Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ANNABHANI ABDULHABIB
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/24
Izabella Krucińska, Agnieszka Komisarczyk, A. Kowalska, Olga Chrzanowska, Marcin H. Struszczyk, Bogusława Żywicka, Marek Kowalczuk, K. Twarowska-Schmidt.: Design of the multi-layered fibrous implant for bone reconstructions
W:International Istanbul Textile Congress "Innovative and functional textiles". Istanbul, Turkey, May 30th to June 1th 2013. Book of abstracts; s.40-41
2/24
Marian Klinger, Sławomir C. Zmonarski.: Zespół nerczycowy
W:Interna Szczeklika : podręcznik chorób wewnętrznych 2012 ; red. prowadzący Piotr Gajewski; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.1452-1456
(Medycyna Praktyczna)
ISBN 978-83-7430-336-1
3/24
S. Lodi, G. Murphy, M. Rosińska, J. Smoleń, M[ałgorzata] Zalewska, J. Janiec, A. Marzec-Bogusławska, Kholoud Porter.: Concordance of recent HIV infection between 3 STARHS assays is not dependent on patient characteristics
W:17th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections - CROI 2010. San Francisco, CA, USA, February 16-19, 2010. Program and abstracts; s.442 poz.938
4/24
M. Zecca, P. Noellke, E. Bergstrasser, B. De Moerloose, H. Hasle, S. Matthes-Martin, L. Sainati, J. Stary, B. Strahm, M. van den Heuvel-Eibrink, D[orota] Wójcik, C. Niemeyer, F. Locatelli.: Myelodysplastic syndromes in adolescents: characteristics and clinical outcome
Bone Marrow Transplant. 2009 Vol.43 suppl.1; s.S57 poz.O302
35th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation; 25th Meeting of the EBMT Nurses Group; 8th Meeting of the EBMT Data Management Group; 3rd EBMT Patient & Family Day. Goteborg (Sweden), 29 March - 1 April 2009
5/24
Rafał Płaksej, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Monika Przewłocka-Kosmala, Grażyna Bednarek-Tupikowska, Wojciech Kosmala.: Fatty acid translocase/CD36 receptor in young obese women - potential contribution to subclinical impairment of left ventricular function
Kardiol.Pol. 2009 T.67 nr 9 supl.5; s.S207 poz.R025
XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 24-26 września 2009. Książka streszczeń
6/24
Oktawia Mazanowska, Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Irena Wikiera-Magott.: Focal segmental glomerulosclerosis - pathogenesis, clinical manifestation and treatment
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.2; s.221-226
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
7/24
Anna Bohdanowicz-Pawlak, Jadwiga Szymczak, Ewa Waszczuk.: Follow-up in a group of 166 adrenal incidentaloma patients
Endocr.Abstr. 2008 Vol.16; poz.P31
10th European Congress of Endocrinology. Berlin, 3-7 May 2008
8/24
Izabella Uchmanowicz, Krystyna Łoboz-Grudzień.: Jakość życia - definicje i narzędzia badawcze - przegląd literatury
Fam.Med.Prim.Care Rev. 2008 Vol.10 no.2; s.245-252
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
9/24
J[ustyna] Dzietczenia, T[omasz] Wróbel, G[rzegorz] Mazur, R[afał] Poręba, A[leksandra] Butrym, B[ożena] Jaźwiec, K[azimierz] Kuliczkowski.: Expression of bone morphogenetic proteins (BMPS) in patients with b-cell chronic lymphocytic leukemia
Haematologica 2008 Vol.93 suppl.1; s.411-412 poz.1038
13th Congress of the European Hematology Association. Copenhagen (Denmark), June 12-15, 2008. Abstract book
10/24
Włodzimierz Jarmundowicz.: Następstwa urazów czaszkowo-mózgowych
W:Kompendium neurologii ; red. Ryszard Podemski; Gdańsk : Via Medica, 2008; s.420-430
ISBN 978-83-7555-054-2
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
11/24
Tomasz Konopka.: Epidemiologia, klasyfikacja i obrazy kliniczne zmian przednowotworowych błony śluzowej jamy ustnej
W:Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego "Środowisko a stan jamy ustnej. Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej". Białystok, 18-20 września 2008; s.37
12/24
Grażyna Gościniak.: Epidemiologia zakażeń i wrażliwość na leki Helicobacter pylori w Polsce
W:XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 września 2008. Materiały naukowe; Warszawa : Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, 2008; s.228 poz.XV.W
13/24
Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Jakub Trnka, Anna Wiela-Hojeńska, Katarzyna Skoczypiec.: The misuse of drugs affecting nervous system: the analysis of expertise reports issued by The Forensic Medicine Department in Wrocław in the period 2002-2006
Pharmacol.Rep. 2007 Vol.59 suppl.1; s.82-83
XVI International Congress of the Polish Pharmacological Society: The Sixteenth Day of Neuropsychopharmacology. Wrocław, 6-8 IX 2007
14/24
Jerzy W. Mozrzymas, T[omasz] Wójtowicz, P[aulina] Wyrembek, K[atarzyna] Lebida, K[atarzyna] Mercik.: Mechanizm oddziaływania benzodiazepin na jonotropowe receptory GABAA
Psychogeriatr.Pol. 2007 Vol.4 nr 4; s.218-219
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego. Wrocław, 6-7 grudnia 2007 r.
15/24
Antonina Harłozińska-Szmyrka.: Nowotwory jako problem XXI wieku
Farm.Pol. 2006 T.62 nr 23; s.1061-1062
II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Kraków, 8-11.10.2006
16/24
Hubert Szatny, Barbara Świątek, Jerzy Goska.: Portret pamięciowy - stosowane w kryminalistyce komputerowe metody odtwarzania wizerunku twarzy
W:Komputerowe wspomaganie badań naukowych. T.13 : [Materiały XIII Krajowej Konferencji KOWBAN'2006 zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Polanicy Zdroju w dniach 25-27.10.2006 r.]; Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2006; s. 43-48
ISBN 83-7374-043-0, ISBN 978-83-7374-043-3
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
17/24
Krzysztof Małyszczak, Tomasz Pawłowski.: Distress and functioning in mixed anxiety and depressive disorder
Psychiatr.Clin.Neurosci. 2006 Vol.60 no.2; s.168-173
IF: 1.132
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
18/24
A. Wiśniewski, M[ariusz] Kusztal, M[aria] Magott-Procelewska, M[arian] Klinger, M. Jasek, W. Łuszczek, I. Nowak, A. Kosmaczewska, L. Ciszak, I[rena] Frydecka, A. Górski, P. Kuśnierczyk.: Possible association of cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 gene promoter single nucleotide polymorphism with acute rejection of allogeneic kidney transplant
Transplant.Proc. 2006 Vol.38 no.1; s.56-58
7th International Congress of the Polish Transplantation Society. Wisła (Poland), May 12-14, 2005
IF: 0.962
Pkt. MNiSW/KBN: 10.000
19/24
Marcin Hartel, Maria Dziubińska-Basiak, Marek Konopka, Marcin Basiak, Basim Salam, Marek Sąsiadek.: Kompleksowa diagnostyka obrazowa udaru niedokrwiennego mózgu - opis przypadku
Udar Mózgu 2006 T.8 nr 2; s.81-86
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
20/24
Bernarda Kazanowska, Agata Mikołajewska, Anna Balcerska, Walentyna Balwierz, Jerzy Bodalski, Agnieszka Dłużniewska, Elżbieta Drożyńska, Andrzej Kurylak, Adam Reich, Dariusz Stencel, Beata Szewczyk, Jacek Wachowiak, Mariusz Wysocki, Alicja Chybicka.: Nowotwory tkanek miękkich w pęcherzu moczowym i gruczole krokowym w materiale Polskiej Pediatrycznej Grupy Guzów Litych (PPGGL)
Med.Wieku Rozw. 2004 T.8 nr 4 cz.2; s.1091-1098
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
21/24
Ewa Plomer-Niezgoda, Anita Hryncewicz-Gwóźdź, Joanna Maj.: Grzybica skóry gładkiej tułowia i drożdżyca przewodu pokarmowego u pacjenta po radioterapii z powodu grasiczaka - opis przypadku
Mikol.Lek. 2003 T.10 nr 3; s.223-226
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
22/24
Bożena Dołyk, Dorota Wójtowicz, Jan Pellar.: Zagrożenie zespołem wypalenia u osób pracujących metodą Vojty - czynniki obciążające
W:Zespół wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym : XXVI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka (1975-2002) [10.06.2002 r.] ; red. Józef Patkiewicz ; Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu; Wrocław : Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, 2002; s.79-87
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
23/24
Joanna Klempous, Lucyna Pośpiech, Jerzy Rak.: Grzybice nosa i zatok przynosowych
Mikol.Lek. 2000 T.7 nr 2; s.99-105
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
24/24
Barbara Świątek.: Zagadnienia prawne w praktyce pielęgniarki i położnej
W Cieniu Czepka 2000 nr 4(102); s.12-13
stosując format:
Nowe wyszukiwanie