Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DˇBROWSKI ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/12
Monika Przewłocka-Kosmala, Thomas H. Marwick, Andrzej D±browski, Wojciech Kosmala.: Contribution of cardiovascular reserve to prognostic categories of heart failure with preserved ejection fraction: a classification based on machine learning
J.Am.Soc.Echocardiogr. 2019 Vol.32 no.5; s.604-615.e6
IF: 6.111
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
2/12
Wojciech Kosmala, Monika Przewłocka-Kosmala, Aleksandra Rojek, Andrzej Mysiak, Andrzej D±browski, Thomas H. Marwick.: Association of abnormal left ventricular functional reserve with outcome in heart failure with preserved ejection fraction
JACC Cardiovasc.Imag. 2018 Vol.11 no.12; s.1737-1746
IF: 10.975
Pkt. MNiSW/KBN: 50.000
Adres url:
DOI:
3/12
Jessica Becker, Stephan L. Haas, Anna Mokrowiecka, Justyna Wasielica-Berger, Zeeshan Ateeb, Jonna Bister, Peter Elbe, Marek Kowalski, Magdalena Gawron-Kiszka, Marek Majewski, Agata Mulak, Maria Janiak, Mira M. Wouters, Till Schwammle, Timo Hess, Lothar Veits, Stefan Niebisch, Jose L. Santiago, Antonio Ruiz de Leon, Julio Perez de la Serna, Elena Urcelay, Vito Annese, Anna Latiano, Uberto Fumagalli, Riccardo Rosati, Luigi Laghi, Rosario Cuomo, Frank Lenze, Giovanni Sarnelli, Michaela Muller, Burkhard H.A. von Rahden, Cisca Wijmenga, Hauke Lang, Kamila Czene, Per Hall, Paul I.W. de Bakker, Michael Vieth, Markus M. Nothen, Henning G. Schulz, Krystian Adrych, Anita G±siorowska, Leszek Paradowski, Grzegorz Wallner, Guy E. Boeckxstaens, Ines Gockel, Marek Hartleb, Srdjan Kostic, Anna Dziurkowska-Marek, Mats Lindblad, Magnus Nilsson, Michael Knapp, Anders Thorell, Tomasz Marek, Andrzej D±browski, Ewa Małecka-Panas, Johannes Schumacher.: The HLA-DQβ1 insertion is a strong achalasia risk factor and displays a geospatial north-south gradient among Europeans
Eur.J.Hum.Genet. 2016 Vol.24 no.8; s.1228-1231
IF: 4.287
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
DOI:
4/12
Małgorzata Mossakowska, Andrzej Więcek, Tomasz Grodzicki, Andrzej Milewicz, Andrzej D±browski, Adam Bartoszek, Tomasz Zdrojewski, Piotr Błędowski.: Rekomendacje
W:Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce ; red. Małgorzata Mossakowska, Andrzej Więcek, Piotr Błędowski; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2012; s.561-565
ISBN 978-83-62138-81-4
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
5/12
Andrzej Milewicz, Anna Arkowska, Ewa Bar-Andziak, Adam Bartoszek, Piotr Błędowski, Jerzy Chudek, Andrzej D±browski, Tomasz Grodzicki, Diana Jędrzejuk, Barbara Krzyżanowska-¦winiarska, Urszula Mieszczanowicz, Małgorzata Mossakowska, Aleksandra Szybalska, Andrzej Więcek, Tomasz Zdrojewski.: Wybrane zaburzenia hormonalne i metaboliczne u Polaków po 65. roku życia - PolSenior
Przew.Lek. 2012 nr 1; s.19-20
VI Kongres Top Medical Trends. Poznań, 23-25 marca 2012 r.
6/12
Piotr Błędowski, Małgorzata Mossakowska, Jerzy Chudek, Tomasz Grodzicki, Andrzej Milewicz, Aleksandra Szybalska, Krystyna Wieczorowska-Tobis, Andrzej Więcek, Adam Bartoszek, Andrzej D±browski, Tomasz Zdrojewski.: Medical, psychological and socioeconomic aspects of aging in Poland Assumptions and objectives of the PolSenior project
Exp.Gerontol. 2011 Vol.46 no.12; s.1003-1009
IF: 3.741
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
7/12
Jerzy Liebhart, Małgorzata Polak, Andrzej D±browski, Rafał Dobek, Ewa Liebhart, Anna Dor-Wojnarowska, Wojciech Barg, Aleksandra Kulczak, Wojciech Mędrala, Urszula Gładysz, Andrzej Lange.: The G/G genotype of transforming growth factor beta 1 (TGF-beta1) single nucleotide (+915G/C) polymorphism coincident with other host and environmental factors is associated with irreversible bronchoconstriction in asthmatics
Int.J.Immunogenet. 2008 Vol.35 no.6; s.417-422
IF: 1.160
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
8/12
Marek Jutel, Piotr Kuna, Małgorzata Bocheńska-Marciniak, Ewa Cichocka-Jarosz, Mirosława Bartkowiak-Mi¶niakiewicz, Barbara Rogala, Jerzy Kruszewski, Edward Zawisza, Bolesław Samoliński, Anna Bręborowicz, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Ewa Jassem, Marta Chełmińska, Henryk Mazurek, Ewa Czarnobilska, Janusz Jurczyk, Dorota Jenerowicz, Magdalena Czarnecka-Operacz, Ryszarda Chazan, Wacław Droszcz, Krzysztof Kłos, Aleksander Zakrzewski, Monika Antczak -Monczak, Danuta Bojko, Andrzej D±browski, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Radosław Gawlik, Grażyna Sławeta, Urszula Samolińska-Zawisza, Teresa Małaczyńska, Ryszard Kurzawa, Piotr Brewczyński, Aleksandra Kucharczyk, Marzena Justyna Mierzejewska, Joanna Nizio-M±sior, Maria Wrzyszcz, Krystyna Gretkiewicz, Ewa Willak-Janc, Grzegorz Mincewicz, Zenon Sergiejko, Ewa ¦wiebocka.: Stanowisko ekspertów PTA nt. immunoterapii podjęzykowej
Alergia Astma Immunol. 2007 T.12 nr 4; s.181-183
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
9/12
Jerzy Liebhart, Małgorzata Polak, Andrzej D±browski, Rafał Dobek, Ewa Liebhart, Anna Dor, Wojciech Barg, Aleksandra Kulczak, Urszula Gładysz, Andrzej Lange.: Transforming growth factor-beta 1 (TGF-beta1) gene polymorphism in coincidence with some other host and environmental factors is associated with irrereversible bronchoconstriction in asthmatics
Eur.Respir.J. 2006 Vol.28 suppl.50; s.191s poz.P1155
16th ERS Annual Congress. Munich, Germany, September 2-6, 2006. Abstracts
10/12
Paweł Misiuna, Marian Furman, Andrzej Kopacz, Andrzej Kułakowski, Paweł Murawa, Tadeusz Orłowski, Tadeusz Popiela, Andrzej Szawłowski, Andrzej D±browski, Wojciech Polkowski.: Skojarzone leczenie raka przełyku
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1995 ; pod red. Seweryna Wiechowskiego; Warszawa : Fundacja - Polski Przegl±d Chirurgiczny, 1995; s.178-181
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
11/12
Barbara D±browska, Andrzej D±browski, Kazimierz Jasiński, Seweryn Łukasik, Wanda Rydlewska-Sadowska, Krzysztof Wrabec.: Mianownictwo elektrokardiograficzne
Kardiol.Pol. 1986 T.29 nr 1; s. 75-85
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
12/12
Hanna Pikulska-Orłowska, Andrzej D±browski.: Ocena zapisu elektrokardiograficznego z zastosowaniem okrężnych odprowadzeń prawokomorowych za pomoc± analizy dyskryminacyjnej Fishera
Pediatr.Pol. 1985 T.60 nr 11-12; s.745-750
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie