Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BUDREWICZ SŁAWOMIR
Liczba odnalezionych rekordów: 259Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/259
Joanna Bladowska, Anna Pokryszko-Dragan, Anna Zacharzewska-Gondek, Marta Nowakowska-Kotas, Ewa Gruszka, Sławomir Budrewicz, Anna Zimny, Marek Sąsiadek.: Korelacja zmian mikrostrukturalnych w mózgowiu ze stopniem niepełnosprawności i zaburzeniami poznawczymi u chorych na stwardnienie rozsiane = Correlation of cerebral DTI changes with degree of disability and cognitive dysfunction in patients with multiple sclerosis
W:42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Gdańsk, 6-8.06.2019. Program naukowy - streszczenia [online]; s.196-197
[Dostęp 10.06.2019]. Dostępny w: https://www.radiologia2019.pl/conf-data/pltr2019/files/Streszczenia%2042%20Zjazd%20PLTR.pdf
Adres url:
2/259
Anna Zacharzewska-Gondek, Anna Pokryszko-Dragan, Sławomir Budrewicz, Marek Sąsiadek, Joanna Bladowska.: W poszukiwaniu radiologicznych czynników predykcyjnych odpowiedzi na leczenie IFN-β u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w 4-letniej obserwacji = Searching for radiological predictors of the treatment response in IFN-β therapy in multiple sclerosis during 4-year follow-up
W:42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Gdańsk, 6-8.06.2019. Program naukowy - streszczenia [online]; s.197-198
[Dostęp 10.06.2019]. Dostępny w: https://www.radiologia2019.pl/conf-data/pltr2019/files/Streszczenia%2042%20Zjazd%20PLTR.pdf
Adres url:
3/259
Marta Waliszewska-Prosół, Agata Sebastian, Edyta Dziadkowiak, Piotr Wiland, Sławomir Budrewicz, Maria Ejma.: Brainstem auditory evoked potentials in patients with primary Sjögren's syndrome
W:Abstracts of the 17th European Congress of Clinical Neurophysiology. Warsaw, Poland, 5-8 June 2019; s.173 poz.P35-F
Adres url:
4/259
Mariusz Szydło, Magdalena Koszewicz, Jerzy Gosk, Sławomir Budrewicz.: Electrophysiological assessment of small fibres in carpal tunnel syndrome
W:Abstracts of the 17th European Congress of Clinical Neurophysiology. Warsaw, Poland, 5-8 June 2019; s.107 poz.P58-T
Adres url:
5/259
Edyta Dziadkowiak, Maria Ejma, Małgorzata Wieczorek, Paweł Peć, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Anna Zimny, Magdalena Koszewicz.: Multimodal evoked potentials in patients with chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP)
W:Abstracts of the 17th European Congress of Clinical Neurophysiology. Warsaw, Poland, 5-8 June 2019; s.261 poz.P39-S
Adres url:
6/259
Sławomir Budrewicz, Anna Zmarzły, Dominik Rączka, Aleksandra Szczepańska, Ewa Koziorowska-Gawron, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: Clinical and nutritional correlations in Parkinson's disease: preliminary report
Adv.Clin.Exp.Med. 2019 Vol.28 no.2; s.193-198
IF: 1.227
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
7/259
Piotr Alster, Natalia Katarzyna Madetko, Dariusz Mariusz Koziorowski, Leszek Królicki, Sławomir Budrewicz, Andrzej Friedman.: Accumulation of tau protein, metabolism and perfusion - application and efficacy of Positron Emission Tomography (PET) and Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) imaging in the examination of Progressive Supranuclear Palsy (PSP) and Corticobasal Syndrome (CBS)
Front.Neurol. 2019 Vol.10; art.101 [8 s.]
IF: 2.635
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
8/259
Aleksandra Szczepańska, Edyta Dziadkowiak, Joanna Bladowska, Lech Kipiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: The usefulness of quantitative EEG and advanced MR techniques in the monitoring and long-term prognosis of Lance-Adams syndrome
Front.Neurol. 2019 Vol.10; art.214 [6 s.]
IF: 2.635
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
9/259
J[oanna] Bladowska, A[nna] Zacharzewska-Gondek, A[nna] Kołtowska, A[nna] Pokryszko-Dragan, S[ławomir] Budrewicz, M[arek] Sąsiadek.: Increased ADC values within normal appearing white matter as a predictor of a poor response to interferon beta therapy in patients with multiple sclerosis in the 4-year follow-up
Insights Imaging 2019 Vol.10 suppl.1; s.S300-S301 poz.B-0540
ECR 2019 "The bigger picture" - European Congress of Radiology. Vienna, Austria, February 27 - March 3, 2019. Book of abstracts
Adres url:
DOI:
10/259
Jarosław Marusiak, Beth E. Fisher, Anna Jaskólska, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Katarzyna Kisiel-Sajewicz, Bartosz Kamiński, Artur Jaskólski.: Eight weeks of aerobic interval training improves psychomotor function in patients with Parkinson's disease - randomized controlled trial
Int.J.Environ.Res.Public Health 2019 Vol.16 no.5; art.880 [17 s.]
IF: 2.468
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
11/259
P[aweł] Tabakow, A[rtur] Weiser, W[ojciech] Fortuna, A[leksander] Beszłej, P[atryk] Piotrowski, T[omasz] Wieczorek, S[ławomir] Budrewicz, E[wa] Koziorowska, J[oanna] Rymaszewska.: Deep brain stimulation procedures in patients with symptoms of dysfunction in central nervous system
Iss.Rehabil.Orthop.Neurophysiol.Sport.Promot. 2019 suppl.8; s.10
4th Students International Conference "Frontiers in neurology, neurophysiology and neuropharmacology". Poznań, May 25th, 2019
Adres url:
12/259
Anna Zacharzewska-Gondek, Anna Pokryszko-Dragan, Tomasz Maciej Gondek, Anna Kołtowska, Ewa Gruszka, Sławomir Budrewicz, Marek Sąsiadek, Joanna Bladowska.: Apparent diffusion coefficient measurements in normal appearing white matter may support the differential diagnosis between multiple sclerosis lesions and other white matter hyperintensities
J.Neurol.Sci. 2019 Vol.397; s.24-30
IF: 2.651
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
13/259
Magdalena Koszewicz, Mariusz Szydło, Jerzy Gosk, Małgorzata Wieczorek, Sławomir Budrewicz.: Use of collision tests to identify physiological differences between the median and ulnar nerves
Muscle Nerve 2019 Vol.59 no.4; s.470-474
IF: 2.393
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
14/259
Ewelina Marciniewicz, Anna Pokryszko-Dragan, Przemysław Podgórski, Krzysztof Małyszczak, Anna Zimny, Anna Kołtowska, Sławomir Budrewicz, Marek Sąsiadek, Joanna Bladowska.: Quantitative magnetic resonance assessment of brain atrophy related to selected aspects of disability in patients with multiple sclerosis: preliminary results
Pol.J.Radiol. 2019 Vol.84; s.e171-e178
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
15/259
Jarosław Marusiak, Anna Jaskólska, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Renata Andrzejewska, Katarzyna Kisiel-Sajewicz, Artur Jaskólski.: Influence of dopaminergic treatment on resting elbow joint angle control mechanisms in patients with Parkinson's disease - a preliminary report
Acta Bioeng.Biomech. 2018 Vol.20 no.4; s.75-82
IF: 1.112
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
16/259
K[laudia] Jeżowska-Jurczyk, A[nna] Pokryszko-Dragan, A[nna] Kołtowska, K[rzysztof] Słotwiński, P[iotr] Jurczyk, S[ławomir] Budrewicz.: The overlap syndrome of three neurodegenerative diseases - a case report
Eur.J.Neurol. 2018 Vol.25 suppl.2; s.426 poz.EPR2092
The 4th Congress of the European Academy of Neurology. Lisbon (Portugal), 16-19 June 2018. Abstracts
17/259
E[wa] Koziorowska-Gawron, M[aciej] Kaczorowski, J[oanna] Bladowska, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, A[gnieszka] Hałoń.: Diagnostic difficulties in primary pauci-melanotic leptomeningeal melanomatosis
Eur.Neurol. 2018 Vol.80 no.1-2; s.68-70
IF: 1.235
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
18/259
Sławomir Budrewicz, Anna Zmarzły, Dominik Rączka, Ewa Koziorowska-Gawron, Aleksandra Szczepańska, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: Korelacje stanu klinicznego oraz żywieniowego w chorobie Parkinsona
W:III Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych; VII Zjazd Sekcji Chorób Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Katowice, 12-14 kwietnia 2018 roku. Program [i streszczenia]; s.50 poz.1823
19/259
Marta Waliszewska-Prosół, Krystian Obara, Paweł Szewczyk, Sławomir Budrewicz.: Rodzinna postać choroby Creutzfeldta-Jakoba o nietypowym przebiegu klinicznym
W:III Kongres Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych; VII Zjazd Sekcji Chorób Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Katowice, 12-14 kwietnia 2018 roku. Program [i streszczenia]; s.49 poz.1822
20/259
A[nna] Pokryszko-Dragan, A[nna] Banaszek, M[arta] Nowakowska-Kotas, K[laudia] Jeżowska-Jurczyk, E[dyta] Dziadkowiak, E[wa] Gruszka, M[ieszko] Zagrajek, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, M[arek] Sąsiadek, J[oanna] Bladowska.: Diffusion tensor imaging findings in the multiple sclerosis patients and their relationships to various aspects of disability
J.Neurol.Sci. 2018 Vol.391; s.127-133
IF: 2.651
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
21/259
A[nna] Pokryszko-Dragan, K. Marschollek, A. Chojko, M. Karasek, A. Kardyś, P. Marschollek, E[wa] Gruszka, M[arta] Nowakowska-Kotas, S[ławomir] Budrewicz.: Social functioning with regard to impact of the disease in the patients with multiple sclerosis
Mult.Scler.J. 2018 Vol.24 suppl.2; s.793-794 poz.EP1399
34th Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS). Berlin, Germany, 10-12 October 2018. ePosters
Adres url:
DOI:
22/259
Krystian Obara, Marta Waliszewska-Prosół, Sławomir Budrewicz, Paweł Szewczyk, Maria Ejma.: Severe course of neuromyelitis optica in a female patient with chronic C hepatitis
Neurol.Neurochir.Pol. 2018 Vol.52 nr 3; s.397-400
IF: 1.006
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
23/259
K[rzysztof] Słotwiński, J. Marusiak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Influence of physical training on executive functions in Parkinson's disease
Parkinsonism Relat.Disord. 2018 Vol.46 suppl.2; s.e47 poz.P-040
Proceedings of XXII World Congress of the International Association of Parkinsonism and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017
Toż: XXII World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017. Abstracts; s.109 poz.P-040
Adres url:
Adres url:
DOI:
24/259
M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, A. Zmarzły, D. Raczka, E[wa] Koziorowska-Gawron, A[leksandra] Szczepańska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: The influence of smell and taste disturbances on the nutritional status in Parkinson disease
Parkinsonism Relat.Disord. 2018 Vol.46 suppl.2; s.e20 poz.OP-4-09
Proceedings of XXII World Congress of the International Association of Parkinsonism and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017
Toż: XXII World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017. Abstracts; s.46-47 poz.OP-4-09
Adres url:
Adres url:
DOI:
25/259
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, A. Zmarzły, D. Raczka, E[wa] Koziorowska-Gawron, A[leksandra] Szczepańska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: The usefulness of skin fold thickness measurements in the estimation of the nutritional status in Parkinson disease
Parkinsonism Relat.Disord. 2018 Vol.46 suppl.2; s.e73 poz.P-127
Proceedings of XXII World Congress of the International Association of Parkinsonism and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017
Toż: XXII World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders. Ho Chi Minh City, Vietnam, 12-15 November 2017. Abstracts; s.170-171 poz.P-127
Adres url:
Adres url:
DOI:
26/259
Natalia Madetko, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Krzysztof Słotwiński.: Dysfagia ustno-gardłowa w zaburzeniach ruchowych
Pol.Przegl.Neurol. 2018 T.14 nr 2; s.105-111
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
27/259
Paulina Papier, Marta Waliszewska-Prosół, Joanna Bladowska, Anna Pokryszko-Dragan, Sławomir Budrewicz.: Przewlekłe limfocytarne zapalenie mostu i móżdżku (CLIPPERS) - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2018 T.14 nr 3; s.178-182
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
Adres url:
28/259
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Natalia Madetko, Magdalena Koszewicz.: Zaburzenia połykania w chorobach układu nerwowego - diagnostyka i leczenie
Pol.Przegl.Neurol. 2018 T.14 nr 1; s.28-34
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
29/259
Marta Waliszewska-Prosół, Krystian Obara, Paweł Szewczyk, Małgorzata Śniatowska, Sławomir Budrewicz.: Cerebellar ataxia as a first manifestation of Creutzfeldt-Jakob disease in two cousins
Postgrad.Med.J. 2018 Vol.94 no.1112; s.360
IF: 1.946
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
30/259
Agata Mulak, Sławomir Budrewicz, Magdalena Panek-Jeziorna, Magdalena Koszewicz, Maria Jasińska, Beata Marczak-Karpina, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Leszek Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Gastroenterology 2017 Vol.152 no.5 suppl.1; s.S924 poz.Tu 1634
Digestive Disease Week 2017. Chicago, Illinois, May 06-09, 2017. Abstracts
31/259
Agata Gajos, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Bieńkiewicz, Janusz Dąbrowski, Jacek Kuśmierek, Jarosław Sławek, Andrzej Bogucki.: Is nigrostriatal dopaminergic deficit necessary for Holmes tremor to develop? The DaTSCAN and IBZM SPECT study
J.Neural Transm. 2017 Vol.124 no.11; s.1389-1393
IF: 2.776
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
32/259
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński.: Signs of leaky gut in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2017 Vol.29 suppl.; s.98
NeuroGASTRO 2017 Congress. Cork, Ireland, 24-26 August 2017. Abstracts
33/259
Krystian Obara, Marta Waliszewska-Prosół, Maria Ejma, Paweł Szewczyk, Sławomir Budrewicz.: Choroba Devica u ciężarnej pacjentki z HCV i autoimmunizacyjnym zapaleniem tarczycy - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A182-A183 poz.1940
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
34/259
Krystian Obara, Sławomir Budrewicz, Marta Waliszewska-Prosół, Agata Rojek, Maria Ejma.: Encefalopatia z dominującym zespołem pozapiramidowym i amnestycznym w następstwie zatrucia tlenkiem węgla
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 nr 2; s.82-87
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
35/259
Krystian Obara, Marta Waliszewska-Prosół, Paweł Urbanowski, Sławomir Budrewicz.: Niemiażdżycowe choroby tętnic dogłowowych - prezentacja przypadków
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A145-A146 poz.1943
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
36/259
Klaudia Jeżowska, Anna Pokryszko-Dragan, Anna Zimny, Agata Rojek, Marta Waliszewska-Prosół, Piotr Jurczyk, Sławomir Budrewicz.: Poporodowe zapalenie mózgu z przeciwciałami przeciwko receptorowi NMDA
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A106 poz.1863
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
37/259
Anna Roszmann, Emilia J. Sitek, Krystyna Honczarenko, Monika Mak, Monika Gołąb-Janowska, Mateusz Kurzawski, Tomasz Bandurski, Piotr Robowski, Mirosława Dubaniewicz, Agnieszka Gorzkowska, Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Marek Droździk, Monika Białecka, Jarosław Sławek.: Rola homocysteiny w patogenezie otępienia i depresji w chorobie Parkinsona
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A7-A8 poz.2026
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
38/259
Krystian Obara, Marta Waliszewska-Prosół, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski.: Współistnienie zespołu móżdżkowego, parkinsonowskiego i dysautonomii - trudności diagnostyczne
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A67-A68 poz.1939
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
39/259
Agata Rojek, Marta Waliszewska-Prosół, Joanna Bladowska, Magdalena Koszewicz, Anna Dołgan, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Zespół drżenia i ataksji związany z łamliwym chromosomem X - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 nr 3; s.144-149
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
40/259
Krystian Obara, Marta Waliszewska-Prosół, Sławomir Budrewicz.: Zespół Guillana-Barrégo o nietypowym początku u pacjentki po cięciu cesarskim
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A176 poz.1941
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
41/259
Klaudia Jeżowska, Anna Pokryszko-Dragan, Anna Kołtowska, Krzysztof Słotwiński, Piotr Jurczyk, Marta Waliszewska-Prosół, Krystian Obara, Sławomir Budrewicz.: Zespół nakładania postępującego porażenia nadjądrowego, otępienia czołowo-skroniowego i zespołu korowo-podstawnego - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A6-A7 poz.1864
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
42/259
Marta Waliszewska-Prosół, Krystian Obara, Klaudia Jeżowska, Sławomir Budrewicz.: Zespół Westphala o późnym początku - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2017 T.13 supl.A; s.A68 poz.1942
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Gdańsk, 11-14 października 2017 r. Streszczenia zjazdowe
43/259
Magdalena Koszewicz, Sławomir Michalak, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Mikołaj Zaborowski, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Maria Ejma.: Is peripheral paraneoplastic neurological syndrome possible in primary brain tumors?
Brain Behav. 2016 Vol.6 no.6; art.e00465 [7 s.]
IF: 2.157
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
44/259
Magdalena Koszewicz, Sławomir Michalak, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Mikołaj Zaborowski, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Maria Ejma.: Profile of autonomic dysfunctions in patients with primary braintumor and possible autoimmunity
Clin.Neurol.Neurosurg. 2016 Vol.151; s.51-54
IF: 1.381
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
DOI:
45/259
Sławomir Budrewicz.: Żywienie w chorobach układu nerwowego
W:Dietetyka kliniczna ; red. nauk. Elżbieta Poniewierka; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.71-79
ISBN 978-83-7055-559-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
46/259
Edyta Dziadkowiak, Aleksandra Szczepańska, Joanna Bladowska, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Composed paraneoplastic neurological syndrome, disseminated in time and space, in the course of non-small cell neuro-endocrine lung cancer
J.Neurol.Neurosci. 2016 Vol.7 spec. iss. no.3: Clinical neurology and cognitive neuroscience; art.122 [3 s.]
47/259
A[gata] Mulak, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Panek-Jeziorna, M[agdalena] Koszewicz, M[aria] Jasińska, B[eata] Marczak-Karpina, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, L[eszek] Paradowski.: Fecal biomarkers of gut inflammation and intestinal barrier dysfunction in Parkinson's disease
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.31 poz.86
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
48/259
Sławomir Budrewicz, Paweł Szewczyk, Joanna Bladowska, Ryszard Podemski, Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: The possible meaning of fractional anisotropy measurement of the cervical spinal cord in correct diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis
Neurol.Sci. 2016 Vol.37 no.3; s.417-421
IF: 1.749
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
49/259
Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski.: Choroba Parkinsona i inne pozapiramidowe zaburzenia ruchowe
W:Neurologia kliniczna w praktyce : homeostaza mózgu ; red. nauk. Roman Mazur, Grzegorz Osiński, Magdalena Trzcińska, Maciej Klimarczyk; Inowrocław : Wydawnictwo "Aspektspress", 2016; s.479-495
ISBN 978-83-930890-2-4
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
50/259
Sławomir Budrewicz.: Zaburzenia połykania w chorobach układu nerwowego
W:Niedożywienie w zaburzeniach połykania ; pod red. Anny Zmarzły; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2016; s.37-49
ISBN 978-83-65071-18-7
51/259
Jarosław Sławek, Andrzej Bogucki, Sławomir Budrewicz, Artur Drużdż, Dariusz Koziorowski, Maciej Krawczyk, Stanisław Ochudło, Monika Rudzińska-Bar, Iwona Sarzyńska-Długosz.: Leczenie toksyną botulinową spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu - rekomendacje Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów
Pol.Przegl.Neurol. 2016 T.12 nr 2; s.65-79
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
52/259
Mariusz Szydło, Agata Rojek, Paweł Szewczyk, Anna Zimny, Joanna Bladowska, Maria Ejma, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: Udar krwotoczny w przebiegu mózgowej angiopatii amyloidowej
Pol.Przegl.Neurol. 2016 T.12 nr 4; s.224-233
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
53/259
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Anna Zimny, Krzysztof Słotwiński.: Zanik wieloukładowy - algorytm diagnostyczny i możliwości leczenia
Pol.Przegl.Neurol. 2016 T.12 nr 3; s.139-145
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
54/259
Klaudia Jeżowska, Anna Pokryszko-Dragan, Sławomir Budrewicz, Anna Zimny, Izabela Winkel, Agnieszka Żelwetro, Paweł Tyfel, Piotr Jurczyk, Ryszard Podemski.: Zespół nakładania wariantu wzrokowego choroby Alzheimera i zespołu korowo-podstawnego - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2016 T.12 nr 4; s.211-216
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
55/259
Sławomir Budrewicz, Anna Kołodziej.: Zaburzenia układu moczowego
W:Pozaruchowe objawy choroby Parkinsona : praktyczny przewodnik ; red. Andrzej Boguski, Agata Gajos; Otomin : AsteriaMed, 2016; s.171-180
ISBN 978-83-65515-11-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
56/259
M[arta] Waliszewska-Prosół, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, M[aria] Ejma, P[aweł] Szewczyk, R[yszard] Podemski.: A rare case of the extensive thoracic and lumbar spinal cord ischemic stroke with fatal outcome
Eur.J.Neurol. 2015 Vol.22 suppl.1; s.420 poz.P3286
The 1st Congress of the European Academy of Neurology. Berlin (Germany), 20-23 June 2015. Abstracts
57/259
Anna Dołgan, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Joanna Bladowska, Krzysztof Słotwiński, Mieszko Zagrajek, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski.: Acute hyperkinetic syndrome due to ephedrone abuse
J.Addict.Med. 2015 Vol.9 no.3; s.244-245
IF: 2.065
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
DOI:
58/259
K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, E[dyta] Dziadkowiak, J[oanna] Bladowska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Cognitive impairment in patients with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (Cidp) - preliminary report
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e345-e346 poz.1175
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
59/259
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, E[wa] Koziorowska-Gawron, P[aweł] Tabakow, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz.: Effect of deep brain stimulation the subthalamic nucleus on the acoustic parameters of speech in Parkinson's disease
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e287 poz.952
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
60/259
M[arta] Waliszewska-Prosół, M[aria] Ejma, J[oanna] Bladowska, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Electrophysiological visual pathway assessment in correlation with brain MR and MR-spectroscopy in patients with Hashimoto's disease
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e250-s.e251 poz.803
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
61/259
S[ławomir] Budrewicz, A. Zmarzły, M[agdalena] Koszewicz, A. Szczepańska, E[wa] Koziorowska, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Meaning of malnutrition factors in Parkinson's disease
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.287-e288 poz.953
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
62/259
M[agdalena] Koszewicz, S. Michalak, S[ławomir] Budrewicz, M. Zaborowski, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, M[aria] Ejma.: Neuropathy in patients with confirmed antineural antibodies in the course of primary brain tumors - case series
J.Neurol.Sci. 2015 Vol.357 suppl.1; s.e74-e75 poz.192
XXII World Congress of Neurology. Santiago (Chile), 31 October - 5 November 2015. Abstracts
63/259
S[ławomir] Budrewicz, P[aweł] Szewczyk, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz.: Symptoms of degeneration of the pyramidal tracts in conventional magnetic resonance imaging and diffusion tensor imaging in a young woman with primary lateral sclerosis
J.Postgrad.Med. 2015 Vol.61 no.3; s.206-208
IF: 0.870
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
64/259
Sławomir Budrewicz.: Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy skroniowej - standardy diagnostyczne i terapeutyczne
Neurol.Dypl. 2015 T.10 nr 6; s.7-8, 10-12
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
65/259
Maria Ejma, Marta Waliszewska-Prosół, Anna Hofman, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Małgorzata Bilińska, Magdalena Koszewicz.: Progressive subacute Miller-Fisher syndrome successfully treated with plasmapheresis
Neurol.Neurochir.Pol. 2015 Vol.49 nr 2; s.137-138
IF: 0.747
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
66/259
Sławomir Budrewicz.: Niedożywienie w schorzeniach układu nerwowego
W:Niedożywienie w praktyce ambulatoryjnej ; pod red. Anny Zmarzły; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2015; s.103-110
ISBN 978-83-65071-05-7
67/259
Marta Waliszewska-Prosół, Edyta Dziadkowiak, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Joanna Bladowska.: Idiopatyczny przerost opony twardej - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2015 T.11 nr 2; s.72-76
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
68/259
Małgorzata Śniatowska, Marta Waliszewska-Prosół, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Joanna Bladowska, Robert Bartoszewicz, Kazimierz Niemczyk, Tomasz Kręcicki.: Przyzwojak przebiegający z objawami niedystonicznego kręczu karku
Pol.Przegl.Neurol. 2015 T.11 nr 4; s.178-182
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
69/259
Magdalena Koszewicz, Marta Waliszewska-Prosół, Joanna Bladowska, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Maria Ejma.: Obraz kliniczny i elektrofizjologiczny postępującego porażenia opuszkowego w ponad trzyletniej obserwacji
W:X Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej "Nowoczesna elektrofizjologia w praktyce klinicznej". Kraków, 3-5 grudnia 2015; s.20-21
70/259
K[rzysztof] Słotwiński, E[wa] Koziorowska, A. Szczepańska, M[aria] Ejma, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Pure word deafness in a patient with bilateral ischemic stroke in the parieto-temporal regions
Int.J.Stroke 2014 Vol.9 suppl.3; s.97 poz.WSC-0925
9th World Stroke Congress. Istanbul (Turkey), 22-25 October 2014. Abstracts
71/259
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Renata Martynów-Medoń.: Podstawowe zespoły neurologiczne
W:Kompendium neurologii ; pod red. Ryszarda Podemskiego; Gdańsk : Via Medica, 2014; s.129-199
Wyd.3 popr. i uzup.
ISBN 978-83-7599-743-9
Rozdział zawiera: R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły ośrodkowych zaburzeń ruchowych" s.129-140; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły uszkodzenia pnia mózgu" s.140-143; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły zaburzeń czucia" s.143-145; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego" s.145-147; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły uszkodzenia poszczególnych płatów mózgu" s.148-155; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły zaburzeń wyższych czynności nerwowych oraz czynności wykonawczych mowy" s.156-165; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły zaburzeń poznawczych" s.166-170; R. Martynów-Medoń "Zespół oponowy" s.170-171; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia nerwów czaszkowych" s.171-185; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia rdzenia kręgowego" s.185-190; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia korzeni nerwowych, splotów i nerwów obwodowych" s.190-199
72/259
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Strukturalne podstawy czynności układu nerwowego
W:Kompendium neurologii ; pod red. Ryszarda Podemskiego; Gdańsk : Via Medica, 2014; s.6-42
Wyd.3 popr. i uzup.
ISBN 978-83-7599-743-9
73/259
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Zaburzenia neurologiczne związane z nieprawidłowym rozwojem ośrodkowego układu nerwowego w okresie płodowym
W:Kompendium neurologii ; pod red. Ryszarda Podemskiego; Gdańsk : Via Medica, 2014; s.202-211
Wyd.3 popr. i uzup.
ISBN 978-83-7599-743-9
74/259
Sławomir Budrewicz.: Ryzyko niedożywienia i wsparcie żywieniowe u pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego
W:Niedożywienie u pacjentów ambulatoryjnych : przyczyny, diagnostyka i leczenie niedożywienia u dorosłych odżywiających się drogą naturalną : praca zbiorowa ; pod red. Anny Zmarzły; Wrocław : Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, 2014; s.47-55
ISBN 978-83-936419-2-5
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
75/259
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron.: Drżenie samoistne - nowe koncepcje patogenetyczne
Pol.Przegl.Neurol. 2014 T.10 nr 4; s.139-144
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
76/259
Marta Waliszewska-Prosół, Marta Nowakowska-Kotas, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Ewa Gruszka.: Mieszany, obwodowo-ośrodkowy zespół paranowotworowy w przebiegu raka jajnika - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2014 T.10 nr 1; s.34-37
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
77/259
Ewa Koziorowska-Gawron, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski.: Psychogenne zaburzenia chodu - opis trzech przypadków
Pol.Przegl.Neurol. 2014 T.10 nr 4; s.169-173
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
78/259
Ewa Koziorowska-Gawron, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Zespół opsoklonie-mioklonie u dorosłych
Pol.Przegl.Neurol. 2014 T.10 nr 3; s.101-105
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
79/259
Krystian Kisza, Marta Nowakowska-Kotas, Hanna Zając-Pytrus, Sławomir Budrewicz, Karolina Czajor.: Bilateral papilledema and decreased visual acuity as the only symptoms of a cystoperitoneal shunt malfunction
W:World Ophthalmology Congress 2014 - XXXIV International Congress of Ophthalmology, 29th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology, 118th Annual Meeting of the Japanese Ophthalmological Society. Tokyo, April 2-6, 2014. e-Abstracts; e-poster PO-820
[Dostęp 05.05.2014]. Dostępny w: http://www.myschedule.jp/woc2014/detail.php?session_unique_id=PO009&sess_id=3137&strong=1
80/259
S[ławomir] Budrewicz.: Drżenie samoistne - czy tylko drżenie? Nowe koncepcje patogenetyczno-kliniczne
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.59
81/259
M[arta] Waliszewska-Prosół, K[rystian] Obara, A[nna] Pokryszko-Dragan, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Neurologiczne następstwa ostrego zatrucia tlenkiem węgla - prezentacja przypadku
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.179-180 poz.8
82/259
M[aria] Ejma, M[arta] Waliszewska-Prosół, A. Hofman, S[ławomir] Budrewicz, M[ałgorzata] Bilińska, M[agdalena] Koszewicz.: Postępujący, podostry zespół Millera-Fishera - zespół nakładania?
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.236 poz.7
83/259
E[wa] Koziorowska-Gawron, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, A. Szczepańska, A. Dołgan, M[arta] Waliszewska-Prosół, R[yszard] Podemski.: Psychogenne zaburzenia chodu - opis 4 przypadków
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.178 poz.5
84/259
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński.: Wpływ stymulacji dopaminergicznej na częstotliwościowe parametry akustyczne mowy w chorobie Parkinsona
W:XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczecin, 3-6 września 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; s.185 poz.3
85/259
Edyta Kowalczyk, Paweł Szewczyk, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Gruszka, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Dynamics of magnetic resonance image changes in a patient with Creutzfeldt-Jakob disease
Eur.Neurol. 2013 Vol.70 no.3-4; s.139-140
IF: 1.362
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
86/259
A[nna] Dołgan, S[ławomir] Budrewicz, M[aria] Ejma, M[agdalena] Koszewicz, M[arta] Waliszewska-Prosół, P[aweł] Szewczyk, R[yszard] Podemski.: Transverse myelitis associated with mixed polyneuropathy in primary antiphospholipid syndrome: case report
J.Neurol. 2013 Vol.260 suppl.1; s.S115 poz.P512
Twenty-third Meeting of the European Neurological Society. Barcelona (Spain), 8-11 June 2013
87/259
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, A[nna] Dołgan, R[yszard] Podemski.: Impulse control disorder in psychogenic parkinsonism
J.Neurol.Sci. 2013 Vol.333 suppl.1; s.e81 poz.2476
XXI World Congress of Neurology. Vienna (Austria), 21-26 September 2013. Abstracts
88/259
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Self-assessment of dysarthria in Parkinson's disease verified by use of computer acoustic speech analysis
J.Neurol.Sci. 2013 Vol.333 suppl.1; s.e81-e82 poz.2465
XXI World Congress of Neurology. Vienna (Austria), 21-26 September 2013. Abstracts
89/259
Jarosław Sławek, Anna Roszmann, Piotr Robowski, Mirosława Dubaniewicz, Emilia J. Sitek, Krystyna Honczarenko, Agnieszka Gorzkowska, Sławomir Budrewicz, Monika Mak, Monika Gołąb-Janowska, Ewa Koziorowska-Gawron, Marek Droździk, Mateusz Kurzawski, Tomasz Bandurski, Monika Białecka.: The impact of MRI white matter hyperintensities on dementia in Parkinson's disease in relation to the homocysteine level and other vascular risk factors
Neurodegener.Dis. 2013 Vol.12 no.1; s.1-12
IF: 3.454
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
90/259
Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Anna Brzecka, Anna Zimny, Anna Hofman, Magdalena Koszewicz, Anna Dołgan, Sławomir Budrewicz.: Idiopatyczne nadciśnienie śródczaszkowe u młodej kobiety bez nadwagi
Pol.Przegl.Neurol. 2013 T.9 nr 2; s.75-80
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
91/259
Aleksandra Szczepańska, Sławomir Budrewicz, Joanna Bladowska, Krzysztof Słotwiński, Magdalena Koszewicz.: Kliniczny i radiologiczny obraz zwyrodnienia korowo-podstawnego - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2013 T.9 nr 2; s. 69-74
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
92/259
Anna Hofman, Marta Waliszewska-Prosół, Aleksandra Szczepańska, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Anna Zimny.: Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - opis dwóch przypadków
Pol.Przegl.Neurol. 2013 T.9 nr 3; s.125-130
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
93/259
Jarosław Marusiak, Anna Jaskólska, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Artur Jaskólski.: Myometry revealed medication-induced decrease in resting skeletal muscle stiffness in Parkinson's disease patients
Clin.Biomech. 2012 Vol.27 no.6; s.632-635
IF: 1.869
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
94/259
Magdalena Koszewicz, Magdalena Mendak, Tomasz Konopka, Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz.: The characteristics of autonomic nervous system disorders in burning mouth syndrome and Parkinson disease
J.Orofac.Pain 2012 Vol.26 no.4; s.315-320
IF: 2.387
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
95/259
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Paweł Szewczyk, Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński.: Parry-Romberg syndrome: clinical, electrophysiological and neuroimaging correlations
Neurol.Sci. 2012 Vol.33 no.2; s.423-427
IF: 1.412
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
96/259
R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz.: Acoustic analysis of speech dysrhythmia in Parkinson disease patients
Parkinsonism Relat.Disord. 2012 Vol.18 suppl.2; s.S14 poz.1.016
XIX World Congress on Parkinson's Disease. Shanghai (China), 11-14 December 2011. Abstracts
97/259
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, P. Striano.: Autosomal dominant cortical myoclonus and epilepsy (ADCME) - new mutation in Polish family?
Parkinsonism Relat.Disord. 2012 Vol.18 suppl.2; s.S186 poz.3.070
XIX World Congress on Parkinson's Disease. Shanghai (China), 11-14 December 2011. Abstracts
98/259
J. Marusiak, A. Jaskólska, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, A. Jaskólski.: Myotonometry revealed medication-induced decrease in resting muscle stiffness in Parkinson's disease
Parkinsonism Relat.Disord. 2012 Vol.18 suppl.2; s.S37 poz.1.109
XIX World Congress on Parkinson's Disease. Shanghai (China), 11-14 December 2011. Abstracts
99/259
Monika Białecka, Mateusz Kurzawski, Anna Roszmann, Piotr Robowski, Emilia J. Sitek, Krystyna Honczarenko, Agnieszka Gorzkowska, Sławomir Budrewicz, Monika Mak, Monika Jarosz, Monika Gołąb-Janowska, Ewa Koziorowska-Gawron, Marek Droździk, Jarosław Sławek.: Association of COMT, MTHFR, and SLC19A1(RFC-1) polymorphisms with homocysteine blood levels and cognitive impairment in Parkinson's disease
Pharmacogenet.Genom. 2012 Vol.22 no.10; s.716-724
IF: 3.608
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
100/259
Anna Dołgan, Agata Gruna-Ożarowska, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Alina Niedzielska, Barbara Ujma-Czapska.: Kliniczna charakterystyka zespołu opsoklonie-mioklonie u dzieci i dorosłych - opis dwóch przypadków
Pol.Przegl.Neurol. 2012 T.8 nr 1; s.38-42
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
101/259
Aleksandra Loster-Niewińska, Anna Dołgan, Bożena Weryńska, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Mieszko Zagrajek, Sławomir Budrewicz, Renata Jankowska.: Neurologiczne zespoły paranowotworowe w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca - opis dwóch przypadków
Pol.Przegl.Neurol. 2012 T.8 nr 4; s.181-184
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
102/259
Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Ewa Gruszka, Magdalena Koszewicz, Anna Dołgan, Anna Hofman, Ryszard Podemski.: Ablacyjny efekt ogniskowego naczyniowego uszkodzenia mózgu u chorej z drżeniem samoistnym głowy = Ablation effect of the focal vascular lesion in patient with essential head tremor
W:V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wisła, 31.05-02.06.2012. Program, [streszczenia]; s.62-63
103/259
Anna Dołgan, Sławomir Budrewicz, Katarzyna Mariańska, Mieszko Zagrajek, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski.: Hiperkinetyczne zaburzenia ruchowe w przebiegu encefalopatii efedronowej - opis 3 przypadków = Hyperkinetic disorders in the course of ephedron encephalopathy - 3 case reports
W:V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wisła, 31.05-02.06.2012. Program, [streszczenia]; s.24-25
104/259
Sławomir Budrewicz, Jarosław Marusiak, Anna Jaskólska, Magdalena Koszewicz, Artur Jaskólski.: Zastosowanie miometrii do oceny spoczynkowej sztywności mięśni szkieletowych u pacjentów z chorobą Parkinsona = Application of myometry in an assessment of resting skeletal muscle stiffness in patients with Parkinson's disease
W:V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wisła, 31.05-02.06.2012. Program, [streszczenia]; s.60-61
105/259
Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz, Krzysztof Jadanowski, Anna Dołgan, Ewa Gruszka, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Zespół opsoklonie-mioklonie w przebiegu ciąży - opis przypadku = Opsoclonus-myoclonus syndrome in pregnancy - a case report
W:V Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wisła, 31.05-02.06.2012. Program, [streszczenia]; s.36-37
106/259
Sławomir Budrewicz.: Akustyczna analiza zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona z uwzględnieniem wpływu stymulacji dopaminergicznej na wybrane parametry mowy
Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2012; 128 s.
([Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu]; 4/2012)
ISBN 978-83-7055-469-9
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
107/259
Wojciech Gawron, Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Maria Ejma.: Zastosowanie wideonystagmografii u chorych po udarze mózgu w tylnym obszarze unaczynienia
Acta Bio-Optica Inform.Med.-Inż.Biomed. 2011 Vol.17 nr 3; s.231-234
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
108/259
Magdalena Mendak, Tomasz Konopka, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz.: Nerve conduction in sensory and motor fibers of peripheral nerves in burning mouth syndrome
Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.6; s.753-760
IF: 0.176
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
109/259
Wojciech Gawron, Beata Wikiera, Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Anna Noczyńska.: Quantitative evaluation of visual-oculomotor and vestibulo-oculomotor reflexes in patients with type 1 diabetes related to the chosen parameters characterizing diabetes
Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.2; s.177-182
IF: 0.176
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
110/259
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, Jerzy G[osk], M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, R[ajmund] Adamiec.: Peripheral nerve changes assessed by conduction velocity distribution in patients with primary Raynaud's phenomenon and dysautonomia
Int.Angiol. 2011 Vol.30 no.4; s.375-379
IF: 1.652
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
111/259
A[nna] Dołgan, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, J[ustyna] Chojdak-Łukasiewicz, A[nna] Hofman, K[rzysztof] Słotwiński, P[aweł] Szewczyk.: Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome - with dominant of neuroimaging findings - the second Polish case
J.Neurol. 2011 Vol.258 suppl.1; s.S224-S225 poz.P799
Twenty-first Meeting of the European Neurological Society. Lisbon, Portugal, 28-31 May 2011
112/259
Jarosław Marusiak, Anna Jaskólska, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Artur Jaskólski.: Increased muscle belly and tendon stiffness in patients with Parkinson's disease, as measured by myotonometry
Mov.Disord. 2011 Vol.26 no.11; s.2119-2122
IF: 4.505
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
113/259
Maria Ejma, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski, Katarzyna Mariańska, Sławomir Budrewicz, Tomasz Turek.: Anatomical variation of the vertebral artery clinically mimicking myasthenia gravis
Neurol.Sci. 2011 Vol.32 no.4; s.715-717
IF: 1.315
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
114/259
Magdalena Szmyrka-Kaczmarek, Sławomir Budrewicz.: Zapalenia naczyń w etiopatogenezie udaru mózgu
Pol.Przegl.Neurol. 2011 T.7 nr 2; s.97-103
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
115/259
A[nna] Dołgan, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Orbitopatia tarczycowa współistniejąca z zajęciem wielu nerwów czaszkowych w przebiegu przewlekłego zapalenia tarczycy - analiza kliniczno-endokrynologiczna = Thyreoid eye disease coexisting chronic thyreoiditis and with multicranial nerves involvement - the clinic-endocrinological analysis
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[521-522]
116/259
A[nna] Dołgan, E[wa] Koziorowska-Gawron, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Postępująca oftalmoplegia zewnętrzna - opis przypadku = Progresive external ophtalmoplegia - a case report
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[289]
117/259
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, P[aweł] Tabakow, R[yszard] Podemski.: Wpływ stymulacji jądra brzusznego pośredniego wzgórza na akustyczne parametry mowy u chorego z drżeniem samoistnym i dyzartrią = The influence of the ventral - intermediate nucleus of the thalamus stimulation on acoustic parameters in patient with essentials tremor and dysarthria
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[499-500]
118/259
J. Sławek, A. Roszmann, P. Robowski, M. Dubaniewicz, E.J. Sitek, K. Honczarenko, A. Gorzkowska, S[ławomir] Budrewicz, M. Mak, M. Gołąb-Janowska, E[wa] Koziorowska-Gawron, M. Droździk, M. Kurzawski, T. Bandurski, M. Białecka.: Wpływ zmian hiperintensywnych istoty białej, w powiązaniu z poziomem homocysteiny i naczyniowymi czynnikami ryzyka u pacjentów z choroba Parkinsona i otępieniem = The impact of MRI white matter hyperintensities on the dementia in Parkinson's Disease in relation to the homocysteine level and other vascular risk factors
W:XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 7-10 września 2011 r. [CD-ROM]; streszczenia s.[211-212]
119/259
Krzysztof Słotwiński, M[agdalena] Szmyrka-Kaczmarek, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, P[aweł] Szewczyk, R[yszard] Podemski.: Cognitive impairment in systemic lupus erythematosus
W:XXth World Congress of Neurology. Marrakesh (Morocco), November 12-17, 2011. Abstract book [CD-ROM]; s.1091
120/259
E. Kowalczyk, P[aweł] Szewczyk, S[ławomir] Budrewicz, Magdalena Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Dynamics of diffusion tensor imaging and MR spectroscopy findings in Creutzfeld-Jacob disease patient
W:XXth World Congress of Neurology. Marrakesh (Morocco), November 12-17, 2011. Abstract book [CD-ROM]; s.1357
121/259
P[aweł] Szewczyk, Sławomir Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: The usefulness of fractional anisotropy in ALS diagnosis
W:XXth World Congress of Neurology. Marrakesh (Morocco), November 12-17, 2011. Abstract book [CD-ROM]; s.1350
122/259
Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Endogenne potencjały wywołane u osób z dysartrycznymi zaburzeniami mowy w naczyniopochodnym uszkodzeniu mózgu
Acta Bio-Optica Inform.Med.-Inż.Biomed. 2010 Vol.16 nr 2; s.179-181
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
123/259
A. Gajos, A. Bogucki, M. Schinwelski, W. Sołtan, M. Rudzińska, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, A. Majos, M. Górska-Chrząstek, M. Bieńkiewicz, J. Kuśmierek, J. Sławek.: The clinical and neuroimaging studies in Holmes tremor
Acta Neurol.Scand. 2010 Vol.122 no.5; s.360-366
IF: 2.153
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
124/259
Magdalena Mendak, Tomasz Konopka, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Sławomir Budrewicz.: Similarities between burning mouth syndrome and Parkinson's disease
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.6; s.731-738
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
125/259
Magdalena Mendak, Tomasz Konopka, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Sławomir Budrewicz, Elżbieta Kusińska.: Badanie potencjałów wywołanych i odruchu mrugania u pacjentów z zespołem pieczenia jamy ustnej lub chorobą Parkinsona
Dent.Med.Probl. 2010 Vol.47 no.2; s.169-176
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
126/259
A[nna] Dołgan, J[ustyna] Chojdak-Łukasiewicz, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Fatal case of acute pandysautonomia associated with sensory neuronopathy and small cell lung cancer
Eur.J.Neurol. 2010 Vol.17 suppl.3; s.555 poz.P2553
14th Congress of the of the European Federation of Neurological Societies. Geneva, Switzerland, 25-28 September 2010. Abstracts
127/259
A[nna] Dołgan, J[ustyna] Chojdak-Łukasiewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, A[nna] Krupińska-Dulemba, S[ławomir] Budrewicz, A[leksandra] Szczepańska.: Pure adrenomyeloneuropathy with changes in magnetic resonance spectroscopy
J.Neurol. 2010 Vol.257 suppl.1; s.S191-S192 poz.581
Twentieth Meeting of the European Neurological Society. Berlin, Germany, 19-23 June 2010
128/259
Ryszard Podemski, Anna Pokryszko-Dragan, Sławomir Budrewicz.: Padaczka i wewnątrzczaszkowe procesy rozrostowe
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.747-754
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
129/259
Sławomir Budrewicz, Anna Pokryszko-Dragan, Ryszard Podemski.: Udar mózgu i parkinsonizm
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.762-769
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
130/259
Anna Pokryszko-Dragan, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski.: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz stwardnienie rozsiane
W:Medycyna rodzinna - co nowego? T.2 ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Cornetis, 2010; s.770-776
ISBN 978-83-61415-14-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
131/259
Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Elektrofizjologiczna diagnostyka zespołów korzeniowych
Pol.Przegl.Neurol. 2010 T.6 nr 2; s.86-91
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
132/259
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Krzysztof Kowalewski, Krzysztof Słotwiński.: Mielopatia szyjna u pacjenta z chorobą Parkinsona, dystonią i stenozą kanału kręgowego
Pol.Przegl.Neurol. 2010 T.6 nr 2; s.101-104
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
133/259
Krzysztof Jadanowski, Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron.: Zaburzenia gałkoruchowe w chorobach ośrodkowego układu nerwowego
Pol.Przegl.Neurol. 2010 T.6 nr 4; s.202-211
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
134/259
Paweł Urbanowski, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Anna Kołtowska.: Zapalenie krążka międzykręgowego oraz trzonów kręgów - opis przypadku
Pol.Przegl.Neurol. 2010 T.6 nr 1; s.50-55
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
135/259
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[ajmund] Adamiec.: Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena układu autonomicznego u chorych z objawem Raynaud
Acta Angiol. 2009 Vol.15 suppl.D; s.D47-D49 poz.36
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Wrocław, 7-9 maja 2009 r.
136/259
Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Efekty rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona
Acta Bio-Optica Inform.Med.-Inż.Biomed. 2009 Vol.15 nr 2; s.141-143
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
137/259
Magdalena Mendak, Tomasz Konopka, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron.: Czynniki etiologiczne zespołu pieczenia jamy ustnej - badania wstępne
Czas.Stomatol. 2009 T.62 nr 5; s.426-427 poz.163.CS/P-128
XI Kongres Stomatologów Polskich. Wrocław, 25-27 czerwiec 2009 r. Streszczenia
138/259
E[wa] Koziorowska-Gawron, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, A[leksandra] Ciuman, R[yszard] Podemski.: Parry-Romberg syndrome with sympathetic nervous system abnormalities - a case report
Eur.J.Neurol. 2009 Vol.16 suppl.3; s.224 poz.P1509
13th Congress of the of the European Federation of Neurological Societies. Florence, Italy, 12-15 September 2009. Abstracts
139/259
Magdalena Koszewicz, Izabela Gosk-Bierska, Małgorzata Bilińska, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Rajmund Adamiec, Krzysztof Słotwiński.: Autonomic dysfunction in primary Raynaud's phenomenon
Int.Angiol. 2009 Vol.28 no.2; s.127-131
IF: 1.155
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
140/259
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Drżenie Holmesa w przebiegu chorób naczyniowych OUN - opis dwóch przypadków = Holmes tremor in the course of cerebral vascular diseases - presentation of two cases
W:IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bronisławów, 21-24 maja 2009; s.134-135 poz.34
141/259
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Dziedziczone autosomalnie dominująco mioklonie korowe z padaczką (autosomal dominant cortical myoclonus and epilepsy, ADCME)? - opis polskiej rodziny = Autosomal dominant cortical myoclonus and epilepsy (ADCME)? - the decription of Polish family
W:IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bronisławów, 21-24 maja 2009; s.118-119 poz.26
142/259
M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, R[yszard] Podemski, M[ieszko] Zagrajek, K[rzysztof] Słotwiński.: Współistnienie miotonii Thomsena i choroby Parkinsona - opis rodziny = Coexistence of Thomson myotonia and Parkinson disease - family description
W:IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Bronisławów, 21-24 maja 2009; s.86-87 poz.10
143/259
K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz.: Auditory P300 potential in patients with frontotemporal dementia
J.Neurol.Sci. 2009 Vol.285 suppl.1; s.S325 poz.PO31-FR-19
19th World Congress of Neurology. Bangkok, Thailand, 24-30 October 2009. Abstracts
144/259
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, R[ajmund] Adamiec.: Evaluation of peripheral nervous system in patients with primary Raynaud's syndrome and dysautonomia
J.Neurol.Sci. 2009 Vol.285 suppl.1; s.S89 poz.FP20-TU-03
19th World Congress of Neurology. Bangkok, Thailand, 24-30 October 2009. Abstracts
145/259
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz.: Transformations of acoustic structure of speech in the patients with poststroke aphasia
J.Neurol.Sci. 2009 Vol.285 suppl.1; s.S221 poz.PO11-TU-12
19th World Congress of Neurology. Bangkok, Thailand, 24-30 October 2009. Abstracts
146/259
A. Gajos, A. Bogucki, M. Schinwelski, W. Sołtan, S[ławomir] Budrewicz, M. Rudzińska, A. Majos, M. Górska-Chrząstek, M. Bieńkiewicz, J. Kuśmierek, J. Sławek.: Holmes tremor: clinical and neuroimaging study
Mov.Disord. 2009 Vol.24 suppl.1; s.S514 poz.We-370
Thirteenth International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. Paris (France), June 7-11, 2009. Abstracts
147/259
Sławomir Budrewicz, Małgorzata Szymczyk, Justyna Chojdak-Łukasiewicz, Paweł Szewczyk, Violetta Sokolska.: Guzy przysadki - trzy warianty kliniczne; różne konsekwencje terapeutyczne
Pol.Przegl.Neurol. 2009 T.5 nr 1; s.39-44
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
148/259
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron.: Kurcz powiek jako powikłanie naczyniopochodnego uszkodzenia mózgu
Pol.Przegl.Neurol. 2009 T.5 nr 3; s.148-150
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
149/259
Ewa Koziorowska-Gawron, Sławomir Budrewicz, Krzysztof Jadanowski.: Patofizjologia zaburzeń gałkoruchowych w niektórych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego
Pol.Przegl.Neurol. 2009 T.5 nr 3; s.117-122
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
150/259
Anna Zmarzły, Sławomir Budrewicz.: Przyczyny pogorszenia stanu odżywienia u dorosłych chorych ze schorzeniami neurologicznymi
Post.Żyw.Klin. 2009 T.4 nr 3-4; s.27-30
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
151/259
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: Psychogenne mioklonie i zespoły startle
W:Psychogenne i polekowe zaburzenia ruchowe ; pod red. Andrzeja Boguckiego; Gdańsk : Via Medica, 2009; s.70-76
ISBN 978-83-7555-026-9
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
152/259
Anna Pokryszko-Dragan, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Piotr Budrewicz, Ryszard Podemski, Mieszko Zagrajek, Małgorzata Bilińska.: Attention level and event-related evoked potentials in patients with cerebrovascular disease treated with amantadine sulfate - a pilot study
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.5; s.553-558
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
153/259
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Kliniczne aspekty ostrego niedokrwienia mózgu
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.3; s.1029-1033
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
154/259
E[wa] Koziorowska-Gawron, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, W[ojciech] Gawron, M[agdalena] Koziorowska.: Clinical and electronystagmographic evaluation of the balance system in people suffering from multiple sclerosis
J.Neurol. 2008 Vol.255 suppl.2; s.205-206 poz.P827
Eighteenth Meeting of the European Neurological Society. Nice, France, 7-11 June 2008
155/259
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz.: Early components of potential P300 in patients with dysarthria after subcortical ischaemic cerebral lesions
J.Neurol. 2008 Vol.255 suppl.2; s.95 poz.P386
Eighteenth Meeting of the European Neurological Society. Nice, France, 7-11 June 2008
156/259
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Renata Martynów-Medoń.: Podstawowe zespoły neurologiczne
W:Kompendium neurologii ; red. Ryszard Podemski; Gdańsk : Via Medica, 2008; s.132-202
ISBN 978-83-7555-054-2
Rozdział zawiera: R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły ośrodkowych zaburzeń ruchowych" s.132-143; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły uszkodzenia pnia mózgu" s.143-146; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespoły zaburzeń czucia" s.146-148; R. Podemski, S. Budrewicz "Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego" s.148-150; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły uszkodzenia poszczególnych płatów mózgu" s.151-158; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły zaburzeń wyższych czynności wykonawczych mowy" s.158-168; R. Podemski, K. Słotwiński "Zespoły zaburzeń poznawczych" s.168-173; R. Martynów-Medoń "Zespół oponowy" s.173-174; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia nerwów czaszkowych" s.174-188; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia rdzenia kręgowego" s.188-193; R. Martynów-Medoń "Zespoły uszkodzenia korzeni nerwowych, splotów i nerwów obwodowych" s.193-202
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
157/259
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Strukturalne podstawy czynności układu nerwowego
W:Kompendium neurologii ; red. Ryszard Podemski; Gdańsk : Via Medica, 2008; s.6-42
ISBN 978-83-7555-054-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
158/259
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Zaburzenia neurologiczne związane z nieprawidłowym rozwojem ośrodkowego układu nerwowego w okresie płodowym
W:Kompendium neurologii ; red. Ryszard Podemski; Gdańsk : Via Medica, 2008; s.204-213
ISBN 978-83-7555-054-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
159/259
Małgorzata Góral, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski.: Choroba Whipple'a z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego = Whipple disease with the affection of central nervous system
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S567 poz.P235
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
160/259
Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Elżbieta Kusińska.: Diagnostyka elektrofizjologiczna w zespole pieczenia jamy ustnej u pacjentów z chorobą Parkinsona
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.1; s.S31-S35
III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006 r. Materiały konferencyjne
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
161/259
Magdalena Koszewicz, Izabela Gosk-Bierska, Małgorzata Bilińska, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Rajmund Adamiec, Krzysztof Słotwiński, Ewa Koziorowska-Gawron, Małgorzata Góral.: Kliniczno-elektrofizjologiczna ocena układu autonimicznego u chorych z pierwotnym objawem Raynauda = Clinical and electrophysiological assessment of the autonimic nervous system in primary Raynaud's phenomenon
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S370 poz.U66
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
162/259
Konstanty Gurański, Maria Ejma, Barbara Hendrich, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Mielinoliza centralna mostu ołagodnym przebiegu u trzech kobiet uzależnionych od alkoholu = Mild central pontine myelinolysis in 3 alcohol-dependent women
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S478 poz.P115
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
163/259
Agata Gajos, Sylwester Piaskowski, Jarosław Sławek, Stanisław Ochudło, Grzegorz Opala, Alicja Łobińska, Krystyna Honczarenko, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Barbara Pełszyńska, Paweł P. Liberski, Andrzej Bogucki.: Mutacja DYT1 w populacji polskich chorych z dystonią: częstość występowania i spektrum fenotypu = DYT1 mutation in the Polish population of patients with dystonia: prevalence and the spectrum of phenotype
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S354 poz.U46
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
164/259
Sławomir Budrewicz, Anna Pokryszko-Dragan, Anna Brona, Joanna Kochańska, Marta Kubina, Małgorzata Środek.: Obraz kliniczny, czynniki ryzyka oraz obrazowanie u chorych na parkinsonizm naczyniowy
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.1; s.S56-S60
III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006 r. Materiały konferencyjne
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
165/259
Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Sonograficzna charakterystyka afazji wzgórzowej = Sonographic characteristic of the thalamic aphasia
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S573-S574 poz.P246
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
166/259
Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Wojciech Gawron, Małgorzata Góral, Krzysztof Słotwiński.: Wideonystagmograficzna ocena zaburzeń układu równowagi u chorych na stwardnienie rozsiane = Videonystagmographic evaluation of the balance system disorders in people suffering from multiple sclerosis
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S548 poz.P207
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
167/259
Barbara Pawlik, Małgorzata Góral, Sławomir Budrewicz, Marta Dubik-Jezierzańska.: Zawał wzgórza i móżdżku z hipersomnią i zaburzeniami mowy - opis przypadku = Thalamic and cerebellar ischemic stroke with hypersomnia and language disturbances - a case report
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.4; s.S445 poz.P71
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wrocław, 3-6 września 2008 r. Streszczenia
168/259
Zygmunt Jamrozik, Jarosław Sławek, Sławomir Budrewicz, Piotr Janik, Andrzej Friedman, Monika Rudzińska, Magdalena Kuźma, Magdalena Koszewicz, Andrzej Bogucki, Agata Gajos.: Zwyrodnienie korowo-podstawne - analiza kliniczna 17 chorych ze szczególnym uwzględnieneim objawów początkowych
Neurol.Neurochir.Pol. 2008 Vol.42 supl.1; s.S61-S66
III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006 r. Materiały konferencyjne
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
169/259
M[agdalena] Mendak, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, T[omasz] Konopka, E[wa] Koziorowska-Gawron, M[ałgorzata] Góral.: Etiological determinants in the burning mouth syndrome - a preliminary study
Oral Dis. 2008 Vol.14 supl.1; s.30 poz.P82
9th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine. Salzburg, (Austria), September 18-20, 2008. Abstracts
170/259
Sławomir Budrewicz, Dariusz Koziorowski.: Fenomenologia zaburzeń ruchowych (prezentacje wideo)
Pol.Przegl.Neurol. 2008 T.4 supl.A; s.1-3
Kursy szkoleniowe. Kurs 1. Choroby układu pozapiramidowego - wybrane zagadnienia
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
171/259
Ryszard Podemski, Edyta Kowalczyk, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz.: Neuralgia nerwu językowo-gardłowego z zespołami MAS oraz częściowymi napadami padaczkowymi o symptomatologii złożonej
Przegl.Lek. 2008 T.65 nr 3; s.150-152
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
172/259
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, K[atarzyna] Mariańska.: Kliniczno-elektrofizjologiczna analiza korowych mechanizmów mowy u chorych z dysartrią
W:XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej. Kraków - Zakopane, 14-18.04.2008; Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 2008; s.80-81
ISBN 978-83-61402-00-8
173/259
K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Ocena efektów rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona = Evaluation of the speech rehabilitation's effects by use of the computer acoustic analysis in the patients with Parkinson's disease
W:XV Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej. Kraków - Zakopane, 14-18.04.2008; Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 2008; s.78-79
ISBN 978-83-61402-00-8
174/259
M[agdalena] Koszewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, R[ajmund] Adamiec.: Ocena układu współczulnego u pacjentów z objawem Raynaud
Acta Angiol. 2007 Vol.13 suppl.B; s.B60 poz.40
II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Kazimierz Dolny, 18-20 maja 2007 roku
175/259
Magdalena Mendak, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Tomasz Konopka, Ewa Koziorowska-Gawron, Ewa Dobrzycka, Małgorzata Góral.: Uwarunkowania etiologiczne zespołu pieczenia jamy ustnej - badania wstępne
Dent.Med.Probl. 2007 Vol.44 no.4; s.470-479
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
176/259
S[ławomir] Budrewicz, M[arta] Dubik-Jezierzańska, M[agdalena] Koszewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Primary writing tremor as an example of task specific tremor - a case report
Eur.J.Neurol. 2007 Vol.14 suppl.1; s.200 poz.P2151
Abstracts of the 11th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Brussels, Belgium, 25-28 August 2007
177/259
Jarosław Sławek, Andrzej Friedman, Anna Potulska, Pierre Krystkowiak, Claire Gervais, Marta Banach, Stanisław Ochudło, Sławomir Budrewicz, Daniel Ręcławowicz, Michał Rynkowski, Grzegorz Opala.: Factors affecting the health-related quality of life of patients with cervical dystonia and the impact of botulinum toxin type A injections
Funct.Neurol. 2007 Vol.22 no.2; s.95-100
IF: 0.557
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
178/259
Wojciech Gawron, Lucyna Pośpiech, Ewa Koziorowska-Gawron, Ryszard Podemski, Krystyna Orendorz-Frączkowska, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koziorowska.: Obraz elektronystagmograficzny ośrodkowych zaburzeń w obrębie narządu równowagi ze szczególnym uwzględnieniem deficytu otoneurologicznego w stwardnieniu rozsianym
W:III Polsko-Amerykańska Konferencja Otolaryngologiczna "Wyzwania współczesnej neuro-otologii" oraz I Międzynarodowa Konferencja Sekcji Otologii i Neuro-Otologii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Warszawa, 15-17 marca 2007; s.37-38
179/259
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz, A[nna] Pokryszko-Dragan.: Auditory event related potential in patients with mild cognitive impairment
J.Neurol. 2007 Vol.254 suppl.3; s.III/121 poz.P480
Seventeenth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece, 16-20 June 2007
180/259
A. Domanasiewicz, M[agdalena] Koszewicz, J. Jabłecki, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Electrophysiological and ultrasonographic parameters' correlation in carpal tunnel syndrome
J.Neurol. 2007 Vol.254 suppl.3; s.III/130 poz.P518
Seventeenth Meeting of the European Neurological Society. Rhodes, Greece, 16-20 June 2007
181/259
Agata Gajos, Sylwester Piaskowski, Jarosław Sławek, Stanisław Ochudło, Grzegorz Opala, Alicja Łobińska, Krystyna Honczarenko, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Barbara Pełszyńska, Paweł P. Liberski, Andrzej Bogucki.: Phenotype of the DYT1 mutation in the TOR1A gene in a Polish population of patients with dystonia. A preliminary report
Neurol.Neurochir.Pol. 2007 T.41 nr 6; s.487-494
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
182/259
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Urazy pnia mózgu
W:Pień mózgu - oś życia ; pod red. Romana Mazura [et al.]; Gdańsk : Via Medica, 2007; s.189-194
ISBN 978-83-7555-014-6
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
183/259
Ewa Koziorowska-Gawron, Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Tomasz Konopka, Magdalena Mendak, Małgorzata Bilińska, Barbara Pawlik, Ryszard Podemski.: Burning mouth syndrome and electroneurography of peripheral nerves
Bull.Group.Int.Rech.Sci.Stomatol.Odontol. 2006 Vol.47 suppl.1; s.44 bis
Proceedings of the 50th International Congress of the GIRSO. Palermo (Italy), 27-29 April 2006
184/259
Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Magdalena Koszewicz.: Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie zespołu pieczenia jamy ustnej w ujęciu neurologicznym
Dent.Med.Probl. 2006 Vol.43 no.1; s.109-113
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
185/259
K[rzysztof] Słotwiński, K[rzysztof] Jadanowski, A[nna] Pokryszko-Dragan, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Neuropsychological tests and P300 potential in the long-term assessment memory decline in patients with bilateral thalamic ischaemic lesion
Eur.J.Neurol. 2006 Vol.13 suppl.2; s.147 poz.P1408
10th Congress of the European Federation of Neurological Societies - EFNS. Glasgow (UK), September 2-5, 2006
186/259
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Sonographic description of disturbances of expressive speech in patients with dementia of Alzheimer type
Eur.J.Neurol. 2006 Vol.13 suppl.2; s.71 poz.P1116
10th Congress of the European Federation of Neurological Societies - EFNS. Glasgow (UK), September 2-5, 2006
187/259
Magdalena Koszewicz, Sławomir Budrewicz, Ewa Koziorowska-Gawron, Maria Ejma, Elżbieta Kusińska.: Diagnostyka elektrofizjologiczna w zespole piekącej jamy ustnej u pacjentów z chorobą Parkinsona = Electrophysiologic diagnostic in burning mouth syndrome in Parkinson disease
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.82-83 poz.5
188/259
Maria Ejma, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz, Elżbieta Kusińska.: Multimodalne potencjały wywołane w chorobie Huntingtona = Multimodal evoked potentials in Huntington's disease
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.98-99 poz.13
189/259
Sławomir Budrewicz, Anna Pokryszko-Dragan, Anna Brona, Joanna Kochańska, Marta Kubina, Małgorzata Środek.: Obraz kliniczny, czynniki ryzyka oraz obrazowanie u chorych z parkinsonizmem naczyniowym
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.86-87
190/259
Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: Ocena efektów rehabilitacji zaburzeń mowy z wykorzystaniem analizy akustycznej u pacjentów z chorobą Parkinsona = Evaluation of speech rehabilitation effects by use of computer acoustic analysis in patients with Parkinson disease
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.136 poz.32
191/259
Sławomir Budrewicz, Anna Czarnecka, Magdalena Koszewicz, Edyta Kowalczyk, Marek Sąsiadek.: Ocena perfuzji mózgowej u chorych ze zwyrodnieniem korowo-podstawnym = CT perfusion in patients with corticobasal degeneration
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.84-85 poz.6
192/259
Sławomir Budrewicz, Anna Czarnecka, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski, Ewa Koziorowska-Gawron, Marek Sąsiadek.: Ocena przepływu mózgowego za pomocą tomografii perfuzyjnej w chorobie Parkinsona z towarzyszącym zespołem piekącej jamy ustnej = Cerebral blood flow in CT perfusion in Parkinson disease coexisting with burning mouth syndrome (BMS)
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.80-81 poz.4
193/259
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[dyta] Kowalczyk.: Zespół Lance-Adamsa u chorej z astmą oskrzelową = Lance-Adams syndrome in patient with bronchial astma
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.56-57
194/259
S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska, L[uiza] Chwiszczuk.: Zespół sztywności uogólnionej u 2 chorych = Stiff man syndrome in 2 patients
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.52-53
195/259
Zygmunt Jamrozik, Jarosław Sławek, Sławomir Budrewicz, Andrzej Friedman, Piotr Janik, Magdalena Kuźma, Magdalena Koszewicz, Andrzej Bogucki, Agata Gajos.: Zwyrodnienie korowo-podstawne: analiza 14 chorych = Cartico-basal degeneration - clinical analysis based on 14 patients
W:III Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jurata, 25-28 maja 2006. Program i streszczenia; s.46-47
196/259
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, A[nna] Pokryszko-Dragan, M[ieszko] Zagrajek.: Amantadine sulphate influence on the attention level and endogenous evoked potential in patients with cerebral vascular damage
Int.J.Stroke 2006 Vol.1 suppl.1; s.117
Joint World Congress on Stroke: International Stroke Society, Mediterranean Stroke Society and Southern African Stroke Foundation. Cape Town (South.Africa), 26-29 October 2006. Book of abstracts
197/259
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz.: Recovery of poststroke aphasia in sonographic speech analysis
Int.J.Stroke 2006 Vol.1 suppl.1; s.117-118
Joint World Congress on Stroke: International Stroke Society, Mediterranean Stroke Society and Southern African Stroke Foundation. Cape Town (South.Africa), 26-29 October 2006. Book of abstracts
198/259
M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Rozkład prędkości przewodzenia (conduction velocity distribution - CVD) we włóknach ruchoeych nerwu łokciowego u chorych na stwardnienie zanikowe boczne = Conduction velocity distribution (CVD) in motor fibres of the ulnar nerve in patients with amyotrophic lateral sclerosis
Neurol.Neurochir.Pol. 2006 T.40 suppl.2; s.S193-S194 poz.43
VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Kielce, 22-24 czerwca 2006 r. Streszczenia
199/259
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Grzegorz Dałek, Andrzej Tutaj.: Mioklonie zamiarowe w encefalopatii anoksycznej u chorych z astmą oskrzelową
Pol.Przegl.Neurol. 2006 T.2 nr 4; s.216-219
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
200/259
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Konstanty Gurański, Sławomir Budrewicz.: Wpływ niedokrwiennego uszkodzenia dominującej półkuli mózgu w obszarze jąder podstawy na zmienność akustycznych parametrów mowy
Udar Mózgu 2006 T.8 nr 1; s. 16-21
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
201/259
Sławomir P[iotr] Budrewicz, Małgorzata Góral, Magdalena Koszewicz, Piotr Tarantowicz, Ryszard Podemski.: Dystonia Segawy z wtórną deformacją układu kostnego
Wiad.Lek. 2006 T.59 nr 9/10; s.713-715
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
202/259
Marta Dubik-Jezierzańska, Anna Pokryszko-Dragan, Tomasz Turek, Sławomir Budrewicz, Barbara Pawlik.: Trudności diagnostyczne w przypadku pierwotnego chłoniaka mózgu
Wiad.Lek. 2006 T.59 nr 7-8; s.552-557
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
203/259
Edyta E. Kowalczyk, Magdalena A. Koszewicz, Sławomir P[iotr] Budrewicz, R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński.: Zespół Lance-Adamsa u chorej z encefalopatią anoksyczną w przebiegu astmy oskrzelowej
Wiad.Lek. 2006 T.59 nr 7-8; s.560-562
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
204/259
Grażyna Bednarek-Tupikowska, Sławomir Budrewicz, Edyta Kowalczyk, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Magdalena Koszewicz.: Adrenomieloneuropatia - rzadkie schorzenie peroksysomalne - opis przypadku
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.6; s.1335-1339
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
205/259
M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Elecrtophysiological evaluation of autonomic nervous system in course of clinically definite and probable ALS
Eur.J.Neurol. 2005 Vol.12 suppl.2; s.165 poz.P1530
Abstracts of the 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Athens, Greece, 17-20 September 2005
206/259
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Event-related auditory potential (P300) in patients with frontal unilateral ischaemic lesion
Eur.J.Neurol. 2005 Vol.12 suppl.2; s.258 poz.P2366
Abstracts of the 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Athens, Greece, 17-20 September 2005
207/259
J. Sławek, A. Friedman, A. Potulska, P. Krystkowiak, C. Gervais, M. Banach, S. Ochudło, S[ławomir] Budrewicz, D. Ręcławowicz, M. Rynkowski, G. Opala.: Czynniki wpływające na jakość życia pacjentów z dystonią szyjną oraz wpływ terapii toksyną botulinową typu A = Factors affecting the quality of life of patients with cervical dystonia and the impact of botulinum toxin type A injections
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S149-S150 poz.U30
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
208/259
B[arbara] Pawlik, M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Rozkład szybkości przewodzenia (CVD) we włóknach ruchowych nerwów łokciowych i strzałkowych powierzchownych u osób zdrowych = Motor conduction velocity distribution (CVD) in ulnar and external peroneal nerves in normal subjects
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S367 poz.P194
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
209/259
B[arbara] Pawlik, M[agdalena] Koszewicz, E[wa] Koziorowska-Gawron, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, M[ałgorzata] Góral.: Współistnienie miastenii rzekomoporaźnej i przewlekłej zapalnej poliradikuloneuropatii demielinizacyjnej (CIDP) - opis przypadku = Coexistence of myasthemia gravis and chronic inflammatory demyelinating polineuropathy - case report
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S421-S422 poz.P266
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
210/259
E[dyta] Kowalczyk, M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz.: Zespół Lance-Adamsa - opis przypadku = Lance-Adams syndrome - case report
Neurol.Neurochir.Pol. 2005 T.39 supl.2; s.S462 poz.P318
XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Łódź, 31 sierpnia - 3 września 2005 r. Streszczenia
211/259
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Choroby układu pozapiramidowego
W:Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny ; pod red. Romana Mazura; Gdańsk : Via Medica, 2005; s.286-304
Wyd.2 rozszerz. i popr.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
212/259
Piotr Baranowski, Tomasz Pawłowski, Sławomir Budrewicz.: Farmakoterapia epizodu depresyjnego u pacjenta z chorobą Parkinsona
Post.Psychiatr.Neurol. 2005 T.14 supl.1 (20); s.15-17
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kazuistyka w psychiatrii IV. Szczyrk, 6-8 listopada 2003
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
213/259
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Anna Brzecka, Ryszard Podemski, Magdalena Koszewicz.: Acoustic assessment of basic tone (Fo) of speech in patients with Parkinson disease
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIV no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.21-26
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
214/259
Krzysztof Słotwiński, Anna Brzecka, Anna Pokryszko-Dragan, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz.: Event-related auditory potential in patients with ischemic cerebral lesion
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIV no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2005; s.149-154
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
215/259
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, W. Gehlen, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski.: Unstable basic tone in computerized speech analysis in patients with Parkinson's disease
Eur.J.Neurol. 2004 Vol.11 suppl.2; s.259 poz.P2296
Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes. Paris, September 4-7, 2004
216/259
M[agdalena] Koszewicz, M[ałgorzata] Bilińska, S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński.: Application of conduction velocity distribution (CVD) for the estimation of slow conducting fibres in peripheral nerves
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIII no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2004; s.57-62
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
217/259
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, M[agdalena] Koszewicz, R[yszard] Podemski, M[ałgorzata] Bilińska.: The influence of intravenous infusion of amantadine sulphate on time parameters of speech in computer acoustic analysis in patients with advanced Parkinson's disease
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XIII no.2: Waves - Human - Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2004; s.9-14
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
218/259
K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Clinical and psychometric assessment of anxiety disturbances in epilepsy patients treated with tiagabine: 4 months of follow-up
Epilepsia 2003 Vol.44 suppl.8; s.170 poz.P529
25th International Epilepsy Congress. Lisbon, 12-16 October 2003. Abstracts
219/259
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, M[ałgorzata] Góral.: Zastosowanie toksyny botulinowej typu A u chorych z dystonią obszaru ustno-żuchwowego z towarzyszącymi zaburzeniami odżywiania = Botulinum toxin type A in treatment of oromandibular dystonia with malnutrition
W:II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, 9-10 maja 2003. Streszczenia, program; poz.P007
220/259
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, M[ałgorzata] Góral.: Zwyrodnienie korowo-podstawne, rzadki rodzaj tauopatii = Corticobasal degeneration - a rare tau protein pathology
W:II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, 9-10 maja 2003. Streszczenia, program; poz.P006
221/259
R[yszard] Podemski, K[rzysztof] Słotwiński, K[onstanty] Gurański, S[ławomir] Budrewicz.: Speech disturbances in patients with aphasia in sonographic assessment
J.Neurol. 2003 Vol.250 suppl.2; s.II/192 poz.P739
Thirteen Meeting of the European Neurological Society. Istanbul (Turkey), June 14-18, 2003. Abstracts
222/259
Jarosław Sławek, Andrzej Friedman, Andrzej Bogucki, Sławomir Budrewicz, Marta Banach.: Dystonia z dobrą odpowiedzią na L-dopę (choroba Segawy) - analiza kliniczna 7 przypadków z późnym rozpoznaniem
Neurol.Neurochir.Pol. 2003 T.37 supl.5; s.117-126
II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, maj 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
223/259
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski.: Zaburzenia mowy w chorobach układu pozapiramidowego
Neurol.Neurochir.Pol. 2003 T.37 supl.5; s.47-54
II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, maj 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
224/259
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Góral.: Zastosowanie toksyny botulinowej typu A u chorych z dystonią obszaru ustno-żuchwowego, z towarzyszącymi zaburzeniami odżywiania
Neurol.Neurochir.Pol. 2003 T.37 supl.5; s.55-60
II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, maj 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
225/259
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Małgorzata Góral, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Tomasz Turek.: Zwyrodnienie korowo-podstawne - rzadki rodzaj tauopatii
Neurol.Neurochir.Pol. 2003 T.37 supl.5; s.61-66
II Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Szczyrk, maj 2003 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
226/259
Sławomir Budrewicz, Małgorzata Góral.: Choroba Parkinsona - podstawy rozpoznania i leczenie
Pol.Med.Rodz. 2003 T.5 z.2; s.119-123
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
227/259
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski, M[agdalena] Koszewicz.: Acoustic assessment of time parameters of speech in patients with Parkinson's disease treated with L-Dopa
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XII no.2: Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2003; s.127-132
Konferencja Naukowa "Structures - Waves - Human Health". Zakopane, 07-11.04.2003
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
228/259
Ryszard Podemski, Małgorzata Bilińska, Maria Ejma, Magdalena Koszewicz, Renata Martynów, Sławomir Budrewicz.: Application of magnetic resonance imaging (MRI), brainstem auditory evoked potentials (BAEPs), and blink reflex (BR) in identification of disseminated demyelinating lesions in brain
W:Structures - Waves - Human Health. Vol.XII no.2: Biomedical Engineering ; ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2003; s.157-166
Konferencja Naukowa "Structures - Waves - Human Health". Zakopane, 07-11.04.2003
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
229/259
Piotr Baranowski, Tomasz Pawłowski, Sławomir Budrewicz, Małgorzata Góral.: Zaburzenia psychiczne w chorobie Parkinsona
Twój Mag.Med.-Lek.Rodz. 2003 R.8 nr 11; s.9-12, 14-16
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
230/259
Ewa Gruszka, Małgorzata Góral, Sławomir Budrewicz, Marta Dubik-Jezierzańska.: Stwardnienie guzowate (sclerosis tuberosa) z zaburzeniami endokrynnymi = The bourneville disease (sclerosis tuberosa) with endocrine disorders
Neurol.Neurochir.Pol. 2002 T.36 supl.2 cz.I; s.184
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 4-7 września 2002 r. Streszczenia
231/259
Sławomir Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, W. Gehlen, Ryszard Podemski, S. Wierzba.: Zmienność parametru czasu w analizie komputerowej mowy u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych L-dopą = Variability of time parameter in computer analysis of speech in patients with Parkinson disease treated with L-dopa
Neurol.Neurochir.Pol. 2002 T.36 supl.2 cz.I; s.96
XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Poznań, 4-7 września 2002 r. Streszczenia
232/259
Sławomir Budrewicz, Magdalena Koszewicz, Ryszard Podemski.: Akustyczna analiza możliwości mięśni artykulacyjnych i SFEMG w oczno-opuszkowej postaci miastenii
W:Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Miastenia i zespoły miasteniczne - współczesne zasady rozpoznawania i leczenia". Gdańsk - Jurata, 13-15.06.2002. Program, streszczenia prac; s.15
233/259
Sławomir Budrewicz, Małgorzata Góral, Ryszard Podemski.: Patofizjologia i leczenie czkawki
Przegl.Lek. 2002 T.59 nr 11; s.924-926
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
234/259
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz.: Time factor in speech acoustic analysis in patients with aphasia
W:Structures - Waves - Biomedical Enginering. Vol.XI ; Ed. Ryszard Panuszka; Kraków : Polish Acoustical Society, 2002; s.311-316
Konferencja naukowa "Structures - Waves - Biomedical Engineering". Zakopane, 15-18.04.2002
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
235/259
Sławomir Budrewicz, Marta Dubik-Jezierzańska, Małgorzata Góral, Tomasz Turek.: Mnogie krwotoki śródmózgowe w przebiegu posocznicy gronkowcowej u chorego z miastenią, obciążonego czynnikami ryzyka udaru mózgu
Udar Mózgu 2002 T.4 nr 2; s.65-68
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
236/259
A[nna] Pokryszko-Dragan, K[rzysztof] Słotwiński, S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Auditory P300 potential in patients with mild dementia of cortical and subcortical origin
J.Neurol. 2001 Vol.248 suppl.2; s.179 poz.P721
11th Meeting of the European Neurological Society. Paris, April 21 - 25, 2001
237/259
S[ławomir] Budrewicz, K[rzysztof] Słotwiński, R[yszard] Podemski.: Influence on L-dopa in acoustic speech parameters in parkinsonian patients
Parkinsonism Relat.Disord. 2001 Vol.7 suppl.; s.S121 poz.P-WE-447
XIV International Congress on Parkinson's Disease. Helsinki (Finland), 27 July - 1 August 2001. Abstracts
238/259
Sławomir Budrewicz, Małgorzata Góral, Tomasz Turek.: Zespół dystonii ogniskowych po udarze niedokrwiennym mózgu
Udar Mózgu 2001 T.3 nr 1; s.25-28
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
239/259
Anna Pokryszko, Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz.: Auditory P300 potential in parkinsonian patients
Clin.Neurophysiol. 2000 Vol.111 suppl.1; s.45-46 poz.P10-04
Abstracts of the 10th European Congress of Clinical Neurophysiology. Lyon (France), August 26-30, 2000
240/259
Ryszard Podemski, Krzysztof Słotwiński, Sławomir Budrewicz, P. Tarantowicz.: The time factor in the acoustic evaluation of the speech kinetics in parkinsonian patients
Eur.J.Neurol. 2000 Vol.7 suppl.3; s.77-78 poz.P2044
Abstracts of the 5th Congress of the European Federation of Neurological Societies. Copenhagen (Denmark), 14-18 October 2000
241/259
Alicja Markowska-Woyciechowska, Lesław Zub, Katarzyna Jarus-Dziedzic, Jerzy Rabczyński, Bogusław Paradowski, Sławomir Budrewicz, Paweł Jabłoński.: Dysembrioplastyczny nowotwór neuroepitelialny (DNT) - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Neurol.Neurochir.Pol. 2000 T.34 nr 5; s.1031-1038
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
242/259
Sławomir Budrewicz, Krzysztof Słotwiński, Ryszard Podemski, Piotr Tarantowicz.: Fluktuacje głosu w chorobie Parkinsona
Neurol.Neurochir.Pol. 2000 T.34 supl.5; s.55
Zjazd Naukowy Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych PTN [Polskie Towarzystwo Neurochirurgów]. Jachranka, 22-24 września 2000
243/259
Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, P. Tarantowicz.: Odpowiedź mięśni artykulacyjnych na preparaty antycholinesterazowe oceniana przy pomocy akustycznej analizy mowy u chorych z oczno-opuszkową postacią miastenii = Response of articulation muscles to anticholinesterase medication, assessed by means of acoustic speech analysis in patients with oculo-bulbar type of myasthenia
Neurol.Neurochir.Pol. 1999 T.33 supl.3 t.2; s.519-520 poz.CHM5
Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Lublin, 1-4 września 1999
244/259
Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski, P. Tarantowicz.: Akustische Diagnostik der zerebellaren Sprechstorungen
Aktuel.Neurol. 1998 Vol.25 suppl.3; s.166 poz.P340
71. Jahrestagung Deutsche Gesellschaft für Neurologie mit Fortbildungsakademie. Munchen, 2-6 September 1998
245/259
P[iotr] Tarantowicz, S[ławomir] P[iotr] Budrewicz, R[yszard] Podemski.: Acoustic characteristic of oscillation of speech muscles in parkinsonian patients
Mov.Disord. 1998 Vol.13 suppl.3; s.137 poz.P29
Symposium of the Movement Disorder Society "Tremor: basic mechanisms and clinical aspects". Kiel (Germany), July 11th-12th, 1997
246/259
Sławomir Piotr Budrewicz, Piotr Tarantowicz, Ryszard Podemski.: Programy komputerowe "diaprez2", "ssample" i "mowa" w ocenie dysartrii
Neurol.Neurochir.Pol. 1998 T.32 nr 3; s.734-735
Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Sympozjum nt. Zastosowania Informatyki w Neurologii i Naukach Pokrewnych. IPiN, Warszawa, 24.10.1997 r.
247/259
Sławomir Piotr Budrewicz ; [promotor prof. dr hab. Ryszard Podemski] ; Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Akustyczna analiza zaburzeń mowy u chorych na miastenię [praca doktorska]
Wrocław, 1998; 82 s.
248/259
Piotr Tarantowicz, Sławomir Budrewicz, Ryszard Podemski.: Sonograficzna i spektralna analiza mowy w diagnostyce dyzartrii opuszkowej
W:Proceedings "Acoustical methods in biomedical engineering". Zakopane, 21-25 April 1997 ; eds Ryszard Panuszka, Elżbieta Reroń, Magdalena Kowalczyk-Hauser; Kraków : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 1997; s.163-168
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
249/259
Ryszard Podemski, Sławomir Budrewicz, Czesław Basztura, Piotr Tarantowicz.: Zastosowanie akustycznej analizy mowy w diagnostyce schorzeń układu nerwowego
W:Akustyka w technice, medycynie i kulturze : granty Komitetu Badań Naukowych realizowane w latach 1993-1995 : seminarium. Kraków, 7-9 listopada 1995 ; [red. nauk. Zbigniew Engel, Jerzy Ranachowski]; Warszawa : IPPT PAN, 1996; s.373-378
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
250/259
P[iotr] Tarantowicz, R[yszard] Podemski, S[ławomir] Budrewicz.: Akustyczna charakterystyka mowy opuszkowej
Neurol.Neurochir.Pol. 1996 supl.3; s.304
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Katowice 26-29 września 1996 r.
251/259
S[ławomir] Budrewicz, R[yszard] Podemski, P[iotr] Tarantowicz.: Komputerowa analiza akustyczna w diagnostyce miastenii
Neurol.Neurochir.Pol. 1996 supl.3; s.26
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Katowice 26-29 września 1996 r.
252/259
B[ogusław] Paradowski, L[eszek] Paradowski, S[ławomir] Budrewicz, A[nna] Pokryszko.: Multimodalne potencjały wywołane w zespołach złego wchłaniania
Neurol.Neurochir.Pol. 1996 supl.3; s.221
XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Katowice 26-29 września 1996 r.
253/259
B[ogusław] Paradowski, R[yszard] Podemski, M[aria] Ejma, S[ławomir] Budrewicz.: The auditory cortical responses with middle and long latency in different types of dementia
Electroencephalogr.Clin.Neurophysiol. 1994 Vol.91 no.4; s.P109-P110 poz.34
The 5th National Congress of the Polish Society of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology and the 16th Joint Annual Meeting of Societies for EEG and Clinical Neurophysiology in Central and Eastern Europe. Mędzyzdroje, 3-5 June 1993
254/259
Sławomir Budrewicz, Bogusław Paradowski, Ryszard Podemski, Marek Betlej.: Mnogie oponiaki śródczaszkowe u chorej z bezobjawową jamistością rdzenia kręgowego
Neurol.Neurochir.Pol. 1994 T.28 nr 2; s.251-256
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
255/259
Sławomir Budrewicz, Maria Ejma.: Dyskinezy po jednorazowym zastosowaniu tietyloperazyny w pierwszym trymestrze ciąży
Pol.Tyg.Lek. 1994 T.49 nr 8-9; s.205-206
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
256/259
Sławomir Budrewicz.: Zastosowanie toksyny botulinowej typu A w leczeniu dystonii oraz kurczowego napięcia mięśni
Post.Med.Klin.Dośw. 1994 T.3 z.4; s.403-407
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
257/259
Małgorzata Bilińska, Ewa Gruszka, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Sławomir Budrewicz.: The application of plasmapheresis in myasthenic crisis
W:Kongressband des 10. Arbeitstreffens der Arbeitsgemeinschaft Neurologische Intensivmedizin in der Deutschen Gesellschaft für Neurologie - ANIM. Wuppertal (Germany), 28.-30.1.1993. Kurzfassungen der Vorträge und Poster; s.20
258/259
E[wa] Gruszka, A[ndrzej] Brzecki, S[ławomir] Budrewicz, M[ałgorzata] Cyrul.: "Sucha kropla" osocza krwi - nowa metoda przesiewowej diagnostyki nowotworów o.u.n.
Neurol.Neurochir.Pol. 1993 supl.; poz.98
XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Kraków, 22-25.09.1993. Streszczenia
259/259
M[agdalena] Koszewicz, S[ławomir] Budrewicz, B[ogusław] Paradowski, R[yszard] Podemski.: Stężenie jonów magnezu, wapnia, potasu i sodu a przewodnictwo nerwowo-mięsniowe
Neurol.Neurochir.Pol. 1993 supl.; poz.185
XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Kraków, 22-25.09.1993. Streszczenia
stosując format:
Nowe wyszukiwanie