Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BANASIK MIROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 211Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/211
Katarzyna Hap, Katarzyna Madziarska, Wojciech Hap, Sławomir Zmonarski, Dorota Zielińska, D[orota] Kamińska, Mirosław Banasik, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marian Klinger, Oktawia Mazanowska.: Are females more prone than males to become obese after kidney transplantation?
Ann.Transplant. 2019 Vol.24; s.57-61
IF: 1.369
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
2/211
Sławomir C. Zmonarski, Katarzyna Madziarska, Tomasz Gołębiowski, Mirosław Banasik, Oktawia Mazanowska, Marcin Madziarski, Magdalena Krajewska.: Can the Toll-like receptors 4 expression in peripheral blood mononuclear cells help assess the effectiveness of immunosuppression and the chance of a future good renal transplant function?
Transpl.Immunol. 2019 Vol.53; s.43-50
IF: 1.531
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/211
Katarzyna Nowańska, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Agnieszka Hałoń, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Katarzyna Madziarska, Tomasz Dawiskiba, Magdalena Krajewska, Marian Klinger.: Endothelin A (ETA) receptors expressed in glomeruli of renal transplant patients may be associated with antibody mediated rejection
Nephrol.Dial.Transplant. 2018 Vol.33 suppl.1; s.i283 poz.FP705
55th ERA-EDTA Congress. Copenhagen, Denmark, May 24th - 27th, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
4/211
Katarzyna Nowańska, Mirosław Banasik, Hanna Augustyniak-Bartosik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Katarzyna Madziarska, Agnieszka Sas, Paweł Chudoba, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Recurent and de novo idiopatic fsgs after renal transplantation treated with rituximab
Nephrol.Dial.Transplant. 2018 Vol.33 suppl.1; s.i606 poz.SP768
55th ERA-EDTA Congress. Copenhagen, Denmark, May 24th - 27th, 2018. Abstracts
5/211
Olumide Rowaiye, Mariusz Kusztal, Marcelina Żabińska, Dorota Bartoszek, Marta Myszka, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Mirosław Banasik, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Marian Klinger.: SuPAR and anti-ETAR as prognostic biomarkers in renal ANCA-associated vasculitis
Nephrol.Dial.Transplant. 2018 Vol.33 suppl.1; s.i397 poz.SP158
55th ERA-EDTA Congress. Copenhagen, Denmark, May 24th - 27th, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
6/211
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Dorota Kamińska, Tomasz Dawiskiba, Agnieszka Hałoń, Marian Klinger.: The presence of anti-AT1R antibodies in blood and AT1 receptor expression in biopsy for cause of renal transplant recipients may be associated with higher graft loss and more antibody mediated rejection cases
Nephrol.Dial.Transplant. 2018 Vol.33 suppl.1; s.i582 poz.SP700
55th ERA-EDTA Congress. Copenhagen, Denmark, May 24th - 27th, 2018. Abstracts
Adres url:
DOI:
7/211
Sławomir C. Zmonarski, Katarzyna Madziarska, Mirosław Banasik, Magdalena Krajewska.: Interdyscyplinarne, terapeutyczne zastosowania cytrynianu potasu oraz związków pokrewnych w chorobach wewnętrznych
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2018 Vol.72; s.461-470
IF: 1.106
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
8/211
O[ktawia] Mazanowska, P[iotr] Donizy, J[ustyna] Kuźmińska, K[arolina] Roczek, A[nna] Zimny, M[irosław] Banasik, D[orota] Kamińska, K[atarzyna] Hap, M[arian] Klinger, A[gnieszka] Hałoń.: Acute brain damage in a 56-year-old woman with a 20-year-old transplanted kidney as a complicated differential diagnostic process: a case report
Transplant.Proc. 2018 Vol.50 no.6; s.1914-1918
13th Congress of the Polish Transplantation Society. Warsaw, Poland, October 12-14, 2017
IF: 0.959
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
9/211
K[atarzyna] Nowańska, P[iotr] Donizy, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, D[orota] Kamińska, M[agdalena] Krajewska, O[ktawia] Mazanowska, K[atarzyna] Madziarska, S[ławomir] Zmonarski, P[aweł] Chudoba, B[artosz] Małkiewicz, A[gnieszka] Hałoń, M[arian] Klinger, M[irosław] Banasik.: Endothelin A receptors expressed in renal blood vessels of renal transplant patients are connected with acute tubularnecrosis or antibody mediated rejection
Transplant.Proc. 2018 Vol.50 no.6; s.1760-1764
13th Congress of the Polish Transplantation Society. Warsaw, Poland, October 12-14, 2017
IF: 0.959
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
10/211
S[ławomir] Zmonarski, K[atarzyna] Madziarska, M[irosław] Banasik, O[ktawia] Mazanowska, M[aria] Magott-Procelewska, K[atarzyna] Hap, M[agdalena] Krajewska.: Expression of PBMC TLR4 in renal graft recipients who experienced delayed graft function reflects dynamic balance between blood and tissue compartments and helps select a problematic patient
Transplant.Proc. 2018 Vol.50 no.6; s.1744-1749
13th Congress of the Polish Transplantation Society. Warsaw, Poland, October 12-14, 2017
IF: 0.959
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
11/211
A[gnieszka] Sas, P[iotr] Donizy, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, D[orota] Kamińska, O[ktawia] Mazanowska, M[agdalena] Krajewska, P[aweł] Chudoba, K[rzysztof] Korta, A[gnieszka] Hałoń, M[arian] Klinger, M[irosław] Banasik.: Histopathological relevance of angiotensin II type 1 receptor in renal transplant biopsy
Transplant.Proc. 2018 Vol.50 no.6; s.1847-1849
13th Congress of the Polish Transplantation Society. Warsaw, Poland, October 12-14, 2017
IF: 0.959
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
12/211
D[orota] Kamińska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, O[ktawia] Mazanowska, M[arcelina] Żabińska, D[orota] Bartoszek, M[irosław] Banasik, P[aweł] Chudoba, A[gnieszka] Lepiesza, A[gnieszka] Gomułkiewicz, P[iotr] Dzięgiel, M[agdalena] Krajewska, W[ojciech] Polak, M[arian] Klinger.: Pretransplant immune interplay between donor and recipient influences posttransplant kidney allograft function
Transplant.Proc. 2018 Vol.50 no.6; s.1658-1661
13th Congress of the Polish Transplantation Society. Warsaw, Poland, October 12-14, 2017
IF: 0.959
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
13/211
K[atarzyna] Hap, K[atarzyna] Madziarska, S[ławomir] Zmonarski, D[orota] Kamińska, M[aria] Magott-Procelewska, M[irosław] Banasik, K[amila] Jędrzejak, M[arcin] Madziarski, W[ojciech] Hap, M[arian] Klinger, O[ktawia] Mazanowska.: Pretransplantation oral glucose tolerance test can prevent posttransplant diabetes mellitus after renal transplantation: preliminary study
Transplant.Proc. 2018 Vol.50 no.6; s.1776-1780
13th Congress of the Polish Transplantation Society. Warsaw, Poland, October 12-14, 2017
IF: 0.959
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
14/211
A[gnieszka] Sas, M[arcin] Protasiewicz, J[acek] Kurcz, M[aciej] Podgórski, A[ndrzej] Mysiak, K[atarzyna] Nowańska, M[arian] Klinger, M[irosław] Banasik.: Renal artery denervation due to refractory hypertension in a patient after kidney transplantation - 3 years of observation: a case report
Transplant.Proc. 2018 Vol.50 no.10; s.3946-3949
IF: 0.959
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
15/211
K[rzysztof] Letachowicz, T[omasz] Królicki, K[laudia] Bardowska, A[leksandra] Drabik, K[arolina] Zajdel, D[orota] Kamińska, K[atarzyna] Madziarska, M[irosław] Banasik, O[ktawia] Mazanowska, M[agdalena] Krajewska, M[arian] Klinger.: The impact of functioning arteriovenous fistula on blood pressure control and renal allograft function
Transplant.Proc. 2018 Vol.50 no.6; s.1855-1857
13th Congress of the Polish Transplantation Society. Warsaw, Poland, October 12-14, 2017
IF: 0.959
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
16/211
Sławomir Zmonarski, Katarzyna Madziarska, Tomasz Gołębiowski, Mirosław Banasik, Oktawia Mazanowska, Marcin Madziarski, Joanna Zmonarska, Magdalena Krajewska.: Can the TLR4 expression in peripheral mononuclear cells help assess the effectiveness of immunosuppression and the chance of a future good renal transplant function?
W:XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN "Problemy nefrologiczne w starzejącej się populacji". Warszawa, 21-23 czerwca 2018 r. [CD-ROM]; 7. Varia - poz.31
17/211
Olumide O[latubosun] Rowaiye, Mariusz Kusztal, Marcelina Żabińska, Dorota Bartoszek, Marta Myszka, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Mirosław Banasik, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Marian Klinger.: SuPAR i anty-ETAR jako biomarkery prognostyczne w układowym zapaleniu naczyń ANCA z zajęciem nerek
W:XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN "Problemy nefrologiczne w starzejącej się populacji". Warszawa, 21-23 czerwca 2018 r. [CD-ROM]; 7. Varia - poz.24
18/211
Adam Domanasiewicz, Mirosław Banasik, Dorota Kamińska, Wojciech Baran, Piotr Donizy, Oktawia Mazanowska, Maria Boratyńska, Mariusz Kusztal, Jacek Martynkiewicz, Marek Stępniewski, Szymon Manasterski, Marian Klinger, Jerzy Gosk.: Charakterystyka zmian skórnych w odrzucaniu ręki przeszczepionej
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.65 poz.1955
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
19/211
Sławomir Zmonarski, Katarzyna Madziarska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Mirosław Banasik, Oktawia Mazanowska, Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Krzysztof Letachowicz, Tomasz Gołębiowski, Marian Klinger.: Dynamic cross-talk of MRNA-TLR2/3/4/9 of mononuclear cells and their role in progression of graft injury
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.52-53 poz.1927
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
20/211
Katarzyna Nowańska, Mirosław Banasik, Piotr [Donizy], Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Katarzyna Madziarska, Paweł Chudoba, Bartosz Małkiewicz, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Endothelin A (ETA) receptors expressed in renal blood vessels (small and intermediate arteries) of renal transplant patients are connected with ATN or AMR
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.78 poz.1987
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
21/211
Jerzy Garcarek, Agata Szczurowska, Jacek Kurcz, Mirosław Banasik, Maciej Guziński, Marcin Miś, Katarzyna Nowańska, Katarzyna Madziarska, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Intraarterial CT-angiography with Ultra-Low-Volume of Iodine Contrast and stent implantation in transplant renal artery stenosis in terms of contrast induced kidney injury
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.32 poz.1878
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
22/211
Mirosław Banasik, Aleksandra Rojek, Jerzy Garcarek, Marcin Miś, Mariusz Kusztal, Dorota Kamińska, Krzysztof Letachowicz, Oktawia Mazanowska, Katarzyna Madziarska, Waldemar Letachowicz, Tomasz Dawiskiba, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: Pleural effusion and edema of the upper limb and face as a complication of subclavian vein catheterization and arteriovenous fistula in patient after renal transplantation
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.65 poz.1956
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
23/211
Katarzyna Madziarska, Katarzyna Hap, Sławomir Zmonarski, Dorota Kamińska, Mirosław Banasik, Wojciech Hap, Magdalena Krajewska, Maria Magott, Marcin Madziarski, Marian Klinger, Oktawia Mazanowska.: Pre-transplantation oral glucose tolerance test (OGTT-75) can prevent post-transplant diabetes mellitus (PTDM) after renal transplantation (RTx)
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.79 poz.1990
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
24/211
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Oktawia Mazanowska, Marcelina Żabińska, Mirosław Banasik, Paweł Chudoba, Agnieszka Lepiesza, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Wojciech Polak, Marian Klinger.: Pretransplant immune interplay between donor and recipient influences posttransplant kidney allograft function
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.18 poz.1841
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
25/211
Katarzyna Nowańska, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Hanna Augustyniak-Bartosik, Katarzyna Madziarska, Paweł Chudoba, Bartosz Małkiewicz, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Recurent and de novo idiopatic FSGS after renal transplantation treated with Rituximab
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.89-90 poz.2012
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
26/211
Dorota Kamińska, Adam Domanasiewicz, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Mariusz Kusztal, Mirosław Banasik, Oktawia Mazanowska, Szymon Manasterski, Marian Klinger, Jerzy Gosk.: Recurrent rejection episodes in hand transplant recipient with congenital defect
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.70 poz.1967
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
27/211
Bartosz Małkiewicz, Paweł Dębiński, Dorota Kamińska, Mirosław Banasik, Paweł Chudoba, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Michał Matuszewski, Wojciech Krajewski, Marian Klinger, Romuald Zdrojowy.: Safety and effectiveness of urologic surgery in a laparoscopic live donor nephrectomy
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.64 poz.1954
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
28/211
Mirosław Banasik, Karolina Świerczyńska, Katarzyna Nowańska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Agnieszka Sas, Paweł Chudoba, Bartosz Małkiewicz, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The cause of graft loss in patients with late deterioration of renal transplant function
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.121 poz.2087
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
29/211
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Krzysztof Korta, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The expression of angiotensin II type 1 receptors (AT1R) in microcirculation of renal biopsy for cause might be significant
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.19 poz.1843
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
30/211
Sławomir Zmonarski, Mirosław Banasik, Oktawia Mazanowska, Katarzyna Madziarska, Tomasz Gołębiowski, Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marta Myszka, Magdalena Krajewska, Maria Magott-Procelewska, Marian Klinger.: The expression of PBMC TLR4 in renal graft recipients reflects dynamic balance between blood and tissue compartments and helps to select a problematic patient
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.94 poz.2024
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
31/211
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Krzysztof Korta, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The histopathological relevance of angiotensin II type 1 receptor (AT1R) in renal transplant biopsy
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.19 poz.1844
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
32/211
Krzysztof Letachowicz, Tomasz Królicki, Klaudia Bardowska, Aleksandra Drabik, Karolina Zajdel, Dorota Kamińska, Katarzyna Madziarska, Mirosław Banasik, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Marian Klinger.: The impact of functioning arteriovenous fistula on blood pressure control and renal allograft function
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.131 poz.2112
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
33/211
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Piotr Donizy, Dorota Bartoszek, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Katarzyna Madziarska, Paweł Chudoba, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The increasing importance of antiangiotensin II type 1 receptor antibodies (anti-AT1R) in renal transplant patients with deterioration of transplant function
Ann.Transplant. 2017 Vol.22 suppl.; s.20 poz.1845
XIII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 12-14 października 2017 r.
34/211
Olumide Rowaiye, Mariusz Kusztal, Marcelina Żabińska, Dorota Bartoszek, Marta Myszka, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Mirosław Banasik, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Marian Klinger.: Anti-ETAR and suPAR as surrogate markers of disease activity in renal ANCA-associated vasculitis
Nephrol.Dial.Transplant. 2017 Vol.32 suppl.3; s.iii500 poz.MP196
54th Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Madrid (Spain), June 3rd-6th, 2017. Abstracts
Adres url:
DOI:
35/211
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Piotr Barć, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Non HLA antigens called angiotensin II type 1 receptors (AT1R) in renal transplant patients with deteriorations of transplant function are expressed mainly in tubules but in glomeruli seems to be extremely important
Nephrol.Dial.Transplant. 2017 Vol.32 suppl.3; s.iii729-iii730 poz. MP804
54th Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Madrid (Spain), June 3rd-6th, 2017. Abstracts
W tekście błędnie Piotr Dionizy
Adres url:
DOI:
36/211
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Krzysztof Korta, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The histopathological relevance of angiotensin ii type 1 receptor (AT1R) in renal transplant biopsy
Nephrol.Dial.Transplant. 2017 Vol.32 suppl.3; s.iii725 poz. MP792
54th Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Madrid (Spain), June 3rd-6th, 2017. Abstracts
W tekście błędnie Piotr Dionizy
Adres url:
DOI:
37/211
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Piotr Donizy, Dorota Bartoszek, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The increasing importance of anti-angiotensin II type 1 receptor antibodies (anti-AT1R) in renal transplant patients with deterioration of transplant function
Nephrol.Dial.Transplant. 2017 Vol.32 suppl.3; s.iii404 poz.SP772
54th Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Madrid (Spain), June 3rd-6th, 2017. Abstracts
W tekście błędnie Piotr Dionizy
Adres url:
DOI:
38/211
Pedro Magalhaes, Martin Pejchinovski, Katerina Markoska, Mirosław Banasik, Marian Klinger, Dominika Svec-Billa, Ivan Rychlik, Merita Rroji, Arianna Restivo, Giovambattista Capasso, Flaviu Bob, Adalbert Schiller, Alberto Ortiz, Maria Vanessa Perez-Gomez, Pablo Cannata, Maria Dolores Sanchez-Nino, Radomir Naumovic, Voin Brkovic, Momir Polenakovic, William Mullen, Antonia Vlahou, Petra Zurbig, Lars Pape, Franco Ferrario, Colette Denis, Goce Spasovski, Harald Mischak, Joost P. Schanstra.: Association of kidney fibrosis with urinary peptides: a path towards non-invasive liquid biopsies?
Sci.Rep. 2017 Vol.7; art.16915 [8 s.]
IF: 4.122
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
39/211
Bartosz Małkiewicz, Paweł Dębiński, Paweł Chudoba, Dorota Kamińska, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Michał Matuszewski, Wojciech Krajewski, Mirosław Banasik, Romuald Zdrojowy.: Laparoscopic live donor nephrectomy: a review of the first 18 cases
W:The 47th Scientific Congress of the Polish Urological Association "PTU 17". Katowice, 19th-21st June 2017. A book of abstracts; s.58-59
40/211
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Magdalena Krajewska, Adam Chełmoński, Jerzy Jabłecki, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Marian Klinger.: Immune activation- and regulation-related patterns in stable hand transplant recipients
Transpl.Int. 2017 Vol.30 no.2; s.144-152
IF: 3.196
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
41/211
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Oktawia Mazanowska, Marcelina Żabińska, Mirosław Banasik, Paweł Chudoba, Agnieszka Lepiesza, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Wojciech Polak, Marian Klinger.: Pretransplant immune interplay between donor and recipient influences posttransplant kidney allograft function
Transpl.Int. 2017 Vol.30 suppl.2; s.399 poz.P033
18th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Barcelona (Spain), 24-27 September 2017. Abstracts
42/211
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Krzysztof Korta, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The expression of angiotensin II type 1 receptors (AT1R) in microcirculation of renal biopsy for cause might be significant
Transpl.Int. 2017 Vol.30 suppl.2; s.245 poz.BOS274
18th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Barcelona (Spain), 24-27 September 2017. Abstracts
43/211
Mirosław Banasik, Marian Klinger.: Monitorowanie immunologiczne biorcy przeszczepu nerki
W:Transplantologia praktyczna. T.8: Transplantologia - sukces oparty na współpracy ; [red.] Leszek Pączek, Bartosz Foroncewicz, Krzysztof Mucha; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017; s.49-59
ISBN 978-83-01-19124-5
VIII Kurs Transplantologii Praktycznej. Warszawa 22-23.01.2016
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
44/211
Katarzyna Nowańska, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Katarzyna Madziarska, Paweł Chudoba, Bartosz Małkiewicz, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Endothelin A (ETA) receptors expressed in renal blood vessels (small and intermediate arteries) of renal transplant patients are connected with ATN or AMR
W:XXIII Polish-German-Czech Symposium "Modern aspects of nephrology and hypertension". Wrocław, October 19-21, 2017; poz.O-2-34
45/211
Olumide O[latubosun] Rowaiye, Piotr Donizy, Mariusz Kusztal, Mirosław Banasik, Magdalena Krajewska, Agnieszka Hałoń, Marian Klinger.: ETAR expression in kidney biopsies of patients with renal ANCA-associated vasculitis predicts GFR decline
W:XXIII Polish-German-Czech Symposium "Modern aspects of nephrology and hypertension". Wrocław, October 19-21, 2017; poz.P-01
46/211
Katarzyna Nowańska, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Hanna Augustyniak-Bartosik, Katarzyna Madziarska, Paweł Chudoba, Bartosz Małkiewicz, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Recurent and de novo idiopatic FSGS after renal transplantation treated with rituximab
W:XXIII Polish-German-Czech Symposium "Modern aspects of nephrology and hypertension". Wrocław, October 19-21, 2017; poz.P-36
47/211
Karolina Świerczyńska, Mirosław Banasik, Agnieszka Sas, Katarzyna Nowańska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Paweł Chudoba, Bartosz Małkiewicz, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The cause of graft loss in patients with late deterioration of renal transplant function
W:XXIII Polish-German-Czech Symposium "Modern aspects of nephrology and hypertension". Wrocław, October 19-21, 2017; poz.P-35
48/211
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Piotr Donizy, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Paweł Chudoba, Krzysztof Korta, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The expression of angiotensin II type 1 receptors (AT1R) in microcirculation of renal biopsy for cause might be significant
W:XXIII Polish-German-Czech Symposium "Modern aspects of nephrology and hypertension". Wrocław, October 19-21, 2017; poz.O-3-32
49/211
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Piotr Donizy, Dorota Bartoszek, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Katarzyna Madziarska, Paweł Chudoba, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: The increasing importance of anti-angiotensin II type 1 receptor antibodies (anti-AT1R) in renal transplant patients with deterioration of transplant function
W:XXIII Polish-German-Czech Symposium "Modern aspects of nephrology and hypertension". Wrocław, October 19-21, 2017; poz.P-33
50/211
Olumide Olatubosun Rowaiye, Piotr Donizy, Mariusz Kusztal, Mirosław Banasik, Magdalena Krajewska, Agnieszka Hałoń, Marian Klinger.: ETAR expression in kidney biopsies of patients with ANCA-associated glomerulonephritis predicts GFR decline: preliminary results
J.Am.Soc.Nephrol. 2016 Vol.27 abstr. suppl.; s.960A poz.PUB244
The American Society of Nephrology Kidney Week 2016. Chicago, IL, November 15-20, 2016
51/211
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Paweł Chudoba, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Marcelina Żabińska, Maria Boratyńska, Agnieszka Lepiesza, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Marian Klinger.: Pretransplant immune- and apoptosis-related gene expression is associated with kidney allograft function
Mediat.Inflamm. 2016 Vol.2016; art.ID 8970291 [9 s.]
W tekście błędnie Agnieszka Gomółkiewicz
IF: 3.232
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
52/211
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Marcin Protasiewicz, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Does blood hypertension changes after renal transplantation? The comparison of blood hypertension in patients on hemodialysis and later after renal transplantation
Nefrol.Dializoter.Pol. 2016 T.20 nr 2; s.160 poz.10
12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Łódź, 16-18 czerwca 2016 r. Streszczenia
53/211
Agnieszka Sas, Mirosław Banasik, Marcin Protasiewicz, Jacek Kurcz, Rafał Poręba, Maciej Podgórski, Andrzej Mysiak, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Renal artery denervation because of refractory hypertension in patient after kidney transplantation - 3 years of observation
Nefrol.Dializoter.Pol. 2016 T.20 nr 2; s.160 poz.9
12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Łódź, 16-18 czerwca 2016 r. Streszczenia
54/211
Mirosław Banasik, Agnieszka Sas, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Maria Boratyńska, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Sławomir Zmonarski, Marian Klinger, Paweł Chudoba, Agnieszka Hałoń.: The clinicopathological relevance of anti-angiotensin II type 1 receptor antibodies (anti-AT1R) in renal transplantation
Nefrol.Dializoter.Pol. 2016 T.20 nr 2; s.149 poz.3
12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Łódź, 16-18 czerwca 2016 r. Streszczenia
55/211
Sławomir C. Zmonarski, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Mirosław Banasik, Marta Myszka, Marcelina Żabińska, Katarzyna Madziarska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: A dynamic interrelationship of MRNA-TLR2/3/4/9 of peripheral blood mononuclear cells and their role in progression of chronic renal graft failure
Nephrol.Dial.Transplant. 2016 Vol.31 suppl.1; s.i576 poz.MP712
53rd Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Vienna (Austria), May 21st-24th, 2016. Abstracts
56/211
Katerina Markoska, Claudia Pontillo, Petra Zurbig, Mohammed Dakna, Jelka Masin-Spasovska, Olivera Stojceva-Taneva, Radomir Naumovic, Voin Brkovic, Marian Klinger, Mirosław Banasik, Ivan Rychlik, Dominika Svec-Billa, Adalbert Schiller, Flaviu Bob, Francesco Marino, Giovambattista Capasso, Arianna Restivo, Merita Rroji, Colette Denis, Franco Ferrario, Carmine Zoccali, Joost Peter Schanstra, Harald Mischak, Goce Spasovski.: CKD 273 classifier as early marker for tubulointerstitial fibrosis
Nephrol.Dial.Transplant. 2016 Vol.31 suppl.1; s.i160-i161 poz.SP222
53rd Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Vienna (Austria), May 21st-24th, 2016. Abstracts
57/211
Mirosław Banasik.: Indywidualizacja immunosupresji po transplantacji narządów. Marzenie czy już rzeczywistość?
W:Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T.15 ; pod red. Andrzeja Więcka, Franciszka Kokota; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2016; s.117-122
ISBN 978-83-7430-496-2
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
58/211
Wojciech Baran, Maria Kozioł, Zdzisław Woźniak, Mirosław Banasik, Maria Boratyńska.: Makro- i mikroskopowa ocena skóry u pacjentów po przeszczepach rąk
Przegl.Dermatol. 2016 T.103 supl.1; s.S175
31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 11-14.05.2016. Program, streszczenia
59/211
S[ławomir] C. Zmonarski, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, M[irosław] Banasik, M[arta] Myszka, M[arcelina] Żabińska, K[atarzyna] Madziarska, O[ktawia] Mazanowska, M[agdalena] Krajewska, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Lowering of messenger ribonucleic acid toll-like receptors 2-4,9 in peripheral blood mononuclear cells in kidney allograft recipients, relationships with immunosuppressive treatment, and delayed graft function occurrence
Transplant.Proc. 2016 Vol.48 no.5; s.1519-1525
12th Congress of the Polish Transplantation Society. Gdańsk (Poland), 2-5 September 2015
IF: 0.908
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
60/211
M[arcin] Protasiewicz, M[irosław] Banasik, J[acek] Kurcz, M[aciej] Podgórski, M. Zembala, M. Zakliczyński, A[ndrzej] Mysiak, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Renal artery denervation in patient after heart and kidney transplantation with refractory hypertension
Transplant.Proc. 2016 Vol.48 no.5; s.1858-1860
12th Congress of the Polish Transplantation Society. Gdańsk (Poland), 2-5 September 2015
IF: 0.908
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
61/211
Wojciech Baran, Maria Kozioł, Zdzisław Woźniak, Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Anja Kunze, Knut Schakel.: Increased numbers of 6-sulfo LacNAc (slan) dendritic cells in hand transplant recipients
Ann.Transplant. 2015 Vol.20; s.649-654
IF: 1.032
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
62/211
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Paweł Chudoba, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Marcelina Żabińska, Maria Boratyńska, Agnieszka Lepiesza, Krzysztof Korta, Agnieszka Gomułkiewicz, Piotr Dzięgiel, Marian Klinger.: Type of renal replacement therapy (hemodialysis versus peritoneal dialysis) does not affect cytokine gene expression or clinical parameters of renal transplant candidates
BioMed Res.Int. 2015 Vol.2015; art.797490 [7 s.]
IF: 2.134
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
63/211
Dorota Kamińska, Mirosław Banasik, Agnieszka Hałoń, Adam Chełmoński, Ahmed Eslaftawy, Jerzy Jabłecki, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Maria Boratyńska, Magdalena Krajewska, Marian Klinger.: Atypowa przewlekła waskulopatia przeszczepu bez cech odrzucania skóry u biorcy przeszczepu kończyny górnej
Forum Nefrol. 2015 T.8 supl.A; s.A113 poz.X-P-23
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańsk 3-5 września 2015 roku. Streszczenia
64/211
Dorota Kamińska, Krzysztof Letachowicz, Dorota Bartoszek, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Maria Boratyńska, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Magdalena Krajewska, Marian Klinger.: Biorcy nerki w wieku podeszłym prezentują zaburzenia humoralnej odpowiedzi immunologicznej
Forum Nefrol. 2015 T.8 supl.A; s.A31 poz.II-P-21
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańsk 3-5 września 2015 roku. Streszczenia
65/211
Marcin Protasiewicz, Mirosław Banasik, Maciej Podgórski, Jacek Kurcz, Marian Zembala, Michał Zakliczyński, Andrzej Mysiak, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Denerwacja tętnic nerek własnych po przeszczepieniu nerki i serca w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego
Forum Nefrol. 2015 T.8 supl.A; s.A40 poz.III-P-12
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańsk 3-5 września 2015 roku. Streszczenia
66/211
Sławomir C. Zmonarski, Katarzyna Kościelska, Katarzyna Madziarska, Marta Myszka, Maria Magott-Procelewska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Ekspresja MRNA receptorów TLR komórkę krwi obwodowej u chorych w długim czasie po przeszczepie nerki
Forum Nefrol. 2015 T.8 supl.A; s.A95 poz.IX-P-2
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańsk 3-5 września 2015 roku. Streszczenia
67/211
Sławomir C. Zmonarski, Katarzyna Kościelska, Katarzyna Madziarska, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Krzysztof Letachowicz, Magdalena Krajewska, Maria Boratyńska, Anna Puziewicz-Zmonarska, Marian Klinger.: Ocena powiązania pomiędzy opóźnioną czynnością przeszczepu nerki (DGF) a ekspresją MRNA receptorów TLR komórek jednojądrzastych krwi obwodowej biorcy
Forum Nefrol. 2015 T.8 supl.A; s.A75 poz.VI-P-10
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańsk 3-5 września 2015 roku. Streszczenia
68/211
Sławomir C. Zmonarski, Katarzyna Kościelska, Katarzyna Madziarska, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Krzysztof Letachowicz, Magdalena Krajewska, Maria Boratyńska, Anna Puziewicz-Zmonarska, Marian Klinger.: Ocena powiązania pomiędzy opóźnioną czynnością przeszczepu nerki (DGF) a ekspresją MRNA receptorów TLR komórek jednojądrzastych krwi obwodowej biorcy
Forum Nefrol. 2015 T.8 supl.A; s.A95 poz.IX-P-3
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańsk 3-5 września 2015 roku. Streszczenia
69/211
O[ktawia] Mazanowska, K[atarzyna] Hap, M[arcelina] Żabińska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, D[orota] Kamińska, M[irosław] Banasik, K[atarzyna] Madziarska, S[ławomir] Zmonarski, M[agdalena] Krajewska, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Palenie papierosów zwiększa wpływ rozpoznania nefropatii nadciśnieniowej jako przyczyny przewlekłej choroby nerek na ryzyko zgonu u biorców przeszczepu nerki
Forum Nefrol. 2015 T.8 supl.A; s.A18-A19 poz.I-P-16
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańsk 3-5 września 2015 roku. Streszczenia
70/211
O[ktawia] Mazanowska, M[irosław] Banasik, J[ózef] Penar, H[anna] Augustyniak-Bartosik, D[orota] Kamińska, P[aweł] Chudoba, A[gnieszka] Lepiesza, P[iotr] Szyber, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Róża pęcherzowa o ciężkim przebiegu, spowodowana przez E. coli, u biorcy przeszczepu nerki - opis przypadku
Forum Nefrol. 2015 T.8 supl.A; s.A101 poz.IX-P-15
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańsk 3-5 września 2015 roku. Streszczenia
71/211
O[ktawia] Mazanowska, M[arcelina] Żabińska, M[arta] Myszka, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, K[atarzyna] Hap, D[orota] Kamińska, M[irosław] Banasik, K[atarzyna] Madziarska, S[ławomir] Zmonarski, M[agdalena] Krajewska, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Tlący się stan zapalny, z wyższymi stężeniami IL-6 w osoczu i w moczu oraz CCL2 w moczu, pogarsza przeżycie nerkowe u biorców przeszczepu nerki w dalszej pięcioletniej obserwacji
Forum Nefrol. 2015 T.8 supl.A; s.A16 poz.I-P-10
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańsk 3-5 września 2015 roku. Streszczenia
72/211
O[ktawia] Mazanowska, M[arcelina] Żabińska, M[arta] Myszka, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, K[atarzyna] Hap, D[orota] Kamińska, M[irosław] Banasik, K[atarzyna] Madziarska, S[ławomir] Zmonarski, M[aciej] Kanafa, M[agdalena] Krajewska, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Zaburzenia układu enzymatycznego degradującego białka macierzy pozakomórkowej (MMP/TIMP) wpływają na utratę funkcji przeszczepionej nerki u biorców przeszczepu w dalszej pięcioletniej obserwacji
Forum Nefrol. 2015 T.8 supl.A; s.A22-A23 poz.II-P-2
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Gdańsk 3-5 września 2015 roku. Streszczenia
73/211
Sławomir C. Zmonarski, Katarzyna Madziarska, Mirosław Banasik, Maria Magott, Marian Klinger.: Low expression of the messenger RNA TLRs 2-4,9 from peripheral blood mononuclear cells of the kidney recipients may indicate previous delayed graft function
J.Am.Soc.Nephrol. 2015 Vol.26 abstr. suppl.; s.852A poz.SA-PO952
The American Society of Nephrology Kidney Week 2015. San Diego, CA, USA, November 3-8, 2015
74/211
Katarzyna Madziarska, Sławomir Zmonarski, Hanna Augustyniak-Bartosik, Maria Magott, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Jan W. Penar, Marcin Madziarski, Wacław Weyde, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Comment on "Management of hypercalcemia after renal transplantation" [letter to the editor]
Nefrologia 2015 Vol.35 no.1; s.117-118
IF: 1.207
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
75/211
Oktawia Mazanowska, Marcelina Żabińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Mirosław Banasik, Katarzyna Madziarska, Sławomir Zmonarski, Magdalena Krajewska, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Cigarette smoking strengthens the influence of age on the risk of death in renal transplant recipients in 2 years follow-up
Nephrol.Dial.Transplant. 2015 Vol.30 suppl.3; s.iii654 poz.SP839
52nd Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). London (UK), May 28th-31st, 2015. Abstracts
76/211
Sławomir C. Zmonarski, Katarzyna Kościelska, Katarzyna Madziarska, Marta Myszka, Maria Magott-Procelewska, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Paweł Poznański, Maciej Szymczak, Marian Klinger.: Toll-like receptor m-RNA expression in peripheral blood mononuclear cells in patients with long-term kidney allograft survival
Nephrol.Dial.Transplant. 2015 Vol.30 suppl.3; s.iii642 poz.SP801
52nd Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). London (UK), May 28th-31st, 2015. Abstracts
77/211
Jerzy Garcarek, Jacek Kurcz, Maciej Guziński, Mirosław Banasik, Marcin Miś, Tomasz Gołębiowski.: Intraarterial CT angiography using ultra low volume of iodine contrast - own experiences
Pol.J.Radiol. 2015 Vol.80; s.344-349
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
78/211
Dorota Kamińska, Agnieszka Hałoń, Mirosław Banasik, Adam Chełmoński, Jerzy Jabłecki, Ahmed Elsaftawy, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Magdalena Krajewska, Marian Klinger.: Atypical chronic transplant vasculopathy without signs of skin rejection in hand transplant recipient
Transpl.Int. 2015 Vol.28 suppl.4; s.262-263 poz.BO395
17th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Brussels (Belgium), 13-16 September 2015. Abstracts
79/211
Oktawia Mazanowska, Marcelina Żabińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Mirosław Banasik, Katarzyna Madziarska, Sławomir Zmonarski, Magdalena Krajewska, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Cigarette smoking strengthens the influence of age on the risk of death in renal transplant recipients in 2 years follow-up
Transpl.Int. 2015 Vol.28 suppl.4; s.378 poz.P146
17th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Brussels (Belgium), 13-16 September 2015. Abstracts
80/211
Sławomir Zmonarski, Katarzyna Madziarska, Maria Magott-Procelewska, Tomasz Gołębiowski, Mirosław Banasik, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Renal artery aneurysm as a mask of various diseases - report of two cases
Transpl.Int. 2015 Vol.28 suppl.4; s.505 poz.P337
17th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Brussels (Belgium), 13-16 September 2015. Abstracts
81/211
Sławomir Zmonarski, Katarzyna Kościelska, Katarzyna Madziarska, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Marta Myszka, Magdalena Krajewska, Maria Boratyńska, Anna Puziewicz-Zmonarska, Marian Klinger.: The association of delayed kidney graft function with a constantly very low expression of the messenger RNA TLRS2-4,9 from peripheral blood mononuclear cells of the recipient
Transpl.Int. 2015 Vol.28 suppl.4; s.159 poz.BO87
17th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Brussels (Belgium), 13-16 September 2015. Abstracts
82/211
Marian Klinger, Mirosław Banasik.: Immunological characteristics of the elderly allograft recipient
Transplant.Rev. 2015 Vol.29 no.4; s.219-223
IF: 3.915
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
83/211
Marian Klinger, Mirosław Banasik.: Mechanizmy odrzucania narządu. Monitorowanie immunologiczne biorcy
W:Transplantologia kliniczna : zasady ogólne ; pod red. Lecha Cierpki i Magdaleny Durlik; Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015; s.118-128
ISBN 978-83-7988-013-3
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
84/211
K[atarzyna] Madziarska, D[orota] Zyśko, S[ławomir] Zmonarski, M[agdalena] Krajewska, O[ktawia] Mazanowska, T[omasz] Gołębiowski, K[rzysztof] Letachowicz, M[irosław] Banasik, K[rzysztof] Dudek, M[arian] Klinger.: The relationship among ECG parameters and serum electrolyte concentrations before and after hemodialysis
W:WCN 2015 - ISN World Congress of Nephrology. Cape Town, March 13-17, 2015. Abstracts [online]; poz.SAT-203
[Dostęp 13.04.2015]. Dostępny w: http://wcn15.m.tap.cr/sessions/view/112282
Adres url:
85/211
Sławomir Zmonarski, Katarzyna Madziarska, Katarzyna Kościelska, Maria Magott-Procelewska, Jan W. Penar, Magdalena Krajewska, Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Długi czas po przeszczepie nerki a ekspresja mRNA receptorów TLR komórek krwi obwodowej
W:XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Kołobrzeg, 18-20 czerwca 2015 r. Streszczenia [CD-ROM]; 1. Krótkie wystąpienia ustne.pdf poz.12
86/211
Sławomir Zmonarski, Katarzyna Madziarska, Katarzyna Kościelska, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Krzysztof Letachowicz, Magdalena Krajewska, Maria Boratyńska, Anna Puziewicz-Zmonarska, Marian Klinger.: Ocena powiązania pomiędzy ekspresją mRNA receptorów TLR komórek jednojądrzastych krwi obwodowej biorcy nerki a opóźnioną czynnością przeszczepu (DGF)
W:XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Kołobrzeg, 18-20 czerwca 2015 r. Streszczenia [CD-ROM]; 1. Krótkie wystąpienia ustne.pdf poz.23
87/211
W[ojciech] Baran, M[aria] Kozioł, Z[dzisław] Woźniak, M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, A. Kunze, K. Schakel.: Clinical and histopathological evaluation of the skin in the hand transplant recipients
W:23rd Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology "Building bridges". Amsterdam, The Netherlands, 8-12 October 2014. Abstracts on CD-ROM; Lugano : EADV Headquarters, 2014; poz.P794
ISBN 978-88-906829-1-9
88/211
Marcin Protasiewicz, Karol Początek, Mirosław Banasik, Rafał Poręba, Maciej Podgórski, Jacek Kurcz, Andrzej Mysiak, Marian Klinger, Maria Boratyńska.: Successful renal artery denervation in a renal transplant recipient with refractory hypertension
Am.J.Hypertens. 2014 Vol.27 no.7; s.982-984
IF: 2.852
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
89/211
M[aria] Magott-Procelewska, M[aria] Boratyńska, M[irosław] Banasik, A. Chełmoński, J. Jabłecki, M[arian] Klinger.: Increased risk of cardiovascular disease in patients after hand transplantation
Am.J.Transplant. 2014 Vol.14 suppl.3; s.412 poz.D2835
World Transplant Congress 2014. San Francisco, CA (USA), July 26-31, 2014. Abstracts
90/211
Mirosław Banasik, Jerzy Jabłecki, Maria Boratyńska, Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Adam Chełmoński, Agnieszka Hałoń, Wojciech Baran, Marian Klinger.: Humoral immunity in hand transplantation: anti-HLA and non-HLA response
Hum.Immunol. 2014 Vol.75 no.8; s.859-862
IF: 2.138
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
91/211
Katarzyna Madziarska, Sławomir C. Zmonarski, Magdalena Krajewska, Maria Magott, Hanna Bartosik, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Jan Penar, Katarzyna Jakuszko, Marian Klinger.: Does pathogenesis of diabetic nephropathy differ in type 1 and type 2 diabetes?
J.Am.Soc.Nephrol. 2014 Vol.25 abstr. suppl.; s.690A poz.SA-PO240
The American Society of Nephrology Kidney Week 2014. Philadelphia, PA, USA, November 11-16, 2014
92/211
Katarzyna Madziarska, Jan Penar, Sławomir C. Zmonarski, Maria Magott, Magdalena Krajewska, Hanna Bartosik, Tomasz Gołębiowski, Mirosław Banasik, Maciej Szymczak, Krzysztof Letachowicz, Marian Klinger.: Late peritoneo-scrotal leak in type 1 diabetic patient: a case report
J.Am.Soc.Nephrol. 2014 Vol.25 abstr. suppl.; s.1047A poz.PUB665
The American Society of Nephrology Kidney Week 2014. Philadelphia, PA, USA, November 11-16, 2014
93/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Dorota Bartoszek, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Sławomir Zmonarski, Paweł Chudoba, Tomasz Dawiskiba, Marcin Protasiewicz, Agnieszka Hałoń, Agnieszka Sas, Małgorzata Kamińska, Marian Klinger.: Antibodies specific for angiotensin II type 1 receptor (anti-AT1R) can accelerate graft loss
Nephrol.Dial.Transplant. 2014 Vol.29 suppl.3; s.iii316 poz.SP731
51st Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Amsterdam , The Netherlands, May 31st - June 3rd, 2014
94/211
Katarzyna Madziarska, Sławomir C. Zmonarski, Hanna Augustyniak-Bartosik, Maria Magott-Procelewska, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Jan Penar, Wacław Weyde, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Hypercalcemia after renal transplantation in patients treated with cinacalcet during hemodialysis therapy
Nephrol.Dial.Transplant. 2014 Vol.29 suppl.3; s.iii558 poz.MP681
51st Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Amsterdam , The Netherlands, May 31st - June 3rd, 2014
95/211
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Paweł Chudoba, Oktawia Mazanowska, Mirosław Banasik, Marcelina Żabińska, Maria Boratyńska, Agnieszka Lepiesza, Krzysztof Korta, Marian Klinger.: Pretransplant cytokine gene expression influences kidney allograft function
Nephrol.Dial.Transplant. 2014 Vol.29 suppl.3; s.iii534 poz.MP609
51st Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Amsterdam , The Netherlands, May 31st - June 3rd, 2014
96/211
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska, Paweł Chudoba, Oktawia Mazanowska, Marcelina Żabińska, Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Agnieszka Lepiesza, Krzysztof Korta, Marian Klinger.: Type of renal replacement therapy (hemodialysis vs peritonal dialysis) does not affect cytokine gene expression and clinical parameters of renal transplant candidates
Nephrol.Dial.Transplant. 2014 Vol.29 suppl.3; s.iii292 poz.SP660
51st Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Amsterdam , The Netherlands, May 31st - June 3rd, 2014
97/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Dorota Kamińska, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Tomasz Dawiskiba, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: The impact of non-HLA antibodies directed against endothelin-1 type A receptors (ETAR) on early renal transplant outcomes
Transpl.Immunol. 2014 Vol.30 no.1; s.24-29
IF: 1.457
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
98/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Sławomir Zmonarski, Marcin Protasiewicz, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: The influence of non-HLA antibodies directed against angiotensin II type 1 receptor (AT1R) on early renal transplant outcomes
Transpl.Int. 2014 Vol.27 no.10; s.1029-1038
IF: 2.599
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
99/211
M[irosław] Banasik, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, M[arta] Myszka, D[orota] Bartoszek, M[arcelina] Żabińska, M[aria] Boratyńska, D[orota] Kamińska, O[ktawia] Mazanowska, S[ławomir] Zmonarski, M[agdalena] Krajewska, A[gnieszka] Hałoń, T[omasz] Dawiskiba, B. Nowakowska, M[arian] Klinger.: A significant role for anti-human leukocyte antigen antibodies and antibody-mediated rejection in the biopsy-for-cause population
Transplant.Proc. 2014 Vol.46 no.8; s.2613-2617
11th Congress of the Polish Transplantation Society. Bydgoszcz (Poland), 28-30 November 2013
IF: 0.982
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
100/211
O[ktawia] Mazanowska, M[arcelina] Żabińska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, D[orota] Kamińska, M[irosław] Banasik, M[agdalena] Krajewska, K[atarzyna] Madziarska, S[ławomir] C. Zmonarski, P[aweł] Chudoba, P. Biecek, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Advanced age of renal transplant recipients correlates with increased plasma concentrations of interleukin-6, chemokine ligand 2 (CCL2), and matrix metalloproteinase 2, and urine concentrations of CCL2 and tissue inhibitor of metalloproteinase 1
Transplant.Proc. 2014 Vol.46 no.8; s.2640-2643
11th Congress of the Polish Transplantation Society. Bydgoszcz (Poland), 28-30 November 2013
IF: 0.982
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
101/211
M[aria] Boratyńska, M[arta] Obremska, R[afał] Małecki, M[ałgorzata] Gacka, M[aria] Magott, D[orota] Kamińska, M[irosław] Banasik, M[ariusz] Kusztal, A. Chełmoński, J. Jabłecki, M[arian] Klinger.: Impact of immunosuppressive treatment on the cardiovascular system in patients after hand transplantation
Transplant.Proc. 2014 Vol.46 no.8; s.2890-2893
11th Congress of the Polish Transplantation Society. Bydgoszcz (Poland), 28-30 November 2013
IF: 0.982
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
102/211
O[ktawia] Mazanowska, M[arcelina] Żabińska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, D[orota] Kamińska, M[agdalena] Krajewska, M[irosław] Banasik, K[atarzyna] Madziarska, S[ławomir] C. Zmonarski, P[aweł] Chudoba, P. Biecek, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Increased plasma matrix metalloproteinase-2 (MMP-2), tissue inhibitor of proteinase-1 (TIMP-1), TIMP-2, and urine MMP-2 concentrations correlate with proteinuria in renal transplant recipients
Transplant.Proc. 2014 Vol.46 no.8; s.2636-2639
11th Congress of the Polish Transplantation Society. Bydgoszcz (Poland), 28-30 November 2013
IF: 0.982
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
103/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, D[orota] Kamińska, S[ławomir] Zmonarski, O[ktawia] Mazanowska, M[agdalena] Krajewska, D[orota] Bartoszek, M[arcelina] Żabińska, M[arta] Myszka, M. Kamińska, A[gnieszka] Hałoń, T[omasz] Dawiskiba, P[iotr] Szyber, A[gnieszka] Sas, M[arian] Klinger.: Non-HLA antibodies: angiotensin II type 1 receptor (anti-AT1R) and endothelin-1 type A receptor (anti-ETAR) are associated with renal allograft injury and graft loss
Transplant.Proc. 2014 Vol.46 no.8; s.2618-2621
11th Congress of the Polish Transplantation Society. Bydgoszcz (Poland), 28-30 November 2013
IF: 0.982
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
104/211
D[orota] Kamińska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, M[arta] Myszka, M[irosław] Banasik, A. Chełmoński, M[aria] Boratyńska, J. Jabłecki, M[arian] Klinger.: Significant infections after hand transplantation in a Polish population
Transplant.Proc. 2014 Vol.46 no.8; s.2887-2889
11th Congress of the Polish Transplantation Society. Bydgoszcz (Poland), 28-30 November 2013
IF: 0.982
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
105/211
Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
106/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Dorota Bartoszek, Oktawia Mazanowska, Magdalena Krajewska, Marcelina Żabińska, Sławomir Zmonarski, Paweł Chudoba, Tomasz Dawiskiba, Marcin Protasiewicz, Agnieszka Hałoń, Agnieszka Sas, Małgorzata Kamińska, Marian Klinger.: Antibodies specific for angiotensin II type 1 receptor (anti-AT1R) can accelerate graft loss
W:XX Polish-German-Czech Symposium "Modern aspects of nephrology and hypertension". Wrocław, September 18-20, 2014; s.34 poz.P-34
107/211
K[atarzyna] Madziarska, S[ławomir] C. Zmonarski, H[anna] Augustyniak-Bartosik, M[aria] Magott-Procelewska, M[agdalena] Krajewska, O[ktawia] Mazanowska, M[irosław] Banasik, J[ózef] Penar, W[acław] Weyde, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Hiperkalcemia po przeszczepie nerek u chorych leczonych cinacalcetem w okresie hemodializ
W:XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Lublin, 12-14 czerwca 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; poz.T-19
108/211
Oktawia Mazanowska, Marcelina Żabińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Kamińska, Mirosław Banasik, Katarzyna Madziarska, Sławomir Zmonarski, Paweł Chudoba, Magdalena Krajewska, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Palenie papierosów zwiększa wydalanie z moczem CCL2 i MMP-2 u biorców przeszczepu nerki
W:XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Lublin, 12-14 czerwca 2014 r. Streszczenia [CD-ROM]; poz.T-18
109/211
Wojciech Baran, Maria Kozioł, Zdzisław Woźniak, Mirosław Banasik, Maria Boratyńska.: Dermatological evaluation of hand transplant recipients
W:11th Meeting of IHCTAS. Wrocław, Poland, 29-31th August 2013. Final programme & abstracts; s.55
110/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Dorota Kamińska, Adam Chełmoński, Jerzy Jabłecki, Agnieszka Hałoń, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marian Klinger.: Humoral immunity in hand transplantation: anti-HLA and non-HLA response
W:11th Meeting of IHCTAS. Wrocław, Poland, 29-31th August 2013. Final programme & abstracts; s.56
111/211
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marcelina Żabińska, Magdalena Krajewska, Mirosław Banasik, Adam Chełmoński, Maria Boratyńska, Jerzy Jabłecki, Marian Klinger.: Regulatory T-cells (Tregs) population after hand transplantation (HTx)
W:11th Meeting of IHCTAS. Wrocław, Poland, 29-31th August 2013. Final programme & abstracts; s.63
112/211
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marta Myszka, Mirosław Banasik, Adam Chełmoński, Maria Boratyńska, Jerzy Jabłecki, Marian Klinger.: Significant infections after hand transplantation in Polish population
W:11th Meeting of IHCTAS. Wrocław, Poland, 29-31th August 2013. Final programme & abstracts; s.61-62
113/211
Mirosław Banasik, Jerzy Garcarek, Agnieszka Lepiesza, Jacek Kurcz, Dorota Kamińska, Oktawia Mazanowska, Maria Boratyńska, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Successful embolization of the peripheral branches of the superior mesenteric artery performed because of tuberculosis-associated acute bleeding in a patient after a renal transplant
Exp.Clin.Transplant. 2013 Vol.11 no.5; s.447-449
IF: 0.798
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
114/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marta Myszka, Sławomir Zmonarski, Beata Nowakowska, Elżbieta Wawrzyniak, Agnieszka Hałoń, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: Anti-endothelial cell antibodies (AECA) are associated with aworse early renal transplant function
Nephrol.Dial.Transplant. 2013 Vol.28 suppl.1; s.i281 poz.SP659
50th Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Istanbul, Turkey, May 18-21, 2013
115/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Dorota Kamińska, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Agnieszka Hałoń, Bartosz Małkiewicz, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: The impact of non-HLA antibodies directed against endothelin-1 type a receptors (ETAR) on early renal transplant outcomes
Nephrol.Dial.Transplant. 2013 Vol.28 suppl.1; s.i282 poz.SP663
50th Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Istanbul, Turkey, May 18-21, 2013
116/211
M[arta] Myszka, M[irosław] Banasik, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, M[arcelina] Żabińska, D[orota] Bartoszek, M[aria] Boratyńska, B. Nowakowska, A[gnieszka] Hałoń, T[omasz] Dawiskiba, D[ariusz] Patrzałek, M[arian] Klinger.: Wpływ przeciwciał anty-HLA na funkcję oraz przeżycie przeszczepu u chorych z wykonaną biopsją nerki przeszczepionej
W:Poznańskie Dni Cytometrii i Immunopatologii. Poznań, 16-17 maja 2013 r. Program, streszczenia; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2013; s.46-47
ISBN 978-83-7597-204-7
117/211
Oktawia Mazanowska, Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Mirosław Banasik, Marcelina Żabińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Paweł Chudoba, Dariusz Patrzałek, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Anti-inflammatory IL-10 and profibrotic TGF-1 failed as predictors of kidney allograft's fate
Transpl.Int. 2013 Vol.26 suppl.2; s.238 poz.P264
16th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Vienna (Austria), 8-11 September 2013. Abstracts
118/211
Maria Magott-Procelewska, Maria Boratyńska, Mirosław Banasik, Mariusz Kusztal, Adam Chełmoński, Jerzy Jabłecki, Marian Klinger.: Cardiovascular risk assessment after hand transplantation in short and long-term observation
Transpl.Int. 2013 Vol.26 suppl.2; s.104 poz.O206
16th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Vienna (Austria), 8-11 September 2013. Abstracts
119/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marcelina [Ż]abińska, Marta Myszka, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Agnieszka Hałoń, Tomasz Dawiskiba, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: Non-HLA antibodies: anti-AT1R and anti-ETAR are associated with renal allograft injury and graft loss
Transpl.Int. 2013 Vol.26 suppl.2; s.77-78 poz.BO131
16th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Vienna (Austria), 8-11 September 2013. Abstracts
120/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marcelina [Ż]abińska, Marta Myszka, Beata Nowakowska, Sławomir Zmonarski, Agnieszka Hałoń, Agnieszka Lepiesza, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: The influence of non-HLA antibodies directed against angiotensin II type 1-receptor (AT1R) on early renal transplant outcomes
Transpl.Int. 2013 Vol.26 suppl.2; s.38 poz.O040
16th Congress of the European Society for Organ Transplantation. Vienna (Austria), 8-11 September 2013. Abstracts
121/211
O[ktawia] Mazanowska, D[orota] Kamińska, M[agdalena] Krajewska, M[irosław] Banasik, M[arcelina] Żabińska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, P. Biecek, P[aweł] Chudoba, D[ariusz] Patrzałek, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Increased plasma tissue inhibitors of metalloproteinase concentrations as negative predictors associated with deterioration of kidney allograft function upon long-term observation
Transplant.Proc. 2013 Vol.45 no.4; s.1458-1461
The 24th International Congress of the Transplantation Society. Berlin (Germany), 15-19 July 2012
IF: 0.984
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
122/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, O[ktawia] Mazanowska, D[orota] Bartoszek, M[arcelina] Żabińska, M[arta] Myszka, B. Nowakowska, A[gnieszka] Hałoń, P[iotr] Szyber, D[ariusz] Patrzałek, M[arian] Klinger.: Long-term follow-up of non-HLA and anti-HLA antibodies: incidence and importance in renal transplantation
Transplant.Proc. 2013 Vol.45 no.4; s.1462-1465
The 24th International Congress of the Transplantation Society. Berlin (Germany), 15-19 July 2012
IF: 0.984
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
123/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, O[ktawia] Mazanowska, M[agdalena] Krajewska, M[arcelina] Żabińska, D[orota] Bartoszek, M[arta] Myszka, B. Nowakowska, T[omasz] Dawiskiba, A[gnieszka] Lepiesza, P[aweł] Chudoba, M[arian] Klinger.: The impact of de novo donor-specific anti-human leukocyte antigen antibodies on 5-year renal transplant outcome
Transplant.Proc. 2013 Vol.45 no.4; s.1449-1452
The 24th International Congress of the Transplantation Society. Berlin (Germany), 15-19 July 2012
IF: 0.984
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
124/211
M. Calderisi, A. Vivi, P. Młynarz, M. Tassin, M[irosław] Banasik, T[omasz] Dawiskiba, M. Carmellini.: Using metabolomics to monitor kidney transplantation patients by means of clustering to spot anomalous patient behavior
Transplant.Proc. 2013 Vol.45 no.4; s.1511-1515
The 24th International Congress of the Transplantation Society. Berlin (Germany), 15-19 July 2012
IF: 0.984
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
125/211
Oktawia Mazanowska, Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Mirosław Banasik, Katarzyna Madziarska, Marcelina Żabińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Paweł Chudoba, Dariusz Patrzałek, Przemysław Biecek, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Anti-inflammatory IL-10 and profibrotic TGF-β1 failed as predictors (biomarkers) of kidney allografts' fate
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; s.15-16 poz.P21 [streszczenia prezentacji plakatowych]
126/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Agnieszka Hałoń, Marta Myszka, Marcelina Żabińska, Adam Chełmoński, Jerzy Jabłecki, Maria Magott-Procelewska, Marian Klinger.: Humoral immunity in hand transplantation: anti-HLA and non-HLA response
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; s.41-42 poz.P58 [streszczenia prezentacji plakatowych]
127/211
Oktawia Mazanowska, Marcelina Żabińska, Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Mirosław Banasik, Katarzyna Madziarska, Paweł Chudoba, Przemysław Biecek, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Increased plasma MMP-2, TIMP-1, TIMP-2 and urine MMP-2 concentrations correlates with proteinuria in renal transplant recipients
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; s.11 poz.P15 [streszczenia prezentacji plakatowych]
128/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Tomasz Dawiskiba, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: Non-HLA antibodies: anti-at1r and anti-etar are associated with renal allograft injury and graft loss
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; s.9-10 poz.P13 [streszczenia prezentacji plakatowych]
129/211
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marcelina Żabińska, Magdalena Krajewska, Mirosław Banasik, Adam Chełmoński, Maria Boratyńska, Jerzy Jabłecki, Marian Klinger.: Regulatory T cells (Tregs) population after hand transplantation (HTx)
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; s.122 poz.P167 [streszczenia prezentacji plakatowych]
130/211
Dorota Kamińska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marta Myszka, Adam Chełmoński, Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Jerzy Jabłecki, Marian Klinger.: Significant infections after hand transplantation in Polish population
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; poz.OS120 [streszczenia prezentacji ustnych]
131/211
Sławomir Zmonarski, Maria Boratyńska, Mirosław Banasik, Anna Puziewicz-Zmonarska, Katarzyna Madziarska, Marian Klinger.: Tętniaki zespolenia tętnicy nerkowej nerki przeszczepionej. Studium dwóch, odmiennych przypadków
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; s.6 poz.P7 [streszczenia prezentacji plakatowych]
132/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Dorota Kamińska, Sławomir Zmonarski, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Agnieszka Lepiesza, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: The influence of non-HLA antibodies directed against angiotensinII type 1-receptor (at1r) on early renal transplant outcomes
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; s.22-23 poz.P32 [streszczenia prezentacji plakatowych]
133/211
Sławomir Zmonarski, Dorota Kamińska, Maria Boratyńska, Mirosław Banasik, Hanna Bartosik, Krzysztof Falkiewicz, Marian Klinger.: Wpływ polimorfizmów genu receptora witaminy D (Fok-p, Bsm-p) na powikłania po przeszczepie nerki = Vitamin D receptor gene polymorphisms (Fok, Bsm) influence clinical complications following kidney transplantation (KT)
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; poz.OS53 [streszczenia prezentacji ustnych]
134/211
Mirosław Banasik, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marta Myszka, Marcelina Żabińska, Dorota Bartoszek, Maria Boratyńska, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Dorota Kamińska, Agnieszka Hałoń, Tomasz Dawiskiba, Marian Klinger.: Wpływ przeciwciał anty-HLA na funkcję oraz przeżycie przeszczepu u chorych z wykonaną biopsją nerki przeszczepionej
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; poz.OS70 [streszczenia prezentacji ustnych]
135/211
Maria Magott-Procelewska, Maria Boratyńska, Mirosław Banasik, Mariusz Kusztal, Adam Chełmoński, Jerzy Jabłecki, Marian Klinger.: Wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego po transplantacji ręki w odległej obserwacji
W:XI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Bydgoszcz, 28-30.11.2013. Streszczenia [USB Drive]; s.127 poz.P174 [streszczenia prezentacji plakatowych]
136/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marcelina Żabińska, Dorota Bartoszek, Marta Myszka, Sławomir Zmonarski, Beata Nowakowska, Elżbieta Wawrzyniak, Agnieszka Hałoń, Bartosz Małkiewicz, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: Anti-endothelial cell antibodies (AECA) are associated with a worse early renal transplant function
W:XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. [CD-ROM]; s.46 poz.117-TX
137/211
O[ktawia] Mazanowska, D[orota] Kamińska, M[agdalena] Krajewska, M[irosław] Banasik, K[atarzyna] Madziarska, M[arcelina] Żabińska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, P[aweł] Chudoba, D[ariusz] Patrzałek, P. Biecek, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Anti-inflammatory IL-10 and profibrotic TGF-β1 failed as predictors (biomarkers) of kidney allografts' fate
W:XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. [CD-ROM]; s.174 poz.52-TX-P
138/211
Oktawia Mazanowska, Marcelina Żabińska, Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Mirosław Banasik, Paweł Chudoba, Dariusz Patrzałek, Maria Boratyńska, Marian Klinger.: Increased plasma MMP-2, TIMP-1, TIMP-2 and urine MMP-2 concentrations in proteinuric renal transplant recipients in long-term observation
W:XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. [CD-ROM]; s.188 poz.123-TX-P
139/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Tomasz Dawiskiba, Paweł Chudoba, Marian Klinger.: Non-HLA antibodies: anti-AT1R and anti-ETAR are associated with renal allograft injury and graft loss
W:XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. [CD-ROM]; s.185 poz.118-TX-P
140/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Magdalena Krajewska, Oktawia Mazanowska, Dorota Kamińska, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Agnieszka Hałoń, Bartosz Małkiewicz, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: The impact of non-HLA antibodies directed against endothelin-1 type a receptors (ETAR) on early renal transplant outcomes
W:XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. [CD-ROM]; s.186 poz.119-TX-P
141/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dorota Bartoszek, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Dorota Kamińska, Sławomir Zmonarski, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Agnieszka Lepiesza, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: The influence of non-HLA antibodies directed against angiotensin II type 1-receptor (AT1R) on early renal transplant outcomes
W:XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Wrocław, 20-22 czerwca 2013 r. [CD-ROM]; s.187 poz.120-TX-P
142/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, M[arcelina] Żabińska, P[rzemysław] Szyber, D[ariusz] Patrzałek, A[gnieszka] Hałoń, M[arian] Klinger.: Non-HLA and anti-HLA antibodies in a long term follow-up; incidence and importance in renal transplantation
W:24th International Congress of The Transplantation Society. Berlin, Germany, July 15-19, 2012. USB abstracts; poz.ABS01860.pdf (THU.PO32.025)
143/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, M[arcelina] Żabińska, P[aweł] Chudoba, D[ariusz] Patrzałek, A[gnieszka] Hałoń, M[arian] Klinger.: The impact of de novo donor specific anti-HLA antibodies on the 5-year renal transplant outcome
W:24th International Congress of The Transplantation Society. Berlin, Germany, July 15-19, 2012. USB abstracts; poz.ABS01859.pdf (THU.PO32.024)
144/211
Mirosław Banasik, Jerzy Garcarek, Jacek Kurcz, Marian Klinger.: Pacjent ze zwężeniem tętnicy przeszczepionej nerki
Forum Nefrol. 2012 T.5 nr 1; s.52-55
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
145/211
Mirosław Banasik, Jerzy Garcarek, Jacek Kurcz, Marian Klinger.: Zwężenie tętnicy przeszczepionej nerki jako przyczyna nadciśnienia tętniczego
Forum Nefrol. 2012 T.5 nr 1; s.30-36
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
146/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marcelina Żabińska, Marta Myszka, Agnieszka Hałoń, Przemysław Szyber, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Non-HLA and anti-HLA antibodies in a long term follow-up; incidence and importance in renal transplantation
W:XVIII. Trilateral Czech-German-Polish Symposium on Nephrology and Young Investigator Forum. Prague, Czech Republic, 5-6 October 2012. Abstract book & final programme; s.16-17 poz.AB09
147/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Marta Myszka, Marcelina Żabińska, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Paweł Chudoba, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: The development of circulating posttransplant antiendothelial cell antibodies (AECA) may be associated with rejection and worse renal function long time after transplantation
W:XVIII. Trilateral Czech-German-Polish Symposium on Nephrology and Young Investigator Forum. Prague, Czech Republic, 5-6 October 2012. Abstract book & final programme; s.15-16 poz.AB08
148/211
Tomasz Gołębiowski, Krzysztof Letachowicz, Mariusz Kusztal, Ewa Wątorek, Mirosław Banasik, Jan Penar, Wacław Weyde, Waldemar Letachowicz, Marian Klinger.: Cewnikowanie żył centralnych przez lekarzy będących w trakcie specjalizacji z nefrologii
Nefrol.Dializoter.Pol. 2011 T.15 nr 2; s.146 poz.P-17
XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Rzeszów, 2-4 czerwca 2011 r.
149/211
Mirosław Banasik, Katarzyna Madziarska, Wacław Weyde, Mariusz Kusztal, Tomasz Gołębiowski, Sławomir Zmonarski, Magdalena Krajewska, Dariusz Janczak, Marian Klinger.: A rare variant route of the ulnar artery does not contraindicate the creation of a fistula in the wrist of a diabetic patient with end-stage renal disease
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2011 Vol.65; s.654-657
IF: 0.654
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
Adres url:
150/211
Tomasz Gołębiowski, Krzysztof Letachowicz, Mariusz Kusztal, Ewa Wątorek, Mirosław Banasik, Jan Penar, Wacław Weyde, Waldemar Letachowicz, Marian Klinger.: Percutaneous central vein catheterisation performed by nephrology trainees
W:XVII Polish-German-Czech Symposium "Modern aspects of nephrology and hypertension". Wrocław, 29 September - 1 October 2011. Abstract book; s.52 poz.P-14
151/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, I[lona] Dziemianko, H[anna] Augustyniak-Bartosik, M[agdalena] Krajewska, K[atarzyna] Madziarska, M[arian] Klinger.: Wysoka częstość występowania oporności na lamiwudynę u dorosłych biorców przeszczepu nerkowego z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B = The high frequency of the lamivudine resistance in the adult recipients of the renal transplant with chronic hepatitis B
Ann.Transplant. 2010 Vol.15 suppl.1; s.9
IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego "Zakażenia w transplantologii". Łódź, 10-11 września 2010 r. Program i streszczenia
152/211
K[atarzyna] Jakuszko, K[atarzyna] Grzegorczyk, H[anna] Bartosik, M[aria] Magott, M[irosław] Banasik, M. Szott, M[aria] Boratyńska, D[ariusz] Patrzałek, M[arian] Klinger.: Zakażenia wieloopornymi szczepami bakteryjnymi pacjentów po przeszczepieniu nerki = Multiply resistant Gram positive and Gram negative bacteria in kidney transplant recipients
Ann.Transplant. 2010 Vol.15 suppl.1; s.19
IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego "Zakażenia w transplantologii". Łódź, 10-11 września 2010 r. Program i streszczenia
153/211
Wacław Weyde, Tomasz Gołębiowski, Mariusz Kusztal, Józef Penar, Katarzyna Madziarska, Magdalena Krajewska, Krzysztof Letachowicz, Mirosław Banasik, Beata Strempska, Marian Klinger.: Superficialization of the radial artery - the novel option of the vascular access creation on the forearm
J.Am.Soc.Nephrol. 2010 Vol.21 abstr. suppl.; s.246A poz.TH-PO577
The American Society of Nephrology Renal Week 2010. Denver, CO, USA, November 16-21, 2010
154/211
Mirosław Banasik, Mariusz Kusztal, Wacław Weyde, Tomasz Gołębiowski, Sławomir Zmonarski, Katarzyna Madziarska, Magdalena Krajewska, Dariusz Janczak, Marian Klinger.: Rzadka odmiana przebiegu tętnicy łokciowej nie stanowi przeciwwskazania do wytworzenia przetoki w okolicy nadgarstka u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek w następstwie cukrzycy = A rare variant route of the ulnar artery does not contraindicate the creation of a fistula in the wrist of a diabetic patient with end-stage renal disease
Med.Biol.Sci. 2010 T.24 supl.1; s.100-101 poz.PP45
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Bydgoszcz, 26-29.05.2010 r.
155/211
Katarzyna Madziarska, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Józef Penar, Mariusz Kusztal, Mirosław Banasik, Tomasz Gołębiowski, Hanna Augustyniak-Bartosik, Ewa Trafidło, Cyprian Kozyra, Marian Klinger.: Wzrost ryzyka wystąpienia cukrzycy potransplantacyjnej u biorców przeszczepu nerek leczonych dializą otrzewnową = The increased risk of post transplant diabetes mellitus in peritoneal dialysis treated kidney allograft recipients
Med.Biol.Sci. 2010 T.24 supl.1; s.141-142 poz.PP76
X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Bydgoszcz, 26-29.05.2010 r.
156/211
Katarzyna Madziarska, Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Józef Penar, Mariusz Kusztal, Mirosław Banasik, Tomasz Gołębiowski, Hanna Augustyniak-Bartosik, Ewa Trafidło, Cyprian Kozyra, Marian Klinger.: The increased risk of post transplant diabetes mellitus in peritoneal dialysis treated kidney allograft recipients
Nephrol.Dial.Transplant.Plus 2010 Vol.3 suppl.3; s.iii419 poz.Su329
XLVII Congress of the European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Munich (Germany), 25-28 June 2010. Abstracts
157/211
Maria Boratyńska, Mirosław Banasik, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Impact of sirolimus treatment in kidney allograft recipients with prolonged cold ischemia times: 5-year outcomes
Exp.Clin.Transplant. 2008 Vol.6 no.1; s.59-66
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
158/211
Mirosław Banasik, Jakub Kuźniar, Mariusz Kusztal, Tomasz Porażko, Wacław Weyde, Marian Klinger.: Myoglobinuria caused by exertional rhabdomyolysis misdiagnosed as psychiatric illness
Med.Sci.Monit. 2008 Vol.14 no.1; s.CS1-CS4
IF: 1.514
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
159/211
Wacław Weyde, Magdalena Krajewska, Waldemar Letachowicz, Tomasz Porażko, Ewa Wątorek, Mariusz Kusztal, Mirosław Banasik, Tomasz Gołębiowski, Hanna Bartosik, Katarzyna Madziarska, Dariusz Janczak, Marian Klinger.: Obesity is not an obstacle for successful autogenous arteriovenous fistula creation in haemodialysis
Nephrol.Dial.Transplant. 2008 Vol.23 no.4; s.1318-1322
IF: 3.568
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
160/211
Marian Klinger, Mirosław Banasik.: Przewlekłe odrzucanie przeszczepionej nerki
W:Transplantologia praktyczna. T.1: Odrzucanie przeszczepu : I Kurs Transplantologii Praktycznej pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (ESOT), Warszawa 17-18.10.2007 ; Leszek Pączek, Krzysztof Mucha, Bartosz Foroncewicz; Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2008; s.39-45
ISBN 978-83-7563-091-1
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
161/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Krzysztof Letachowicz, Oleksandra Vakulenko, Wacław Weyde, Wojciech Polak, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Conversion from cyclosporine/azathioprine to tacrolimus/mycophenolate mofetil in patients with allograft dysfunction and cyclosporine-induced side effects
Adv.Clin.Exp.Med. 2007 Vol.16 no.2; s.221-227
W tekście błędnie Wojciech Weyde
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
162/211
Wacław Weyde, Mariusz Kusztal, Magdalena Krajewska, Waldemar Letachowicz, Ewa Wątorek, Tomasz Porażko, Mirosław Banasik, Dariusz Janczak, Jerzy Garcarek, Katarzyna Madziarska, Ewa Trafidło, Renata Kłak, Marian Klinger.: Radial artery-perforating vein fistula for hemodialysis
Am.J.Kidney Dis. 2007 Vol.49 no.6; s.824-830
IF: 3.981
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
163/211
Mirosław Banasik, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Barbara Wrzaszczyk, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Blood group Lewis antibodies the cause of antibody-mediated rejection in renal transplant recipients
Transpl.Int. 2007 Vol.20 suppl.2; s.72-73 poz.O246
13th Congress of the European Society for Organ Transplantation. 15th Congress of the European Transplant Coordinators Organisation. Prague (Czech Republic), 28 September - 3 October 2007. Abstracts
164/211
Mirosław Banasik, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dominika Drulis-Fajdasz, Wojciech Polak, Maria Boratyńska, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: C4D deposition and positive posttransplant cross-match are not necessarily markers of antibody-mediated rejection in renal allograft recipients
Transpl.Int. 2007 Vol.20 suppl.2; s.216 poz.P504
13th Congress of the European Society for Organ Transplantation. 15th Congress of the European Transplant Coordinators Organisation. Prague (Czech Republic) 28 September - 3 October 2007. Abstracts
165/211
Mirosław Banasik, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dominika Drulis-Fajdasz, Wojciech Polak, Maria Boratyńska, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Variability in donor-specific alloantibody production after transplantation
Transpl.Int. 2007 Vol.20 suppl.2; s.71-72 poz.0242
13th Congress of the European Society for Organ Transplantation. 15th Congress of the European Transplant Coordinators Organisation. Prague (Czech Republic), 28 September - 3 October 2007. Abstracts
166/211
M[aria] Boratyńska, M[irosław] Banasik, A[gnieszka] Hałoń, D[ariusz] Patrzałek, M[arian] Klinger.: Blood group Lewis alloantibodies cause antibody-mediated rejection in renal transplant recipients
Transplant.Proc. 2007 Vol.39 no.9; s.2711-2714
8th Congress of the Polish Transplantation Society. Warsaw, May 11-13, 2007
IF: 1.027
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
167/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, B. Nowakowska, A[gnieszka] Hałoń, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, D[ominika] Drulis-Fajdasz, D[ariusz] Patrzałek, W[acław] Weyde, M[arian] Klinger.: C4D deposition and positive posttransplant crossmatch are not necessarily markers of antibody-mediated rejection in renal allograft recipients
Transplant.Proc. 2007 Vol.39 no.9; s.2718-2720
8th Congress of the Polish Transplantation Society. Warsaw, May 11-13, 2007
IF: 1.027
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
168/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, B. Nowakowska, A[gnieszka] Hałoń, K[atarzyna] Kościelska-Kasprzak, D[ominika] Drulis-Fajdasz, D[ariusz] Patrzałek, W[acław] Weyde, M[arian] Klinger.: Variability in donor-specific alloantibody production after transplantation
Transplant.Proc. 2007 Vol.39 no.9; s.2715-2717
8th Congress of the Polish Transplantation Society. Warsaw, May 11-13, 2007
IF: 1.027
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
169/211
Mirosław Banasik, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dominika Drulis-Fajdasz, Wojciech Polak, Maria Boratyńska, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Depozyty C4d i dodatnia próba krzyżowa po przeszczepie nie są niezbędnymi wskaźnikami odrzucania zależnego od przeciwciał u biorców przeszczepów nerek
W:VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 11-13 maja 2007 r. Streszczenia; s.50 poz.O45
170/211
Mirosław Banasik, Agnieszka Hałoń, Maria Boratyńska, Barbara Wrzaszczyk, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Przeciwciała układu grupowego Lewis przyczyną odrzucania zależnego od przeciwciał u biorców przeszczepów nerek
W:VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 11-13 maja 2007 r. Streszczenia; s.8 poz.O4
171/211
Mirosław Banasik, Beata Nowakowska, Agnieszka Hałoń, Katarzyna Kościelska-Kasprzak, Dominika Drulis-Fajdasz, Wojciech Polak, Maria Boratyńska, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Zmienność produkcji przeciwciał specyficznych dla dawcy po przeszczepie
W:VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 11-13 maja 2007 r. Streszczenia; s.64 poz.P5
172/211
Mirosław Banasik ; promotor prof. dr hab. med. Maria Boratyńska ; Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Akademii Medycznej we Wrocławiu: Rola humoralnej odpowiedzi immunologicznej w ostrym odrzucaniu alloprzeszczepu nerki [praca doktorska]
Wrocław, 2007; 77 k
173/211
M[irosław] Banasik, K[rzysztof] Letachowicz, O. Vakulenko, M[aria] Boratyńska, W[ojciech] Polak, D[ariusz] Patrzałek, M[arian] Klinger.: Conversion from cyclosporine azathioprine to tacrolimus/MMF in patients with allograft dysfunction and cyclosporine-induced side effects
W:7th Annual Symposium of the Polish Transplantation Society "Transplantation medicine 2006 - place in the health care system, results, hopes and controversies". Warsaw, Poland, 18-20 May 2006; s.50 poz.28
174/211
Mirosław Banasik, Marian Klinger.: Chronic allograft nephropathy - immunologic and nonimmunologic factors
Ann.Transplant. 2006 Vol.11 no.1; s.7-10
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
175/211
Maria Boratyńska, Mirosław Banasik, Dariusz Patrzałek, Marian Klinger.: Conversion from cyclosporine-based immunosuppression to tacrolimus/mycophenolate mofetil in patients with refractory and ongoing acute renal allograft rejection
Ann.Transplant. 2006 Vol.11 no.2; s.51-56
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
176/211
Mirosław Banasik.: Living donor transplantation - the real gift of life. Procurement and the ethical assessment
Ann.Transplant. 2006 Vol.11 no.1; s.4-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
177/211
Wacław Weyde, Tomasz Porażko, Mariusz Kusztal, Waldemar Letachowicz, Mirosław Banasik, Hanna Bartosik, Ewa Trafidło, Magdalena Krajewska, Katarzyna Madziarska, Renata Kłak, Tomasz Gołębiowski, Marian Klinger.: Obesity is not an obstracle to creating a forearm arteriovenous fistula sparing forearm veins from iatrogenic injury
Nephrol.Dial.Transplant. 2006 Vol.21 suppl.4; s.iv464 poz.MP486
XLIII Congress of the European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA). Glasgow, United Kingdom, July 15-18, 2006
178/211
Katarzyna Madziarska, Mirosław Banasik.: Chorzy na cukrzycę w programach hemodializy i dializy otrzewnowej - zagrożenia, których można uniknąć
Probl.Lek. 2006 T.45 nr 3; s.240-241
VII Krakowskie Dni Dializoterapii. Kraków, 7-9.09.2006 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
179/211
M[aria] Boratyńska, M[irosław] Banasik, E[wa] Wątorek, K[rzysztof] Falkiewicz, D[ariusz] Patrzałek, P[iotr] Szyber, M[arian] Klinger.: Conversion to sirolimus from cyclosporine may induce nephrotic proteinuria and progressive deterioration of renal function in chronic allograft nephropathy patients
Transplant.Proc. 2006 Vol.38 no.1; s.101-104
7th International Congress of the Polish Transplantation Society. Wisła (Poland), May 12-14, 2005
IF: 0.962
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
180/211
M[aria] Boratyńska, M[irosław] Banasik, E[wa] Wątorek, D[ariusz] Patrzałek, P[iotr] Szyber, M[arian] Klinger.: Influence of cytomegalovirus disease on early and late renal graft function
Transplant.Proc. 2006 Vol.38 no.1; s.147-150
7th International Congress of the Polish Transplantation Society. Wisła (Poland), May 12-14, 2005
IF: 0.962
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
181/211
D[orota] Kamińska, M[irosław] Banasik, B[ronisław] Tyran, O[ktawia] Mazanowska, J[erzy] Rabczyński, D[ariusz] Patrzałek, P[aweł] Chudoba, M[arian] Klinger.: Monitoring of intragraft cytokine mRNA expression following donor brain death, storage and transplantation of renal allografts by in situ RT-PCR analysis
W:2nd International Conference on Cytokine Medicine. Manchester, UK, 19th-20th May 2005. Final programme and book of abstracts; poz.2.4
182/211
Małgorzata Radwan-Oczko, Maria Boratyńska, Mirosław Banasik, Marian Klinger, Marek Ziętek.: Regression of cyclosporine A-induced gingival hyperplasia following switch to tacrolimus in renal transplant recipients
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.1; s.69-73
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
183/211
Maria Boratyńska, Ewa Wątorek, Krzysztof Falkiewicz, Mirosław Banasik.: Increased plasma TGF-beta 1 level in patient with salivary gland carcinoma after renal transplantation
Ann.Transplant. 2005 Vol.10 no.2; s.16-19
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
184/211
Małgorzata Radwan-Oczko, Maria Boratyńska, Mirosław Banasik, Henryk Filipowski.: Transformujący czynnik wzrostu beta 1 (TGF-β1) u chorych po przeszczepie nerki z przerostem i bez przerostu dziąseł
Czas.Stomatol. 2005 T.58 nr 2; s.95-101
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
185/211
Małgorzata Radwan-Oczko, Maria Boratyńska, Mirosław Banasik, Dominika Jezior, Henryk Filipowski.: Wpływ polimorfizmu genu transformującego czynnika wzrostu - B1 na poziom TGF-β1 w osoczu i przerost dziąseł u pacjentów po przeszczepie nerki leczonych inhibitorami kalcyneuryny
Czas.Stomatol. 2005 T.58 nr 5; s.314-322
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
186/211
W[acław] Weyde, T[omasz] Porażko, M[ariusz] Kusztal, M[irosław] Banasik, H[anna] Bartosik, E[wa] Trafidło, W[aldemar] Letachowicz, M[agdalena] Krajewska, M[arian] Klinger.: Obesity promotes forearm primary arteriovenous fistula creation in chronic haemodialyzed patients
Hemodial.Int. 2005 Vol.9 no.1; s.73
25th Annual Conference on Peritoneal Dialysis, 11th International Symposium on Hemodialysis, and 16th Annual Symposium on Pediatric Dialysis. Tampa, Florida, February 28 - March 2, 2005
187/211
Marian Klinger, Tomasz Porażko, Mirosław Banasik.: Nadciśnienie tętnicze u chorych w programach hemodializy i dializy otrzewnowej
Przegl.Lek. 2005 T.62 supl.2; s.43-45
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
188/211
Mirosław Banasik, Maria Boratyńska, Krzysztof Falkiewicz, Dariusz Patrzałek, Piotr Szyber, Marian Klinger.: Deterioration of renal function in renal transplant recipients despite conversion to protocol without calcineurin inhibitors
Transpl.Int. 2005 Vol.18 suppl.1; s.154 poz.PO-452
12th Congress of the European Society for Organ Transplantation;14th Congress of the European Transplant Coordinators Organization, Geneva (Switzerland), 15th-19th October 2005. Abstract book
189/211
M[aria] Boratyńska, M[irosław] Banasik, D[ariusz] Patrzałek, P[iotr] Szyber, M[arian] Klinger.: Sirolimus delays recovery from posttransplant renal failure in kidney graft recipients
Transplant.Proc. 2005 Vol.37 no.2; s.839-842
20th International Congress of the Transplantation Society. Vienna (Austria), 5-10 September 2004
IF: 0.799
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
190/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, K[rzysztof] Falkiewicz, Dariusz Patrzałek, P[iotr] Szyber, M[arian] Klinger.: Conversion to sirolimus may induce a progressive deterioration of renal function in renal transplant recipients
W:VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, 12-14 maja 2005. Program, abstrakty; poz.P 61
191/211
M[irosław] Banasik, E[wa] Wątorek, M[aria] Boratyńska, D[ariusz] Patrzałek, P[iotr] Szyber, M[arian] Klinger.: The influence of cytomegaloviral disease on early and late renal graft function
W:VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Wisła, 12-14 maja 2005. Program, abstrakty; poz.0 98
192/211
J[ózef] Penar, W[acław] Weyde, I. Dziemianko, M[agdalena] Krajewska, M[irosław] Banasik, K[atarzyna] Madziarska, M[arian] Klinger.: Peritonealdialyse als die Therapieart bei Diabeteskranken mit der terminalen Niereninsuffizienz im Material der Klinik für Nephrologie und Transplantationsmedizin aus den Jahren 1995-2002
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 Abstracts; s.27
19. Internationales Donau-Symposium über Diabetes mellitus. Wrocław/Breslau, 17.-20. November 2004
193/211
M[ałgorzata] Radwan-Oczko, M[aria] Boratyńska, W[acław] Kopeć, M[irosław] Banasik, M[arek] Ziętek.: Transforming growth factor beta-1 (TGF - β1) in renal transplant recipients with and without gingival overgrowth
Dent.Med.Probl. 2004 Vol.41 no.2; s.331 poz.021
48 Congress GIRSO [Groupment International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie] Wrocław, 22-24 April 2004. Abstracts
194/211
Marian Klinger, Mirosław Banasik, Tomasz Porażko.: Nadciśnienie tętnicze u chorych w programach hemodializy i dializy otrzewnowej
Probl.Lek. 2004 T.43 supl.4; s.39-40
VI Krakowskie Dni Dializoterapii, 2-4 września 2004 r.
195/211
Marian Klinger, Mirosław Banasik, Tomasz Porażko.: Wpływ przetoki tętniczo-żylnej na układ krążenia u chorych ze szczególnym zagrożeniem sercowo-naczyniowym (wiek podeszły, cukrzyca); wyniki własnych badań
Probl.Lek. 2004 T.43 supl.4; s.40-41
VI Krakowskie Dni Dializoterapii, 2-4 września 2004 r.
196/211
M[aria] Boratyńska, M[irosław] Banasik, M[arian] Klinger.: Sirrolimus delays recovery from posttransplant renal failure in kidney graft recipients
Transplantation 2004 Vol.78 no.2 suppl.; s.464 poz.P749
XX International Congress of the Transplantation Society. Vienna (Austria), 5-10 September 2004. Book of abstracts
197/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Sirolimus delays recovery from posttransplant renal failure in kidney graft recipients
W:VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego "Nawrót choroby podstawowej w przeszczepionym narządzie". Gdańsk, 22-23 kwietnia 2004. Program, streszczenia; s.52 poz.P-52
198/211
M[aria] Boratyńska, M[irosław] Banasik, M[ałgorzata] Radwan-Oczko, M[arian] Klinger, D[ariusz] Patrzałek.: Transformujący czynnik wzrostu TGF-beta1 a wyniki leczenia leczenia inhibitorami kalcyneuryny chorych po przeszczepieniu nerki
W:VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego "Nawrót choroby podstawowej w przeszczepionym narządzie". Gdańsk, 22-23 kwietnia 2004. Program, streszczenia; s.21 poz.P-21
199/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger.: Sirolimus przedłuża funkcję przeszczepu u biorców z potransplantacyjną niewydolnością nerki = Sirrolimus delays recovery from posttransplant renal failure in kidney graft recipients
W:VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Białystok, 2-5 czerwiec 2004. Abstracts book; s.196-197 poz.P-64
200/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, M[ałgorzata] Radwan-Oczko, M[arian] Klinger, D[ariusz] Patrzałek.: Transformujący czynnik wzrostu TGF-beta1 a wyniki leczenia inhibitorami kalcyneuryny chorych po przeszczepieniu nerki
W:VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Białystok, 2-5 czerwiec 2004. Abstracts book; s.198 poz.P-65
201/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, E[wa] Wątorek, M[arian] Klinger, P[iotr] Szyber, A[ndrzej] Dorobisz.: Influence of hypercholesterolemia and acute graft rejection on chronic nephropathy development in renal transplant recipients
W:13th Congress of the European Transplant Coordinators Organization. Venice (Italy), 2003. Abstracts; s.109 poz.394
202/211
M[aria] Boratyńska, M[irosław] Banasik, E[wa] Wątorek, M[arian] Klinger, A[ndrzej] Dorobisz, P[iotr] Szyber.: Influence of hypercholesterolemia and acute graft rejection on chronic nephropathy development in renal transplant recipients
Transplant.Proc. 2003 Vol.35 no.6; s.2209-2212
IF: 0.588
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
203/211
M[irosław] Banasik, M[aria] Boratyńska, E[wa] Wątorek, M[arian] Klinger, P[iotr] Szyber, A[ndrzej] Dorobisz.: Wpływ hipercholesterolemii i ostrego odrzucania na rozwój przewlekłej nefropatii u biorców przeszczepu nerki
W:VI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego; Jubileusz 10-lecia Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Jachranka k/Warszawy, 15-17 maja 2003 r. Streszczenia; s.96
204/211
M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger, M[irosław] Banasik, D[ariusz] Patrzałek.: Conversion of treatment from cyclosporine to tacrolimus for acute rejectioon in renal transplant patients
Transplantation 2002 Vol.74 no.4 suppl.; s.425 abstr.2100
XIX International Congress of The Transplantation Society. Miami (USA), August 25-30, 2002. Congress abstracts
205/211
Mirosław Banasik, Magdalena Sikora, Michał Lipiński, Aleksandra Puchalska.: Hipercholesterolemia jako czynnik ryzyka uszkodzenia czynności przeszczepionej nerki u pacjentów z przebytym epizodem ostrego odrzucania
W:VII Ogólnopolska Konferencja Studeckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 12-14.IV.2002. Książka streszczeń; s.21
206/211
M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger, W[acław] Kopeć, B. Nowakowska, M[irosław] Banasik.: Alloreaktywne przeciwciała wykrywane testem immunoenzymatycznym (PRA-STAT) w surowicach chorych przed przeszczepem nerki są markerem ryzyka odrzucania przeszczepu = Detection of panel reactive anti-HLA abtibodies by prastat test in pretransplant sera identifies of patients with risk of renal allograft rejection
Nefrol.Dializoter.Pol. 2001 T.5 supl.1; s.116 poz.P-120
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Kraków, 5-8 września 2001 r.
207/211
Maria Boratyńska, Marian Klinger, Wacław Kopeć, B. Nowakowska, M[irosław] Banasik.: Detection of panel reactive anti-HLA antibodies by pra-stat test in pretransplant sera identifies with risk of renal allograft reiection
Nephrol.Dial.Transplant. 2001 Vol.16 no.6; s.A231
XXXVIII Congress of the European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association. Vienna (Austria), June 24-27, 2001. Abstracts
208/211
M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger, W[acław] Kopeć, B. Nowakowska, M[irosław] Banasik.: Porównanie alloreaktywności surowic badanych testem immunoenzymatycznym (PRA-STAT) i limfocytotoksycznym (CDC) u chorych przed przeszczepem nerki
W:V Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego "Aktualne problemy transplantologii klinicznej i doświadczalnej" : konferencja naukowo-szkoleniowa. Mikołajki, 19-21.04.2001. Streszczenia; poz.33
209/211
M[aria] Boratyńska, M[arian] Klinger, W[acław] Kopeć, B. Nowakowska, M[irosław] Banasik.: Porównanie alloreaktywności surowic badanych testem immunoenzymatycznym (PRA-STAT) i limfocytotoksycznym (CDD) u chorych przed przeszczepem nerki
W:V Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego "Aktualne problemy transplantologii klinicznej i doświadczalnej" : konferencja naukowo-szkoleniowa. Mikołajki, 19-21.04.2001. Streszczenia; poz.195
210/211
Mariusz Kusztal, Mirosław Banasik, Krzysztof Nowak.: Percepcja zdrowia pacjentów po przeszczepie nerki w odniesieniu do osób z populacji ogólnej
W:VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 11-12 V 2001. Książka streszczeń; s.14
211/211
Mirosław Banasik, Justyna Kuliczkowska, Rafał Płaksej.: Wpływ "jakości" przeszczepionej nerki na wyniki transplantacji
W:VI Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych. Wrocław, 11-12 V 2001. Książka streszczeń; s.13-14
stosując format:
Nowe wyszukiwanie