Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ANNABHANI ABDULHABIB
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/26
Magdalena Panek-Jeziorna, Jarosław Wierzbicki, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Pancreatic duct stones: a report on 16 cases
Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.4; s.609-613
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
2/26
Monika Kukulska, Izabela Smoła, Agnieszka Hałoń, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński, Abdulhabib Annabhani.: A case of severe ulcerative colitis with colonic dilatation caused by renal mucinous tubular and spindle cell carcinoma
Eurasian J.Hepato-Gastroenterol. 2016 Vol.16 no.2; s.190-193
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie PubMed
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
3/26
Agata Mulak, Małgorzata Manelska, Jan Cader, Elżbieta Poniewierka, Abdulhabib Annabhani, Krystyna Karachadzis, Leszek Paradowski.: Diagnostic challenges of recurrent intestinal tuberculosis
Gastroenterol.Pol. 2013 T.20 nr 1; s.28-30
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
4/26
Robert Dudkowiak, Łukasz Salomon, Dariusz Gajecki, Dariusz Houdail, Abdulhabib Annabhani, Agnieszka Hałoń, Elżbieta Poniewierka, Leszek Paradowski.: Złośliwa postać schwannoma przewodu pokarmowego?
Gastroenterol.Pol. 2012 T.19 nr 4; s.179-182
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
5/26
Marian Kołodziej, Abdulhabib Annabhani, Marek Sąsiadek.: CT enteroclysis in the diagnostics of small bowel diseases
Pol.J.Radiol. 2010 Vol.75 no.2; s.66-72
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
6/26
Abdulhabib Annabhani, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Nadzór endoskopowy w stanach przednowotworowych przewodu pokarmowego
Gastroenterol.Pol. 2009 T.16 nr 5; s.389-394
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
7/26
J[arosława] Semianów-Wejchert, J[adwiga] Łapińska, A[nna] Susło, A[gnieszka] Lewandowska, A[bdulhabib] Annabhani, D[orota] Ksiądzyna, M[aria] Rybak, M[arcin] Braksator, L[eszek] Paradowski.: Fistulizing Crohn's disease
J.Crohn's Colitis 2009 Vol.3 no.1; s.S75 poz.P163
Abstracts of the 4th Congress of ECCO [European Crohn's and Colitis Organisation]. Hamburg (Germany), 5-7 February 2009
8/26
Marek Bochnia, Abdulhabib Annabhani, Maciej Zatoński, Sławomir Baliński, Wojciech Dziewiszek.: Esophageal verices. Part I - Pathophysiology, diagnostics, conservative treatment and prevention of bleeding
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.17 no.3; s.351-357
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
9/26
J[arosława] Semianów-Wejchert, U[rszula] Nawrot, D[orota] Ksiądzyna, K[atarzyna] Włodarczyk, A[nna] Bartnik, A[bdulhabib] Annabhani.: Fungal colonisation of gastro-intestinal tract, anti- Saccharomyces cerevisiae antibodies and anti-mannan Candida antibodies in patients with inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome
Clin.Microbiol.Infect. 2008 Vol.14 suppl.7; s.S382 poz.P1347
18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Barcelona, Spain, 19-22 April 2008
10/26
Marzanna Łusiak-Szelachowska, Abdulhabib Annabhani, Beata Weber-Dąbrowska, Andrzej Górski, Marek Bębenek, Marek Pudełko, Marta Strutyńska-Karpińska, Jacek Muszyński, Leszek Paradowski.: Escherichia coli bacteriophages in human stool of patients with gastrointestinal tract diseases
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 2; s.87-90
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
11/26
Paweł Petryszyn, Jarosława Semianów-Wejchert, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski.: Jakość życia, wykształcenie, profil zawodowy i status społeczny pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit - przegląd piśmiennictwa
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 6; s.421-424
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
12/26
Jarosława Semianów-Wejchert, Agata Arlukiewicz, Agnieszka Lewandowska, Paweł Petryszyn, Abdulhabib Annabhani, Battsengel Rentsen, Leszek Paradowski.: Neoplasms of other organs associating gastric and colorectal cancer in own observation
Gastroenterol.Pol. 2008 T.15 nr 1; s.25-31
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
13/26
J[arosława] Semianów-Wejchert, U[rszula] Nawrot, D[orota] Ksiądzyna, K[atarzyna] Włodarczyk, A[bdulhabib] Annabhani.: Fungal colonization of gastrointestinal tract anti-saccharomyces cerevisiae antibodies anti-mannan candida spp. antibodies in inflammatory bowel disease in comparison with irritable bowel syndrome
Gut 2008 Vol.57 suppl.2; s.A241 poz.P0683
16th United European Gastroenterology Week. Vienna, Austria, 18-22 October 2008
14/26
Paweł Petryszyn, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski.: Farmakodynamika, farmakokinetyka, interakcje z innymi lekami, toksyczność i skuteczność kliniczna inhibitorów pompy protonowej - czy różnice są istotne?
Przegl.Gastroenterol. 2008 Vol.3 nr 1; s.56-61
Pkt. MNiSW/KBN: 9.000
15/26
M. Łusiak-Szelachowska, B. Weber-Dąbrowska, A. Górski, A[bdulhabib] Annabhani, K[atarzyna] Błachut, L[eszek] Paradowski.: The presence of Escherichia coli bacteriophages in human stool of patients with inflammatory bowel disease
J.Crohn's Colitis Suppl. 2007 Vol.1 no.1; s.54 poz.P195
Abstracts of ECCO Congress. Innsbruck, Austria, 1-3 March 2007
16/26
Abdulhabib Annabhani, Jan Cader, Paweł Fidziński.: Megacolon toxicum - patofizjologia, diagnostyka, leczenie
W:Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. T.10: Kardiologia, nefrologia, diabetologia, gastroenterologia, pediatria, psychiatria, okulistyka ; pod red. Andrzeja Steciwko, Agnieszki Mastalerz-Migas; Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2007; s.87-100
ISBN 978-83-89629-75-3
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
17/26
Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Zbigniew Sajewicz, Ewa Waszczuk.: Postępowanie w przypadku nieskutecznego leczenia eradykacyjnego Helicobacter pylori
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol.15 no.6; s.1087-1092
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
18/26
Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Katarzyna Błachut.: Does frequent antibacterial treatment influence the prevalence of Helicobacter pylori infection?
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.277-280
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
19/26
Leszek Paradowski, Katarzyna Błachut, Abdulhabib Annabhani.: Konsensus Maastricht 2005. Co nowego?
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 nr 4; s.80
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
20/26
M. Łusiak-Szelachowska, B. Weber-Dąbrowska, A. Górski, A[bdulhabib] Annabhani, M. Bębenek, M. Pudełko, M[arta] Strutyńska-Karpińska, J. Muszyński, L[eszek] Paradowski.: Obecność bakteriofagów Escherichia coli w kale pacjentów z chorobami układu pokarmowego = The presence of Escherichia coli bacteriophages in the feces of patients eith alimentary tract diseases
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.125 poz.172
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
21/26
A[bdulhabib] Annabhani, L[eszek] Paradowski.: Postępowanie w przypadku nieskutecznej eradykacji Helicobacter pyliori = Management of Helicobacter pyliori eradication failure
Gastroenterol.Pol. 2006 T.13 supl.1; s.82 poz.92
XII Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Łódź, 9-11 czerwca 2006. Streszczenia
22/26
Marzanna Łusiak-Szelachowska, Beata Weber-Dąbrowska, Andrzej Górski, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Marek Bębenek, Marek Pudełko, Marta Strutyńska-Karpińska.: Obecność bakteriofagów Escherichia coli w jelicie człowieka
Post.Mikrobiol. 2004 T.43 supl.1; s.114 poz.P-89
XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23-25 września 2004
23/26
Radosław Kempiński, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski.: Hemochromatoza - wyniki leczenia upustami krwi obwodowej
Gastroenterol.Pol. 2003 T.10 nr 2; s.191-194
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
24/26
Abdulhabib Annabhani ; promotor dr hab. Leszek Paradowski ; Akademia Medyczna we Wrocławiu. Katedra i Klinika Gastroenterologii: Zakażenie Helicobacter pylori u chorych przewlekle leczonych lekami bakteriobójczymi i bakteriostatycznymi [praca doktorska]
Wrocław, 2002; 119 k.
25/26
Abdulhabib Annabhani.: Zakażenie Helicobacter pylori u osób często leczonych antybiotykami i chemioterapeutykami = Helicobacter infection in individuals frequently treated with antibiotics and chemotherapeutic agents
Gastroenterol.Pol. 2000 T.7 supl.1; s.71 poz.ST-21
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii "Gastroenterologia na przełomie wieków". Katowice, 15-18 czerwca 2000. Streszczenia
26/26
Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski.: Helicobacter infection in individuals frequently treated with antibiotics and chemotherapeutic agents
Gut 2000 Vol.47 suppl.3; s.A101-102 abstr.P291
8th United European Gastroenterology Week. Brussels, November 25-30, 2000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie