritoneal dialysis) does not affect cytokine gene expression or clinical parameters of renal transplant candidates
BioMed Res.Int. 2015 Vol.2015; art.797490 [7 s.]
IF: 2.134
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
13/79
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Paweł Chudoba, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Marcelina Żabińska, Maria Boratyńska, Agnieszka Lepiesza, Krzysztof Korta, Marian Klinger.: Pretransplant cytokine gene expression influences kidney allograft function
Nephrol.Dial.Transplant. 2014 Vol.29 suppl.3; s.iii534 poz.MP609
51st Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Amsterdam , The Netherlands, May 31st - June 3rd, 2014
14/79
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska, Paweł Chudoba, Oktawia Mazanowska, Marcelina Żabińska, Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Agnieszka Lepiesza, Krzysztof Korta, Marian Klinger.: Type of renal replacement therapy (hemodialysis vs peritonal dialysis) does not affect cytokine gene expression and clinical parameters of renal transplant candidates
Nephrol.Dial.Transplant. 2014 Vol.29 suppl.3; s.iii292 poz.SP660
51st Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Amsterdam , The Netherlands, May 31st - June 3rd, 2014
15/79
Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
16/79
Jan Skóra, Piotr Barć, Artur Pupka, Tomasz Dawiskiba, Krzysztof Korta, Michael Albert, Piotr Szyber.: Transplantation of autologous bone marrow mononuclear cells with VEGF gene improves diabetic critical limb ischaemia
Endokrynol.Pol. 2013 T.64 nr 2; s.129-138
IF: 1.208
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
17/79
Krzysztof Korta, Piotr Kupczyk, Jan Skóra, Artur Pupka, Paweł Zejler, Marcin Hołysz, Mariusz Gajda, Beata Nowakowska, Piotr Barć, Andrzej T. Dorobisz, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber, Julia Bar.: Komórki macierzyste i progenitorowe w biostrukturze ścian naczyń krwionośnych
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2013 Vol.67; s.982-995
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
18/79
Artur Milnerowicz, Aleksandra Milnerowicz, Stanisław Pawłowski, Krzysztof Korta, Bartłomiej Czapla, Artur Pupka.: Zaopatrzenie tętniaka aorty piersiowo-brzusznej przy użyciu procedur hybrydowych
Polim.Med. 2012 T.42 nr 3-4; s.163-166
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
19/79
Artur Milnerowicz, Aleksandra Milnerowicz, Andrzej T. Dorobisz, Krzysztof Korta, Artur Pupka.: Zastosowanie prowadników i cewników hydrofilnych w chirurgii endowaskularnej
Polim.Med. 2012 T.42 nr 2; s.133-137
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
20/79
Jan Skóra, Artur Pupka, Andrzej Dorobisz, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Tomasz Dawiskiba.: Evaluation of the humoral and cellular immune responses after implantation of a PTFE vascular prosthesis
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2012 Vol.66; s.469-474
IF: 0.552
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
21/79
A[ndrzej] T. Dorobisz, K[rzysztof] Korta, A[rtur] Milnerowicz, A[leksandra] Iznerowicz, T[adeusz] A. Dorobisz.: Venöses Aneurysma als therapeutisches Problem. Behandlungsmöglichkeiten. Die Vorgehensweise bei den gewählten Kranken - unsere Erfahrung
Zentralbl.Chir. 2012 Vol.137 no.5; s.472-477
IF: 0.691
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
22/79
A[ndrzej] T. Dorobisz, K[rzysztof] Korta, P[iotr] Szyber.: Problematyka leczenia urazów tętnic szyjnych
Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/23 poz.P36
65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r. Streszczenia
23/79
Andrzej T. Dorobisz, Krzysztof Korta, Artur Milnerowicz, Aleksandra Iznerowicz, Edward Chorążka.: Tętniak żylny jako przyczyna zatorowości płucnej. Opis przypadku. Przegląd literatury
Przegl.Flebol. 2011 T.19 nr 3-4; s.71-74
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
24/79
Andrzej T. Dorobisz, Krzysztof Korta, Tadeusz A. Dorobisz, Barbara Wolf.: Wczesne i odległe wyniki operacyjnego leczenia zespołu kręgowo-podstawnego
Vertigoprofil 2011 Vol.5 nr 1; s.2-8
25/79
Piotr Barć, Zbigniew Rybak, Grzegorz Kałuża, Artur Pupka, Krzysztof Korta, Dariusz Czerski, Piotr Szyber, Grzegorz Krasowski, Andrzej Tukiendorf.: Znaczenie objawów klinicznych, ultrasonograficznego testu uciskowego oraz wartości D-dimeru w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich
Przegl.Flebol. 2007 T.15 z.6; s.169-173
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.1: Anatomia, histologia, biochemia, patofizjologia układu żylnego, diagnostyka chorób żył; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-00-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
26/79
Andrzej T. Dorobisz, Krzysztof Korta, Zbigniew Rybak, Patrycja Zalewska, Piotr Szyber.: Żylaki goleni obejmujące żyły mięśnia brzuchatego łydki - opis przypadku
Przegl.Flebol. 2006 T.14 z.1; s.33-36
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.3: Leczenie chorób żył, przypadki kliniczne, statystyka, rys historii flebologii; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-08-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
27/79
Artur Pupka, Artur Ruciński, Zbigniew Rybak, Krzysztof Korta, Sylwia Zacharska, Piotr Szyber.: Leczenie chirurgiczne zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej
Przegl.Lek. 2006 T.63 nr 4; s.179-184
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
28/79
A[rtur] Pupka, Z[bigniew] Rybak, G[rzegorz] Kałuża, K[rzysztof] Korta, P[iotr] Szyber.: Change of the strategy in the treatment of subclavian vein thrombosis for thoracic outlet syndrome - clinical recommendation
W:15th World Congress Union Internationale de Phlebologie. Rio (Brazil), October 2-7, 2005 ; ed. Angelo Scuderi; Bologna : Medimond S.r.l., 2005; s.317-322
(International Proceedings Division)
ISBN 88-7587-182-5
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
29/79
Z[bigniew] Rybak, J[erzy] Garcarek, K[rzysztof] Korta, A[ndrzej] Dorobisz.: Skuteczność obliteracji pianą niewydolnych żył przeszywających kończyn dolnych w leczeniu owrzodzeń goleni i ich nawrotów
Acta Angiol. 2005 Vol.11 no.1; s.88-89
Streszczenia z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zakopane, 22-24 kwietnia 2005 r.
30/79
A. Abrachamow, A[rtur] Pupka, K[rzysztof] Korta, J[an] Skóra.: Metoda kriochirurgiczna w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej
Przegl.Flebol. 2005 T.13 z.1; s.29
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Krynica, 3-6 marca 2005 roku
31/79
Artur Ruciński, Zbigniew Rybak, Artur Pupka, Andrzej T. Dorobisz, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta, Piotr Szyber, Marek Pudełko, Marek Bębenek, Radosław Tarkowski, Piotr Janczak, Mirosława Rynowiecka.: Obrzęk chłonny po mastektomii
Przegl.Flebol. 2005 T.13 z.5; s.223-226
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.2: Klinika chorób żył w ciąży, zakrzepica żylna, malformacje naczyniowe, choroby układu chłonnego; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-04-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
32/79
A[ndrzej] T. Dorobisz, Z[bigniew] Rybak, J[an] Skóra, A[rtur] Pupka, D[ariusz] Patrzałek, P[iotr] Stępiński, K[rzysztof] Korta, P[iotr] Barć.: Iatrogenic injuries of the carotid arteries
VASA 2005 Bd.34 H.3; s.192-194
IF: 0.514
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
33/79
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Dariusz Patrzałek, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Immunosupresja w leczeniu zakażeń protez naczyniowych przeszczepami tętniczymi
Pol.Merkur.Lek. 2004 T.16 nr 91; s.8-11
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
34/79
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Artur Pupka, Dariusz Patrzałek, Krzysztof Korta, Stanisław Pawłowski, Artur Ruciński, Piotr Szyber.: Występowanie Chlamydia pneumoniae w tętnicach szyjnych
Pol.Merkur.Lek. 2004 T.16 nr 96; s.513-515
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
35/79
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta, Artur Pupka, Artur Ruciński, Piotr Szyber, Stanisław Pawłowski, Artur Milnerowicz, Piotr Stępiński.: Występowanie czynnika VII krzepnięcia krwi oraz czynnika C3 układu dopełniacza w zespoleniach naczyniowych
Pol.Merkur.Lek. 2004 T.16 nr 96; s.519-522
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
36/79
Zbigniew Rybak, Jerzy Garcarek, Krzysztof Korta, Maciej Karasek.: Sklerotyzacja niewydolnej żyły odstrzałkowej pianą pod kontrolą fluoroskopii - opis przypadku
Przegl.Flebol. 2004 T.12 z.3; s.113-117
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.3: Leczenie chorób żył, przypadki kliniczne, statystyka, rys historii flebologii; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-08-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
37/79
Krzysztof Korta, Artur Ruciński, Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Dariusz Janczak, Mariola Oleszkiewicz, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Badania kolor duplex doppler w wybranych aspektach flebologii
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.10-13
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
38/79
Andrzej Dorobisz, Zbigniew Rybak, Artur Pupka, Piotr Barć, Artur Ruciński, Wojciech Herfurt, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta, Stanisław Pawłowski, Grzegorz Kałuża, Mariola Oleszkiewicz, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Chirurgia tętnic dogłowowych - zmiany strategii w kwalifikacji do leczenia operacyjnego
Twój Mag.Med. 2004 R.9 (nr 136) wyd. spec. Flebologia/Chirurgia naczyniowa; s.14-24
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
39/79
Dariusz Janczak, Artur Pupka, Jan Skóra, Artur Ruciński, Zbigniew Rybak, Krzysztof Korta, Stanisław Pawłowski, Andrzej Dorobisz, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Mariola Oleszkiewicz, Piotr Szyber.: Chlamydia pneumoniae jako czynnik patogenetyczny blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.24-27
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
40/79
Robert Wojciechowski, Zbigniew Rybak, Artur Pupka, Marek Śliwiński, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Stanisław Pawłowski, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Andrzej Dorobisz, Mariola Oleszkiewicz, Piotr Szyber.: Czy monitorowanie obwodowego ciśnienia żylnego w zabiegach rekonstrukcyjnych na układzie tętniczym ma sens?
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.19-23
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
41/79
Artur Ruciński, Artur Pupka, Krzysztof Korta, Dariusz Janczak, Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Mariola Oleszkiewicz, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Drenaż manualny - podstawowa składowa kompleksowej terapii obrzęku chłonnego
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.33-36
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
42/79
Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Artur Pupka, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Mariola Oleszkiewicz, Krzysztof Korta, Piotr Barć, Artur Ruciński, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Piotr Szyber.: Jak przyspieszyć gojenie rany spowodowanej chorobą żył?
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.5-8
Toż: Mag. Lek.Rodz. 2004 R.1 nr 2 s.54-56, 58
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
43/79
Mariola Oleszkiewicz, Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Stanisław Pawłowski, Krzysztof Korta, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Andrzej Dorobisz, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Leczenie naczyniaków i malformacji naczyniowych
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.41-43
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
44/79
Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Andrzej Dorobisz, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Mariola Oleszkiewicz, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Pianka sklerotyzująca - rewolucja w skleroterapii żylaków kończyn dolnych
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.37-38, 40
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
45/79
Piotr Barć, Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Krzysztof Korta, Stanisław Pawłowski, Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Mariola Oleszkiewicz, Piotr Szyber.: Skojarzone badanie ultrasonograficzne w diagnostyce niedokrwienia tyłomózgowia
Twój Mag.Med. 2004 R.9 (nr 136) wyd. spec. Flebologia/Chirurgia naczyniowa; s.28-36
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
46/79
Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Andrzej Dorobisz, Mariola Oleszkiewicz, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Terapia genowa w niedokrwieniu kończyn dolnych
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.28-32
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
47/79
Stanisław Pawłowski, Dariusz Janczak, Artur Pupka, Jan Skóra, Wojciech Polak, Dariusz Patrzałek, Zbigniew Rybak, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Andrzej Dorobisz, Mariola Oleszkiewicz, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Tętniaki piersiowo-brzusznego odcinka aorty
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.14-18
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
48/79
Grzegorz Kałuża, Zbigniew Rybak, Artur Pupka, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Artur Ruciński, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta, Andrzej Dorobisz, Mariola Oleszkiewicz, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Współczesne teorie na temat mikroangiopatii towarzyszącej przewlekłej niewydolności żylnej
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.44-46, 48-49
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
49/79
Jan Skóra, Piotr Stępiński, Krzysztof Korta, Artur Ruciński.: Rzadki przypadek przyzwojaka w przestrzeni zaotrzewnowej
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 5; s.489-491
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
50/79
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Artur Pupka, Stanisław Pawłowski, Krzysztof Korta, Patrycja Zaleska, Artur Ruciński, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Wpływ zakażenia Chlamydia pneumoniae na patogenezę tętniaków = Chlamydia pneumoniae infection influence on aneurysm pathogenesis
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 5; s.438-446
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
51/79
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Piotr Barć, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Leczenie masywnego zakażenia w chirurgii naczyniowej przy użyciu protezy dakronowej, uszczelnianej kolagenem i impregnowanej solami srebra = The treatment of massive prosthetic grafts infections with the use of silver/collagen coated dacron vascular prosthesis
Polim.Med. 2003 T.33 nr 1-2; s.41-45
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
52/79
Artur Pupka, Krzysztof Korta, Grzegorz Kałuża, Sylwia Zacharska, Piotr Szyber.: Leczenie rzadkiego przypadku ograniczonego zakażenia protezy naczyniowej przy użyciu protezy impregnowanej solami srebra = The treatment of the rare case of the local prosthetic graft infection with the use silver coated prosthesis
Polim.Med. 2003 T.33 nr 4; s.65-70
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
53/79
Artur Ruciński, Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta.: Pourazowy obrzęk limfatyczny kończyny dolnej - opis przypadku
Przegl.Flebol. 2003 T.11 z.4; s.143-145
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.3: Leczenie chorób żył, przypadki kliniczne, statystyka, rys historii flebologii; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-08-6
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
54/79
Artur Ruciński, Artur Pupka, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta, Jan Skóra, Piotr Szyber.: Diagnostyka obrzęków kończyn dolnych - współczesny problem kliniczny
Twój Mag.Med. 2003 R.8 nr 9: Flebologia/Chirurgia naczyniowa; s.15-18
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
55/79
Jan Skóra, Piotr Barć, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta, Artur Ruciński, Stanisław Pawłowski, Artur Pupka, Grzegorz Kałuża, Piotr Szyber.: Intimal hyperplasia in vascular anastomosis = Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych
Acta Angiol. 2002 Vol.8 no.2; s.45-53
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
56/79
A[rtur] Ruciński, K[rzysztof] Korta, J[an] Skóra, P[iotr] Szyber.: Wyniki kompleksowej terapii obrzęku limfatycznego i żylno-limfatycznego kończyn dolnych
Acta Angiol. 2002 Vol.8 suppl.A; s.56 poz.23
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Kołobrzeg, 26-28 kwietnia 2002 roku. Materiały zjazdowe
57/79
J[an] Skóra, P[iotr] Barć, D[ariusz] Janczak, K[rzysztof] Korta, S[tanisław] Pawłowski, A[rtur] Pupka.: Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych
Acta Angiol. 2002 Vol.8 suppl.A; s.30 poz.10
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Kołobrzeg, 26-28 kwietnia 2002 roku. Materiały zjazdowe
58/79
Maciej Karasek, Jerzy Garcarek, Krzysztof Moroń, Krzysztof Korta, Dariusz Janczak.: Anatomia flebograficzna żył dołu podkolanowego
Pol.Przegl.Radiol. 2001 T.66 nr 3; s.21-24
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
59/79
Maciej Karasek, Jerzy Garcarek, Krzysztof Moroń, Krzysztof Korta, Dariusz Janczak.: Indeks refluksu żylnego jako wskaźnik stopnia niewydolności żył dołu podkolanowego
Pol.Przegl.Radiol. 2001 T.66 nr 3; s.25-28
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
60/79
Maciej Karasek, Jerzy Garcarek, Krzysztof Moroń, Krzysztof Korta, Dariusz Janczak.: Ograniczenia flebografii i ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce patologii żylnej okolicy dołu podkolanowego
Pol.Przegl.Radiol. 2001 T.66 nr 3; s.29-32
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
61/79
Zbigniew Rybak, Piotr Szyber, Mariola Oleszkiewicz, Krzysztof Korta.: Skompensowana, zdekompensowana niewydolność żylna dolnych kończyn u ludzi
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.2; s.112 poz.N-64
28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów. Kraków, 13-16 czerwca 2000 r. Streszczenia
62/79
Krzysztof Korta, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Piotr Szyber.: Diagnostyka i leczenie żylaków okolicy dołu podkolanowego
Terapia 2000 R.8 nr 8(93); s.34-38
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
63/79
Piotr Barć, Robert Wojciechowski, Dariusz Janczak, Piotr Stępiński, Krzysztof Korta, Jacek Jakubaszko.: Ostra niewydolność nerek jako powikłanie dużych zabiegów angiochirurgicznych
Terapia 2000 R.8 nr 8(93); s.22-26
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
64/79
Zbigniew Rybak, Piotr Szyber, Krzysztof Korta, Grzegorz Kałuża.: Zatorowość płucna w chorobie żylakowej
W:59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 września 1999 r. Program i streszczenia; Bydgoszcz : Akad. Med., 1999; s.29 poz.465
65/79
Andrzej T. Dorobisz, Andrzej Wołyniec, Zbigniew Rybak, Wojciech Kustrzycki, Artur Ruciński, Krzysztof Korta.: Równoczesne zabiegi rewaskularyzacyjne w obrębie różnych obszarów unaczynienia
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.2 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.245-249
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
66/79
Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Krzysztof Korta, Grzegorz Kałuża, Piotr Barć, Piotr Szyber.: Zatorowość płucna w chorobie żylakowej
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.2 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.70-74
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
67/79
Piotr Barć, Dariusz Rychlewski, Artur Ruciński, Andrzej Wołyniec, Krzysztof Korta, Paweł Chudoba, Wojciech Polak, Grzegorz Kałuża, Piotr Szyber.: Własne spostrzeżenia we wdrażaniu techniki operacji przepukliny pachwinowej sposobem Shouldice'a
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.4 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.268-272
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
68/79
Zygmunt Szydłowski, Piotr Barć, Piotr Szyber, Andrzej Wołyniec, Krzysztof Korta, Piotr Stępiński.: Guzy przestrzeni zaotrzewnowej
Pol.Przegl.Chir. 1998 T.70 nr 1; s.38-45
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
69/79
Dariusz Janczak, Jan Skóra, Paweł Chudoba, Michał Jeleń, Wojciech Polak, Krzysztof Korta.: Porównanie zachowania się otrzewnej ściennej oraz protezy naczyniowej w układzie tętniczym, monitorowane badaniami izotopowymi oraz badaniami odpowiedzi humoralnej i komórkowej organizmu
Polim.Med. 1998 T.28 nr 1-2; s.25-31
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
70/79
Krzysztof Korta, Zbigniew Rybak, Piotr Szyber.: Zgodność oceny ujścia żyły odstrzałkowej do żyły podkolanowej w badaniu USG-Doppler z obrazem śródoperacyjnym
W:XXVII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 16-18 września 1998. Streszczenia; poz.N-25
71/79
Krzysztof Korta, Maciej Karasek, Jerzy Garcarek, Zbigniew Rybak, Piotr Szyber.: Zastosowanie flebografii dynamicznej, ultrasonografii dopplerowskiej (Doppler-Duplex) oraz flebodynamometrii w diagnostyce niewydolności żył dołu podkolanowego
W:Flebolimfologia - wydanie specjalne: II Kongres Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Wrocław, 27-29.04.1997. Materiały Kongresu; Warszawa : Medical Science International, 1997; s.21-23
72/79
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Michał Jeleń, Wojciech Polak, Stanisław Pawłowski, Krzysztof Korta, Paweł Chudoba.: Wczesna odpowiedź komórkowa i humoralna po wszczepieniu protezy naczyniowej w układ tętniczy
Polim.Med. 1997 T.27 nr 3-4; s.27-31
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
73/79
A[ndrzej] T. Dorobisz, A[ndrzej] Wołyniec, K[rzysztof] Korta.: Jednoczasowe leczenie chirurgiczne zwężeń kilku tętnic dogłowowych
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii naczyń : 45. Lecie Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich [26 Zjazd, Wrocław 1996] ; pod red. Wojciecha Witkiewicza; Wrocław : Fundacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, 1996; s.66-72 poz.N011
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
74/79
Z[bigniew] Rybak, K[rzysztof] Korta.: Zastosowanie scyntygrafii dynamicznej w diagnostyce zatorowości płucnej
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii naczyń : 45. Lecie Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich [26 Zjazd, Wrocław 1996] ; pod red. Wojciecha Witkiewicza; Wrocław : Fundacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, 1996; s.303-309 poz.N075
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
75/79
A[ndrzej] Dorobisz, A[ndrzej] Wołyniec, K[rzysztof] Korta.: Jednoczasowe leczenie chirurgiczne zwężeń kilku tętnic dogłowowych
W:XXVI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 11-13 września 1996. Streszczenia; s.193 poz.N011
76/79
Z[bigniew] Rybak, K[rzysztof] Korta.: Zastosowanie scyntygrafii dynamicznej w diagnostyce zatorowości płucnej
W:XXVI Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 11-13 września 1996. Streszczenia; s.257 poz.N073
77/79
A[ndrzej] Dorobisz, Z[bigniew] Rybak, A[rtur] Pupka, K[rzysztof] Korta.: Own experience in diagnosis and surgical treatment of vertebral-basilar syndrom
W:II-nd East-West European Congress of Angiology. Warsaw (Poland), 7-8 XII 1995. Final programme [& abstracts]; s.84
78/79
P[iotr] Szyber, D[ariusz] Janczak, K[rzysztof] Korta.: Ocena termograficzna efektów sympatektomii lędźwiowej we wczesnych chorobach naczyń obwodowych
W:Jubileuszowy XXV Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 19-21 września 1994. Streszczenia; s.222 poz.210
79/79
Z[bigniew] Rybak, K[rzysztof] Korta.: Scyntygrafia perfuzyjna w diagnostyce zatorowości tętnic płucnych
W:Jubileuszowy XXV Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 19-21 września 1994. Streszczenia; s.184 poz.173
stosując format:
Nowe wyszukiwanie