Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BARĆ PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 123Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/123
Diana Kupczyńska, Piotr Barć, Maciej Antkiewicz, Piotr Szyber.: An adolescent with ischemic stroke due to arterioembolism from ruptured traumatic innominate artery pseudoaneurysm
Indian J.Thorac.Cardiovasc.Surg. 2018 Vol.34 no.2; s.147-149
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie Scopus
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
2/123
Edyta Sutkowska, Piotr Barć.: SGLT2 inhibitors and foot ulcer - possible links? Case report
W:WCICT 2018 - Wound Care: from Innovations to Clinical Trials. Edinburgh, Scotland, 13-14 June 2018. Abstract book; poz.6
Adres url:
3/123
Diana Kupczyńska, Piotr Barć, Maciej Antkiewicz, Piotr Szyber.: 77-year old woman with free-floating thrombus in abdominal aorta, causing acute renal dysfunction
Acta Angiol. 2017 Vol.23 no.3; s.135-138
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
Adres url:
DOI:
4/123
Adam Domanasiewicz, Jacek Martynkiewicz, Piotr Barć, Ziemisław Stępniewski, Monika Pfanhauser, Dorota Kamińska, Agnieszka Hałoń, Sebastian Kuliński, Szymon Manasterski, Olga Gutkowska, Ewa Wagner, Jerzy Gosk.: Pierwszy przeszczep ludzkiej ręki w wadzie wrodzonej - całkowitej agenezji ręki - opis przypadku z perspektywy 6 miesięcy
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.70 poz.1966
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
5/123
Adam Domanasiewicz, Jacek Mar[t]ynkiewicz, Piotr Barć, Marek Stępniewski, Monika Pfanhauser, Dorota Kamińska, Agnieszka Hałoń, Sebastian Kuliński, Szymon Manasterski, Aleksandra Gutowska, Ewa Wagner, Jerzy Gosk.: Pierwszy przeszczep ludzkiej ręki w wadzie wrodzonej - całkowitej agenezji ręki - opis przypadku z perspektywy 6 miesięcy
Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol. 2017 T.82 nr 4; s.170 poz.4
IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Kraków, 15-16 września 2017 r.
6/123
Marzenna Bartoszewicz, Beata Mączyńska, Anna Przondo-Mordarska, Danuta Smutnicka, Anna Secewicz, Adam Junka, Piotr Barć, Marta Rzeszutko, Wojciech Rzeszutko, Adam Domanasiewicz.: Wpływ sieci większej (omentum majus) na redukcję biofilmu bakteryjnego z implantów wprowadzonych do jam brzusznych szczurów laboratoryjnych
Forum Zakaż. 2017 T.8 nr 3; s.151-155
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
7/123
A[dam] Domanasiewicz, J[acek] Martynkiewicz, P[iotr] Barć, M[arcin] Stępniewski, M[onika] Pfanhauser, S[ebastian] Kuliński, S[zymon] Manasterski, O[lga] Gutkowska, E. Wagner, J[erzy] Gosk.: First human hand transplantation for total hand agenesis: early report
J.Hand Surg.-Eur.Vol. 2017 Vol.42 suppl.1; s.S190-S191 poz.A-0907
XXII. FESSH Congress & XII. EFSHT Congress. Budapest (Hungary), 21-24 June 2017. Abstracts
8/123
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Piotr Barć, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Non HLA antigens called angiotensin II type 1 receptors (AT1R) in renal transplant patients with deteriorations of transplant function are expressed mainly in tubules but in glomeruli seems to be extremely important
Nephrol.Dial.Transplant. 2017 Vol.32 suppl.3; s.iii729-iii730 poz. MP804
54th Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Madrid (Spain), June 3rd-6th, 2017. Abstracts
W tekście błędnie Piotr Dionizy
Adres url:
DOI:
9/123
Piotr Barć, Tomasz Płonek, Dagmara Baczyńska, Artur Pupka, Wojciech Witkiewicz, Agnieszka Mastalerz-Migas, Artur Milnerowicz, Maciej Antkiewicz, Agnieszka Hałoń, Jan P. Skóra.: Role of vascular endothelial growth factor in inducing production of angiopoetin-1 - in vivo study in Fisher rats
Pol.J.Pathol. 2017 Vol.68 no.4; s.326-329
IF: 0.865
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
10/123
Jan P. Skóra, Tomasz Płonek, Piotr Barć, Dagmara Baczyńska, Agata Radwańska, Artur Pupka, Krzysztof Korta, Marek Ussowicz, Łukasz Strożecki, Diana Kupczyńska-Markiewicz, Agnieszka Hałoń.: The formation of blood vessel after the administration of the plasmid encoding Ang-1 gene in fischer rats
Adv.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.25 no.4; s.611-615
IF: 1.179
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
11/123
Piotr Barć, Tomasz Płonek, Dagmara Baczyńska, Agata Radwańska, Wojciech Witkiewicz, Agnieszka Hałoń, Diana Kupczyńska-Markiewicz, Łukasz Stróżecki, Krzysztof Korta, Jan Skóra.: A combination of VEGF165/HGF genes is more effective in blood vessels formation than ANGPT1/VEGF165 genes in an in vivo rat model
Int.J.Clin.Exp.Med. 2016 Vol.9 no.7; s.12737-12744
IF: 1.069
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
12/123
J. Dubis, M. Litwin, D. Michałowska, N. Żuk, A. Szczepańska-Buda, R. Grendziak, D[agmara] Baczyńska, P[iotr] Barć, W[ojciech] Witkiewicz.: Elevated expression of runt-related transcription factors in human abdominal aortic aneurysm [letter to the editor]
J.Biol.Regul.Homeost.Agents 2016 Vol.30 no.2; s.497-504
IF: 1.469
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
13/123
D[agmara] Baczyńska, D[agmara] Michałowska, P[iotr] Barć, J[an] Skóra, M. Karczewski, A. Sadakierska-Chudy.: The expression profile of angiogenic genes in critical limb ischemia popliteal arteries
J.Physiol.Pharmacol. 2016 Vol.67 no.3; s.353-362
IF: 2.883
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
14/123
J. Teul, S. Deja, U. Czyżewska, A. Ząbek, P. Młynarz, P[iotr] Barć, A[dam] Junka, D[anuta] Smutnicka, M[arzenna] Bartoszewicz, W. Miltyk.: Verification of efectiveness of Klebsiella pneumoniae biofilm eradication by greater omentum using urine 1H NMR non targeted metabolomics
W:Analytical methods of study oxidative damage, antioxidants and drugs. Białystok, 4-7.06.2015. Program, abstracts; s.108 poz.P-56
15/123
Jan Skóra, Artur Pupka, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba, Krzysztof Korta, Dagmara Baczyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jerzy Garcarek.: Combined autologous bone marrow mononuclear cell and gene therapy as the last resort for patients with critical limb ischemia
Arch.Med.Sci. 2015 Vol.11 no.2; s.325-331
IF: 1.812
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
DOI:
16/123
Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
17/123
Joanna Przeździecka-Dołyk, Karolina Czajor, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Rafał Małecki, Piotr Barć.: ERG in patients undergoing surgical endartherectomy procedure. Ophtalmological safety - is the current cerebral and retinal blood flow protection sufficient? Preliminary results
W:World Ophthalmology Congress 2014 - XXXIV International Congress of Ophthalmology, 29th Asia-Pacific Academy of Ophthalmology, 118th Annual Meeting of the Japanese Ophthalmological Society. Tokyo, April 2-6, 2014. e-Abstracts; e-poster PO-776
[Dostęp 05.05.2014]. Dostępny w: http://www.myschedule.jp/woc2014/detail.php?session_unique_id=PO009&sess_id=3093&strong=1
18/123
Jan Skóra, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba, Dagmara Baczyńska, Agnieszka Mastalerz-Migas.: Angiogenesis after plasmid VEGF165 gene transfer in an animal model
Cent.Eur.J.Immunol. 2013 Vol.38 no.3; s.305-309
IF: 0.358
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
19/123
Jan Skóra, Piotr Barć, Artur Pupka, Tomasz Dawiskiba, Krzysztof Korta, Michael Albert, Piotr Szyber.: Transplantation of autologous bone marrow mononuclear cells with VEGF gene improves diabetic critical limb ischaemia
Endokrynol.Pol. 2013 T.64 nr 2; s.129-138
IF: 1.208
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
20/123
Krzysztof Korta, Piotr Kupczyk, Jan Skóra, Artur Pupka, Paweł Zejler, Marcin Hołysz, Mariusz Gajda, Beata Nowakowska, Piotr Barć, Andrzej T. Dorobisz, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber, Julia Bar.: Komórki macierzyste i progenitorowe w biostrukturze ścian naczyń krwionośnych
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2013 Vol.67; s.982-995
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
21/123
Dagmara Michałowska, Dagmara Baczyńska, Jan Skóra, Piotr Barć, Tadeusz Dobosz.: Proangiogenic gene expression level in Critical Limb Ischemia (CLI)
W:17th International Vascular Biology Meeting. Wiesbaden (Germany), June 2-5, 2012. Abstracts; s.376
22/123
Jan Skóra, Piotr Barć, Artur Pupka, Piotr Szyber, Dagmara Baczyńska, Marek Ussowicz, Alicja Chybicka, Tadeusz Dobosz, Wojciech Witkiewicz.: Doświadczenia własne w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych za pomocą implantacji komórek macierzystych i plazmidu VEGF165 u cukrzyków
Acta Angiol. 2012 Vol.18 suppl.A; s.A50 poz.22
V Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Ossa, 29 marca - 1 kwietnia 2012 roku
23/123
M[arzenna] Bartoszewicz, B[eata] Mączyńska, D[anuta] Smutnicka, A[dam] Junka, A. Domanasiewicz, P[iotr] Barć, A[nna] Secewicz, M[arta] Rzeszutko, J[oanna] Nowicka, A[driana] Janczura, B[eata] Kowalska-Krochmal.: Ability of greater omentum (omentum majus) to eradicate Klebsiella biofilm from surgical biomaterials implanted to Wistar female rats - initial evaluation
Clin.Microbiol.Infect. 2012 Vol.18 suppl.3; s.718-719 poz.R2414
22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. London, United Kingdom, 31 March - 3 April 2012
24/123
Piotr Barć.: Zatorowość płucna
W:Flebologia - co nowego? ; pod red. Zbigniewa Rybaka; Wrocław : Cornetis, 2012; s.71-88
ISBN 978-83-61415-22-0
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
25/123
B[eata] Mączyńska, P[iotr] Barć, A. Domanasiewicz, M[arzenna] Bartoszewicz, D[anuta] Smutnicka, A[dam] Junka, A[nna] Secewicz, J[oanna] Nowicka, M[arta] Rzeszutko.: Rola sieci brzusznej większej w eradykacji biofilmu bakteryjnego
Forum Zakaż. 2012 T.3 nr 1; s.65-66
V Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu "Biofilm tworzony przez drobnoustroje w patogenezie zakażeń" - "Problemy w leczeniu ciężkich i powikłanych infekcji". Kudowa Zdrój, 22-24.03.2012. Streszczenia
26/123
Jan Skóra, Artur Pupka, Andrzej Dorobisz, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Tomasz Dawiskiba.: Evaluation of the humoral and cellular immune responses after implantation of a PTFE vascular prosthesis
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2012 Vol.66; s.469-474
IF: 0.552
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
27/123
Jan Skóra, Artur Pupka, Piotr Barć, Tomasz Dawiskiba.: Aktywność metaloproteinaz w ścianie tętniaka aorty brzusznej
Puls Uczelni 2012 T.6 nr 1; s.7-10
28/123
Dagmara Michałowska, Dagmara Baczyńska, Jan Skóra, Piotr Barć, Tadeusz Dobosz.: Identification of molecules responsible for angiogenesis process in patients with critical lower limb ischemia
Vasc.Pharmacol. 2012 Vol.56 no.5-6; s.364 poz.P.8.8
6th European Meeting for Vascular Biology & Medicine. Kraków (Poland), 21-24 September 2011. Abstracts and posters
29/123
Dagmara Michałowska, Dagmara Baczyńska, Jan Skóra, Piotr Barć, Tadeusz Dobosz.: Identification of molecules responsible for angiogenesis process in patients with critical lower limb ischemia
W:6th European Meeting for Vascular Biology & Medicine. Kraków, 21st-24th September 2011; s.188 poz.P.8.8
30/123
D[agmara] Michałowska, D[agmara] Baczyńska, J[an] Skóra, P[iotr] Barć, T[adeusz] Dobosz.: Identification of molecules responsible for inhibition of angiogenesis process in patients with critical lower limb ischemia
FEBS J. 2011 Vol.278 suppl.1; s.288 poz. P15.21
36th FEBS Congress "Biochemistry for tomorrow's medicine". Torino (Italy), June 25-30, 2011
31/123
Beata Mączyńska, Marzenna Bartoszewicz, Danuta Smutnicka, Adam Junka, Adam Domanasiewicz, Piotr Barć, Marta Rzeszutko, Jagoda Jakubowska, Anna Secewicz, Joanna Nowicka, Adriana Janczura.: Badania in vivo na modelu zwierzęcym biofilmu tworzonego przez szczepy Klebsiella na implantach chirurgicznych
W:XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych; XXI Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich "Zakażenia szpitalne - konsekwencje współczesnej medycyny". Solina, 15-17 czerwca 2011; s.34-35
32/123
Rafał Małecki, Andrzej Dołyk, Jerzy Garcarek, Piotr Barć, Rajmund Adamiec.: A case of spontaneous arteriovenous fistula - clinical, plethysmographic, and radiological findings = Przypadek samoistnej przetoki tętniczo-żylnej - obraz kliniczny, wyniki badań pletyzmograficznych i radiologicznych
Acta Angiol. 2010 Vol.16 no.1; s.30-36
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
33/123
Anna Sadakierska-Chudy, Jan Skóra, Piotr Barć, Dagmara Baczyńska, Urszula Kasprzykowska, Artur Pupka, Marek Ussowicz, Piotr Szyber, Tadeusz Dobosz.: Angiogenic therapy for critical lower limb ischemia
Adv.Clin.Exp.Med. 2010 Vol.19 no.3; s.347-359
IF: 0.103
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
34/123
Maciej Rachwalik, Jakub Marczak, Tomasz Płonek, Piotr Barć, Andrzej Dorobisz, Wojciech Kustrzycki.: Coronary artery bypass grafting with carotid artery endarterectomy - does combined approach places a patient at greater risk of hemorrhagic complications than an isolated procedure?
Kardiochir.Torakochir.Pol. 2009 T.6 nr 4; s.329-334
IF: 0.172
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
35/123
Artur Pupka, Dariusz Janczak, Jan Skóra, Piotr Barć, Stanisław Pawłowski, Artur Ruciński.: Zastosowanie syntetycznej protezy impregnowanej solami srebra i płata sieci większej w leczeniu zakażeń protez naczyniowych
Polim.Med. 2009 T.39 nr 3; s.57-60
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
36/123
Grzegorz Kałuża, Zbigniew Rybak, Piotr Barć, Artur Pupka, Piotr Szyber.: Ocena poziomu elastazy jako czynnika monitorującego reakcję zapalną w procesie gojenia owrzodzeń żylnych podczas stosowania ozonoterapii
Przegl.Flebol. 2009 T.17 nr 1; s.47-50
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
37/123
A[ndrzej] Dołyk, R[afał] Małecki, J[erzy] Garcarek, P[iotr] Barć, R[ajmund] Adamiec.: Niedokrwienie krytyczne kończyny dolnej z współistniejącą przetoką tętniczo-żylną w dole podkolanowym
Acta Angiol. 2008 Vol.14 suppl.A; s.A83-A84 poz.50
III Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Mikołajki, 23-26 kwietnia 2008 r.
38/123
P[iotr] Barć, A[rtur] Milnerowicz, A[ndrzej] T. Dorobisz, J[acek] Kurcz, P[rzemysław] P. Szyber.: Ropień mięśnia lędźwiowego w przebiegu pooperacyjnym - powikłanie wszczepienia stent-graftu
Acta Angiol. 2008 Vol.14 suppl.A; s.A63 poz.30
III Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Mikołajki, 23-26 kwietnia 2008 r.
39/123
Jacek Kurcz, Jerzy Garcarek, Piotr Barć, Jan Skóra, Urszula Zaleska-Dorobisz.: Iliopsoas muscle abscess as rare complication of abdominal stentgrafting - case report
W:XIII Annual Meeting of the Polish-German Radiological Society. Kliczków (Poland), October 9-11th, 2008; s.10-11 poz.2.9
40/123
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, P[iotr] Barć, D[ariusz] Janczak, S[tanisław] Pawłowski, P[rzemysław] P. Szyber, A[ndrzej] T. Dorobisz, P[iotr] Szyber.: Hybrydowa terapia z użyciem komórek macierzystych i plazmidu VEGF 165 w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn
Acta Angiol. 2007 Vol.13 suppl.A; s.A21 poz.4
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zakopane, 20-24 kwietnia 2007 roku
41/123
P[aweł] Alexewicz, I[zabela] Gosk-Bierska, R[afał] Małecki, P[iotr] Barć, P[iotr] Szyber, R[ajmund] Adamiec.: Ocena wybranych czynników hemostatycznych u chorych poddanych zabiegom rewaskularyzacyjnym w odcinku aortalno-udowym
Acta Angiol. 2007 Vol.13 suppl.B; s.B45 poz.27
II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Kazimierz Dolny, 18-20 maja 2007 roku
42/123
J[an] Skóra, A[rtur] Pupka, P[iotr] Barć, P[iotr] Szyber, J[erzy] Garcarek, J[acek] Kurcz, L. Masłowski, A[nna] Sadakierska-Chudy, M[arek] Ussowicz.: Zastosowanie autologicznych komórek szpiku i plazmidu VEGF 165 w terapii zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń (thromboangitis obliterans)
Acta Angiol. 2007 Vol.13 suppl.A; s.A34 poz.17
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Zakopane, 20-24 kwietnia 2007 roku
43/123
Jan Skóra, Artur Pupka, Piotr Barć, Przemysław Szyber, Wojciech Polak, Piotr Szyber.: Kompleksowa terapia komórkowo-genowa w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych
Pol.Merkur.Lek. 2007 T.22 nr 128; s.121-125
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
44/123
Piotr Barć, Zbigniew Rybak, Grzegorz Kałuża, Artur Pupka, Krzysztof Korta, Dariusz Czerski, Piotr Szyber, Grzegorz Krasowski, Andrzej Tukiendorf.: Znaczenie objawów klinicznych, ultrasonograficznego testu uciskowego oraz wartości D-dimeru w diagnostyce zakrzepicy żył głębokich
Przegl.Flebol. 2007 T.15 z.6; s.169-173
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.1: Anatomia, histologia, biochemia, patofizjologia układu żylnego, diagnostyka chorób żył; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-00-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
45/123
A[rtur] Pupka, J[an] Skóra, P[iotr] Barć, D[ariusz] Janczak, S[tanisław] Pawłowski, G[rzegorz] Kałuża, P[rzemysław] Szyber, A[ndrzej] T. Dorobisz, P[iotr] Szyber.: Autologiczna transplantacja komórek macierzystych szpiku kostnego w krytycznym niedokrwieniu kończyn dolnych
Acta Angiol. 2006 Vol.12 suppl.A; s.A140 poz.56
II Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Wisła, 20-23 kwietnia 2006 roku
46/123
Piotr Barć, Jan Skóra, Artur Pupka, Dominik Turkiewicz, Andrzej T. Dorobisz, Jerzy Garcarek, Beata Tomasiewicz, Piotr Szyber.: Bone-marrow cells in therapy of critical limb ischemia of lower extremities - own experience = Komórki macierzyste w terapii krytycznego niedokrwienia - doświadczenia własne
Acta Angiol. 2006 Vol.12 no.4; s.155-166
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
47/123
Andrzej T. Dorobisz, Dariusz Patrzałek, Piotr Barć, Artur Pupka, Artur Milnerowicz, Przemysław Szyber.: Personal experience in treatment of recurrent narrowing of internal carotid artery and occlusion of the external carotid artery = Doświadczenie własne w leczeniu nawrotowych zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz zamknięć tętnicy szyjnej zewnętrznej
Acta Angiol. 2006 Vol.12 no.2; s.51-58
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
48/123
Artur Pupka, Jan Skóra, Piotr Barć, Andrzej T. Dorobisz, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Artur Ruciński, Piotr Szyber.: The evaluation of the healing of fresh arterial allografts in infected environments = Ocena wgajania świeżego przeszczepu tętniczego w zakażonym środowisku
Acta Angiol. 2006 Vol.12 no.1; s.16-22
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
49/123
A[rtur] Milnerowicz, A[ndrzej] T. Dorobisz, A[rtur] Pupka, P[iotr] Barć.: Wpływ utrwalonego migotania przedsionków na wyniki leczenia operacyjnego pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej
Acta Angiol. 2006 Vol.12 suppl.A; s.A158 poz.65
II Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych. Wisła, 20-23 kwietnia 2006 roku
50/123
Jan Skóra, Anna Sadakierska-Chudy, Artur Pupka, Jan Biegus, Piotr Barć, Dagmara Baczyńska, Dariusz Janczak, Sylwia Zacharska, Maciej Ugorski, Tadeusz Dobosz, Piotr Szyber.: Zastosowanie plazmidu VEGF165 w leczeniu krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych
Pol.Merkur.Lek. 2006 T.20 nr 120; s.655-659
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
51/123
Jan Skóra, Jan Biegus, Artur Pupka, Piotr Barć, Julita Sikora, Piotr Szyber.: Molekularne podstawy angiogenezy
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2006 Vol.60; s.410-415
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
52/123
G[rzegorz] Kałuża, Z[bigniew] Rybak, P[iotr] Barć, A[rtur] Pupka, P[iotr] Szyber.: Local ozonotherapy in chronic venous ulceration of the leg
W:15th World Congress Union Internationale de Phlebologie. Rio (Brazil), October 2-7, 2005 ; ed. Angelo Scuderi; Bologna : Medimond S.r.l., 2005; s.137-140
(International Proceedings Division)
ISBN 88-7587-182-5
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
53/123
P[iotr] J. Barć, Z[bigniew] Rybak, P[iotr] Szyber, G[rzegorz] Kałuża, A[rtur] Pupka.: How to diagnose DVT, is the surgeons own experience sufficient enough?
W:15th World Congress Union Internationale de Phlebologie. Rio (Brazil), October 2-7, 2005. [Supplement] ; ed. Angelo Scuderi; Bologna : Medimond S.r.l., 2005; s.1-5
(International Proceedings Division)
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
54/123
Andrzej T. Dorobisz, Artur Milnerowicz, Piotr Barć.: Jakość życia chorych po udrożnieniu tętnicy szyjnej wewnętrznej w zależności od metody operacyjnej
Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2005 Vol.60 suppl.16 no.7; s.29-32
Promocja zdrowia w hierarchii wartości
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
55/123
Andrzej T. Dorobisz, Artur Milnerowicz, Piotr Barć, Czesława Szczygieł, Anna Obolikszto.: Opieka medyczna u pacjentów po zabiegach na tętnicach szyjnych
Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2005 Vol.60 suppl.16 no.7; s.33-36
Promocja zdrowia w hierarchii wartości
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
56/123
Piotr Barć, Andrzej T. Dorobisz, Artur Milnerowicz, Czesława Szczygieł, Aleksandra Gemza, Piotr Szyber.: Specyficzne problemy opieki pooperacyjnej u chorych po rozległych zabiegach naczyniowych
Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2005 Vol.60 suppl.16 no.7; s.10-13
Promocja zdrowia w hierarchii wartości
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
57/123
P[iotr] J. Barć, Z[bigniew] Rybak, P[iotr] Szyber, G[rzegorz] Kałuża, A[rtur] Pupka.: How to diagnose deep venous thrombosis: is the surgeon's own experience sufficient enough?
Int.Angiol. 2005 Vol.24 no.3 suppl.1; s.36 poz.0139
15th World Congress of The International Union of Angiology. Rio de Janeiro (Brazil), October 2-7, 2005
58/123
G[rzegorz] Kałuża, Z[bigniew] Rybak, P[iotr] Barć, A[rtur] Pupka, P[iotr] Szyber.: Local ozonetherapy in chronic venous ulceration of the leg
Int.Angiol. 2005 Vol.24 no.3 suppl.1; s.3 poz.0022
15th World Congress of The International Union of Angiology. Rio de Janeiro (Brazil), October 2-7, 2005
59/123
Zbigniew Rybak, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Piotr Szyber.: Zmikronizowany kolagen w leczeniu rany pochodzenia neurogennego
Leczenie Ran 2005 T.2 nr 4; s.111-112
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.3: Leczenie chorób żył, przypadki kliniczne, statystyka, rys historii flebologii; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-08-6
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
60/123
Piotr Barć, Andrzej T. Dorobisz, Artur Pupka, Jerzy Garcarek, Maciej Karasek.: Przydatność przezczaszkowego badania dopplerowskiego w diagnostyce i monitorowaniu leczenia zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej = The usefulness of the transcranial Doppler technique in the diagnostics and treatment of the subclavian steal syndrome
Pol.Przegl.Chir. 2005 T.77 nr 6; s.553-565
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
61/123
A[ndrzej] T. Dorobisz, Z[bigniew] Rybak, J[an] Skóra, A[rtur] Pupka, D[ariusz] Patrzałek, P[iotr] Stępiński, K[rzysztof] Korta, P[iotr] Barć.: Iatrogenic injuries of the carotid arteries
VASA 2005 Bd.34 H.3; s.192-194
IF: 0.514
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
62/123
Artur Pupka, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Piotr Szyber.: Dostęp operacyjny w leczeniu wtórnych przetok aortalno-dwunastniczych
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no.1; s.97-100
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
63/123
Z[bigniew] Rybak, P[iotr] Barć, A[rtur] Milnerowicz, J[erzy] Garcarek.: The best means in assessing patients suspected of having pulmonary embolism remains uncertain. The diagnosis is rarely simple and frequently is inaccurate
W:Biannual Meeting of Societas Phlebologica Scandinavica - Baltic Venous Forum 2004. Tampere, Finland, 27-29th May 2004. Abstracts; s.42
64/123
Artur Pupka, Jerzy Garcarek, Maciej Karasek, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Piotr Szyber.: Embolizacja nerkowej przetoki tętniczo-miedniczkowej po przeszczepie świeżego homograftu tętniczego
Pol.J.Radiol. 2004 Vol.69 no.1; s.137-139
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
65/123
J[erzy] Garcarek, M[aciej] Karasek, K[rzysztof] Moroń, U[rszula] Dorobisz, A[rtur] Pupka, P[iotr] Barć.: Leczenie pseudotętniaków nerek metodą embolizacji superselektywnej = Treatment of the renal pseudoaneurysms by the use of superselective embolization
Pol.J.Radiol. 2004 Vol.69 suppl.1; s.175 poz.252(62)
XXXVII Polish Congress of Radiology. Mikołajki, June 16-19, 2004. Abstracts book
66/123
A[rtur] Pupka, J[erzy] Garcarek, M[aciej] Karasek, P[iotr] Barć, G[rzegorz] Kałuża, J[an] Skóra, S[tanisław] Pawłowski, P[iotr] Szyber.: Wpływ diagnostyki radiologicznej (tomografia komputerowa i scyntygrafia) na wybór taktyki leczenia operacyjnego w tętniakach rzekomych zespolenia aortalnego protezy naczyniowej = Influence of radiological diagnostic (computer tomography and scintigraphy) on choice of surgical treatment in false aneurisms of anastomosis between aorta and vascular prosthesis
Pol.J.Radiol. 2004 Vol.69 suppl.1; s.51 poz.26 (331)
XXXVII Polish Congress of Radiology. Mikołajki, June 16-19, 2004. Abstracts book
67/123
Artur Pupka, Artur Ruciński, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Dariusz Janczak, Grzegorz Kałuża, Piotr Szyber.: Zastosowanie opatrunku z włókniny kolagenowej pokrytej klejem fibrynowym (TachoComb) w hemostazie po zespoleniach naczyniowych w pachwinie = The use of mesh fibrous dressing covered by fibrin glue (TachoComb) in hemostasis after vascular anastomoses in the groin
Polim.Med. 2004 T.34 nr 2; s.47-51
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
68/123
Robert Wojciechowski, Zbigniew Rybak, Piotr Barć, Marek Śliwiński.: Zachowanie się obwodowego ciśnienia żylnego u chorych poddanych zabiegom rekonstrukcyjnym aorty brzusznej, tętnic biodrowych i udowych
Przegl.Flebol. 2004 T.12 z.1; s.7-13
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.1: Anatomia, histologia, biochemia, patofizjologia układu żylnego, diagnostyka chorób żył; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-00-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
69/123
Oleg V. Drozd, Zbigniew Rybak, Piotr Barć.: Zespół zastoju żylnego miednicy małej
Przegl.Flebol. 2004 T.12 z.3; s.109-111
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.1: Anatomia, histologia, biochemia, patofizjologia układu żylnego, diagnostyka chorób żył; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-00-0
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
70/123
Krzysztof Korta, Artur Ruciński, Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Dariusz Janczak, Mariola Oleszkiewicz, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Badania kolor duplex doppler w wybranych aspektach flebologii
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.10-13
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
71/123
Andrzej Dorobisz, Zbigniew Rybak, Artur Pupka, Piotr Barć, Artur Ruciński, Wojciech Herfurt, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta, Stanisław Pawłowski, Grzegorz Kałuża, Mariola Oleszkiewicz, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Chirurgia tętnic dogłowowych - zmiany strategii w kwalifikacji do leczenia operacyjnego
Twój Mag.Med. 2004 R.9 (nr 136) wyd. spec. Flebologia/Chirurgia naczyniowa; s.14-24
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
72/123
Dariusz Janczak, Artur Pupka, Jan Skóra, Artur Ruciński, Zbigniew Rybak, Krzysztof Korta, Stanisław Pawłowski, Andrzej Dorobisz, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Mariola Oleszkiewicz, Piotr Szyber.: Chlamydia pneumoniae jako czynnik patogenetyczny blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.24-27
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
73/123
Robert Wojciechowski, Zbigniew Rybak, Artur Pupka, Marek Śliwiński, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Stanisław Pawłowski, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Andrzej Dorobisz, Mariola Oleszkiewicz, Piotr Szyber.: Czy monitorowanie obwodowego ciśnienia żylnego w zabiegach rekonstrukcyjnych na układzie tętniczym ma sens?
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.19-23
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
74/123
Artur Ruciński, Artur Pupka, Krzysztof Korta, Dariusz Janczak, Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Jan Skóra, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Mariola Oleszkiewicz, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Drenaż manualny - podstawowa składowa kompleksowej terapii obrzęku chłonnego
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.33-36
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
75/123
Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Artur Pupka, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Mariola Oleszkiewicz, Krzysztof Korta, Piotr Barć, Artur Ruciński, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Piotr Szyber.: Jak przyspieszyć gojenie rany spowodowanej chorobą żył?
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.5-8
Toż: Mag. Lek.Rodz. 2004 R.1 nr 2 s.54-56, 58
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
76/123
Mariola Oleszkiewicz, Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Stanisław Pawłowski, Krzysztof Korta, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Andrzej Dorobisz, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Leczenie naczyniaków i malformacji naczyniowych
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.41-43
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
77/123
Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Andrzej Dorobisz, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Mariola Oleszkiewicz, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Pianka sklerotyzująca - rewolucja w skleroterapii żylaków kończyn dolnych
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.37-38, 40
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
78/123
Piotr Barć, Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Krzysztof Korta, Stanisław Pawłowski, Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Mariola Oleszkiewicz, Piotr Szyber.: Skojarzone badanie ultrasonograficzne w diagnostyce niedokrwienia tyłomózgowia
Twój Mag.Med. 2004 R.9 (nr 136) wyd. spec. Flebologia/Chirurgia naczyniowa; s.28-36
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
79/123
Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Andrzej Dorobisz, Mariola Oleszkiewicz, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Terapia genowa w niedokrwieniu kończyn dolnych
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.28-32
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
80/123
Stanisław Pawłowski, Dariusz Janczak, Artur Pupka, Jan Skóra, Wojciech Polak, Dariusz Patrzałek, Zbigniew Rybak, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Andrzej Dorobisz, Mariola Oleszkiewicz, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Tętniaki piersiowo-brzusznego odcinka aorty
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.14-18
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
81/123
Grzegorz Kałuża, Zbigniew Rybak, Artur Pupka, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Artur Ruciński, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta, Andrzej Dorobisz, Mariola Oleszkiewicz, Robert Wojciechowski, Piotr Szyber.: Współczesne teorie na temat mikroangiopatii towarzyszącej przewlekłej niewydolności żylnej
Twój Mag.Med. 2004 R.9 nr 1; s.44-46, 48-49
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
82/123
Artur Milnerowicz, Andrzej T. Dorobisz, Zbigniew Rybak, Piotr Barć.: Evaluation of the frequency of restenosis of the internal carotid artery (Versus the method chosen for surgical restoration of patency)
Ukr.Balneol.J. 2004 no.2; s.58-59
Materiali naukovoji konferenciji "Aktual'ni pitannja angiologiji". L'viv, 14-15 žovtnja 2004 roku
83/123
P[iotr] Barć, A[ndrzej] T. Dorobisz, A[rtur] Pupka, J[erzy] Garcarek, M[aciej] Karasek.: Role of TCD in subclavian artery steal syndrome - diagnosis, monitoring and treatment
Ukr.Balneol.J. 2004 no.2; s.81-82
Materiali naukovoji konferenciji "Aktual'ni pitannja angiologiji". L'viv, 14-15 žovtnja 2004 roku
84/123
Artur Pupka, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Tomasz Dawiskiba, Sylwia Zacharska, Piotr Szyber.: Leczenie naczyniowego zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej
Chir.Pol. 2003 T.5 nr 3; s.119-127
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
85/123
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Piotr Barć, Wojciech Polak, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Własna modyfikacja dostępu operacyjnego w leczeniu infekcji protez naczyniowych aortalno-dwuudowych = Own modification of surgical approach in treatment of prosthetic aorto-bifemoral graft infection
Chir.Pol. 2003 T.5 nr 1; s.9-12
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
86/123
Artur Pupka, Barbara Dolińska-Krajewska, Piotr Barć, Jan Skóra, Piotr Szyber.: The morphological evaluation of the homograft wall in an electron microscopic study
Folia Morphol. 2003 Vol.62 no.4; s.423-425
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
87/123
Artur Pupka, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Tomasz Dawiskiba, Piotr Szyber.: Ocena wgajania dakronowej protezy naczyniowej impregnowanej solami srebra i uszczelnianej kolagenem w leczeniu zakażeń w chirurgii naczyniowej = The evaluate of the healing process of vascular dacron silver/collagen coated prothesis in the treatment of infection in vascular surgery
Inż.Biomater. 2003 R.6 nr 26; s.18-20
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
88/123
Artur Pupka, Paweł Chudoba, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Zastosowanie opatrunku z włókniny kolagenowej pokrytej klejem fibrynowym w hemostazie po angioplastyce tętnicy szyjnej = The use of mesh fibrous dressing covered (TachoComb) in hemostasis after carotid arteries operation
Inż.Biomater. 2003 R.6 nr 28; s.18-21
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
89/123
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Artur Pupka, Stanisław Pawłowski, Krzysztof Korta, Patrycja Zaleska, Artur Ruciński, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Wpływ zakażenia Chlamydia pneumoniae na patogenezę tętniaków = Chlamydia pneumoniae infection influence on aneurysm pathogenesis
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 5; s.438-446
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
90/123
Artur Pupka, Paweł Chudoba, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Artur Ruciński, Dariusz Janczak, Stanisław Pawłowski, Piotr Szyber.: Hemostaza śródoperacyjna w przeszczepach nerek przy użyciu opatrunku z włókniny kolagenowej, pokrytej klejem fibrynowym (TachoComb) = Intraoperative hemostasis during kidney transplantation and the use collagen mesh dressing covered by fibrin glue (TachoComb)
Polim.Med. 2003 T.33 nr 3; s.27-32
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
91/123
Artur Pupka, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Krzysztof Korta, Piotr Barć, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Leczenie masywnego zakażenia w chirurgii naczyniowej przy użyciu protezy dakronowej, uszczelnianej kolagenem i impregnowanej solami srebra = The treatment of massive prosthetic grafts infections with the use of silver/collagen coated dacron vascular prosthesis
Polim.Med. 2003 T.33 nr 1-2; s.41-45
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
92/123
Artur Pupka, Zbigniew Rybak, Grzegorz Kałuża, Piotr Barć, Piotr Szyber.: Zmiana strategii leczenia zakrzepicy żyły podobojczykowej w przebiegu zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej - rekomendacja kliniczna
Przegl.Flebol. 2003 T.11 z.2; s.37-41
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.3: Leczenie chorób żył, przypadki kliniczne, statystyka, rys historii flebologii; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-08-6
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
93/123
J[erzy] Garcarek, Z[bigniew] Rybak, M[aciej] R. Karasek, P[iotr] Barć.: Treatment of lower limbs ulceration using percutaneous embolization and sclerotherapy
W:Syllabus & scientific abstracts of the UIP World Congress Chapter Meeting. San Diego (California, USA), August 27-31, 2003; s.A-116
94/123
Zbigniew Rybak, Andrzej T. Dorobisz, Artur Pupka, Grzegorz Kałuża, Artur Ruciński, Piotr Barć, Dariusz Janczak, Piotr Szyber.: Koszty leczenia żylnych owrzodzeń goleni oraz ich nawrotów
Twój Mag.Med. 2003 R.8 nr 9: Flebologia/Chirurgia naczyniowa; s.8, 10
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
95/123
Piotr Barć, Andrzej Dorobisz, Zbigniew Rybak, Artur Pupka, Grzegorz Kałuża.: Zastosowanie przezczaszkowego pomiaru przepływu wewnątrzczaszkowego (TCD) w chirurgii naczyniowej
Twój Mag.Med. 2003 R.8 nr 9: Flebologia/Chirurgia naczyniowa; s.28, 30-32, 34-36, 38
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
96/123
Piotr Barć, Andrzej T. Dorobisz, Wojciech Herfurt.: Subclavian artery steal syndrome - haemodynamic considerations, conservative or surgical treatment
W:2nd Lithuanian Congress of Vascular Surgeons and Angiologists. Klaipeda (Lithuania), May 23-25, 2002. Abstracts; s.10
97/123
Jan Skóra, Piotr Barć, Dariusz Janczak, Krzysztof Korta, Artur Ruciński, Stanisław Pawłowski, Artur Pupka, Grzegorz Kałuża, Piotr Szyber.: Intimal hyperplasia in vascular anastomosis = Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych
Acta Angiol. 2002 Vol.8 no.2; s.45-53
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
98/123
J[an] Skóra, P[iotr] Barć, D[ariusz] Janczak, K[rzysztof] Korta, S[tanisław] Pawłowski, A[rtur] Pupka.: Zmiany przerostowe neointimy w zespoleniach naczyniowych
Acta Angiol. 2002 Vol.8 suppl.A; s.30 poz.10
I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Kołobrzeg, 26-28 kwietnia 2002 roku. Materiały zjazdowe
99/123
Andrzej T. Dorobisz, Piotr Barć, Piotr Szyber, Zbigniew Rybak.: Przydatność przezczaszkowego badania przepływu (TCD) w diagnostyce i monitorowaniu wyników leczenia zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej
W:Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T.2: Warszawa, 12-15.IX.2001 ; pod red. Piotra Andziaka i Wojciecha Noszczyka; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2002; s.298-303
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
100/123
Jan Skóra, Dariusz Patrzałek, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Udział enzymów leukocytarnych w procesie wgajania się syntetycznej protezy naczyniowej = Leukocytic enzymes during the synthetic vascular prosthesis healing process
Pol.Przegl.Chir. 2002 T.74 nr 2; s.126-135
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
101/123
A[ndrzej] Dorobisz, P[iotr] Barć, Z[bigniew] Rybak, P[iotr] Szyber.: Przydatność badania TCD w diagnostyce i monitorowaniu wyników leczenia zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej
W:60. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa, 12-15 września 2001 r. Streszczenia; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 2001; s.265 poz.643
102/123
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Wojciech Polak, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Poziom elastazy leukocytarnej w doświadczalnym ostrym niedokrwieniu kończyn dolnych = PMN elastase level during experimental acute ischemia of the lower limbs
Pol.Przegl.Chir. 2001 T.73 nr 7; s.615-624
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
103/123
Piotr Barć, Andrzej Dorobisz.: Przeżywalność wczesna i późna po wszczepieniu protezy naczyniowej w odcinku aortalno-udowym
Chir.Pol. 2000 T.2 supl.2; s.120 poz.N-94
28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów. Kraków, 13-16 czerwca 2000 r. Streszczenia
104/123
Andrzej Pozowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża, Robert Olewiński, Piotr Szyber.: Wpływ zmian destrukcyjnych w stawach biodrowych na występowanie obrzęków limfatycznych w kończynach dolnych = Interaction between hip destructive changes and lymphatic oedema of lower extremities
Chir.Pol. 2000 T.2 nr 1; s.55-60
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
105/123
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Piotr Stępiński, Stanisław Pawłowski, Piotr Szyber.: Badania poziomu elastazy w ścianie tętniaków aorty brzusznej
Pol.Merkur.Lek. 2000 T.9 nr 50; s.552-553
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
106/123
Krzysztof Korta, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Piotr Szyber.: Diagnostyka i leczenie żylaków okolicy dołu podkolanowego
Terapia 2000 R.8 nr 8(93); s.34-38
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
107/123
Piotr Barć, Robert Wojciechowski, Dariusz Janczak, Piotr Stępiński, Krzysztof Korta, Jacek Jakubaszko.: Ostra niewydolność nerek jako powikłanie dużych zabiegów angiochirurgicznych
Terapia 2000 R.8 nr 8(93); s.22-26
Pkt. MNiSW/KBN: 0.500
108/123
Piotr Barć ; promotor dr hab. Andrzej Dorobisz ; [Akademia Medyczna we Wrocławiu]: Losy chorych po wszczepieniu protezy aortalno-udowej : badania retrospektywne [praca doktorska]
Wrocław, 2000; 137 k.
109/123
Dariusz Rychlewski, Piotr Barć, Zygmunt Szydłowski, Wiktor Bednarz.: Operacja przepukliny pachwinowej sposobem Bassiniego czy Shouldice'a
W:59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 września 1999 r. Program i streszczenia; Bydgoszcz : Akad. Med., 1999; s.57 poz.147
110/123
Piotr Barć, Dariusz Rychlewski, Andrzej Wołyniec, Artur Ruciński.: Własne spostrzeżenia we wdrażaniu techniki operacji przepukliny pachwinowej sposobem Shouldice'a
W:59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Bydgoszcz, 22-25 września 1999 r. Program i streszczenia; Bydgoszcz : Akad. Med., 1999; s.53-54 poz.176
111/123
Andrzej Pozowski, Piotr Barć, Grzegorz Kałuża.: Trudności w uzyskaniu pierwotnej stabilizacji panewki endoprotezy biodra osadzanej na cemencie akrylowym, spowodowane przez przewlekłe obrzęki limfatyczne kończyn dolnych = Difficulties in primary stabilisation of acetabulum during total hip replacement due to lymphoedema of lower extremities
Chir.Pol. 1999 T.1 nr 2; s.153-156
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
112/123
Piotr Barć, Andrzej Dorobisz, Jan Skóra, Jacek Jakubaszko, Piotr Szyber.: Zaburzenia erekcji po wszczepieniu protezy aortalno-dwuudowej
Polim.Med. 1999 T.29 nr 1-2; s.21-26
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
113/123
Piotr Szyber, Piotr Stępiński, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Artur Ruciński, Piotr Barć, Wojciech Polak, Paweł Chudoba.: Postępowanie w urazach naczyniowych kończyn
Wiad.Lek. 1999 T.52 nr 7-8; s.373-378
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
114/123
Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Artur Ruciński, Dariusz Janczak, Jan Skóra, Piotr Barć, Piotr Stępiński, Piotr Szyber.: Profilaktyka w przewlekłej niewydolności żylnej
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.2 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.67-70
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
115/123
Zbigniew Rybak, Andrzej Dorobisz, Krzysztof Korta, Grzegorz Kałuża, Piotr Barć, Piotr Szyber.: Zatorowość płucna w chorobie żylakowej
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.2 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.70-74
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
116/123
Dariusz Rychlewski, Piotr Barć, Zygmunt Szydłowski, Wiktor Bednarz.: Operacja przepukliny pachwinowej sposobem Bassiniego czy Shouldice'a?
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.4 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.382-385
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
117/123
Piotr Barć, Dariusz Rychlewski, Artur Ruciński, Andrzej Wołyniec, Krzysztof Korta, Paweł Chudoba, Wojciech Polak, Grzegorz Kałuża, Piotr Szyber.: Własne spostrzeżenia we wdrażaniu techniki operacji przepukliny pachwinowej sposobem Shouldice'a
W:Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999. T.4 ; pod red. Zygmunta Mackiewicza; Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999; s.268-272
(Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego)
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
118/123
Zbigniew Rybak, Piotr Barć, Piotr Szyber.: Bezobjawowa zakrzepica żył dolnych kończyn dolnych powikłana zatorowością płucną u chorych leczonych w oddziale chirurgicznym
Acta Angiol. 1998 T.4 supl.1; s.36
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Białystok, 4-6 czerwca 1998 r. Streszczenia
119/123
Jan Skóra, Piotr Barć, Dariusz Janczak, Piotr Stępiński.: Zachowanie się elastazy leukocytów w ścianie aorty brzusznej w różnych stanach patologii tętnic
Acta Angiol. 1998 T.4 supl.1; s.38
III Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Białystok, 4-6 czerwca 1998 r. Streszczenia
120/123
Zygmunt Szydłowski, Piotr Barć, Piotr Szyber, Andrzej Wołyniec, Krzysztof Korta, Piotr Stępiński.: Guzy przestrzeni zaotrzewnowej
Pol.Przegl.Chir. 1998 T.70 nr 1; s.38-45
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
121/123
Piotr Stępiński, Stanisław Pawłowski, Andrzej Dorobisz, Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Artur Ruciński, Piotr Szyber.: Możliwość śródoperacyjnego prognozowania efektów zabiegów naczyniowych w oparciu o własną metodę pomiarową
W:XXVII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 16-18 września 1998. Streszczenia; poz.N-46
122/123
Jan Skóra, Dariusz Janczak, Piotr Barć, Piotr Stępiński, Stanisław Pawłowski, Piotr Szyber.: Poziom elastazy jako wskaźnik ekspansji tętniaków aorty brzusznej
W:XXVII Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 16-18 września 1998. Streszczenia; poz.N-73
123/123
Piotr Barć, Andrzej Dorobisz, Dariusz Patrzałek, Andrzej Wołyniec, Artur Pupka, Paweł Chudoba, Wojciech Polak, Grzegorz Kałuża.: Ocena kliniczna poliestrowej impregnowanej albuminami protezy naczyniowej w materiale Kliniki Chirurgii Naczyniowej AM we Wrocławiu w latach 1994-1997. Doniesienie wstępne
Polim.Med. 1997 T.27 nr 3-4; s.33-37
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie