Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BESZŁEJ JAN ALEKSANDER
Liczba odnalezionych rekordów: 125Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/125
P[aweł] Tabakow, A[rtur] Weiser, J[an] A[leksander] Beszłej, W[ojciech] Fortuna, D[amian] Siwicki, K[arolina] Fila-Witecka, T[omasz] Wieczorek, P[atryk] Piotrowski, J[oanna] Rymaszewska.: Operacje głębokiej stymulacji mózgu u chorych z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym - prezentacja własnych doświadczeń
W:44. Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Szczecin, 11-14 września 2019 r. Streszczenia [online]; s.124-125 poz.112
[Dostęp 18.09.2019]. Dostępny w: https://44zptnch.pl/wp-content/uploads/2019/09/streszczenia-44PTNCh.pdf
Adres url:
2/125
D[amian] Siwicki, J[an] Aleksander Beszłej, A[rtur] Weiser, P[atryk] Piotrowski, K[arolina] Fila-Witecka, T[omasz] Wieczorek, P[aweł] Tabakow, J[oanna] Rymaszewska.: Can deep brain stimulation lead to symptom remission in treatment-resistant patients with obsessive-compulsive disorder? Case study of three obsessive-compulsive patients treated with deep brain stimulation
Eur.Psychiatr. 2019 Vol.56 suppl.1; s.S317 poz.E-PP0953
27th European Congress of Psychiatry. Warsaw, Poland, 6-9 April 2019
Adres url:
3/125
F[ilip] Stramecki, K[amila] Kotowicz, P[atryk] Piotrowski, D[orota] Frydecka, J[oanna] Rymaszewska, J[an] A[leksander] Beszłej, J. Samochowiec, M. Jabłoński, M. Wroński, A.A. Moustafa, B[łażej] Misiak.: The impact of tobacco smoking on cognitive performance in patients with schizophrenia
Eur.Psychiatr. 2019 Vol.56 suppl.1; s.S392 poz.E-PP1177
27th European Congress of Psychiatry. Warsaw, Poland, 6-9 April 2019
Adres url:
4/125
P[aweł] Tabakow, A[rtur] Weiser, W[ojciech] Fortuna, A[leksander] Beszłej, P[atryk] Piotrowski, T[omasz] Wieczorek, S[ławomir] Budrewicz, E[wa] Koziorowska, J[oanna] Rymaszewska.: Deep brain stimulation procedures in patients with symptoms of dysfunction in central nervous system
Iss.Rehabil.Orthop.Neurophysiol.Sport.Promot. 2019 suppl.8; s.10
4th Students International Conference "Frontiers in neurology, neurophysiology and neuropharmacology". Poznań, May 25th, 2019
Adres url:
5/125
Aleksander Jan Beszłej, Tomasz Wieczorek, Agnieszka Kobyłko, Patryk Piotrowski, Damian Siwicki, Artur Weiser, Karolina Fila-Witecka, Joanna Rymaszewska, Paweł Tabakow.: Głęboka stymulacja mózgu (Deep Brain Stimulation) - nowe możliwości leczenia zaburzeń psychicznych
Psychiatr.Pol. 2019 T.53 nr 4; s.789-806
IF: 1.190
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
6/125
Aleksander Jan Beszłej, Damian Siwicki, Karolina Fila-Witecka, Tomasz Wieczorek, Patryk Piotrowski, Artur Weiser, Paweł Tabakow, Joanna Rymaszewska.: Głęboka stymulacja mózgu w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym - dwa przypadki kliniczne
Psychiatr.Pol. 2019 T.53 nr 4; s.807-824
IF: 1.190
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
7/125
Filip Stramecki, Kamila Kotowicz, Patryk Piotrowski, Jan Aleksander Beszłej, Joanna Rymaszewska, Jerzy Samochowiec, Agnieszka Samochowiec, Ahmed A. Moustafa, Marcin Jabłoński, Piotr Podwalski, Katarzyna Waszczuk, Michał Wroński, Błażej Misiak.: Coping styles and symptomatic manifestation of first-episode psychosis: focus on cognitive performance
Psychiatry Res. 2019 Vol.272; s.246-251
IF: 2.118
Pkt. MNiSW/KBN: 100.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
8/125
Błażej Misiak, Kamila Kotowicz, Olga Loska, Marcin Jabłoński, Piotr Podwalski, Katarzyna Waszczuk, Michał Wroński, Anna Michalczyk, Jerzy Samochowiec, Jan Beszłej, Filip Stramecki, Patryk Piotrowski.: Clinical correlates of allostatic load in first-episode psychosis: focus on cognition
Psychoneuroendocrinology 2019 Vol.100 suppl.; s.S30-S31
48th ISPNE Annual Conference. Irvine, USA, September 6-8, 2018
Adres url:
DOI:
9/125
Patryk Piotrowski, Kamila Kotowicz, Joanna Rymaszewska, Jan Aleksander Beszłej, Piotr Plichta, Jerzy Samochowiec, Sylwia Kalinowska, Beata Trześniowska-Drukała, Błażej Misiak.: Allostatic load index and its clinical correlates at various stages of psychosis
Schizophr.Res. 2019 Vol.210; s.73-80
IF: 3.759
Pkt. MNiSW/KBN: 140.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
10/125
Błażej Misiak, Kamila Kotowicz, Olga Loska, Filip Stramecki, Jan Aleksander Beszłej, Jerzy Samochowiec, Agnieszka Samochowiec, Marcin Jabłoński, Piotr Podwalski, Katarzyna Waszczuk, Michał Wroński, Anna Michalczyk, Leszek Sagan, Patryk Piotrowski.: Elevated allostatic load index is associated with working memory deficits in first-episode psychosis [letter to the editor]
Schizophr.Res. 2019 Vol.204; s.439-441
IF: 3.759
Pkt. MNiSW/KBN: 140.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
11/125
T[omasz] Wieczorek, D[amian] Siwicki, K[arolina] Fila-Witecka, P[atryk] Piotrowski, J[an] A[leksander] Beszłej, A[rtur] Weiser, P[aweł] Tabakow, J[oanna] Rymaszewska.: Sleep assessment in obsessive-compulsive disorder treated with Deep Brain Stimulation - double case report of morning and evening chronotype patients
Sleep Med. 2019 Vol.64 suppl.1; s.S419-S420
World Sleep Congress 2019. Vancouver, Canada, September 20-25, 2019
Adres url:
Adres url:
DOI:
12/125
Dorota Frydecka, Małgorzata Krzystek-Korpacka, Alba Lubeiro, Filip Stramecki, Bartłomiej Stańczykiewicz, Jan Aleksander Beszłej, Patryk Piotrowski, Kamila Kotowicz, Monika Szewczuk-Bogusławska, Edyta Pawlak-Adamska, Błażej Misiak.: Profiling inflammatory signatures of schizophrenia: a cross-sectional and meta-analysis study
Brain Behav.Immun. 2018 Vol.71; s.28-36
IF: 6.170
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
13/125
Filip Stramecki, Kamila D. Kotowicz, Patryk Piotrowski, Dorota Frydecka, Joanna Rymaszewska, Jan Aleksander Beszłej, Jerzy Samochowiec, Marcin Jabłoński, Michał Wroński, Ahmed A. Moustafa, Błażej Misiak.: Assessment of the association between cigarette smoking and cognitive performance in patients with schizophrenia-spectrum disorders: a case-control study
Front.Psychiatr. 2018 Vol.9; art.642 [7 s.]
IF: 3.161
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
14/125
Błażej Misiak, Jan Aleksander Beszłej, Kamila Kotowicz, Monika Szewczuk-Bogusławska, Jerzy Samochowiec, Jolanta Kucharska-Mazur, Dorota Frydecka.: Cytokine alterations and cognitive impairment in major depressive disorder: from putative mechanisms to novel treatment targets
Prog.Neuro-Psychopharmacol.Biol.Psychiatry 2018 Vol.80C; s.177-188
IF: 4.315
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
15/125
Błażej Misiak, Kamila Kotowicz, Olga Loska, Filip Stramecki, Jan Aleksander Beszłej, Jerzy Samochowiec, Marcin Jabłoński, Piotr Podwalski, Katarzyna Waszczuk, Michał Wroński, Anna Michalczyk, Leszek Sagan, Patryk Piotrowski.: Decreased use of active coping styles contributes to elevated allostatic load index in first-episode psychosis
Psychoneuroendocrinology 2018 Vol.96; s.166-172
IF: 4.013
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
16/125
Monika Mak, Błażej Misiak, Dorota Frydecka, Justyna Pełka-Wysiecka, Jolanta Kucharska-Mazur, Agnieszka Samochowiec, Przemysław Bieńkowski, Edyta Pawlak-Adamska, Lidia Karabon, Elżbieta Szmida, Paweł Skiba, Kamila Kotowicz, Patryk Piotrowski, Jan Aleksander Beszłej, Jerzy Samochowiec.: Polymorphisms in immune-inflammatory response genes and the risk of deficit schizophrenia
Schizophr.Res. 2018 Vol.193; s.359-363
IF: 4.569
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
17/125
B[łażej] Misiak, F[ilip] Stramecki, E[lżbieta] Szmida, P[aweł] Karpiński, P[atryk] Piotrowski, J[an] A[leksander] Beszłej, D[orota] Frydecka.: Assessment of DNA methylation status in HERV-K sequences in patients with first-episode schizophrenia
Eur.Neuropsychopharmacol. 2017 Vol.27 suppl.4; s.S589-S590 poz.P.1.a.022
30th ECNP Congress. Paris (France), 2-5 September 2017. Abstracts
18/125
Patryk Piotrowski, Tomasz Maciej Gondek, Joanna Rymaszewska, Jan Aleksander Beszłej, Sławomir Czachowski, Henk Parmentier, Donata Kurpas.: Guidelines of the Polish Psychiatric Association - Wroclaw Division, the Polish Society of Family Medicine and the College of Family Physicians in Poland for diagnosis and treatment of depressive disorders in primary health care
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2017 Vol.19 no.3; s.335-346
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
DOI:
19/125
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Ewa Waszczuk, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Frydecka, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Małgorzata Małodobra, Agata Mulak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and depressive or anxiety disorders
Gastroenterol.Res.Pract. 2017 Vol.2017; art.ID 4290430 [9 s.]
IF: 1.859
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
20/125
Jan Aleksander Beszłej, Paweł Tabakow.: O stymulowaniu mózgu i możliwościach neurochirurgii funkcjonalnej
W:Psychiatria w medycynie : dialogi interdyscyplinarne. T.2 ; pod red. Joanny Rymaszewskiej i Dominiki Dudek; Warszawa : Medical Education, 2017; s.185-214
ISBN 978-83-65471-18-5
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
21/125
Dorota Frydecka, Aleksander Beszłej, Edyta Pawlak-Adamska, Lidia Karabon, Monika Szewczuk-Bogusławska, Błażej Misiak.: Związek polimorfizmów genetycznych kompleksu interleukin 1 (IL-1) oraz stężenia IL-1RA z psychopatologią schizofrenii
W:45. Zjazd Psychiatrów Polskich "Człowiek i rodzina a zdrowie psychiczne". Katowice, 16-18 czerwca 2016; s.33
22/125
L[idia] Karabon, E. Pawlak-Adamska, A. Tomkiewicz, A. Partyka, D[orota] Frydecka, B[łażej] Misiak, A. Pawlak, P[aweł] Sedlaczek, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[arcin] Zawadzki, A[ndrzej] Kiejna, J[an] A[leksander] Beszłej.: Immunogenetics factors related to the risk, course, and symptomtology of schizophrenia
Ann.Rep.Pol.Acad.Sci. 2016; s.59-61
23/125
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Dorota Frydecka, Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and comorbid depressive or anxiety disorders
Gastroenterology 2016 Vol.150 no.4 suppl.1; s.S-950 poz.Tu1797
Digestive Disease Week 2016. San Diego, 21-24 May 2016. Abstracts
24/125
Błażej Misiak, Dorota Frydecka, Jan A[leksander] Beszłej, Ahmed A. Moustafa, Piotr Tybura, Jolanta Kucharska-Mazur, Agnieszka Samochowiec, Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec.: Effects of antipsychotics on insight in schizophrenia: results from independent samples of first-episode and acutely relapsed patients
Int.Clin.Psychopharmacol. 2016 Vol.31 no.4; s.185-191
IF: 2.968
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
25/125
Błażej Misiak, Dorota Frydecka, Jan Aleksander Beszłej, Agnieszka Samochowiec, Piotr Tybura, Marcin Jabłoński, Anna Grzywacz, Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec.: Effects of antipsychotic treatment on depressive symptoms with respect to genetic polymorphisms related to dopaminergic and serotoninergic neurotransmission in schizophrenia patients [letter to the editor]
J.Clin.Psychopharmacol. 2016 Vol.36 no.5; s.518-520
IF: 2.891
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Streszczenie w PubMed:
DOI:
26/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, J[an] A[leksander] Beszłej, D[orota] Frydecka, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in different subtypes of irritable bowel syndrome
Neurogastroenterol.Motil. 2016 Vol.28 suppl.1; s.59 poz.193
2nd Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting. San Francisco, CA (USA), August 25-28, 2016. Abstracts
27/125
Iwona Jadwiga Chlebowska, Jan Aleksander Beszłej.: Badanie stanu psychicznego
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.47-56
ISBN 978-83-7055-207-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
28/125
Jan Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak.: Psychopatologia ogólna
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.27-46
ISBN 978-83-7055-207-7
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
29/125
Dorota Frydecka, Jan Aleksander Beszłej, Piotr Gościmski, Andrzej Kiejna, Błażej Misiak.: Profiling cognitive impairment in treatment-resistant schizophrenia patients
Psychiatry Res. 2016 Vol.235; s.133-138
IF: 2.528
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
30/125
Dorota Frydecka, Błażej Misiak, Edyta Pawlak-Adamska, Lidia Karabon, Anna Tomkiewicz, Paweł Sedlaczek, Andrzej Kiejna, Jan Aleksander Beszłej.: Interleukin-6: the missing element of the neurocognitive deterioration in schizophrenia? The focus on genetic underpinnings, cognitive impairment and clinical manifestation
Eur.Arch.Psychiatr.Clin.Neurosci. 2015 Vol.265 no.6; s.449-459
IF: 4.113
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
31/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, D[orota] Frydecka, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and comorbid depressive or anxiety disorders
Neurogastroenterol.Motil. 2015 Vol.27 suppl.2; s.87
NeuroGASTRO 2015. Istanbul (Turkey), June 4-6, 2015. Abstracts
32/125
Dorota Frydecka, Błażej Misiak, Edyta Pawlak-Adamska, Lidia Karabon, Anna Tomkiewicz, Paweł Sedlaczek, Andrzej Kiejna, Jan Aleksander Beszłej.: Sex differences in TGFB-β signaling with respect to age of onset and cognitive functioning in schizophrenia
Neuropsychiatr.Dis.Treat. 2015 Vol.11; s.575-584
IF: 1.867
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
33/125
Dorota Frydecka, Jan Aleksander Beszłej, Edyta Pawlak-Adamska, Błażej Misiak, Lidia Karabon, Anna Tomkiewicz, Anna Partyka, Anna Jonkisz, Monika Szewczuk-Bogusławska, Marcin Zawadzki, Andrzej Kiejna.: CTLA4 and CD28 gene polymorphisms with respect to affective symptom domain in schizophrenia
Neuropsychobiology 2015 Vol.71 no.3; s.158-167
IF: 1.763
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
34/125
Magdalena Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, Agata Mulak, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Ewa Waszczuk, Monika Kantorska, Dorota Frydecka.: The lifetime prevalence of anxiety disorders among patients with irritable bowel syndrome
Adv.Clin.Exp.Med. 2014 Vol.23 no.6; s.987-992
IF: 1.095
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
35/125
D[orota] Frydecka, J[an] A[leksander] Beszłej, A[ndrzej] Kiejna, E. Pawlak-Adamska, L[idia] Karabon.: NRG1 and DISC1 gene polymorphisms with respect to cognitive endophenotype in schizophrenia
Eur.Psychiatr. 2014 Vol.29 suppl.1; poz.EPA-0505
22nd European Congress of Psychiatry. Munich (Germany), 1-4 March 2014. Abstracts on USB-Drive
36/125
Piotr Tybura, Beata Trześniowska-Drukała, Przemysław Bieńkowski, Aleksander Beszłej, Dorota Frydecka, Paweł Mierzejewski, Agnieszka Samochowiec, Anna Grzywacz, Jerzy Samochowiec.: Pharmacogenetics of adverse events in schizophrenia treatment: comparison study of ziprasidone, olanzapine and perazine
Psychiatry Res. 2014 Vol.219 no.2; s.261-267
IF: 2.467
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
37/125
A. Wiśniewski, D[orota] Frydecka, I. Nowak, E. Majorczyk, D. Senitzer, P[atryk] Piotrowski, A[leksander] Beszłej, A[ndrzej] Kiejna, P. Kuśnierczyk.: Are KIR and HLA class I genes associated with schizophrenia? [letter to the editor]
Tissue Antigens 2014 Vol.84 no.5; s.503-504
IF: 2.137
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
38/125
A.M. Tomkiewicz, L[idia] Karabon, A.M. Partyka, D[orota] Frydecka, A[ndrzej] Kiejna, A[leksander] Beszłej, I[rena] Frydecka.: Association studies of functional ICOS gene polymorphisms with schizophrenia disease in the Polish population
W:15th International Congress of Immunology. Milan, Italy, August 22-27, 2013. Book of abstracts; s.425 poz.P2.09.29
39/125
D[orota] Frydecka, A[leksander] Beszłej, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, L[idia] Karabon, E. Pawlak-Adamska, A. Partyka, A[ndrzej] Kiejna.: Neuropsychoimmunologia schizofrenii - związek IL-1 ze schizofrenią
Curr.Probl.Psychiatr. 2013 Vol.14 no.2 suppl. [CD-ROM]; s.[106-107]
XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich "Między neurobiologią a środowiskiem". Lublin, 27-29 czerwca 2013 r.
40/125
D[orota] Frydecka, A[leksander] Beszłej, L[idia] Karabon, E. Pawlak-Adamska, A. Tomkiewicz, A. Partyka, B[łażej] Misiak, P[atryk] Piotrowski, M[arta] Zagdańska, A[ndrzej] Kiejna.: IL-2, IL-6, IFN-gamma and TGF-beta genetic polymorphism with respect to susceptibility to schizophrenia
Eur.Psychiatr. 2013 Vol.28 suppl.1; poz.2144
21th European Congress of Psychiatry. Nice (France), 6-9 April 2013. Abstracts on USB-Drive
41/125
D[orota] Frydecka, A[leksander] Beszłej, P.M. Czerski, P. Kapelski, L[idia] Karabon, A[ndrzej] Kiejna, B[łażej] Misiak, E. Pawlak-Adamska, M[arta] Zagdańska, J. Hauser.: Neuregulin-1 gene polymorphism with respect to cognitive functioning in schizophrenia
Eur.Psychiatr. 2013 Vol.28 suppl.1; poz.1959
21th European Congress of Psychiatry. Nice (France), 6-9 April 2013. Abstracts on USB-Drive
42/125
Agata Mulak, Ewa Waszczuk, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Dorota Frydecka, Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak.: Association of polymorphisms in 5-HT2A and 5-HT2C receptors genes with depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Gastroenterology 2013 Vol.144 no.5 suppl.1; s.S-725 poz.Mo2040
Digestive Disease Week 2013. Orlando, FL, USA, May 18-21, 2013. AGA Abstracts
43/125
Dorota Frydecka, Błażej Misiak, Jan Aleksander Beszłej, Lidia Karabon, Edyta Pawlak-Adamska, Anna Tomkiewicz, Anna Partyka, Anna Jonkisz, Andrzej Kiejna.: Genetic variants in transforming growth factor-β gene (TGFB1) affect susceptibility to schizophrenia
Mol.Biol.Rep. 2013 Vol.40 no.10; s.5607-5614
IF: 1.958
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
44/125
Dorota Frydecka, Aleksander Beszłej, Lidia Karabon, Edyta Pawlak-Adamska, Anna Tomkiewicz, Anna Partyka, Anna Jonkisz, Monika Szewczuk-Bogusławska, Andrzej Kiejna.: The role of genetic variations of immune system regulatory molecules CD28 and CTLA-4 in schizophrenia [letter to the editor]
Psychiatry Res. 2013 Vol.208 no.2; s.197-198
IF: 2.682
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
45/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, J[an] A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, D[orota] Frydecka, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[agdalena] Grzesiak.: Association of polymorphisms in 5-HT2A and 5-HT2C receptors genes with depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Unit.Eur.Gastroenterol.J. 2013 Vol.1 suppl.1; s.A27-A28 poz.OP092
21st United European Gastroenterology Week. Berlin (Germany), October 12-16, 2013. Abstracts
46/125
Dorota Frydecka, A[leksander] Beszłej, A[ndrzej] Kiejna, E. Pawlak, A. Partyka, A. Tomkiewicz, L[idia] Karabon.: Interleukin-6 with respect to cognitive functioning in schizophrenia
W:8th FENS Forum of Neuroscience. Barcelona (Spain), July 14-18, 2012; poz.P124.19
(FENS Abstracts (on-line); Vol.7)
[Dostęp 23.06.2015]. Dostępny w: http://fens2012.meetingxpert.net/FENS_331/poster_34761/program.aspx/anchor34761
47/125
D[orota] Frydecka, A[leksander] Beszłej, L[idia] Karabon, E. Pawlak, A[ndrzej] Kiejna.: CTLA-4 and CD28 gene polymorphism with respect to frontal lobe functions in schizophrenia
Eur.Psychiatr. 2012 Vol.27 suppl.1; poz.P-1233
20th European Congress of Psychiatry. Prague (Czech Republic), 3-6 March 2012. Abstracts on CD-Rom
48/125
Piotr Tybura, Agnieszka Samochowiec, Aleksander Beszłej, Anna Grzywacz, Monika Mak, Dorota Frydecka, Przemysław Bieńkowski, Paweł Mierzejewski, Andrzej Potemkowski, Jerzy Samochowiec.: Some dopaminergic genes polymorphisms are not associated with response to antipsychotic drugs in schizophrenic patients
Pharmacol.Rep. 2012 Vol.64 no.3; s.528-535
IF: 1.965
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
49/125
Dorota Frydecka, Lidia Karabon, Edyta Pawlak, Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna.: Neuro-immune crosstalk: gebetic underpinnings of immune system activation with respect to frontal lobe cognitive functions in schizophrenia
Schizophr.Res. 2012 Vol.136 suppl.1; s.S131 poz.109
3rd Biennial Schizophrenia International Research Conference. Florence (Itally), 14-18 April, 2012. Abstracts
50/125
Dorota Frydecka, Lidia Karabon, Edyta Pawlak, Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna.: Activation of the immune system with respect to TMT and stroop test performance in schizophrenia
W:XXth World Congress of Psychiatric Genetics "Confronting the complexity of brain and behaviour". Hamburg, Germany, October 14-18th, 2012. Presentation abstracts; s.231 poz.224
51/125
L[idia] Karabon, D[orota] Frydecka, A. Tomkiewicz, E. Pawlak-Adamska, A. Jedynak, J[an] Beszłej, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, A[ndrzej] Kiejna.: Functional polymorphisms in TGF-BETA1, INF-gamma and IL-2 genes in schizophrenia
Tissue Antigens 2011 Vol.77 no.5; s.427 poz.P80
25th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference. Prague (Czech Republic), May 4-7, 2011
52/125
D[orota] Frydecka, L[idia] Karabon, E. Pawlak, A[leksander] Beszłej, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, A[ndrzej] Kiejna.: Genetic underpinnings of activation of the immune system with respect to cognitive performance in schizophrenia
W:7th FENS Forum of European Neuroscience. Amsterdam (The Netherlands), July 3-7, 2010; poz.114.9
(FENS Abstracts (on-line); Vol.5)
Adres url:
53/125
Magdalena Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Monika Kantorska.: Depressive disorders in patients with irritable bowel syndrome diagnosed using the composite international diagnostic interview
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.5; s.601-605
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
54/125
D[orota] Frydecka, A[leksander] Beszłej, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[arta] Zagdańska, L[idia] Karabon, E. Pawlak, A[ndrzej] Kiejna.: Activation of the immune system with respect to cognitive functioning in schizophrenia
Eur.Neuropsychopharmacol. 2010 Vol.20 suppl.3; s.S511-S512 poz.P.3.e.008
23th European College of Neuropsychopharmacology ECNP Congress. Amsterdam (The Netherlands), 28 August - 1 September 2010
55/125
D[orota] Frydecka, L[idia] Karabon, J[an] A[leksander] Beszłej, E. Pawlak, E[welina] Dobrzyńska, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, A[ndrzej] Kiejna.: CD28 gene polymorphism with respect to affective symptoms in schizophrenia
Eur.Psychiatr. 2010 Vol.25 suppl.1; s.1715 poz.YPSP01-14
18th European Congress of Psychiatry. Munich, Germany, Feruary 27 - Merch 2, 2010. Abstracts
56/125
J. Samochowiec, M. Tybura, D[orota] Frydecka, A[leksander] Beszłej.: Pharmacogenetic studies of olanzapine, perazine and ziprasidone in paranoid schizophrenia
Eur.Psychiatr. 2010 Vol.25 suppl.1; s.1099 poz.P03-119
18th European Congress of Psychiatry. Munich, Germany, Feruary 27 - Merch 2, 2010. Abstracts
57/125
Piotr Milejski, Przemysław Niewiński, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Jerzy Kamienowski, Ewa Horoch, Andrzej Kiejna, Aleksander Jan Beszłej, Magdalena Hurkacz.: Fenotyp acetylacji u chorych na zespoły neurologiczne i psychiatryczne
Probl.Ter.Monit. 2010 T.21 nr 3; s.143-152
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
58/125
D[orota] Frydecka, A[leksander] Beszłej, L[idia] Karabon, E. Pawlak, A[ndrzej] Kiejna.: Geny związane z immunologiczną koncepcją schizofrenii
Psychiatr.Pol. 2010 T.44 nr 3 supl.; s.31-32
XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich "Świat współczesny a psychiatria". Poznań, 23-26 czerwca 2010 r. Streszczenia prac
59/125
Piotr Tybura, Dorota Frydecka, Aleksander Beszłej, Jerzy Samochowiec.: Wpływ czynników genetycznych na skuteczność leczenia schizofrenii paranoidalnej ziprasidonem, olanzapiną i perazyną
Psychiatr.Pol. 2010 T.44 nr 3 supl.; s.25
XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich "Świat współczesny a psychiatria". Poznań, 23-26 czerwca 2010 r. Streszczenia prac
60/125
Lidia Karabon, Dorota Frydecka, Edyta Pawlak, Anna Jedynak, Anna Tomkiewicz, Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna.: Polymorphism in the CD28 gene and association with schizophrenia subtypes
Tissue Antigens 2010 Vol.75 no.5; s.523 poz.P69
24th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference; 17th Annual Meeting of the Italian Society for Immunogenetics and Transplantation Biology. Florence (Italy), May 15-18, 2010
61/125
Piotr Milejski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Henryk Czarnik-Matusewicz, Andrzej Kiejna, Aleksander J[an] Beszłej.: Kliniczne znaczenie polimorfizmu utlaniania sparteiny u chorych na schizofrenię leczonych chlorpromazyną
W:XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja polska na tle Unii Europejskiej". Gdańsk, 12-15 września 2010. Streszczenia; Gdańsk : MSM Studio, 2010; s.160 poz.CDU4
ISBN 978-83-927125-1-0
62/125
Dorota Frydecka, Andrzej Kiejna, Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska, Marcin Szechiński, Piotr Baranowski.: CTLA-4 and CD28 gene polymorphisms and susceptibility to schizophrenia and its symptomatology in Polish Lower Silesia population
W:American Psychiatric Association 162nd Annual Meeting "Shaping our future: science and service". San Francisco, May 16-21, 2009. New research abstracts; s.125-126 poz.NR3-089
63/125
Dorota Frydecka, Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska, Marcin Szechiński, Piotr Baranowski, Andrzej Kiejna.: Czy schizofrenia jest zaburzeniem o podłożu autoimmunologicznym?
W:Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne. T.3 ; red. nauk. Konrad Janowski, Katarzyna Grzesiuk; Lublin : Wydawnictwo Drukarnia BEST PRINT s.c., 2009; s.404-421
ISBN 978-83-60702-70-3
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
64/125
Iwona Jadwiga Chlebowska, Aleksander Jan Beszłej.: Badanie stanu psychicznego
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.38-47
ISBN 978-83-7055-450-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
65/125
Jan Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak, Iwona Chlebowska.: Psychopatologia ogólna
W:Psychiatria : podręcznik akademicki ; pod red. Andrzeja Kiejny i Krzysztofa Małyszczaka; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.24-37
ISBN 978-83-7055-450-7
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
66/125
D[orota] Frydecka, A[ndrzej] Kiejna, A[leksander] Beszłej, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[arcin] Szechiński, L[idia] Karabon, E. Pawlak.: CD28 gene polymorphism with respect to schizophrenia subtypes
Psychiatriki 2009 Vol.20 suppl.1; s.90 poz.O051
World Congress of The World Federation For Mental Health "Working together for mental health". Athens (Greece), September 2-6, 2009. Abstracts
67/125
Dorota Frydecka, Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska, Marcin Szechiński, Andrzej Kiejna, Lidia Karabon, Edyta Pawlak.: Polimorfizm genów kodujących cząsteczki regulujące aktywację odpowiedzi immunologicznej u pacjentów chorujących na schizofrenię i u osób zdrowych
W:V Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne "Oczekiwania a możliwości współczesnej psychiatrii". Międzyzdroje, 19-20 czerwca 2009 r.; s.15-16
68/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, M[agdalena] Grzesiak, Jan A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[onika] Kantorska.: What is the real prevalence of depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome?
Gut 2008 Vol.57 suppl.2; s.A379 poz.P1366
16th United European Gastroenterology Week. Vienna, Austria, 18-22 October 2008
69/125
A[gata] Mulak, E[wa] Waszczuk, M[agdalena] Grzesiak, J[an] A[leksander] Beszłej, M[arcin] Szechiński, M[onika] Szewczuk-Bogusławska, M[onika] Kantorska.: Diagnostic instruments in evaluation of depressive and anxiety disorders in patients with irritable bowel syndrome
Neurogastroenterol.Motil. 2008 Vol.20 suppl.2; s.133 poz.SAT163
The Second Joint International Meeting for Neurogastroenterology and Motility. Lucerne (Switzerland), 6-9 November 2008
70/125
P[iotr] Milejski, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, P[rzemysław] Niewiński, J. Kamienowski, E. Horach, A[ndrzej] Kiejna, J[an] A[leksander] Beszłej, M[agdalena] Hurkacz.: Fenotyp acetylacji u osób chorych na zespoły neurologiczne i psychiatryczne
W:Ogólnopolska Konferencja Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Postępy w leczeniu chorób cywilizacyjnych". Międzyzdroje, 29-31 maja 2008; s.54 poz.U-6
71/125
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Marcin Szechiński.: Skala impulsywności Barratta
Post.Psychiatr.Neurol. 2008 T.17 nr 1; s.61-64
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
72/125
Marcin Szechiński, Jan Aleksander Beszłej.: Genetyczne uwarunkowania farmakoterapii lekami stabilizującymi nastrój
W:Farmakogenetyka w psychiatrii ; pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.47-52
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
73/125
Jan Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Genetyczne uwarunkowanie skuteczności i tolerancji leków przeciwpsychotycznych
W:Farmakogenetyka w psychiatrii ; pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.28-38
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
74/125
Jan Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak.: Praktyczne znaczenie interakcji farmakokinetycznych i interakcji farmakodynamicznych leków psychotropowych
W:Farmakogenetyka w psychiatrii ; pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.72-87
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
75/125
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej.: Wprowadzenie
W:Farmakogenetyka w psychiatrii ; pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.7-16
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
76/125
Jan Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak, Piotr Milejski.: Ostry zespół dyskinetyczny w trakcie leczenia chloropromazyną u pacjentki z fenotypem wolnej oksydacji w obecności CYP2D6
Psychiatr.Pol. 2007 T.41 nr 4; s.495-501
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
77/125
Monika Szewczuk-Bogusławska, Andrzej Kiejna, Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Iwona Chlebowska, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Piotr Milejski.: Wpływ klomipraminy na aktywność CYP2D6 - doniesienie wstępne
Psychiatr.Pol. 2007 T.41 nr 2; s.243-249
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
78/125
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Monika Bogusławska.: Zależność między polimorfizmem CYP2D6 a występowaniem objawów niepożądanych w trakcie terapii lekami przeciwdepresyjnymi
Psychiatr.Pol. 2007 T.41 nr 3 supl.; s.48-49
XLII Zjazd Psychiatrów Polskich "Miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych". Szczecin, 14-16 czerwca 2007. Streszczenia prac
79/125
Jan Beszłej, Magdalena Grzesiak.: Problematyka najczęściej występujących w Polsce zaburzeń psychicznych
Rocz.Nauk.Wroc.Oddz.PTFarm. 2007 nr 12; s.5-12
80/125
pod red. Jana Aleksandra Beszłeja, Moniki Szewczuk-Bogusławskiej, Magdaleny Grzesiak: Farmakogenetyka w psychiatrii
Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; 92 s.
ISBN 978-83-89629-79-1
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
81/125
Iwona Chlebowska, Jan Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Tomasz Pawłowski.: Badanie fenotypu acetylacji u osób uzależnionych od alkoholu w okresie abstynencji
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.1; s.47-52
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
82/125
Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak, Iwona Chlebowska.: Psychopatologia ogólna
W:Psychiatria : wybrane zagadnienia ; pod red. Andrzeja Kiejny, Krzysztofa Małyszczaka, Joanny Mazurek; Wrocław : Akad. Med., 2006; s.24-35
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
83/125
Jan Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak.: Leczenie bezsenności w praktyce lekarza rodzinnego
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.8: Kardiologia, gastroenterologia, alergologia, neurologia, psychiatria ; pod red. Andrzeja Steciwko; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006; s.99-108
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
84/125
Sylwia Chładzińska-Kiejna, Jan Aleksander Beszłej.: Rola psychoterapii w leczeniu nadciśnienia tętniczego
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 abstracts; s.20
Kongres Naukowo-Szkoleniowy "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny". Wrocław, 21-23 IV 2005 r.
85/125
Iwona Chlebowska, Jan Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna, Magdalena Grzesiak, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Piotr Milejski.: Sparteine oxidation rate in alcohol dependent patients
Arch.Psychiatr.Psychother. 2005 Vol.7 no.2; s.51-57
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
86/125
Jan Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak.: Otwarte badanie skuteczności i tolerancji leczenia kwetiapiną u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii
Psychiatr.Pol. 2005 T.39 nr 2; s.293-307
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
87/125
Monika Szewczuk-Bogusławska, Andrzej Kiejna, Jan Aleksander Beszłej, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Piotr Milejski.: Doxepin inhibits CYP2D6 activity in vivo
Pol.J.Pharmacol. 2004 T.56 nr 4; s.491-494
IF: 0.947
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
88/125
Monika Szewczuk-Bogusławska, Andrzej Kiejna, Jan Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Piotr Milejski.: Badanie aktywności CYP2D6 u pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi
Post.Psychiatr.Neurol. 2004 T.13 supl.3; s.71-76
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Farmakoterapia we współczesnej psychiatrii"; 50-lecie Katedry i Kliniki Psychiatrii PAM. Szczecin, 14-15 maja 2004 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
89/125
Magdalena Grzesiak, Monika Bogusławska-Szewczuk, Aleksander Beszłej, Marcin Szechiński.: Skala UKU jako narzędzie do oceny nasilenia objawów niepożądanych leków psychotropowych
Post.Psychiatr.Neurol. 2004 T.13 z.2; s.161-176
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
90/125
Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna.: Badanie aktywności CYP2D6 jako forma optymalizacji terapii lekami przeciwdepresyjnymi
Psychiatr.Pol. 2004 T.38 nr 6; s.1093-1104
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
91/125
P[iotr] Milejski, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, P[rzemysław] Niewiński, A[leksander] Beszłej, A[ndrzej] Kiejna, Z[ofia] Rzemisławska, M[agdalena] Hurkacz, M[onika] Szewczuk-Bogusławska.: Polimorfizm utleniania sparteiny i acetylacji sulfadimidyny u chorych na depresję endogenną
Probl.Ter.Monit. 2003 T.14 supl.1; s.23
VIII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Jak leczyć bezpiecznie i skutecznie". Wrocław, 23-25 października 2003 r.
92/125
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Monitorowana terapia trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
Psychiatr.Pol. 2003 T.37 nr 5; s.825-837
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
93/125
Magdalena Grzesiak, Aleksander Beszłej, Arleta Lebioda, Anna Jonkisz, Tadeusz Dobosz, Andrzej Kiejna.: Retrospektywna ocena tolerancji leczenia lekami przeciwdepresyjnymi u pacjentów z rozpoznaniem depresji, z różnym genotypem CYP2D6
Psychiatr.Pol. 2003 T.37 nr 3; s.433-444
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
94/125
Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak.: Opętanie jako kategoria diagnostyczna w klasyfikacji ICD-10 i DSM-IV
Wiad.Psychiatr. 2003 T.6 nr 3; s.163-165
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
95/125
Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak, Iwona Chlebowska.: Psychopatologia ogólna
W:Wybrane zagadnienia z psychiatrii : skrypt dla studentów medycyny ; aut. Piotr Baranowski [et al.]; Wrocław : Akad. Med., 2003; s.13-20
96/125
Jan Aleksander Beszłej, Elżbieta Trypka, Magdalena Grzesiak, Arleta Lebioda, Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz, Andrzej Kiejna.: Badanie genotypu CYP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera w celu określenia szybkości hydroksylacji
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.3; s.341-346
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
97/125
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Monika Szewczuk-Bogusławska.: Płeć a skuteczność i tolerancja leków psychotropowych
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.3 suppl.1; s.39-43
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
98/125
Monika Szewczuk-Bogusławska, Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej.: Zasady stosowania leków psychotropowych u kobiet w ciąży
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.3 suppl.1; s.45-49
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
99/125
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej.: Interakcje farmakokinetyczne leków przeciwdepresyjnych. Wybrane aspekty
Dyskusje o Depresji 2002 nr 20; s.7-11
100/125
Jan Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak.: Kliniczne znaczenie interakcji farmakodynamicznych w leczeniu zaburzeń depresyjnych
Dyskusje o Depresji 2002 nr 20; s.3-6
101/125
M[onika] Szewczuk-Bogusławska, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, P[iotr] Milejski, J[an] A[leksander] Beszłej, M[agdalena] Grzesiak, A[ndrzej] Kiejna.: Assessment of CYP2D6 activity in depressed patients
Eur.Neuropsychopharmacol. 2002 Vol.12 suppl.3; s.S219 poz.P.1.123
15th European College of Neuropsychopharmacology Congress. Barcelona (Spain) 5 - 9 October, 2002
102/125
M[agdalena] Grzesiak, J[an] A[leksander] Beszłej, T[adeusz] Dobosz.: The relationship beteen the CYP2D6 genotype and side effects during the antidepressive treatment
Eur.Neuropsychopharmacol. 2002 Vol.12 suppl.3; s.223
15th European College of Neuropsychopharmacology Congress. Barcelona (Spain), 5-9 October 2002
103/125
Elżbieta Trypka, Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak, Arleta Lebioda, Magdalena Żołędziewska, Tadeusz Dobosz.: CYP 2D6 genotyping in Alzheimer's disease to estimate the process of hydroxylation
Neurobiol.Aging 2002 Vol.23 suppl.1; s.S339 poz.1257
Abstracts from the 8th International Conference on Alzheimer's Disease and Related Disorders. Stockholm (Sweden), July 20-25, 2002
104/125
J[an] A[leksander] Beszłej, I[wona] Chlebowska, A[ndrzej] Kiejna.: Correlation between sparteine-debrisoquine oxidation phenotype and some parameters specifying severity of alcohol and tobacco dependence
Pharmacopsychiatry 2002 Vol.35 no.5; s.XI
4th Regional Meeting of the AGNP "Changing concepts in psychiatry". Wrocław, September 26-28, 2002
105/125
E[lżbieta] Trypka, J[erzy] Leszek, J[an] A[leksander] Beszłej.: Study of correlation between genotype CYP 2D6 and activity of superoxide dismutase in Alzheimer's disease
Pharmacopsychiatry 2002 Vol.35 no.5; s.XVI
4th Regional Meeting of the AGNP "Changing concepts in psychiatry". Wrocław, September 26-28, 2002
106/125
M[onika] Szewczuk-Bogusławska, J[an] A[leksander] Beszłej, M[agdalena] Grzesiak, A[ndrzej] Kiejna, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko, P[iotr] Milejski.: The correlation between sparteine metabolic ratio and the intensity of adverse events during tricyclic antidepressant treatment
Pharmacopsychiatry 2002 Vol.35 no.5; s.VII-VIII
4th Regional Meeting of the AGNP "Changing concepts in psychiatry". Wrocław, September 26-28, 2002
107/125
M[agdalena] Grzesiak, J[an] A[leksander] Beszłej, A[rleta] Lebioda, A[nna] Jonkisz, T[adeusz] Dobosz.: The occurence of side effects during antidepressant therapy in a group of patients with homozygous CYP2D6 genotype which determines extensive metaboliser phenotype
Pharmacopsychiatry 2002 Vol.35 no.5; s.III
4th Regional Meeting of the AGNP "Changing concepts in psychiatry". Wrocław, September 26-28, 2002
108/125
Piotr Milejski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna, Iwona Chlebowska, Przemysław Niewiński, Magdalena Hurkacz.: Clinical significance of acetylation polymorphism of drug in chronic alcoholics
Pol.J.Pharmacol. 2002 Vol.54 no.5; s.537
VIII Conference on Ethanol-drug Interactions and Pharmacological Treatment of Alcohol Dependence. Łódź, October 18, 2002
109/125
Aleksander Beszłej, Magdalena Grzesiak.: Ocena skuteczności i tolerancji leczenia mirtazapiną u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych
Psychiatr.Pol. 2002 T.36 nr 6 supl.; s.115-123
X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
110/125
Magdalena Grzesiak, Aleksander Beszłej.: Znaczenie genetycznie uwarunkowanego polimorfizmu CYP2D6 w psychofarmakoterapii; zależność między genotypem CYP2D6 a fenotypem
Psychiatr.Pol. 2002 T.36 nr 6; s.869-883
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
111/125
T[adeusz] Dobosz, M[aria] Sąsiadek, K[amilla] Schlade-Bartusiak, A[leksander] Beszłej, M[agdalena] Grzesiak, M[ałgorzata] Zakrzewska.: Some gene frequencies of GSTM1, GSTT1 and CYP2D6 in the population of south-west Poland
W:10th International Congress for Human Genetics. Vienna (Austria), May 15-19, 2001. Programme and abstracts; s.288-289 poz. P0966
112/125
Magdalena Grzesiak, Aleksander Beszłej.: Bezpieczeństwo farmakoterapii w psychiatrii konsultacyjnej
Adv.Clin.Exp.Med. 2001 Vol.10 no.3 suppl.1; s.49-53
Seminarium Naukowe "Psychiatria konsultacyjna - zagadnienia diagnostyczne i terapeutyczne". Wrocław, 21 kwietnia 2001 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
113/125
Piotr Milejski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, J[an] Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna, Jacek Borys, Przemysław Niewiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Zofia Rzemisławska.: Znaczenie genetycznie uwarunkowanego polimorfizmu oksydacji leków w optymalizacji terapii chorych na depresję endogenną
W:XVIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Farmacja w XXI wieku". Poznań, 19-22 września 2001. Streszczenia. T.1; Poznań : Kontekst, 2001; s.410 poz.S.7. P-2
114/125
Iwona Chlebowska, Jan Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Piotr Milejski.: Badanie fenotypu oksydacji sparteinowej u osób uzależnionych od alkoholu
Psychiatr.Pol. 2000 T.34 nr 4 supl.; s.153-161
X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego "Leczenie zaburzeń psychicznych. Wybrane zagadnienia". Jurata 1-3.X.1999
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
115/125
Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna.: Farmakokinetyka przeciwdepresyjnych leków drugiej generacji
Psychiatr.Pol. 2000 T.34 nr 4; s.577-594
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
116/125
Jan Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna.: Znaczenie kliniczne biotransformacji neuroleptyków
Farmakoter.Psychiatr.Neurol. 1999 nr 3; s.59-67
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
117/125
Piotr Milejski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna, Iwona Chlebowska, Zofia Rzemisławska.: Genetycznie uwarunkowany polimorfizm utleniania u osób przewlekle nadużywających alkoholu = Genetically determined oxidation polymorphism of drugs in chronic alcoholics
Post.Farmakoter. 1999 Vol.1 nr 1; s.39
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii. Poznań, 13-14 maja 1999 r.
118/125
Piotr Milejski, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Przemysław Niewiński, Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna, Iwona Chlebowska, Magdalena Hurkacz.: Genetycznie uwarunkowany polimorfizm acetylacji leków u osób przewlekle nadużywających alkohol = Genetically determined acetylation polymorphism of drugs in chronic alcoholics
W:VI Ogólnopolski Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej "Terapia monitorowana jako metoda zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków". Wrocław, 22-23 października 1999. Streszczenia; Wrocław : Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Akademii Medycznej, 1999; s.79 poz.34; s.148 (ang.)
119/125
Jan Aleksander Beszłej ; promotor dr hab. med. Andrzej Kiejna ; Klinika i Katedra Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu: Badanie wpływu leczenia chloropromazyną na szybkość oksydacji sparteinowo-debrizochinowej u chorych z rozpoznaniem schizofrenii [praca doktorska]
Wrocław, 1997; 108 k., [17] k. tabl.
120/125
Jerzy Leszek, Andrzej Kiejna, Jan A[leksander] Beszłej, Anna D. Inglot, Jacek Borys.: Skuteczne leczenie chorej z zespołem katatoniczno-paranoidalnym i monitorowaniem wytwarzania cytokin
Psychiatr.Pol. 1996 T.30 nr 1; s.65-74
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
121/125
Andrzej Kiejna, Krzysztof Małyszczak, Jan Aleksander Beszłej.: Alprazolam (Xanax) w leczeniu zaburzeń lękowych - doświadczenia Kliniki Psychiatrycznej we Wrocławiu
Farmakoter.Psychiatr.Neurol. 1995 nr 2-3; s.43-50
XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wrocław, maj 1995 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
122/125
Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Piotr Milejski, Aleksander J[an] Beszłej, Andrzej Kiejna, Przemysław Niewiński, Magdalena Hurkacz, Zofia Rzemisławska.: Genetycznie uwarunkowany polimorfizm utleniania i acetylacji u chorych na schizofrenię
Probl.Ter.Monit. 1995 T.6 nr 4; s.167-172
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
123/125
Andrzej Kiejna, Jan Aleksander Beszłej, Krzysztof Małyszczak.: Alprazolam (Xanax) w leczeniu zaburzeń lękowych - doświadczenia Kliniki Psychiatrycznej we Wrocławiu
Psychiatr.Pol. 1995 [T.29 supl.]; s.70-71
XXXVIII Zjazd Psychiatrów Polskich "Przemiany w psychiatrii". Wrocław, 4-7 maja 1995 r. Streszczenia prac
124/125
Jan Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Piotr Milejski.: Badanie genetycznego polimorfizmu utleniania i acetylacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii
Psychiatr.Pol. 1995 [T.29 supl.]; s.9-10
XXXVIII Zjazd Psychiatrów Polskich "Przemiany w psychiatrii". Wrocław, 4-7 maja 1995 r. Streszczenia prac
125/125
Jan Aleksander Beszłej, Andrzej Kiejna.: Znaczenie dla psychiatrii badania genetycznego polimorfizmu utleniania leków
Psychiatr.Pol. 1995 T.29 nr 1; s.45-56
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie