Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BALCERZAK WALDEMAR
Liczba odnalezionych rekordów: 96Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/96
K[rzysztof] Kaliszewski, B[eata] Wojtczak, Z[dzisław] Forkasiewicz, W[aldemar] Balcerzak, P[aweł] Domosławski.: Czy wysokozróżnicowane raki tarczycy typu klasycznego są nowotworami o nieprzewidywalnym przebiegu?
Nowotwory 2018 T.68 supl.1; s.22-23
XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Szczecin, 17-19 maja 2018 roku. Streszczenia
2/96
Krzysztof Kaliszewski, Beata Wojtczak, Waldemar Balcerzak, Zdzisław Forkasiewicz, Krzysztof Sutkowski, Michał Aporowicz, Paweł Kiełb, Jerzy Maksymowicz, Aleksander Krawczyk, Otto Krawiec, Paweł Domosławski.: Rak rdzeniasty tarczycy - doświadczenia jednego ośrodka
W:68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017 r. Streszczenia; s.161 poz.P.01 1170
3/96
Krzysztof Kaliszewski, Krzysztof Sutkowski, Beata Wojtczak, Waldemar Balcerzak, Zdzisław Forkasiewicz, Paweł Kiełb, Jerzy Maksymowicz, Aleksander Krawczyk, Otto Krawiec, Paweł Domosławski.: Tracheostomia u chorych z nowotworem tarczycy
W:68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017 r. Streszczenia; s.173 poz.P.01 1168
4/96
Krzysztof Kaliszewski, Jędrzej Grzegrzółka, Jacob Bronowicki, Sawsan Saeid, Beata Wojtczak, Marta Strutyńska-Karpińska, Zdzisław Forkasiewicz, Waldemar Balcerzak, Paweł Domosławski.: Wole guzowate obojętne a incydentalny rak tarczycy - jakie jest optymalne postępowanie chirurgiczne? Retrospektywna analiza 2032 przypadków
W:68 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 27-30 września 2017 r. Streszczenia; s.165 poz.P.01 1167
5/96
Waldemar Balcerzak, Katarzyna Pokajewicz, Piotr P. Wieczorek.: A useful procedure for detection of polyamines in biological samples as a potential diagnostic tool in cancer diagnosis
Appl.Cancer Res. 2017 Vol.37; art.23 [7 s.]
Adres url:
DOI:
6/96
Krzysztof Kaliszewski, Dorota Diakowska, Marta Strutyńska-Karpińska, Beata Wojtczak, Paweł Domosławski, Waldemar Balcerzak.: Clinical and histopathological characteristics of patients with incidental and nonincidental thyroid cancer
Arch.Med.Sci. 2017 Vol.13 no.2; s.390-395
IF: 2.344
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
7/96
Krzysztof Kaliszewski, Dorota Diakowska, Marta Strutyńska-Karpińska, Beata Wojtczak, Michał Aporowicz, Zdzisław Forkasiewicz, Waldemar Balcerzak, Tadeusz Łukieńczuk, Paweł Domosławski.: Diagnostics of thyroid malignancy and indications for surgery in the elderly and younger counterparts: comparison of 3,749 patients
BioMed Res.Int. 2017 Vol.2017; art.1012451 [8 s.]
IF: 2.583
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
8/96
W. Wojtowicz, A. Ząbek, S. Deja, W[aldemar] Balcerzak, A[ngelika] Chachaj, A. Olczak, T[omasz] Dawiskiba, E. Piątkowska, [Tomasz] Wróbel, A[ndrzej] Szuba, P. Młynarz.: 1H NMR based metabolomics as a comprehensive tool in investigation of pathomechanisms in thyroid and hematological cancers
W:EUROMAR 2017 - European Congress on Magnetic Resonance. Warsaw, 2-6 July 2017. Abstract book; s.297
[Dostęp 29.09.2017]. Dostępny w: https://www.euromar2017.org/files/UserFiles/Euromar_2017_abstracts.pdf
9/96
Wojciech Wojtowicz, Adam Ząbek, Stanisław Deja, Tomasz Dawiskiba, Dorota Pawełka, Mateusz Głód, Waldemar Balcerzak, Piotr Młynarz.: Serum and urine 1H NMR-based metabolomics in the diagnosis of selected thyroid diseases
Sci.Rep. 2017 Vol.7; art.9108 [13 s.]
IF: 4.122
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
10/96
Wojciech Wojtowicz, Adam Ząbek, Stanisław Deja, Dorota Pawełka, Tomasz Dawiskiba, Waldemar Balcerzak, Piotr Młynarz.: Serum and urine 1H NMR-based metabolomics in diagnostic of selected thyroids diseases
Acta Biochim.Pol. 2016 Vol.63 suppl.2; s.131 poz.P15.22
BIO 2016 Congress. Wrocław (Poland), September 13th-16th, 2016. Abstracts
11/96
Waldemar Balcerzak, Andrzej T. Dorobisz, Piotr Czopnik.: Malignant peripheral sheath tumour of the neck mimicking a thyroid tumour. A case report and a literature review from a reference centre for endocrine surgery
Chir.Pol. 2016 T.18 nr 1-2; s.34-38
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
Adres url:
12/96
W. Wojtowicz, D[orota] Pawełka, W[aldemar] Balcerzak, P. Młynarz.: Metabolomics methods as a new diagnostic tool for thyroid nodules
Metabolomics (OMICS) 2016 Vol.6 no.1; poz.161 [6 s.]
Adres url:
DOI:
13/96
Krzysztof Kaliszewski, Dorota Diakowska, Beata Wojtczak, Marta Strutyńska-Karpińska, Paweł Domosławski, Krzysztof Sutkowski, Mateusz Głód, Waldemar Balcerzak, Zdzisław Forkasiewicz, Tadeusz Łukieńczuk.: Fine-needle aspiration biopsy as a preoperative procedure in patients with malignancy in solitary and multiple thyroid nodules
PLoS One 2016 Vol.11 no.1; art.e0146883 [13 s.]
IF: 2.806
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
14/96
Krzysztof Kaliszewski, Marta Strutyńska-Karpińska, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, Beata Wojtczak, Paweł Domosławski, Waldemar Balcerzak, Tadeusz Łukieńczuk, Zdzisław Forkasiewicz.: Should the prevalence of incidental thyroid cancer determine the extent of surgery in multinodular goiter?
PLoS One 2016 Vol.11 no.12; art.e0168654 [15 s.]
IF: 2.806
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
15/96
Krzysztof Kaliszewski, Paweł Domosławski, Waldemar Balcerzak, Piotr Czopnik, Krzysztof Sutkowski.: Guzy neuroendokrynne - co nowego w ostatnich latach? Doświadczenia jednego ośrodka = Neuroendocrine neoplasms - what's new in the last decade? The experiences of one center
Endokrynol.Pol. 2015 T.66 supl.A; s.A58
V Konferencja "Rak tarczycy i inne nowotwory złośliwe układu wydzielania wewnętrznego". Wisła, 14-17 listopada 2015 roku. Streszczenia
16/96
Krzysztof Kaliszewski, Paweł Domosławski, Waldemar Balcerzak, Beata Wojtczak.: Incydentalny i nieincydentalny mikrorak brodawkowaty tarczycy - doświadczenia jednego ośrodka = Incidental and nonincydental papillary thyroid microcarcinoma - the experience of one center
Endokrynol.Pol. 2015 T.66 supl.A; s.A30
V Konferencja "Rak tarczycy i inne nowotwory złośliwe układu wydzielania wewnętrznego". Wisła, 14-17 listopada 2015 roku. Streszczenia
17/96
Paweł Domosławski, Waldemar Balcerzak, Michał Aporowicz, Krzysztof Kaliszewski, Piotr Czopnik.: Rak rdzeniasty tarczycy, w jednej rodzinie - matka i 5 rodzeństwa, opis przypadku = Medullary thyroid carcinoma, running in one family - mother and 5 children, a case report
Endokrynol.Pol. 2015 T.66 supl.A; s.A25-A26
V Konferencja "Rak tarczycy i inne nowotwory złośliwe układu wydzielania wewnętrznego". Wisła, 14-17 listopada 2015 roku. Streszczenia
18/96
Waldemar Balcerzak, Adam Ząbek, Stanisław Deja, Wojciech Wojtowicz, Ewa Jawień, Piotr Młynarz.: Zastosowanie badań metabolomicznych w diagnostyce guzów tarczycy = Metabolomics studies in the diagnosis of thyroid tumors
Endokrynol.Pol. 2015 T.66 supl.A; s.A13
V Konferencja "Rak tarczycy i inne nowotwory złośliwe układu wydzielania wewnętrznego". Wisła, 14-17 listopada 2015 roku. Streszczenia
19/96
K[rzysztof] Kaliszewski, P[aweł] Domosławski, T[adeusz] Łukieńczuk, B[eata] Wojtczak, W[aldemar] Balcerzak, M[arta] Strutyńska-Karpińska, K[rzysztof] Sutkowski, M[ateusz] Głód.: Nowotwory złośliwe tarczycy - występowanie, diagnostyka, leczenie - doświadczenia jednego ośrodka
Pol.Przegl.Chir. 2015 T.87 supl.1; s.136
67. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 9-12 września 2015 r. Streszczenia
20/96
Michał Górny vel Górniak, Anna Czernicka, Piotr Młynarz, Waldemar Balcerzak, Paweł Kafarski.: Synthesis of fluorescent (benzyloxycarbonylamino)(aryl)methylphosphonates
Beilstein J.Org.Chem. 2014 Vol.10; s.741-745
IF: 2.757
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
21/96
Waldemar Balcerzak.: Leczenie nowotworów tarczycy
W:I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Wrocławska Jesień Laryngologiczna. Wrocław, 26-27 września 2014. Program i streszczenia; Wrocław : InspireCongress Sp. z o.o. ; SR-Poligrafia, 2014; s.59 poz.III/5
ISBN 978-83-939064-4-4
22/96
Tomasz Dawiskiba, Stanisław Deja, Agata Mulak, Adam Ząbek, Ewa Jawień, Dorota Pawełka, Mirosław Banasik, Agnieszka Mastalerz-Migas, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Jan Skóra, Piotr Barć, Krzysztof Korta, Kornel Pormańczuk, Przemysław Szyber, Adam Litarski, Piotr Młynarz.: Serum and urine metabolomic fingerprinting in diagnostics of inflammatory bowel diseases
World J.Gastroenterol. 2014 Vol.20 no.1; s.163-174
IF: 2.369
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
23/96
Stanisław Deja, Tomasz Dawiskiba, Waldemar Balcerzak, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Mateusz Głód, Dorota Pawełka, Piotr Młynarz.: Follicular adenomas exhibit a unique metabolic profile. 1H NMR studies of thyroid lesions
PLoS One 2013 Vol.8 no.12; art.e84637 [13 s.]; doi:10.1371/journal.pone.0084637
IF: 3.534
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
24/96
Waldemar Balcerzak, S. Deja, P. Młynarz, A. Ząbek, M[agdalena] Orczyk-Pawiłowicz, M[ateusz] Głód, T[omasz] Dawiskiba, D[orota] Pawełka.: Metabolomics provides new information on the changes occurring in thyroid tumours
Thyroid Res. 2013 Vol.6 suppl.2; poz.A3
4th Congress of the Polish Thyroid Association 2013. Łódź (Poland), 11-13 April 2013. Abstracts of invited lectures and oral presentations
25/96
Radosław Tarkowski, Alicja Balcerzak, Waldemar Balcerzak, Marek Rząca.: Czy piersi kobiety operowanej z powodu raka sutka muszą różnić się wielkością tak, jak piramidy w Gizie? [sprawozdanie z 4th EASO Education Workshop on Breast Reconstructive Surgery]
Medium Gaz.DIL 2012 nr 6(263); s.30-33
26/96
W[aldemar] Balcerzak, P. Młynarz, S. Deja, T[omasz] Dawiskiba, P. Kafarski, Dorota Pawełka, Mateusz Głód.: Badania metabolomiczne tkanki tarczycowej jako przyszłe narzędzie wspomagające diagnostykę wykrywania nowotworów tarczycy
Opieka Okołooper. 2012 nr zjazdowy; s.8
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji i Klubu Chirurgii Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Ryn, 31 maja - 2 czerwca 2012 r.
27/96
Stanisław Deja, Piotr Młynarz, Adam Ząbek, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Mateusz Głód, Tomasz Dawiskiba, Dorota Pawełka, Waldemar Balcerzak.: 1 NMR based metabolomics gives insight into disturbed metabolic pathways in various thyroid tumors
W:VIIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences. Warsaw, Poland, September 26th-28th, 2012. Programme and book of abstracts; s.L-7
28/96
R[omualda] Wojczys, T[adeusz] Łukieńczuk, P[aweł] Domosławski, W[aldemar] Balcerzak.: Pozajelitowe objawy wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u chorych leczonych operacyjnie w materiale własnym
Pol.Przegl.Chir. 2011 T.83 supl.1; s.S/44 poz.P63
65. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Łódź, 14-17 września 2011 r. Streszczenia
29/96
P[rzemysław] Niewiński, M[agdalena] Hurkacz, R. Wojciechowski, W[aldemar] Balcerzak, M. Śliwiński, K[rystyna] Głowacka, K[rystyna] Orzechowska-Juzwenko.: CYP2D6 basic genotyping as a potential tool to improve antiemetic efficacy
Ther.Drug Monit. 2011 Vol.33 no.4; s.510 poz.P113
12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology. Stuttgart (Germany), October 2-6, 2011
30/96
W[aldemar] Balcerzak, A. Czernicka, S. Deja, P. Młynarz, P. Kafarski.: Diagnostic chip based on enzyme inhibitors - preliminary approach
Endokrynol.Pol. 2010 T.61 nr 5; s.614
IV Konferencja "Rak tarczycy". Zakopane, 20-22 maja 2010 roku
31/96
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, B[eata] Wojtczak, T[adeusz] Dobosz, M[agdalena] Kaliszewska, J[anusz] Dawiskiba.: Expression of LGALS3BP gene in thyroid tissues and peripherial blood lymphocytes as a potential prognostic factor for high malignancy type of papillary thyroid cancer five-year follow up
Endokrynol.Pol. 2010 T.61 nr 5; s.622
IV Konferencja Rak tarczycy. Zakopane, 20-22 maja 2010 roku
32/96
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, Z[dzisław] Forkasiewicz, J[an] Spodzieja, M[agdalena] Kaliszewska, T[omasz] Dawiskiba, M[ichał] Napierała, W. Podhorski.: Papillary thyroid cancer now and 10 years ago - the analysis of material of 1st Department of General, Gastroenterological and Endocrinological Surgery Medical University of Wroclaw
Endokrynol.Pol. 2010 T.61 nr 5; s.621
IV Konferencja "Rak tarczycy". Zakopane, 20-22 maja 2010 roku
33/96
Krzysztof Kaliszewski, Wiktor Bednarz, Tadeusz Łukieńczuk, Waldemar Balcerzak, Magdalena Kaliszewska, Janusz Dawiskiba.: Neuroendocrine tumours - analysis of own material - a nine year retrospective study
Hepato-Gastroenterology 2010 Vol.57 no.98; s.236-241
IF: 0.677
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
34/96
W[aldemar] Balcerzak, A. Czernicka, S. Deja, P. Młynarz, P. Kafarski.: Chip diagnostyczny oparty o inhibitory enzymów - wstępne badania
W:IV Konferencja Naukowa "Rak tarczycy"; II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Zakopane, 20-22 maja 2010. Program naukowy, streszczenia; s.80
35/96
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, B[eata] Wojtczak, T[adeusz] Dobosz, M[agdalena] Kaliszewska, J[anusz] Dawiskiba.: Ekspresja genu LGALS3BP w tkance gruczołu tarczowego i limfocytach krwi obwodowej jako potencjalny czynnik prognostyczny raka brodawkowatego tarczycy o wysokiej złośliwości na przestrzeni 5 lat obserwacji
W:IV Konferencja Naukowa "Rak tarczycy"; II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Zakopane, 20-22 maja 2010. Program naukowy, streszczenia; s.127
36/96
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, Z[dzisław] Forkasiewicz, J[an] Spodzieja, M[agdalena] Kaliszewska, T[omasz] Dawiskiba, M[ichał] Napierała, W. Podhorski.: Rak brodawkowaty tarczycy teraz i 10 lat temu - analiza w oparciu o materiały I Katedry i KLiniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
W:IV Konferencja Naukowa "Rak tarczycy"; II Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Zakopane, 20-22 maja 2010. Program naukowy, streszczenia; s.136
37/96
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, B[eata] Wojtczak, T[adeusz] Dobosz, M[agdalena] Kaliszewska, J[anusz] Dawiskiba.: Expression of LGALS3BP gene in thyroid tissues and peripheral blood lymphocytes as a potential prognostic factor for high malignancy type of papillary thyroid cancer: five-year clinical follow up
Langenbecks Arch.Surg. 2010 Vol.395 no.4; s.482 poz.S7.O1
4th Biennial Congress of the European Society of Endocrine Surgeons (ESES). Vienna, May 13-15, 2010
38/96
Krzysztof Kaliszewski, Wiktor Bednarz, Tadeusz Łukieńczuk, Krzysztof Sutkowski, Beata Wojtczak, Waldemar Balcerzak, Paweł Domosławski, Marta Rzeszutko, Magdalena Kaliszewska, Janusz Dawiskiba.: Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors - a nine-year retrospective analysis of own material
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.6; s.589-594
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
39/96
Beata Wojtczak, Paweł Domosławski, Janusz Dawiskiba, Tadeusz Łukieńczuk, Zdzisław Forkasiewicz, Waldemar Balcerzak, Wiktor Bednarz, Krzysztof Sutkowski, Bartłomiej Knychalski, Krzysztof Kaliszewski.: Tracheostomy in the surgery of the thyroid gland
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no.4; s.385-388
IF: 0.094
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
40/96
Tadeusz Łukieńczuk, Beata Wojtczak, Paweł Domosławski, Krzysztof Kaliszewski, Krzysztof Sutkowski, Waldemar Balcerzak, Janusz Dawiskiba.: Advances in fine needle aspiration biopsy in detection of thyroid microcarcinoma
Langenbecks Arch.Surg. 2009 Vol.394 no.6; s.1148 poz.38
28th Annual Meeting of the German Association of Endocrine Surgeons (CAEK), Joint Meeting with the Polish Club of Endocrine Surgeons. Łódź (Poland), 26-28 November 2009
41/96
Beata Wojtczak, Krzysztof Sutkowski, Paweł Domosławski, Tadeusz Łukieńczuk, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Janusz Dawiskiba.: Thyroid malignancy in patients with various lesions on preoperative fine needle aspiration biopsy
Langenbecks Arch.Surg. 2009 Vol.394 no.6; s.1157-1158 poz.70
28th Annual Meeting of the German Association of Endocrine Surgeons (CAEK), Joint Meeting with the Polish Club of Endocrine Surgeons. Łódź (Poland), 26-28 November 2009
42/96
B[eata] Wojtczak, P[aweł] Domosławski, W[aldemar] Balcerzak, Z[dzisław] Forkasiewicz, J[anusz] Dawiskiba, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, K[rzysztof] Sutkowski.: Krwotok po operacji tarczycy - analiza czynników ryzyka = Hemorrhage after thyroid surgery - the analysis of risk factors
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/74 poz.G-05
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
43/96
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, M. Boryń, B[eata] Wojtczak, J[anusz] Dawiskiba.: : Rak tarczycy jako stan wymagający leczenia chirurgicznego w trybie pilnym - analiza materiału I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu = Thyroid cancer as the emergency state - analysis of the material of I Department of General Gastroenterological and Endocrinological Surgery Medical University of Wrocław
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/77- S/78 poz.G-14
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
44/96
B[eata] Wojtczak, P[aweł] Domosławski, W[aldemar] Balcerzak, Z[dzisław] Forkasiewicz, J[anusz] Dawiskiba, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, K[rzysztof] Kaliszewski, B[artłomiej] Knychalski.: Tracheostomia w chirurgii tarczycy = Tracheostomy in thyroid surgery
Pol.Przegl.Chir. 2009 T.81 supl.1; s.S/79-S/80 poz.G-18
64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wrocław, 16-19 września 2009 r.
45/96
Anna Czernicka, Waldemar Balcerzak, Zbigniew Brzózka, Paweł Kafarski.: An approach to construction of diagnostic chips for thyroid cancer
Farm.Vestn. 2007 Vol.58 spec. iss.; s.55 poz. OP015
Austrian-German-Hungarian-Italian-Polish-Slovenian 5th Joint Meeting on Medicinal Chemistry. Portoroa (Slovenia), 17-21 June 2007. Book of abstracts
46/96
Marta Rzeszutko, Wojciech Rzeszutko, Piotr Dzięgiel, Waldemar Balcerzak, Krzysztof Kaliszewski, Marek Bolanowski.: Expression of FAS/APO 1/CD 95 in thyroid tumors
Folia Histochem.Cytobiol. 2007 Vol.45 no.2; s.87-91
IF: 0.886
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
47/96
T[adeusz] Łukieńczuk, P[aweł] Domosławski, W[aldemar] Balcerzak, W[iktor] Bednarz, K[rzysztof] Kaliszewski, Z[dzisław] Forkasiewicz.: Dziesięcioletnie doświadczenia w chirurgicznym leczeniu nadczynności przytarczyc
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.42 poz.104 R
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
48/96
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, R[obert] Olewiński, T[omasz] Dawiskiba, J[anusz] Dawiskiba.: Guzy szyi w materiale I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.19 poz.041 R
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
49/96
P[aweł] Domosławski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[aldemar] Balcerzak, Z[dzisław] Forkasiewicz, W[iktor] Bednarz, B[eata] Wojtczak, R[omualda] Wojczys, K[rzysztof] Kaliszewski.: Totalna tyroidektomia w przypadkach nienowotworowych schorzeń tarczycy w rozpoznaniu przedoperacyjnym
Nowiny Lek. 2007 T.76 supl.1; s.200 poz.P185
63 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 września 2007 r.
50/96
K[rzysztof] Kaliszewski, T[adeusz] Łukieńczuk, W[iktor] Bednarz, W[aldemar] Balcerzak, R[obert] Olewiński, T[omasz] Dawiskiba, J[anusz] Dawiskiba.: Guzy szyi w materiale I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Nowotwory 2007 Vol.57 supl.2; s.49 poz.51
XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Wisła, 17-19 maja 2007 r.
51/96
Paweł Domosławski, Tadeusz Łukieńczuk, Zdzisław Forkasiewicz, Waldemar Balcerzak, Wiktor Bednarz, Janusz Dawiskiba, Zbigniew Krawczyk, Beata Wojtczak, Robert Olewiński, Marzenna Podhorska-Okołów.: Wpływ całkowitego wycięcia gruczołu tarczowego na oftalmopatię naciekową oraz na zachowanie się poziomów przeciwciał tarczycowych w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa = Influence of total thyroidectomy on orbital opthalmopathy and levels of antithyroid antibodies in patients with Graves' disease
Pol.Przegl.Chir. 2007 T.79 nr 3; s.303-312
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
52/96
Waldemar Balcerzak, Wiktor Bednarz, Paweł Domosławski, Robert Olewiński, Justyna Kolesińska, Zbigniew Kamiński, Katarzyna Dziarkowska, Piotr Wieczorek.: Wstępne próby konstrukcji bibliotek peptydowych jako narzędzia w diagnostyce nowotworów złośliwych tarczycy
Endokrynol.Pol. 2006 T.57 nr 4; s.307-313
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
53/96
W[aldemar] Balcerzak, W[iktor] Bednarz, T[adeusz] Łukieńczuk, B. Kolesińska, Z. Kamiński, K. Ziarkowska, P. Wieczorek, A. Czernicka, P. Kafarski.: First attempts to construct peptide libraries arrays as tolls for diagnosis of thyroid tumors
W:European Society of Endocrine Surgeons 2nd Biennial Congress. Kraków, May 18-20, 2006; s.100 poz.P7
54/96
W[aldemar] Balcerzak, W[iktor] Bednarz, Tadeusz Łukieńczuk, B. Kolesińska, Z. Kamiński, K. Ziarkowska, P. Wieczorek.: Preliminary approach towards construction of peptide libraries as potential tools for diagnosis of malignant thyroid tumors
W:III Konferencja Naukowa "Rak tarczycy". Szczyrk, 23-25 marca 2006; s.45 poz.13
55/96
P[aweł] Domosławski, T[adeusz] Łukieńczuk, Z[dzisław] Forkasiewicz, W[aldemar] Balcerzak, B[eata] Wojtczak.: Całkowita tyroidektomia w oftalmopatii naciekowej w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa
W:62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Białystok, [14-17 września] 2005. Streszczenia; Białystok : Dom Wydawniczy "Benkowski" sp. z o.o., 2005; s.260
56/96
Krzysztof Kaliszewski, Tadeusz Łukieńczuk, Waldemar Balcerzak, Dariusz Rychlewski.: Torbielowata zmiana w bocznej okolicy szyi jako pierwszy objaw raka brodawkowatego tarczycy - opis przypadków
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.6; s.1331-1334
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
57/96
W[iktor] Bednarz, R[obert] Olewiński, R[omualda] Wojczys, K[rzysztof] Sutkowski, P[aweł] Domosławski, W[aldemar] Balcerzak.: Ileal-pouch-anal anastomosis after restorative proctocolectomy in patients with ulcerative colitis or familial adenomatous polyposis
Hepato-Gastroenterology 2005 Vol.52 no.64; s.1101-1115
IF: 0.699
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
58/96
T[adeusz] Łukieńczuk, D[ariusz] Rychlewski, W[aldemar] Balcerzak, B[eata] Wojtczak.: Problemy opieki nad chorymi z tracheostomią wykonaną w przebiegu nowotworów złośliwych tarczycy = Problems with medical care of patients with tracheostomy performed in the course of malignant thyroid neoplasms
W:IV Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Białystok 21-24.04.2005. Szczegółowy program konferencji; poz. S13-3
59/96
Katarzyna Dziarkowska, Beata Kolasińska, Zbigniew Kamiński, Waldemar Balcerzak, Paweł Kafarski, Piotr Wieczorek.: Peptide libraries as potential diagnostic tool for thyroid tumors
W:XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Poznań, 18-22 września 2005. Materiały zjazdowe; poz.S2-P22
60/96
Tadeusz Łukieńczuk, Janusz Dawiskiba, Dariusz Rychlewski, Waldemar Balcerzak, Beata Wojtczak.: Rak tarczycy - postępy w diagnostyce oraz taktyce i technice chirurgicznej w okresie ostatnich 10 lat
Chir.Pol. 2003 T.5 nr 3; s.155-163
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
61/96
Tadeusz Łukieńczuk, Waldemar Balcerzak, Paweł Domosławski, Krzysztof Kaliszewski, Beata Wojtczak.: Własne doświadczenia w chirurgicznym leczeniu nadczynności przytarczyc
W:Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 17-20.09.2003 r. : Chirurgia endokrynologiczna ; pod red. Zbigniewa Grucy; Gdańsk : [Towarzystwo Chirurgów Polskich], 2003; s.97 poz.EA57
62/96
Tadeusz Łukieńczuk, Wiktor Bednarz, Waldemar Balcerzak, Dariusz Rychlewski, Janusz Dawiskiba.: Wyniki leczenia operacyjnego guzów nadnerczy
W:Pamiętnik 61 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 17-20.09.2003 r. : Chirurgia endokrynologiczna ; pod red. Zbigniewa Grucy; Gdańsk : [Towarzystwo Chirurgów Polskich], 2003; s.42 poz.E14
63/96
Waldemar Balcerzak, Janusz Dawiskiba, Dariusz Rychlewski, Wiktor Bednarz, Tadeusz Łukieńczuk.: Zastosowanie akustyczno-optycznego sygnalizatora promieniowania jonizującego w radykalizacji strumektomii u chorych z rakiem tarczycy = Application of the ionizing radiation acoustic-optical signaling device in the radicalization of strumectomy in patients with thyroid carcinoma
Pol.Przegl.Chir. 2003 T.75 nr 9; s.829-835
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
64/96
Tadeusz Łukieńczuk, Waldemar Balcerzak, Janusz Dawiskiba.: Rak tarczycy w materiale I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Adv.Clin.Exp.Med. 2002 Vol.11 no.4 suppl.1; s.77
50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku. Wrocław, 25-26 października 2002 r.
65/96
Waldemar Balcerzak, Andrzej T. Dorobisz, Janusz Dawiskiba.: Jatrogenne uszkodzenia tętnic szyjnych podczas operacji wola nawrotowego tarczycy
Pol.Przegl.Chir. 2002 T.74 nr 1; s.72-75
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
66/96
W[aldemar] Balcerzak, T[adeusz] Łukieńczuk, J[erzy] Garcarek, R[omualda] Wojczys, J[anusz] Dawiskiba.: Flebografia żył górnego otworu klatki piersiowej w przypadku olbrzymiego wola zamostkowego
Przegl.Flebol. 2002 T.10 z.1; s.22-23
XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Szklarska Poręba, 28 lutego-3 marca 2002
67/96
Waldemar Balcerzak, Janusz Dawiskiba, Jerzy Garcarek, Tadeusz Łukieńczuk.: Zespół żyły głównej górnej u chorego z olbrzymim wolem zamostkowym - przydatność skojarzonego badania USG z opcją color-Doppler oraz flebografii żył górnego otworu klatki piersiowej
Przegl.Flebol. 2002 T.10 nr 3; s.79-82
Przedr. w: Flebologia kliniczna. T.2: Klinika chorób żył w ciąży, zakrzepica żylna, malformacje naczyniowe, choroby układu chłonnego; red. Zbigniew Rybak; Warszawa : Blackhorse, 2008; ISBN 978-83-61341-04-8
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
68/96
A[ndrzej] Dorobisz, T[adeusz] Łukieńczuk, W[aldemar] Balcerzak.: Jatrogenne urazy tętnic szyjnych wspólnych u chorych operowanych z powodu wola
Acta Clin.Morphol. 2001 T.4 supl.1; s.17 poz.A-21
X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Łódź, 20-22 czerwca 2001 r. Streszczenia prac
69/96
Tadeusz Łukieńczuk, Waldemar Balcerzak, Paweł Domosławski, Jan Spodzieja, Janusz Dawiskiba.: Postępy w diagnostyce i leczeniu operacyjnym raka tarczycy
W:II Konferencja Naukowa "Rak tarczycy 2000". Szczyrk, 11-13 grudnia 2000; s.123-124 poz.63
70/96
Waldemar Balcerzak, Tadeusz Łukieńczuk.: Zastosowanie nowego typu sygnalizatora obecności preparatu radioaktywnego w tkance podczas radykalnej operacji raka tarczycy
W:IX Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej PTE [Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego]. Kraków, 6-9.06.1999. Streszczenia; poz.154
71/96
T[adeusz] Łukieńczuk, W[aldemar] Balcerzak, Z[ygmunt] Szydłowski.: Własne doświadczenia w rozpoznawaniu i radykalnym leczeniu operacyjnym raka tarczycy
W:58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997 r. Streszczenia; s.97 poz.ECL.4;97
72/96
Tadeusz Łukieńczuk, Wiktor Jaremko, J. Zając, Waldemar Balcerzak, Paweł Domosławski.: Aktywność dysmutazy podtlenkowej w tarczcy u chorych z wolem endemicznym zamieszkujących w różnych miejscowościach
Endokrynol.Pol. 1997 T.48 supl.4 do z.2; s.188
VIII Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej. Warszawa, 15-18 czerwca 1997. Streszczenia prac
73/96
Tadeusz Łukieńczuk, W[aldemar] Balcerzak, Zygmunt Szydłowski.: Własne doświadczenia w rozpoznaniu i radykalnym leczeniu operacyjnym raka tarczycy
Wiad.Lek. 1997 T.50 supl.1 cz.1; s.21-24
58 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Katowice, 17-20 września 1997
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
74/96
T[adeusz] Łukieńczuk, W[aldemar] Balcerzak, J[anusz] Dawiskiba, R[omualda] Wojczys, Z[dzisław] Forkasiewicz.: Rak tarczycy w wolu endemicznym
Endokrynol.Pol. 1995 T.46 nr 3 supl.2; s.301-302
Materiały Sympozjum "Rak tarczycy". Szczyrk, 26-28 października 1995 r.
75/96
T[adeusz] Łukieńczuk, W[aldemar] Balcerzak, E[lżbieta] Leśkow, W[iktor] Bednarz, M[ichał] Jeleń.: Trudności diagnostyczne w biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej zmian guzowatych tarczycy
Endokrynol.Pol. 1995 T.46 nr 2 supl.2; s.108-109
VII Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Łódź, 7-9 czerwiec 1995 r.
76/96
Tomasz Kręcicki, Tadeusz Łukieńczuk, Maria Zalesska-Kręcicka, Waldemar Balcerzak.: Acute bilateral vocal fold paresis as a symptom of benign thyroid disease
J.Laryngol.Otol. 1994 Vol.108 no.5; s.433-434
IF: 0.349
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
77/96
Tadeusz Łukieńczuk, Waldemar Balcerzak, Paweł Domosławski.: Nowotwory tarczycy u dzieci i młodzieży w materiale własnym
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Pamiętnik T.3. Chirurgia doświadczalna, zakażenia chirurgiczne, chirurgia endokrynologiczna, wicerosynteza, chirurgia dziecięca, POL-ILKO; s.1075-1077
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
78/96
T[adeusz] Łukieńczuk, W[aldemar] Balcerzak, P[aweł] Domosławski.: Nowotwory tarczycy u dzieci i młodzieży w materiale własnym
W:56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 września 1993. Streszczenia. T.2; s.391
79/96
Wiktor Bednarz, Jan Doliński, Waldemar Balcerzak.: Zwyrodnienie torbielowate nerek jako przyczyna interwencji chirurgicznych w trybie pilnym
Pol.Przegl.Chir. 1993 T.65 nr 11; s.1108-1112
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
80/96
Tomasz Kręcicki, Maria Zalesska-Kręcicka, Tadeusz Łukieńczuk, Waldemar Balcerzak.: Jatrogenne porażenia strun głosowych
Post.Med.Klin.Dośw. 1993 T.2 z.4; s.329-333
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
81/96
W[iktor] Bednarz, J[an] Doliński, W[aldemar] Balcerzak, Z[bigniew] Krawczyk, T[adeusz] Łukieńczuk, P. Weber.: Wole nawrotowe w materiale I Katedry i Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Pozn.Rocz.Med. 1993 supl.; s.24-25
VI Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (27-28 maja 1993) oraz Konferencja Naukowa Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej (28-29 maja 1993). Materiały spotkania naukowego
82/96
J[an] Spodzieja, F[ranciszek] Bielicki, T[adeusz] Łukieńczuk, W[aldemar] Balcerzak.: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa - jej zastosowanie w diagnostyce przedoperacyjnej zmian guzowatych tarczycy i szyi w materiale własnym (307 przypadków)
W:V Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej PTE. Gdańsk, 18-20 kwietnia 1991. Streszczenia; s.46
83/96
F[ranciszek] Bielicki, T[adeusz] Łukieńczuk, L[udwik] Noczyński, W[aldemar] Balcerzak, Z[bigniew] Krawczyk, Małgorzata Firkowska.: Leczenie operacyjne chorób tarczycy ze współistniejącą dychawicą oskrzelową
W:V Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej PTE. Gdańsk, 18-20 kwietnia 1991. Streszczenia; s.70
84/96
W[aldemar] Balcerzak, T[adeusz] Łukieńczuk, J[an] Spodzieja.: Znaczenie określania tyreoglobuliny w surowicy krwi u pacjentów operowanych z powodu nowotworów tarczycy
W:V Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej PTE. Gdańsk, 18-20 kwietnia 1991. Streszczenia; s.54
85/96
T[adeusz] Łukieńczuk, F[ranciszek] Bielicki, J[an] Doliński, W[aldemar] Balcerzak, W[iktor] Bednarz, J[an] Spodzieja, J[erzy] Woldan, Z[bigniew] Krawczyk.: Rak tarczycy i jego wczesna diagnostyka w materiale I Katedry i Kliniki Chirurgii A.M. we Wrocławiu
W:Rak tarczycy : materiał IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Chirurgii Onkologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Olsztyn-Mrągowo 1989 ; pod red. Andrzeja Kułakowskiego; Warszawa, 1990; s.127 poz.P-3
86/96
Franciszek Bielicki, Tadeusz Łukieńczuk, Waldemar Balcerzak, Jerzy Woldan, Wiktor Bednarz, Zdzisław Forkasiewicz, Ludwik Noczyński.: Wznowa wola a rak u chorych z zespołem Pendreda
W:54 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Pamiętnik. T.4: Rozważania o chirurgii, historia chirurgii, informatyka w chirurgii, chirurgia endokrynologiczna, chirurgia sutka; Kraków : Komitet Organizacyjny Jubileuszowego Zjazdu TChP, 1989; s.417-421
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
87/96
Waldemar Balcerzak.: USG w porównaniu z badaniem izotopowym i limfografią dotarczycową
Ann.Acad.Med.Siles. 1989 symp. chir. endokrynol.; s.13-15
IV Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej "Chirurgia tarczycy, przytarczyc i nadnerczy". Kozubnik k/Bielska, 29-30 maja 1987 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 1.000
88/96
F[ranciszek] Bielicki, T[adeusz] Łukieńczuk, W[aldemar] Balcerzak, J[erzy] Woldan, W[iktor] Bednarz, Z[dzisław] Forkasiewicz, L[udwik] Noczyński.: Wznowa wola a rak u chorych z zespołem Pendreda
W:Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, [17-20 września] 1989. Streszczenia T.1; Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989; poz.539
89/96
Barbara Woźniak-Stolarska, Waldemar Balcerzak, Michał Jeleń.: Wartość badania ultrasonograficznego w ocenie zmian morfologicznych tarczycy
Endokrynol.Pol. 1988 T.39 nr 4; s.197-206
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
90/96
J[an] Doliński, J[erzy] Woldan, W[aldemar] Balcerzak, Z[dzisław] Forkasiewicz, T[adeusz] Łukieńczuk.: Zabiegi naprawcze w kalectwie dróg żółciowych
W:Materiały naukowe LII Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 19-21.IX.1985 r. ; pod red. Zbigniewa Paplińskiego; Warszawa : PZWL, 1987; s.71-72
ISBN 83-200-1210-4
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
91/96
Janusz Dawiskiba, Jan Doliński, Waldemar Balcerzak.: Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego u chorych w wieku starszym
Pol.Przegl.Chir. 1987 T.59 nr 10; s.849-855
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
92/96
Jan Doliński, Janusz Dawiskiba, Waldemar Balcerzak, Tadeusz Łukieńczuk, Ludwik Noczyński.: Wyniki operacji na drogach żółciowych u chorych w wieku starszym
W:54 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Katowice, 30.05-1.06.1986. Streszczenia referatów; s.89-90
93/96
Ludwik Noczyński, Tadeusz Kowalski, Waldemar Balcerzak.: Wielomiejscowe obrażenia układu kostnego w materiale własnym i ich leczenie
Chir.Narz.Ruchu Ortop.Pol. 1985 T.50 nr 1; s.69-73
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
94/96
Jan Doliński, Jerzy Woldan, Waldemar Balcerzak, Zdzisław Forkasiewicz, Tadeusz Łukieńczuk.: Zabiegi naprawcze w kalectwie dróg żółciowych
W:LII Zjazd Naukowy Towarzystwa Chirurgów Polskich. Gdańsk, 19-21 września 1985. Streszczenia referatów; s.22 poz.1.23
95/96
Jan Doliński, Ludwik Noczyński, Paweł Kociatkiewicz, Tadeusz Łukieńczuk, Józef Urban, Tadeusz Kowalski, Wiktor Bednarz, Waldemar Balcerzak.: Urazy wielonarządowe i ich leczenie w materiale własnym
Pol.Przegl.Chir. 1984 T.56 nr 2; s.198-199
Materiały 50 Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. Kraków, 18-20 września 1980 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
96/96
F[ranciszek] Bielicki, J[an] Doliński, W[aldemar] Balcerzak, T[adeusz] Łukieńczuk, J[ózef] Urban, W. Żukowski.: Losy chorych operowanych z powodu choroby Hashimoto
W:XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Tyreologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Gdańsk, 5-6. X. 1979. Program i streszczenia referatów; s.55
stosując format:
Nowe wyszukiwanie