Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DAWISKIBA TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 56Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/56
Katarzyna Nowańska, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Agnieszka Hałoń, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Katarzyna Madziarska, Tomasz Dawiskiba, Magdalena Krajewska, Marian Klinger.: Endothelin A (ETA) receptors expressed in glomeruli of renal transplant patients may be associated with antibody mediated rejection
Nephrol.Dial.Transplant. 2018 Vol.33 suppl.1; s.i283 poz.FP705
55th ERA-EDTA Congress. Copenhagen, Denmark, May 24th - 27th, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
2/56
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Dorota Kamińska, Tomasz Dawiskiba, Agnieszka Hałoń, Marian Klinger.: The presence of anti-AT1R antibodies in blood and AT1 receptor expression in biopsy for cause of renal transplant recipients may be associated with higher graft loss and more antibody mediated rejection cases
Nephrol.Dial.Transplant. 2018 Vol.33 suppl.1; s.i582 poz.SP700
55th ERA-EDTA Congress. Copenhagen, Denmark, May 24th - 27th, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
3/56
Mirosław Banasik, Aleksandra Rojek, Jerzy Garcarek, Marcin Miś, Mariusz Kusztal, Dorota Kamińska, Krzysztof Letachowicz, Oktawia Mazanowska, Katarzyna Madziarska, Waldemar Letachowicz, Tomasz Dawiskiba, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: Pleural effusion and edema of the upper limb and face as a complication of subclavian vein catheterization and arteriovenous fistula in patient after renal transplantation
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.65 poz.1956
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
4/56
W. Wojtowicz, A. Ząbek, S. Deja, W[aldemar] Balcerzak, A[ngelika] Chachaj, A. Olczak, T[omasz] Dawiskiba, E. Piątkowska, [Tomasz] Wróbel, A[ndrzej] Szuba, P. Młynarz.: 1H NMR based metabolomics as a comprehensive tool in investigation of pathomechanisms in thyroid and hematological cancers
W:EUROMAR 2017 - European Congress on Magnetic Resonance. Warsaw, 2-6 July 2017. Abstract book; s.297
[Dostęp 29.09.2017]. Dostępny w: https://www.euromar2017.org/files/UserFiles/Euromar_2017_abstracts.pdf
5/56
Wojciech Wojtowicz, Adam Ząbek, Stanisław Deja, Tomasz Dawiskiba, Dorota Pawełka, Mateusz Głód, Waldemar Balcerzak, Piotr Młynarz.: Serum and urine 1H NMR-based metabolomics in the diagnosis of selected thyroid diseases
Sci.Rep. 2017 Vol.7; art.9108 [13 s.]
IF: 4.122
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
6/56
Wojciech Wojtowicz, Adam Ząbek, Stanisław Deja, Dorota Pawełka, Tomasz Dawiskiba, Waldemar Balcerzak, Piotr Młynarz.: Serum and urine 1H NMR-based metabolomics in diagnostic of selected thyroids diseases
Acta Biochim.Pol. 2016 Vol.63 suppl.2; s.131 poz.P15.22
BIO 2016 Congress. Wrocław (Poland), September 13th-16th, 2016. Abstracts
7/56
Jan Skóra, Artur Pupka, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba, Krzysztof Korta, Dagmara Baczyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jerzy Garcarek.: Combined autologous bone marrow mononuclear cell and gene therapy as the last resort for patients with critical limb ischemia
Arch.Med.Sci. 2015 Vol.11 no.2; s.325-331
IF: 1.812
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
8/56
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Dorota Bartoszek, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Sławomir Zmonarski, Paweł Chudoba, Tomasz Dawiskiba, Marcin Protasiewicz, Agnieszka Hałoń, Agnieszka Sas, Małgorzata Kamińska, Marian Klinger.: Antibodies specific for angiotensin II type 1 receptor (anti-AT1R) can accelerate graft loss
Nephrol.Dial.Transplant. 2014 Vol.29 suppl.3; s.iii316 poz.SP731
51st Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Amsterdam , The Netherlands, May 31st - June 3rd, 2014
9/56
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Dorota Kamińska, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Tomasz Dawiskiba, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: The impact of non-HLA antibodies directed against endothelin-1 type A receptors (ETAR) on early renal transplant outcomes
Transpl.Immunol. 2014 Vol.30 no.1; s.24-29
IF: 1.457
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
10/56
M[irosław] Banasik, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, M[arta] Myszka, D[orota] Bartoszek, M[arcelina] Żabińska, M[aria] Boratyńska, D[orota] Kamińska, O[ktawia] Mazanowska, S[ławomir] Zmonarski, M[agdalena] Krajewska, A[gnieszka] Hałoń, T[omasz] Dawiskiba, B. Nowakowska, M[arian] Klinger.: A significant role for anti-human leukocyte antigen antibodies and antibody-mediated rejection in the biopsy-for-cause population
Transplant.Proc. 2014 Vol.46 no.8; s.2613-2617
11th Congress of the Polish Transplantation Society. Bydgoszcz (Poland), 28-30 November 2013
IF: 0.982
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
11/56
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, D[orota] Kamińska, S[ławomir] Zmonarski, O[ktawia] Mazanowska, M[agdalena] Krajewska, D[orota] Bartoszek, M[arcelina] Żabińska, M[arta] Myszka, M. Kamińska, A[gnieszka] Hałoń, T[omasz] Dawiskiba, P[iotr] Szyber, A[gnieszka] Sas, M[arian] Klinger.: Non-HLA antibodies: angiotensin II type 1 receptor (anti-AT1R) and endothelin-1 type A receptor (anti-ETAR) are associated with renal allograft injury and graft loss
Transplant.Proc. 2014 Vol.46 no.8; s.2618-2621
11th Congress of the Polish Transplantation Society. Bydgoszcz (Poland), 28-30 November 2013
IF: 0.982
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
12/56
Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
13/56
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Dorota Bartoszek, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Marcelina Żabińska, Sławomir Zmonarski, Paweł Chudoba, Tomasz Dawiskiba, Marcin Protasiewicz, Agnieszka Hałoń, Agnieszka Sas, Małgorzata Kamińska, Marian Klinger.: Antibodies specific for angiotensin II type 1 receptor (anti-AT1R) can accelerate graft loss
W:XX Polish-German-Czech Symposium "Modern aspects of nephrology and hypertension". Wrocław, September 18-20, 2014; s.34 poz.P-34
14/56
Jan Skóra, Tomasz Dawiskiba, Patrycja Zaleska, Jacek Kurcz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Rajmund Adamiec, Izabela Gosk-Bierska.: Prognostic value of tissue factor in patients with abdominal aortic and iliac arterial aneurysms - preliminary study
Arch.Med.Sci. 2013 Vol.9 no.6; s.1071-1077
IF: 1.890
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
15/56
Jan Skóra, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba, Dagmara Baczyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Angiogenesis after plasmid VEGF165 gene transfer in an animal model
Cent.Eur.J.Immunol. 2013 Vol.38 no.3; s.305-309
IF: 0.358
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
16/56
Jan Skóra, Piotr Barć, Artur Pupka, Tomasz Dawiskiba, Krzysztof Korta, Michael Albert, Piotr Szyber.: Transplantation of autologous bone marrow mononuclear cells with VEGF gene improves diabetic critical limb ischaemia
Endokrynol.Pol. 2013 T.64 nr 2; s.129-138
IF: 1.208
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
17/56
K. Doskocz, A[gnieszka] Mastalerz-Migas, B[artosz] J. Sapilak, K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, J[an] Skóra, T[omasz] Dawiskiba.: Changes of angiopoietins concentrations in patients on hemodialysis with and without neoplastic disease and after kidney transplant
W:International Conference "Advances in pneumology". Kassel (Germany), October 25-26, 2013. Conference program [& abstracts online]; poz.ab146_1.pdf
[Dostęp 28.10.2014]. Dostępny w: http://www.pneumology.uni.opole.pl/kassel/program.htm
18/56
Stanisław Deja, Tomasz Dawiskiba, Waldemar Balcerzak, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Mateusz Głód, Dorota Pawełka, Piotr Młynarz.: Follicular adenomas exhibit a unique metabolic profile. 1H NMR studies of thyroid lesions
PLoS One 2013 Vol.8 no.12; art.e84637 [13 s.]; doi:10.1371/journal.pone.0084637
IF: 3.534
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
19/56
Krzysztof Korta, Piotr Kupczyk, Jan Skóra, Artur Pupka, Paweł Zejler, Marcin Hołysz, Mariusz Gajda, Beata Nowakowska, Piotr Barć, Andrzej T. Dorobisz, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber, Julia Bar.: Komórki macierzyste i progenitorowe w biostrukturze ścian naczyń krwionośnych
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2013 Vol.67; s.982-995
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
20/56
M[arta] Myszka, M[irosław] Banasik, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, M[arcelina] Żabińska, D[orota] Bartoszek, M[aria] Boratyńska, B. Nowakowska, A[gnieszka] Hałoń, T[omasz] Dawiskiba, D[ariusz] Patrzałek, M[arian] Klinger.: Wpływ przeciwciał anty-HLA na funkcję oraz przeżycie przeszczepu u chorych z wykonaną biopsją nerki przeszczepionej
W:Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii. Poznań, 16-17 maja 2013 r. Program, streszczenia; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2013; s.46-47
ISBN 978-83-7597-204-7
21/56
Waldemar Balcerzak, S. Deja, P. Młynarz, A. Ząbek, M[agdalena] Orczyk-Pawiłowicz, M[ateusz] Głód, T[omasz] Dawiskiba, D[orota] Pawełka.: Metabolomics provides new information on the changes occurring in thyroid tumours
Thyroid Res. 2013 Vol.6 suppl.2; poz.A3
4th Congress of the Polish Thyroid Association 2013. Łódź (Poland), 11-13 April 2013. Abstracts of invited lectures and oral presentations
22/56
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marcelina [Ż]abińska, Marta Myszka, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Agnieszka Hałoń, Tomasz Dawiskiba, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: Non-HLA antibodies: anti-AT1R and anti-ETAR are associated with renal allograft injury and graft loss
Transpl.Int. 2013 Vol.26 suppl.2; s.77-78 poz.BO131
16th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Vienna (Austria), 8-11 September 2013. Abstracts
23/56
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, O[ktawia] Mazanowska, M[agdalena] Krajewska, M[arcelina] Żabińska, D[orota] Bartoszek, M[arta] Myszka, B. Nowakowska, T[omasz] Dawiskiba, A[gnieszka] Lepiesza, P[aweł] Chudoba, M[arian] Klinger.: The impact of de novo donor-specific anti-human leukocyte antigen antibodies on 5-year renal transplant outcome
Transplant.Proc. 2013 Vol.45 no.4; s.1449-1452
The 24th International Congress of the Transplantation Society. Berlin (Germany), 15-19 July 2012
IF: 0.984
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
24/56
M. Calderisi, A. Vivi, P. Młynarz, M. Tassin, M[irosław] Banasik, T[omasz] Dawiskiba, M. Carmellini.: Using metabolomics to monitor kidney transplantation patients by means of clustering to spot anomalous patient behavior
Transplant.Proc. 2013 Vol.45 no.4; s.1511-1515
The 24th International Congress of the Transplantation Society. Berlin (Germany), 15-19 July 2012
IF: 0.984
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
25/56
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Tomasz Dawiskiba, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: Non-HLA antibodies: anti-at1r and anti-etar are associated with renal allograft injury and graft loss
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; s.9-10 poz.P13 [streszczenia prezentacji plakatowych]
26/56
Mirosław Banasik, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marta Myszka, Marcelina Żabińska, Dorota Bartoszek, Maria Boratyńska, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Dorota Kamińska, Agnieszka Hałoń, Tomasz Dawiskiba, Marian Klinger.: Wpływ przeciwciał anty-HLA na funkcję oraz przeżycie przeszczepu u chorych z wykonaną biopsją nerki przeszczepionej
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; poz.OS70 [streszczenia prezentacji ustnych]
27/56
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Tomasz Dawiskiba, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: Non-HLA antibodies: anti-AT1R and anti-ETAR are associated with renal allograft injury and graft loss
W:XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. [CD-ROM]; s.185 poz.118-TX-P
28/56
Piotr Młynarz, Stanisław Deja, Wojciech Barg, Adam Ząbek, Anna Korzeniewska, Aneta Kowal, Renata Jankowska, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Tomasz Dawiskiba.: Metabolomika jako przyszłe narzędzie diagnostyczne w medycynie. Diagnostyka chorób płuc
W:III Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 25-26 maja 2012 r. Materiały konferencyjne; Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2012; s.107-108
ISBN 978-83-934 204-1-4
29/56
W[aldemar] Balcerzak, P. Młynarz, S. Deja, T[omasz] Dawiskiba, P. Kafarski, Dorota Pawełka, Mateusz Głód.: Badania metabolomiczne tkanki tarczycowej jako przyszłe narzędzie wspomagające diagnostykę wykrywania nowotworów tarczycy
Opieka Okołooper. 2012 nr zjazdowy; s.8
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji i Klubu Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Ryn, 31 maja - 2 czerwca 2012 r.
30/56
Jan Skóra, Artur Pupka, Andrzej Dorobisz, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Tomasz Dawiskiba.: Evaluation of the humoral and cellular immune responses after implantation of a PTFE vascular prosthesis
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2012 Vol.66; s.469-474
IF: 0.552
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
31/56
Jan Skóra, Artur Pupka, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba.: Aktywność metaloproteinaz w ścianie tętniaka aorty brzusznej
Puls Uczelni 2012 T.6 nr 1; s.7-10
32/56
Stanisław Deja, Piotr Młynarz, Adam Ząbek, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Mateusz Głód, Tomasz Dawiskiba, Dorota Pawełka, Waldemar Balcerzak.: 1 NMR based metabolomics gives insight into disturbed metabolic pathways in various thyroid tumors
W:VIIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences. Warsaw, Poland, September 26th-28th, 2012. Programme and book of abstracts; s.L-7
33/56
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, Z[dzisław] Forkasiewicz, J[an] Spodzieja, M[agdalena] Kaliszewska, T[omasz] Dawiskiba, M[ichał] Napierała, W. Podhorski.: Papillary thyroid cancer now and 10 years ago - the analysis of material of 1st Department of General, Gastroenterological and Endocrinological Surgery Medical University of Wroclaw
Endokrynol.Pol. 2010 T.61 nr 5; s.621
IV Konferencja "Rak tarczycy". Zakopane, 20-22 maja 2010 roku
34/56
Krzysztof Kaliszewski, Wiktor Bednarz, Tadeusz Łukieńczuk, Marta Rzeszutko, Magdalena Boryń, Robert Olewiński, Tomasz Dawiskiba, Jan Spodzieja, Janusz Dawiskiba.: Retroperitoneal tumours - analysis of own clinical material - a six-year retrospective study
Hepato-Gastroenterology 2010 Vol.57 no.97; s.47-51
IF: 0.677
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
35/56
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, Z[dzisław] Forkasiewicz, J[an] Spodzieja, M[agdalena] Kaliszewska, T[omasz] Dawiskiba, M[ichał] Napierała, W. Podhorski.: Rak brodawkowaty tarczycy teraz i 10 lat temu - analiza w oparciu o materiały I Katedry i KLiniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
W:IV Konferencja Naukowa "Rak tarczycy"; II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Zakopane, 20-22 maja 2010. Program naukowy, streszczenia; s.136
36/56
K[rzysztof] Kaliszewski, W[iktor] Bednarz, T[adeusz] Łukieńczuk, P[aweł] Domosławski, M. Boryń, T[omasz] Dawiskiba, J[anusz] Dawiskiba.: Guzy neuroendokrynne - problemy diagnostyczne i terapeutyczne w chirurgii ogólnej - analiza materiału I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu = Neuroendocrine tumours - diagnostic and therapeutic problems in general surgery - analysis of the material of I Department of General Gastroenterological and Endocrinological Surgery Medical University of Wroclaw
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/73 poz.G-04
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
37/56
K[rzysztof] Kaliszewski, W[iktor] Bednarz, T[adeusz] Łukieńczuk, R[obert] Olewiński, M. Boryń, T[omasz] Dawiskiba, J[anusz] Dawiskiba.: Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego (GEP NET) jako przyczyna ostrych stanów chirurgicznych - analiza materiału I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu = Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumours (GEP NET) as the surgical emergency states - analysis of the material of I Department of General Gastroenterological and Endocrinological Surgery Medical University of Wrocław
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/84 poz.H-01
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
38/56
Elżbieta Krajewska-Kułak, Tomasz Dawiskiba.: Diagnoza pielęgniarska jako podstawa realizacji interwencji pielęgniarskich dla potrzeb procesu pielęgnowania
W:Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia : podręcznik dla studiów medycznych ; red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2009; s.53-64
ISBN 978-83-200-3861-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
39/56
Halina Wojnowska-Dawiskiba, Tomasz Dawiskiba, Marta Arendarczyk, Małgorzata Kowalczyk.: Proces komunikacji z chorym w sytuacji zagrożenia życia - praktyczne metody rozwiązań
W:Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia : podręcznik dla studiów medycznych ; red. nauk. Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Barbara Jankowiak; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2009; s.44-52
ISBN 978-83-200-3861-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
40/56
Tomasz Dawiskiba, Joanna Zybura.: Procedura prowadzenia wentylacji z użyciem maski krtaniowej
W:Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. Podręcznik dla studiów medycznych ; red. Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Joanna Rolka, Barbara Jankowia; Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 2009; s.413-425
ISBN 978-83-200-3861-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
41/56
Ewa Seweryn, Iwona S. Bednarz-Misa, Regina Danielewicz, Jolanta Saczko, Julita Kulbacka, Tomasz Dawiskiba, Jadwiga Pietkiewicz.: Distribution of β-enolase in normal and tumor rat cells
Folia Histochem.Cytobiol. 2008 Vol.46 no.4; s.519-524
IF: 1.213
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
42/56
Tomasz Dawiskiba, Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Zbigniew Krawczyk, Przemysław P. Szyber.: Wpływ allopurinolu na rozwój urazu niedokrwienno-reperfuzyjnego jelit - nowe spojrzenie = The effect of allopurinol on intestinal ischemia-reperfusion injury development - the new approach
Chir.Pol. 2007 T.9 nr 1; s.25-33
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
43/56
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, R[obert] Olewiński, T[omasz] Dawiskiba, J[anusz] Dawiskiba.: Guzy szyi w materiale I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.19 poz.041 R
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
44/56
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, R[obert] Olewiński, T[omasz] Dawiskiba, J[anusz] Dawiskiba.: Guzy szyi w materiale I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Nowotwory 2007 Vol.57 supl.2; s.49 poz.51
XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Wisła, 17-19 maja 2007 r.
45/56
Wanda Tyran, Tomasz Dawiskiba, Grzegorz Terlecki, Elżbieta Czapińska, Kamila Stach, Katarzyna Rogozik, Danuta Kwiatkowska, Janusz Dawiskiba.: Protective effect of allopurinol in intestinal ischemia-reperfusion injury in rats
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.2; s.233-240
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
46/56
Tomasz Dawiskiba ; promotor prof. dr hab. Piotr Szyber ; Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu: Wpływ allopurinolu, inhibitora oksydazy ksantynowej na rozwój zmian morfologicznych jelita cienkiego w urazie niedokrwiennym : badania doświadczalne [praca doktorska]
Wrocław, 2005; 87 k.
47/56
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Dariusz Patrzałek, Stanisław Pawłowski, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Leczenie zakażeń protez naczyniowych w odcinku aortalno-biodrowo-udowym z zastosowaniem przeszczepu tętniczego = Management of prosthetic graft infections of the aorto-ilio-femoral segment using arterial homografts
Pol.Przegl.Chir. 2004 T.76 nr 2; s.198-207
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
48/56
Artur Pupka, Artur Ruciński, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Grzegorz Kałuża, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Zastosowanie zbrojonej politetrafluoroetylenowej protezy naczyniowej w leczeniu powikłań ucisku tętnicy podobojczykowej = The treatment of compression of subclavian artery with the use of ringed polytetrafluoroethylene vascular prostheses
Polim.Med. 2004 T.34 nr 4; s.53-61
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
49/56
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, D[ariusz] Patrzałek, St[anisław] Pawłowski, D[ariusz] Janczak, G[rzegorz] Kałuża, T[omasz] Dawiskiba, P[iotr] Szyber.: Ocena ustępowania zakażenia po zastosowaniu dakronowej protezy naczyniowej impregnowanej solami srebra przy użyciu scyntygrafii leukocytami znakowanymi Technetem-99
Acta Angiol. 2003 Vol.9 suppl.A; s.A72 poz.30
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej "Implanty syntetyczne w chirurgii naczyniowej". Dźwirzyno, 23-25 maja 2003 roku
50/56
Artur Pupka, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Tomasz Dawiskiba, Sylwia Zacharska, Piotr Szyber.: Leczenie naczyniowego zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej
Chir.Pol. 2003 T.5 nr 3; s.119-127
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
51/56
Artur Pupka, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Operacyjne leczenie przetok aortalno-dwunastniczych po zabiegach rekonstrukcyjnych na aorcie brzusznej = The surgical treatment of aorto-duodenal fistulas after reconstructive operations of the abdominal aorta
Chir.Pol. 2003 T.5 nr 2; s.83-90
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
52/56
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Wojciech Polak, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Własna modyfikacja dostępu operacyjnego w leczeniu infekcji protez naczyniowych aortalno-dwuudowych = Own modification of surgical approach in treatment of prosthetic aorto-bifemoral graft infection
Chir.Pol. 2003 T.5 nr 1; s.9-12
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
53/56
Artur Pupka, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Ocena wgajania dakronowej protezy naczyniowej impregnowanej solami srebra i uszczelnianej kolagenem w leczeniu zakażeń w chirurgii naczyniowej = The evaluate of the healing process of vascular dacron silver/collagen coated prothesis in the treatment of infection in vascular surgery
Inż.Biomater. 2003 R.6 nr 26; s.18-20
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
54/56
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Grzegorz Kałuża, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Zastosowanie dakronowej protezy naczyniowej impregnowanej solami srebra w leczeniu infekcji protez naczyniowych = The use of silver-coated dacron vascular prosthesis in the treatment of prosthetic graft infections
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 9; s.837-841
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
55/56
Artur Pupka, Jan Skóra, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Zastosowanie homograftu tętniczego w leczeniu ograniczonego zakażenia protezy naczyniowej - opis dwóch przypadków
Chir.Pol. 2002 T.4 nr 4; s.183-186
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
56/56
Dariusz Patrzałek, Rafał Płaksej, Tomasz Dawiskiba, Jarosław Gruszka, Piotr Szyber.: Ostra niewydolność wątroby jako wskazania do przeszczepu wątroby
Hepatol.Pol. 2000 T.7 nr 2; s.113-124
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie