Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CADER JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 48Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/48
Wiktor Łaszewicz, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak; Task Force of the Polish Society of Gastroenterology [Jan Cader, Grażyna Gościniak, Krzysztof Matusiewicz, Leszek Paradowski, Tomasz Pytrus, Adam Smereka et al.]: Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in Polish children and adults depending on socioeconomic status and living conditions
Adv.Med.Sci. 2014 Vol.59 no.1; s.147-150
IF: 1.105
2/48
Agata Mulak, Małgorzata Manelska, Jan Cader, Elżbieta Poniewierka, Abdulhabib Annabhani, Krystyna Karachadzis, Leszek Paradowski.: Diagnostic challenges of recurrent intestinal tuberculosis
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 1; s.28-30
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
3/48
Agnieszka Lewandowska, Małgorzata Reszczyńska, Jan Cader, Elżbieta Poniewierka, Zbigniew Sajewicz, Leszek Paradowski.: Neoplastic and inflammatory pancreatic tumors diagnosed in patients hospitalized at the Department of Gastroenterology and Hepatology, Wrocław Medical University, in years 2007-2008
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 3; s.218-222
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
4/48
Łukasz Sroczyk, Jan Cader, Włodzimierz Więckiewicz.: Zespół Gardnera - przegląd piśmiennictwa
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 3; s.248-250
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
5/48
Dorota Ksiądzyna, Jan Cader, Leszek Paradowski.: Clinical picture of gastric ulcer depending on its location
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 1; s.21-24
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
6/48
D[orota] Ksiądzyna, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Obraz kliniczny wrzodu żołądka w zależności od jego lokalizacji = Clinical picture of gastric ulcer depending on its location
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.14 poz.P1-1
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
7/48
D[orota] Ksiądzyna, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Przewlekłe śródmiąższowe zapalenie płuc i spondyloartropatia seronegatywna u 45-letniego mężczyzny ze zmianami okołoodbytowymi w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna = Chronic interstitial pneumonia and seronegative spondyloarthropathy in a 45-year-old
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 supl.1; s.30 poz.P4-2
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Gdańsk, 13-15 czerwca 2008 roku. Streszczenia
8/48
Ewa Waszczuk, Anna Susło, Jan Cader.: Diagnostyka różnicowa oraz profilaktyka choroby hemoroidalnej
Przegl.Flebol. 2008 T.16 nr 1; s.31-33
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
9/48
Zbigniew Sajewicz, Jan Cader.: Dylematy leczenia biologicznego choroby Leśniowskiego-Crohna
Terapia 2008 R.16 nr 6; s.57-58
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
10/48
Jerzy Garcarek, Jacek Kurcz, Agnieszka Jędrzejewska-Orchowska, Jan Cader, Krzysztof Moroń, Ewa Nienartowicz, Katarzyna Błachut, Zbigniew Sajewicz, Ewa Waszczuk, Joanna Bladowska, Leszek Paradowski.: Haemobilia - etiology, diagnostics and treatment
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 2; s.77-82
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
11/48
Jan Cader, Zygmunt Domagała, Leszek Paradowski, Joanna Rymaszewska, Wojciech Błoński, Zbigniew Sajewicz.: Is there any relation of Helicobacter pylori infection to anxiety and depressive symptoms?
Gastroenterol.Pol. 2007 T.14 nr 6; s.397-401
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
12/48
Dorota Waśko-Czopnik, Urszula Kaczmarek, Elżbieta Sołtan, Jan Cader, Leszek Paradowski.: Stan jamy ustnej i wybrane parametry śliny u chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna
W:Konferencja Naukowa "Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 25-27 kwietnia 2007 roku. Streszczenia; s.68 poz.46
13/48
D[orota] Waśko-Czopnik, U[rszula] Kaczmarek, E[lżbieta] Sołtan, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Oral condition and some salivary parameters in patients with Crohn's disease
Pol.J.Environ.Stud. 2007 Vol.16 no.2C part 2; s.15-19
The Scientific Conference "Environmental factors and state of health of the oral cavity. Achievements in contemporary stomatology". Nałęczów, 25-27 April 2007
IF: 0.627
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
14/48
Abdulhabib Annabhani, Jan Cader, Paweł Fidziński.: Megacolon toxicum - patofizjologia, diagnostyka, leczenie
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.10: Kardiologia, nefrologia, diabetologia, gastroenterologia, pediatria, psychiatria, okulistyka ; pod red. Andrzeja Steciwko, Agnieszki Mastalerz-Migas; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.87-100
ISBN 978-83-89629-75-3
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
15/48
D[orota] Ksiądzyna, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Crohn's disease with interstitial pneumonia and seronegative spondyloarthropathy - a literature review and a case report
Ceska Slov.Gastroenterol.Hepatol. 2006 Vol.60 no.4; s.164-168
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
16/48
Dorota Mrozowska, Wiktor Bednarz, Jan Cader, Leszek Paradowski, Zbigniew Krawczyk, Janusz Dawiskiba.: Surgical treatment of gastrointestinal stromal tumours
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 3; s.153-156
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
17/48
Leszek Paradowski, Agata Mulak, Jan Cader.: Chłonka w płynie puchlinowym
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.5; s.1063-1069
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
18/48
kier. proj. Wiktor Łaszewicz ; gł. realiz. proj. [m.in.] Leszek Paradowski, Jan Cader, Franciszek Iwańczak, Barbara Iwańczak, Tomasz Pytrus, Maciej Potyrała, Marta Rzeszutko, Aleksander Blitek, Grażyna Gościniak: Wyniki badań nad zakażeniem Helicobacter pylori (materiały wdrożeniowe)
Białystok : Trans Humana, 2004; 118 s.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
19/48
Dorota Ksiądzyna, Jan Cader.: Chromoendoskopia w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2004 T.11 nr 5; s.461-469
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
20/48
A[dam] Smereka, M[aria] Rybak, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski.: Analiza przyczyn zgonów pacjentów z marskością wątroby w materiale Kliniki Gastroenterologii AM we Wrocławiu w latach 1991-2000 = Analysis of death causes in patients with liver cirrhosis hospitalized in Department and Clinic of Gastroenterology, Wrocław Medical University - ten-year observation
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.169 poz.D-55
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
21/48
R[adosław] Kempiński, E[wa] Waszczuk, L[eszek] Paradowski, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, E[lżbieta] Poniewierka, J[adwiga] Łapińska, J[an] Cader.: Zachorowalność na wrzodziejące zapalenie jelita grubego u mężczyzn i kobiet w 10-letnim materiale Kliniki Gastroenterologii we Wrocławiu = Incidence of ulcerative colitis in men and women, ten-year obesrvation in gastroenterology department, Wrocław Medical University, Poland
Gastroenterol.Pol. 2002 T.9 supl.1; s.93 poz.B-26
X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Lublin, 13-15 czerwca 2002. Streszczenia
22/48
Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak, Zygmunt Grzebieniak, Jan Cader, Maciej Potyrała, Edyta Radwańska-Mizia.: Wrzód samotny odbytnicy u dzieci. Opis trzech przypadków = Solitary rectal ulcer syndrome in three children
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.185 poz.PG-49
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
23/48
Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak, Zygmunt Grzebieniak, Jan Cader, Maciej Potyrała, Edyta Radwańska-Mizia.: Wrzód samotny odbytnicy (WSO) u trojga dzieci
Nowa Pediatr. 2000 R.4 nr 4; s.65 poz.IX/7
II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób u dzieci". Wrocław, 7-8 września 2000 r. Streszczenia
24/48
Andrzej Stawarski, Franciszek Iwańczak, Zygmunt Grzebieniak, Jan Cader, Maciej Potyrała, Edyta Radwańska-Mizia.: Wrzód samoistny odbytnicy (WSO) u trojga dzieci = Solitary rectal ulcer syndrome in thee children
Przegl.Pediatr. 2000 Vol.30 supl.1; s.83 poz.PL67
I Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Łódź, 21-23 września 2000. Streszczenia materiałów naukowych
25/48
Franciszek Iwańczak, Elżbieta Krzesiek, Jan Cader, Barbara Iwańczak, Andrzej Stawarski.: Odrębności kliniczne wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
Gastroenterol.Pol. 1997 T.4 nr 4; s.379-384
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
26/48
Leszek Paradowski, Jan Cader, Ewa Waszczuk.: Wpływ hamowania wydzielania kwasu solnego na ślinotok u chorych na chorobę refluksową przełyku (GERD) = The influence of hydrochloric acid secretion on salvations in gastroesophageal reflux disease (GERD)
Gastroenterol.Pol. 1996 T.3 nr 3; s.309 poz. P41
VII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii [Poznań, 12-14.09.1996] streszczenia
27/48
Ewa Waszczuk, Zbigniew Knapik, Jacek Żebrowski, Leszek Paradowski, Jan Cader.: Próba zastosowania cholecystokininy w diagnostyce refluksu dwunastniczo-żołądkowego
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii; III Konferencja Naukowa Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich; Sesja Satelitarna Sekcji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD). Kraków, 18-21 września, 1994. Streszczenia; poz.157
28/48
F[ranciszek] Iwańczak, J[an] Cader, J[acek] Klakocar, G[rażyna] Gościniak, R[enata] Mozrzymas.: Analiza wyników badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zakażenia Helicobacter pylori
W:Materiały Naukowe VIII Międzynarodowego Sympozjum Gastroenterologii Dziecięcej i Żywienia. Rzeszów, 20-21.09.1991 r. Streszczenia; s.128
29/48
Franciszek Iwańczak, Jan Cader, Jacek Klakocar, Grażyna Gościniak, Renata Mozrzymas.: Analiza wyników badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zakażenia Helicobacter pylori
Pediatr.Pol. 1991 nr 1-2 supl.; s.278-281
VIII Sympozjum Gastroenterologiczne Sekcji Gastroenterologii i Żywienia PTP. Rzeszów, 19-21 września 1991 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
30/48
Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Czesław Koziorowski, Jan Cader, Konrad Leśniakowski, Jadwiga Łapińska, Tamara Matysiak, Leszek Paradowski, Artur Salomon, Ewa Waszczuk, Władysław Turkiewicz, Jerzy Kolasiński.: Wydatek energetyczny górników - ratowników w czasie symulowanej akcji ratowniczej
Rudy Met.Nieżel. 1991 R.36 nr 8; s.279-281
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
31/48
Franciszek Iwańczak, Jan Cader, Andrzej Stawarski, Ewa Kochańska.: Leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u dzieci
Pediatr.Pol. 1989 T.64 nr 12 supl.; s.77-84
Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób dzieci". Wrocław, 8 czerwca 1990 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
32/48
Franciszek Iwańczak, Ewa Kochańska, Jan Cader, Andrzej Stawarski.: Clinical analysis and results of treatment of ulcerative colitis in children
Mat.Med.Pol. 1988 Vol.20 nr 1; s.46-49
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
33/48
Z[bigniew] Knapik, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, Cz. Kozierowski, W. Juzwa, J[an] Cader, E[lżbieta] Poniewierka, L[eszek] Paradowski, B[arbara] Stolarska.: Vliânie vysokih temperatur i otnositel'noj vlažnosti na teploobmen šahterov pri dozirovannoj fizičeskoj nagruzke
Gig.Tr.Prof.Zabol. 1987 nr 12; s.27-30
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
34/48
Roman Tomecki, Witold Bartnik, Jan Cader, Jan Dzieniszewski, Jan Hasik, Krzysztof Linke, Barbara Woźniak-Stolarska, Aleksander Żurakowski, Eugeniusz Butruk.: Test Haemoccult i fibrosigmoidoskopia w wykrywaniu nowotworów dystalnego odcinka jelita grubego
Pol.Arch.Med.Wewn. 1987 T.78 nr 4 (10); s.207-212
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
35/48
Franciszek Iwańczak, Jan Cader, Ewa Kochańska, Andrzej Stawarski.: Korelacja obrazu klinicznego i endoskopowego u dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
Pol.Przegl.Chir. 1987 T.[59] supl.; s.87-94
Prace naukowe I Sympozjum "Postępy w endoskopii i chirurgii". Wrocław, 25 kwietnia 1986 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
36/48
Maria Kurzawska-Mielecka, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Jan Cader, Leszek Masłowski.: Choroba wrzodowa u chorych z miażdżycą zarostową tętnic w wieku podeszłym
Prace Nauk.AM Wrocław 1987 R.19 nr 1(44); s.249-261
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
37/48
Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Jan Cader, Leszek Paradowski, Maria Rynowiecka.: Ocena ilości krwi krążącej u ludzi w wieku podeszłym
Prace Nauk.AM Wrocław 1987 R.19 nr 1(44); s.243-248
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
38/48
Maria Kurzawska-Mielecka, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Jan Cader, Leszek Masłowski.: Choroba wrzodowa u chorych z miażdżycą zarostową tętnic w wieku podeszłym
W:V Zjazd Naukowy Sekcji Geriatrycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Kraków, 21-22 września 1985 roku. Streszczenia referatów; s.79
39/48
Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Grażyna Dolińska, Anna Bartnik, Jan Cader, Halina Hańczyc, Leszek Paradowski, Jadwiga Rudnicka, Zbigniew Sajewicz.: Ocena kliniczna preparatu "Boldaloin"
Prace Nauk.AM Wrocław 1984 R.17 nr 1(40); s.61-68
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
40/48
Zbigniew Knapik, Leszek Paradowski, Jan Cader, Anna Bartnik.: Wchłanianie jelitowe cukrów prostych oraz trawienie oligosacharydów u chorych na przewlekłe zapalenie trzustki
W:Instytut Chorób Wewnętrznych 1970-1980 ; Akademia Medyczna we Wrocławiu; Wrocław : Akademia Medyczna we Wrocławiu, 1982; s.181-186
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
41/48
Z[bigniew] Knapik, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, C[zesław] Koziorowski, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski, Z[bigniew] Sajewicz, E[lżbieta] Poniewierka, I. Riess, B[arbara] Stolarska-Woźniak.: Zmiany sprawności procesów energetycznych i termoregulacyjnych u górników w zależności od wieku
W:IV Krajowy Zjazd Sekcji Geriatrycznej, Polskie Towarzystwo Lekarskie "Udział miażdżycy w procesie starzenia". Wrocław, 26-27 września 1981 r. Program i streszczenia prac; s.22
42/48
Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Leszek Paradowski, Jan Cader, Lucjan Koziorowski.: Niedobory wodno-elektrolitowe powstałe w czasie pracy w górnictwie i hutnictwie i próby ich substytucji
Przegl.Lek. 1980 T.37 nr 2; s.333-335
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
43/48
Z[bigniew] Knapik, H[alina] Hańczyc, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, M[aria] Menzel-Lipińska, J[an] Cader, L[eszek] Paradowski, Z. Borówka.: Die Anwendung der subklinischen Formen der toxischen Phenoleinwirkung
Z.Gesamte Hyg. 1980 Vol.26 no.8; s.585-587
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
44/48
Z[bigniew] Knapik, L[eszek] Paradowski, J[an] Cader, A[nna] Bartnik.: Ocena wchłaniania jelitowego u chorych z przewlekłymi chorobami trzustki
W:XLVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 20-21 maja 1979 r. Streszczenia; s.62
45/48
Z[bigniew] Knapik, W[anda] Lubczyńska-Kowalska, G[rażyna] Dolińska, F[ranciszek] Bielicki, L[eszek] Paradowski, J[an] Cader.: Zachowanie się funkcji wydzielniczej żołądka w chorobach tarczycy
W:XLV Posiedzenie Sekcji Gastroenterologii TIP, Posiedzenie Komisji Fizjologii Układu Przewodu Pokarmowego i Metabolizmu Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN oraz Inauguracyjny Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice, 16-17 maja 1977 r.; s.80
46/48
Zbigniew Andreasik, Jan Cader, Grażyna Dolińska, Danuta Knapikowa, Zbigniew Knapik, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Grażyna Mach, Leszek Paradowski, Jolanta Radkowa, Jacek Szechiński, Roman Smolik, Jerzy Woźniak, Marian Życzkowski.: Wpływ warunków środowiskowych na schorzenia przewodu pokarmowego u pracowników Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi
Cuprum 1976 nr 5; s.30-33
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
47/48
Jan Doliński, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Ludwik Noczyński, Jan Cader, Zbigniew Sajewicz, Marian Wołek.: Zespół złego wchłaniania jako powikłanie leczenia chirurgicznego
Wiad.Lek. 1976 T.29 nr 19; s.1761-1764
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
48/48
Zbigniew Knapik, Grażyna Dolińska, Czesław Koziorowski, Wanda Lubczyńska-Kowalska, Jolanta Radek-Brablec, Jan Cader, Leszek Paradowski, Zbigniew Regulski, Maria Idzikowska, Teresa Kocikowa, Ryszard Skrzyński, Janina Wagner.: Bilans wodno-elektrolitowy u górników kopalń "Lubin" i "Polkowice"
Wrocław : Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - Lubin, 1973; 69, [1] s.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie