Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SZCZYGIEŁ ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/11
Barbara Broers, Dorota Paluszyńska, Anna Szczygieł, Barbara Królak-Olejnik.: Evaluation of the implantation of breastfeeding practices incorporated in the standard of obstetric care based on a survey conducted amongst health care professionals of obstetric hospitals = Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach standardu opieki okołoporodowej w badaniu ankietowym personelu medycznego szpitali położniczych
Ginekol.Położ. 2019 R.14 nr 1; s.19-24 (ang.), s.50-56 (pol.)
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
2/11
Barbara Królak-Olejnik, Anna Szczygieł, Katarzyna Asztabska.: Dlaczego wskaźniki karmienia piersią w Polsce są aż tak niskie? Co i jak należałoby poprawić? Cz.2
Forum Pediatr.Prakt. 2018 nr 22; s.31-36
Adres url:
3/11
Barbara Królak-Olejnik, Anna Szczygieł, Katarzyna Asztabska.: Dlaczego wskaźniki karmienia piersią w Polsce są aż tak niskie? Co i jak należałoby poprawić? Cz.1
Forum Pediatr.Prakt. 2018 nr 21; s.56-61
Adres url:
4/11
Anna Szczygieł, Barbara Królak-Olejnik.: Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci - aktualne zalecenia
W:Noworodek przedwcześnie urodzony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; red. Barbara Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.173-181
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
5/11
Barbara Królak-Olejnik, Ilona Błasiak, Anna Szczygieł.: Promotion of breastfeeding in Poland: the current situation
J.Int.Med.Res. 2017 Vol.45 no.6; s.1976-1984
IF: 1.023
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
6/11
Anna Szczygieł, Barbara Królak-Olejnik, Dorota Paluszyńska.: Czynniki ryzyka przedwczesnego zakończenia karmienia naturalnego - wstępne wyniki polskich badań wieloośrodkowych
Post.Neonatol. 2015 Vol.21 nr 2; s.13-17
7/11
B[arbara] Królak-Olejnik, D[orota] Paluszyńska, A[nna] Szczygieł.: Czynniki ryzyka przedwczesnego zakończenia karmienia naturalnego - wstępne wyniki polskich badań wieloośrodkowych
W:XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wrocław, 17-19 września 2015 roku. Streszczenia; s.13-14 poz.P1.4
8/11
Agata Pająk, Anna Szczygieł, Dorota Paluszyńska, Barbara Królak-Olejnik.: Wcześniak z ekstremalnie niską urodzeniową masą ciała i wrodzonym ubytkiem skóry na kończynie dolnej - opis przypadku
W:XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wrocław, 17-19 września 2015 roku. Streszczenia; s.14-15 poz.P1.5
9/11
Agata Pająk, Anna Szczygieł, Dorota Paluszyńska, Barbara Królak-Olejnik.: Congenital skin aplasia on the lower limb in a premature infant with ELBW - case report
Ital.J.Pediatr. 2014 Vol.40; art.88 [4 s.]
IF: 1.523
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
10/11
Dorota Musiał-Morsztyn, Anna Szczygieł, Agata Pająk, Alina Banasiewicz, Barbara Królak-Olejnik.: Częstoskurcz nadkomorowy jako zagrożenie dla życia płodu i noworodka - opis przypadku
Post.Neonatol. 2013 Vol.19 nr 1; s.54-57
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
11/11
Anna Szczygieł, Agata Pająk, Dorota Musiał-Morsztyn, Alina Banasiewicz, Barbara Królak-Olejnik.: Noworodek donoszony, urodzony za pomocą cięcia cesarskiego
Post.Neonatol. 2013 Vol.19 nr 1; s.34-37
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie