Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ORCZYK-PAWIŁOWICZ MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 59Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/59
J[olanta] Lis-Kuberka, M[arta] Berghausen-Mazur, M[agdalena] Orczyk-Pawiłowicz.: Sialylation of human milk IgG over lactation
W:3rd Wroclaw Scientific Meetings. Wrocław, 1st-2nd March 2019 ; eds Julita Kulbacka, Nina Rembiałkowska, Joanna Weżgowiec; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2019; s.118 poz.P64
ISBN 978-83-65932-64-8
Adres url:
2/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Właściwości immunologiczne mleka kobiecego - "Old wine in new bottle"
W:III Ogólnopolska Konferencja "Pediatria i neonatologia 2019 - aktualności w diagnostyce i leczeniu". Wrocław, 15-16 lutego 2019. Streszczenia; s.[110-111]
3/59
Jolanta Lis-Kuberka, Marta Berghausen-Mazur, Iwona Kątnik-Prastowska, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Delivery-associated presence of supramolecularfibronectin-fibrin complexes in puerperal and cordplasma
J.Matern.-Fetal Neonatal Med. 2019 Vol.32 no.21; s.3581-3588
IF: 1.569
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
4/59
Jolanta Lis-Kuberka, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Sialylated oligosaccharides and glycoconjugates of human milk. The impact on infant and newborn protection, development and well-being
Nutrients 2019 Vol.11 no.2; art.306 [23 s.]
IF: 4.171
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
5/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Oligosacharydy mleka ludzkiego - state of art
W:XI Ogólnopolska Szkoła Neonatologii. Toruń, 17-18 maja 2019 r. Streszczenia; s.[150-151]
6/59
J[olanta] Lis-Kuberka, Z[uzanna] Sycz, M[arta] Berghausen-Mazur, M[agdalena] Orczyk-Pawiłowicz.: Fucosylation and sialylation pattern of human milk immune glycoproteins over milk maturation stages
W:2nd Wroclaw Scientific Meetings [Wroclaw, 2nd March 2018] ; eds Julita Kulbacka, Joanna Weżgowiec, Nina Rembiałkowska; Wroclaw : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018; s.83 poz.P27
ISBN 978-83-65932-02-0
7/59
Z[uzanna] Sycz, J[olanta] Lis-Kuberka, M[agdalena] Orczyk-Pawiłowicz.: The impact of plant origin substances on the course of lactation
W:2nd Wroclaw Scientific Meetings [Wroclaw, 2nd March 2018] ; eds Julita Kulbacka, Joanna Weżgowiec, Nina Rembiałkowska; Wroclaw : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018; s.107 poz.P48
ISBN 978-83-65932-02-0
8/59
Aleksandra Wesołowska, Elena Sinkiewicz-Darol, Olga Barbarska, Kamila Strom, Małgorzata Rutkowska, Katarzyna Karzel, Elzbieta Rosiak, Gabriela Oledzka, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Sylwester Rzoska, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka.: New achievements in high-pressure processing to preserve human milk bioactivity
Front.Pediatr. 2018 Vol.6; art.323 [10 s.]
Praca w czasopiśmie spoza wykazu MNiSW indeksowana w bazie Web of Science
IF: 2.349
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
9/59
Jolanta Lis-Kuberka, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Barbara Królak-Olejnik, Marta Berghausen-Mazur, Karolina Barańska, Iwona Kątnik-Prastowska.: Lectin-based analysis of human milk immunoglobulin G fucosylated variants in relation to milk maturation and perinatal risk factors
J.Appl.Biomed. 2018 Vol.16 no.3; s.232-240
IF: 1.573
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
10/59
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Breast milk macronutrient components in prolonged lactation
Nutrients 2018 Vol.10 no.12; art.1893 [15 s.]
IF: 4.171
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
11/59
Jolanta Lis-Kuberka, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Biochemical composition of human biological fluids
W:Handbook of chemistry : for students of Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry ; ed. by Iwona Kątnik-Prastowska; Wrocław : Wroclaw Medical University, 2017; s.267-280
ISBN 978-83-7055-295-4
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
12/59
Mirosława Ferens-Sieczkowska, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Physicochemical properties of proteins. Solubility and denaturation
W:Handbook of chemistry : for students of Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry ; ed. by Iwona Kątnik-Prastowska; Wrocław : Wroclaw Medical University, 2017; s.157-176
ISBN 978-83-7055-295-4
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
13/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: The chemical reactions of amino acids and peptides
W:Handbook of chemistry : for students of Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry ; ed. by Iwona Kątnik-Prastowska; Wrocław : Wroclaw Medical University, 2017; s.119-156
ISBN 978-83-7055-295-4
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
14/59
Jolanta Lis-Kuberka, Marta Berghausen-Mazur, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Alpha 2,3- and alpha 2,6-sialylation of human skim milk glycoproteins during milk maturation
J.Appl.Biomed. 2017 Vol.15 no.3; s.196-203
IF: 1.783
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
15/59
Jolanta Lis-Kuberka, Marta Berghausen-Mazur, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Lectin-based analysis of fucosylated glycovariants of human milk immunoglobulin G
Acta Biochim.Pol. 2016 Vol.63 suppl.2; s.196 poz.P22.9
BIO 2016 Congress. Wrocław (Poland), September 13th-16th, 2016. Abstracts
16/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Ewa Jawień, Stanisław Deja, Lidia Hirnle, Adam Ząbek, Piotr Młynarz.: Metabolomics of human amniotic fluid and maternal plasma during normal pregnancy
PLoS One 2016 Vol.11 no.4; art.e0152740 [13 s.]
IF: 2.806
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
17/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Marta Berghausen-Mazur, Lidia Hirnle, Iwona Kątnik-Prastowska.: O-glycosylation of α-1-acid glycoprotein of human milk is lactation stage related
Breastfeed.Med. 2015 Vol.10 no.5; s.270-276
IF: 1.438
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
DOI:
18/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Lidia Hirnle, Marta Berghausen-Mazur, Iwona Kątnik-Prastowska.: Terminal glycotope expression on milk fibronectin differs from plasma fibronectin and changes over lactation
Clin.Biochem. 2015 Vol.48 no.3; s.167-173
IF: 2.382
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
19/59
Jolanta Lis-Kuberka, Iwona Kątnik-Prastowska, Marta Berghausen-Mazur, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Lectin-based analysis of fucosylated glycoproteins of human skim milk during 47 days of lactation
Glycoconjugate J. 2015 Vol.32 no.9; s.665-674
IF: 1.828
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
DOI:
20/59
Adam Ząbek, Ivana Stanimirova, Stanisław Deja, Wojciech Barg, Aneta Kowal, Anna Korzeniewska, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Daniel Baranowski, Zofia Gdaniec, Renata Jankowska, Piotr Młynarz.: Fusion of the 1H NMR data of serum, urine and exhaled breath condensate in order to discriminate chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea syndrome
Metabolomics 2015 Vol.11 no.6; s.1563-1574
IF: 3.661
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
Adres url:
DOI:
21/59
Jolanta Lis-Kuberka, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Znaczenie fukozylowanych glikokoniugatów mleka ludzkiego w żywieniu noworodków i niemowląt
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2015 Vol.69; s.811-829
IF: 0.769
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
22/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Lidia Hirnle, Marta Berghausen-Mazur, Iwona M. Kątnik-Prastowska.: Lactation stage-related expression of sialylated and fucosylated glycotopes of human milk α-1-acid glycoprotein
Breastfeed.Med. 2014 Vol.9 no.6; s.313-319
IF: 1.248
Pkt. MNiSW/KBN: 30.000
23/59
Aleksandra Wesołowska, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Urszula Bernatowicz-Łojko, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka.: Wzmacnianie pokarmu kobiecego - potrzeby, możliwości i ograniczenia
Pediatr.Pol. 2014 T.89 nr 4; s.253-260
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
24/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Daria Augustyniak, Lidia Hirnle, Iwona Kątnik-Prastowska.: Lectin-based analysis of fucose and sialic acid expressions on human amniotic IgA during normal pregnancy
Glycoconjugate J. 2013 Vol.30 no.6; s.599-608
IF: 1.948
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
25/59
Stanisław Deja, Tomasz Dawiskiba, Waldemar Balcerzak, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Mateusz Głód, Dorota Pawełka, Piotr Młynarz.: Follicular adenomas exhibit a unique metabolic profile. 1H NMR studies of thyroid lesions
PLoS One 2013 Vol.8 no.12; art.e84637 [13 s.]; doi:10.1371/journal.pone.0084637
IF: 3.534
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
26/59
Jolanta Lis, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Iwona Kątnik-Prastowska.: Białka mleka ludzkiego zaangażowane w procesy immunologiczne
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2013 Vol.67; s.529-547
IF: 0.633
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
27/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Stanisław Deja, Lidia Hirnle, Piotr Młynarz.: Metabolomics approach to identify post-term pregnancy - a preliminary report
Prenat.Diagn. 2013 Vol.33 suppl.1; s.67-68 poz.P1-83
ISPD 17th International Conference on Prenatal Diagnosis and Therapy. Lisbon (Portugal), 2-5 June 2013. Abstracts
28/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Aleksandra Wesołowska.: Różnice w biochemicznym składzie mleka matek wcześniaków i noworodków urodzonych o czasie - aspekt żywieniowy i terapeutyczny
Stand.Med.Pediatr. 2013 T.10 nr 5; s.677-686
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
29/59
Waldemar Balcerzak, S. Deja, P. Młynarz, A. Ząbek, M[agdalena] Orczyk-Pawiłowicz, M[ateusz] Głód, T[omasz] Dawiskiba, D[orota] Pawełka.: Metabolomics provides new information on the changes occurring in thyroid tumours
Thyroid Res. 2013 Vol.6 suppl.2; poz.A3
4th Congress of the Polish Thyroid Association 2013. Łódź (Poland), 11-13 April 2013. Abstracts of invited lectures and oral presentations
30/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Lidia Hirnle, Iwona Kątnik-Prastowska.: Human milk α1-acid glycoprotein lectin-reactivity during transition from colostrum to mature milk
W:16th ISRHML [International Society for Research in Human Milk and Lactation] "Breastfeeding and the use of human milk. Science & practice". Trieste, Italy, 27th September - 1st October 2012. Program and abstracts book; s.149-150 poz.A84
31/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Lidia Hirnle, Iwona Kątnik-Prastowska.: Lectin-based analysis of O-glycan expression in human milk fibronectin during three months postpartum
W:16th ISRHML [International Society for Research in Human Milk and Lactation] "Breastfeeding and the use of human milk. Science & practice". Trieste, Italy, 27th September - 1st October 2012. Program and abstracts book; s.103-104 poz.A33
32/59
Piotr Młynarz, Stanisław Deja, Wojciech Barg, Adam Ząbek, Anna Korzeniewska, Aneta Kowal, Renata Jankowska, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Beata Walczak, Michał Daszykowski.: 1H NMR metabolomics analysis of exhaled breath condensate, serum and urine allow to differentiate sleep apnea from obstructive lung disease
W:EUROMAR 2012 - Magnetic Resonance Conference. Dublin, Ireland, 1-5 July 2012; s.187 poz.449TU
33/59
Piotr Młynarz, Stanisław Deja, Wojciech Barg, Adam Ząbek, Anna Korzeniewska, Aneta Kowal, Renata Jankowska, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Tomasz Dawiskiba.: Metabolomika jako przyszłe narzędzie diagnostyczne w medycynie. Diagnostyka chorób płuc
W:III Sympozjum "Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych". Wrocław, 25-26 maja 2012 r. Materiały konferencyjne; Wrocław : Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, 2012; s.107-108
ISBN 978-83-934 204-1-4
34/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Daria Augustyniak, Lidia Hirnle, Iwona Kątnik-Prastowska.: Degree of sialylation and fucosylation of plasma and amniotic immunoglobulin G changes progressively during normal pregnancy
Prenat.Diagn. 2012 Vol.32 no.5; s.432-439
IF: 2.683
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
35/59
Stanisław Deja, Piotr Młynarz, Adam Ząbek, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Mateusz Głód, Tomasz Dawiskiba, Dorota Pawełka, Waldemar Balcerzak.: 1 NMR based metabolomics gives insight into disturbed metabolic pathways in various thyroid tumors
W:VIIth Symposium on: Nuclear magnetic resonance in chemistry, physics and biological sciences. Warsaw, Poland, September 26th-28th, 2012. Programme and book of abstracts; s.L-7
36/59
Iwona Kątnik-Prastowska, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Expression and potential biological role of α(1,2)fucosylated glycotopes on amniotic and seminal fibronectins
Biochem.Soc.Trans. 2011 Vol.39 no.1; s.355-359
Conference Centre of the Polish National Academy of Science "Glycomarkers for disease". Wierzba (Poland), 12-16 September 2010
IF: 3.711
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
37/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Iwona Kątnik-Prastowska.: Terminal monosaccharide expression on amniotic glycoproteins as biomarkers of fetus maturity
Biochem.Soc.Trans. 2011 Vol.39 no.1; s.344-348
Conference Centre of the Polish National Academy of Science "Glycomarkers for disease". Wierzba (Poland), 12-16 September 2010
IF: 3.711
Pkt. MNiSW/KBN: 27.000
38/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Lidia Hirnle, Iwona Kątnik-Prastowska.: High expression of α1,2- and α1,6-linked fucoses on amniotic AGP as a biomarker of fetal postmaturity risk
J.Immunoassay Immunochem. 2011 Vol.32 no.2; s.103-113
IF: 0.689
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
39/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Lidia Hirnle.: Sialylation and fucosylation of human milk α1-acid glycoprotein during the first two weeks of lactation
W:The first International Conference on "The glycobiology of human milk oligosaccharides". Copenhagen, Denmark, 16-17 May, 2011. Book of abstracts; s.44
40/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Lidia Hirnle, Iwona Kątnik-Prastowska.: The relative amounts of fucose isoforms in oligosaccharides of human milk fibronectin
W:The first International Conference on "The glycobiology of human milk oligosaccharides". Copenhagen, Denmark, 16-17 May, 2011. Book of abstracts; s.45
41/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Daria Augustyniak, Lidia Hirnle, Iwona Kątnik-Prastowska.: Sialylation and fucosylation of plasma and amniotic IgG glycans in normal pregnancy
Acta Biochim.Pol. 2010 Vol.57 suppl.4; s.181 poz.O11.2
45th Meeting of the Polish Biochemical Society. Wisła, Poland, September 20th-23rd, 2010. Abstracts
42/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Iwona Kątnik-Prastowska.: Terminal monosaccharide expressions on some amniotic glycoproteins as a biomarker of fetus maturity
W:Glycomarkers For Disease - The EuroGlycosciences Forum. Wierzba (Poland), September 12th-16th, 2010; s.23 poz.S10
43/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Lidia Hirnle, Iwona Kątnik-Prastowska.: The expression of fucose isoforms of amniotic and plasma alpha-1-acid glycoprotein derived from 2nd and 3rd trimester normal pregnancies
Clin.Biochem. 2009 Vol.42 no.15; s.1517-1523
IF: 2.019
Pkt. MNiSW/KBN: 32.000
44/59
Mirosława Ferens-Sieczkowska, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Physicochemical properties of proteins: solubility and denaturation
W:Handbook of chemistry : for students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry ; ed. Iwona Kątnik-Prastowska; Wrocław : Wrocław Medical University, 2009; s.123-137
ISBN 978-83-7055-553-5
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
45/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: The chemical reactions of amino acids and peptides
W:Handbook of chemistry : for students Faculty of Medicine and Faculty of Dentistry ; ed. Iwona Kątnik-Prastowska; Wrocław : Wrocław Medical University, 2009; s.93-122
ISBN 978-83-7055-553-5
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
46/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Iwona Kątnik-Prastowska.: Jakościowe i ilościowe metody oznaczania antygenów oparte na tworzeniu immunoprecypitatów
W:Immunochemia w biologii medycznej : metody laboratoryjne ; red. nauk. Iwona Kątnik-Prastowska; Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009; s.55-70
ISBN 978-83-01-15812-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
47/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Oznaczanie stężenia antygenów z zastosowaniem technik nefelometrycznej i turbidymetrycznej
W:Immunochemia w biologii medycznej : metody laboratoryjne ; red. nauk. Iwona Kątnik-Prastowska; Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2009; s.71-77
ISBN 978-83-01-15812-5
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
48/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Małgorzata Kłonowska.: Reakcje chemiczne związków biologicznych: aminokwasy i peptydy
W:Podręcznik laboratoryjny z chemii medycznej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego ; pod red. Iwony Kątnik-Prastowskiej; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.117-144
ISBN 978-83-7055-545-0
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
49/59
Mirosława Ferens-Sieczkowska, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Właściwości fizykochemiczne białek
W:Podręcznik laboratoryjny z chemii medycznej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego ; pod red. Iwony Kątnik-Prastowskiej; Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2009; s.145-159
ISBN 978-83-7055-545-0
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
50/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Znaczenie fukozylacji glikokoniugatów w zdrowiu i chorobie
Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2007 Vol.61; s.240-252
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
51/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Lidia Hirnle, Iwona Kątnik-Prastowska.: Alterations of N-glycan branching and expression of sialic acid on amniotic fluid alpha-1-acid glycoprotein derived from second and third trimesters of normal and prolonged pregnancies
Clin.Chim.Acta 2006 Vol.367 no.1-2; s.86-92
IF: 2.328
Pkt. MNiSW/KBN: 24.000
52/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Lidia Hirnle, Jerzy Florjański.: Zmiany w sjalizacji i fukozylacji glikokoniugatów w ciążach powikłanych przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.1; s.51-57
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
53/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Jerzy Florjański, Jerzy Zalewski, Iwona Kątnik-Prastowska.: Relative amounts of sialic acid and fucose of amniotic fluid glycoconjugates in relation to pregnancy age
Glycoconjugate J. 2005 Vol.22 no.7-9; s.433-442
IF: 3.612
Pkt. MNiSW/KBN: 14.000
54/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz ; promotor prof. dr hab. Iwona Kątnik-Prastowska ; Akademia Medyczna. Wydział Lekarski. Katedra Chemii i Immunochemii: Glikozylacja białek płynu odwodniowego w patofizjoloogii ciąży [praca doktorska]
Wrocław, 2003; [8], 117 k.
55/59
pod kierunkiem Iwony Kątnik-Prastowskiej ; [aut. Mirosława Ferens-Sieczkowska, Iwona Kątnik-Prastowska, Małgorzata Kłonowska, Ewa Kratz, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Magdalena Przybysz, Małgorzata Pupek]: Skrypt do ćwiczeń z chemii medycznej dla studentów I roku Wydziału Lekarskiego i Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
Wrocław : Akad. Med., 2002; 120 s.
56/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Jerzy Zalewski, Jerzy Florjański, Iwona Kątnik-Prastowska.: Glikozylacja glikokoniugatów płynów owodniowych w patofizjologii ciąży
W:XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wrocław, 18-22 września 2002 roku. Streszczenia; s.66, poz. II-P-16
57/59
Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Jerzy Zalewski, Jerzy Florjański, Iwona Kątnik-Prastowska.: Zawartość kwasu sjalowego glikokoniugatów płynu owodniowego ciężarnych kobiet
Ginekol.Pol. 2001 T.72 nr 12a; s.1578-1581
V Sympozjum "Ekologia prokreacji człowieka". Lublin, 5-6 października 2001 r.
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
58/59
M[agdalena] Orczyk-Pawiłowicz, J[erzy] Zalewski, I[wona] Kątnik-Prastowska.: Zmiany glikozylacji glikokoniugatów płynów owodniowych w patofizjologii ciąży
W:XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Toruń 10-14 września 2001r. Streszczenia; s.197 poz.K-10-15
59/59
Mirosława Ferens-Sieczkowska, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Bronisława Morawiecka.: The N-acetylgalactosamine and lactosamine specific lectin from Iris hybrida leaves
Acta Biochim.Pol. 1997 Vol.44 no.2; s.301-307
IF: 0.522
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie