Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KRÓLAK-OLEJNIK BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 138Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/138
Karolina Karcz, Barbara Królak-Olejnik, Dorota Paluszyńska.: Dieta wegetariańska w ciąży i okresie laktacji - bezpieczeństwo i zasady bilansowania jadłospisu w aspekcie optymalnego rozwoju płodu i noworodka
Pol.Merkur.Lek. 2019 T.46 nr 271; s.45-50
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
2/138
Karolina Karcz, Barbara Królak-Olejnik.: "Nawilża, chłodzi i natychmiast wyleczy czerwone oko" - Czy praktyka stosowania mleka z piersi w profilaktyce i leczeniu zapalenia spojówek u niemowląt jest bezpieczna i uzasadniona?
Stand.Med.Pediatr. 2019 T.16 nr 1; s.79-86
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
3/138
Agata Pająk, Barbara Królak-Olejnik, Jan Mazela, Ewelina Murawska.: Czynniki wpływające na utrzymanie wysokiego poziomu wyszczepialności niemowląt
Stand.Med.Pediatr. 2019 T.16 nr 2; s.246-252
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
4/138
Barbara Królak-Olejnik.: Karmienie naturalne noworodków donoszonych
W:Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce : zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego ; red. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka; Warszawa : Polskie Towarzystwo Neonatologiczne ; Wydawnictwo Media Press, 2019; s.76-81
Wyd.3 zaktual. i uzup.
ISBN 978-83-89809-39-1
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
5/138
Agnieszka Szafrańska, Barbara Królak-Olejnik.: Test pulsoksymetryczny - przesiewowe badanie w kierunku krytycznych wrodzonych wad serca
W:Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce : zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego ; red. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka; Warszawa : Polskie Towarzystwo Neonatologiczne ; Wydawnictwo Media Press, 2019; s.52-56
Wyd.3 zaktual. i uzup.
ISBN 978-83-89809-39-1
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
6/138
Barbara Broers, Dorota Paluszyńska, Barbara Królak-Olejnik.: Podsumowanie oceny wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach starego standardu opieki okołporodowej na podstawie badania ankietowego wśród matek i personelu szpitali położniczych
W:VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Badania naukowe w pielęgniarstwie i położnictwie". Wrocław, 5 kwietnia 2019 r. Program konferencji, streszczenia prac konferencyjnych; s.33-34
7/138
Barbara Broers, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Lucyna Świderska, Anna Halarewicz-Ciasullo, Barbara Królak-Olejnik.: Characterization of human milk donors
W:5th International Conference Medical Science Pulse "Interdisciplinary science & research". Opole, May 22-23, 2018. Abstracts; Opole : Opole Medical School, 2018; s.10
[Dostęp 22.05.2018]. Dostępny w: http://e-event24.pl/5th_MSP_Conference/dokumenty/streszczenia.pdf
8/138
Agata Pająk, Barbara Królak-Olejnik, Agnieszka Szafrańska.: Early hypophosphatemia in very low birth weight preterm infants
Adv.Clin.Exp.Med. 2018 Vol.27 no.6; s.841-847
IF: 1.262
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
9/138
Barbara Broers, Barbara Królak-Olejnik.: Mleko matki - co w nim jest?
W:Akademia Medela. Częstochowa, 22.06.2018; Warszawa : Medela Polska Sp. z o.o, 2018; s.3-4
10/138
Barbara Królak-Olejnik, Izabela Lehman.: Inadvertent noise in neonatal intensive care unit and its impact on prematurely born infants
Biomed.J.Sci.Tech.Res. 2018 Vol.11 no.2; art.2063 [5 s.]
Adres url:
DOI:
11/138
K. Lachowski, M[onika] Lachowska, D[orota] Paluszyńska, B[arbara] Królak-Olejnik.: Two-headed twin in a triplet pregnancy after in vitro fertilization - a case report and review of the literature
Clin.Exp.Obstet.Gynaecol. 2018 Vol.45 no.5; s.782-786
IF: 0.404
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
12/138
Dorota Lisowska-Mikołajków, Agata Mikołajków, Jędrzej Reczuch, Barbara Królak-Olejnik.: Zakażenie wrodzone wirusem cytomegalii - problem wciąż aktualny (na podstawie doświadczenia własnego oraz literatury)
Dev.Period.Med. 2018 Vol.22 no.1; s.49-57
Pkt. MNiSW/KBN: 13.000
13/138
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik.: Mleko kobiece w badaniach naukowych = Breast milk as the material for scientific purposes
Eur.J.Transl.Clin.Med. 2018 Vol.1 suppl.4; s.57-58
II Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich "Próbki, kolekcje, dane w biobankowaniu". Wrocław, 11-12 października 2018 r.
Adres url:
14/138
Barbara Królak-Olejnik, Anna Szczygieł, Katarzyna Asztabska.: Dlaczego wskaźniki karmienia piersią w Polsce są aż tak niskie? Co i jak należałoby poprawić? Cz.2
Forum Pediatr.Prakt. 2018 nr 22; s.31-36
Adres url:
15/138
Barbara Królak-Olejnik, Anna Szczygieł, Katarzyna Asztabska.: Dlaczego wskaźniki karmienia piersią w Polsce są aż tak niskie? Co i jak należałoby poprawić? Cz.1
Forum Pediatr.Prakt. 2018 nr 21; s.56-61
Adres url:
16/138
Barbara Broers, Urszula Sioma-Markowska, Barbara Królak-Olejnik.: Wie stehen Frauen in Polen zu Muttermilchbanken?
Geburtshilfe Frauenheilkd. 2018 Vol.78 no.5; s.464-467
IF: 1.291
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
17/138
Barbara Broers, Barbara Królak-Olejnik.: A history of breastfeeding = Historia karmienia piersią
Ginekol.Położ. 2018 R.13 nr 1; s.30-32 (ang.), s.62-64 (pol.)
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
18/138
Barbara Broers, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Urszula Sioma-Markowska, Anna Halarewicz-Ciasullo, Barbara Królak-Olejnik.: Evolution of human milk banks in Poland = Ewolucja Banków Mleka Kobiecego w Polsce
Ginekol.Położ. 2018 R.13 nr 3; s.27-30 (ang.), s.52-55 (pol.)
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
19/138
Robert Śmigiel, Diane L. Sherman, Małgorzata Rydzanicz, Anna Walczak, Dorota Mikołajków, Barbara Królak-Olejnik, Joanna Kosińska, Piotr Gasperowicz, Anna Biernacka, Piotr Stawiński, Małgorzata Marciniak, Witalij Andrzejewski, Maria Boczar, Paweł Krajewski, Maria M. Sąsiadek, Peter J. Brophy, Rafał Płoski.: Homozygous mutation in the Neurofascin gene affecting the glial isoform of Neurofascin causes severe neurodevelopment disorder with hypotonia, amimia and areflexia
Hum.Mol.Genet. 2018 Vol.27 no.21; s.3669-3674
IF: 4.902
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
20/138
Robert Śmigiel, Mateusz Biela, Krzysztof Szmyd, Michał Błoch, Elżbieta Szmida, Anna Walczak, Grażyna Kostrzewa, Joanna Kosińska, Małgorzata Rydzanicz, Piotr Stawinski, Anna Biernacka, Marzena Zielińska, Waldemar Gołębiowski, Agnieszka Jalowska, Barbara Królak-Olejnik, Maria M. Sąsiadek, Jolanta Sykut-Cegielska, Rafał Płoski.: Sekwencjonowanie całoeksomowe w trybie RAPID u noworodków i niemowląt z ciężkimi objawami neurologicznymi hospitalizowanych w oddziałach intensywnej opieki medycznej
W:IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Bydgoszcz, 13-15 września 2018 r. [USB-Drive]; Prezentacje ustne zgłoszonych prac: Postępy w diagnostyce zespołów wad wrodzonych s.[1-2]
21/138
Jolanta Lis-Kuberka, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz, Barbara Królak-Olejnik, Marta Berghausen-Mazur, Karolina Barańska, Iwona Kątnik-Prastowska.: Lectin-based analysis of human milk immunoglobulin G fucosylated variants in relation to milk maturation and perinatal risk factors
J.Appl.Biomed. 2018 Vol.16 no.3; s.232-240
IF: 1.783
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
22/138
Monika Bociąga-Jasik, Barbara Królak-Olejnik.: Pytania do eksperta : Diagnostyka zakażenia HIV
Lek.Rodz. 2018 wyd. spec.1; s.33-35
23/138
Dorota Wesół-Kucharska, Janusz Książyk, Wojciech Hautz, Barbara Królak-Olejnik, Joanna Stryczyńska-Kazubska, Katarzyna Kisiel, Krzysztof Strzyżewski.: Pytania do eksperta : Opieka nad noworodkiem i niemowlęciem
Lek.Rodz. 2018 wyd. spec.1; s.42-48, 50-51
24/138
Barbara Broers, Urszula Sioma-Markowska, Barbara Królak-Olejnik, Karolina Fila-Witecka, Anna Halarewicz-Ciasullo, Andrzej Brenk.: The evolution of natural alimentation
Med.Sci.Pulse 2018 Vol.12 no.3; s.42-46
Pkt. MNiSW/KBN: 6.000
Adres url:
DOI:
25/138
Barbara Królak-Olejnik.: Terapia daremna w neonatologii
W:Noworodek - pacjent wielospecjalistyczny : wybrane aspekty diagnostyki i terapii ; pod red. Małgorzaty Czyżewskiej; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.11-22
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
26/138
Agnieszka Szafrańska, Monika Lachowska, Barbara Królak-Olejnik.: Badania przesiewowe : część II
W:Noworodek donoszony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; pod red. Barbary Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.30-52
ISBN 978-83-65071-31-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
27/138
Karolina Karcz, Dorota Paluszyńska, Barbara Królak-Olejnik.: Dieta wegetariańska w ciąży i w okresie laktacji - kluczowe aspekty żywienia
W:Noworodek donoszony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; pod red. Barbary Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.93-103
ISBN 978-83-65071-31-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
28/138
Karolina Barańska, Barbara Królak-Olejnik, Dorota Lisowska-Mikołajków.: Karmienie piersią w codziennej praktyce
W:Noworodek donoszony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; pod red. Barbary Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.77-92
ISBN 978-83-65071-31-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
29/138
Barbara Królak-Olejnik.: Noworodek donoszony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
W:Noworodek donoszony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; pod red. Barbary Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.9-14
ISBN 978-83-65071-31-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
30/138
Agnieszka Szafrańska, Barbara Królak-Olejnik, Dorota Lisowska-Mikołajków.: Problemy nefrologiczne okresu noworodkowego
W:Noworodek donoszony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; pod red. Barbary Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.221-235
ISBN 978-83-65071-31-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
31/138
Barbara Królak-Olejnik, Agata Pająk.: Szczepienia w okresie noworodkowym
W:Noworodek donoszony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; pod red. Barbary Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.53-64
ISBN 978-83-65071-31-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
32/138
Barbara Królak-Olejnik.: Noworodek urodzony przedwcześnie
W:Noworodek przedwcześnie urodzony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; red. Barbara Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.9-12
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
33/138
Anna Szczygieł, Barbara Królak-Olejnik.: Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci - aktualne zalecenia
W:Noworodek przedwcześnie urodzony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; red. Barbara Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.173-181
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
34/138
Izabela Lehman, Barbara Królak-Olejnik.: Uszkodzenie narządu słuchu jako powikłanie wcześniactwa
W:Noworodek przedwcześnie urodzony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; red. Barbara Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.125-148
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
35/138
Barbara Królak-Olejnik.: Zasady pielęgnacji noworodka z małą masą ciała
W:Noworodek przedwcześnie urodzony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; red. Barbara Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.183-192
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
36/138
Barbara Królak-Olejnik, Matylda Czosnykowska-Łukacka.: Żywienie noworodka urodzonego przedwcześnie po wypisie z oddziału neonatologicznego
W:Noworodek przedwcześnie urodzony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; red. Barbara Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.23-34
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
37/138
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik.: Żywienie noworodków urodzonych przedwcześnie - zalecenia dotyczące podaży mleka własnej mamy oraz mleka z Banku Mleka Kobiecego
W:Noworodek przedwcześnie urodzony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; red. Barbara Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.13-22
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
38/138
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Breast milk macronutrient components in prolonged lactation
Nutrients 2018 Vol.10 no.12; art.1893 [15 s.]
IF: 4.196
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
39/138
Natalia Kuciel, Justyna Mazurek, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik.: Stem cells in breast milk
Pediatr.Pol. 2018 T.93 nr 3; s.260-263
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
40/138
Barbara Broers, Barbara Królak-Olejnik.: Czy karmienie piersią jest obowiązkiem? Rola położnych środowiskowych w podejmowaniu wyboru karmienia noworodka
Położ.Nauk.Prakt. 2018 nr 1(41); s.8-12
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
41/138
Agnieszka Jalowska, Barbara Królak-Olejnik, Joanna Krzeszowiak.: Opieka paliatywna w przypadku rozpoznania u płodu/noworodka ciężkiej wady rozwojowej o potencjalnie letalnym rokowaniu - od sali porodowej do oddziału intensywnej terapii noworodka
W:Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej : praktyka kliniczna, etyka, prawo, psychologia ; red. nauk. Magdalena Rutkowska, Sławomir Szczepaniak; Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018; s.211-229
ISBN 978-83-200-5565-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
42/138
pod red. Barbary Królak-Olejnik: Noworodek donoszony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; 238 s.
ISBN 978-83-65071-31-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
43/138
red. Barbara Królak-Olejnik: Noworodek przedwcześnie urodzony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; 207 s.
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
44/138
Barbara Królak-Olejnik.: Używki i alkohol a karmienie piersią
W:Zespół płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) : materiały dydaktyczne dla studentów; Warszawa, 2018; s.30-36
45/138
M[atylda] Czosnykowska-Łukacka, W. Wesołowska, B[arbara] Królak-Olejnik.: Donor human milk - to whom, how much and how long?
W:4th International Congress European Milk Bank Association (EMBA). Glasgow, United Kingdom, 5th-6th October 2017. Scientific program [& abstracts]; s.41 poz.P03
Adres url:
46/138
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik.: Cięcie cesarskie a mikrobiom przewodu pokarmowego
Forum Pediatr.Prakt. 2017 nr 14; s.32-36
47/138
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik.: Kolonizacja przewodu pokarmowego noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego
Forum Zakaż. 2017 T.8 nr 3; s.203-209
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
48/138
Bożena Kociszewska-Najman, Bronisława Pietrzak, Natalia Mazanowska, Przemysław Kosiński, Piotr Sieroszewski, Barbara Królak-Olejnik, Magdalena Borkowska, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Brzózka, Mirosław Wielgoś.: Zaburzenia rozwoju płodu spowodowane spożywaniem alkoholu przez kobietę w ciąży. Karmienie piersią a alkohol
Ginekol.Perinatol.Prakt. 2017 T.2 nr 4; s.176-190
49/138
I.M. Sarapuk, H.A. Pavlyshyn, L. Lacina, B[arbara] Królak-Olejnik.: Neurodevelopmental care of preterm infants and its key elements
Int.J.Med.Med.Res. 2017 Vol.3 no.1; s.26-33
Adres url:
DOI:
50/138
Barbara Królak-Olejnik, Matylda Czosnykowska-Łukacka.: Mother's milk in the NICU
J.Hum.Nutr.Food Sci. 2017 Vol.5 no.1; art.1102 [3 s.]
Adres url:
51/138
Barbara Królak-Olejnik, Ilona Błasiak, Anna Szczygieł.: Promotion of breastfeeding in Poland: the current situation
J.Int.Med.Res. 2017 Vol.45 no.6; s.1976-1984
IF: 1.023
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
Adres url:
Streszczenie w PubMed:
DOI:
52/138
Anna Oslislo, Barbara Królak-Olejnik.: Karmienie piersią bliźniąt i wieloraczków
W:Karmienie piersią w teorii i praktyce : podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy ; pod red. Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki Żukowskiej-Rubik, Agnieszki Pietkiewicz; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2017; s.455-460
Wyd.2
ISBN 978-83-7430-533-4
53/138
Barbara Królak-Olejnik.: Karmienie piersią w wybranych stanach patologii noworodka donoszonego i niemowlęcia
W:Karmienie piersią w teorii i praktyce : podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy ; pod red. Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki Żukowskiej-Rubik, Agnieszki Pietkiewicz; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2017; s.427-436
Wyd.2
ISBN 978-83-7430-533-4
54/138
Barbara Królak-Olejnik.: Matczyne przeciwwskazania do karmienia piersią
W:Karmienie piersią w teorii i praktyce : podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy ; pod red. Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki Żukowskiej-Rubik, Agnieszki Pietkiewicz; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2017; s.437-441
Wyd.2
ISBN 978-83-7430-533-4
55/138
Barbara Królak-Olejnik.: Przeciwwskazania do karmienia piersią ze strony dziecka
W:Karmienie piersią w teorii i praktyce : podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy ; pod red. Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki Żukowskiej-Rubik, Agnieszki Pietkiewicz; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2017; s.443-444
Wyd.2
ISBN 978-83-7430-533-4
56/138
Barbara Królak-Olejnik, Anna Oslislo.: Wcześniactwo a karmienie piersią
W:Karmienie piersią w teorii i praktyce : podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy ; pod red. Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki Żukowskiej-Rubik, Agnieszki Pietkiewicz; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2017; s.445-454
Wyd.2
ISBN 978-83-7430-533-4
57/138
Krzysztof Szmyd, Barbara Królak-Olejnik, Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Robert Śmigiel, Agnieszka Pasławska, Magdalena Kraśnicka-Mosiołek, Jadwiga Węcławek-Tompol.: Nowa forma wsparcia dla pacjentów nieuleczalnie chorych, ich opiekunów oraz personelu medycznego - pilotażowy program działania poradni oraz centrum tanatologicznego
Med.Paliat. 2017 T.9 nr 3; s.164-170
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
Adres url:
58/138
Agnieszka Szafrańska, Barbara Królak-Olejnik, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska.: Congenital abnormalities of kidney and urinary tract: antenatal and postnatal diagnosis
Pediatr.Nephrol. 2017 Vol.32 no.9; s.1683 poz.P-019
The 50th Anniversary Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology. Glasgow, 6-9 September 2017. Abstracts
59/138
Dorota Lisowska-Mikołajków, Agata Mikołajków, Jędrzej Reczuch, Barbara Królak-Olejnik.: Torbiele pajęczynówki u noworodków - opis 4 przypadków
Pediatr.Pol. 2017 T.92 nr 5; s.640-648
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
60/138
Krzysztof Szmyd, Olgierd Pankiewicz, Robert Śmigiel, Jadwiga Węcławek-Tompol, Barbara Królak-Olejnik.: Znaczenie komunikacji lekarza z pacjentem dla postępowania terapeutycznego w czasie trwania ciąży i po urodzeniu dziecka. Analiza przypadku oraz obecnego stanu prawnego
Pediatr.Pol. 2017 T.92 nr 6; s.796-801
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
61/138
Monika Lachowska, Krzysztof Lachowski, Barbara Królak-Olejnik.: Respiratory disorders and neonatal outcomes of triplet pregnancies - our ten year experience
Signa Vitae 2017 Vol.13 no.2; s.76-78
IF: 0.126
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
62/138
Barbara Królak-Olejnik, Izabela Lehman.: "Zachowaj ciszę..., rosnę". Fakty na temat hałasu w oddziale intensywnej terapii noworodka
Stand.Med.Pediatr. 2017 T.14 nr 6; s.966-973
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
63/138
Barbara Królak-Olejnik.: Mniej inwazyjna metoda podaży surfaktantu (LISA) w leczeniu RDS u noworodków urodzonych przedwcześnie - przegląd literatury i aktualne rekomendacje
Stand.Med.Pediatr. 2017 T.14 nr 5; s.786-793
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
64/138
Dorota Lisowska-Mikołajków, Agata Mikołajków, Jędrzej Reczuch, Barbara Królak-Olejnik.: Torbiele mózgu u noworodków
Stand.Med.Pediatr. 2017 T.14 nr 4; s.606-617
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
65/138
Barbara Królak-Olejnik.: Karmienie naturalne noworodków donoszonych
W:Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce : zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego ; red. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka; Warszawa : Polskie Towarzystwo Neonatologiczne ; Wydawnictwo Media Press, 2017; s.56-61
Wyd.2 zaktual. i uzup.
ISBN 978-83-89809-35-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
66/138
oprac. Barbara Królak-Olejnik: Mleko kobiece
Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017; 12 s.
(Biuletyn Akademii Zdrowego Jelita. Seria edukacyjna; 6)
ISBN 978-83-200-5372-2
67/138
Agnieszka Szafrańska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Barbara Królak-Olejnik.: Wady układu moczowego - diagnostyka pre- i postnatalna
W:XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Zabrze, 11-13 maja 2017 r.; s.28 poz.U1.3
68/138
aut. Agnieszka Muszyńska, Malwina Okrzesik ; red., kor. i wsparcie Kinga Osuch, Barbara Królak-Olejnik, Katarzyna Asztabska, Monika Żukowska-Rubik: Mleko mamy? Naturalnie!
[Gliwice] : Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, [2017]; 28 s.
ISBN 978-83-948225-0-7
69/138
M[onika] Lachowska, B[arbara] Królak-Olejnik.: Respiratory disorders and neonatal outcome of triplet pregnancies: own experience
Am.J.Perinatol. 2016 Vol.33 suppl.1; s.S5-S6 poz.A009
6th International Conference on Clinical Neonatology. Turin (Italy), 22-24 September 2016. Abstracts
70/138
R[obert] Śmigiel, B[arbara] Królak-Olejnik, D. Śniegórska, A[nna] Rozensztrauch, A[gnieszka] Szafrańska, M[aria] M[ałgorzata] Sąsiadek, K. Wertheim-Tysarowska.: Is c.1431-12g>A a common European mutation of SPINK5? Report of a patient with Netherton Syndrome
Balkan J.Med.Genet. 2016 Vol.19 no.2; s.81-84
IF: 0.463
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
DOI:
71/138
Barbara Królak-Olejnik.: Niedotlenienie okołoporodowe
Forum Pediatr.Prakt. 2016 nr 11; s.18-27
Adres url:
72/138
Monika Lachowska, Krzysztof Lachowski, Barbara Królak-Olejnik.: Parenteral nutrition solution in cerebrospinal fluid in preterm newborn - a case report and review of the literature
J.Vasc.Access 2016 Vol.17 no.4; s.e82-e84
IF: 1.048
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
73/138
Barbara Królak-Olejnik.: Znaczenie dźwięku dla noworodka przebywającego w inkubatorze w oddziale intensywnej terapii
W:Muzyka w życiu człowieka ; pod red. nauk. Lidii Hirnle; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2016; s.35-47
ISBN 978-83-65071-23-1
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
74/138
Karolina Jeleń, Barbara Królak-Olejnik.: Karmienie piersią i pokarmem matki
W:Neonatologia : podręcznik dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy specjalizujących się w neonatologii, pediatrii, medycynie rodzinnej ; pod red. Barbary Królak-Olejnik; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.191-199
ISBN 978-83-7055-527-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
75/138
Agnieszka Szafrańska, Dorota Paluszyńska, Barbara Królak-Olejnik.: Leczenie żywieniowe noworodka
W:Neonatologia : podręcznik dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy specjalizujących się w neonatologii, pediatrii, medycynie rodzinnej ; pod red. Barbary Królak-Olejnik; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.177-189
ISBN 978-83-7055-527-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
76/138
Monika Lachowska, Barbara Królak-Olejnik.: Opieka nad zdrowym noworodkiem : szczepienia, badania przesiewowe, kwalifikacja do wypisu
W:Neonatologia : podręcznik dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy specjalizujących się w neonatologii, pediatrii, medycynie rodzinnej ; pod red. Barbary Królak-Olejnik; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.27-39
ISBN 978-83-7055-527-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
77/138
Monika Lachowska, Barbara Królak-Olejnik.: Wybrane problemy hematologiczne okresu noworodkowego
W:Neonatologia : podręcznik dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy specjalizujących się w neonatologii, pediatrii, medycynie rodzinnej ; pod red. Barbary Królak-Olejnik; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.109-118
ISBN 978-83-7055-527-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
78/138
Monika Lachowska, Barbara Królak-Olejnik.: Żółtaczki okresu noworodkowego
W:Neonatologia : podręcznik dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy specjalizujących się w neonatologii, pediatrii, medycynie rodzinnej ; pod red. Barbary Królak-Olejnik; Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; s.97-108
ISBN 978-83-7055-527-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
79/138
Karolina Jeleń, Robert Śmigiel, Monika Gos, Ewa Terpińska, Barbara Królak-Olejnik.: Zespół Noonan u noworodka z przeważającymi objawami niewydolności oddechowej oraz kardiomiopatii przerostowej i nadciśnienia płucnego
Pediatr.Pol. 2016 T.91 nr 3; s.275-278
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
80/138
Monika Lachowska, Dariusz Patkowski, Krzysztof Lachowski, Małgorzata Czyżewska, Agnieszka Jalowska, Barbara Królak-Olejnik.: Okołoporodowe złamanie kości udowej u noworodka z niedoborem witaminy D
Post.Neonatol. 2016 Vol.22 nr 1-2; s.97-100
81/138
Barbara Królak-Olejnik.: Terapia żywieniowa noworodka na OTIN
Post.Neonatol. 2016 Vol.22 nr 1-2; s.15-18
82/138
Katarzyna Wertheim-Tysarowska, Barbara Królak-Olejnik, Dominika Śniegórska, Anna Rozensztrauch, Agnieszka Szafrańska, Maria M. Sąsiadek, Robert Śmigiel.: Rzadkie genodermatozy: zespół Nethertona - opis przypadku
Przegl.Dermatol. 2016 T.103 supl.1; s.S123
31. Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Wrocław, 11-14.05.2016. Program, streszczenia
83/138
Barbara Królak-Olejnik, Marta Hordowicz.: Kangurowanie jako holistyczna metoda terapeutyczna - część 1. Podstawy naukowe i praktyczne możliwości zastosowania
Stand.Med.Pediatr. 2016 T.13 nr 3; s.519-523
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
84/138
Barbara Królak-Olejnik, Martyna Hordowicz.: Kangurowanie jako holistyczna metoda terapeutyczna - część 2. Aspekty praktyczne - korzyści dla dziecka, matki i rodziny
Stand.Med.Pediatr. 2016 T.13 nr 4; s.718-724
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
85/138
Barbara Królak-Olejnik.: Komentarz do artykułu "Galaktogogi - substancje stymulujące laktację" [Stand. Med. Pediatr. 2016; 13(1): 49-52 - oprac. na podst. Nutrafoods 2015; 14(3): 119-125]
Stand.Med.Pediatr. 2016 T.13 nr 1; s.53-54
86/138
Barbara Królak-Olejnik, Martyna Hordowicz.: Ocena sposobu żywienia noworodków i niemowląt do 12. miesiąca życia - wieloośrodkowe badanie ankietowe
Stand.Med.Pediatr. 2016 T.13 nr 6; s.1057-1063
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
87/138
Barbara Królak-Olejnik.: Realizacja praktyk sprzyjających laktacji w ramach obowiązującego standardu opieki okołoporodowej - wieloośrodkowe badanie ankietowe
Stand.Med.Pediatr. 2016 T.13 nr 4; s.749-757
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
88/138
Agnieszka Szafrańska, Agata Pająk, Barbara Królak-Olejnik.: Diagnosing of early disorders of phosphate in preterm infants
W:World Summit on Pediatrics 2016. Porto, Portugal, June 23rd-26th, 2016. Abstract book; s.7 poz.WSP-OP001
89/138
pod red. Barbary Królak-Olejnik: Neonatologia : podręcznik dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarzy specjalizujących się w neonatologii, pediatrii, medycynie rodzinnej
Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2016; 263 s.
ISBN 978-83-7055-527-6
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
90/138
A[gnieszka] Szafrańska, A[gata] Pająk, B[arbara] Królak-Olejnik.: Wczesne zaburzenia gospodarki fosforanowej u wcześniaków - czy warto diagnozować i kiedy?
W:III Wspólny Kongres Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. Warszawa, 28-30 maja 2015. Program [i streszczenia]; s.21
Stand.Med.Pediatr. 2015 T.12 nr 2 s.327
91/138
Monika L[achowska], Agnieszka S[zafrańska], Barbara K[rólak]-O[lejnik].: Neonatal outcome of triplet pregnancies - the ten years perspective from a single tertiary perinatal center
J.Perinat.Med. 2015 Vol.43 suppl.1; poz.P-0797
12th World Congress of Perinatal Medicine. Madrid (Spain), November 3-6, 2015. Abstracts
92/138
Agnieszka Szafrańska, Agata Pająk, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Barbara Królak-Olejnik.: Renal vein thrombosis in a newborn with abnormal factor VIII level: clinical case report
Medicine (Baltimore) 2015 Vol.94 no.31; poz.e1197 [4 s.]
IF: 2.133
Pkt. MNiSW/KBN: 40.000
Adres url:
DOI:
93/138
Barbara Królak-Olejnik.: Wady letalne u płodu i noworodka - postępowanie okołoporodowe
W:Niepowodzenia rozrodu w ujęciu interdyscyplinarnym [streszczenia konferencji. Wrocław, 26-27 września 2015 r.] ; pod red. Agnieszki Stembalskiej i Karoliny Pesz; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2015; s.109-110
ISBN 978-83-65071-14-9
94/138
Magdalena Nehring-Gugulska, Piotr Nehring, Barbara Królak-Olejnik.: Breastfeeding knowledge among Polish healthcare practitioners supporting breastfeeding mothers
Nurs.Educ.Pract. 2015 Vol.15 no.5; s.381-386
IF: 0.964
Adres url:
DOI:
95/138
Agata Pająk, Barbara Królak-Olejnik.: Polski Kalendarz Szczepień Ochronnych - wczoraj, dziś i jutro
Pielęg.Zdr.Publ. 2015 Vol.5 nr 1; s.93-98
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
96/138
Anna Szczygieł, Barbara Królak-Olejnik, Dorota Paluszyńska.: Czynniki ryzyka przedwczesnego zakończenia karmienia naturalnego - wstępne wyniki polskich badań wieloośrodkowych
Post.Neonatol. 2015 Vol.21 nr 2; s.13-17
97/138
Małgorzata Czyżewska, Agnieszka Jalowska, Teresa Żak, Ewa Terpińska, Monika Lachowska, Barbara Królak-Olejnik.: Wrodzony przerost nadnerczy u bliźniąt - opis przypadku
Post.Neonatol. 2015 Vol.21 nr 2; s.65-69
98/138
Barbara Królak-Olejnik.: Karmienie mlekiem własnej matki noworodków urodzonych przedwcześnie - 15 letnie polskie doświadczenia
W:Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią ; pod red. Beaty Sztyber, Ewy Dmoch-Gajzlerskiej; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2015; s.45-65
ISBN 978-83-7637-353-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
99/138
Magdalena Nehring-Gugulska, Urszula Bernatowicz-Łojko, Monika Żukowska-Rubik, Kinga Osuch, Beata Sztyber, Joanna Żołnowska, Agnieszka Pietkiewicz, Agnieszka Muszyńska, Katarzyna Asztabska, Karolina Jeleń, Barbara Królak-Olejnik.: Projekt organizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem uwzględniający udział specjalistów ds. laktacji
W:Skutecznie o laktacji i karmieniu piersią ; pod red. Beaty Sztyber, Ewy Dmoch-Gajzlerskiej; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2015; s.81-115
ISBN 978-83-7637-353-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
100/138
Barbara Królak-Olejnik.: Bezdech wcześniaków i niemowląt - patofizjologia, farmakoterapia. Aktualne rekomendacje
Stand.Med.Pediatr. 2015 T.12 nr 1; s.97-104
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
101/138
Ewa Terpińska, Ilona Korczak, Małgorzata Szymczyk-Nużka, Barbara Królak-Olejnik.: Leczenie krwią i jej składnikami w neonatologii - przegląd rekomendacji i propozycja postępowania opracowana w Klinice Neonatologii UM we Wrocławiu
Stand.Med.Pediatr. 2015 T.12 nr 3; s.443-454
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
102/138
Karolina Jeleń, Frank Wiens, Dorota Paluszyńska, Barbara Królak-Olejnik.: Odżywianie w okresie ciąży i laktacji a ryzyko wystąpienia choroby atopowej u dziecka
Stand.Med.Pediatr. 2015 T.12 nr 4; s.587-590, 592
Pkt. MNiSW/KBN: 8.000
103/138
M[arta] Wieczorek, K[atarzyna] Kiliś-Pstrusińska, B[arbara] Królak-Olejnik.: Przebieg okresu noworodkowego u dzieci z prenatalnym rozpoznaniem wady układu moczowego
W:VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej. Łódź, 24-26 maja 2015 r.; s.27 poz.p1-4
104/138
M[ałgorzata] Czyżewska, B[arbara] Królak-Olejnik, R[obert] Śmigiel.: Badania przesiewowe w kierunku wrodzonych wad metabolizmy - obserwacje własne
W:XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wrocław, 17-19 września 2015 roku. Streszczenia; s.122-123
105/138
B[arbara] Królak-Olejnik, D[orota] Paluszyńska, A[nna] Szczygieł.: Czynniki ryzyka przedwczesnego zakończenia karmienia naturalnego - wstępne wyniki polskich badań wieloośrodkowych
W:XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wrocław, 17-19 września 2015 roku. Streszczenia; s.13-14 poz.P1.4
106/138
Agnieszka Szafrańska, Agata Pająk, Barbara Królak-Olejnik.: Diagnostyka wczesnych zaburzeń gospodarki fosforanowej u noworodków przedwczesnie urodzonych
W:XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wrocław, 17-19 września 2015 roku. Streszczenia; s.15 poz.P1.6
107/138
Agata Pająk, Anna Szczygieł, Dorota Paluszyńska, Barbara Królak-Olejnik.: Wcześniak z ekstremalnie niską urodzeniową masą ciała i wrodzonym ubytkiem skóry na kończynie dolnej - opis przypadku
W:XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Wrocław, 17-19 września 2015 roku. Streszczenia; s.14-15 poz.P1.5
108/138
Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, Agnieszka Szafrańska, Paulina Lewicka, Agnieszka Latawiec-Komaiszko, Barbara Królak-Olejnik.: Immunological abnormalities in a boy with Netherton syndrome
Cent.Eur.J.Immunol. 2014 Vol.39 suppl.1; s.17 poz.201
15th Congress of the Polish Society of Experimental and Clinical Immunology. Wrocław, Poland, 26th-28th June, 2014. Abstracts
109/138
Agata Pająk, Anna Szczygieł, Dorota Paluszyńska, Barbara Królak-Olejnik.: Congenital skin aplasia on the lower limb in a premature infant with ELBW - case report
Ital.J.Pediatr. 2014 Vol.40; art.88 [4 s.]
IF: 1.523
Pkt. MNiSW/KBN: 20.000
110/138
B[arbara] Królak-Olejnik, A[gata] Pająk.: Optimising the provision of human milk for newborn infants in NICU
J.Matern.-Fetal Neonatal Med. 2014 Vol.27 suppl.1; s.392 poz.ID558
XXIV European Congress of Perinatal Medicine. Florence (Italy), 4-7 June 2014. Abstracts
111/138
B[arbara] Królak-Olejnik, G. Bogdał.: Risk factors of discontinue breastfeeding of he[a]lthy term infants
J.Matern.-Fetal Neonatal Med. 2014 Vol.27 suppl.1; s.269 poz.ID560
XXIV European Congress of Perinatal Medicine. Florence (Italy), 4-7 June 2014. Abstracts
112/138
Krzysztof Szmyd, Robert Śmigiel, Barbara Królak-Olejnik.: Propozycje postępowania z noworodkiem w przypadku rozpoznania wady letalnej w okresie prenatalnym
Pediatr.Pol. 2014 T.89 nr 6; s.389-394
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
113/138
Dorota Musiał-Morsztyn, Gabriela Bogdał, Barbara Królak-Olejnik.: Karmienie piersią na przestrzeni dziejów. Część I - od starożytności do współczesności
Pielęg.Zdr.Publ. 2014 Vol.4 nr 1; s.59-64
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
114/138
Karolina Jeleń, Dorota Musiał-Morsztyn, Gabriela Bogdał, Barbara Królak-Olejnik.: Karmienie piersią na przestrzeni dziejów. Część II - aktualne inicjatywy i rekomendacje
Pielęg.Zdr.Publ. 2014 Vol.4 nr 1; s.65-68
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
115/138
Ewa Helwich, Maria Wilińska, Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, Barbara Królak-Olejnik, Magdalena Nehring-Gugulska, Urszula Bernatowicz-Łojko, Paweł Zawitkowski, Katarzyna Nowicka, Beata Pawlus, Marzena Kostuch, Jolanta Baszczeska.: Program wczesnej stymulacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych i położniczych III poziomu referencyjnego
Stand.Med.Pediatr. 2014 T.11 nr 1; s.9-25, 27-45, 47-57
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
116/138
M[onika] Lachowska, K[arolina] Jeleń, E[wa] Terpińska, P[aweł] Barański, M[ariusz] Zimmer, B[arbara] Królak-Olejnik.: Respiratory disorders and neonatal outcome of triplets versus twins - own experience
W:54th Annual Meeting European Society for Paediatric Research. Porto, Portugal, October 10th-14th, 2013. Abstract book; s.215
117/138
Monika Lachowska, Dorota Paluszyńska, Tomasz Fuchs, Robert Woytoń, Mariusz Zimmer, Barbara Królak-Olejnik.: Neonatal outcome from triplet interval delayed delivery: a case report
Case Rep.Obstet.Gynecol. 2013 Vol.2013; art.451360 [4 s.]; doi:10.1155/2013/451360
Adres url:
DOI:
118/138
M[ariusz] Zimmer, T[omasz] Fuchs, M[ichał] Pomorski, R[afał] Geneja, B[arbara] Królak-Olejnik, M[onika] Lachowska, D[orota] Paluszyńska.: Extremely delayed delivery of second and third fetus in spontaneous triplet pregnancy
J.Obstet.Gynaecol. 2013 Vol.33 no.5; s.524-525
IF: 0.604
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
119/138
Dorota Musiał-Morsztyn, Anna Szczygieł, Agata Pająk, Alina Banasiewicz, Barbara Królak-Olejnik.: Częstoskurcz nadkomorowy jako zagrożenie dla życia płodu i noworodka - opis przypadku
Post.Neonatol. 2013 Vol.19 nr 1; s.54-57
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
120/138
Anna Szczygieł, Agata Pająk, Dorota Musiał-Morsztyn, Alina Banasiewicz, Barbara Królak-Olejnik.: Noworodek donoszony, urodzony za pomocą cięcia cesarskiego
Post.Neonatol. 2013 Vol.19 nr 1; s.34-37
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
121/138
Karolina Jeleń, Paweł Barański, Dorota Paluszyńska, Mariusz Zimmer, Barbara Królak-Olejnik.: Zakażenie wirusem grypy AH1N1 w czasie ciąży, porodu i połogu
Post.Neonatol. 2013 Vol.19 nr 2; s.13-16
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
122/138
Barbara Królak-Olejnik, Agnieszka Szafrańska, Agata Pająk.: Zakrzepica żyły nerkowej u noworodka
Post.Neonatol. 2013 Vol.19 nr 2; s.32-34
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
123/138
K[arolina] Jeleń, D[orota] Paluszyńska, P[aweł ] Barański, M[ariusz] Zimmer, B[arbara] Królak-Olejnik.: Noworodek matki z potwierdzonym zakażeniem wirusem grypy typu AH1N1
Stand.Med.Pediatr. 2013 T.10 nr 2; s.247
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Neonatus 2013". Poznań, 24-25 maja 2013 r.
124/138
Barbara Królak-Olejnik.: Wytyczne dotyczące stosowania preparatów krwiopochodnych u noworodków
Stand.Med.Pediatr. 2013 T.10 nr 2; s.242-243
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Neonatus 2013". Poznań, 24-25 maja 2013 r.
125/138
Bożena Echolc, Alicja Sonsala, Mariusz Skiba, Jacek Karpe, Janusz Bursa, Barbara Królak-Olejnik, Bogdan Mazur.: Quantitative changes of NK cells in umbilical cord blood of neonate in relation to the mode of delivery
Cent.Eur.J.Immunol. 2012 Vol.37 no.3; s.270-274
IF: 0.378
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
126/138
D[orota] Paluszyńska, J. Janczukiewicz, A[gnieszka] Szafrańska, B[arbara] Królak-Olejnik.: Chemokines in the umbilical cord and mothers' blood and the mode of delivery
Early Hum.Dev. 2012 Vol.88 suppl.2; s.S110-S111 poz.A30
3rd International Conference on Clinical Neonatology. Torino (Italy), 24-26 May 2012
127/138
A[gnieszka] Szafrańska, G. Bogdal, D[orota] Paluszyńska, B[arbara] Królak-Olejnik.: Socio-economic and obstetric factors associated with the initiation of breastfeeding after term delivery in hospital
Early Hum.Dev. 2012 Vol.88 suppl.2; s.S108 poz.A21
3rd International Conference on Clinical Neonatology. Torino (Italy), 24-26 May 2012
128/138
D[orota] Paluszyńska, M[onika] Lachowska, A[gnieszka] Szafrańska, M[ałgorzata] Czyżewska, E[wa] Terpińska, B[arbara] Królak-Olejnik.: Triplet gestation - is it a risk factor for neonatal complications?
Early Hum.Dev. 2012 Vol.88 suppl.2; s.S114 poz.A45
3rd International Conference on Clinical Neonatology. Torino (Italy), 24-26 May 2012
129/138
Barbara Królak-Olejnik, Igor Olejnik.: Late-preterm cesarean delivery and chemokines concentration in the umbilical cord blood of neonates
J.Matern.-Fetal Neonatal Med. 2012 Vol.25 no.9; s.1810-1813
IF: 1.518
Pkt. MNiSW/KBN: 25.000
130/138
Anna Oslislo, Barbara Królak-Olejnik.: Karmienie piersią bliźniąt i wieloraczków
W:Karmienie piersią w teorii i praktyce : podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielegniarek i lekarzy ; pod red. Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki Żukowskiej-Rubik, Agnieszki Pietkiewicz; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.387-391
ISBN 978-83-7430-327-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
131/138
Barbara Królak-Olejnik.: Karmienie piersią w wybranych stanach patologii noworodka donoszonego i niemowlęcia
W:Karmienie piersią w teorii i praktyce : podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielegniarek i lekarzy ; pod red. Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki Żukowskiej-Rubik, Agnieszki Pietkiewicz; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.363-371
ISBN 978-83-7430-327-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
132/138
Barbara Królak-Olejnik.: Matczyne przeciwwskazania do karmienia piersią
W:Karmienie piersią w teorii i praktyce : podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielegniarek i lekarzy ; pod red. Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki Żukowskiej-Rubik, Agnieszki Pietkiewicz; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.373-376
ISBN 978-83-7430-327-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
133/138
Barbara Królak-Olejnik.: Przeciwwskazania do karmienia piersią ze strony dziecka
W:Karmienie piersią w teorii i praktyce : podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielegniarek i lekarzy ; pod red. Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki Żukowskiej-Rubik, Agnieszki Pietkiewicz; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.377-378
ISBN 978-83-7430-327-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
134/138
Barbara Królak-Olejnik, Magdalena Nehring-Gugulska.: Stosowanie leków a karmienie piersią
W:Karmienie piersią w teorii i praktyce : podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielegniarek i lekarzy ; pod red. Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki Żukowskiej-Rubik, Agnieszki Pietkiewicz; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.275-282
ISBN 978-83-7430-327-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
135/138
Anna Oslislo, Barbara Królak-Olejnik.: Wcześniactwo a karmienie piersią
W:Karmienie piersią w teorii i praktyce : podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielegniarek i lekarzy ; pod red. Magdaleny Nehring-Gugulskiej, Moniki Żukowskiej-Rubik, Agnieszki Pietkiewicz; Kraków : Medycyna Praktyczna, 2012; s.379-385
ISBN 978-83-7430-327-9
Pkt. MNiSW/KBN: 4.000
136/138
Monika Lachowska, Agnieszka Szafrańska, Dorota Paluszyńska, Alina Banasiewicz, Małgorzata Czyżewska, Barbara Królak-Olejnik.: Ocena przydatności oznaczania troponiny I (cTnI) u noworodków z cechami niedotlenienia okołoporodowego
Stand.Med.Pediatr. 2012 T.9 nr 4; s.527-533
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
137/138
Barbara Królak-Olejnik, Magdalena Nehring-Gugulska, Anna Oslislo.: Standard postępowania poporodowego sprzyjający karmieniu naturalnemu noworodków z mała urodzeniową masą ciała
Stand.Med.Pediatr. 2012 T.9 nr 3; s.405-411
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
138/138
Barbara Królak-Olejnik, Jerzy Sobczyk, Janina Kohut, Tomasz Szostok.: Gronkowce złuszcające zapalenie skóry u noworodka. Opis przypadku
Post.Neonatol. 2011 nr 2(17); s.82-84
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000
stosując format:
Nowe wyszukiwanie