Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DOBOSZ TADEUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 422Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/422
Małgorzata Małodobra-Mazur, Aneta Alama, Dorota Bednarska-Chabowska, Dorota Pawełka, Aneta Myszczyszyn, Tadeusz Dobosz.: Obesity-induced insulin resistance via changes in the DNA methylation profile of insulin pathway genes
Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.12; s.1599-1607
IF: 1.227
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/422
Ewa Janiszewska, Dominika Pluta, Tadeusz Dobosz.: Ocena stanu wiedzy młodych ludzi na temat HIV/AIDS
Alergia Astma Immunol. 2019 T.24 nr 1; s.24-29
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
Adres url:
3/422
Małgorzata Małodobra-Mazur, Aneta Cierzniak, Tadeusz Dobosz.: Oleic acid influences the adipogenesis of 3T3-L1 cells via DNA Methylation and may predispose to obesity and obesity-related disorders
Lipids Health Dis. 2019 Vol.18; art.230 [15 s.]
IF: 2.651
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
4/422
Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Elżbieta Kowalczyk, Tadeusz Dobosz.: Przypadki ustalenia profilu genetycznego mężczyzn z delecją fragmentu ramienia p chromosomu Y
W:XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii "Medycyna sądowa i diagnostyka - wspólnota celów, synergia efektów". Lublin, [18-20 września] 2019. Streszczenia; Lublin : Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii, 2019; s.152-153 poz.G14
ISBN 978-83-200-5896-3
5/422
Michał Witt, Artur Szklener, Jerzy Kawecki, Witold Rużyłło, Marta Negrusz-Kawecka, Michał Jeleń, Renata Langfort, Wojciech Marchwica, Tadeusz Dobosz.: A closer look at Frederic Chopin's cause of death
Am.J.Med. 2018 Vol.131 no.2; s.211-212
IF: 4.760
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
6/422
Małgorzata Małodobra-Mazur, Mike Preisner, Małgorzata Bonar, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Anna Jonkisz, Mariola Turkiewicz, Natalia Winiarska, Tadeusz Dobosz.: Successful PCR using old conservation museum fluid is possible - preliminary studies on the ABO group model
ARC J.Forensic Sci. 2018 Vol.3 no.2; s.16-24
Adres url:
DOI:
7/422
Piotr Bochyński, Anna Karpiewska, Maciej Kuliczkowski, Jerzy Kawecki, Ryszard Jaworski, Urszula Zaleska-Dorobisz, Tadeusz Dobosz.: Wagomiarowa amunicja specjalna = Specialty gauge ammunition
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2018 T.68 nr 2; s.75-95
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
8/422
Aneta Alama, Anna Jonkisz, Miron Tokarski, Małgorzata Małodobra-Mazur, Arleta Lebioda, Elżbieta Kowalczyk, Tadeusz Dobosz.: Wstępna analiza polimorfizmu markerów typu STR w populacji kotów domowych (Felis catus) na terenie Dolnego Śląska = Preliminary analysis of polymorphism of STR markers in the population of domestic cats (Felis catus) in Lower Silesia
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2018 T.68 nr 2; s.96-107
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
9/422
Michał Witt, Artur Szklener, Wojciech Marchwica, Tadeusz Dobosz.: Disease not genetic but infectious: multiple tuberculomas and fibrinous pericarditis as symptoms pathognomonic for tuberculosis of Frederic Chopin
J.Appl.Genet. 2018 Vol.59 no.4; s.471-473
IF: 1.725
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
10/422
Ewa Janiszewska, Dominika Pluta, Jędrzej Siuta, Tadeusz Dobosz.: Muzealnictwo: nowoczesne technologie w służbie historii. Część druga: Mokre preparaty muzealne jako źródło nowych informacji o przeszłości
Opuscula Musealia 2018 Vol.25; s.101-107
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
Adres url:
DOI:
11/422
Dominika Pluta, Ewa Janiszewska, Małgorzata Bonar, Aneta Alama, Tadeusz Dobosz.: Muzealnictwo: nowoczesne technologie w służbie historii. Część pierwsza: Kopalne DNA - historia odkryć, perspektywy i problemy
Opuscula Musealia 2018 Vol.25; s.93-99
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
Adres url:
DOI:
12/422
Piotr J. Bochyński, Anna Karpiewska, Maciej Kuliczkowski, Tadeusz Dobosz.: Amunicja myśliwska do broni gładkolufowej - przegląd historyczny = Smoothbore hunting ammunition - a historical overview
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2017 T.67 nr 1; s.68-89
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
13/422
Dominika Pluta, Miron Tokarski, Anna Karpiewska, Tadeusz Dobosz.: Piętnaście lat działalności Zakładu Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu = 15th Anniversary of the Molecular Techniques Unit at the Department of Forensic Medicine at Wroclaw Medical University
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2017 T.67 nr 2; s.142-149
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
14/422
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Ewa Waszczuk, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Frydecka, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Małgorzata Małodobra, Agata Mulak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and depressive or anxiety disorders
Gastroenterol.Res.Pract. 2017 Vol.2017; art.ID 4290430 [9 s.]
IF: 1.859
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
15/422
J. Edelmann, T[adeusz] Dobosz, M[ałgorzata] Sobieszczańska, M[arta] Kawecka-Negrusz, J. Dressler, M. Nastainczyk-Wulf.: Mutation analysis for the detection of long QT-syndrome (LQTS) associated SNPs
Int.J.Legal Med. 2017 Vol.131 no.2; s.333-338
IF: 2.316
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
16/422
Anna Karpiewska, Elżbieta Kowalczyk, Tadeusz Dobosz.: Paternity testing at the Department of Forensic Medicine of Wroclaw Medical University (Poland)
Leg.Med. 2017 Vol.26; s.18-24
IF: 1.254
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
17/422
Dominika Pluta, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz.: Pierwsza udana izolacja i profilowanie DNA z kości techniką nieniszczącą powierzchni kości [list do redakcji] = First successful DNA isolation and profiling from bone using an approach that is non-destructive toward bone surface [letter to the editor]
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2016 T.66 nr 1; s.65-70
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
18/422
Piotr Bochyński, Maciej Kuliczkowski, Anna Karpiewska, Mariola Turkiewicz, Tadeusz Dobosz.: Śrut myśliwski - ewolucja technologii jego wytwarzania = Hunting shot - evolution of manufacturing technology
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2016 T.66 nr 1; s.41-64
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
19/422
M[ałgorzata] Małodobra-Mazur, D[orota] Bednarska-Chabowska, R[ajmund] Adamiec, T[adeusz] Dobosz.: Increased DNA methylation caused by obesity as a key factor for insulin resistance development
Eur.J.Hum.Genet. 2016 Vol.24 e-suppl.1; s.137 poz.P06.19
European Human Genetics Conference 2015. Barcelona (Spain), May 21-24, 2016. Abstracts
20/422
Małgorzata Małodobra-Mazur, Dorota Bednarska-Chabowska, Robert Olewiński, Zygmunt Chmielecki, Rajmund Adamiec, Tadeusz Dobosz.: Single nucleotide polymorphisms in 5'-UTR of the SLC2A4 gene regulate solute carrier family 2 member 4 gene expression in visceral adipose tissue
Gene 2016 Vol.576 no.1 part 3; s.499-504
IF: 2.415
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
21/422
Tadeusz Dobosz.: Nie ma przyrodniczych algorytmów stwierdzania cudów [wywiad]
Med.Trib. 2016 nr 5; s.19-21
22/422
Dominika Pluta, Miron Tokarski, Jędrzej Siuta, Anna Karpiewska, Tadeusz Dobosz.: Muzealnictwo, medycyna i studenci - pionierski projekt zajęć dydaktycznych Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Opuscula Musealia 2016 Vol.24; s.61-68
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
Adres url:
DOI:
23/422
Dominika Pluta, Jędrzej Siuta, Robert Susło, Tadeusz Dobosz.: Muzeum Medycyny Sądowej przy katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Opuscula Musealia 2016 Vol.24; s.69-75
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
Adres url:
DOI:
24/422
Marek Halama, Rafał Ważny, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Tadeusz Dobosz.: Tricholoma ustaloides (Agaricales, Basidiomycota) in Poland
Pol.Botan.J. 2016 Vol.69 no.1; s.173-180
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
25/422
Karolina Cukierska, Dominika Pluta, Karolina Dydak, Tadeusz Dobosz.: Istotność homospecyficzności testów DNA w genetyce sądowej na przykładzie weryfikacji swoistości testu Quantifiler Kit
W:Puzzel 2016 - V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych. Wrocław [16-17 kwietnia] 2016 : praca zbiorowa ; pod red. Oskara Uchańskiego; Wrocław : Oskar Uchański, 2016; s.44-46
ISBN 978-83-937278-3-4
26/422
Monika Litwin, Agata Radwańska, Maria Paprocka, Claudine Kieda, Tadeusz Dobosz, Wojciech Witkiewicz, Dagmara Baczyńska.: The role of FGF2 in migration and tubulogenesis of endothelial progenitor cells in relation to pro-angiogenic growth factor production
Mol.Cell.Biochem. 2015 Vol.410 no.1-2; s.131-142
IF: 2.613
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
27/422
B. Kosowska, T. Strzała, M. Moska, R. Ratajszczak, T[adeusz] Dobosz.: Cytogenetic examination of South American tapirs, Tapirus terrestris (Perissodactyla, Tapiridae), from the Wroclaw Zoological Garden
Vestnik Zool. 2015 Vol.49 no.6; s.529-536
Adres url:
DOI:
28/422
Renata Grochowalska, Anna Jonkisz, Tomasz Strzała, Zbigniew Zawada, Beata Machnicka, Tadeusz Dobosz.: Zróżnicowanie genetyczne kolonii nietoperzy Myotis myotis
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Zielona Góra, 11-13.09.2015 r. Abstrakty; s.125
29/422
Aleksandra Butrym, Dagmara Baczyńska, Andrzej Tukiendorf, Justyna Rybka, Tadeusz Dobosz, Wojciech Jurczak, Kazimierz Kuliczkowski, Grzegorz Mazur.: High expression of mir-15a predicts shorter survival and worse response to chemotherapy in patients with acute myeloid leukemia (AML)
Blood 2014 Vol.124 no.21 (online); poz.5330
56th Annual Meeting of the American Society of Hematology. San Francisco, CA, December 6-9, 2014. Abstracts
30/422
Josephine Purps, Sabine Siegert, Sascha Willuweit, Marion Nagy, Cintia Alves, Renato Salazar, Sheila M.T. Angustia, Lorna H. Santos, Katja Anslinge, Birgit Bayer, Qasim Ayub, Wei Wei, Yali Xue, Chris Tyler-Smith, Miriam Baeta Bafalluy, Begona Martinez-Jarreta, Balazs Egyed, Beate Balitzki, Sibylle Tschumi, David Ballard, Denise Syndercombe Court, Xinia Barrantes, Gerhard Bassler, Tina Wiest, Burkhard Berger, Harald Niederstatter, Walther Parson, Carey Davis, Bruce Budowle, Helen Burri, Urs Borer, Christoph Koller, Elizeu F. Carvalho, Patricia M. Domingues, Wafaa Takash Chamoun, Michael D. Coble, Carolyn R. Hill, Daniel Corach, Mariela Caputo, Maria E. D'Amato, Sean Davison, Ronny Decorte, Maarten H.D. Larmuseau, Claudio Ottoni, Olga Rickards, Di Lu, Chengtao Jiang, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, William E. Frank, Ivana Furac, Christian Gehrig, Vincent Castella, Branka Grskovic, Cordula Haas, Jana Wobst, Gavrilo Hadzic, Katja Drobnic, Katsuya Honda, Yiping Hou, Di Zhou, Yan Li, Shengping Hu, Shenglan Chen, Uta-Dorothee Immel, Rudiger Lessig, Zlatko Jakovski, Tanja Ilievska, Anja E. Klann, Cristina Cano Garcia, Peter de Knijff, Thirsa Kraaijenbrink, Aikaterini Kondili, Penelope Miniati, Maria Vouropoulou, Lejla Kovacević, Damir Marjanović, Iris Lindner, Issam Mansour, Mouayyad Al-Azem, Ansar El Andari, Miguel Marino, Sandra Furfuro, Laura Locarno, Pablo Martin, Gracia M. Luque, Antonio Alonso, Luis Souto Miranda, Helena Moreira, Natsuko Mizuno, Yasuki Iwashima, Rodrigo S. Moura Neto, Tatiana L.S. Nogueira, Rosane Silva, Marina Nastainczyk-Wulf, Jeanett Edelmann, Michael Kohl, Shengjie Nie, Xianping Wang, Baowen Cheng, Carolina Nunez, Marian Martinez de Pancorbo, Jill K. Olofsson, Niels Morling, Valerio Onofri, Adriano Tagliabracci, Horolma Pamjav, Antonia Volgyi, Gusztav Barany, Ryszard Pawłowski, Agnieszka Maciejewska, Susi Pelotti, Witold Pepiński, Monica Abreu-Glowacka, Christopher Phillips, Jorge Cardenas, Danel Rey-Gonzalez, Antonio Salas, Francesca Brisighelli, Cristian Capelli, Ulises Toscanini, Andrea Piccinini, Marilidia Piglionica, Stefania L. Baldassarra, Magdalena Konarzewska, Emilia Jastrzebska, Carlo Robino, Antti Sajantila, Jukka U. Palo, Evelyn Guevara, Jazelyn Salvador, Maria Corazon De Ungria, Jae Joseph Russell Rodriguez, Ulrike Schmidt, Nicola Schlauderer, Pekka Saukko, Peter M. Schneider, Miriam Sirker, Kyoung-Jin Shin, Yu Na Oh, Julia Skitsa, Alexandra Ampati, Tobi-Gail Smith, Lina Solis de Calvit, Vlastimil Stenzl, Thomas Capal, Andreas Tillmar, Helena Nilsson, Stefania Turrina, Domenico De Leo, Andrea Verzeletti, Venusia Cortellini, Jon H. Wetton, Gareth M. Gwynne, Mark A. Jobling, Martin R. Whittle, Denilce R. Sumita, Paulina Wolańska-Nowak, Rita Y.Y. Yong, Michael Krawczak, Michael Nothnagel, Lutz Roewer.: A global analysis of Y-chromosomal haplotype diversity for 23 STR loci
Forensic Sci.Int.Genet. 2014 Vol.12; s.12-23
IF: 4.604
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
31/422
Kaye N. Ballantyne, Arwin Ralf, Rachid Aboukhaliud, Niaz M. Achakzai, Maria J. Anjos, Qasim Ayub, Joze Balazic, Jack Ballantyne, David J. Ballard, Burkhard Berger, Cecilia Bobillo, Mehdi Bouabdellah, Helen Burri, Tomas Capal, Stefano Caratti, Jorge Cardenas, Francois Cartault, Elizeu F. Carvalho, Monica Carvalho, Baowen Cheng, Michael D. Coble, David Comas, Daniel Corach, Maria E. D'Amato, Sean Davison, Peter de Knijff, Maria Corazon A. De Ungria, Ronny Decorte, Tadeusz Dobosz, Berit M. Dupuy, Samir Elmrghni, Mateusz Gliwiński, Sara C. Gomes, Laurens Grol, Cordula Haas, Erin Hanson, Jurgen Henke, Lotte Henke, Fabiola Herrera-Rodriguez, Carolyn R. Hill, Gunilla Holmlund, Katsuya Honda, Uta-Dorothee Immel, Shota Inokuchi, Mark A. Jobling, Mahmoud Kaddura, Jong S. Kim, Soon H. Kim, Wook Kim, Turi E. King, Eva Klausriegler, Daniel Kling, Lejla Kovacević, Leda Kovatsi, Paweł Krajewski, Sergey Kravchenko, Maarten H.D. Larmuseau, Eun Young Lee, Ruediger Lessig, Ludmila A. Livshits, Damir Marjanović, Marek Minarik, Natsuko Mizuno, Helena Moreira, Niels Morling, Meeta Mukherjee, Patrick Munier, Javaregowda Nagaraju, Franz Neuhuber, Shengjie Nie, Premlaphat Nilasitsataporn, Takeki Nishi, Hye H. Oh, Jill Olofsson, Valerio Onofri, Jukka U. Palo, Horolma Pamjav, Walther Parson, Michal Petlach, Christopher Phillips, Rafał Płoski, Samayamantri P.R. Prasad, Dragan Primorac, Gludhug A. Purnomo, Josephine Purps, Hector Rangel-Villalobos, Krzysztof Rębała, Budsaba Rerkamnuaychoke, Danel Rey Gonzalez, Carlo Robino, Lutz Roewer, Alexandra Rosa, Antti Sajantila, Andrea Sala, Jazelyn M. Salvador, Paula Sanz, Cornelia Schmitt, Anil K. Sharma, Dayse A. Silva, Kyoung-Jin Shin, Titia Sijen, Miriam Sirker, Daniela Sivakova, Vedrana Skaro, Carlos Solano-Matamoros, Luis Souto, Vlastimil Stenzl, Herawati Sudoyo, Denise Syndercombe-Court, Adriano Tagliabracci, Duncan Taylor, Andreas Tillmar, Iosif S. Tsybovsky, Chris Tyler-Smith, Kristiaan J. van der Gaag, Daniel Vanek, Antonia Volgyi, Denise Ward, Patricia Willemese, Eric P.H. Yap, Rita Y.Y. Yong, Irena Zupanic Pajnic, Manfred Kayser.: Toward male individualization with rapidly mutating Y-chromosomal short tandem repeats
Hum.Mutat. 2014 Vol.35 no.8; s.1021-1032
IF: 5.144
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
32/422
Zenon Sołtysiak, Józef Nicpoń, Elżbieta Kowalczyk, Arleta Lebioda, Tadeusz Dobosz.: Usefulness of histological hair examination and the PCR technique for perpetrator identification
Med.Weter. 2014 Vol.70 nr 3; s.161-164
IF: 0.218
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
33/422
Tadeusz Dobosz, Tomasz Jurek.: Śmietnik czy skarbiec? [o muzeach medycznych]
Wiedza i Życie 2014 nr 5(953); s.54-59
34/422
Tadeusz Dobosz.: Genetyka sądowa
W:Wybrane zagadnienia z medycyny sądowej ; pod red. Czesława Żaby; Poznań : Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2014; s.73-95
ISBN 978-83-7597-242-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
35/422
Tadeusz Dobosz.: Genetyka gastroenterologiczna
W:XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Wrocław, 25-27 września 2014. Streszczenia; s.11 poz.SW18
36/422
Zbigniew Hruby, Maria Stanek-Piotrowska, Jakub Turek, Wojciech Witkiewicz, Anna Jonkisz, Andrzej Konieczny, Mariusz Kosiński, Tadeusz Dobosz.: The clinicopathological determinants of native arteriovenous fistula failure in patients on maintenance hemodialysis
Adv.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.4; s.495-500
IF: 0.333
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
37/422
Małgorzata Małodobra-Mazur, Dagmara Michałowska, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Tadeusz Dobosz.: Czujnik biologiczny oparty na bioreaktorze PCR w technologii LTC - testy biologiczne [raport 15]
W:Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08. Cz.2 ; pod red. Waldemara E. Grzebyka; Włocławek : EXPOL P. Rybiński J. Dąbek Spółka Jawna, 2013; s.261-279
ISBN 978-83-63041-53-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
38/422
J[ulia] K. Bar, A[nna] Lis-Nawara, A[rleta] Lebioda, A[nna] Jonkisz, M[ichał] Jeleń, T[adeusz] M. Dobosz.: HER2 gene status in KRAS positive/negative colorectal cancers
Eur.J.Hum.Genet. 2013 Vol.21 suppl.2; s.288 poz.P11.096
European Human Genetics Conference 2013. Paris (France), June 8-11, 2013. Abstracts
39/422
[Małgorzata] [Bonar], [Anna] [Jonkisz], T[adeusz] M. Dobosz.: Non-destructive aDNA extraction from museum specimens
Eur.J.Hum.Genet. 2013 Vol.21 suppl.2; s.359-360 poz.P14.28
European Human Genetics Conference 2013. Paris (France), June 8-11, 2013. Abstracts
All authors in The ESHG programme planner 2013 (online): http://www.abstractsonline.com/Plan/ViewAbstract.aspx?sKey=79cbe5b3-c52c-42d1-b3d9-5f2e8c24a59c&cKey=a8219c41-9835-4ce6-ac5d-7ffc3cef9343&mKey=6A55B106-9C1E-4903-9B31-9FDF3C69C4D6
Adres url:
40/422
Marta Mielnik-Sikorska, Patrycja Daca, Marcin Woźniak, Boris A. Malyarchuk, Jarosław Bednarek, Tadeusz Dobosz, Tomasz Grzybowski.: Genetic data from Y chromosome STR and SNP loci in Ukrainian population
Forensic Sci.Int.Genet. 2013 Vol.7 no.1; s.200-203
IF: 3.202
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
41/422
Małgorzata Małodobra-Mazur, Dorota Bednarska-Chabowska, Robert Olewiński, Zygmunt Chmielecki, Rajmund Adamiec, Tadeusz Dobosz.: The association of functional single nucleotide polymorphisms of the RBP4 gene with gene expression and insulin resistance risk
Int.J.Sci. 2013 Vol.2 July; s.105-113
Adres url:
42/422
Bohdan Gworys, Joanna Rosińczuk-Tonderys, Aleksander Chrószcz, Maciej Janeczek, Andrzej Dwojak, Justyna Bazan, Mirosław Furmanek, Tadeusz Dobosz, Małgorzata Bonar, Anna Jonkisz, Ireneusz Całkosiński.: Assessment of late Neolithic pastoralist's life conditions from the Wroclaw-Jagodno site (SW Poland) on the basis of physiological stress markers
J.Archaeol.Sci. 2013 Vol.40 no.6; s.2621-2630
IF: 2.139
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
43/422
Barbara Kosowska, Tomasz Strzała, Katarzyna Brzezińska, Krzysztof Grabowski, Tadeusz Dobosz, Arleta Lebioda.: Molecular phylogenetic analysis of the domestic cat and the Eurasian lynx based on the Cyp21 gene
Med.Weter. 2013 Vol.69 nr 3; s.174-180
IF: 0.196
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
44/422
Marta Mielnik-Sikorska, Patrycja Daca, Boris Malyarchuk, Miroslava Derenko, Katarzyna Skonieczna, Maria Perkova, Tadeusz Dobosz, Tomasz Grzybowski.: The history of Slavs inferred from complete mitochondrial genome sequences
PLoS One 2013 Vol.8 no.1; art.e54360 [11 s.]
IF: 3.534
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
45/422
Julia K. Bar, Anna Lis-Nawara, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Piotr Grelewski, Paweł Gajdzis, Tadeusz Dobosz, Michał Jeleń.: Utility of HER2 overexpression/amplification in respect to KRAS gene status in colorectal cancer
Pol.J.Pathol. 2013 Vol.64 no.1 suppl.1; s.s61 poz.SR-1/1
19th Congress of the Polish Society of Pathologists "Advances in pathomorphology". Białystok, 6-9 June 2013
46/422
Irena Duś, Tadeusz Dobosz, Aldo Manzin, Giovanni Loi, Corrado Serra, Małgorzata Radwan-Oczko.: Role of PCR in Helicobacter pylori diagnostics and research - new approaches for study of coccoid and spiral forms of the bacteria
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2013 Vol.67; s.261-268
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
47/422
Ewa Boniewska-Bernacka, Maciej Wieczorek, Anna Sadakierska-Chudy, Tadeusz Dobosz, Anna Krop-Wątorek.: Transcriptional expression of selected genes associated with excretion of carboxylic acids from aci mutants of Saccharomyces cerevisiae
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2013 Vol.67; s.352-357
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
48/422
J[ulia] Bar, A[nna] Lis-Nawara, A[rleta] Lebioda, A[nna] Jonkisz, P[iotr] Grelewski, P[aweł] Gajdzis, T[adeusz] Dobosz, M[ichał] Jeleń.: HER2 and HSP90 overexpression in respect to KRAS gene status in colorectal cancer
Virchows Arch. 2013 Vol.463 no.2; s.315 poz.PS-23-008
25th European Congress of Pathology. Lisbon (Portugal), 31 August - 4 September 2013
49/422
Małgorzata Małodobra, Dorota Bednarska-Chabowska, Rajmund Adamiec, Tadeusz Dobosz.: Wybrane polimorfizmy SNP w regionie promotorowym genu RBP4 a ekspresją genu i ryzyko rozwoju insulinooporności
W:XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. [CD-ROM]; s.167 poz.159-PCHN-P
50/422
Tadeusz Dobosz, Adam Borysławski, Anna Bukowska, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Anna Jonkisz, Elżbieta Kowalczyk, Arleta Lebioda, Karolina Wielgus.: Identyfikacja narkotycznych odmian konopi Cannabis sativa techniką PCR
W:XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii "Medycyna sądowa i prawo - wspólne działania jeden cel". Karpacz, 11-13 września 2013 r. Program i streszczenia; Wrocław : Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii ; SR-Poligrafia, 2013; s.166 poz.GR12
ISBN 978-83-934814-4-6
51/422
Anna Jonkisz, Elżbieta Kowalczyk, Arleta Lebioda, Anna Morawska, Paweł Fadiejew, Tadeusz Dobosz.: Indywidualna identyfikacja DNA Canis familiars
W:XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii "Medycyna sądowa i prawo - wspólne działania jeden cel". Karpacz, 11-13 września 2013 r. Program i streszczenia; Wrocław : Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii ; SR-Poligrafia, 2013; s.174 poz.GP5
ISBN 978-83-934814-4-6
52/422
Małgorzata Bonar, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda.: Techniki nieniszczących izolacji DNA
W:XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii "Medycyna sądowa i prawo - wspólne działania jeden cel". Karpacz, 11-13 września 2013 r. Program i streszczenia; Wrocław : Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii ; SR-Poligrafia, 2013; s.167 poz.GR13
ISBN 978-83-934814-4-6
53/422
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Marek Halama, Izabela Jasicka-Misiak, Piotr Wieczorek, Tadeusz Dobosz.: Uprawa grzybów halucynogennych z rodzaju Psilocybe
W:XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii "Medycyna sądowa i prawo - wspólne działania jeden cel". Karpacz, 11-13 września 2013 r. Program i streszczenia; Wrocław : Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii ; SR-Poligrafia, 2013; s.168-169 poz.GR14
ISBN 978-83-934814-4-6
54/422
Monika Litwin, Dagmara Baczyńska, Agata Radwańska, Wojciech Witkiewicz, Tadeusz Dobosz.: Overexpression of pro-angiogenic cytokins affects the proliferation, migration and tube formation abilities of human endothelial progenitor cells
W:17th International Vascular Biology Meeting. Wiesbaden (Germany), June 2-5, 2012. Abstracts; s.353
55/422
Dagmara Michałowska, Dagmara Baczyńska, Jan Skóra, Piotr Barć, Tadeusz Dobosz.: Proangiogenic gene expression level in Critical Limb Ischemia (CLI)
W:17th International Vascular Biology Meeting. Wiesbaden (Germany), June 2-5, 2012. Abstracts; s.376
56/422
Jan Skóra, Piotr Barć, Artur Pupka, Piotr Szyber, Dagmara Baczyńska, Marek Ussowicz, Alicja Chybicka, Tadeusz Dobosz, Wojciech Witkiewicz.: Doświadczenia własne w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych za pomocą implantacji komórek macierzystych i plazmidu VEGF165 u cukrzyków
Acta Angiol. 2012 Vol.18 suppl.A; s.A50 poz.22
V Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Ossa, 29 marca - 1 kwietnia 2012 roku
57/422
Małgorzata Małodobra-Mazur, Agnieszka Paduch, Arleta Lebioda, Maria Konopacka, Jacek Rogoliński, Cezary Szymczyk, Janusz Wierzgoń, Adam Maciejewski, Ewa Chmielik, Anna Jonkisz, Stanisław Półtorak, Tadeusz Dobosz.: VDR gene single nucleotide polymorphisms and their association with risk of oral cavity carcinoma
Acta Biochim.Pol. 2012 Vol.59 no.4; s.627-630
IF: 1.185
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
58/422
Alina Jankowska-Konsur, Joanna Maj, Dagmara Baczyńska, Aleksandra Zamirska, Adam Reich, Rafał Białynicki-Birula, Andrzej Bieniek, Tadeusz Dobosz.: Ocena ekspresji wybranych miRNA w ziarniniaku grzybiastym
Dermatol.Klin. 2012 T.14 nr 1; s.13-16
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
59/422
Patrycja Śniadek, Paweł Knapkiewicz, Rafał Walczak, Anna Górecka-Drzazga, Paweł Bembnowicz, Leszek Golonka, Anna Jonkisz, Małgorzata Małodobra, Anna Karpiewska, Dagmara Michałowska, Tadeusz Dobosz.: Zintegrowane urządzenie do prowadzenia reakcji Real-Time PCR
Elektronika 2012 nr 6; s.29-30
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
60/422
A[leksandra] Butrym, D[agmara] Baczyńska, J[ustyna] Dzietczenia, J[arosław] Dybko, T[adeusz] Dobosz, K[azimierz] Kuliczkowski, G[rzegorz] Mazur.: High expression of miR-181a predicts longer survival of patients with acute leukemia - preliminary data
Haematologica 2012 Vol.97 suppl.1; s.498-499 poz.1209
17th Congress of the European Hematology Association. Amsterdam (The Netherlands), June 14-17, 2012. Abstract book
61/422
Magdalena Moska, Heliodor Wierzbicki, Tomasz Strzała, Anna Mucha, Tadeusz Dobosz.: Genetic structuring of the common shrew, Sorex araneus (Soricomorpha: Soricidae) in the Polish Sudetes may suggest ways of northwards colonization
Hereditas 2012 Vol.149 no.6; s.197-206
IF: 0.964
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
62/422
Teresa Żak, Małgorzata Małodobra, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Anna Noczyńska, Tadeusz Dobosz.: HLA DQB1 and HLA DQA1 genotypes prevalence in children and adolescens with new-onset diabetes type 1 in the Lower Silesia region
Horm.Res.Paediatr. 2012 Vol.78 suppl.1; s.265 poz.EPO-062
51st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Leipzig (Germany), September 20-23, 2012. Abstracts
63/422
Tomasz Strzała, Barbara Kosowska, Magdalena Moska, Tadeusz Dobosz.: Obecność haplotypów mtDNA związanych z "klątwą matki" jako jedna z możliwych przyczyn obniżonego potencjału reprodukcyjnego zająca szaraka w Polsce
Med.Weter. 2012 Vol.68 nr 3; s.179-183
IF: 0.203
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
64/422
Barbara Kosowska, Tomasz Strzała, Beata Dziedzic, Łukasz Majka, Krzysztof Grabowski, Magdalena Moska, Tadeusz Dobosz.: Parametry zmienności genetycznej loci DRB1 i DQA1 MHC klasy II zajęcy polskich (Lepus europaeus)
Med.Weter. 2012 Vol.68 nr 3; s.184-190
IF: 0.203
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
65/422
Barbara Kosowska, Tomasz Strzała, Katarzyna Brzezińska, Krzysztof Grabowski, Magdalena Moska, Tadeusz Dobosz, Arleta Lebioda.: Phylogenetic analysis of steroid 21-hydroxylase (CYP21) of the wolf and selected breeds of dogs in connection with the role of this enzyme in the pathogenesis of many diseases in the Canidae family
Med.Weter. 2012 Vol.68 nr 9; s.550-556
IF: 0.203
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
66/422
Iwona Chromik, Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: Frequency assessment of 19 SNPs in a population from south-west Poland = Oszacowanie częstości występowania 19 polimorfizmów typu SNP w populacji Polski południowo-zachodniej
Probl.Forens.Sci. 2012 Vol.92; s.265-271
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
67/422
Małgorzata Bonar, Matylda Czosnykowska, Elżbieta Kowalczyk, Tadeusz Dobosz.: Pomijanie matki w testach DNA ustalających ojcostwo może prowadzić do błędu
PrzypadkiMedyczne.pl 2012 nr 2; s.65-70
68/422
Mirosław Dobrut, Małgorzata Jaremko, Maria Konopacka, Jacek Rogoliński, Tadeusz Dobosz.: Preliminary genetic investigation of the patient with atypical long (55 years) malignant melanoma process
PrzypadkiMedyczne.pl 2012 nr 3; s.118-124
69/422
Dagmara Michałowska, Dagmara Baczyńska, Jan Skóra, Piotr Barć, Tadeusz Dobosz.: Identification of molecules responsible for angiogenesis process in patients with critical lower limb ischemia
Vasc.Pharmacol. 2012 Vol.56 no.5-6; s.364 poz.P.8.8
6th European Meeting for Vascular Biology & Medicine. Kraków (Poland), 21-24 September 2011. Abstracts and posters
70/422
Patrycja Śniadek, Paweł Knapkiewicz, Rafał Walczak, Anna Górecka-Drzazga, Jan A. Dziuban, Paweł Bembnowicz, Leszek Golonka, Anna Jonkisz, Małgorzata Małodobra, Anna Karpiewska, Dagmara Michałowska, Tadeusz Dobosz.: Zintegrowane urządzenie do prowadzenia reakcji Real-Time PCR
W:XII Konferencja Naukowa "Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne". Karpacz, 24-27.06.2012 r.; s.52
71/422
Dagmara Michałowska, Dagmara Baczyńska, Jan Skóra, Piotr Barć, Tadeusz Dobosz.: Identification of molecules responsible for angiogenesis process in patients with critical lower limb ischemia
W:6th European Meeting for Vascular Biology & Medicine. Kraków, 21st-24th September 2011; s.188 poz.P.8.8
72/422
Małgorzata Gacka, Anna Sadakierska-Chudy, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Dorota Bednarska-Chabowska, Rajmund Adamiec.: RAGE and ADAM17 genes expression in peripheral blood monocytes in patients with type 2 diabetes. Implications of rosiglitazone therapy = Ekspresja RAGE i ADAM17 w monocytach krwi obwodowej chorych na cukrzycę typu 2. Implikacje terapii rozyglitazonem
Acta Angiol. 2011 Vol.17 no.1; s.98-108
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
73/422
Małgorzata Małodobra, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Tadeusz Dobosz.: Raport 15: Czujnik biologiczny oparty na bioreaktorze PCR w technologii LTCC - testy biologiczne
W:Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku : monografia projektu POIG.01.03.01-02-002/08. Część I ; pod red. Waldemara E. Grzebyka; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011; s.255-272
ISBN 978-83-7493-620-0
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
74/422
Małgorzata Małodobra, Dorota Bednarska-Chabowska, Rajmund Adamiec, Tadeusz Dobosz.: Korelacja wybranych polimorfizmów SNP w regionie promotorowym genu RBP4 z poziomem ekspresji genu i ryzykiem rozwoju insulinooporności
Diabetol.Prakt. 2011 T.12 supl.B; s.B55 poz.P93
XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Kraków, 19-21 maja 2011 r.
75/422
D[agmara] Michałowska, D[agmara] Baczyńska, J[an] Skóra, P[iotr] Barć, T[adeusz] Dobosz.: Identification of molecules responsible for inhibition of angiogenesis process in patients with critical lower limb ischemia
FEBS J. 2011 Vol.278 suppl.1; s.288 poz. P15.21
36th FEBS Congress "Biochemistry for tomorrow's medicine". Torino (Italy), June 25-30, 2011
76/422
D[agmara] Baczyńska, E. Zduńczyk, M. Malicka-Błaszkiewicz, T[adeusz] Dobosz.: The influence of catenin expression on migration capacity of colon carcinoma cells
FEBS J. 2011 Vol.278 suppl.1; s.196 poz.P11.13
36th FEBS Congress "Biochemistry for tomorrow's medicine". Torino (Italy), June 25-30, 2011
77/422
Paweł Bembnowicz, Piotr Herbut, Małgorzata Małodobra, Anna Karpiewska, Leszek J. Golonka, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz.: The low temperature co-fired ceramics (LTCC) chip for polymerase chain reaction (PCR) application
Opt.Appl. 2011 Vol.41 no.2; s.471-480
IF: 0.398
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
78/422
Paweł Bembnowicz, Małgorzata Małodobra, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Leszek J. Golonka, Tadeusz Dobosz.: The miniature LTCC reactor dedicated to bio-molecular application
W:Proceedings of the 12th Conference of the European Ceramic Society - ECerS XII. Stockholm, Sweden, 19-23 June 2011 [CD-ROM]; poz.1042 [4 s.]
79/422
Tadeusz Dobosz.: Z kazuistyki nietypowych spraw ustalania spornego ojcostwa
PrzypadkiMedyczne.pl 2011 nr 1; s.57-58
I Konferencja PrzypadkiMedyczne.pl. Wrocław, 26 marca 2011 r.
80/422
Matylda Czosnykowska, Anna Jonkisz, Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: Detection of single nucleotide polymorphisms associated with venous thrombosis using multiplex minisequencing reacting reaction
W:Recent advances in applied & biomedical informatics and computational engineering in systems applications : proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC '11); proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics (BEBI '11); proceedings of the International Conference on Environment, Economics, Energy, Devices, Systems, Communications, Computers, Pure and Applied Mathematics. Florence (Italy), August 23-25, 2011; [Wisconsin, USA] : WSEAS Press, 2011; s.344-348
ISBN 978-1-61804-028-2
81/422
Małgorzata Małodobra, Paweł Bembnowicz, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Patrycja Śniadek, Anna Górecka-Drzazga, Leszek Golonka, Tadeusz Dobosz.: Escherichia coli detection using the ceramic PCR microsystem - first report
W:Recent advances in applied & biomedical informatics and computational engineering in systems applications : proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC '11); proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics (BEBI '11); proceedings of the International Conference on Environment, Economics, Energy, Devices, Systems, Communications, Computers, Pure and Applied Mathematics. Florence (Italy), August 23-25, 2011; [Wisconsin, USA] : WSEAS Press, 2011; s.323-326
ISBN 978-1-61804-028-2
82/422
Małgorzata Małodobra, Paweł Bembnowicz, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Patrycja Śniadek, Anna Górecka-Drzazga, Leszek Golonka, Tadeusz Dobosz.: The specificity, sensitivity and efficiency of the PCR microsystem based on LTCC technology
W:Recent advances in applied & biomedical informatics and computational engineering in systems applications : proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC '11); proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics (BEBI '11); proceedings of the International Conference on Environment, Economics, Energy, Devices, Systems, Communications, Computers, Pure and Applied Mathematics. Florence (Italy), August 23-25, 2011; [Wisconsin, USA] : WSEAS Press, 2011; s.327-331
ISBN 978-1-61804-028-2
83/422
Małgorzata Małodobra, Paweł Bembnowicz, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Patrycja Sniadek, Anna Gorecka-Drzazga, Leszek Golonka, Tadeusz Dobosz.: Multiplex miniSTR PCR in miniaturized system based on LTCC technology - first report
W:Recent researches in geography, geology, energy, environment and biomedicine : proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG '11); proceedings of the 2nd International Conference on Geography and Geology 2011 (WORLD-GEO '11); proceedings of the 5th International Conference on Energy and Development - Environment - Biomedicine 2011 (EDEB '11). Corfu Island (Greece), July 14-16, 2011 ; eds Nikos Mastorakis [et al.]; [Wisconsin, USA] : WSEAS Press, 2011; s.31-34
ISBN 978-1-61804-022-0
84/422
Małgorzata Małodobra, Dorota Bednarska-Chabowska, Rajmund Adamiec, Tadeusz Dobosz.: Analiza poziomu ekspresji genu receptora insuliny (INSR)
Acta Angiol. 2010 Vol.16 suppl.A; s.A63 poz.34
IV Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Ossa, 22-24 kwietnia 2010 roku
85/422
Urszula Nawrot, Katarzyna Włodarczyk, Magdalena Wróbel, Anita Wasik, Tadeusz Dobosz.: Comparison of the utility of five commercial kits for extraction of DNA from aspergillus fumigatus spores
Acta Biochim.Pol. 2010 Vol.57 no.4; s.567-571
IF: 1.234
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
86/422
Małgorzata Małodobra, Paweł Bembnowicz, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Patrycja Szczepańska, Wojciech Kubicki, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban, Leszek Golonka, Tadeusz Dobosz.: Quantitative detection of DNA Escherichia coli using LTCC/PCR technology destined for water quality monitoring - first report
Acta Biochim.Pol. 2010 Vol.57 suppl.3; s.19 poz.P1.14
Central European Congress of Life Sciences "EUROBIOTECH 2010". Kraków, Poland, 20th-22nd September, 2010. Abstracts
87/422
Agata Radwańska, Alicja Witek, Dagmara Baczyńska, Tadeusz Dobosz.: The construction of plasmid vector with angiopoeitin-1 and its ectopic expression in human umbilical vein cells (HUVECs)
Acta Biochim.Pol. 2010 Vol.57 suppl.4; s.204 poz.P14.22
45th Meeting of the Polish Biochemical Society. Wisła, Poland, September 20th-23rd, 2010. Abstracts
88/422
Dagmara Baczyńska, Ewa Zduńczyk, Izabela Bomik, Tadeusz Dobosz, Maria Malicka-Błaszkiewicz.: The role of adherens junctions proteins expression on migration abilities of human colon adenocarcinoma cell lines
Acta Biochim.Pol. 2010 Vol.57 suppl.4; s.77 poz.P5.1
45th Meeting of the Polish Biochemical Society. Wisła, Poland, September 20th-23rd, 2010. Abstracts
89/422
Anna Sadakierska-Chudy, Jan Skóra, Piotr Barć, Dagmara Baczyńska, Urszula Kasprzykowska, Artur Pupka, Marek Ussowicz, Piotr Szyber, Tadeusz Dobosz.: Angiogenic therapy for critical lower limb ischemia
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.3; s.347-359
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
90/422
Kaye Ballantyne, Miriam Goedbloed, Rixun Fang, Onno Schaap, Oscar Lao, Andreas Wollstein, Ying Choi, Kate van Duijn, Mark Vermeulen, Silke Brauer, Ronny Decorte, Micaela Poetsch, Nicole von Wurmb-Schwark, Peter de Knijff, Damian Labuda, Helene Vezina, Hans Knoblauch, Rudiger Lessig, Lutz Roewer, Rafał Płoski, Tadeusz Dobosz, Lotte Henke, Jurgen Henke, Manohar R. Furtado, Manfred Kayser.: Mutability of Y-chromosomal microsatellites: rates, characteristics, molecular bases, and forensic implications
Am.J.Hum.Genet. 2010 Vol.87 no.3; s.341-353
IF: 11.680
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
91/422
R. Jacewicz, K. Lewandowski, J. Rupa-Matysek, M. Jędrzejczyk, P.M. Brzeziński, T[adeusz] Dobosz, A[nna] Jonkisz, S. Szram, M. Komarnicki, J. Berent.: Donor-derived DNA in hair follicles of recipients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
Bone Marrow Transplant. 2010 Vol.45 no.11; s.1638-1644
IF: 3.660
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
92/422
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, B[eata] Wojtczak, T[adeusz] Dobosz, M[agdalena] Kaliszewska, J[anusz] Dawiskiba.: Expression of LGALS3BP gene in thyroid tissues and peripherial blood lymphocytes as a potential prognostic factor for high malignancy type of papillary thyroid cancer five-year follow up
Endokrynol.Pol. 2010 T.61 nr 5; s.622
IV Konferencja Rak tarczycy. Zakopane, 20-22 maja 2010 roku
93/422
R[obert] Śmigiel, D[amian] Bednarczyk, A[rleta] Lebioda, A[leksandra] Jakubiak, T[adeusz] Dobosz, M. Błaszczyński, P. Prokural, W. Niedziela, D[ariusz] Patkowski.: Study of sonic hedgehog pathway genes in 80 patients with isolated and syndromic esophageal atresia - preliminary results
W:First International Workshop on Esophageal Atresia. Lille (France), May 27-28, 2010. Workshop booklet; s.41 poz.A003
W tekście błędnie D. Patlowski
94/422
Edyta Pawlak, Lidia Karabon, Iwona Włodarska-Polińska, Anna Jedynak, Anna Jonkisz, Anna Tomkiewicz, Jan Kornafel, Marcin Stępień, Agnieszka Ignatowicz, Arleta Lebioda, Tadeusz Dobosz, Irena Frydecka.: Influence of CTLA-4/CD28/ICOS gene polymorphisms on the susceptibility to cervical squamous cell carcinoma and stage of differentiation in the Polish population
Hum.Immunol. 2010 Vol.71 no.2; s.195-200
IF: 2.872
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
95/422
Robert Śmigiel, Damian Bednarczyk, Arleta Lebioda, Katarzyna Maścianica, Carlo Marcelis, Aleksandra Jakubiak, Tadeusz Dobosz, Mariusz Błaszczyński, Wojciech Niedziela, Han G. Brunner, Maria M. Sąsiadek, Dariusz Patkowski.: Udział czynników genetycznych w etiopatogenezie izolowanych i zespołowych form zarośnięcia przełyku
W:III Polski Kongres Genetyki; XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego; VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Lublin, 12-15 września 2010. Streszczenia; s.21 poz.W19
96/422
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, B[eata] Wojtczak, T[adeusz] Dobosz, M[agdalena] Kaliszewska, J[anusz] Dawiskiba.: Ekspresja genu LGALS3BP w tkance gruczołu tarczowego i limfocytach krwi obwodowej jako potencjalny czynnik prognostyczny raka brodawkowatego tarczycy o wysokiej złośliwości na przestrzeni 5 lat obserwacji
W:IV Konferencja Naukowa "Rak tarczycy"; II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Zakopane, 20-22 maja 2010. Program naukowy, streszczenia; s.127
97/422
Małgorzata Gacka, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Dorota Bednarska-Chabowska, Rajmund Adamiec, Anna Sadakierska-Chudy.: Proinflammatory and atherogenic activity of monocytes in Type 2 diabetes
J.Diabetes Complicat. 2010 Vol.24 no.1; s.1-8
IF: 2.147
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
98/422
Paweł Bembnowicz, Piotr Herbut, Patryk Halek, Helena Teterycz, Leszek J. Golonka, Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: The LTCC chip for electrochemical measurement of DNA concentration
J.Microelectron.Electron.Packag. 2010 Vol.7 no.4; s.220-222
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
99/422
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, B[eata] Wojtczak, T[adeusz] Dobosz, M[agdalena] Kaliszewska, J[anusz] Dawiskiba.: Expression of LGALS3BP gene in thyroid tissues and peripheral blood lymphocytes as a potential prognostic factor for high malignancy type of papillary thyroid cancer: five-year clinical follow up
Langenbecks Arch.Surg. 2010 Vol.395 no.4; s.482 poz.S7.O1
4th Biennial Congress of the European Society of Endocrine Surgeons (ESES). Vienna, May 13-15, 2010
100/422
Mikołaj Urbanowski, Paweł Socha, Paweł Dąbrowski, Wioletta Nowaczewska, Anna Sadakierska-Chudy, Tadeusz Dobosz, Krzysztof Stefaniak, Adam Nadachowski.: The first Neanderthal tooth found North of the Carpathian Mountains
Naturwissenschaften 2010 Vol.97 no.4; s.411-415
IF: 2.250
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
101/422
Magdalena Sękowska, Dorota Musiał, Arleta Lebioda, Iwona Chromik, Tadeusz Dobosz.: Heptaplex SNP - an allele frequencies database of the South-West Poland population = Heptaplex SNP - rozkład częstości alleli wybranych pozycji typu SNP w populacji dolnośląskiej
Probl.Forens.Sci. 2010 Vol.82; s.200-205
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
102/422
Patrycja Szczepańska, Wojciech Kubicki, Rafał Walczak, Anna Górecka-Drzazga, Jan A. Dziuban, Paweł Bembnowicz, Leszek Golonka, Anna Jonkisz, Małgorzata Małodobra, Anna Karpiewska, Tadeusz Dobosz.: Miniaturowy amplifikator DNA PCR
Przegl.Elektrotech. 2010 R.86 nr 10; s.99-101
IF: 0.242
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
103/422
Paweł Bembnowicz, Małgorzata Małodobra, Wojciech Kubicki, Patrycja Szczepańska, Anna Górecka-Drzazga, Jan Dziuban, Anna Jonkisz, Anna Karpiewska, Tadeusz Dobosz, Leszek Golonka.: Preliminary studies on LTCC based PCR microreactor
Sensor.Actuat.B-Chem. 2010 Vol.150 no.2; s.715-721
IF: 3.370
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
104/422
Renata Jacewicz, Krzysztof Lewandowski, Joanna Rupa, Maciej Jędrzejczyk, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Jarosław Berent.: Analiza genetyczno-sądowa materiałów od osób po przeszczepie komórek szpiku
W:XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Gdańsk, 16-18 września 2010 r. Streszczenia; s.136 poz.GR1
105/422
Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Agnieszka Worska, Tadeusz Dobosz.: Identyfikacja śliny poprzez wykrywanie bakterii Streptococcus salivarius przy użyciu PCR
W:XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Gdańsk, 16-18 września 2010 r. Streszczenia; s.146 poz.GR11
106/422
Tadeusz Dobosz, Elżbieta Kowalczyk, Anna Jonkisz, Danuta Petri, Barbara Świątek.: Możliwość wydania błędnej opinii w ustalaniu ojcostwa po badaniu DNA tylko u pozwanego i dziecka, bez matki
W:XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Gdańsk, 16-18 września 2010 r. Streszczenia; s.148 poz.GR13
107/422
Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Elżbieta Kowalczyk, Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: Polimorfizm wybranych markerów typu STR chromosomu X w populacji dolnośląskiej
W:XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Gdańsk, 16-18 września 2010 r. Streszczenia; s.165 poz.GP9
108/422
Iwona Chromik, M. Sękowska, A[rleta] Lebioda, D[orota] Musiał, T[adeusz] Dobosz.: Polymorphisms of 7 SNP in the Lower Silesian population
W:17th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors. Gdańsk, Poland, 7-9 May 2009; s.139
109/422
M[ałgorzata] Małodobra, D[orota] Bednarska-Chabowska, T[adeusz] Dobosz.: Zmiany molekularne w transporcie glukozy do limfocytów w cukrzycy typu 2
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D52 poz.41
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
110/422
Małgorzata Jaremko, Anna Sadakierska-Chudy, Tadeusz Dobosz.: Genotyping FOXA1 G559A polymorphism in breast cancer archival samples using the SNaPshot technique
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.1; s.19-24
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
111/422
Patrik Forszt, Agnieszka Pilecka, Małgorzata Małodobra, Joanna Markowska, Krzysztof Maksymowicz, Tadeusz Dobosz.: Single-nucleotide polymorphism association study of VDR and CDH1 genes and the risk of prostate cancer
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.3; s.215-220
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
112/422
Agnieszka Pilecka, R. Jankauskas, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, J. Jankauskiene, T[adeusz] Dobosz.: DNA identification of Radvilos (Radziwill) family remains by mtDNA and Y-chromosome analysis
W:Baltic Bioarchaeology Meeting "Bioarchaeology and forensic anthropology". Vilnius (Lithuania), 23-26 August 2009. Program and abstracts; s.30
113/422
M[ałgorzata] Małodobra, D[orota] Bednarska-Chabowska, T[adeusz] Dobosz, R[ajmund] Adamiec.: PIK3R1, SLC2A4 and PTPN1 expression level analysis and its association with insulin resistance development in type 2 diabetes patients
Eur.J.Hum.Genet. 2009 Vol.17 suppl.2; s.381 poz.P17.06
European Human Genetics Conference 2009. Vienna (Austria), May 23-26, 2009
114/422
Małgorzata Małodobra, Anna Sadakierska-Chudy, Dorota Bednarska-Chabowska, Tadeusz Dobosz, Rajmund Adamiec.: Ocena zależności pomiędzy polimorfizmami typu SNP w genach: PIK3R1, SLC2A4, PTPN1 a insulinoopornością w cukrzycy typu 2
W:II Lubelskie Konfronracje Medyczne. Lublin, 19-21 czerwca 2009 r.; s.19-20
115/422
Miriam Goedbloed, Mark Vermeulen, Rixun N. Fang, Maria Lembring, Andreas Wollstein, Kaye Ballantyne, Oscar Lao, Silke Brauer, Carmen Krüger, Lutz Roewer, Rüdiger Lessig, Rafał Ploski, Tadeusz Dobosz, Lotte Henke, Jürgen Henke, Manohar R. Furtado, Manfred Kayser.: Comprehensive mutation analysis of 17 Y-chromosomal short tandem repeat polymorphisms included in the AmpFlSTR R Yfiler R PCR amplification kit
Int.J.Legal Med. 2009 Vol.123 no.6; s.471-482
IF: 2.793
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
116/422
U[rszula] Nawrot, K[atarzyna] Włodarczyk, A. Wasik, A[nna] Sadakierska-Chudy, T[adeusz] Dobosz.: Comparison of the efficiency of DNA extraction from aspergillus fumigatus spores using five commercial kits and quantitative PCR
Mycoses 2009 Vol.52 suppl.1; s.94-95 poz.P217
4th Trends in Medical Mycology, Athens, Greece, 18-21 October 2009. Abstracts
117/422
R[obert] Śmigiel, D[amian] Bednarczyk, A[rleta] Lebioda, T[adeusz] Dobosz, K. Maścianica, K. Błaszczyński, A. Prokurat, W. Niedziela, D[ariusz] Patkowski.: Analiza genu SHH u 70 pacjentów z niedrożnością przełyku - wstępne wyniki badań własnych
Przegl.Chir.Dziec. 2009 T.4 nr 2-3; s.149
VII Sympozjum Chirurgiczno- Neonatologiczne "Optymalizacja diagnostyki i leczenia chirurgicznego wad wrodzonych u noworodków". Warszawa, 13-15 grudnia 2009 r.
118/422
M[ałgorzata] Bonar, A[nna] Jonkisz, T[adeusz] Dobosz.: Non-destructive DNA elution from blood stain paper - "Eat cake and still have cake"
W:The Sixth ISABS Conference on Human Genome Project Based Applications in Forensic Science, Anthropology and Individualized Medicine. Split, Croatia, June 1-5, 2009. Final program and abstracts; s.115
119/422
D[orota] Musiał, T[adeusz] Dobosz.: Selection of multiallelic SNP polymorphisms and allele frequency assessment in Lower Silesian population
W:The Sixth ISABS Conference on Human Genome Project Based Applications in Forensic Science, Anthropology and Individualized Medicine. Split, Croatia, June 1-5, 2009. Final program and abstracts; s.90
120/422
Paweł Bembnowicz, Dorota Nowakowska, Małgorzata Małodobra, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz, Leszek J. Golonka.: The LTCC-glass chip for gel electrophoresis
W:XXXIII International Conference of IMAPS-CPMT IEEE. Gliwice - Pszczyna, Poland, 21-24 September 2009. Proceedings [CD-ROM] ; [eds Piotr Kowalik, Krzysztof Waczyński]; Kraków : International Microelectronics and Packaging Society - Poland Chapter, 2009; s.66-69
121/422
Małgorzata Małodobra, Dorota Bednarska-Chabowska, Tadeusz Dobosz, Rajmund Adamiec.: Evaluation of the relationship between SNP polymorphism in PIK3R1, SLC2A4 and PTPN1 genes and insulin resistance in type 2 diabetes
Acta Biochim.Pol. 2008 Vol.55 suppl.4; s.146 poz.PV.7
Central European Congress of Life Sciences - EuroBiotech 2008. Kraków, Poland, 17th-19th October 2008. Abstracts
122/422
Tadeusz Łukieńczuk, Grażyna Dmochowska, Agnieszka Krzyżańska, Krzysztof Kaliszewski, Paweł Domosławski, Stanisław Półtorak, Jacek Rogoliński, Tadeusz Dobosz.: "Loss of microsatellite", a new type of microsatellitic change in the telomeric region of chromosomes, as a possible characteristic feature of papillary thyroid cancer - preliminary report
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.1; s.27-31
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
123/422
Anna Sadakierska-Chudy, Dagmara Baczyńska, Jan Skóra, Elżbieta Gębarowska, Artur Pupka, Tadeusz Dobosz.: Transfection efficiency and cytotoxicity of transfection reagents in human umbilical vein endothelial cells
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.6; s.625-634
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
124/422
Edyta Pawlak, Jacek Daroszewski, Lidia Karabon, Irena Frydecka, Mirosław Słowik, Anna Jedynak, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Tadeusz Dobosz, Marek Bolanowski.: Cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) gene polymorphisms and susceptibility to Graves' disease and Graves ophthalmopathy in a Lower Silesia region
Cent.Eur.J.Immunol. 2008 Vol.33 suppl.1; s.53-54 poz.4.115
XIII Congress of Polish Society of Experimental and Clinical Immunology. Kraków, 14-17 May 2008. Book of abstracts
125/422
Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: Genetic basics of insulin resistance and its role in type 2 diabetes pathogenesis
Diabetol.Dośw.Klin. 2008 T.8 nr 3; s.95-103
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
126/422
T[eresa] Żak, A[gnieszka] Zubkiewicz-Kucharska, M[ałgorzata] Małodobra, A[nna] Noczyńska, T[adeusz] Dobosz.: Analiza występowania genów układu HLA DRB1 oraz HLA DQA1 u dzieci i młodzieży ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 zamieszkującej Dolny Śląsk = HLA DQB1 and HLA DQA1 genotypes prevalence in children and adolescence with new-onset diabetes type 1 in the Lower Silesia region
Endokrynol.Pediatr. 2008 T.7 supl.1; s.51 poz.P10
XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Gdańsk, 4-6 września 2008 r. Streszczenia
127/422
A[gnieszka] Zubkiewicz-Kucharska, T[eresa] Żak, M[ałgorzata] Małodobra, A[nna] Noczyńska, T[adeusz] Dobosz.: Czy istnieje zależność między odsetkiem limfocytów T gammadelta we krwi obwodowej a genetycznymi czynnikami ryzyka u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1? = Is there an association of T gammadelta lymphocytes prevalence in peripheral blood and diabetes type 1 risk genotype in children with new-onset disease?
Endokrynol.Pediatr. 2008 T.7 supl.1; s.52 poz.P11
XVIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej. Gdańsk, 4-6 września 2008 r. Streszczenia
128/422
Edyta Pawlak, Jacek Daroszewski, Lidia Karabon, Irena Frydecka, Mirosław Słowik, Anna Jedynak, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Tadeusz Dobosz, Marek Bolanowski.: Związek polimorfizmów genu CTLA-4 z ryzykiem zachorowania na chorobę Gravesa-Basedowa i wystąpieniem orbitopatii tarczycowej w regionie Dolnego Śląska = Cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) gene polymorphisms and susceptibility to Graves' disease and Graves' orbitopathy in a Lower Silesia region.
Endokrynol.Pol. 2008 Vol.59 supl.A; s.73-74 poz.P4-9
XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Wrocław, 25-28 września 2008 roku
129/422
Rudiger Lessig, Jeanett Edelmann, Karlheinz Thiele, Valeri Kozhemyako, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz.: Results of Y-SNP typing in three different populations
Forensic Sci.Int.Genet.Suppl.Series 2008 Vol.1 no.1; s.219-221
Progress in Forensic Genetics 12 - Proceedings of the 22nd International ISFG Congress. Copenhagen, Denmark, 21-25 August 2007
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
130/422
K. Suwalska, E. Pawlak, L[idia] Karabon, A. Tomkiewicz, T[adeusz] Dobosz, D[onata] Urbaniak-Kujda, K[azimierz] Kuliczkowski, D[ariusz] Wołowiec, A. Jedynak, I[rena] Frydecka.: Association studies of CTLA-4, CD28, and ICOS gene polymorphisms with B-cell chronic lymphocytic leukemia in the Polish population
Hum.Immunol. 2008 Vol.69 no.3; s.193-201
IF: 3.061
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
131/422
Małgorzata Radwan-Oczko, Maria Boratyńska, Marek Ziętek, Tadeusz Dobosz.: Transforming growth factor-beta1 gene expression and cyclosporine A-induced gingival overgrowth: a pilot study
J.Clin.Periodontol. 2008 Vol.35 no.5; s.371-378
IF: 3.193
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
132/422
E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, L[eszek] Paradowski, A[nna] Sadakierska-Chudy, T[adeusz] Dobosz.: CARD 15 gene expression and activity and phenotype of Crohn's disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2008 Vol.2 nr 1; s.73 poz.P232
Abstracts of the 3rd ECCO Congress. Lyon (France), 28 February - 1 March 2008
133/422
E[lżbieta] Poniewierka, K[atarzyna] Neubauer, R[adosław] Kempiński, A[nna] Sadakierska-Chudy, T[adeusz] Dobosz.: Treatment influences CARD15 gene expression in Crohn's disease patients
J.Crohn's Colitis Suppl. 2008 Vol.2 nr 1; s.76 poz.P243
Abstracts of the 3rd ECCO Congress. Lyon (France), 28 February - 1 March 2008
134/422
Bogusław Paradowski, Dorota Celczyńska, Tadeusz Dobosz, Leszek Noga.: Polymorphism 174 G/C of interleukin 6 gene in Alzheimer's disease - preliminary report
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 nr 4; s.312-315
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
135/422
Anna Palko, Tadeusz Dobosz, Anna Sadakierska-Chudy.: Badanie mutacji C677T w genie MTHFR
Prace Nauk.Wydz.Chem.PWroc., Prace Badaw.Stud. 2008 nr 6; s.127-130
136/422
Ewa Waszczuk, Małgorzata Kosiara, Tadeusz Dobosz, Leszek Paradowski.: Celiac disease and diabetes mellitus
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.2; s.297-301
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
137/422
Andrzej Ossowski, Jarosław Piątek, Tadeusz Dobosz, Anna Sadakierska-Chudy, Anna Jonkisz, Magdalena Żołędziewska, Renata Jacewicz, Mirosław Parafiniuk, Jarosław Berent.: Identyfikacja genetyczna materiału kostnego z różnych okresów historycznych
Ann.Acad.Med.Stetin. 2007 T.53 supl.2; s.139-148
XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Szczecin, 27-29 września 2007 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
138/422
Aldona Adamczyk, Anna Sadakierska-Chudy, Jerzy Janoszka, Apoloniusz Rymkiewicz, Tadeusz Dobosz.: Halucynogenne grzyby - łysiczki (Psilocybe). Część II. Identyfikacja Psilocybe semilanceata przy pomocy techniki PCR
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2007 T.57 nr 3; s.285-288
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
139/422
Rajmund Adamiec, Małgorzata Gacka, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Dorota Bednarska-Chabowska, Anna Sadakierska-Chudy.: Stimulation of the peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma) and the expression of selected blood monocyte cytokine genes in diabetic macroangiopathy
Atherosclerosis 2007 Vol.194 no.2; s.e108-e115
IF: 4.287
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
140/422
Irena Frydecka, Katarzyna Suwalska, Edyta Pawlak, Lidia Karabon, Anna Tomkiewicz, Tadeusz Dobosz, Donata Urbaniak-Kujda, Kazimierz Kuliczkowski, Dariusz Wołowiec.: Gene polymorphisms of costimulatory molecules: CTLA-4/CD28/ICOS are associated woth B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
Blood 2007 Vol.110 no.11 part 1; s.618a poz.2074
49th Annual Meeting of the American Society of Hematology. Atlanta, Georgia, December 8-11, 2007. Abstracts
141/422
Małgorzata Małodobra, Arleta Lebioda, Filip Majda, Anna Skoczyńska, Tadeusz Dobosz.: Correlation of SNP polymorphism in GAD2 and PTPN1 genes with type 2 diabetes in obese people
Diabetol.Dośw.Klin. 2007 T.7 nr 5; s.220-224
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
142/422
Małgorzata Gacka, Dorota Bednarska-Chabowska, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Rajmund Adamiec.: Polimorfizm Pro12Ala receptora PPARgamma a hipotensyjny efekt tiazolidinedionu
Diabetol.Pol. 2007 T.14 nr 1; s.15 poz.U36
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Wisła, 10-13 maja 2007 r.
143/422
Małgorzata Tokarska, Ewa Barg, Beata Wikiera, Tadeusz Dobosz, Magdalena Żołędziewska, Katarzyna Brzezińska, Anna Jonkisz, Barbara Kosowska.: Multiplex minisequencing applied in detection of human functional CYP21 gene mutations
Endokrynol.Diabetol.Chor.Przem.Materii Wieku Rozw. 2007 T.13 nr 4; s.183-186
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
144/422
M[ałgorzata] Gacka, T[adeusz] Dobosz, S. Szymaniec, D[orota] Bednarska-Chabowska, R[ajmund] Adamiec.: Influence of the peroxisome proliferator - activated receptor gamma (PPARgamma) on blood pressure values in patients with type 2 diabetes
W:European Association for the Study of Diabetes Hypertension in Diabetes Study Group HID 2007 - 12th Scientific Meeting. Wrocław, Poland, 12-14 April 2007; s.17
145/422
Agnieszka Krzyżańska, Rimantas Jankauskas, Arleta Lebioda, Jurate Jankauskiene, Tadeusz Dobosz.: Identification of Radvilos (Radziwill) family burial in former Dubingiai castle by using semi-destructive method of DNA isolation from teeth
Forensic Sci.Int. 2007 Vol.169 suppl.1; s.S23-S24 poz.GEN-SER-TO-06
Proceedings of the 6th International Congress of the Baltic Medico-Legal Association "New technologies in forensic medicine". Vilnus, 14-16 June 2007
146/422
I[rena] Frydecka, K. Suwalska, A. Tomkiewicz, E. Pawlak, L[idia] Karabon, T[adeusz] Dobosz, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, K[azimierz] Kuliczkowski, D[ariusz] Wołowiec.: CD28 and ICOS gene polymorphisms are associated with Bcell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
Haematologica 2007 Vol.92 suppl.1; s.409 poz.1111
12th Congress of the European Hematology Association. Vienna, Austria, June 7-10, 2007. Abstract book
147/422
Bogusław Paradowski, Małgorzata Jaremko, Tadeusz Dobosz, Jerzy Leszek, Leszek Noga.: Evaluation of CSF-Chlamydia pneumoniae, CSF-tau, and CSF-Abeta42 in Alzheimer's disease and vascular dementia
J.Neurol. 2007 Vol.254 no.2; s.154-159
IF: 2.477
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
148/422
Tanja Lippmann, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz, Elisabeth Petrasch-Parwez, Jorg T. Epplen, Gabriele Dekomien.: Haplotype-defined linkage region for gPRA in Schapendoes dogs
Mol.Vis.(on-line) 2007 Vol.13; s.174-180
IF: 2.329
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
Adres url:
149/422
Małgorzata Gacka, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Dorota Bednarska-Chabowska, Arleta Lebioda, Rajmund Adamiec.: Ocena wpływu agonisty receptora PPARg[amma] na wartości ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 w zależności od polimorfizmu Pro12Ala genu receptora PPAR g[amma]. Doniesienia wstępne
Nadciśnienie Tętn. 2007 T.11 nr 3; s.215-222
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
150/422
Małgorzata Gacka, Dorota Bednarska-Chabowska, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Urszula Jakobsche, Arleta Lebioda, Rajmund Adamiec.: Polimorfizm Pro12Ala genu receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów gamma a procesy immunologiczne w cukrzycy typu 2 wikłanej insulinoopornością. Doniesienia wstępne
Przegl.Lek. 2007 T.64 nr 6; s.393-397
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
151/422
Bogusław Paradowski, D[orota] Celczyńska, T[adeusz] Dobosz.: Polimorfizm DAPK1 w chorobie Alzheimera
Psychogeriatr.Pol. 2007 Vol.4 nr 4; s.219
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Wrocław, 6-7 grudnia 2007 r.
152/422
A[gnieszka] Krzyżańska, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, A. Ciciała, M. Sarzyńska, G[rażyna] Dmochowska, T[adeusz] Dobosz.: Characterization of new miniSTR kit to aid analysis of degraded DNA in PCR multiplex
W:The Fifth ISABS Conference in Forensic Genetics and Molecular Antropology. Split, Croatia, September 3-7, 2007. Final program and abstracts; s.93 poz.3892
153/422
A[gnieszka] Krzyżańska, T[adeusz] Dobosz.: Non-destructive method of DNA extraction from teeth and bones
W:The Fifth ISABS Conference in Forensic Genetics and Molecular Antropology. Split, Croatia, September 3-7, 2007. Final program and abstracts; s.72 poz.1638
154/422
E. Pawlak, J[acek] Daroszewski, L[idia] Karabon, I[rena] Frydecka, M[irosław] Słowik, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, T[adeusz] Dobosz, M[arek] Bolanowski.: CTLA-4 gene polymorphisms and natural soluble CTLA-4 protein in Grave's Disease (GD) in Polish population
Tissue Antigens 2007 Vol.69 no.5; s.457 poz.P-141
21st European Immunogenetics and Histocompatibility Conference. Barcelona, Spain, 5-8 May, 2007. Abstract book
155/422
L[idia] Karabon, E. Pawlak, A. Tutak, M[arek] Kiełbiński, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, T[adeusz] Dobosz, K[azimierz] Kuliczkowski, I[rena] Frydecka.: The analysis of association of the 2q33 region containing CD28-CTLA-4-lCOS genes with multiple myeloma
Tissue Antigens 2007 Vol.69 no.5; s.456-457 poz.P-140
21st European Immunogenetics and Histocompatibility Conference. Barcelona, Spain, 5-8 May, 2007. Abstract book
156/422
Agnieszka Krzyżańska, Grażyna Dmochowska, Tadeusz Łukieńczuk, Krzysztof Kaliszewski, Paweł Domosławski, Tadeusz Dobosz.: Utrata mikrosatelitów (LOM) w regionach telomerowych chromosomów w guzach tarczycy
W:V Konferencja Sekcji Endokrynologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Poznań, 28-30 marca 2007. Program, streszczenia; sesja III
157/422
A[gnieszka] Krzyżańska, M[agdalena] Żołędziewska, S. Gronkiewicz, T[adeusz] Dobosz.: Amplifikacja dna M. Tuberculosis w średniowiecznych kościach ze zmianami morfologicznymi
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Szczecin, 27-29 września 2007. Abstrakty; s.152 poz.PH-10
158/422
A[rleta] Lebioda, B[eata] Bartnik, T[adeusz] Dobosz.: Badanie pokrewieństwa bł. Czesława i św. Jacka Odrowążów
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Szczecin, 27-29 września 2007. Abstrakty; s.78-79 poz.RH-4
159/422
A[gnieszka] Krzyżańska, R. Jankauskas, T[adeusz] Dobosz.: Genetyczne badanie zębów rodu Radziwiłłów z krypty pałacu w Dubinkach
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Szczecin, 27-29 września 2007. Abstrakty; s.155 poz.PH-16
160/422
A. Ossowski, J. Piątek, T[adeusz] Dobosz, A[nna] Jonkisz, A[nna] Sadakierska-Chudy, M. Parafiniuk.: Identyfikacja genetyczna materiału kostnego z różnych okresów historycznych
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Szczecin, 27-29 września 2007. Abstrakty; s.82-83 poz.RH-9
161/422
J. Nogaj-Chachaj, M[agdalena] Żołędziewska, A[rleta] Lebioda, A[nna] Jonkisz, G[rażyna] Dmochowska, T[adeusz] Dobosz.: Mikrosatelitarny i mitochondrialny profil dna z kości neolitycznej ze stanowiska archgeologicznego w Karmanowicach
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Szczecin, 27-29 września 2007. Abstrakty; s.154-155 poz.PH-15
162/422
G[rażyna] Dmochowska, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, J[oanna] Markowska, T[adeusz] Dobosz.: Ocena skuteczności oznaczania cech genomowych i mitochondrialnych dna w ludzkich kościach przy zastosowaniu techniki niszczącej
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Szczecin, 27-29 września 2007. Abstrakty; s.154 poz.PH-14
163/422
E. Raczek, M. Sanak, G. Kaczmarczyk, D. Piniewska, E[lżbieta] Kowalczyk, T[adeusz] Dobosz, M. Ciesielka, P. Kozioł.: Wariant alleliczny STR D13S317*6 jest charakterystyczny dla populacji polskiej
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Szczecin, 27-29 września 2007. Abstrakty; s.161-162 poz.PH-25
164/422
T[adeusz] Dobosz, B. Młodziejowski.: Zawiłe koleje odtwarzania wyglądu oblicza bł. Czesława, patrona Wrocławia
W:XIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Szczecin, 27-29 września 2007. Abstrakty; s.82 poz.RH-8
165/422
I[rena] Frydecka, E. Pawlak, J[acek] Daroszewski, L[idia] Karabon, M[irosław] Słowik, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, T[adeusz] Dobosz, M[arek] Bolanowski.: CTLA-4/CT-60 and CTLA-4/JO-31 polymorphisms in Graves' disease in a Polish population of Lower Silesia region
W:31st Annual Meeting of the European Thyroid Association. Naples, Italy, September 2-6, 2006. Abstract book; s.155 poz.P261
166/422
M[ałgorzata] Gacka, T[adeusz] Dobosz, S. Szymaniec, D[orota] Bednarska-Chabowska, R[ajmund] Adamiec.: Makroangiopatia cukrzycowa kończyn dolnych a ekspresja syntezy wybranych cytokin monocytów krwi obwodowej
Acta Angiol. 2006 Vol.12 suppl.A; s.A66 poz.19
II Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Wisła, 20-23 kwietnia 2006 roku
167/422
Robert Śmigiel, Agnieszka Stembalska, Aleksander Stal, Anna Jonkisz, Alicja Trusewicz, Tadeusz Dobosz, Zygmunt Grzebieniak, Maria Sąsiadek.: Badania niestabilności mikrosatelitarnej u pacjentów chorych na raka jelita grubego leczonych na Dolnym Śląsku
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.1; s.29-36
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
168/422
Iwona Włodarska-Polińska, Edyta Pawlak, Katarzyna Suwalska, Tadeusz Dobosz, Stanisław Potoczek, Jan Kornafel, Irena Frydecka.: Lack of association between CD28 gene polymorphism and cervical cancer in Lower Silesian population
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.4; s.595-598
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
169/422
Agnieszka Krzyżańska, Elżbieta Kowalczyk, Joanna Markowska, Tadeusz Dobosz.: Loci STR D2S1338 i D19S433 w próbce populacyjnej z terenu Dolnego Śląska
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2006 T.56 nr 4; s.236-238
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
170/422
A[nna] Skoczyńska, E[wa] Barg, A[rkadiusz] Derkacz, T[adeusz] Dobosz, R[afał] Poręba, A[rleta] Lebioda, B[arbara] Turczyn.: Peroxisome proliferator activated receptor or lipoprotein lipase polymorphism in children born with low birth weight related to atherosclerotic men
Atherosclerosis Suppl. 2006 Vol.7 no.3; s.137 poz.Mo-P6:415
XIV International Symposium on Atherosclerosis. Rome (Italy), June 18-22, 2006. Abstracts
171/422
Irena Frydecka, Edyta Pawlak, Lidia Karabon, Ewa Sowińska, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Tadeusz Dobosz, Katarzyna Suwalska, Anna Tutak, Kazimierz Kuliczkowski.: Association of T cell costimulatory and downregulatory gene polymorphisms and susceptibility to multiple myeloma
Blood 2006 Vol.108 no.11 part 2; s.339b poz.5002
48th Annual Meeting of the American Society of Hematology. Orlando, Florida, December 9-12, 2006. Abstracts
172/422
Monika Świszczorowska, Arleta Lebioda, Barbara Świątek, Grażyna Dmochowska, Barbara Kosowska, Tadeusz Dobosz.: Sequence of orangutan (pongo pygmaeus) FOXP2 gene
Electron.J.Pol.Agric.Univ., Vet.Med. 2006 Vol.9 no.4; poz.46
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
173/422
Krzysztof Kaliszewski, Tadeusz Łukieńczuk, Tadeusz Dobosz, Marta Rzeszutko, Anna Sadakierska-Chudy.: Analiza ekspresji genu LGALS3BP w tkance gruczołu tarczowego i limfocytach krwi obwodowej u chorych z rakiem brodawkowatym tarczycy
Endokrynol.Pol. 2006 T.57 supl.A; s.A38-A44
III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy". Szczyrk, 23-25 marca 2006 roku
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
174/422
Tadeusz Łukieńczuk, Krzysztof Kaliszewski, Magdalena Żołędziewska, Anna Jonkisz, Grażyna Dmochowska, Mirosław Dobrut, Jacek Rogoliński, Tadeusz Dobosz.: Polimorfizmy typu SNP w obrębie genu LGALS3BP u chorych z łagodnymi i złośliwymi nowotworami tarczycy
Endokrynol.Pol. 2006 T.57 supl.A; s.A45-A51
III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy". Szczyrk, 23-25 marca 2006 roku
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
175/422
R[obert] Śmigiel, A[rleta] Lebioda, D[ariusz] Patkowski, K[arolina] Pesz, J[erzy] Czernik, T[adeusz] Dobosz, M[aria] M. Sąsiadek.: Specific RET polymorphisms contributing to Horschprung patient's phenotype
Eur.J.Hum.Genet. 2006 Vol.14 suppl.1; s.336 poz.P1076
European Human Genetics Conference 2006 in conjuction with the European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics. Amsterdam (The Netherlands), May 6-9, 2006. Programme and abstracts
176/422
B[ogusław] Paradowski, D[orota] Celczyńska, T[adeusz] Dobosz.: Polymorphism of interleukin-6 in the dementia of various etiology
Eur.J.Neurol. 2006 Vol.13 suppl.2; s.197-198 poz.P2114
10th Congress of the European Federation of Neurological Societies - EFNS. Glasgow (UK), September 2-5, 2006
177/422
Małgorzata Gacka, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Dorota Bednarska-Chabowska, Rajmund Adamiec, Urszula Jakobsche.: Czy receptor PPARg[amma] może kontrolować ekspresję syntezy cytokin w monocytach chorych na cukrzycę? = Can receptor PPARg[amma] regulate expression of cytokines in monocytes in diabetes mellitus?
W:III Karpacka Konferencja Diabetologiczna. Wisła, 18-21. 05. 2006. Program; poz.O-11
178/422
Małgorzata Gacka, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Dorota Bednarska-Chabowska, Rajmund Adamiec, Urszula Jakobsche.: Ocena wpływu polimorfizmu Pro12A1a genu receptora PPARg[amma] na wyniki terapii tiazolidinedionami. Doświadczenia własne = Influence of the Pro 12 Ala polymorphism of the peroxisome proliferator activated receptor g[amma] - 2 (PPARg[amma]-2) gene on results of rosiglitazone therapy. Own experience
W:III Karpacka Konferencja Diabetologiczna. Wisła, 18-21. 05. 2006. Program; poz.O-10
179/422
T[adeusz] Łukieńczuk, K[rzysztof] Kaliszewski, M[agdalena] Żołędziewska, A[nna] Jonkisz, G[rażyna] Dmochowska, M. Dobrut, J. Rogoliński, T[adeusz] Dobosz.: Polimorfizmy typu SNP w obrębie genu LGALS3BP u chorych z łagodnymi i złośliwymi nowotworami tarczycy
W:III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy". Szczyrk, 23-25 marca 2006; s.185 poz.83
180/422
Monika Jasek, Wioleta Łuszczek, Andrzej Obojski, Beata Winiarska, Katarzyna Hałubek, Izabela Nowak, Maria Mańczak, Andrzej Wiśniewski, Andrzej Pawlik, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Edyta Majorczyk, Tadeusz Dobosz, Piotr Kuśnierczyk.: Distribution of CTLA-4 polymorphisms in allergic asthma
Int.Arch.Allergy Immunol. 2006 Vol.141 no.3; s.223-229
IF: 2.524
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
181/422
Robert Śmigiel, Arleta Lebioda, Dariusz Patkowski, Jerzy Czernik, Tadeusz Dobosz, Karolina Pesz, Monika Kaczmarz, Maria M. Sąsiadek.: Single nucleotide polymorphisms in the RET gene and their correlations with Hirschsprung disease phenotype
J.Appl.Genet. 2006 Vol.47 no.3; s.261-267
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
182/422
Dorota Bednarska-Chabowska, Małgorzata Gacka, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Rajmund Adamiec.: Czy rozwój makroangiopatii cukrzycowej warunkuje polimorfizm Pro12Ala genu receptora PPAR-g[amma]?
Med.Dypl. 2006 wyd. spec. supl.12; s.77-78 poz.O24
Aktualne dyskutowane zagadnienia w dziedzinie kardiodiabetologii : materiały przygotowane przez wykładowców I Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Łódź, 11-13 maja 2006 r.
183/422
M[ałgorzata] Gacka, T[adeusz] Dobosz, D[orota] Bednarska-Chabowska, R[ajmund] Adamiec.: Tiazolidinediony a zespół metaboliczny. Doświadczenia własne
Med.Dypl. 2006 wyd. spec. supl.12; s.90 poz.P45
Aktualne dyskutowane zagadnienia w dziedzinie kardiodiabetologii : materiały przygotowane przez wykładowców I Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego. Łódź, 11-13 maja 2006 r.
184/422
Urszula Nawrot, K[atarzyna] Włodarczyk, A[nna] Sadakierska-Chudy, T[adeusz] Dobosz, Anna Przondo-Mordarska.: Wstępne badania kinetyki wydzielania proteazy aspartylowej oraz ekspresji genu SAP-2 w klinicznych izolatach Candida albicans = Preliminary investigations on kinetics of proteolytic activity and SAP-2 gene expression in clinical Candida albicans isolates
Mikol.Lek. 2006 T.13 supl.1; s.74-75 poz.SPL.6
XII Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Mikologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego "Mikologia 2006". Białowieża, 20-24. 09. 2006 r.
185/422
Tadeusz Dobosz.: Genetyka sądowa
W:Na pograniczu chemii i biologii. T.14 ; pod red. Henryka Koroniaka, Jana Barciszewskiego; Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006; s.309-324
ISBN: 83-232-1728-9
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
186/422
Małgorzata Gacka, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Dorota Bednarska-Chabowska, Urszula Jakobsche, Rajmund Adamiec.: Ocena wpływu agonisty receptora PPARg[amma] na wartości ciśnienia tętniczego u osób z cukrzycą typu 2 w zależności od polimorfizmu Pro12Ala genu receptora PPARg[amma]. Doniesienie wstępne
Nadciśnienie Tętn. 2006 T.10 nr 5; s.438 poz.R39
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Kraków, 5-7 października 2006 r. Streszczenia
187/422
J[akub] Śliwa, M[arian] St. Gabryś, M[ałgorzata] Czyżewska, D[orota] Celczyńska, T[adeusz] Dobosz.: Intrauterine device and colonization of the uterus with pathogens and the risk of pelvic inflammatory disease - the state of knowledge
Pol.J.Environ.Stud. 2006 Vol.15 no.2B part 5; s.1610-1613
W tekście błędnie D. Celszyńska
IF: 0.353
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
188/422
J[akub] Śliwa, M[arian] St. Gabryś, M[ałgorzata] Czyżewska, D[orota] Celczyńska, T[adeusz] Dobosz.: Microbiological evaluation of the uterine cavity in women with endometrial polyps by means of transcervical washing of the endometrium - description of the method
Pol.J.Environ.Stud. 2006 Vol.15 no.2B part 3; s.743-746
W tekście błędnie D. Celszyńska
IF: 0.353
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
189/422
Jan Skóra, Anna Sadakierska-Chudy, Artur Pupka, Jan Biegus, Piotr Barć, Dagmara Baczyńska, Dariusz Janczak, Sylwia Zacharska, Maciej Ugorski, Tadeusz Dobosz, Piotr Szyber.: Zastosowanie plazmidu VEGF165 w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych
Pol.Merkur.Lek. 2006 T.20 nr 120; s.655-659
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
190/422
A[gnieszka] Krzyżańska, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, J[oanna] Markowska, G[rażyna] Dmochowska, B[eata] Bartnik, T[adeusz] Dobosz.: Isolation of aDNA: procedure semi-destructive for the specimen
W:The 8th International Conference on Ancient DNA and Associated Biomolecules. Łódź, Poland, 16-19 October 2006. Program and abstracts;
191/422
T[adeusz] Dobosz, E[lżbieta] Kowalczyk, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, B[eata] Bartnik.: Allele frequences in selected STR systems in South-West Poland
W:XXth Congress of International Academy of Legal Medicine. Budapest, Hungary, 23-26 August 2006. Abstract book; s.435 poz.PG10
192/422
T[adeusz] Dobosz, J[an] Spychała, M. Kuliczkowski, A[gnieszka] Dobosz, R. Jaworski.: Heavy-metals air gun poisoning bullets - a myth or reality?
W:XXth Congress of International Academy of Legal Medicine. Budapest, Hungary, 23-26 August 2006. Abstract book; s.210 poz.PP22
193/422
M[ałgorzata] Gacka, T[adeusz] Dobosz, S. Szymaniec, D[orota] Bednarska-Chabowska.: Can polymorphism Pro12Ala change activity of agonists PPARg[amma] in relation to the vascular endothelium state?
W:3rd International Symposium on PPARS Efficacy and Safety "From basic sciences to clinical applications". Monte Carlo (Monaco), March 19-23, 2005. Abstract book; s.42
194/422
M[ałgorzata] Gacka, T[adeusz] Dobosz, S. Szymaniec, D[orota] Bednarska-Chabowska, R[ajmund] Adamiec.: Clinical consequence of new polymorphism PPAR g[amma] Pro40Ala and 276C/G for diabetes mellitus t.2
W:3rd International Symposium on PPARS Efficacy and Safety "From basic sciences to clinical applications". Monte Carlo (Monaco), March 19-23, 2005. Abstract book; s.37
195/422
M[ałgorzata] Gacka, T[adeusz] Dobosz, S. Szymaniec, D[orota] Bednarska-Chabowska, R[ajmund] Adamiec.: Influence of polymorphism Pro12Ala on inflammatory processes and endothelium destruction
W:3rd International Symposium on PPARS Efficacy and Safety "From basic sciences to clinical applications". Monte Carlo (Monaco), March 19-23, 2005. Abstract book; s.36
196/422
M[ałgorzata] Gacka, D[orota] Bednarska-Chabowska, T[adeusz] Dobosz, S[tanisław] Szymaniec, R[ajmund] Adamiec.: Czy aterogeneza może zależeć od polimorfizmu Pro12Ala receptora PPARγ
Acta Angiol. 2005 Vol.11 no.2; s.140-141
Abstracts of the Scientific Conference of Polish Society for Vascular Surgery. Białowieża, 26-29 May 2005
197/422
K. Suwalska, A. Tutak, E. Pawlak, D[ariusz] Wołowiec, K[azimierz] Kuliczkowski, T[adeusz] Dobosz, I[rena] Frydecka.: The role of CTLA-4 gene polymorphism in susceptibility to B-CLL
Acta Haematol.Pol. 2005 T.36 supl.1; s.193 poz.20
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów "Przewlekłe choroby mielo- i limfoproliferacyjne". Lublin, 19-21 maja 2005 r.
198/422
K. Suwalska, A. Tutak, E. Pawlak, D[ariusz] Wołowiec, S[tanisław] Potoczek, T[adeusz] Dobosz, K[azimierz] Kuliczkowski, I[rena] Frydecka.: Związek polimorfizmu genów CTLA-4 i CD28 z ryzykiem zachorowania na B-PBL w populacji polskiej
Acta Haematol.Pol. 2005 T.36 supl.2; s.296-297 poz.252
XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Wisła, 8-10 września 2005 r.
199/422
Janusz Patkowski, Krzysztof Wytrychowski, Anna Jonkisz, Grażyna Nadobna, Tadeusz Dobosz.: Ekspresja mRNA receptorów histaminowych typu H1 i H2 w limfocytach krwi obwodowej w astmie wrażliwej i opornej na glikokortykosteroidy
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.4; s.703-709
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
200/422
Agnieszka Stembalska, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz, Maria Sąsiadek.: Polimorfizm kodonu 129 w genie prnp w populacji Dolnego Śląska
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.4; s.671-675
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
201/422
Jerzy Janoszka, Apoloniusz Rymkiewicz, Tadeusz Dobosz.: Halucynogenne grzyby - łysiczki (Psylocibe). Część I. Charakterystyka, skutki zażycia, rozpoznawanie
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2005 T.55 nr 3; s.215-219
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
202/422
R[obert] Śmigiel, A[rleta] Lebioda, D[ariusz] Patkowski, R[yszard] Ślęzak, J[erzy] Czernik, T[adeusz] Dobosz, M[aria] Sąsiadek.: Molecular pathogenesis of Hirschprung disease - the significance of polymorphisms of RET gene
Arch.Perinat.Med. 2005 Vol.11 suppl.; s.20 poz.S12
The 8th European Symposium "Prevention of congenital anomalies". Poznań, June 9-10, 2005
203/422
A[nna] Skoczyńska, T[adeusz] Dobosz, R[afał] Poręba, B[arbara] Turczyn, A[rkadiusz] Derkacz, M[agdalena] Żołędziewska, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda.: The dependence of serum interleukin-6level on PPAR-alpha polymorphism in men with coronary atherosclerosis
Atherosclerosis Suppl. 2005 Vol.6 no.1; s.78-79 poz.W12-P-069
75th European Atherosclerosis Society Congress. Prague (Czech Republic), 23-26 April 2005
204/422
Małgorzata Gacka, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Dorota Bednarska-Chabowska, Rajmund Adamiec.: Procesy autoimmunologiczne i cytokiny promiażdżycowe a polimorfizm Pro12Ala = Autoimmunological and antiatheromatosous processes in relation to the polymorphism Pro12Ala
Diabetol.Pol. 2005 Vol.12 nr 1; s.119 poz.119
X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Warszawa,12-14 maja 2005 r.
205/422
R[obert] Śmigiel, A[rleta] Lebioda, D[ariusz] Patkowski, R[yszard] Ślęzak, J[erzy] Czernik, T[adeusz] Dobosz.: Polymorphisms of RET gene involved in aetiology of Hirschsprung disease
Eur.J.Hum.Genet. 2005 Vol.13 suppl.1; s.265 poz.P0852
European Human Genetics Conference 2005. Prague (Czech Republic), May 7-10, 2005. Final programme and abstracts
206/422
M. Dobrut, M[ałgorzata] Jaremko, M. Konopacka, J. Rogoliński, T[adeusz] Dobosz.: Preliminary genetic investigation of the patient with atypical long term malignant melanoma process
Eur.J.Hum.Genet. 2005 Vol.13 suppl.1; s.204 poz.P0576
European Human Genetics Conference 2005. Prague (Czech Republic), May 7-10, 2005. Final programme and abstracts
207/422
Anna Skoczyńska, Tadeusz Dobosz, Rafał Poręba, Barbara Turczyn, Arkadiusz Derkacz, Magdalena Żołędziewska, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda.: The dependence of serum interleukin-6 level on PPAR-alpha polymorphism in men with coronary atherosclerosis
Eur.J.Intern.Med. 2005 Vol.16 no.7; s.501-506
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
208/422
R. Lessig, M[agdalena] Żołędziewska, K. Fahr, J. Edelmann, M. Kostrzewa, T[adeusz] Dobosz, W.J. Kleemann.: Y-SNP-genotyping - a new approach in forensic analysis
Forensic Sci.Int. 2005 Vol.154 no.2-3; s.128-136
IF: 1.577
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
209/422
K. Suwalska, I[rena] Frydecka, A. Tutak, E. Pawlak, D[ariusz] Wołowiec, K[azimierz] Kuliczkowski, T[adeusz] Dobosz.: Cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) gene polymorphism and susceptibility to B-cell chronic lymphoblastic leukemia
Haematologica 2005 Vol.90 suppl.2; s.398 poz.1018
10th Congress of the European Hematology Association. Stockholm (Sweden), June 2-5, 2005. Abstract book
210/422
Manfred Kayser, Oscar Lao, Katja Anslinger, Christa Augustin, Grażyna Bargel, Jeanett Edelmann, Sahar Elias, Marielle Heinrich, Jürgen Henke, Lotte Henke, Anett Illing, Anna Jonkisz, Piotr Kuźniar, Arleta Lebioda, Rüdiger Lessig, Sławomir Lewicki, Agnieszka Maciejewska, Dorota Marta Monies, Ryszard Pawłowski, Micaela Poetsch, Dagmar Schmid, Ulrike Schmidt, Peter M. Schneider, Reinhard Szibor, Rudolf Wegener, Marcin Woźniak, Magdalena Żołędziewska, Lutz Roewer, Tadeusz Dobosz, Rafał Płoski.: Significant genetic differentiation between Poland and Germany follows present-day political borders, as revealed by Y-chromosome analysis
Hum.Genet. 2005 Vol.117 no.5; s.428-443
IF: 4.331
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
211/422
Olga Haus, Sabina Kotlarek-Haus, Kazimierz Kuliczkowski, Izabela Makowska, Leszek Noga, Tadeusz Dobosz, Małgorzata Szczepaniak, Hanna Janiszewska.: Kariotyp komórek szpiku przy rozpoznaniu przewlekłej białaczki szpikowej. Korelacja z danymi hematologicznymi i przebiegiem klinicznym choroby u 120 chorych
Med.Biol.Sci. 2005 T.19 nr 1; s.55-61
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
212/422
Tadeusz Dobosz.: Ruchome granice genetyki kryminalistycznej
W:Nauka wobec prawdy sądowej : księga pamiątkowa ku czci profesora Zdzisława Kegla ; red. Ryszard Jaworski, Maciej Szostak; Wrocław : Katedra Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005; s.99-108
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
213/422
B[ogusław] Paradowski, M[ałgorzata] Jaremko, T[adeusz] Dobosz, J[erzy] Leszek.: Obecność Chlamydia pneumoniae, białka tau i Aβ42 w płynie mózgowo-rdzeniowym u chorych z chorobą Alzheimera i otępieniem naczyniopochodnym = Evaluation of CSF-Chlamydia pneumoniae, CSF-tau and CSF-Aβ42 in Alzheimer's disease and vascular dementia
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S163 poz.U46
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
214/422
Małgorzata Gacka, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Dorota Bednarska-Chabowska, Rajmund Adamiec.: Polimorfizm Pro2Ala genu receptora PPARg[amma] a procesy destrukcyjne śródbłonka u chorych na cukrzycę typu 2
Pol.Arch.Med.Wewn. 2005 T.114 nr 5 (11); s.1055-1065
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
215/422
M[ałgorzata] Radwan-Oczko, M[aria] Boratyńska, T[adeusz] Dobosz, M[arek] Ziętek.: Polimorfizm genu transformującego czynnik wzrostu - beta 1 (TGF-β1) a występowanie przerostu dziąseł u pacjentów po przeszczepie nerki, leczonych cyklosporyną A
W:Problemy opieki stomatologicznej nad populacją wieku rozwojowego w Poznaniu w latach 1996-2005 ; pod red. Marii Borysewicz-Lewickiej; Poznań : Wydawnictwo Miejskie, 2005; s.132
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XII Zjazdu Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS "Aktualne problemy w stomatologii wieku rozwojowego"
216/422
Bożena Bidzińska-Speichert, Marek Demissie, Urszula Tworowska, Ryszard Ślęzak, Tadeusz Dobosz, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Andrzej Milewicz.: Poziom leptyny i występowanie polimorfizmu Pro12Ala i Pro115Gln genu PPARg[amma]2 u kobiet z czynnościowym hiperandrogenizmem. Raport wstępny
Przegl.Lek. 2005 T.62 nr 9; s.833-837
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
217/422
Bogusław Paradowski, D[orota] Celczyńska, T[adeusz] Dobosz.: Polimorfizm interleukiny 6 w chorobie Alzheimera
Psychogeriatr.Pol. 2005 Vol.2 no.4; s.413
II Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, Alzheimer Wernicke Memorial Symposium "Neuropsychiatria i Neuropsychologia w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych wieku podeszłego w nawiązaniu do osiągnięć naukowych Aloisa Alzheimera i Carla Wernickego". Wrocław, 8-9 grudnia 2005
218/422
A[nna] Jonkisz, T[adeusz] Dobosz, J. Edelmann, R. Lessig.: Y-chromosome SNP-genotyping using multiplex methods
Rechtsmedizin 2005 Vol.15 no.4; s.317 poz.P73
Sixth International Symposium on Advances in Legal Medicine (ISALM); 84. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Hamburg, 19th-24th September 2005. Abstracts
219/422
M[ałgorzata] Bilińska, I[rena] Frydecka, L[eszek] Noga, T[adeusz] Dobosz, M[agdalena] Żołędziewska, K. Suwalska, A. Tutak, A[nna] Pokryszko-Dragan.: Progression of multiple sclerosis is associated with exon 1 CTLA-4 gene polymorphism
Acta Neurol.Scand. 2004 Vol.110 no.1; s.67-71
IF: 1.712
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
220/422
Urszula Tworowska, Marek Demissie, Bożena Bidzińska, Ryszard Ślęzak, Tadeusz Dobosz, Marek Bolanowski, Andrzej Milewicz.: Incidence of the vitamin D receptor gene FokI and BsmL polymorphisms in Polish men and women from Lower Silesia Region
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.1 suppl.1; s.23-27
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
221/422
Irena Frydecka, Jacek Daroszewski, Katarzyna Suwalska, Magdalena Żołędziewska, Anna Tutak, Mirosław Słowik, Stanisław Potoczek, Tadeusz Dobosz.: CTLA-4 (CD152) gene polymorphism at position 49 in exon 1 in Graves' disease in a Polish population of the Lower Silesia region
Arch.Immunol.Ther.Exp. 2004 Vol.52 no.5; s.369-374
IF: 0.663
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
222/422
Marcin Stefanow, Leszek Golonka, Henryk Roguszczak, Tomasz Zawada, Tadeusz Dobosz.: Capillary electrophoresis system realised in LTCC technology - results of preliminary studies
W:Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne - COE 2004 : VIII Konferencja naukowa. Wrocław, 27-30 czerwca 2004. Materiały konferencyjne; Wrocław : Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004; s.551-554
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
223/422
Krzysztof Budniewski, Leszek Golonka, Henryk Roguszczak, Tomasz Zawada, Tadeusz Dobosz.: Microchamber PCR device in LTCC - modelling and preliminary experiments
W:Czujniki optoelektroniczne i elektroniczne - COE 2004 : VIII Konferencja naukowa. Wrocław, 27-30 czerwca 2004. Materiały konferencyjne; Wrocław : Wydział Elektroniki Mikrosystemów Politechniki Wrocławskiej, 2004; s.90-93
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
224/422
Magdalena Żołędziewska, T[adeusz] Dobosz.: Metody molekularne w diagnostyce laboratoryjnej
Diagn.Lab. 2004 T.40 nr 3; s.292 poz.I/1W
XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Mikołajki, 8-10 wrzesień 2004. Zbiór streszczeń.
225/422
M[ałgorzata] Bilińska, I[rena] Frydecka, L[eszek] Noga, M[agdalena] Żołędziewska, K. Suwalska, A. Tutak, A[nna] Pokryszko-Dragan, T[adeusz] Dobosz.: CTLA-4 (A49G) exon 1 gene polymorphism influences progression in multiple sclerosis
Eur.J.Neurol. 2004 Vol.11 suppl.2; s.122 poz.P1330
Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes. Paris, September 4-7, 2004
226/422
K. Suwalska, A. Tutak, I[rena] Frydecka, T[adeusz] Dobosz, M[agdalena] Żołędziewska, K[atarzyna] Kapelko-Słowik, K[azimierz] Kuliczkowski, D[ariusz] Wołowiec.: Association studies of CD28 and ICOS gene polymorphisms with B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL)
Hematol.J. 2004 Vol.5 suppl.2; s.S244 poz.721
9th Congress of the European Hematology Association. Geneva (Switzerland), 10-13 June 2004. Abstract book
227/422
T[eresa] Żak-Nejmark, J[ózef] Małolepszy, A[nna] Jonkisz, K[rzysztof] Wytrychowski, T[adeusz] Dobosz, G[rażyna] Nadobna.: Glucocorticosteroid resistance in asthma in associated with decreased expression of H2 and H3 histamine receptors mRNA
Int.Rev.Allergol.Clin.Immunol. 2004 Vol.10 no.2; s.46-49
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
228/422
M. Kayser, K. Anslinger, C. Augustin, T[adeusz] Dobosz, J. Edelmann, S. Elias, G. Gargel, M. Heinrich, J. Henke, L. Henke, C. Hohoff, A. Illing, A[nna] Jonkisz, P. Kuźniar, A[rleta] Lebioda, R. Lessig, S. Lewicki, A. Maciejewska, D.M. Monies, R. Pawłowski, M. Poetsch, D. Schmid, U. Schmidt, P.M. Schneider, B. Stradmann-Bellinghausen, R. Szibor, R. Wegener, M. Woźniak, M[agdalena] Żołędziewska, L. Roewer, R. Płoski.: Genetic differentiation follows political borders in Europe: Y-chromosome variation in Poland and Germany
W:IV. International Forensic Y-User Workshop "Haploid DNA markers in forensic genetics". Berlin, November 18-20, 2004. Abstracts, talks and posters; s.31
229/422
A[rleta] Lebioda, T[adeusz] Dobosz, J. Edelmann, R. Lessig.: SNPs of the coding region of mtDNA - first experiences
W:IV. International Forensic Y-User Workshop "Haploid DNA markers in forensic genetics". Berlin, November 18-20, 2004. Abstracts, talks and posters; s.56
230/422
R. Lessig, J. Edelmann, T[adeusz] Dobosz, M[agdalena] Żołędziewska, A[nna] Jonkisz.: The marker DYS464 - results of studies in five populations
W:IV. International Forensic Y-User Workshop "Haploid DNA markers in forensic genetics". Berlin, November 18-20, 2004. Abstracts, talks and posters; s.24
231/422
M[agdalena] Żołędziewska, J. Edelmann, R. Lessig, T[adeusz] Dobosz.: Y-SNPs - current problems with introducing a new tool for forensic purposes
W:IV. International Forensic Y-User Workshop "Haploid DNA markers in forensic genetics". Berlin, November 18-20, 2004. Abstracts, talks and posters; s.66
232/422
J[erzy] Kawecki, M. Kuliczkowski, R. Jaworski, T[adeusz] Dobosz.: Home-made noise silencer mounted on lebel 1886/93 rifle with cut off barrel
Med.Leg.Balt. 2004 Vol.14; s.98-99 poz.37
Abstracts of the 5th Baltik Medico-Legal Association Congress. St. Petersburg, 6- 9.10.2004
233/422
D. Krupa-Wisniewska, T[adeusz] Dobosz.: Mutations detected during paternity testing in 1990-2000
Med.Leg.Balt. 2004 Vol.14; s.129 poz.77
Abstracts of the 5th Baltik Medico-Legal Association Congress. St. Petersburg, 6- 9.10.2004
234/422
Bożena Bidzińska, Marek Demissie, Urszula Tworowska, Ryszard Ślęzak, Tadeusz Dobosz, Andrzej Milewicz.: Czy istnieje związek między otyłością a polimorfizmem Pro12Ala i Pro115Gln genu PPARgamma?
Pol.Merkur.Lek. 2004 T.16 nr 95; s.434-437
Toż: Pol.Merkur.Lek. 2004 T.17 nr 100; s.361-364
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
235/422
Ryszard Ślęzak, Marek Demissie, Bożena Bidzińska, Urszula Tworowska, Tadeusz Dobosz, Andrzej Milewicz.: Ocena roli polimorfizmów Pro12Ala i Pro115Gln genu PPAR-gamma w etiologii otyłości i cukrzycy typu II
W:Polski Kongres Genetyki: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Warsztaty: Choroby Genetyczne. Gdańsk, 6-9 września 2004 r. Streszczenia; Warszawa : Polskie Towarzystwo Genetyczne, 2004; s.85 poz.P90
ISBN 83-920827-2-0
236/422
R. Jacewicz, J. Berent, A. Prosniak, T[adeusz] Dobosz, E[lżbieta] Kowalczyk, S. Szram.: Non-exclusion paternity case with a triple genetic incompatibility
W:Progress in Forensic Genetics 10 : Proceedings of the 20th International ISFG Congress held Arcachon, France between 9 and 13 September 2003 ; eds Christian Doutremepuich, Niels Morling; Amsterdam : Elsevier, 2004; s.511-513
(International Congress Series; Vol.1261)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
237/422
R. Jacewicz, J. Berent, A. Prosniak, T[adeusz] Dobosz, E[lżbieta] Kowalczyk, S. Szram.: Paternity determination of the deceased defendant in STR against RFLP analysis
W:Progress in Forensic Genetics 10 : Proceedings of the 20th International ISFG Congress held Arcachon, France between 9 and 13 September 2003 ; eds Christian Doutremepuich, Niels Morling; Amsterdam : Elsevier, 2004; s.523-525
(International Congress Series; Vol.1261)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
238/422
R. Lessig, J. Edelmann, M[agdalena] Żołędziewska, T[adeusz] Dobosz, K. Fahr, M. Kostrzewa.: SNP-genotyping on human Y-chromosome for forensic purposes: comparison of two different methods
W:Progress in Forensic Genetics 10 : Proceedings of the 20th International ISFG Congress held Arcachon, France between 9 and 13 September 2003 ; eds Christian Doutremepuich, Niels Morling; Amsterdam : Elsevier, 2004; s.334-336
(International Congress Series; Vol.1261)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
239/422
M[agdalena] Żołędziewska, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, B[eata] Bartnik, E[lżbieta] Kowalczyk, G[rażyna] Dmochowska, B[arbara] Świątek, T[adeusz] Dobosz.: Three points detection of short fragments derived from the amelogenin gene for gender determination - new possibilities for the capillary electrophoresis system
W:Progress in Forensic Genetics 10 : Proceedings of the 20th International ISFG Congress held Arcachon, France between 9 and 13 September 2003 ; eds Christian Doutremepuich, Niels Morling; Amsterdam : Elsevier, 2004; s.619-621
(International Congress Series; Vol.1261)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
240/422
Małgorzata Gacka, Rajmund Adamiec, Tadeusz Dobosz, Stanisław Szymaniec, Dorota Bednarska-Chabowska.: Rola receptora aktywowanego przez proliferatory peroksysomów g[amma] w patogenezie cukrzycy i miażdżycy
Przegl.Lek. 2004 T.61 nr 12; s.1436-1439
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
241/422
Bogusław Paradowski, Tadeusz Dobosz, Małgorzata Jaremko, Jerzy Leszek.: Chlamydia pneumoniae w otępieniu naczyniopochodnym i chorobie Alzheimera
Psychogeriatr.Pol. 2004 Vol.1 no.4; s.351
I Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego "Otępienie - nauka i praktyka". Wrocław, 10-11 grudnia 2004 r.
242/422
Olgierd Unold, Maciej Troć, Tadeusz Dobosz, Alicja Trusewicz.: Extended molecular computing model
WSEAS Trans.Biol.Biomed. 2004 Vol.1 no.1; s.15-19
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
243/422
Krzysztof Budniewski, Leszek Golonka, Tomasz Zawada, Henryk Roguszczak, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz.: Desigin and FEM analysis of a novel microchamber PCR device fabricated in LTCC technology
W:XXVIII International Conference of International Microelectronics and Packaing Society Poland Chapter. Wroclaw, 26-29 September 2004. Proceedings ; eds. Andrzej Dziedzic, Leszek Golonka, Małgorzata Kramkowska; Wrocław : IMAPS Poland Chapter, 2004; s.191-194
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
244/422
R. Lessig, J. Edelmann, M[agdalena] Żołędziewska, T[adeusz] Dobosz, K. Fahr, M. Kostrzewa.: SNP-genotyping on human Y-chromosome for forensic purposes - comparison of two different methods
W:20th International Congress of International Society for Forensic Genetics. Bordeaux (France), 9-13 September 2003; abstr.B-31
245/422
M[agdalena] Żołędziewska, A[nna] Jonkisz, A[rleta] Lebioda, B[eata] Bartnik, E[lżbieta] Kowalczyk, G[rażyna] Dmochowska, B[arbara] Świątek, T[adeusz] Dobosz.: Three points detection of short fragments derived from the amelogenin gene for gender determination- new possibilities for the capillary electrophoresis system
W:20th International Congress of International Society for Forensic Genetics. Bordeaux (France), 9-13 September 2003; abstr.E-31
246/422
B[ożena] Bidzińska, M[arek] Demissie, U[rszula] Tworowska, R[yszard] Ślęzak, G[rażyna] Bednarek-Tupikowska, T[adeusz] Dobosz, A[ndrzej] Milewicz.: Peroxisome proliferator activated receptor gamma (PPAR-g[amma]2) Pro12Ala & Pro115Gln variants in state of obesity and androgen excess
W:6th European Congress of Endocrinology. Lyon (France), 26-30 April 2003. Abstract book; poster P0543
247/422
I[rena] Frydecka, K. Suwalska, A. Tutak, M[agdalena] Żołędziewska, D[ariusz] Wołowiec, K[azimierz] Kuliczkowski, T[adeusz] Dobosz.: Polimorfizm A49G genu CTLA-4 u chorych na przewlekłą białaczkę limfatyczną typu B
Acta Haematol.Pol. 2003 T.34 supl.2; s.355 poz.P-54
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Gdańsk, 11-13 września 2003 r. Streszczenia referatów
248/422
E. Plewińska-Cześniewicz, E[lżbieta] Kowalczyk, J. Klempous, A. Kosztowniak, I. Petruk, J[an] Godziński, T[adeusz] Dobosz.: Porównanie wysokopolimorficznych cech DNA u dawcy, w wycinku z miejsca przeszczepu i we krwi dzieci
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 abstracts; s.186 poz.24.100
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Wrocław, 17-20 września 2003 r.
249/422
Marek Demissie, Bożena Bidzińska, Urszula Tworowska, Ryszard Ślęzak, Tadeusz Dobosz, Andrzej Milewicz.: Związek polimorfizmu genu PPARγ2 (Pro12Ala i Pro115Gln) z występowaniem otyłości
Adv.Clin.Exp.Med. 2003 Vol.12 no.3 suppl.1; s.27-31
Sympozjum Naukowe "Epidemie XXI wieku: cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia, osteoporoza. Od patogenezy do prewencji i terapii". Wrocław, 5-6 września 2003
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
250/422
Dorota Boćko, Małgorzata Bilińska, Tadeusz Dobosz, Magdalena Żołędziewska, Katarzyna Suwalska, Anna Tutak, Ewa Gruszka, Irena Frydecka.: Lack of association between an exon 1 CTLA-4 gene polymorphism A(49)G and multiple sclerosis in a Polish population of the Lower Silesia Region
Arch.Immunol.Ther.Exp. 2003 Vol.51 no.3; s.201-205
IF: 0.707
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
251/422
Bogusław Paradowski, Jerzy Leszek, Tadeusz Dobosz, Małgorzata Jaremko.: Chlamydia pneumoniae w otępieniu o różnej etiologii
W:Choroby otępienne. Teoria i praktyka ; pod red. Jerzego Leszka; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2003; s.193-198
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
252/422
Tadeusz Dobosz, Jerzy Kawecki, Maciej Kuliczkowski, Jakub Trnka, Ryszard Jaworski, Barbara Świątek.: Home-made and altered firearms and ammunitions
Forensic Sci.Int. 2003 Vol.136 suppl.1; s.148 poz.GUN-FP-01
Proceedings of the 3rd European Academy of Forensic Science Meeting. Istanbul (Turkey), 22 September - 27 September 2003
253/422
Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz.: Multiplexing of ultimate shortened STR fragments
Forensic Sci.Int. 2003 Vol.136 suppl.1; s.39 poz.DNA-TP-18
Proceedings of the 3rd European Academy of Forensic Science Meeting. Istanbul (Turkey), 22 September - 27 September 2003
254/422
Elżbieta Kowalczyk, Magdalena Żołędziewska, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Beata Bartnik, Grażyna Dmochowska, Tadeusz Dobosz.: Polish Lower Silesian population data on Penta D and Penta E loci
Forensic Sci.Int. 2003 Vol.136 suppl.1; s.39 poz.DNA-TP-19
Proceedings of the 3rd European Academy of Forensic Science Meeting. Istanbul (Turkey), 22 September - 27 September 2003
255/422
M[agdalena] Żołędziewska, A[nna] Jonkisz, B[eata] Bartnik, K. Suwalska, I[rena] Frydecka, T[adeusz] Dobosz.: Polish Lower Silesian population data on CTLA-4, CD 28 and ICOS gene polymorphisms
W:Genetics of Complex Diseases and Isolated Population. Tortoli', Sardinia (Italy), May 23rd - May 30th 2003. Book of abstracts; s.15 poster 37
256/422
K. Suwalska, I[rena] Frydecka, T[adeusz] Dobosz, M[agdalena] Żołędziewska, A. Tutak, K[azimierz] Kuliczkowski, D[ariusz] Wołowiec.: CTLA-4 exon 1 (A49G) gene polymorphism in B-CLL chronic lymphocytic leukemia
Hematol.J. 2003 Vol.4 suppl.2; s.184 abstr.0603
Abstracts for the 8th Congress of the European Hematology Association. Lyon (France), 12-15 June 2003
257/422
Teresa Żak-Nejmark, Maria Kraus-Filarska, Józef Małolepszy, Monika Cembrzyńska-Nowak, Tadeusz Dobosz, Jacek Filarski, Grażyna Nadobna.: Influence of rhinovirus on expression of histamine receptors mRNA in peripheral blood lymphocytes of asthmatic and nonasthmatic subjects
Int.Rev.Allergol.Clin.Immunol. 2003 Vol.9 no.4; s.171-175
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
258/422
Bogusław Paradowski, Tadeusz Dobosz, Maria Sąsiadek, Małgorzata Szczepaniak.: Apolipoproteina E i białko tau w otępieniu naczyniowym
Pol.Merkur.Lek. 2003 T.15 nr 85; s.69-71
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
259/422
M[agdalena] Żołędziewska, T[adeusz] Dobosz.: Gender determination in highly degraded DNA samples
W:Progress in Forensic Genetics 9 : Proceedings of the 19th International ISFG Congress, Münster, 28 August - 1 September 2001 ; ed. by Bernd Brinkmann, Angel Carracedo; Amsterdam : Elsevier Science, 2003; s.593-595
(Excerpta Medica. International Congress Series; no.1239)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
260/422
A[rleta] Lebioda, M[agdalena] Żołędziewska, E[lżbieta] Kowalczyk, A[nna] Jonkisz, T[adeusz] Dobosz.: Ultimate shortening of the PCR product in the STR system TH01 - a new perspective in testing of degraded forensic samples
W:Progress in Forensic Genetics 9 : Proceedings of the 19th International ISFG Congress, Münster, 28 August - 1 September 2001 ; ed. by Bernd Brinkmann, Angel Carracedo; Amsterdam : Elsevier Science, 2003; s.597-599
(Excerpta Medica. International Congress Series; no.1239)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
261/422
A[nna] Jonkisz, B[eata] Bartnik, T[adeusz] Dobosz.: Y-chromosomal polymorphic loci DYS19, DYS389 I/II, DYS 390, DYS391, DYS392 and DYS393 in a population sample from southwestern Poland
W:Progress in Forensic Genetics 9 : Proceedings of the 19th International ISFG Congress, Münster, 28 August - 1 September 2001 ; ed. by Bernd Brinkmann, Angel Carracedo; Amsterdam : Elsevier Science, 2003; s.353-355
(Excerpta Medica. International Congress Series; no.1239)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
262/422
Magdalena Grzesiak, Aleksander Beszłej, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz, Andrzej Kiejna.: Retrospektywna ocena tolerancji leczenia lekami przeciwdepresyjnymi u pacjentów z rozpoznaniem depresji, z różnym genotypem CYP2D6
Psychiatr.Pol. 2003 T.37 nr 3; s.433-444
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
263/422
M[agdalena] Żołędziewska, T[adeusz] Dobosz, J. Edelmann, R. Lessig.: Y-SNP typing - a useful method for forensic stain analysis?
Rechtsmedizin 2003 Bd.13 H.4; s.287-288 poz.PP-9
82. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Münster, 17.-20. September 2003; International Symposium on Forensic DNA Technologies. Münster, 19.-20. September 2003. Abstracts
264/422
M[agdalena] Żołędziewska, I[rena] Frydecka, B[arbara] Świątek, B[eata] Bartnik, T[adeusz] Dobosz.: Polish population data for CTLA 4 A49G and CD C19INT3T and validation study CTLA 4 272, CTLA 439
W:5th Balkan Meeting on Human Genetics. Sophia, August 29 - September 01, 2002; s.23 poz.PS04
265/422
Jan Aleksander Beszłej, Elżbieta Trypka, Magdalena Grzesiak, Arleta Lebioda, Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz, Andrzej Kiejna.: Badanie genotypu CYP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera w celu określenia szybkości hydroksylacji
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.3; s.341-346
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
266/422
Małgorzata Zakrzewska, Tadeusz Dobosz, Barbara Świątek, Maria M. Sąsiadek.: Ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy jako pomocnicza metoda diagnostyki zespołu Downa
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.4; s.437-443
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
267/422
Teresa Żak-Nejmark, Maria Kraus-Filarska, Józef Małolepszy, Iwona A. Nowak, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Grażyna Nadobna.: Ekspresja mRNA receptorów histaminowych typu 1 i 2 w limfocytach krwi obwodowej osób zdrowych i chorych z alergią atopową
Alergia Astma Immunol. 2002 T.7 nr 2; s.106-109
W numerze błędnie T.8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
268/422
T[eresa] Żak-Nejmark, M[aria] Kraus-Filarska, J[ózef] Małolepszy, I[wona] A. Nowak, T[adeusz] Dobosz, A[nna] Jonkisz, G[rażyna] Nadobna.: Ekspresja mRNA receptorów histaminowych typu H1 (H1R) i H2 (H2R) na limfocytach u osób zdrowych i z alergią atopową
Alergia Astma Immunol. 2002 T.7 supl.2; s.133 poz.R01
IV Konferencja Środkowo-Europejska "Alergia, astma, immunologia kliniczna". Łódź, 12-15 czerwca 2002. Materiały naukowe
269/422
Tadeusz Dobosz, Ryszard Jaworski, Jerzy Kawecki, Wiesław Semiczek, Jakub Trnka.: Wzmacnianie ("rasowanie") amunicji kalibru 4 mm typu M 20
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2002 T.52 nr 3; s.155-162
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
270/422
Teresa Żak-Nejmark, Józef Małolepszy, Maria Kraus-Filarska, Tadeusz Dobosz, Marek Jutel, Grażyna Nadobna, Anna Jonkisz.: Treatment with ebastine changes expression of histamine H1 and H2 receptor mRNA on peripheral blood mononuclear cells
Clin.Drug Investig. 2002 Vol.22 no.1; s.25-30
IF: 0.914
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
271/422
B[ożena] Bidzińska, M[arek] Demissie, U[rszula] Tworowska, R[yszard] Ślęzak, T[adeusz] Dobosz, A[ndrzej] Milewicz.: Czy istnieje związek pomiędzy polimorfizmami genu PPARγ a występowaniem otyłości i jej metabolicznymi konsekwencjami?
Endokrynol.Pol. 2002 T.53 z.2 supl.1; s.248 poz.S118
XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Warszawa, 26-29 maja 2002
272/422
M[agdalena] Grzesiak, J[an] A[leksander] Beszłej, T[adeusz] Dobosz.: The relationship beteen the CYP2D6 genotype and side effects during the antidepressive treatment
Eur.Neuropsychopharmacol. 2002 Vol.12 suppl.3; s.223
15th European College of Neuropsychopharmacology Congress. Barcelona (Spain), 5-9 October 2002
273/422
T[eresa] Żak-Nejmark, M[aria] Kraus-Filarska, J[ózef] Małolepszy, M. Cembrzyńska-Nowak, T[adeusz] Dobosz, J. Filarski, G[rażyna] Nadobna.: Influence of rhinovirus on expression of histamine receptors mRNA in peripheral blood lymphocytes of asthmatic and nonasthmatic subjects
Eur.Respir.J. 2002 Vol.20 suppl.38; abstr.3701
Abstracts of the 12th ERS Annual Congress. Stockholm (Sweden), 14-18 September 2002
274/422
Barbara Komorowska, Alicja Walczak, Jarosław Piątek, Mirosław Parafiniuk, Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz.: Comparison of two genetic methods of determination the twin's zygosity
Gemellol.Rev. 2002 Vol.3 no.1; s.121-124
275/422
Magdalena Żołędziewska, Elżbieta Kowalczyk, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Grażyna Dmochowska, Beata Bartnik, Konstanty Sawicki, Barbara Świątek, Tadeusz Dobosz.: The multiplexes as a tool for zygosity determining
Gemellol.Rev. 2002 Vol.3 no.1; s.133-135
276/422
B[ożena] Bidzińska, U[rszula] Tworowska, M[arek] Demissie, R[yszard] Ślęzak, T[adeusz] Dobosz, A[ndrzej] Milewicz.: Androgenic status, leptin level and the thrifty PPARγ gene (Pro12alavariant) in women
Gynecol.Endocrinol. 2002 Vol.16 suppl. nr 1; s.57 poz. FC47
10th World Congress of Gynecological Endocrinology. Wrocław, September 21-24, 2002. Programme and Books of Abstracts
277/422
B[ożena] Bidzińska, M[arek] Demissie, U[rszula] Tworowska, R[yszard] Ślęzak, T[adeusz] Dobosz, A[ndrzej] Milewicz.: Is female obesity associated with a mutation in genetic regulator of adipocyte differentiation
Gynecol.Endocrinol. 2002 Vol.16 suppl. nr 1; s.70 poz. P13
10th World Congress of Gynecological Endocrinology. Wrocław, September 21-24, 2002. Programme and Books of Abstracts
278/422
Rafał Płoski, Marcin Woźniak, Ryszard Pawłowski, Dorota Marta Monies, Wojciech Branicki, Tomasz Kupiec, Ate Kloosterman, Tadeusz Dobosz, Elena Bosch, Magdalena Nowak, Rüdiger Lessig, Mark A. Jobling, Lutz Roewer, Manfred Kayser.: Homogeneity and distinctiveness of Polish paternal lineages revealed by Y chromosome microsatellite haplotype analysis
Hum.Genet. 2002 Vol.110 no.6; s.592-600
IF: 3.429
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
279/422
Małgorzata Zakrzewska, Tadeusz Dobosz.: Quantitative-fluorescence PCR for rapid screening of Down syndrome
W:III Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka "Genetyka w medycynie". Poznań, 16-18 września 2002. Program i streszczenia; Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN, 2002; s.156-157
280/422
M[ałgorzata] Jaremko, B[ogusław] Paradowski, J[erzy] Leszek, J[an] Skóra, T[adeusz] Dobosz.: Chlamydia pneumoniae in cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer disease and in atherosclerotic plaques
W:Molecular Epidemiology in Preventive Medicine - Achievements and New Challenges. Kraków, June 20-22, 2002. Book of abstracts; s.34
281/422
Elżbieta Trypka, Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak, Arleta Lebioda, Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz.: CYP 2D6 genotyping in Alzheimer's disease to estimate the process of hydroxylation
Neurobiol.Aging 2002 Vol.23 suppl.1; s.S339 poz.1257
Abstracts from the 8th International Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders. Stockholm (Sweden), July 20-25, 2002
282/422
Małgorzata Jaremko, Bogusław Paradowski, Tadeusz Dobosz, Arleta Lebioda, Magdalena Żołędziewska.: Chlamydia pneumoniae w płynie mózgowo-rdzeniowym w chorobie Alzheimera - wstępne wyniki = Chlamydia pneumoniae in CSF of Alzheimer disease patients - preliminary report - introduction
Neurol.Neurochir.Pol. 2002 T.36 supl.2 cz.I; s.212
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 4-7 września 2002 r. Streszczenia
283/422
Małgorzata Bilińska, Irena Frydecka, Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz.: Polimorfizm genu CTLA-4 a kliniczny przebieg stwardnienia rozsianego = Polymorphism of CTLA-4 gene and clinical course of multiple sclerosis
Neurol.Neurochir.Pol. 2002 T.36 supl.2 cz.I; s.80
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 4-7 września 2002 r. Streszczenia
284/422
M[agdalena] Grzesiak, J[an] A[leksander] Beszłej, A[rleta] Lebioda, A[nna] Jonkisz, T[adeusz] Dobosz.: The occurence of side effects during antidepressant therapy in a group of patients with homozygous CYP2D6 genotype which determines extensive metaboliser phenotype
Pharmacopsychiatry 2002 Vol.35 no.5; s.III
4th Regional Meeting of the AGNP "Changing concepts in psychiatry". Wrocław, September 26-28, 2002
285/422
Magdalena Żołędziewska, Stanisław Gronkiewicz, Tadeusz Dobosz.: Comparison of various decalcificators in preparation of DNA from human rib bones
Przegl.Antropol. 2002 Vol.65; s.75-80
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
286/422
Małgorzata Jaremko, Bogusław Paradowski, Jerzy Leszek, Jan Skóra, Tadeusz Dobosz.: Chlamydia pneumoniae in cerebrospinal fluid from patients with Alzheimer's disease and in atherosclerotic plaques
Przegl.Epidemiol. 2002 T.56 supl.; s.107-113
Conference on Molecular Epidemiology in Preventive Medicine - Achievements and New Challenges. Kraków, June 20-22, 2002. Proceedings
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
287/422
G[rażyna] Dmochowska, A[nna] Jonkisz, B[eata] Bartnik, A[rleta] Lebioda, M[agdalena] Żołędziewska, T[adeusz] Dobosz, K[rzysztof] Maksymowicz.: Preferentielle Lyse Versus Y-spezifische Marker bei der Analyse von Samen- und Sekretmischungen
Rechtsmedizin 2002 Bd.12 H.4; s.290 poz.P-12
81. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtmedizin. Rostock-Warnemünde, 24.-28. September 2002. Abstracts
288/422
Tadeusz Dobosz, Joanna Urbaniak, Aneta Kornaszewska.: Serologia grup krwi : skrypt do ćwiczeń dla studentów Analityki Medycznej
Wyd.3
Wrocław : Akad. Med., 2002; 117 s.
289/422
Maciej Kuliczkowski, Tadeusz Dobosz.: Wyrabianie oraz przerabianie amunicji do broni palnej z wykorzystywaniem elementów oryginalnych
Zesz.Nauk.WSO im.T.Kościuszki.Pogl.Dośw. 2002 nr 1(123); s.73-84
290/422
T[adeusz] Dobosz, M[aria] Sąsiadek, K[amilla] Schlade-Bartusiak, A[leksander] Beszłej, M[agdalena] Grzesiak, M[ałgorzata] Zakrzewska.: Some gene frequencies of GSTM1, GSTT1 and CYP2D6 in the population of south-west Poland
W:10th International Congress for Human Genetics. Vienna (Austria), May 15-19, 2001. Programme and abstracts; s.288-289 poz. P0966
291/422
M[agdalena] Żołędziewska, T[adeusz] Dobosz.: Gender determination in highly degraded DNA samples
W:19th International Congress International Society for Forensic Genetics. Münster (Germany), 28 August - 01 September 2001. Programme and abstracts; s.106 poz.P99
292/422
A[rleta] Lebioda, M[agdalena] Żołędziewska, E[lżbieta] Kowalczyk, A[nna] Jonkisz, T[adeusz] Dobosz.: Ultimate shortening of the PCR product in the STR system TH01 - a new perspective in testing of decay forensic samples
W:19th International Congress International Society for Forensic Genetics. Münster (Germany), 28 August - 01 September 2001. Programme and abstracts; s.106 poz.P100
293/422
A[nna] Jonkisz, B[eata] Bartnik, T[adeusz] Dobosz.: Y-chromosomal polymorphic loci DYS 19, DYS 389 I/II, DYS 390, DYS 391, DYS 392, DYS 393 in a population sample from South-Western Poland
W:19th International Congress International Society for Forensic Genetics. Münster (Germany), 28 August - 01 September 2001. Programme and abstracts; s.90 poz.P65
294/422
Teresa Żak-Nejmark, Józef Małolepszy, Maria Kraus-Filarska, Marek Jutel, Tadeusz Dobosz, Grażyna Nadobna.: Changes in histamine receptor type 1(H1R) and H2R mRNA expression in response to treatment with ebastine
Allergy 2001 Vol.56 suppl.68; s.135 poz.404
XXth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Berlin, May 9-13, 2001. Abstract book
295/422
Małgorzata Tokarska, Barbara Kosowska, Ewa Barg, Beata Wikiera, Tadeusz Dobosz.: Detection of mutations in 21-steroid hydroxylase gene (CYP21) in human patients with congenital adrenal hyperplasia (CAH)
Cell.Mol.Biol.Lett. 2001 Vol.6 no.3A; s.779
1st Polish Molecular Biotechnology Conference and 3rd Seminar of Polish Biotechnology Students' Scientific Circles. Gdańsk, 18-20th October 2001
296/422
M. Tokarska, D. Szumska, B. Kosowska, T[adeusz] Dobosz, Z[ygmunt] Zdrojewicz.: Milk and blood as alternative sources of mRNA for studies of genetic polymorphism of alpha S1 casein in goats
Czech J.Anim.Sci. 2001 Vol.46 no.1; s.17-21
IF: 0.147
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
297/422
D. Szumska, M. Tokarska, T[adeusz] Dobosz.: The use of mRNA to study the polymorphism of goat alpha S1 casein in males
Czech J.Anim.Sci. 2001 Vol.46 no.5; s.209-212
IF: 0.147
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
298/422
L. Roewer, M. Krawczak, S. Willuweit, M. Nagy, C. Alves, A. Amorim, K. Anslinger, C. Augustin, A. Betz, E. Bosch, A. Caglia, A. Carracedo, D. Corach, A.-F. Dekairelle, T[adeusz] Dobosz, B.M. Dupuy, S. Furedi, C. Gehrig, L. Gusmao, J. Henke, L. Henke, M. Hidding, C. Hohoff, B. Hoste, M.A. Jobling, H.J. Kargel, P. de Knijff, R. Lessig, E. Liebeherr, M. Lorente, B. Martinez-Jarreta, P. Nievas, M. Nowak, W. Parson, V.L. Pascali, G. Penacino, R. Ploski, B. Rolf, A. Sala, U. Schmidt, C. Schmitt, P.M. Schneider, R. Szibor, J. Teifel-Greding, M. Kayser.: Online reference database of European Y-chromosomal short tandem repeat (STR) haplotypes
Forensic Sci.Int. 2001 Vol.118 no.2-3; s.106-113
IF: 1.052
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
299/422
Konstanty Sawicki, Agnieszka Kempińska, Dorota A. Oszutowska, Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz, Elżbieta Kowalczyk.: Similarity of MZ co-twins, participants of Szczecin Twins Festivals, in regard to body composition and the dactyloscopic index of pattern intensity. A preliminary report
Gemellol.Rev. 2001 Vol.2 nr 2 August; s.18-25
300/422
Magdalena Żołędziewska, Elżbieta Kowalczyk, Konstanty Sawicki, Tadeusz Dobosz.: Zygosity determined from saliva samples in participants of the European Festival of Twins, 2000, by means of the AmpF1 SGM Plus test
Gemellol.Rev. 2001 Vol.2 nr 2 August; s.85-87
301/422
G[rażyna] Dmochowska, A[nna] Jonkisz, B[eata] Bartnik, A[rleta] Lebioda, M[agdalena] Żołędziewska, T[adeusz] Dobosz.: Liza preferencyjna versus badania Y-specyficznych markerów
W:Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Warszawa, 12-15 września 2001 r.; s.40
302/422
A[rleta] Lebioda, Tadeusz Dobosz, Barbara Świątek.: Nowe podejście do izolacji DNA
W:Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Warszawa, 12-15 września 2001 r.; s.25
303/422
A[nna] Jonkisz, B[eata] Bartnik, T[adeusz] Dobosz, B[arbara] Świątek.: Polimorficzne układy DYS 19, DYS 389 I/II, DYS 390, DYS 391, DYS 392, DYS 393 z chromosomu Y w populacji z Polski południowo-zachodniej
W:Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Warszawa, 12-15 września 2001 r.; s.40
304/422
Jakub Trnka, Tadeusz Dobosz.: Samobójstwa przy użyciu broni palnej w materiale Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu w latach 1985-1999
W:Materiały XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Warszawa, 12-15 września 2001 r.; s.35
305/422
K. Sawicki, M[agdalena] Żołędziewska, T[adeusz] Dobosz, M. Sztark, A. Kempińska, A. Oszutowska, E[lżbieta] Kowalczyk.: Wstępna antropologiczna ocena specyfiki uczestników Szczecińskich Festiwali Bliźniąt w latach 1999, 2000 w stosunku do prób bliźniąt reprezentatywnych dla ludności Polski
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego "Człowiek - między biologią a kulturą", Toruń, 11-13 września 2001. Program, streszczenia wystąpień; s.36
306/422
Arleta Lebioda, Barbara Świątek, Tadeusz Dobosz.: DNA preparation using the commercial available Kits
Post.Med.Sąd.Kryminol. 2001 T.6; s.239-241
Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTMSiK. Krzyżowa k/Świdnicy, 16-19.10.2000 r.
307/422
B[eata] Bartnik, G[rażyna] Dmochowska, A[nna] Jonkisz, T[adeusz] Dobosz.: Identyfikacja osobnicza w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu - zastosowanie technik biologii molekularnej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 2001 T.6; s.257-259
Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTMSiK. Krzyżowa k/Świdnicy, 16-19.10.2000 r.
308/422
Magdalena Żołędziewska, Elżbieta Kowalczyk, Grażyna Dmochowska, Tadeusz Dobosz.: Izolacja i badanie DNA z pozostałości zębiny tkwiącej w metalowej koronce
Post.Med.Sąd.Kryminol. 2001 T.6; s.243-245
Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTMSiK. Krzyżowa k/Świdnicy, 16-19.10.2000 r.
309/422
Apoloniusz Rymkiewicz, Tadeusz Dobosz.: Lektyny z niektórych gatunków grzybów
Post.Med.Sąd.Kryminol. 2001 T.6; s.251-255
Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTMSiK. Krzyżowa k/Świdnicy, 16-19.10.2000 r.
310/422
A[nna] Jonkisz, B[eata] Bartnik, T[adeusz] Dobosz.: Polimorficzne układy DYS 389 I i II, DYS 390 i DYS 391 z chromosomu Y w próbce populacji z Polski południowo-zachodniej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 2001 T.6; s.261-263
Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTMSiK. Krzyżowa k/Świdnicy, 16-19.10.2000 r.
311/422
Tadeusz Dobosz, Barbara Świątek.: Teoria plejad Ludwika Hirszfelda w świetle wyników "Projektu Hugo"
Post.Med.Sąd.Kryminol. 2001 T.6; s.247-250
Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTMSiK. Krzyżowa k/Świdnicy, 16-19.10.2000 r.
312/422
Józef Jagielski, Grażyna Dmochowska, Elżbieta Kowalczyk, Anna Jonkisz, Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz, Tomasz Grabiński, Antoni Gucwiński, Nikolaus Blin.: Wstępne wyniki badań polimorfizmu DNA u naczelnych przy użyciu techniki mikrosatelitarnej oraz testu polymarker+HLA DQA1
Post.Med.Sąd.Kryminol. 2001 T.6; s.265-270
Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTMSiK. Krzyżowa k/Świdnicy, 16-19.10.2000 r.
313/422
Tadeusz Dobosz [et al.]: Zapis dyskusji przeprowadzonej w czasie sympozjum "Błąd w Genetyce Sądowej", Krzyżowa 2000
Post.Med.Sąd.Kryminol. 2001 T.6; s.153-165
Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTMSiK. Krzyżowa k/Świdnicy, 16-19.10.2000 r.
314/422
Arleta Lebioda, Tadeusz Dobosz.: Zastosowanie mikrosączków przy preparacji DNA z plam ludzkiej krwi i spermy
Post.Med.Sąd.Kryminol. 2001 T.6; s.235-237
Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej PTMSiK. Krzyżowa k/Świdnicy, 16-19.10.2000 r.
315/422
T[adeusz] Dobosz, A[rleta] Lebioda, J[erzy] Kawecki, J[ózef] Jagielski, B[arbara] Świątek.: Differences in DNA preparation from various tissues and fluids of human corps
W:The Second European-American Intensive Course in Clinical and Forensic Genetics. Dubrovnik (Croatia), September 3-13, 2001. Final program and abstracts; s.139 poz.P162
316/422
M[agdalena] Żołędziewska, A[rleta] Lebioda, T[adeusz] Dobosz.: Microsatellite and gender DNA testing in neolithic human scull bone
W:The Second European-American Intensive Course in Clinical and Forensic Genetics. Dubrovnik (Croatia), September 3-13, 2001. Final program and abstracts; s.69 poz.F51
317/422
Tadeusz Dobosz, S. Szymaniec, K.A. Sobiech.: Alpha-L-fucosidase (EC 3.2.1.51) activity in human seminal plasma
W:6th Congress of the Alps-Adria Society of Immunology of Reproduction. Pecs (Hungary), June 27-30, 2000. Abstracts; s.08/2
318/422
Maria Sąsiadek, Małgorzata Szczepaniak, Agnieszka Stembalska-Kozłowska, Joanna Kozłowska, Tadeusz Dobosz, Franciszek Iwańczak, Teresa Koleśnik.: Badania wybranych mutacji genu CFTR u chorych na mukowiscydozę i członków ich rodzin
Adv.Clin.Exp.Med. 2000 Vol.9 no.4; s.345-350
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
319/422
Kamilla Schlade-Bartusiak, Tadeusz Bloch, Maria Sąsiadek, Tadeusz Dobosz, Andrzej Morawski.: Polimorfizm genów dla transferaz S-glutationu GSTT1 i GSTM1 w populacji dolnośląskiej
Adv.Clin.Exp.Med. 2000 Vol.9 no.3; s.251-256
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
320/422
Manfred Kayser, Lutz Roewer, Minttu Hedman, Lotte Henke, Jurgen Henke, Silke Brauer, Carmen Kruger, Michael Krawczak, Marion Nagy, Tadeusz Dobosz, Reinhard Szibor, Peter de Knijff, Mark Stoneking, Antti Sajantila.: Characteristics and frequency of germline mutations at microsatellite loci from the human Y chromosome, as revealed by direct observation in father/son pairs
Am.J.Hum.Genet. 2000 Vol.66 no.5; s.1580-1588
IF: 10.351
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
321/422
Tadeusz Dobosz, Maria Sąsiadek, Elżbieta Kowalczyk, Barbara Świątek, Józef Jagielski.: Prenatalne badanie w sprawie spornego ojcostwa. Opis przypadku
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2000 T.50 nr 2; s.137-140
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
322/422
Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz, Konstanty Sawicki, Elżbieta Kowalczyk.: Zygosity determined by means of DNA isolated from saliva in participants of the all-polish festival of twins in 1999, who volunteered for biological examinations
Gemellol.Rev. 2000 Vol.1 August; s.112-115
323/422
Bogusław Paradowski, Tadeusz Dobosz, Małgorzata Szczepaniak, Maria Sąsiadek.: Creutzfeldt-Jakob disease is a rare neurodegenarite disease caused by the pathologic form of prionprotein. Patients can be clinically classiefied as probable, possible and other cases. Definite diagnosis can only be made by neuropathological exam
J.Neurol. 2000 Vol.247 suppl.3; s.III/75 poz.P273
Tenth Meeting of the European Neurological Society. Jerusalem (Israel), 18-22 June, 2000. Programme of symposia and free communications
324/422
Bogusław Paradowski, Tadeusz Dobosz, Małgorzata Szczepaniak, Maria Sąsiadek.: The Tau protein in diagnosis of dementia
J.Neurol. 2000 Vol.247 suppl.3; s.III/75 poz.P274
Tenth Meeting of the European Neurological Society. Jerusalem (Israel), 18-22 June, 2000. Programme of symposia and free communications
325/422
Agnieszka Stembalska-Kozłowska, Robert Śmigiel, Farhad Mirghomizadeh, Tomasz Kręcicki, Tadeusz Dobosz, Maria Zalesska-Kręcicka, Mikołaj Blin, Maria Sąsiadek.: Badania niestabilności mikrosatelitarnej wybranych locus w płaskonabłonkowym raku krtani
W:Międzynarodowe Sympozjum "Stan obecny i przyszłość onkologii w otolaryngologii". Poznań, 22-24 czerwca 2000 r. Streszczenia; poz.P128
326/422
Tadeusz Dobosz, Tadeusz Łukieńczuk, Maria Sąsiadek, Anna Kuczyńska, Ewa Jankowska, Nikolaus Blin.: Microsatellite instability in thyroid papillary carcinoma and multinodular hyperplasia
Oncology (Basel) 2000 Vol.58 no.4; s.305-310
IF: 2.584
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
327/422
Bogusław Paradowski, Małgorzata Szczepaniak, Tadeusz Dobosz, [Maria] Małgorzata Sąsiadek.: Apolipoproteina (ApoE) i białko tau w otępieniu typu Alzheimera
Pol.Merkur.Lek. 2000 T.9 nr 53; s.758-759
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
328/422
Beata Bartnik, Grażyna Dmochowska, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz.: Individual identification in criminal cases against life and health - application of molecular biology technics = Identyfikacja osobnicza w sprawach przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu - zastosowanie technik biologii molekularnej
W:VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Błąd medyczny oraz błąd w genetyce sądowej". Krzyżowa k/Świdnicy, 16-19 października 2000 roku. Streszczenia; s.49
329/422
Tadeusz Dobosz.: Częstości wybranych genów warunkujących polimorfizm genetyczny w obrębie populacji dolnośląskiej
Wrocław : Akad. Med., 2000; 137 s.
(Rozprawy Habilitacyjne Akademii Medycznej we Wrocławiu; 7/2000)
Pkt. MNiSW/KBN: 18.000
330/422
Tadeusz Dobosz, Elżbieta Kowalczyk, Barbara Świątek.: Microsatelites from profiler, profiler plus and cofiler test determined in the populationsample of south-west Poland
W:XVIIIth Congress International Academy of Legal Medicine. Santiago de Compostela (Spain), 6-9 September 2000. Abstracts; s.269 poz.PG11
331/422
Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz.: Preparation of degradet DNA from old human bones
W:XVIIIth Congress International Academy of Legal Medicine. Santiago de Compostela (Spain), 6-9 September 2000. Abstracts; s.251 poz.OG11
332/422
Tadeusz Dobosz, Bogusław Paradowski, Małgorzata Szczepaniak, Maria Sąsiadek.: ApoE i białko tau w otępieniu alzheimerowskim i naczyniowym
Adv.Clin.Exp.Med. 1999 suppl.1; s.11
Konferencja Naukowa "Problemy starzenia się mózgu". Wrocław, 18-20 marca 1999 r.
333/422
Ryszard Ślęzak, Maria Sąsiadek, Tadeusz Dobosz, Liliana Gogulska, Józef Jagielski.: Oznaczanie swoistych sekwencji chromosomu Y w zespole Turnera
Ginekol.Pol. 1999 T.70 nr 9; s.610-616
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
334/422
Elisabeth dos Santos Silva, Tuncay Kayademir, Fernando Regateiro, Jose Carlos Machado, Sevtap Savas, Tadeusz Dobosz, Nikolaus Blin, Peter Gött.: Variable distribution of TFF2 (Spasmolysin) alleles in Europeans does not indicate predisposition to gastric cancer
Hum.Hered. 1999 Vol.49 no.1; s.45-47
IF: 1.441
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
335/422
Maria Sąsiadek, Tadeusz Dobosz, Tadeusz Łukieńczuk, A. Kuczyńska, E. Jankowska, N[ikolaus] Blin.: Microsatellite instability in thyroid papillary carcinoma and multinodular hyperplasia
W:II Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Poznań, 24-26 maja 1999; s.80-81
336/422
Małgorzata Tokarska, Dorota Szumska, Tadeusz Dobosz.: RT-PCR - based identyfication of genetic variants of alpha S1 casein in milking goats
J.Appl.Genet. 1999 Vol.40 no.4; s.335-342
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
337/422
Bogusław Paradowski, Tadeusz Dobosz, Maria Sąsiadek, Małgorzata Szczepaniak.: Genotyp ApoE w klinicznie rozpoznanych przypadkach choroby Alzheimera = The ApoE genotype in clinically diagnosed cases of Alzheimer disease
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 supl.3 t.2; s.467 poz.CHOT5
Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lublin, 1-4 września 1999
338/422
Peter Gött, Elisabeth dos Santos Silva, Tuncay Kayademir, Ezzal-din Al-Azzeh, Fernando Regateiro, Tadeusz Dobosz, Nikolaus Blin.: Tumor-associated trefoil peptides exert protective function in premalignant conditions
Nowotwory 1999 T.49 supl.1; s.26-29
Wybór wykładów wygłoszonych podczas XIX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w Gdańsku 11-12 września 1998 roku
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
339/422
Beata Bartnik, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz.: Markery DNA specyficzne dla płci i ich znaczenie w medycynie sądowej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1999 T.5; s.347-350
XI Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Łódź, 2-5 września 1998 r.
340/422
Tadeusz Dobosz.: Technologia DNA w medycynie sądowej - wnioski wynikające z ponad dziesięcioletniej praktyki
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1999 T.5; s.327-332
XI Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Łódź, 2-5 września 1998 r.
341/422
Tadeusz Dobosz.: Wykorzystanie badań grup krwi na poziomie DNA w naukach biologicznych
Semin.Nauk.WTN 1999 [wyd. 2000] nr 2 (53) Seria B; s.121-128
342/422
Małgorzata Szczepaniak, Tadeusz Dobosz, Bogusław Paradowski, Ryszard Podemski, Józef Jagielski, Maria Sąsiadek.: Application of apolipoprotein E genotyping and cerebrospinal fluid Tau protein level in diagnosis of late onset Alzheimer disease
J.Appl.Genet. 1998 Vol.39A; s.44 poz.A10
The 13th Symposium of the Polish Genetics Society. Warszawa, September 22-25, 1998. Abstracts
343/422
Tadeusz Dobosz, Franciszek Iwańczak, Małgorzata Szczepaniak, Agnieszka Stembalska, Halina Czemarmazowicz, T. Koleśnik, Maria Sąsiadek.: Cystic fibrosis mutations in patients from Lower Silesia - preliminary results
J.Appl.Genet. 1998 Vol.39A; s.67 poz.A52
The 13th Symposium of the Polish Genetics Society. Warszawa, September 22-25, 1998. Abstracts
344/422
Ryszard Ślęzak, Maria Sąsiadek, Tadeusz Dobosz, Regina Plewa, Joanna Kozłowska, Józef Jagielski.: Detection of Y-chromosome sequences as an important element in routine genetic diagnosis of Turner Syndrome
J.Appl.Genet. 1998 Vol.39A; s.78 poz.A75
The 13th Symposium of the Polish Genetics Society. Warszawa, September 22-25, 1998. Abstracts
345/422
Ryszard Ślęzak, Maria Sąsiadek, Tadeusz Dobosz, Liliana Gogulska, Józef Jagielski.: Wykorzystanie technik molekularnych w diagnostyce mozaicyzmu w zespole Turnera
W:Postępy w neonatologii. T.9. Problemy endokrynologiczne okresu noworodkowego ; pod red. Jerzego Szczapy, Ireny Twarowskiej; Poznań : Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, 1998; s.247
IX Ogólnopolskie Dni Neonatologii. Poznań - Kiekrz, 12-14 listopada 1998 r.
346/422
Tadeusz Dobosz, Krzysztof Maksymowicz, Grażyna Dmochowska, Barbara Świątek.: DNA-Praeparationen aus unterschiedlichen menschlichen Gewebetypen
Rechtsmedizin 1998 Vol.8 suppl.1; s.A49 poz.P-195
77. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Hannover 16-19 September 1998. Abstracts
347/422
K[rzysztof] Maksymowicz, G[rażyna] Dmochowska, Barbara Świątek, T[adeusz] Dobosz.: DNA-Isolierung aus Sperma gemischt mit anderem biologischem Material (Blut, Faeces, Speichel, Vaginalepithelien)
W:76. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Jena, 16.-20. September 1997. Kurzreferate; s.159 poz.P-29
348/422
Ewa Jankowska, Tadeusz Dobosz, Tadeusz Łukieńczuk, Maria Sąsiadek.: Microsatellite instability in thyroid carcinoma
W:Abstracts of the Conference on: "Mechanisms of DNA repair and mutagenesis" on the 100th anniversary of the discovery of polonium and radium. Warsaw, October 8-11, 1997 ; Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences; s.80 poster 33
349/422
Tadeusz Łukieńczuk, Ewa Jankowska, Tadeusz Dobosz, Zbigniew Krawczyk, Maria Sąsiadek.: Badania niestabilności satelitarnej w nowotworach tarczycy
Endokrynol.Pol. 1997 T.48 supl.4 do z.2; s.071
VIII Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej. Warszawa, 15-18 czerwca 1997. Streszczenia prac
350/422
Tadeusz Dobosz, Grażyna Dmochowska, Beata Bartnik, Elżbieta Kowalczyk.: "Indywidualizacja DNA" - teoria i praktyka (tożsamość polimorficznych cech DNA oznaczanych w materiale biologicznym, pochodzącym od niespokrewnionych osób)
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.397-398
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
351/422
Tadeusz Dobosz, Jerzy Kawecki, Grażyna Dmochowska.: Badanie hemogenetyczne półwiecznej plamy krwi
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.365-375
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
352/422
Grażyna Dmochowska, Tadeusz Dobosz, Barbara Świątek.: Częstość występowania cech DNA oznaczanych w teście PolyMarker w próbce populacji polskiej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.319-321
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
353/422
Krzysztof Maksymowicz, Arleta Lebioda, Bożena Morawska, Tadeusz Dobosz.: DNA - Isolation aus flussigem Sperma und Spermaflecken [Izolacja DNA z nasienia płynnego i z plam nasienia]
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.357-360
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
354/422
Tadeusz Dobosz, Barbara Świątek.: Dochodzenie spornego ojcostwa poprzez badanie polimorfizmu DNA
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.339-343
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
355/422
Tadeusz Dobosz, Grażyna Dmochowska, Piotr Kozioł, Stanisław Szymaniec.: Korelacja pomiędzy grupami krwi w układach ABO i Hp u 10000 par matka - dziecko
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.335-338
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
356/422
Tadeusz Dobosz.: Nietypowe pytania w postanowieniu o powołaniu biegłego przyszłością ekspertyzy kryminalistycznej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.393-396
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
357/422
Grażyna Dmochowska, Tadeusz Dobosz, Zofia Parkitna-Cegła.: Oznaczanie alleli HLA DQalfa w cebulkach włosów ludzkich
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.353-355
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
358/422
Tadeusz Dobosz, Andrzej Morawski, Izabela Sarzyńska.: Oznaczanie cechy Rh(D) w śladach krwi przy zastosowaniu testu ELISA
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.361-364
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
359/422
Elżbieta Kuliczkowska, Tadeusz Dobosz, Andrzej Morawski.: Oznaczanie grup krwi układu MN w śladach krwi metodami klasycznymi
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.377-379
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
360/422
Grażyna Dmochowska, Tadeusz Dobosz, Jakub Trnka.: Oznaczanie polimorficznych cech DNA w śladach śliny przy użyciu testu PolyMarker
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.349-351
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
361/422
Tadeusz Dobosz, Barbara Świątek, Danuta Petri.: Polimorfizm amylazy surowicy ludzkiej (AMY2, EC 3.2.1.1)
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.381-383
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
362/422
Tadeusz Dobosz.: Polymorphism of phosphoglucomutase locus 1 (PGM), adenosine deaminase (ADA) and adenylate kinase (ADK) in the Serbs population
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.389-391
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
363/422
Tadeusz Dobosz, Grażyna Dmochowska, Elżbieta Kowalczyk, Małgorzata Szczepaniak, Józef Jagielski.: Przypadki "wewnętrznej sprzeczności" poszczególnych elementów ekspertyzy DNA w sprawach o ustalenie spornego ojcostwa
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.323-327
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
364/422
uczestnicy dyskusji Jolanta Babecka, Andrzej Chmiel, Tadeusz Dobosz, Grażyna Dmochowska [et al.]: Sprawozdanie z Sympozjum Hemogenetycznego - Książ 1996. Autoryzowany zapis dyskusji przeprowadzonej nad tezami przygotowanymi przez dr. T. Dobosza z Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.399-414
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
365/422
Grażyna Dmochowska, Tadeusz Dobosz, Barbara Świątek, Jerzy Kawecki, Anna Jonkisz.: Z kazuistyki badania polimorfizmu DNA w dowodach rzeczowych
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.345-348
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
366/422
Tadeusz Dobosz, Małgorzata Szczepaniak, Grażyna Dmochowska, Barbara Świątek, Józef Jagielski.: Z kazuistyki badania polimorfizmu DNA w sprawach o ustalenie ojcostwa
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.329-334
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
367/422
Tadeusz Dobosz, Piotr Kozioł.: Zastosowanie układu grupowego fukozydazy (FUC, EC 3.2.1.51) nasiennej w medycynie sądowej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1997 T.3; s.385-388
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz "Sympozjum Hemogenetyczne". Książ, 22-25 maja 1996 roku. Referaty
368/422
K[rzysztof] Maksymowicz, T[adeusz] Dobosz, B[ożena] Morawska, A[rleta] Lebioda.: DNA Isolation aus flüssigem Sperma und Spermaflecken
W:75. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Zürich, 24.-28. September 1996. Abstract-Band; Zürich, 1996; s.214 poz.P057
369/422
Tadeusz Dobosz, Grażyna Dmochowska, Beata Bartnik, Elżbieta Kowalczyk.: "Indywidualizacja DNA" - teoria i praktyka (tożsamość polimorficznych cech DNA oznaczanych w materiale biologicznym pochodzącym od nie spokrewnionych osób)
W:VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz Sympozjum Hemogenetyczne. Zamek Książ k/Wałbrzycha, 22-25 maja 1996 r. Streszczenia; s.62
370/422
G[rażyna] Dmochowska, T[adeusz] Dobosz, J[akub] Trnka.: Oznaczanie polimorficznych cech DNA w śladach śliny przy użyciu testu PolyMarker
W:VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Błąd medyczny" oraz Sympozjum Hemogenetyczne. Zamek Książ k/Wałbrzycha, 22-25 maja 1996 r. Streszczenia; s.61
371/422
M[ałgorzata] Szczepaniak, T[adeusz] Dobosz, Z. Przybylski, J[ózef] Jagielski.: Paternity testing by DNA fingerprinting with multilocus probes MZ 1.3 and (CAC)5
W:Advances in forensic sciences : proceedings of the 13th Meeting of the International Association of Forensic Sciences, Düsseldorf, August 22nd to 28th, 1993. Vol.6. Forensic haemogenetics ; ed. by B. Jacob, W. Bonte; Berlin : Koster, 1995; s.7-10
ISBN 389574106X
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
372/422
G[rażyna] Dmochowska, T[adeusz] Dobosz, J[ózef] Jagielski, B[arbara] Świątek.: Paternity testing in Forensic Medicine Institute in Wrocław
W:Advances in forensic sciences : proceedings of the 13th Meeting of the International Association of Forensic Sciences, Düsseldorf, August 22nd to 28th, 1993. Vol.6. Forensic haemogenetics ; ed. by B. Jacob, W. Bonte; Berlin : Koster, 1995; s.43-45
ISBN 389574106X
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
373/422
B. Miczyk, A[ndrzej] Morawski, B[arbara] Świątek, T[adeusz] Dobosz.: Subtyping of antigen A in blood stains by ELISA dot blood test
W:Advances in forensic sciences : proceedings of the 13th Meeting of the International Association of Forensic Sciences, Düsseldorf, August 22nd to 28th, 1993. Vol.6. Forensic haemogenetics ; ed. by B. Jacob, W. Bonte; Berlin : Koster, 1995; s.251-252
ISBN 389574106X
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
374/422
Grażyna Dmochowska, Tadeusz Dobosz, Piotr Kozioł, Stanisław Szymaniec.: Definitywne wyjaśnienie problemu korelacji pomiędzy grupami krwi w układach ABO i HP u matek i dzieci
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.45 nr 2; s.138 poz.000108P
X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Białystok, 6-9 września 1995 r.
375/422
Beata Bartnik, Barbara Świątek, Tadeusz Dobosz.: Oznaczanie podgrup PGM w śladach biologicznych
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.45 nr 2; s.123 poz.000076
X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Białystok, 6-9 września 1995 r.
376/422
Tadeusz Dobosz, Grażyna Dmochowska, Stanisława Bochenek.: Polimorfizm "rzadkich" grup krwi w populacji dolnośląskiej
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.45 nr 2; s.137 poz.000104P
X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Białystok, 6-9 września 1995 r.
377/422
Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Jakub Trnka, Barbara Świątek.: Polimorfizm DNA locus D1S80 w próbce populacji polskiej
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.45 nr 2; s.136 poz.000103P
X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Białystok, 6-9 września 1995 r.
378/422
Grażyna Dmochowska, Tadeusz Dobosz, Barbara Świątek.: Polimorfizm DNA locus HLA DQalfa w próbce populacji polskiej
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.45 nr 2; s.137 poz.000106P
X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Białystok, 6-9 września 1995 r.
379/422
Tadeusz Dobosz, Andrzej Morawski, Elżbieta Kowalczyk.: Polimorfizm DNA multi loci MZ 1.3 w próbce populacji polskiej
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.45 nr 2; s.131 poz.000093
X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Białystok, 6-9 września 1995 r.
380/422
Grażyna Dmochowska, Zofia Parkitna-Cegła, Tadeusz Dobosz.: Polimorfizm DNA w cebulkach ludzkich włosów
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.45 nr 2; s.137 poz.000105P
X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Białystok, 6-9 września 1995 r.
381/422
Grażyna Dmochowska, Tadeusz Dobosz, Barbara Świątek, Jerzy Kawecki.: Z kazuistyki badania polimorfizmu DNA w dowodach rzeczowych
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.45 nr 2; s.137-138 poz.000107P
X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Białystok, 6-9 września 1995 r.
382/422
Małgorzata Szczepaniak, Tadeusz Dobosz, Grażyna Dmochowska, Barbara Świątek, Józef Jagielski.: Z kazuistyki badania polimorfizmu DNA w sprawach o ustalenie ojcostwa
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.45 nr 2; s.124 poz.000078
X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Białystok, 6-9 września 1995 r.
383/422
Ryszard Ślęzak, Olga Haus, Tadeusz Dobosz, Józef Jagielski.: Rodzinny zespół niewrażliwości na androgeny - analiza cytogenetyczna i molekularna
J.Appl.Genet. 1995 Vol.36A; s.121-122 poz.D33
XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Szczecin, 27-29 września 1995. Streszczenia
384/422
Zofia Parkitna-Cegła, Tadeusz Dobosz.: Badanie polimorfizmu DNA w cebulkach włosów ludzkich
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.447-449
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
385/422
Tadeusz Dobosz, Józef Jagielski, Małgorzata Szczepaniak, Stanisław Szymaniec.: Badanie polimorfizmu DNA w polskich rodzinach
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.435-438
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
386/422
Tadeusz Dobosz, Elżbieta Mądra, Hubert Pietras.: Dwa przypadki "wolnego" wariantu PGM29 w populacji polskiej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.411-413
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
387/422
Barbara Świątek, Tadeusz Dobosz.: Korelacje pomiędzy ekspertyzami serologicznymi, antropometrycznymi i DNA w dochodzeniu spornego ojcostwa
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.439-443
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
388/422
Tadeusz Dobosz.: Nowy wariant fosfoglukomutazy (PGM16wr) znaleziony w próbce polskiej populacji
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.415-417
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
389/422
Andrzej Morawski, Grażyna Dmochowska, Tadeusz Dobosz.: Oznaczanie grup krwi HLA metodą ELISA
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.371-373
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
390/422
Tadeusz Dobosz, Danuta Petri.: Polimorfizm dopełniacza C3 w populacji dolnośląskiej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.419-421
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
391/422
Tadeusz Dobosz, Danuta Petri.: Polimorfizm fosfatazy fosfoglikolanowej PGP w populacji dolnośląskiej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.393-395
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
392/422
Stanisława Bochenek, Grażyna Dmochowska, Tadeusz Dobosz, Danuta Mazgaj.: Postępująca immunizacja pacjentki w czasie terapii transfuzjologicznej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.475-476
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
393/422
Jerzy Kawecki, Tadeusz Dobosz.: Preparacja DNA z zębów ludzkich
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.445-446
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
394/422
Jakub Trnka, Tadeusz Dobosz.: Układ grupowy wydzielania SE w populacji polskiej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.397-400
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
395/422
Beata Bartnik, Witold Diakowski, Tadeusz Dobosz, Elżbieta Kowalczyk, Jarosław Mączkorowski.: Uwagi praktyczne dotyczące oznaczania fenotypów kinazy adenylanowej ADK (AK) w śladach krwi
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.451-457
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
396/422
Julian Kornobis, Tadeusz Dobosz.: Wpływ wybranych używek i alkaloidów na zjawisko aglutynacji krwinek czerwonych z surowicami kompletnymi i niekompletnymi
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.481-482
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
397/422
Beata Bartnik, Jacek Borkowski, Tadeusz Dobosz, Krzysztof A. Sobiech.: Wydzielanie katalazy w pocie ludzi znajdujących się w stanie stresu
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.477-479
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
398/422
Tadeusz Dobosz.: Zastosowanie polimorfizmu DNA w medycynie sądowej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1995 T.2; s.431-434
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Bydgoszcz, 9-12 września 1992 r.
399/422
Tadeusz Dobosz.: Dochodzenie ojcostwa w erze badań DNA
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 1994 T.44 nr 2; s.244-245
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
400/422
Tadeusz Dobosz, Józef Jagielski, Jerzy Kawecki, Andrzej Morawski, [Barbara] [Świątek], Zygmunt Przybylski.: DNA extraction from human teeth
W:XVIth Congress of the International Academy of Legal Medicine and Social Medicine. Strasbourg, France, 31 May - 2 June 1994; s.333
401/422
M[ałgorzata] Szczepaniak, T[adeusz] Dobosz, T. Przybylski.: Paternity testing by DNA fingerprinting with multi locus probes CAC 5 and MZ 1.3.
W:13th Meeting International Association of Forensic Sciences. Dusseldorf (Germany), 22-28 August 1993; s.A112
402/422
G[rażyna] Dmochowska, T[adeusz] Dobosz, J[ózef] Jagielski, B[arbara] Świątek.: Paternity testing in Forensic Medicine Institute in Wroclaw
W:13th Meeting International Association of Forensic Sciences. Dusseldorf (Germany), 22-28 August 1993; s.A113
403/422
Tadeusz Dobosz, Józef Jagielski, Elżbieta Kowalczyk, Małgorzata Szczepaniak, Barbara Świątek.: Czy grupy krwi dziedziczą się zgodnie z regułami Mendla?
W:VIII Krajowa Konferencja Cytogenetyczna. Wrocław, 28-29 września 1993; s.[30]
404/422
E. Kowalczyk, T[adeusz] Dobosz, J[ózef] Jagielski, M. Szczepaniak.: Zastosowanie w medycynie sądowej sond molekularnych znakowanych digoksygeniną
W:Materiały Konferencji "Genetyka 2000". XI Walny Zjazd PTG [Polskiego Towarzystwa Genetycznego]. Kraków, 10-11 wrzesień 1992; s.87
405/422
T[adeusz] Dobosz, J[ózef] Jagielski, M[ałgorzata] Szczepaniak.: Badanie DNA dla potrzeb medycyny sądowej
Appl.Biol.Commun. 1991 Vol.1 suppl.1; s.42s
VII Polish Cytogenetics Conference. Kazimierz on the Vistula, 10-11 May 1991. Materials
406/422
Zofia Parkitna-Cegła, Tadeusz Dobosz.: Determination of phosphoglucomutase phenotypes in hair bulbs
Forensic Sci.Int. 1990 Vol.46 no.1-2; s.87-89
Symposium of Forensic Sciences "Criminalistic traces". Popowo, Poland, May 16-20, 1988
IF: 0.415
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
407/422
Tadeusz Dobosz.: Polymorphism of acid phosphatase (E.C.3.1.3.2) including some rare variants in Wrocław (South-West Poland) area. Utility in population and criminalistic studies
Arch.Immunol.Ther.Exp. 1989 Vol.37 no.1-2; s.175-181
IF: 0.072
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
408/422
Jan Dressler, Tadeusz Dobosz.: Das "Blottong" Verfahren zum Nachweis möglicher Phänotypen der Sauren Phosphatase des Spermas
Gegenbaurs Morphol.Jahrb. 1989 Vol.135 no.5; s.723-725
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
409/422
Tadeusz Dobosz.: Zarys hemogenetyki : skrypt do ćwiczeń z serologii grup krwi dla studentów Analityki Medycznej
Wrocław : Akad. Med., 1989; 86 s.
410/422
Tadeusz Dobosz.: Częstości genowe ACP (EC 3.1.3.2) w populacji wrocławskiej. Dwa szybkie warianty fenotypowe "R" oraz "E"
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1988 T.1; s.81-83
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Poznań, 4-6 września 1987 r.
411/422
Tadeusz Dobosz.: Elektroforetyczne warianty fenotypowe fosfoglukomutazy PGM1 (EC 2.7.5.1) w świetle I Międzynarodowej Konferencji n.t. Fosfoglukomutazy w Monachium, 10-11 października 1983 roku
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1988 T.1; s.85-90
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Poznań, 4-6 września 1987 r.
412/422
Barbara Świątek, Tadeusz Dobosz.: Metoda "mieszanej aglutynacji" (w modyfikacji własnej) w badaniu układów krwinkowych plam krwawych
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1988 T.1; s.105-110
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Poznań, 4-6 września 1987 r.
413/422
Krzysztof Kordel, Tadeusz Dobosz.: Metodyka badań układu dehydrazy deltaaminolewulinianowej ALD (EC 4.21.24)
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1988 T.1; s.63-66
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Poznań, 4-6 września 1987 r.
414/422
Tadeusz Dobosz.: Oznaczanie ESD, GLO i PGM1 w jednej elektroforezie na żelu agarozowym
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1988 T.1; s.55-58
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Poznań, 4-6 września 1987 r.
415/422
Zofia Parkitna-Cegła, Tadeusz Dobosz.: Oznaczanie fukozydazy FUC (EC 3.2.1.51) w cebulkach włosów ludzkich
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1988 T.1; s.149-153
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Poznań, 4-6 września 1987 r.
416/422
Tadeusz Dobosz.: Polimorfizm dehydrogenazy 6-fosfoglukonianowej PGD (EC 1.1.1.44) - prezentacja fenotypu PDG 2
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1988 T.1; s.23-25
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Poznań, 4-6 września 1987 r.
417/422
Tadeusz Dobosz, Eligiusz Wieczorek.: Polimorfizm fosfoglukomatazy PGM3 (E.C.5.7.5.1.) w populacji wrocławskiej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1988 T.1; s.45-47
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Poznań, 4-6 września 1987 r.
418/422
Tadeusz Dobosz.: Uproszczona technika oznaczania fenotypów gliosalazy w żelu agarozowym. Częstości genowe dla populacji wrocławskiej
Post.Med.Sąd.Kryminol. 1988 T.1; s.59-62
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Poznań, 4-6 września 1987 r.
419/422
T[adeusz] Dobosz.: Distribution of red cell enzyme polymorphisms in South-West Poland
Hum.Hered. 1983 Vol.33 no.1; s.55-57
IF: 0.691
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
420/422
Z. Przybylski, T[adeusz] Dobosz, M. Stawarz.: Genetic-polymorphism of FUC (EC 3.2.1.51.) in Polish population
Z.Rechtsmed. 1982 Vol.89 no.1; s.21-24
IF: 0.232
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Adres url:
421/422
T[adeusz] Dobosz, P. Kozioł.: Rare phenotypes of the phosphoglucomutase locus 1 detectable by isoelectric focusing on cellogel
Hum.Genet. 1981 Vol.59 no.1; s.81-83
IF: 2.175
Pkt. MNiSW/KBN: 11.000
Adres url:
422/422
Tadeusz Dobosz, Piotr Kozioł.: Subtypes of the phosphoglucomutase-1 (PGM1) locus detectable in Polish populations by isoelectric focusing on cellogel
Hum.Genet. 1980 Vol.56 no.1; s.119-121
IF: 1.763
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
Adres url:
stosując format:
Nowe wyszukiwanie