Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JAŹWIŃSKA-TARNAWSKA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 93Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/93
Cyryl Daroszewski, Małgorzata Stasiewicz, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Anna Rachwalik, Ewa Mura, Joanna Luboch-Kowal, Andrzej Dryś, Zdzisław A. Bogucki, Anna Brzecka.: Quality of life assessment in the patients with advanced non-small-cell lung cancer receiving palliative chemotherapy
W:14th International Conference Advances in Pneumology. Opole, Poland, October 12-13, 2018 [online]; poz.ab571_1.pdf
[Dostęp 12.10.2018]. Dostępny w: http://www.pneumology.pl/pdf/ab571_1.pdf
Adres url:
2/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Zuzanna Ungeheuer, Marta Tusińska, Olga Fedorowicz.: Koncyliacja - nowy element nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Farm.Pol. 2018 T.74 nr 11; s.663-670
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
3/93
Olga Fedorowicz, Marta Tusińska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Rola farmaceuty w procesie koncyliacji lekowej
Farm.Pol. 2018 T.74 nr 11; s.655-662
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
4/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Zuzanna Ungeheuer, Olga Fedorowicz.: Rola pacjenta w procesie koncyliacji lekowej
Farm.Pol. 2018 T.74 nr 11; s.627-635
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
5/93
Krystyna Głowacka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Katarzyna Morawska, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska, Radosław Chaber, Ewa Kołodziejczyk.: Przydatność kliniczna nowych markerów laboratoryjnych w ocenie poantybiotykowego upośledzenia czynności nerek u dzieci z chorobami nowotworowymi
W:XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego i X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTDL Oddział Wrocław połączona z obchodami Dnia Diagnosty Laboratoryjnego "Diagnostyka laboratoryjna istotnym elementem w opiece nad pacjentem". Szklarska Poręba, 24-25 maja 2018 r. Streszczenia; s.19-20 poz.P12
6/93
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Katarzyna Korzeniowska, Anna Jabłecka, Daria Schetz, Anna Machoy-Mokrzyńska, Jarosław Woroń.: Monitorowanie bezpieczeństwa leków w ośrodkach regionalnych w Polsce
W:Bezpieczeństwo farmakoterapii : podręcznik pharmacovigilance ; red. nauk. Agata Maciejczyk i Marcin Kruk; Warszawa : MediPage Sp. z o.o., 2017; s.115-119
ISBN 978-83-64737-80-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
7/93
Soren L. Kristensen, David Preiss, Pardeep S. Jhund [et al.] ; the PARADIGM-HF Investigators and Committees [Marta Negrusz-Kawecka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska et al.]: Risk related to pre-diabetes mellitus and diabetes mellitus in heart failure with reduced ejection fraction : insights from prospective comparison of ARNI with ACEI to determine impact on global mortality and morbidity in heart failure trial
Circ.Heart Fail. 2016 Vol.9 no.1; art.e002560
IF: 6.372
8/93
Krystyna Głowacka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Katarzyna Morawska, Magdalena Hurkacz, Radosław Chaber, Ewa Kołodziejczyk, Anna Wiela-Hojeńska.: Markery laboratoryjne poantybiotykowego upośledzenia czynności nerek u dzieci z chorobami nowotworowymi
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.27-28
9/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Izabela Jęśkowiak, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz, Leszek Paradowski, Zofia Zaleska, Anna Wiela-Hojeńska.: Genetic polymorphism of ABCB1 gene (C3435T) in patients with inflammatory bowel diseases. Is there any gender dependency?
Pharmacol.Rep. 2015 Vol.67 no.2; s.294-298
IF: 2.251
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
10/93
Dorota Szura, Łukasz Ozimek, Magdalena Przybyło, Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Anna Wiela-Hojeńska, Stanisław Han.: The impact of liposomes on transdermal permeation of Naproxen - in vitro studies
Acta Pol.Pharm. 2014 Vol.71 no.1; s.145-151
IF: 0.737
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
11/93
Katarzyna Najda, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Beata Tomasiewicz.: Skuteczność leków biologicznych w opinii chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Farm.Pol. 2014 T.70 nr 11; s.591-596
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
12/93
[red.] Ulrich Jaehde, Roland Radziwill, Charlotte Kloft: Farmacja kliniczna
Wyd.1 pol., red. Anna Wiela-Hojeńska, Edmund Grześkowiak, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Łukasz Łapiński, Agnieszka Skowron
Wrocław : MedPharm Polska, 2014; XXIV, 570 s.
ISBN 978-83-7846-017-6
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
13/93
John J.V. McMurray, Milton Packer, Akshay S. Desai, Jim Gong, Martin P. Lefkowitz, Adel R. Rizkala, Jean Rouleau, Victor C. Shi, Scott D. Solomon, Karl Swedberg, Michael R. Zile ; the PARADIGM-HF Committees and Investigators [contrib. Marta Negrusz-Kawecka, Ewa Jaźwinska-Tarnawska et al.]: Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensinconverting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF)
Eur.J.Heart Fail. 2013 Vol.15 no.9; s.1062-1073
IF: 6.577
14/93
Janet E. McElhaney, Jiri Beran, Jeanne-Marie Devaster, Meral Esen, Odile Launay, Geert Leroux-Roels, Guillermo M. Ruiz-Palacios, Gerrit A. van Essen, Adrian Caplanusi, Carine Claeys, Christelle Durand, Xavier Duval, Mohamed El Idrissi, Ann R. Falsey, Gregory Feldman, Sharon E. Frey, Florence Galtier, Shinn-Jang Hwang, Bruce L. Innis, Martina Kovac, Peter Kremsner, Shelly McNeil, Andrzej Nowakowski, Jan Hendrik Richardus, Andrew Trofa, Lidia Oostvogels ; the Influence65 study group [contrib. Ewa Jaźwinska-Tarnawska et al.]: AS03-adjuvanted versus non-adjuvanted inactivated trivalent influenza vaccine against seasonal influenza in elderly people: a phase 3 randomised trial
Lancet Infect.Dis. 2013 Vol.13 no.6; s.485-496
IF: 19.446
15/93
Robert P. Giugliano, Christian T. Ruff, Eugene Braunwald, Sabina A. Murphy, Stephen D. Wiviott, Jonathan L. Halperin, Albert L. Waldo, Michael D. Ezekowitz, Jeffrey I. Weitz, Jindrich Spinar, Witold Ruzyllo, Mikhail Ruda, Yukihiro Koretsune, Joshua Betcher, Minggao Shi, Laura T. Grip, Shirali P. Patel, Indravadan Patel, James J. Hanyok, Michele Mercuri, Elliott M. Antman ; the ENGAGE AF-TIMI 48 Investigators [Ewa Jaźwinska-Tarnawska, Jerzy Lewczuk et al.]: Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation
New Engl.J.Med. 2013 Vol.369 no.22; s.2093-2104 + supplementary appendix on-line [list of contributors]
IF: 54.420
16/93
Benedykt Szczotka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Rafał Wedlarski, Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska.: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia nadciśnienia tętniczego inhibitorami konwertazy angiotensyny. Porównanie leków oryginalnych i generycznych
Pol.Merkur.Lek. 2013 T.34 nr 201; s.140-144
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
17/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Aspekty zdrowotne stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej
W:Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów ; pod red. nauk. Bożeny Płonki-Syroki i Aleksandry Szlagowskiej; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2013; s.303-326
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; t.7)
ISBN 978-83-7055-478-1
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
18/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Anna Wiela-Hojeńska, Anna Wolańczyk-Mędrala, Janusz Patkowski, Marita Nittner-Marszalska, Krystyna Głowacka.: Monitoring of NSAIDs adverse effects based on spontaneous reports from Wrocław Regional Adverse Drug Reactions Monitoring Center
Acta Pol.Pharm. 2012 Vol.69 no.5; s.979-984
IF: 0.665
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
19/93
E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, I. Jeśkowiak, E[wa] Waszczuk, K[rystyna] Głowacka, M[agdalena] Hurkacz, L[eszek] Paradowski, A[nna] Wiela-Hojeńska.: Czy polimorfizm P-glikoproteiny oraz promotora regionu piątego interleukiny 4 może determinować występowanie niespecyficznych schorzeń zapalnych przewodu pokarmowego?
W:Geny i leki : I Polski Kongres Farmakogenetyki; VI Kongres PTFKiT. Poznań, 27-28.11.2012; s.60 poz.P25
20/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Michał Wnuk.: Farmaceuta jako członek personelu medycznego pracującego przy badaniach klinicznych. Świat a Polska
W:Badania kliniczne - znaczenie w praktyce medycznej ; pod red. nauk. Anny Wiela-Hojeńskiej, Ewy Jaźwińskiej-Tarnawskiej; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; s.87-115
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.5)
ISBN 978-83-7055-564-1
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
21/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Od badania klinicznego do nowych metod leczenia - historia pewnych zaleceń
W:Badania kliniczne - znaczenie w praktyce medycznej ; pod red. nauk. Anny Wiela-Hojeńskiej, Ewy Jaźwińskiej-Tarnawskiej; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; s.155-166
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.5)
ISBN 978-83-7055-564-1
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
22/93
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Znaczenie farmakologii klinicznej i badań klinicznych w praktyce medycznej
W:Badania kliniczne - znaczenie w praktyce medycznej ; pod red. nauk. Anny Wiela-Hojeńskiej, Ewy Jaźwińskiej-Tarnawskiej; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; s.13-30
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.5)
ISBN 978-83-7055-564-1
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
23/93
Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Podstawy monitorowanej terapii antybiotykami
Sepsis 2011 T.4 nr 4; s.321-325
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
24/93
A[gnieszka] Szafrańska, M[agdalena] Hurkacz, M[ałgorzata] Czyżewska, K[rystyna] Głowacka, D[orota] Paluszyńska, A[nna] Wiela-Hojeńska, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska.: Evaluation of efficacy and safety of newborns netilmicin threrapy based on monitoring of antibiotic serum concentrations
Ther.Drug Monit. 2011 Vol.33 no.4; s.487 poz.P022
12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Stuttgart (Germany), October 2-6, 2011
25/93
pod red. nauk. Anny Wiela-Hojeńskiej, Ewy Jaźwińskiej-Tarnawskiej: Badania kliniczne - znaczenie w praktyce medycznej
Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2011; 233 s.
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.5)
ISBN 978-83-7055-564-1
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
26/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Elżbieta Chrobot.: Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych w czasie ciąży
W:Człowiek wobec choroby ; pod red. nauk. Bożeny Płonki-Syroki; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010; s.157-192
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.3)
ISBN 978-83-7055-555-9
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
27/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: DHA - kwas dehydrocholowy : przegląd doniesień naukowych
Lek.Rodz. 2010 R.15 nr 3; s.231
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
28/93
Deepak L. Bhatt, Byron L. Cryer, Charles F. Contant, Marc Cohen, Angel Lanas, Thomas J. Schnitzer, Thomas L. Shook, Pablo Lapuerta, Mark A. Goldsmith, Loren Laine, Benjamin M. Scirica, Sabina A. Murphy, Christopher P. Cannon ; the COGENT Investigators [contrib. Ewa Jaźwinska-Tarnawska et al.]: Clopidogrel with or without omeprazole in coronary artery disease
New Engl.J.Med. 2010 Vol.363 no.20; s.1909-1917 + supplementary appendix on-line [list of contributors]
IF: 53.486
29/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Interakcje leków przeciwpadaczkowych
Pol.Przegl.Neurol. 2010 T.6 nr 3; s.141-150
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
30/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Anna Wiela-Hojeńska, Janusz Patkowski, Anna Wolańczyk-Mędrala, Marita Nittner-Marszalska, Krystyna Głowacka, Piotr Milejski, Magdalena Hurkacz, Łukasz Łapiński, Jacek Gąsiorowski, Elżbieta Pelc, Kamila Kaczmarek, Justyna Zygarowicz, Hanna Augustyniak-Bartosik, Przemysław Skibiński, Konrad Leśniakowski, Aleksandra Charytoniuk, Jolanta Lewera, Beata Galińska, Joanna Lewicka, Maria Hampel, Małgorzata Pawińska, Elżbieta Królicka-Garbino, Teresa Łuciów-Lemańska, Katarzyna Rachwał-Siek, Aleksandra Karbowska, Ernest Kuchar, Jolanta Błaszczyk-Mnich.: Monitoring of hypersensitivity adverse drug reactions
Probl.Ter.Monit. 2010 T.21 nr 4; s.215-226
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
31/93
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Czy farmaceuci w Polsce chętnie monitorują niepożądane działania leków?
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.158 poz.CDU2
ISBN 978-83-927125-1-0
32/93
Henryk Czarnik-Matusewicz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Piotr Milejski, Łukasz Łapiński, Przemysław Niewiński, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka.: The oxidation phenotype - exploration by GC/FID and chemometrics
W:Conferentia Chemometrica 2009. Siofok, Hungary, September 27-30, 2009. Abstract book; poz.P01
ISBN 978-963-9319-98-1
33/93
Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Międzynarodowe i krajowe systemy monitorowania niepożądanych działań leków - ich rozpoznawanie i zgłaszanie
Farm.Pol. 2009 T.65 nr 10; s.725-732
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
34/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Przemysław Niewiński.: Pharmacotherapy of rheumatic diseases in pregnancy
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.4; s.423-431
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
35/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Jakub Trnka, Anna Wiela-Hojeńska, Katarzyna Skoczypiec.: The misuse of drugs affecting the nervous system - an analysis of expertise reports issued in 2002-2006 by the Department of Forensic Medicine Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.3; s.253-258
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
36/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Nina Hendrich.: Rola farmaceuty w terapii nadciśnienia tętniczego krwi
W:Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym ; pod red. nauk. Bożeny Płonki-Syroki; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2008; s.193-231
(Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu; t.1)
ISBN 978-83-7055-441-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
37/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Optymalizacja terapii lekami kardiologicznymi stosowanymi w praktyce onkologicznej
Farm.Pol. 2007 T.63 nr 3; s.124-131
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
38/93
Przemysław Niewiński, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Henryk Czarnik-Matusewicz, Magdalena Hurkacz, Kinga Niewińska, Anna Wiela-Hojeńska.: Orange juice has no effect on CYP2D6-dependent drug-metabolism
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.173-176
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society. Wrocław, 6-8 IX 2007
IF: 2.290
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
39/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Jakub Trnka, Anna Wiela-Hojeńska, Katarzyna Skoczypiec.: The misuse of drugs affecting nervous system: the analysis of expertise reports issued by The Forensic Medicine Department in Wrocław in the period 2002-2006
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.82-83
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society: The Sixteenth Day of Neuropsychopharmacology. Wrocław, 6-8 IX 2007
40/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Przemysław Niewiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Magdalena Hurkacz, Henryk Czarnik-Matusewicz.: Ocena znaczenia flawonoidów jako czynnika chemoprewencji przed toksycznym i rakotwórczym działaniem ksenobiotyków o genetycznie uwarunkowanym metabolizmie
Probl.Ter.Monit. 2007 T.18 nr 2; s.75-82
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
41/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Optymalizacja terapii lekami kardiologicznymi stosowanymi w praktyce onkologicznej
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2007 [rok wyd. 2008] nr 13; s.61-72
42/93
Henryk Czarnik-Matusewicz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Piotr Milejski, Łukasz Łapiński, Magdalena Hurkacz, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Przemysław Niewiński, Krystyna Głowacka.: Clinical significance of near infrared reflectance spectroscopy (NIRS) for estimation of sparteine oxidation
Ther.Drug Monit. 2007 Vol.29 no.4; s.525 poz.212
10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Nice, France, September 9-14, 2007
43/93
Magdalena Hurkacz, Małgorzata Słociak, Irena Wikiera-Magott, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krzysztof Kałwak, Alicja Chybicka, Danuta Zwolińska.: Cyclosporin therapy and risk of adverse effect in children with chronic myelogenous leukemia and primary glomerulonephritis
Ther.Drug Monit. 2007 Vol.29 no.4; s.549-550 poz.290
10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Nice, France, September 9-14, 2007
44/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Elżbieta Kubiak, Anna Wiela-Hojeńska.: Zmiany kinetyki leków w otyłości. Czy osoby otyłe wymagają zmian schematów leczenia?
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.4; s.669-676
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
45/93
P[rzemysław] Niewiński, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, H[enryk] Czarnik-Matusewicz, A[nna] Wiela-Hojeńska, K[inga] Niewińska.: Grapefruit juice as a potential risk factor of intoxication by CYP2D6-metabolized drugs
Clin.Toxicol. 2006 Vol.44 no.4; s.497 poz.116
Toż W: EAPCCT European Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists XXVI International Congress. Prague (Czech Republic), 19-22 April 2006. Programme and abstracts; s.84-85 poz.120
46/93
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Przemysław Niewiński, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Interakcje między jednocześnie zastosowanymi lekami
W:Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej ; pod red. Krystyny Orzechowskiej-Juzwenko; Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2006; s.38-89
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
47/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Małgorzata Pasternak, Anna Wiela-Hojeńska.: Rola farmaceuty w monitorowaniu niepożądanych działań leków wpływających na układ krążenia u osób starszych = The role of pharmacist in monitoring adverse effects of drugs which influence circulation system in elderly people
Nowiny Lek. 2006 T.75 supl.3; s.25
III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków w geriatrii". Poznań, 21 kwiecień 2006 r.
48/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska, Henryk Czarnik-Matusewicz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Ewa Passowicz-Muszyńska, Renata Jankowska, Marcin Gołecki, Bożena Weryńska.: Skuteczność terapii w aspekcie genetycznie uwarunkowanego metabolizmu leków
Probl.Ter.Monit. 2006 T.17 nr 4; s.231-237
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
49/93
P[rzemysław] Niewiński, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, M[agdalena] Hurkacz, H[enryk] Czarnik-Matusewicz, P[iotr] Milejski.: In vivo effects of grapefruit and orange juices on human cytochrome CYP2D6 enzyme activity
Basic Clin.Pharmacol.Toxicol. 2005 Vol.97 suppl.1; s.50 poz.180
Proceedings of the 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznań (Poland), June 25-29, 2005. Abstract book
50/93
Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Alergie polekowe oraz ich farmakoterapia
W:Podstawy farmakologii klinicznej, alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy w stomatologii ; pod red. Anny Jabłeckiej, Tadeusza F. Krzemińskiego; Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2005; s.151-170
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
51/93
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Interakcje leków i ich znaczenie kliniczne
W:Podstawy farmakologii klinicznej, alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy w stomatologii ; pod red. Anny Jabłeckiej, Tadeusza F. Krzemińskiego; Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2005; s.211-230
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
52/93
Krzysztof Maksymowicz, Maria Kała, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Magdalena Hurkacz.: The influence of pharmacological treatment directly prior to death on the formation of endogenous ethyl alcohol = Wpływ leczenia farmakologicznego bezpośrednio przed zgonem na endogenne powstawanie alkoholu etylowego
Probl.Forens.Sci. 2005 nr 64; s.417-421 (ang.), s.422-424 (pol.)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
53/93
Przemysław Niewiński, Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Nauczanie farmakologii klinicznej w ocenie studentów medycyny
Probl.Ter.Monit. 2005 T.16 nr 4; s.94 poz.66
IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych". Łódź, 1-3.12.2005
54/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Magdalena Hurkacz, Henryk Czarnik-Matusewicz, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Łoboz-Grudzień, Ewa Passowicz-Muszyńska, Renata Jankowska, Marcin Gołecki, Bożena Weryńska.: Skuteczność terapii w aspekcie genetycznie uwarunkowanego metabolizmu leków
Probl.Ter.Monit. 2005 T.16 nr 4; s.82 poz.49
IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych". Łódź, 1-3.12.2005
55/93
E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, P[rzemysław] Niewiński, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, M[agdalena] Hurkacz, K[rystyna] Łoboz-Grudzień.: Działania niepożądane karwedilolu obserwowane w czasie 6-miesięcznego leczenia chorych z niewydolnością serca
W:II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Niepożądane działania leków". Materiały naukowe. Poznań, 16 kwietnia 2004 r.; s.88-89 poz. P-29
56/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Magdalena Hurkacz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Renata Jankowska.: Kliniczne aspekty genetycznie uwarunkowanego metabolizmu leków
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metabolizm leków i ksenobiotyków". Ustroń, 5.09-7.09.2004. Program, streszczenia; s.55-56 poz.P18
57/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Genetics oxidative drug metabolism in cardiology
Pol.J.Pharmacol. 2004 Vol.56 suppl.; s.57
XVth International Congress of the Polish Pharmacological Society. Poznań, September 12-14, 2004
58/93
Krzysztof Maksymowicz, Maria Kała, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Magdalena Hurkacz.: The influence of Isoket aerosol inhaler on the ethyl alcohol content of blood and breath = Wpływ wziewnie stosowanego preparatu Isoket na zawartość alkoholu etylowego we krwi i w powietrzu wydychanym
Z Zag.Nauk Sąd. 2004 nr 60; s.149-156 (ang.), s.157-161 (pol.)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
59/93
M. Kos, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, M[agdalena] Hurkacz, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, W[itold] Pilecki, J. Klempous.: The influence of locally implanted high doses of gentamicin on hearing and renal function of newborns treated for acute hematogenous osteomyelitis
Int.J.Clin.Pharmacol.Ther. 2003 Vol.41 no.7; s.281-287
IF: 0.923
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
60/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Lewetyracetam lek przeciwpadaczkowy nowej generacji
W:Leki współczesne, które warto znać. Cz.6 ; pod red. Julity Chojnowskiej-Jezierskiej; Łódź : Wydaw. Towarzystwa Terapii Monitorowanej, 2003; s.141-153
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
61/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Magdalena Hurkacz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Barbara Brzezińska.: Farmakogenetyczne aspekty etiopatogenezy i terapii chorób układu krążenia
Pol.Przegl.Kardiol. 2003 T.5 supl.1; s.21-24
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
62/93
E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, P[rzemysław] Niewiński, K[rystyna] Łoboz-Grudzień, B[arbara] Brzezińska, M[agdalena] Hurkacz, H[enryk] Czarnik-Matusewicz.: Farmakogenetyczne aspekty etiopatogenezy i terapii chorób układu krążenia
Pol.Przegl.Kardiol. 2003 T.5 supl.1; s.51 poz.22
63/93
E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, P[rzemysław] Niewiński, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, M[agdalena] Hurkacz, K[rystyna] Łoboz-Grudzień, B. Brzezińska, M. Dmochowska-Perz.: Wpływ genetycznie uwarunkowanego metabolizmu karwedilolu na jego skuteczność u chorych z niewydolnością serca
Probl.Ter.Monit. 2003 T.14 supl.1; s.24-25
VIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie". Wrocław, 23-25 października 2003 r.
64/93
M. Dmochowska, K[rystyna] Łoboz-Grudzień, L. Sokalski, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska.: The factors influencing recurrence of atrial fibrillation after cardioversion
Eur.Heart J.Suppl. 2002 Vol.4 abstr.suppl. August; s.290 abstr.P1582
XXIVth Congress of European Society of Cardiology. Berlin (Germany), 31 August - 4 September 2002
65/93
P[rzemysław] Niewiński, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, M[agdalena] Hurkacz, Z[ofia] Rzemisławska, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, P[iotr] Milejski, Z[dzisław] Forkasiewicz.: CYP2D6 extensive, intermediate, and poor phenotypes and genotypes in a Polish population
Eur.J.Clin.Pharmacol. 2002 Vol.58 no.8; s.533-535
IF: 1.955
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
66/93
Małgorzata Dmochowska-Perz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Leszek Sokalski, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Czynniki wpływające na nawrót migotania przedsionków po kardiowersji
Kardiol.Pol. 2002 T.57 nr 12; s.507-511
Tekst w j.ang. s.501-506
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
67/93
M. Dmochowska-Perz, K[rystyna] Łoboz-Grudzień, L. Sokalski, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska.: Czynniki wpływające na nawrót migotania przedsionków po kardiowersji
Kardiol.Pol. 2002 T.57 supl.2; s.II-239 poz.P804
VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 września 2002
68/93
K[rzysztof] Maksymowicz, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, M[agdalena] Hurkacz, E[wa] Drela, B[arbara] Świątek, T[omasz] Jurek.: Endogene Synthese von Ethanol im Blut einer intensivmedizinisch behandelten Patientin durch Metabolisierung von Hydroxyethylstärke (HES)
Rechtsmedizin 2002 Bd.12 H.4; s.276 poz.V-78
81. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtmedizin. Rostock-Warnemünde, 24.-28. September 2002. Abstracts
69/93
M. Dmochowska-Perz, K[rystyna] Łoboz-Grudzień, L. Sokalski, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska.: Factors affecting recovery of left atrial mechanical function after cardioversion of atrial fibrillation
Eur.Heart J. 2001 Vol.22 suppl.; s.558 poz.P2981
XXIII Congress of the European Society of Cardiology. Stockholm (Sweden), September 1-5, 2001
70/93
Małgorzata Dmochowska-Perz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Leszek Sokalski.: Czynniki wpływające na powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka po kardiowersji migotania przedsionków
Folia Cardiol. 2001 T.8 nr 4; s.363-373
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
71/93
E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, P[rzemysław] Niewiński, Z[ofia] Rzemisławska, K[rystyna] Łoboz-Grudzień, M[ałgorzata] Dmochowska-Perz, J. Sławin.: The influence of CYP2D6 polymorphism on the antiarrhythmic efficacy of propafenone in patients with paroxysmal atrial fibrillation during 3 months propafenone prophylactic treatment
Int.J.Clin.Pharmacol.Ther. 2001 Vol.39 no.7; s.288-292
IF: 1.351
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
72/93
E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, M[agdalena] Hurkacz, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, J[ózefa] Unolt, M. Kos, P. Borecki, I[rena] Wikiera-Magott, J. Klempous.: Znaczenie monitorowania aktywności N-acetylo-D-glukoz-aminidazy w moczu zdrowych dzieci i młodzieży
W:IV Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Cieplice Zdrój, 3-5 maja 2001 r. Streszczenia prac; s.109
73/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Niepożądane następstwa interakcji leków stosowanych w niewydolności krążenia i w zaburzeniach rytmu serca
Farm.Pol. 2000 T.56 nr 7; s.339
Streszczenia wystąpień przedstawionych na VI Zjeździe Towarzystwa Terapii Monitorowanej we Wrocławiu
74/93
Magdalena Hurkacz, A. Kozik, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Józefa Unolt.: Zastosowanie terapii monitorowanej stężeniami kwasu walproinowego w surowicy u dzieci chorych na padaczkę w aspekcie występowania działań niepożądanych
W:Ogólnopolska Konferencja Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Choroby cywilizacyjne - terapia kontrolowana". Międzyzdroje, 01-02 czerwca 2000. Streszczenia; s.42 poz.P-13
75/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Niepożądane następstwa interakcji leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca i w niewydolności krążenia
Pol.Merkur.Lek. 2000 T.9 nr 51; s.614-617
Materiały z konferencji okrągłego stołu pt. "Niepożądane następstwa interakcji leków - znaczenie kliniczne". Wrocław, 22.10.1999 r., w ramach VI Ogólnopolskiego Zjazdu Towarzystwa Terapii Monitorowanej
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
76/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Interakcje leków stosowanych w niewydolności krążenia z innymi równocześnie stosowanymi lekami
Wyd.2 [uaktual.]
Wrocław : Volumed, 2000; 130 s., 20 tabl.
Pkt. MNiSW/KBN: 18.000
77/93
Magdalena Hurkacz, Marcin Kos, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Jan Klempous, Józefa Unolt.: Monitorowanie czynności nerek u noworodków chorych na ostre krwiopochodne zapalenie kości leczonych miejscowo dużymi dawkami gentamycyny = Monitoring of the renal function in neonates with acute serogenic osteomyelitis locally treated with high doses of gentamicin
Post.Farmakoter. 1999 Vol.1 nr 1; s.21
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii. Poznań, 13-14 maja 1999 r.
78/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Wybrane aspekty farmakoterapii kobiety w ciąży
W:Problemy optymalizacji farmakoterapii i profilaktyki zakażeń szpitalnych ; red. Janusz Pluta; Wrocław : Akad. Med., 1999; s.51-57
Praca wydana nakładem Progranu Tempus JEP - 11383-96
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
79/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Niepożądane następstwa interakcji leków stosowanych w niewydolności krążenia i w zaburzeniach rytmu serca
W:VI Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Terapia monitorowana jako metoda zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków". Wrocław, 22-23 października 1999. Streszczenia; Wrocław : Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej, 1999; s.13
80/93
Marcin Kos, Magdalena Hurkacz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Witold Pilecki, Jan Klempous.: Monitorowanie czynności nerek i narządu słuchu u noworodków chorych na ostre krwiopochodne zapalenie kości leczonych miejscowo dużymi dawkami gentamycyny
Pediatr.Pol. 1998 T.73 nr 9; s.887-892
W tekście błędnie Janusz Pilecki
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
81/93
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Antybiotyki makrolidowe nowej generacji
Pol.Arch.Med.Wewn. 1998 T.100 nr 6(12); s.575-585
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
82/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Zofia Rzemisławska, Krystyna Łoboz-Grudzień, Małgorzata Dmochowska-Perz.: Influence of oxidation phenotype on antiarrhythmic efficacy of propafenone in patients with paroxysmal atrial fibrillation during 3 months of propafenone therapy
Pol.J.Pharmacol. 1998 Vol.50 suppl.; s.139
XIIIth Congress of the Polish Pharmacological Society. Katowice, September 13-16, 1998. Abstracts
83/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Optymalizacja leczenia propafenonem poprzez monitorowanie zależności między fenotypem oksydacji, stężeniami leku i jego metabolitu w surowicy a działaniem przeciwarytmicznym u chorych z napadowym migotaniem przedsionków
Probl.Ter.Monit. 1998 T.9 nr 2; s.60-68
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
84/93
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Magdalena Hurkacz, Krystyna Łoboz-Grudzień.: Monitorowanie czynności nerek u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze leczonych enalaprylem
Pol.Arch.Med.Wewn. 1997 T.97 nr 1(1); s.15-21
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
85/93
K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, M[agdalena] Hurkacz, K[rystyna] Łoboz-Grudzień.: Znaczenie oznaczania aktywności NAG-azy w monitorowaniu czynności nerek u chorych na samoistne nadciśnienie tętnicze leczonych enalaprylem
Probl.Ter.Monit. 1997 T.8 nr 3; s.125 poz.2
V Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej. Łódź, 26-27.09.1997. Streszczenia
86/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska ; promotor prof. dr hab. Krystyna Orzechowska-Juzwenko ; Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu: Optymalizacja leczenia propafenonem poprzez monitorowanie zależności między fenotypem oksydacji, stężeniami leku i jego metabolitu w surowicy a działaniem przeciwarytmicznym u chorych z napadowym migotaniem przedsionków [praca doktorska]
Wrocław, 1997; 175 k.
87/93
K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, P[rzemysław] Niewiński, Z[ofia] Rzemisławska, K[rystyna] Łoboz-Grudzień, M[ałgorzata] Dmochowska-Perz, J. Sławin.: Genetyczne uwarunkowanie skuteczności leczenia propafenonem chorych z napadowym nigotaniem przedsionków
ESS 1996 T.3 nr 2; s.211 poz. P4
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Książ, 30.05.1996-01.06.1996
88/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Farmakoterapia zakażeń w aspekcie przenikania antybiotyków do tkanek organizmu
Farm.Pol. 1996 T.52 nr 7; s.291-303
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
89/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Przemysł farmaceutyczny - warunki i perspektywy rozwoju
Farm.Pol. 1996 T.52 nr 7; s.310-317
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
90/93
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Interakcje leków stosowanych w niewydolności krążenia z innymi równocześnie stosowanymi lekami. : kompendium
Wrocław : Volumed, 1996; 70 s.
Pkt. MNiSW/KBN: 18.000
91/93
K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, P[rzemysław] Niewiński, K[rystyna] Łoboz-Grudzień, Z[ofia] Rzemisławska, M[ałgorzata] Dmochowska-Perz, J. Sławin.: Evaluation of the influence of oxidation phenotype, serum concentration of propafenone and its metabolite on antiarrhythmic efficacy in patients with atrial fibrillation in long-term therapy
Eur.J.Clin.Pharmacol. 1995 Vol.49 no.1-2; s.A159
5th Annual Meeting of the German Society of Clinical Pharmacology and Therapy on Recent Issues of Pharmacotherapy. Erfurt (Germany), 9-11 November 1995. Abstracts
92/93
Ewa Tarnawska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Krystyna Łoboz-Grudzień, Alicja Kowalska, Józefa Unolt.: Interakcja enlaprylu z digoksyną u chorych na zastoinową niewydolność krążenia
Probl.Ter.Monit. 1993 T.4 nr 4; s.181-182
III Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej. Łódź, 13-14.11.1993 r.
W tekście błędnie Elżbieta Tarnawska
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
93/93
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Ewa Tarnawska.: Interakcje inhibitorów konwertazy angiotenzyny z innymi równocześnie zastosowanymi lekami
Ter.Leki 1991 T.19(41) nr 12; s.297-306
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie