Wynik wyszukiwania
Zapytanie: JĘŚKOWIAK IZABELA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/16
I[zabela] Jęśkowiak, M[arcin] Mączyński, J. Trynda, J. Wietrzyk, S[tanisław] Ryng.: The isothiazole derivaitves with anticancer activity
W:3rd Wroclaw Scientific Meetings. Wrocław, 1st-2nd March 2019 ; eds Julita Kulbacka, Nina Rembiałkowska, Joanna Weżgowiec; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2019; s.81 poz.P27
ISBN 978-83-65932-64-8
Adres url:
2/16
Izabela Jęśkowiak, Marcin Mączyński, Stanisław Ryng.: Metody analityczne w identyfikacji związków syntetycznych na przykładzie otrzymanego kwasu 5-2-[(3-metoksyfenylo)metylideno]hydrazyn-1-ylo -3-metyloizotiazolo-4-karboksylowego
W:IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 12 kwietnia 2019 r. Książka abstraktów; s.[24]
[Dostęp 18.04.2019]. Dostępny w: http://www.farmacja.wroclaw.pl/images/ksia%CC%A8z%CC%87ka-abstrakto%CC%81w-kwiecien%CC%81-2019.pdf
Adres url:
3/16
Paweł Petryszyn, Piotr Niewiński, Aleksandra Staniak, Patryk Piotrowski, Anna Well, Michał Well, Izabela Jęśkowiak, Gregory Lip, Piotr Ponikowski.: Effectiveness of screening for atrial fibrillation and its determinants. A meta-analysis
PLoS One 2019 Vol.14 no.3; art.e0213198 [17 s.]
IF: 2.776
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
4/16
Agnieszka Bodalska, Izabela Jęśkowiak, Aleksandra Jędryczko, Magdalena Bojzan.: Analiza statystyczna jako narzędzie opracowywania wyników metod analitycznych
W:III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 9 kwietnia 2018 r. Książka abstraktów; s.45 poz.P28
[Dostęp 12.04.2018]. Dostępny w: http://www.farmacja.wroclaw.pl/images/ksi%C4%85%C5%BCka%20abstrakt%C3%B3w%20kwiecie%C5%84%202018.pdf
5/16
Izabela Jęśkowiak, Agnieszka Bodalska, Stanisław Ryng.: Spektroskopia Ramana w przemyśle farmaceutycznym
W:III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 9 kwietnia 2018 r. Książka abstraktów; s.25 poz.P8
[Dostęp 12.04.2018]. Dostępny w: http://www.farmacja.wroclaw.pl/images/ksi%C4%85%C5%BCka%20abstrakt%C3%B3w%20kwiecie%C5%84%202018.pdf
6/16
Izabela Jęśkowiak, Marcin Mączyński, Stanisław Ryng.: Terapeutyczny potencjał pochodnych izotiazolowych - wpływ struktury związku na aktywność
Wiad.Chem. 2018 T.72 nr 11-12; s.867-885
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Adres url:
7/16
Izabela Jęśkowiak, Stanisław Ryng.: Novel potential anticancer agents
World Sci.News 2018 Vol.93; s.53-62
Scientific Committee of International Conference of Natural and Medical Science: Young Scientists, PhD Students and Students. Lublin, Poland, December 1st-3rd, 2017
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
8/16
Izabela Jęśkowiak, Marcin Mączyński, Justyna Trynda, Joanna Wietrzyk, Stanisław Ryng.: New isothiazole derivati ves with cancer-selective antiproliferative activity
W:XI Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku "Nauka dla przemysłu, przemysł dla nauki". Warszawa, 14-16 listopada 2018. Książka abstraktów; s.98 poz.P22
9/16
Izabela Jęśkowiak, Stanisław Ryng.: Zastosowanie spektrometrii masowej w diagnostyce nowotworów jajnika
W:II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 3 kwietnia 2017 r. Książka abstraktów; s.15
10/16
Izabela Jęśkowiak, Stanisław Ryng.: Nowe kierunki w reakcji Petasis borono-Mannicha
W:III Sympozjum "Szkoła Chemii Medycznej". Wrocław, 6-8 września 2017; s.[70] poz.PP-24
11/16
Izabela Jęśkowiak, Stanisław Ryng.: Novel potential anticancer agents
MEDtube Sci. 2017 Vol.7 no.4 suppl.; s.36
International Conference of Natural and Medical Science: Young Scientists, PhD Students and Students. Lublin, 1-3 December, 2017. Abstracts
12/16
Stanisław Ryng, Izabela Jęśkowiak.: Nowoczesne metody pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych przy zastosowaniu reakcji wieloskładnikowych ze szczególnym uwzględnieniem reakcji Ugi
Wiad.Chem. 2017 T.71 nr 1-2; s.45-63
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Adres url:
13/16
Izabela Jęśkowiak, Stanisław Ryng.: The isoxazole ring in the medicines
W:XI Copernican International Young Scientists Conference - CIYSCon. Toruń, Poland, 28-30 June 2017; s.50
14/16
Izabela Jęśkowiak, Stanisław Ryng.: The reactivity of the 5-amino-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid 4-chlorophenylamide in the possibility to substitution amine group in the 5 position of isoxazole ring
W:XI Copernican International Young Scientists Conference - CIYSCon. Toruń, Poland, 28-30 June 2017; s.49
15/16
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Izabela Jęśkowiak, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz, Leszek Paradowski, Zofia Zaleska, Anna Wiela-Hojeńska.: Genetic polymorphism of ABCB1 gene (C3435T) in patients with inflammatory bowel diseases. Is there any gender dependency?
Pharmacol.Rep. 2015 Vol.67 no.2; s.294-298
IF: 2.251
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
16/16
Izabela Jęśkowiak.: Genetic polymorphism of ABCB1 gene (C3435T) and the promoter 5' region of the IL-4 gene (C3223T) in patients with inflammatory bowel diseases
W:3rd International Students' Conference of Young Medical Researchers; XVIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. Wrocław, 12-13 kwietnia 2013 roku; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2013; s.192 poz.12
ISBN 978-83-7055-565-8
stosując format:
Nowe wyszukiwanie