Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GŁOWACKA KRYSTYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 58Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/58
Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Stanisław Han, Krystyna Głowacka, Anna Wiela-Hojeńska.: Ocena bezpieczeństwa stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych u kobiet w ciąży
W:IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współczesne zastosowanie metod analitycznych w farmacji i medycynie". Wrocław, 12 kwietnia 2019 r. Książka abstraktów; s.[25]
[Dostęp 18.04.2019]. Dostępny w: http://www.farmacja.wroclaw.pl/images/ksia%CC%A8z%CC%87ka-abstrakto%CC%81w-kwiecien%CC%81-2019.pdf
Adres url:
2/58
Przemysław A. Niewiński, Robert Wojciechowski, Marek Śliwiński, Magdalena E. Hurkacz, Krystyna Głowacka, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna K. Wiela-Hojeńska.: CYP2D6 basic genotyping as a potential tool to improve the antiemetic efficacy of ondansetron in prophylaxis of postoperative nausea and vomiting
Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.11; s.1499-1503
IF: 1.227
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/58
Krystyna Głowacka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Katarzyna Morawska, Magdalena Hurkacz, Anna Wiela-Hojeńska, Radosław Chaber, Ewa Kołodziejczyk.: Przydatność kliniczna nowych markerów laboratoryjnych w ocenie poantybiotykowego upośledzenia czynności nerek u dzieci z chorobami nowotworowymi
W:XXXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Diagnostów Laboratoryjnych Wojska Polskiego i X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTDL Oddział Wrocław połączona z obchodami Dnia Diagnosty Laboratoryjnego "Diagnostyka laboratoryjna istotnym elementem w opiece nad pacjentem". Szklarska Poręba, 24-25 maja 2018 r. Streszczenia; s.19-20 poz.P12
4/58
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Katarzyna Korzeniowska, Anna Jabłecka, Daria Schetz, Anna Machoy-Mokrzyńska, Jarosław Woroń.: Monitorowanie bezpieczeństwa leków w ośrodkach regionalnych w Polsce
W:Bezpieczeństwo farmakoterapii : podręcznik pharmacovigilance ; red. nauk. Agata Maciejczyk i Marcin Kruk; Warszawa : MediPage Sp. z o.o., 2017; s.115-119
ISBN 978-83-64737-80-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
5/58
Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Wojciech Łęczycki, Krystyna Głowacka, Stanisław Han, Anna Wiela-Hojeńska.: Ocena bezpieczeństwa stosowania nifuroksazydu
W:XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w Polsce: perspektywy nauki i zawodu". Kraków, 19-22 IX 2017; s.395 poz.P203
6/58
B[eata] Sienkiewicz, K. Urbańczyk, M. Stachowiak, A. Rodziewicz, K[rystyna] Głowacka, M[arta] Machowska, A[nna] Wiela-Hojeńska, K[rzysztof] Kałwak.: Hepatotoxicity of posaconazole oral formulation in relation to ABCB1 polymorphism among children with haematological malignances
W:2nd Central European Biomedical Congress "From emerging biochemical strategies to personalized medicine". Kraków, Poland, 15-18 June 2016. Abstract book; s.24-25 poz.S.04-6
7/58
Krystyna Głowacka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Katarzyna Morawska, Magdalena Hurkacz, Radosław Chaber, Ewa Kołodziejczyk, Anna Wiela-Hojeńska.: Markery laboratoryjne poantybiotykowego upośledzenia czynności nerek u dzieci z chorobami nowotworowymi
W:Kongres Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - Farmacja 21 "Farmaceuci w ochronie zdrowia". Wrocław, 23-24 września 2016 r.; s.27-28
8/58
Magdalena Hurkacz, Joanna Pondel, Magdalena Krajewska, Hanna Augustyniak-Bartosik, Krystyna Głowacka, Tomasz Pawiński, Paulina Luszczynska, Marian Klinger.: A comparison of the pharmacokinetic parameters of mycophenolic acid (MPA) of the concentrations of the total and a free fraction in serum of patients with renal diseases
W:14th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Rotterdam, The Netherlands, 11-15 October 2015. Abstract book [online]; s.[165-166] poz.337
[Dostęp 14.01.2016]. Dostępny w: http://iatdmct2015.org/abstracts/abstract-book/
9/58
Magdalena Hurkacz, Wiesława Duszyńska, Monika Wieczorek, Krystyna Głowacka, Anna Wiela-Hojeńska, Andrzej Kübler.: A comparison the pharmacokinetics of vancomycin administered to patients with sepsis as a bolus and continuous infusion
W:14th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Rotterdam, The Netherlands, 11-15 October 2015. Abstract book [online]; s.[163-164] poz.328
[Dostęp 14.01.2016]. Dostępny w: http://iatdmct2015.org/abstracts/abstract-book/
10/58
Wiesława Duszyńska, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka, Monika Wieczorek.: Ocena parametrów farmakokinetyczno-farmakodynamicznych wankomycyny w leczeniu zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi u pacjentów z sepsą
Forum Zakaż. 2015 T.6 nr 5; s.283-289
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
11/58
Łukasz Łapiński, Jacek Gąsiorowski, Krystyna Głowacka.: Genetic polymorphism and the risk of drug dependence and methadone substitution therapy success
Pharmacol.Rep. 2015 Vol.67 suppl.1; s.15
XIX International Congress of the Polish Pharmacological Society. Świnoujście (Poland), 17-19 September, 2015
12/58
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Izabela Jęśkowiak, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz, Leszek Paradowski, Zofia Zaleska, Anna Wiela-Hojeńska.: Genetic polymorphism of ABCB1 gene (C3435T) in patients with inflammatory bowel diseases. Is there any gender dependency?
Pharmacol.Rep. 2015 Vol.67 no.2; s.294-298
IF: 2.251
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
13/58
Anna Wiela-Hojeńska, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka.: Optimization of antibiotic therapy
Pharmacol.Rep. 2015 Vol.67 suppl.1; s.11
XIX International Congress of the Polish Pharmacological Society. Świnoujście (Poland), 17-19 September, 2015
14/58
Łukasz Łapiński, Joanna Sułkowska, Joanna Owoc-Lempach, Bernarda Kazanowska, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka.: CYP2D6 and ABCB1 polymorphism in children with acute lymphoblastic leukemia
W:IATDMCT European Conference "Therapeutic drug monitoring - personalised pharmacotherapy". Prague, August 28-30, 2014. Programme - abstracts; s.108 poz.P55
15/58
Beata Tomasiewicz, Magdalena Hurkacz, Jerzy Świerkot, Grzegorz Rozumek, Krystyna Głowacka, Wojciech Tanski, Anna Wiela-Hojeńska, Ewa Kołodziejczyk, Liliana Michalewska.: Monitoring of renal function using modern biomarkers in patients with rheumatoid arthritis treated with biological drug therapy during one year follow-up
W:IATDMCT European Conference "Therapeutic drug monitoring - personalised pharmacotherapy". Prague, August 28-30, 2014. Programme - abstracts; s.98 poz.P37
16/58
Jacek Gąsiorowski, Zofia Marchewka, Łukasz Łapiński, Beata Szymańska, Krystyna Głowacka, Brygida Knysz, Anna Długosz, Anna Wiela-Hojeńska.: The investigation of specific biochemical markers in monitoring kidney function of drug addicts
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2013 Vol.67; s.1214-1221
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
17/58
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Anna Wiela-Hojeńska, Anna Wolańczyk-Mędrala, Janusz Patkowski, Marita Nittner-Marszalska, Krystyna Głowacka.: Monitoring of NSAIDs adverse effects based on spontaneous reports from Wrocław Regional Adverse Drug Reactions Monitoring Center
Acta Pol.Pharm. 2012 Vol.69 no.5; s.979-984
IF: 0.665
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
18/58
Elżbieta Kutycka, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka.: Wybrane problemy stosowania leków OTC w przeziębieniu u dzieci
Farm.Pol. 2012 T.68 nr 11; s.768-776
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
19/58
E[wa] Jaźwińska-Tarnawska, I. Jeśkowiak, E[wa] Waszczuk, K[rystyna] Głowacka, M[agdalena] Hurkacz, L[eszek] Paradowski, A[nna] Wiela-Hojeńska.: Czy polimorfizm P-glikoproteiny oraz promotora regionu piątego interleukiny 4 może determinować występowanie niespecyficznych schorzeń zapalnych przewodu pokarmowego?
W:Geny i leki : I Polski Kongres Farmakogenetyki; VI Kongres PTFKiT. Poznań, 27-28.11.2012; s.60 poz.P25
20/58
Łukasz Łapiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Dariusz Wołowiec, Grzegorz Ganczarski, Krystyna Głowacka, Henryk Czarnik-Matusewicz, Kazimierz Kuliczkowski, Jacek Gąsiorowski.: Influence of anticancer therapy on oxidation phenotype and acetylation phenotype in patients with acute myeloblastic leukemia
Pharmacol.Rep. 2011 Vol.63 no.1; s.149-156
IF: 2.445
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
21/58
P[rzemysław] Niewiński, M[agdalena] Hurkacz, R. Wojciechowski, W[aldemar] Balcerzak, M. Śliwiński, K[rystyna] Głowacka, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko.: CYP2D6 basic genotyping as a potential tool to improve antiemetic efficacy
Ther.Drug Monit. 2011 Vol.33 no.4; s.510 poz.P113
12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Stuttgart (Germany), October 2-6, 2011
22/58
A[gnieszka] Szafrańska, M[agdalena] Hurkacz, M[ałgorzata] Czyżewska, K[rystyna] Głowacka, D[orota] Paluszyńska, A[nna] Wiela-Hojeńska, E[wa] Jaźwińska-Tarnawska.: Evaluation of efficacy and safety of newborns netilmicin threrapy based on monitoring of antibiotic serum concentrations
Ther.Drug Monit. 2011 Vol.33 no.4; s.487 poz.P022
12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Stuttgart (Germany), October 2-6, 2011
23/58
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Anna Wiela-Hojeńska, Janusz Patkowski, Anna Wolańczyk-Mędrala, Marita Nittner-Marszalska, Krystyna Głowacka, Piotr Milejski, Magdalena Hurkacz, Łukasz Łapiński, Jacek Gąsiorowski, Elżbieta Pelc, Kamila Kaczmarek, Justyna Zygarowicz, Hanna Augustyniak-Bartosik, Przemysław Skibiński, Konrad Leśniakowski, Aleksandra Charytoniuk, Jolanta Lewera, Beata Galińska, Joanna Lewicka, Maria Hampel, Małgorzata Pawińska, Elżbieta Królicka-Garbino, Teresa Łuciów-Lemańska, Katarzyna Rachwał-Siek, Aleksandra Karbowska, Ernest Kuchar, Jolanta Błaszczyk-Mnich.: Monitoring of hypersensitivity adverse drug reactions
Probl.Ter.Monit. 2010 T.21 nr 4; s.215-226
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
24/58
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka, Ewa Jaźwińska-Tarnawska.: Czy farmaceuci w Polsce chętnie monitorują niepożądane działania leków?
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.158 poz.CDU2
ISBN 978-83-927125-1-0
25/58
Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Małgorzata Inglot, Aleksandra Szymczak, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Wiela-Hojeńska.: Genotyp ABCB1 a ryzyko i przebieg uzależnienia od heroiny
Alkohol.Narkom. 2009 T.22 nr 3; s.255-269
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
26/58
Henryk Czarnik-Matusewicz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Piotr Milejski, Łukasz Łapiński, Przemysław Niewiński, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka.: The oxidation phenotype - exploration by GC/FID and chemometrics
W:Conferentia Chemometrica 2009. Siofok, Hungary, September 27-30, 2009. Abstract book; poz.P01
ISBN 978-963-9319-98-1
27/58
Krystyna Głowacka, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Bieniek, Anna Wiela-Hojeńska, Magdalena Hurkacz.: Optymalizacja stosowania lidokainy w tumescencyjnym znieczuleniu nasiękowym
Dermatol.Estet. 2009 Vol.11 nr 5; s.444
XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii PTD, IV Trójstronne Polsko-Czesko-Niemieckie Sympozjum Dermatologiczne. Wrocław, 10-12 września 2009 r.
28/58
Krystyna Głowacka, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Bieniek, Anna Wiela-Hojeńska, Magdalena Hurkacz.: Optimization of lidocaine application in tumescent local anesthesia
Pharmacol.Rep. 2009 Vol.61 no.4; s.641-653
IF: 2.086
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
29/58
Łukasz Łapiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Dariusz Wołowiec, Krystyna Głowacka, Grzegorz Ganczarski, Krystyna Masztalerz, Marek Droździk, Kazimierz Kuliczkowski.: Kliniczne znaczenie fenotypu i genotypu acetylacji w patogenezie ostrej białaczki mieloblastycznej
Probl.Ter.Monit. 2009 T.20 nr 2; s.89-99
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
30/58
Łukasz Łapiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Jose A.G. Agundez, Dariusz Wołowiec, Henryk Czarnik-Matusewicz, Grzegorz Ganczarski, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka, Kazimierz Kuliczkowski, Jacek Gąsiorowski.: Kliniczne znaczenie genetycznie uwarunkowanego polimorfizmu oksydacji w patogenezie ostrej białaczki mieloblastycznej
Probl.Ter.Monit. 2009 T.20 nr 1; s.25-40
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
31/58
Łukasz Łapiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Dariusz Wołowiec, Krystyna Głowacka, Grzegorz Ganczarski, Wanda Górnik, Marek Droździk, Kazimierz Kuliczkowski, Jacek Gąsiorowski.: Wpływ mutacji C3435T genu ABCB1 na ryzyko rozwoju ostrej białaczki mieloblastycznej oraz skuteczność zastosowanego leczenia przeciwnowotworowego
Probl.Ter.Monit. 2009 T.20 nr 1; s.17-24
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
32/58
Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Wiela-Hojeńska.: ABCB1 genotype, the risk and the course of heroin addiction
W:The 5th European Association of Addiction Therapy Conference. Ljubljana, Slovenia, 5-7 October 2009. Final programme and abstract book; s.41 poz.13
33/58
Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Bartosz Szetela, Andrzej Gładysz, Anna Wiela-Hojeńska.: Wpływ mutacji 3435CT w genie ABCB1 na przebieg uzależnienia od opiatów
W:V Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii "Metody molekularne w farmakologii klinicznej - od teorii do zastosowań". Poznań, 19 listopada 2009 r.; s.45
34/58
Łukasz Łapiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Dariusz Wołowiec, Krystyna Głowacka, Grzegorz Ganczarski, Marek Droździk, Wanda Górnik, Krystyna Masztalerz, Henryk Czarnik-Matusewicz, Jose A.G. Agundez, Magdalena Hurkacz, Kazimierz Kuliczkowski, Jacek Gąsiorowski.: Znaczenie farmakogenetyki w optymalizacji leczenia ostrej białaczki mieloblastycznej
W:V Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii "Metody molekularne w farmakologii klinicznej - od teorii do zastosowań". Poznań, 19 listopada 2009 r.; s.34
35/58
Krystyna Głowacka ; promotor prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska ; Wydział Farmaceutyczny. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Optymalizacja stosowania lidokainy w tumescencyjnym znieczuleniu nasiękowym [praca doktorska]
Wrocław, 2009; 63 k.
36/58
J[acek] Gąsiorowski, Ł[ukasz] Łapiński, B[rygida] Knysz, M. Biskup, K[rystyna] Głowacka, H[enryk] Czarnik-Matusewicz, B[artosz] Szetela, A[nna] Wiela-Hojeńska, A[ndrzej] Gładysz, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko.: Influence of combination antiretroviral therapy (cART) on methadone dose and its plasma concentration
W:13th International Congress of Infectious Diseases. Kuala Lumpur, Malaysia, June 19-22, 2008. Abstracts; s.75-76 poz.ISE.322
37/58
L[idia] Zubkiewicz, T. Burycz, A[nna] Wiela-Hojeńska, K[rystyna] Głowacka, K[azimierz] Kuliczkowski, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko.: History of renal function in patients with hematological malignancies before and after bone marrow transplantation
Haematologica 2008 Vol.93 suppl.1; s.494 poz.1279
13th Congress of the European Hematology Association. Copenhagen (Denmark), June 12-15, 2008. Abstract book
38/58
Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka.: Leki przeciwhistaminowe nowej generacji - bezpieczeństwo stosowania
Lekarz 2008 cz.1: nr 5 s.111-112, 114-117, 120; cz.2: nr 6 s.40-46
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
39/58
K[rystyna] Głowacka, A[nna] Wiela-Hojeńska, M. Piasecki.: Metody wykrywania narkotyków w materiale biologicznym
Diagn.Lab. 2007 T.43 nr 3; s.595 poz.AI/4W
XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Wrocław, 26-28 wrzesień 2007. Zbiór streszczeń
40/58
Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska, Brygida Knysz, Krystyna Głowacka, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Gładysz.: Influence ABCB1 gene polymorphism on methadone dose and plasma concentration in opioid substitution treatment
Odvisnosti-Ovisnosti-Zavisnosti-SEEA Addictions 2007 Vol.8 suppl.1; s.24 poz.A035
The First World Conference on Medication Assisted Treatment of Opiate Addiction. Ljubljana, Slonenija, July 1-3, 2007
41/58
Łukasz Łapiński, Jacek Gąsiorowski, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Głowacka, Brygida Knysz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Andrzej Gładysz.: Is ABCB1 genotype polymorphism a risk factor in the development of opioid dependence?
Odvisnosti-Ovisnosti-Zavisnosti-SEEA Addictions 2007 Vol.8 no.1; s.24 poz.A034
The First World Conference on Medication Assisted Treatment of Opiate Addiction. Ljubljana, Slonenija, July 1-3, 2007
42/58
Tomasz Burycz, Anna Wiela-Hojeńska, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Krystyna Głowacka, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Kazimierz Kuliczkowski.: Busulfan treatment in patient before bone marrow transplantation and early indicators of renal tubular function
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.205-209
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society. Wrocław, 6-8 IX 2007
IF: 2.290
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
43/58
Łukasz Łapiński, Jose A.G. Agundez, Anna Wiela-Hojeńska, Grzegorz Ganczarski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Dariusz Wołowiec, Krystyna Głowacka, Kazimierz Kuliczkowski.: CYP2D6 gene amplifacation and the risk of acute myeloblastic leukemia
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.167-172
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society. Wrocław, 6-8 IX 2007
IF: 2.290
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
44/58
Ł[ukasz] Łapiński, K[rystyna] Głowacka, G[rzegorz] Ganczarski, A[nna] Wiela-Hojeńska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, D[ariusz] Wołowiec, W. Górnik, M. Droździk, B. Gawrońska-Szklarz, K[azimierz] Kuliczkowski.: Kliniczne znaczenie polimorfizmu genu ABCB1 (MDR1) w patogenezie i terapii chorób nowotworowych
Probl.Ter.Monit. 2007 T.18 supl.1; s.29-30
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, 10-lecie Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii "Bezpieczna i Racjonalna Farmakoterapia". Poznań, 24-25 maja 2007 r.
45/58
Irena Wikiera-Magott, Magdalena Naleśniak, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka, Danuta Zwolińska.: Wybrane inhibitory krystalizacji w moczu w stanach zagrożenia kamicą dróg moczowych oraz w kamicy objawowej u dzieci
Stand.Med. 2007 T.4 nr 1; s.45-49
VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Jachranka k/Warszawy, 10-12 maja 2007 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
46/58
Łukasz Łapiński, Jacek Gąsiorowski, Edyta Gajda, Anna Wiela-Hojeńska, Bartosz Szetela, Krystyna Głowacka, Andrzej Gładysz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko.: Methadone maintenance therapy influence on QT interval
W:The 3rd European Association of Addiction Therapy Conference. Vienna (Austria), September 10-12, 2007. Finale programme and abstract book; s.58 poz.15
47/58
Henryk Czarnik-Matusewicz, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Anna Wiela-Hojeńska, Piotr Milejski, Łukasz Łapiński, Magdalena Hurkacz, Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Przemysław Niewiński, Krystyna Głowacka.: Clinical significance of near infrared reflectance spectroscopy (NIRS) for estimation of sparteine oxidation
Ther.Drug Monit. 2007 Vol.29 no.4; s.525 poz.212
10th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology. Nice, France, September 9-14, 2007
48/58
Andrzej Bieniek, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz, Jarosław Terpiński.: Tumescencyjne znieczulenie nasiękowe (TZN) i jego praktyczne znaczenie we współczesnej chirurgii
Wrocław : MedPharm Polska, 2007; 95 s.
ISBN 978-83-60466-11-7
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
49/58
Andrzej Bieniek, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Jarosław Terpiński, Rafał Białynicki-Birula, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz.: Zastosowanie znieczulenia tumescencyjnego - nowej metody znieczulenia nasiękowego
Anestezjol.Intens.Ter. 2006 T.38 nr 3; s.172-177
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
50/58
Andrzej Bieniek, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz, Jarosław Terpiński.: Zastosowanie tumescencyjnego znieczulenia nasiękowego w chirurgii dermatologicznej
Dermatol.Estet. 2006 Vol.8 nr 4; s.386
IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Szczyrk, 7-9 grudnia 2006 r.
51/58
Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska, Grzegorz Ganczarski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Dariusz Wołowiec, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz, Henryk Czarnik-Matusewicz, Przemysław Niewiński, Kazimierz Kuliczkowski.: Kliniczne znaczenie genetycznie uwarunkowanego polimorfizmu procesów oksydacji i acetylacji w patogenezie ostrej białaczki mieloblastycznej
Probl.Ter.Monit. 2006 T.17 nr 1; s.11-19
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
52/58
Ł[ukasz] Łapiński, G[rzegorz] Ganczarski, A[nna] Wiela-Hojeńska, D[ariusz] Wołowiec, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, K[rystyna] Głowacka, M[agdalena] Hurkacz, P[rzemysław] Niewiński, K[azimierz] Kuliczkowski.: Is CYP2D6 oxidation genotype a risk factor in the development of acute myeloblastic leukemia?
Basic Clin.Pharmacol.Toxicol. 2005 Vol.97 suppl.1; s.127 poz.464
Proceedings of the 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznań (Poland), June 25-29, 2005. Abstract book
53/58
Ł[ukasz] Łapiński, A[nna] Wiela-Hojeńska, D[ariusz] Wołowiec, G[rzegorz] Ganczarski, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, P[rzemysław] Niewiński, K[rystyna] Głowacka, H[enryk] Czarnik-Matusewicz, M[agdalena] Hurkacz, K[azimierz] Kuliczkowski, P[iotr] Milejski.: The influence of acute myeloblastic leukemia chemotherapy on genetic oxidation and acetylation phenotypes
Basic Clin.Pharmacol.Toxicol. 2005 Vol.97 suppl.1; s.127 poz.465
Proceedings of the 7th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics. Poznań (Poland), June 25-29, 2005. Abstract book
54/58
Łukasz Łapiński, Anna Wiela-Hojeńska, Grzegorz Ganczarski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Dariusz Wołowiec, Krystyna Głowacka, Henryk Czarnik-Matusewicz, Magdalena Hurkacz, Kazimierz Kuliczkowski.: Kliniczne znaczenie oznaczenia fenotypu i genotypu oksydacji u chorych na ostrą białaczkę mieloblastyczną
Probl.Ter.Monit. 2005 T.16 nr 4; s.81 poz.48
IX Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy farmakoterapii w chorobach wewnętrznych". Łódź, 1-3.12.2005
55/58
A[ndrzej] Bieniek, D[anuta] Okulewicz-Gojlik, B[arbara] Kuniewska, R[afał] Białynicki-Birula, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, M[agdalena] Hurkacz, K[rystyna] Głowacka.: Znieczulenie obrzękowe - tumescentne - doświadczenia własne = Tumescent Local Anesthesia (TLA) - own experiences
W:X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Wisła, 6-8 październik 2005 roku. Zeszyt zjazdowy; s.63-64
56/58
Przemysław Niewiński, Robert Wojciechowski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Marek Śliwiński, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka.: Genotyp oksydacji CYP2D6 jako czynnik ryzyka w etiologii wola guzkowego
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.4; s.601-605
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
57/58
Andrzej Bieniek, Rafał Białynicki-Birula, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Magdalena Hurkacz, Krystyna Głowacka.: Zastosowanie znieczulenia tumescentnego - doświadczenia kliniczne
Przegl.Dermatol. 2004 T.91 nr 5; s.413-420
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
58/58
Łukasz Łapiński, Dariusz Wołowiec, Anna Wiela-Hojeńska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Grzegorz Ganczarski, Krystyna Głowacka, Henryk Czarnik-Matusewicz, Kazimierz Kuliczkowski, Piotr Milejski.: Kliniczne znaczenie genetyczne uwarunkowanego polimorfizmu utleniania i acetylacji w patogenezie chorób nowotworowych krwi
W:XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja - tradycja i nowoczesność". Wrocław, 22-24 września 2004. Streszczenia T.1; Wrocław : BWR "Opal", 2004; s.260-261 poz.SVII-P055
stosując format:
Nowe wyszukiwanie