Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CZOSNYKOWSKA-ŁUKACKA MATYLDA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie
1/22
Barbara Broers, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Anna Halarewicz-Ciasullo, Dorota Paluszyńska, Barbara Królak-Olejnik.: Milk supply from the Human Milk Bank and natural feeding of premature newborns
W:6th International Conference Medical Science Pulse "Integration of science and care: innovation and commercialization". Opole, May 23-24, 2019. Abstracts: master class & e-poster session; Opole : Opole Medical School, 2019; s.7
[Dostęp 23.05.2019]. Dostępny w: https://e-event24.pl/6th_MSP_Conference/www/dokumenty/streszczenia.pdf
ISBN 978-83-941154-8-7
Adres url:
2/22
Barbara Broers, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Lucyna Świderska, Anna Halarewicz-Ciasullo, Barbara Królak-Olejnik.: Characterization of human milk donors
W:5th International Conference Medical Science Pulse "Interdisciplinary science & research". Opole, May 22-23, 2018. Abstracts; Opole : Opole Medical School, 2018; s.10
[Dostęp 22.05.2018]. Dostępny w: http://e-event24.pl/5th_MSP_Conference/dokumenty/streszczenia.pdf
3/22
Małgorzata Małodobra-Mazur, Mike Preisner, Małgorzata Bonar, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Anna Jonkisz, Mariola Turkiewicz, Natalia Winiarska, Tadeusz Dobosz.: Successful PCR using old conservation museum fluid is possible - preliminary studies on the ABO group model
ARC J.Forensic Sci. 2018 Vol.3 no.2; s.16-24
Adres url:
DOI:
4/22
Bartosz M. Pencakowski, Miron Tokarski, Anna Jonkisz, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Ewa Lenard, Małgorzata Małodobra-Mazur.: Profilowanie genetyczne dębów (Quercus spp.) = DNA profiling of oaks (Quercus spp.)
Arch.Med.Sąd.Kryminol. 2018 T.68 nr 1; s.1-9
Pkt. MNiSW/KBN: 12.000
Adres url:
DOI:
5/22
Zuzanna Sycz, Matylda Czosnykowska-Łukacka.: Chemoprewencja nowotworów
W:Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Część VI ; red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny; Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018; s.111-117
ISBN 978-83-66139-26-8
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
6/22
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik.: Mleko kobiece w badaniach naukowych = Breast milk as the material for scientific purposes
Eur.J.Transl.Clin.Med. 2018 Vol.1 suppl.4; s.57-58
II Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich "Próbki, kolekcje, dane w biobankowaniu". Wrocław, 11-12 października 2018 r.
Adres url:
7/22
Barbara Broers, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Urszula Sioma-Markowska, Anna Halarewicz-Ciasullo, Barbara Królak-Olejnik.: Evolution of human milk banks in Poland = Ewolucja Banków Mleka Kobiecego w Polsce
Ginekol.Położ. 2018 R.13 nr 3; s.27-30 (ang.), s.52-55 (pol.)
Pkt. MNiSW/KBN: 7.000
8/22
Z[uzanna] Sycz, M[atylda] Czosnykowska-Łukacka.: Controversy in nutrition: human milk components dependent on maternal diet
W:III Konferencja Naukowa "Człowiek - żywność - zdrowie". Wrocław, 16-17.03.2018. Streszczenia; s.57-59
9/22
Barbara Królak-Olejnik, Matylda Czosnykowska-Łukacka.: Żywienie noworodka urodzonego przedwcześnie po wypisie z oddziału neonatologicznego
W:Noworodek przedwcześnie urodzony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; red. Barbara Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.23-34
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
10/22
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik.: Żywienie noworodków urodzonych przedwcześnie - zalecenia dotyczące podaży mleka własnej mamy oraz mleka z Banku Mleka Kobiecego
W:Noworodek przedwcześnie urodzony pacjentem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ; red. Barbara Królak-Olejnik; Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2018; s.13-22
ISBN 978-83-65071-32-3
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
11/22
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik, Magdalena Orczyk-Pawiłowicz.: Breast milk macronutrient components in prolonged lactation
Nutrients 2018 Vol.10 no.12; art.1893 [15 s.]
IF: 4.171
Pkt. MNiSW/KBN: 35.000
Adres url:
DOI:
12/22
Natalia Kuciel, Justyna Mazurek, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik.: Stem cells in breast milk
Pediatr.Pol. 2018 T.93 nr 3; s.260-263
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
Adres url:
DOI:
13/22
M[atylda] Czosnykowska-Łukacka, W. Wesołowska, B[arbara] Królak-Olejnik.: Donor human milk - to whom, how much and how long?
W:4th International Congress European Milk Bank Association (EMBA). Glasgow, United Kingdom, 5th-6th October 2017. Scientific program [& abstracts]; s.41 poz.P03
Adres url:
14/22
M[atylda] Czosnykowska-Łukacka.: Donor human milk after two years of lactation - could it improve the macronutrients composition for preterm infants?
W:4th International Congress European Milk Bank Association (EMBA). Glasgow, United Kingdom, 5th-6th October 2017. Scientific program [& abstracts]; s.34 poz.C01
Adres url:
15/22
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik.: Cięcie cesarskie a mikrobiom przewodu pokarmowego
Forum Pediatr.Prakt. 2017 nr 14; s.32-36
16/22
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Barbara Królak-Olejnik.: Kolonizacja przewodu pokarmowego noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego
Forum Zakaż. 2017 T.8 nr 3; s.203-209
Pkt. MNiSW/KBN: 5.000
Adres url:
DOI:
17/22
Barbara Królak-Olejnik, Matylda Czosnykowska-Łukacka.: Mother's milk in the NICU
J.Hum.Nutr.Food Sci. 2017 Vol.5 no.1; art.1102 [3 s.]
Adres url:
18/22
Marek Halama, Rafał Ważny, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Tadeusz Dobosz.: Tricholoma ustaloides (Agaricales, Basidiomycota) in Poland
Pol.Botan.J. 2016 Vol.69 no.1; s.173-180
Pkt. MNiSW/KBN: 15.000
19/22
Tadeusz Dobosz, Adam Borysławski, Anna Bukowska, Matylda Czosnykowska-Łukacka, Anna Jonkisz, Elżbieta Kowalczyk, Arleta Lebioda, Karolina Wielgus.: Identyfikacja narkotycznych odmian konopi Cannabis sativa techniką PCR
W:XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii "Medycyna sądowa i prawo - wspólne działania jeden cel". Karpacz, 11-13 września 2013 r. Program i streszczenia; Wrocław : Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii ; SR-Poligrafia, 2013; s.166 poz.GR12
ISBN 978-83-934814-4-6
20/22
Matylda Czosnykowska-Łukacka, Marek Halama, Izabela Jasicka-Misiak, Piotr Wieczorek, Tadeusz Dobosz.: Uprawa grzybów halucynogennych z rodzaju Psilocybe
W:XVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii "Medycyna sądowa i prawo - wspólne działania jeden cel". Karpacz, 11-13 września 2013 r. Program i streszczenia; Wrocław : Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii ; SR-Poligrafia, 2013; s.168-169 poz.GR14
ISBN 978-83-934814-4-6
21/22
Małgorzata Bonar, Matylda Czosnykowska, Elżbieta Kowalczyk, Tadeusz Dobosz.: Pomijanie matki w testach DNA ustalających ojcostwo może prowadzić do błędu
PrzypadkiMedyczne.pl 2012 nr 2; s.65-70
22/22
Matylda Czosnykowska, Anna Jonkisz, Małgorzata Małodobra, Tadeusz Dobosz.: Detection of single nucleotide polymorphisms associated with venous thrombosis using multiplex minisequencing reacting reaction
W:Recent advances in applied & biomedical informatics and computational engineering in systems applications : proceedings of the 11th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications (AIC '11); proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics (BEBI '11); proceedings of the International Conference on Environment, Economics, Energy, Devices, Systems, Communications, Computers, Pure and Applied Mathematics. Florence (Italy), August 23-25, 2011; [Wisconsin, USA] : WSEAS Press, 2011; s.344-348
ISBN 978-1-61804-028-2
stosując format:
Nowe wyszukiwanie