Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZARNECKI R
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/16
W[ojciech] Witkiewicz, M. Rząca, M[arek] Zawadzki, R. Czarnecki, J. Turek, Z. Obuszko.: Pierwsze polskie doświadczenia robotem da Vinci w chirurgii raka jelita grubego
Nowotwory 2012 T.62 supl.2; s.18-19 poz.W031
III Kongres Onkologii Polskiej. Wrocław, 10-13 października 2012 roku. Streszczenia
2/16
R. Czarnecki, M. Rząca, W[ojciech] Witkiewicz, Z. Obuszko.: Przezskórna, celowana biopsja gruboigłowa wątroby i trzustki w diagnostyce onkologicznej
Nowotwory 2012 T.62 supl.2; s.207-208 poz.P2026
III Kongres Onkologii Polskiej. Wrocław, 10-13 października 2012 roku. Streszczenia
3/16
W[ojciech] Witkiewicz, M. Rząca, M[arek] Zawadzki, R. Czarnecki, J. Turek.: Resekcje wielonarządowe w miednicy mniejszej z asystą robota da Vinci
Nowotwory 2012 T.62 supl.2; s.19 poz.W032
III Kongres Onkologii Polskiej. Wrocław, 10-13 października 2012 roku. Streszczenia
4/16
Ł. Kłonowski, Z. Kulas, E. Bereś-Pawlik, M. Rząca, R. Czarnecki, Z[ygmunt] Grzebieniak.: Point investigation method for cancer changed tissues
Acta Phys.Pol.A 2010 Vol.118 no.6; s.1174-1176
IF: 0.467
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
5/16
R. Czarnecki, M. Rząca, W[ojciech] Witkiewicz.: Zaopatrzenie ubytków ściany dwunastnicy wyizolowaną pętlą jelita cienkiego według sposobu Roux en Y = Duodenal lesion reparation with an isolated small intenstineal loop using Roux en Y method
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/145 poz.Q-31
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
6/16
W[ojciech] Witkiewicz, R. Czarnecki, M. Rząca, K. Woźna, M. Wolf.: Zastosowanie biopsji mammotonicznej w diagnostyce i leczeniu łagodnych nowotworów gruczołu piersiowego = The use of the mammotomic biopsy in the diagnostics and the treatment of benign breast tumors
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/86 poz.H-06
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
7/16
W[ojciech] Witkiewicz, R. Czarnecki, M. Rząca.: Zastosowanie izolowanej pętli jelita cienkiego sposobem Roux - Y w leczeniu ubytku ściany dwunastnicy i leczeniu przetoki dwunastniczej = The use of isolated intestinal loop modo Roux - Y in treatment of the duodenum wall defect and in treatment of duodenal fistulas
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/145 poz.Q-32
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
8/16
R. Czarnecki, M. Rząca, K. Woźna, W[ojciech] Witkiewicz.: Zastosowanie mammotomu w diagnostyce i leczeniu łagodnych nowotworów gruczołu piersiowego = Mammotome biopsy as diagnostic and method in benign breast tumors
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/87 poz.H-07
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
9/16
W[ojciech] Witkiewicz, R. Czarnecki, M. Rząca, M. Krywiak, M. Wolf.: Biopsja węzła wartowniczego w I i II stopniu zaawansowania czerniaka skóry
Nowotwory 2008 Vol.58 suppl.2; s.16
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Bydgoszcz,15-17 maja 2008 roku
10/16
R. Czarnecki, M. Rząca, W[ojciech] Witkiewicz.: Niepowodzenia biopsji węzła wartowniczego u chorych z rakiem prącia - wczesne doświadczenie u dwóch chorych
Nowotwory 2008 Vol.58 suppl.2; s.35 poz.23
XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Bydgoszcz,15-17 maja 2008 roku
11/16
R. Czarnecki, M. Rząca, W[ojciech] Witkiewicz.: Biopsja węzła wartowniczego u 70 chorych z rakiem gruczołu piersiowego
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.143 poz.P053
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
12/16
W[ojciech] Witkiewicz, M. Rząca, R. Czarnecki, H. Lisiak.: Jednoczasowe operacje tętniaka aorty brzusznej i raka jelita grubego
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.92 poz.276 R
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
13/16
W[ojciech] Witkiewicz, M. Rząca, R. Czarnecki.: Nowotworowa niedrożność przewodu pokarmowego na ostrym dyżurze w materiale Wojewódzkiego Szptala Specjalistycznego we Wrocławiu w latach 1999-2006
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.107 poz.315 R
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
14/16
M. Rząca, R. Czarnecki, W[ojciech] Witkiewicz.: Przerzuty raka jelita grubego do gruczołów dokrewnych. Opis przypadków
W:62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Białystok, [14-17 września] 2005. Streszczenia; Białystok : Dom Wydawniczy "Benkowski" sp. z o.o., 2005; s.180
15/16
A[dam] Reich, J[acek] Szepietowski, R[afał] Białynicki-Birula, R. Czarnecki.: Pemfigoid u pacjenta z olbrzymim rakiem kolczystokomórkowym okolicy pachwinowej
Przegl.Dermatol. 2004 T.91 nr spec.: Pokaz przypadków; s.39 poz.134
XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Bydgoszcz, 1-5 wrzesień 2004 r.
16/16
J. Forgacz, R. Czarnecki, Rafał Matkowski.: Czerniak złośliwy skóry rozwijający się w obrębie olbrzymiego znamienia barwnikowego - opis przypadku
W:IV Zjazd i XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej "Nowotwory skóry i tkanek miękkich". Poznań, 14-16 maja 1998. Program naukowy, streszczenia; s.24
stosując format:
Nowe wyszukiwanie